Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.4.2015 o 12:27 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.4.2015 12:27 - 12:29 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Blaha, povedali ste, že v trhovej ekonomike silnejší pes žerie. Štatistiky hovoria, že silnejší pes a ten najsilnejší pes žerie práve v totalitných ekonomikách, ktoré sú ovládnuté celé štátom. Ďalej, druhá poznámka je, že verejne ste povedali, že tento štát je riadený finančnými skupinami. Dnes ste povedali, že ekonomiku by mal riadiť vo väčšej miere štát. Tak vychádza mi z toho taká paradoxná kombinácia určite na sociálneho demokrata.
Povedali ste okrem iného aj to, že tak ako sa rieši Váhostav, že tak sa budú riešiť ďalšie podobné prípady, to znamená, z peňazí, ktoré boli niekde nasporené. Upozorňujem vás, že množstvo problémov v tomto volebnom období sa rieši z peňazí, ktoré boli nasporené v druhom pilieri na horšie časy. A Váhostav sa ide riešiť z peňazí, ktoré si nasporili banky pre prípad krízy. Tiež vám chcem povedať, že banky to určite prenesú na sporiteľov, a to aj v prípade, o ktorom ste hovorili, že treba lepšie konkurenčné prostredie. V dokonalom konkurenčnom prostredí v učebnicovom príklade, keď je sto zmrzlinárov na trhu, na relevantnom trhu, každý z nich má jednopercentný podiel. Ak na týchto zmrzlinárov uvalíme daň, tak ju na betón prenesú do cien zmrzliny.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.4.2015 9:26 - 9:27 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Mimovládna organizácia Transparency International dlhodobo a pravidelne sleduje výsledky verejného obstarávania. Vychádza jej napríklad aj to, že od roku 2009 mala Radičovej vláda vyššie úspory v tendroch v priemere než Ficove vlády. Ale na druhej strane, pokiaľ sa pozrieme na tendre, ktoré skončili veľkým polovičným rozdielom oproti pôvodnej odhadovanej cene, to znamená, boli vytendrované za polovičné ceny, tak tam, hoci SMER podpísal za toto obdobie 61 % všetkých zmlúv, tak podiel SMER-u na tých zmluvách, na tých tendroch, kde bol veľký rozdiel, polovičný rozdiel dosiahnutý, bol 75 percent. Čiže ešte aj z tohto pohľadu SMER mal väčšie rozdiely v priemere medzi odhadovanou a dosiahnutou cenou. Keby bola pravda, že takého rozdiely vedú k budovaniu kultúry podvodu, čo som presvedčený, že nevedú, že nízka cena nevedie ku kultúre podvodu, ale keby to bola pravda, ako to hovoríte vy, tak ešte aj z tohto pohľadu prispel SMER k budovaniu kultúry podvodu viac.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.4.2015 9:44 - 9:45 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis

40.
Ďakujem pekne. Tak ja na jednej strane, samozrejme, súhlasím s tým, čo hovoril Peter Osuský. Výborne to povedal aj štýlovo. Jasné, že súhlasím s tým, že odvolávanie Jána Figeľa za to, že nakupoval za nízke ceny, je niečo, čo podľa mňa je mimo ihriska, na ktorom by sa mala hrať politika, aj preto, že je to, že nie je pravda, že také niečo vedie ku kultúre podvodu.
Na druhej strane ale musím uviesť aj toto. Začnem slovami, začnem citátom Roberta Kaliňáka, ktorý sa vyjadruje k verejnému obstarávaniu. "Rozhodli sme sa ísť cestou, ktorá je štandardná pre všetky krajiny v Európe, že budeme mať silný zákon o verejnom obstarávaní, ktorý ale tiež nerieši politické škandály, ktorý rieši len to, aby sa nakupovalo čo najlacnejšie a najtransparentnejšie."
Tak mám teraz pocit, že naozaj ten Ján Figeľ vytvoril taký silný marketingový tlak na tie nízke ceny, že mu fakt podľahol aj podpredseda vlády, súčasnej vlády, ktorý je zodpovedný za reformu verejného obstarávania.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.4.2015 17:59 - 18:00 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem. Lucia, mňa na rozdiel od pána podpredsedu neprekvapilo, že si hovorila kvalitne. Vždy je to tak. A toto vystúpenie bolo teda super, klobúk dole, aj vrátane toho školského príkladu. Nemám poznámku na vylepšenie toho vystúpenia, ale mám otázku, čo by si povedala na návrh, že by sa pomohlo vyriešiť tú nekvalitu inštitúcií aj tým, že by boli zverejňované informácie ako miera uspokojenia pohľadávok podľa jednotlivých správcov a súdov, dĺžka procesu konania podľa jednotlivých správcov a súdov, náklady konania ako podiel z majetku úpadcu podľa jednotlivých správcov a súdov, tak by sme vedeli, či možno 25-ročná správkyňa nie je náhodou fakt výborná a či nejaký 50-ročný správca nie je veľmi zlý a má celoživotné zlé výsledky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.4.2015 17:15 - 17:17 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán podpredseda vlády, hovoríte, že výber najnižšej ceny vo verejnom obstarávaní je vytváranie kultúry podvodu, a tak sa chcem opýtať, že aká je alternatíva k tomu, aká je alternatíva? Výber vyššej ceny? Pred pár dňami premiér Robert Fico v televízii povedal, že by to možno bolo škrtnutie najnižšej a najvyššej ceny vo verejnom obstarávaní. Tak chcem upozorniť, že podľa analýzy Transparency Internacional v roku 2014 klesol oproti roku 2013 priemerný počet ponúk v tendri na Slovensku na 2,6. Máme 2,6 účastníka v jednom tendri. Ak škrtnete najvyššiu a najnižšiu ponuku, tak to bude dosť veľký problém, to sa vytvorí čudná situácia a ja si myslím, že to bude situácia, kde sa vytvorí kultúra podvodu. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2015 9:37 - 9:39 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcel by som len doplniť, že nielen priame zahraničné investície klesajú, ale podľa správy Európskej komisie klesajú investície do slovenskej ekonomiky viac než investície do ekonomík okolitých krajín. Tiež by som chcel doplniť informáciu, že nielen nám odchádzajú špičkoví študenti masovo študovať do zahraničia oveľa viac, než je to v priemere OECD alebo v Európskej únii, oveľa, oveľa viac. Ale už aj Slovenky rodia oveľa viac v zahraničí, približne podľa Štatistického úradu 10 % detí sa Slovenkám s trvalým pobytom na Slovensku narodí dieťa v zahraničí, čiže už aj tie novonarodené deti sú vlastne vyvezené von.
A k samotnému návrhu technicky chcem povedať, škoda, že poslanci za SMER nediskutujú, skúsim sa zahrať na podporovateľa toho návrhu ministra financií a sám si aj odpoviem, on totižto hovoril, že asi štvrtina firiem štyri roky v kuse neplatí daň. To je pravda. Ale ak má byť ten argument seriózny, tak by mal byť doplnený informáciou o obrate tých firiem. Pretože je celkom možné, že tá štvrtina, to sú práve tie firmy, o ktorých hovoril Jozef Mihál alebo Janka Kiššová. To znamená matka alebo nejaká maličká firmička, ktorá má nulový obrat.
Čiže takúto informáciu mal minister financií poskytnúť v diskusii o tom, keď presadzoval zavedenie týchto licencií. A neposkytol.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.3.2015 17:26 - 17:27 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem. Mám dve poznámky.
Jedna poznámka je, že prevod majetkových účastí štátu, ktorý je tiež v národe známy pod názvom privatizácia, neznamená zvýšenie podielu na trhu, a teda ani posilnenie dominantného postavenia.
A druhá poznámka je, že ďakujem pani poslankyni Mezenskej, že jednoznačne explicitne spomenula to, že je dôležité, ako sa tie peniaze využijú. Pre mňa osobne je veľký rozdiel medzi tým, vláda keby takéto peniaze použila na zníženie verejného dlhu na jednej strane a na druhej strane keby za tie peniaze začala budovať širokorozchodnú trať. Čiže táto kľúčová informácia podľa mňa tiež mala byť v tomto materiáli.
Skryt prepis
 

17.3.2015 10:17 - 10:19 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Dobrý deň. Ďakujem pekne za slovo.
Vážená pani predsedajúca, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač č. 1434.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona pre zrejmý účel navrhovanej úpravy. Konštatujem, že tento návrh obsahuje aj kvantifikáciu vplyvu na verejné financie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. apríla 2015 a gestorský výbor do 4. mája 2015.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2015 9:26 - 9:27 hod.

Eugen Jurzyca Zobrazit prepis
Ďakujem. Kratučká poznámočka k tej filozofickej časti vystúpenia. Pán Hlina, súhlasím tiež s tým, že v politike neplatí autorský zákon, ale súčasne by som chcel poznamenať, že istý kredit autorom treba dávať. V prípade, že by sa dlhodobo nedával, tak sa stane to isté, čo na každom inom trhu, to znamená, skupina ľudí, ktorí vymýšľajú a presadzujú celkom dobré nápady, stratí motiváciu a nakoniec z toho trhu zmizne. Považujem to aj pre súčasnú situáciu za celkom nebezpečné.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

13.3.2015 12:29 - 12:31 hod.

Eugen Jurzyca
Ďakujem za pozornosť a teším sa na hlasovanie.
Skryt prepis