Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.11.2015 o 14:47 hod.

Ing.

Marián Kovačócy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2015 14:47 - 14:49 hod.

Marián Kovačócy Zobrazit prepis
Veľmi v krátkosti zareagujem na pána poslanca Hlinu, už sa smeje. Alojz, ako vždy nedá mi, musím ti to vysvetliť, mne pripadalo to tvoje vystúpenie, akože policajt (alebo ministerstvo vnútra) ide po ulici, zoberie chlapa, babu, dá ich do uniformy a nestará sa a pošle ich do výkonu, Lojzko, to tak nie je (Polícia funguje ináč.), nastúpi do Policajného zboru, je zaradený, je na útvare, dostane výzvu, podľa zaradenia ide na práporčícku, dôstojnícku alebo Policajnú akadémiu, na ktorej, ver mi, aj sú state, časti, kde školia policajtov, ako zakročovať voči diplomatom, diplomatom s pasom diplomatickým a slovenským na slovenskom území, konkrétne si o tom hovoril, alebo zákroky sú špecifické, keď sú previnenia zahraničných diplomatov. A tiež sú tam tí ľudia školení. Ty si ich spravil takých, ako keby boli nejakí neandertálci, nehnevaj sa, však oni to vedia a prechádzajú tvrdými skúškami (komisionálne tvrdé skúšky), keď vychádzajú z tých škôl.

A na margo toho preukazovania je pas vložený do zahraničnej cesty možno, poslanec je zastavený, tak nemá iné doklady, tak dá pas, čo je normálne legálne. Ale pochybujem, že niektorý poslanec by vyberal pas a začal by kývať ním s tým, že nemôžu mu dať pokutu, že má diplomatickú imunitu. Až taký poslanec bol, tak to povedz, ako to minister povedal. To by ma zaujímalo, či taký poslanec bol. Ale pochybujem, že taký poslanec bol, ktorý kýval ním s tým, že, áno, má imunitu, nemôžu ho pokutovať, že takto to funguje.Tak troška si tých policajtov, Lojzko, aj vážiť treba, to sú tiež ľudia. A sú školení,. Ty si hovoril, ja neviem, ako keby boli odkiaľ. Len toľko o tom hovorím. Nehnevaj sa, ale takto to vyznelo. Dobre, ďakujem, to je len toľko na ozrejmenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2015 14:05 - 14:09 hod.

Marián Kovačócy Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1995 z 30. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona, je to § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 698 z 3. novembra 2015 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 220 z 3. novembra 2015 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami v bodoch 1 až 21.

Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: o bodoch 1 až 21 spoločne a tieto schváliť.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Mariána Kovačócyho vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 239 na svojej 82. schôdzi.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu k tomuto zákonu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.11.2015 11:25 - 11:25 hod.

Marián Kovačócy
Ďakujem. Pripomínam členom osobitného kontrolného výboru na kontrolu Vojenského spravodajstva, že autobus odchádza na výjazdové rokovanie o 12.05 hodine spred budovy parlamentu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.11.2015 9:37 - 9:41 hod.

Marián Kovačócy Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, pani poslankyne, páni poslanci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1977 z 25. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona o Národnej rade Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 742 zo 4. novembra 2015 odporučil Národnej rade Slovenskej republike vládny návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 260 z 3. novembra 2015 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 227 z 3. novembra 2015 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii Ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona, v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/96 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výboru Mariána Kovačócyho vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní predniesť spoločnú správu výboru a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 244 na svojej 82. schôdzi.
To je všetko, skončil som, pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.11.2015 10:02 - 10:03 hod.

Marián Kovačócy Zobrazit prepis
No, k tomuto prečítam návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na doplnenie úloh príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Resolute Support v Afganistane a na ich vyslanie na výcvik mimo územia Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 5 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na základe čl. 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s doplnením úloh príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Resolute Support v Afganistane a s ich vyslaním na výcvik mimo územia Slovenskej republiky.
Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.11.2015 10:00 - 10:02 hod.

Marián Kovačócy Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, predkladám správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovanie návrhu na doplnenie úloh príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Resolute Support v Afganistane a na ich vyslanie na výcvik mimo územia Slovenskej republiky (tlač 1791).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na doplnenie úloh príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Resolute Support v Afganistane a na ich vyslanie na výcvik mimo územia Slovenskej republiky podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu: 
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1856 z 30. októbra 2015 pridelil návrh na doplnenie úloh príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Resolute Support v Afganistane a na ich vyslanie na výcvik mimo územia Slovenskej republiky na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Oba výbory prerokovali návrh na doplnenie úloh príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Resolute Support v Afganistane a na ich vyslanie na výcvik mimo územia Slovenskej republiky v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 5 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na základe čl. 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s doplnením úloh príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Resolute Support v Afganistane a s ich vyslaním na výcvik mimo územia Slovenskej republiky. 
Pani predsedajúca, otvorte rozpravu k tomuto, prosím.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.11.2015 11:26 - 11:26 hod.

Marián Kovačócy
Oznamujem členom osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, že začiatok jeho rokovania je o 12.15 hodine v obvyklej miestnosti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.9.2015 17:43 - 17:44 hod.

Marián Kovačócy Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.

Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré na mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 9. novembra a gestorský výbor do 10. novembra 2015.Prosím, pán predseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.9.2015 9:52 - 9:53 hod.

Marián Kovačócy Zobrazit prepis

56.
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona.
Musím sa trochu vydýchať. (Rečníkovi sa zle dýcha, pretože sa ponáhľal.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Pán spravodajca, kľudne sa vydýchajte. Naozaj máme čas, takže ešte pomaly. Nech sa páči. Môžem dať aj prestávku.

Kovačócy, Marián, poslanec NR SR
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Otvorte, prosím všeobecnú rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.6.2015 13:18 - 13:21 hod.

Marián Kovačócy Zobrazit prepis

120.

Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, pani poslankyne, páni poslanci v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1611. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.

K tomuto by som chcel povedať toľko, vážený pán kolega Kadúc, že nepočul som teda, to sa dá merať len na promile, nie jedno alebo dve pivá. To vám môžem povedať z praxe mojej policajnej, že dosť nepresne to bolo interpretované, lebo 30-kilový človek, 60, 80-kilový človek si dá jedno alebo dve pivá a z hľadiska dôkazu na vstrebávanie sa alkoholu do krvi je to problematické. A viem z praxe, čo som robil dopravné nehody, čo dokážu, dokážu cyklisti. Na Slovensku povolíte jedno pivo do pol promile a hneď sa zabudnú a už je problém a taký cyklista rôzne také dosť vážne situácie kolízne vyvoláva a triezvy vodič potom na to dopláca.
Čiže aj nad tým sa treba zamyslieť, že nie je to také jednoduché, jak sa to prezentuje. Ale je to tak, dobre sa to počúva, že jedno pivo. Je účastník cestnej premávky? Je účastník cestnej premávky. Tak potom, keby sme povolili, aj čo sa týka motorového vozidla osobným autám, skôr zvládne to auto, si myslím, teda s tým jedným pivom, jak ten bicyklista. Tuto nad týmto sa treba aj zamýšľať. Nielen povedať jedno pivo, tak nech si dá nealkoholické pivo od smädu, keď tak zahasiť, ale nepropagujte tu alkohol v cestnej premávke. To je skutočne, to je len akože pre občanov, veď sa to dobre počúva, niektorých len, ale tých, ktorých sa to bezprostredne týka a mali s tým skúsenosti, nie je to také jednoduché. Tak toľko by som k tomu, nad tým sa treba ešte zamyslieť.

Ďalej, vychádzajúc z oprávnení, ktoré na mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. septembra 2015 a gestorský výbor do 11. septembra 2015. To je všetko.

Ďakujem, pani predsedajúca, otvorte rozpravu k tomuto.

Skryt prepis