Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.5.2015 o 9:18 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2015 9:18 - 9:20 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Uvažoval som prihlásiť sa do ústnej rozpravy, ale, ale pán Beblavý to poňal, ten svoj príhovor, tak ako má byť poňatý, to znamená s dôrazom na efektívnosť, ako výkon lomeno príkon, a teda nie len hovoriť o nákladoch, ale aj o výsledkoch.
V tejto súvislosti sa chcem opýtať pána guvernéra, ako uvažuje s nomináciou nového člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť? Dvadsiateho šiesteho. júna končí mandát pánovi Horváthovi, uznávanému ekonómovi, použijúc slová ministra financií, bol to taký nepolitický ježko v nohaviciach. Podľa mojich informácií je to, okrem toho, že je to teda expert, spoluautor vlastne dlhovej brzdy a súvisiacich analýz, tak je to človek, ktorý hodnotovo je ukotvený možno niekde od stredu doľava, čiže myslím si, že by mohol mať šance aj v parlamente následne.
Ďalej sa chcem opýtať na to, či Národná banka chystá zverejňovanie odhadov deficitov tak, ako to robí Európska centrálna banka. A potom možno, možno zaujíma ma aj názor Národnej banky ku kúpe dubiózneho majetku Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou a tiež komentár k tomu, že rastie expozícia bankového sektora na Cypre, a to je aktuálny trend a je aj aktuálny v súvislosti s tým, že máme problém so schránkovými firmami.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.5.2015 14:20 - 14:20 hod.

Eugen Jurzyca

Ďakujem. Podporujem ten návrh. Pripomeniem, že mladí ľudia sú tí, ktorí zdedia dlh, ktorý robíme my, a mali by mať teda právo sa k tomu vyjadriť. A tiež si myslím, ako ste povedali, pán poslanec Hraško, že si vedia spočítať, že dva a dva sú štyri a že ten náš dlh je neudržateľný. A nádejam sa, že budú voliť rozumne v tomto smere a že zohľadnia túto skutočnosť.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.5.2015 9:14 - 9:16 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis

Ďakujem pekne. Považujem tento návrh za veľmi dôležitý. Pomáha odstrániť ďalšiu tehličku byrokracie. A pekne na ňom vidno, ako byrokracia vzniká, najprv sa vymyslí nejaký zákon, potom sa vytvorí loby, ktorá je už na takýto krok naviazaná finančne, a proti tej sa potom ťažko, ťažko bojuje.

Pripomeniem, že zo 144 krajín, ktoré monitoruje Svetové ekonomické fórum, sme v rebríčku byrokracie na 137 mieste. To znamená, sme krajina s veľmi vysokou byrokraciou.

Tiež chcem pripomenúť, že podľa správy o zdravotnom stave obyvateľstva máme asi 35 % ľudí s nadváhou, z toho zvyšok sú ľudia s bežnou váhou, tá správa ľudí s podváhou ani neuvádza, v zásade je to asi na úrovni štatistickej chyby, čiže nehovorím, že tie lístky nemôžu viesť k tomu, že ľudia sa stravujú zdravšie, ale väčšina ľudí asi potvrdí to, že sa stravujú viac. Čiže ani tento cieľ sa celkom neplní.
A potom ešte chcem pridať jeden príklad k tomu, čo hovoril pán poslanec Droba, že keď teda máme gastrolístky, tak by sme mali mať lístky aj na odevy a ďalšie potreby základné. Pripomeniem, že tak ako má žalúdok potrebu jesť, tak mozog má informačnú potrebu, potrebu dostávať informácie. Čiže by mali byť asi nejaké lístky aj na to, zrejme na rýchle pripojenie k internetu alebo nákup laptopov alebo tabletov. Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.5.2015 11:02 - 11:03 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, (tlač 1514). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla potom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.5.2015 10:48 - 10:48 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem. Krátka poznámka. Na podporu tohto návrhu hovorí aj to, že máme čoraz viac informácií o kvalitách škôl. Tento rok budeme mať informácie z testovania päť. To znamená, že budeme vedieť viac aj o kvalite málotriednych škôl a oveľa, oveľa ľahšie sa takéto rozhodnutie, potrebné rozhodnutie prijme.
Okrem toho upozorňujem, že na rezorte školstva, na ich webe, visí digitálna mapa škôl, kde je vidno, aká je vzdialenosť medzi školami, aké veľké sú tieto školy. A taktiež si myslím, že táto informácia pomôže, by mala pomôcť k ľahšiemu prijatiu tohto návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.5.2015 10:34 - 10:35 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1513). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2015 19:12 - 19:14 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pristavím sa pri tom argumente, že člen Radičovej vlády by mal mať problém hlasovať proti pánovi Mitríkovi, ak som to dobre pochopil. Ak nie, oprav ma. No, v čase Radičovej vlády, áno, vláda akceptovala pána Mitríka v pozícii šéfa SIS, ale aj pána Žilinku v pozícii štátneho tajomníka. Čiže nepovažujem ten argument z tohto pohľadu, ako som hovoril, za relevantný.
Ale už keď si ma vyvolal, tak poviem, že, že SMER bude mať vo voľbách nie tri, ale štyri možnosti, štyroch kandidátov. Ten štvrtý je súčasný predseda a tam chcem upozorniť na skutočnosť, že predseda je menovaný na sedem rokov, a to má svoje dôvody. Je to veľmi, veľmi dôležité pre krajinu, aby nebol, aby nebola možnosť odvolať ho kedykoľvek. A chcem zdôrazniť, že súčasný predseda má istotu, že nebude odvolaný, iba v čase, keď nezasadá parlament.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.5.2015 13:19 - 13:20 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1479). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15.5.2015 12:58 - 12:59 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1470), predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo spomínaného § 73, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.5.2015 12:11 - 12:17 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení prítomní, nebudem hovoriť dlho, ale rozprava ukázala, že je potrebné povedať si niečo o tom, prečo tak dlho diskutujeme o takomto návrhu.
Svetové ekonomické fórum vyhodnocuje kvalitu podnikateľského prostredia na celom svete. Monitoruje 144 krajín. Slovensko v jednom parametri skončilo až na 137. mieste, jedno z najhorším miest na svete. Ten parameter je byrokracia. Máme zasypanú tú krajinu byrokraciou. Tam je riešenie množstva problémov Slovenska. V tom, že sú zahltené sestričky, lekári, učitelia, podnikatelia množstvom byrokracie. A ja som presvedčený, že tá byrokracia nevzniká náhodou, že nevzniká ani preto, že by boli všetci tí hore hlúpi a nudili sa a nemajú čo robiť, tak vymyslia formulár, ako sa to hovorí často, ale že byrokracia a jej vznik majú svoju logiku. A tá logika je podľa mňa pekne ilustrovateľná na tomto návrhu zákona. Preto si ho rozoberme až do poslednej skrutky a povedzme si, že kým nebude dôkaz o tom, že kazítka existujú, no tak neprijímajme legislatívu. Pretože znamená to, ako už povedala Slovenská obchodná inšpekcia, že bude dozorovať ten zákon. Znamená to, ako tu povedal pán Martvoň, že nielen úradníci, ale aj špecialisti v špecializovaných ústavoch budú testovať tie produkty, či tam je kazítko, alebo tam nie je kazítko.
Čiže množstvo nákladov, a pritom, ako včera sme sa dozvedeli na hodine otázok, u nás nemáme dôkaz o existencii kazítka, povedal to podpredseda vlády pán Kažimír. A tie zahraničné dôkazy sú teda sporné. Sú sporné podľa môjho názoru, už nechcem to naťahovať, lebo naozaj tá diskusia je dlhá, a viacerí, viacerí už o tom hovorili, ale podľa môjho názoru sú to väčšinou prípady, ktoré sa podobajú na to, čo rieši tento návrh zákona, ale nie sú nimi, ako to bolo napríklad v prípade tej kartelovej dohody Osram, Philips, General Electric alebo ako je to v prípade General Motors, ktorý bol teraz aj popísaný, myslím, v jednom z našich denníkov.
Ešte sa vyjadrím k tomu, že podľa mňa, pán Brixi, Európska komisia nebude mať do roka prijatú smernicu v tomto smere, podobnú ako je tento návrh, ja som si pozeral informácie dostupné na internete, mne to tak nevychádza.
Potom ešte chcem povedať, že v médiách som zachytil vyjadrenia, myslím, to bol pán Brixi, ktorý hovoril, že keďže sa ťažko dokazuje úmysel namontovať kazítko do výrobku, tak bude prenesené dôkazné bremeno na tie firmy. No a neviem si to v praxi predstaviť, ako by to vyzeralo, že teda obchodník by zrejme musel, keď obchoduje s počítačmi, tak keď prijímate počítače od výrobcu, tak by ich asi musel aj rozmontovať a pozrieť sa, či tam nie je to kazítko, aby vedel, aby mal dokumentáciu, že teda on ho tam nenamontoval. Lebo na rozdiel odo mňa on možno bude veriť tomu zákonu a existencii kazítok.
A teraz, aby som bol aj troška konštruktívny, myslím si, že jedna z ciest, nie že troška, no ale, verím, že konštruktívna je aj tá časť, ktorá hovorí o tom, že takýto zákon nám zvýši byrokraciu a neprinesie osoh pre spotrebiteľa. Ale kde by sa dalo hovoriť o ďalších riešeniach, je podľa mňa prístup k informáciám, prístup k informácii nielen o záručnej dobe výrobku, ale o záručných dobách súčastí výrobku. Napríklad dva roky za vysávač, desať rokov za motor. A toto postupne vzniká a možnože troška posunutie zo strany vrchnosti by nebolo zlé a o tom by sa dalo hovoriť.
No a vari chcem na záver povedať, že tie zmeny, ku ktorým došlo za ostatné dve-tri dekády v kvalite výrobkov, to, že dnes sa už televízory nekazia tak, ako sa kazili kedysi, ani autá sa tak nekazia, nie je v dôsledku toho, že bol prijatý pred 30 rokmi zákon, ktorý by zakazoval montovať do výrobkov súčiastky, ktoré sa kazia. Ale v dôsledku súťaže na trhu a tá súťaž ešte dokáže pekné výsledky na tomto svete, pokiaľ ju nebudeme neprimerane brzdiť. Ja netvrdím, že ochrana spotrebiteľa je zlá, ale tvrdím, že toto už bol posun, ktorý neprimerane by zbrzdil tú súťaž, a bolo by to škoda.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis