Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.3.2013 o 10:22 hod.

Mgr.

Daniel Krajcer

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.3.2013 10:22 - 10:24 hod.

Daniel Krajcer Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, len naozaj veľmi vecne a fakticky k tej téme, ktorú ste nadniesli. V niečom, samozrejme, máte pravdu, len problém alkoholu je ďaleko širší v tejto spoločnosti, ako je televízna reklama. Ten príbeh, ktorý ste spomínali, že ste videli vysielanie reklamy počas disneyoviek, tak to je porušenie zákona, v súčasnosti platného zákona. Čiže ak sa také niečo udialo, tak príslušný vysielateľ konal v rozpore so zákonom o vysielaní a retransmisii a vy, tak ako každý iný občan, sa môžete obrátiť na Radu pre vysielanie a retransmisiu.
Ďalší problém, pokiaľ by sme akceptovali tento model vysielania reklamy tak, ako ho navrhujete, by vznikol tým, že významný podiel na našom televíznom trhu majú zahraničné stanice, v niektorých dňoch aj cez 30 % a tento podiel bude trvale rásť, taký je jednoducho vývoj na televíznom trhu a väčšina výrobcov alkoholu sídli v zahraničí. To znamená, že oni by len jednoducho premiestnili časť tejto reklamy, možno v tých časoch, kedy to tie televízie môžu vysielať bez takého obmedzenia, ako navrhujete, do týchto zahraničných televíznych staníc. Čiže došlo by istým spôsobom len k presunu tejto reklamy na iné vysielacie kanály, čo tiež treba fakticky zvážiť pri takomto návrhu.
Čiže problém, ktorý otvárate, je ďaleko, ďaleko širší a riešením určite nie je len takáto veľmi krátka dvoj-, či trojvetná novela, ktorú predostierate.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.3.2013 17:06 - 17:07 hod.

Daniel Krajcer Zobrazit prepis
Igor, nehnevaj sa, ale toto, čo si predviedol je tvoje klasické, ľúbivé, obyčajné divadielko pre občanov a pre voličov. Vieš prečo? Toho istého kandidáta, ktorého teraz podporiť nejdete, ste v predchádzajúcej voľbe podporili. A bol vybratý takým istým spôsobom ako teraz. Vaším postojom celého klubu len napomáhate strane SMER, ktorý nechce dodržať svoje slovo, ktoré vyslovil ústami svojho predsedu Roberta Fica, že podporí opozičného kandidáta. To je výsledok tejto tvojej aktivity.
A ešte na záver ti jednu vec poviem, v čom spočíva opäť rozpor veľký v tvojom vystúpení aj bez sĺz. Kritizoval si Jána Jasovského, uvedomuješ si, že takýmto postojom ho naďalej udržiavaš vo funkcii? (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.3.2013 14:13 - 14:20 hod.

Daniel Krajcer Zobrazit prepis
Pekný deň. Dámy a páni, pán minister, vážení hostia, sú aj krajšie miesta ako Národná rada Slovenskej republiky, čo sa týka exkurzie v Bratislave, ale vitajte.
Moje vystúpenie k tomuto bodu bude v zásade krátke, nepolitické a vecné. Niektoré zmeny v predloženej novele totiž naozaj reagujú na aktuálny vývoj v oblasti poskytovania dotácií. Oceňujem, že jednou z tých oblastí je aj obnova hradov a hradných ruín.
Tu len možno taká formulačná odbočka. Naozaj som naďalej presvedčený, pán minister, že formulácia "obnova zrúcanín" nie je celkom v súlade ani s pamiatkovou koncepciou, a ak, tak odporúčam formuláciu "obnova hradov a hradných ruín". To je naozaj to, čo istým spôsobom pokrýva aj časť oblasti obnovy kultúrneho dedičstva alebo obnovy národných kultúrnych pamiatok. Ale to je naozaj návrh, ktorý máte možnosť si osvojiť, alebo nie. Nie je to tá zásadná pripomienka, jedna z nich, ktoré mám k predloženému návrhu.
Súčasťou návrhu sú okrem tých aktualizačných bodov totiž aj také, ktoré už nie sú na prospech žiadateľov ani transparentnosti poskytovania dotácií v rámci dotačného systému ministerstva kultúry. Ja som o tom hovoril aj na výbore a naozaj to predkladám, tie moje pozmeňovacie návrhy, len čisto ako vecný príspevok k tejto diskusii s hlbokým presvedčením, že ten návrh to môže vylepšiť a v takom prípade nemám problém aj s kolegami z nášho poslaneckého klubu tento návrh ako taký podporiť pri hlasovaní.
Takže pokiaľ by som mal najskôr voľne spomenúť tie problematické body, prvý z nich sa týka bodu č. 3, čiže § 4 ods. 1, kde sa vypúšťa dátum. Počas doby, keď sme my predkladali tento návrh zákona v roku 2010, tak zámerne sme uvádzali aj konkrétny dátum, dokedy najneskôr sa má vyhlásiť výzva na ten nasledujúci rok. Takýto termín, ktorý sme uviedli, bol 10. november. Som naďalej presvedčený, že je v prospech žiadateľov, aby ministerstvo jednoducho malo takýto hraničný termín, dokedy je potrebné vyhlásiť výzvu na ďalší rok. Všetci, ktorí poznajú trochu systém dotácií v rezorte kultúry, vedia, že tým, že takýto termín neexistoval, tak častokrát sa tie lehoty predlžovali, a tým pádom trvalo niekedy aj počas celého pol roka toho aktuálneho roku, kým sa žiadosti spracovali. To je pochopiteľne komplikácia pre žiadateľov pri čerpaní s pridelenou dotáciou. Takže ja som naďalej presvedčený, že tento dátum by mal v zákone ostať.
Rovnako nepovažujem za správne, pokiaľ sa v rámci bodu 6 v § 6 ods. 1 písm. c) vypúšťajú slová "na danú výzvu". Som presvedčený, že v takom prípade sa môže zverejňovať len celkový objem v dotačnom systéme a nie je potom úplne zrejmé, koľko finančných prostriedkov sa vzťahuje na ten-ktorý konkrétny program. Opäť si myslím, že je to informácia, ktorá má svoje opodstatnenie, a je to na prospech žiadateľov.
No a úplne tá posledná výhrada sa týka bodu 7, kde sa teda vypúšťajú z paragrafového znenia formulácie "všetkých", či už podporených, alebo nepodporených. Ak teda je záujmom ministerstva rovnako ako naším, aby tie informácie boli čo najkomplexnejšie, tak nevidím dôvod, prečo by sa nedal akceptovať tento pozmeňujúci návrh, ktorý o chvíľočku prečítam a uvediem, aby jednoducho slovo "všetkých" sa vzťahovalo k podporeným aj nepodporeným žiadostiam. Tým pádom by sa vypúšťal bod 6 a doterajší bod 7 by sa označil ako bod 6.
Teraz konkrétne k tým pozmeňujúcim návrhom. Dovolím si ich teda prečítať.
Navrhujem, aby v bode 3 § 4 ods. 1 sa v druhej vete vypustili slová "v termíne" a nahradili sa slovami "najneskôr do 10. novembra príslušného rozpočtového roka, na ktorý sa dotácia požaduje".
Vysvetlil som, prečo je dobré, aby ministerstvo bolo zaviazané konkrétnym termín, dokedy má vyhlásiť výzvu, že tým pádom sa skracujú lehoty, zefektívňuje sa spôsob využívania dotácií a je to vysoko na prospech žiadateľov.
Zároveň navrhujem, aby sa vypustil bod 6 a doterajší bod 7 by sa označil ako bod 6.
To je tá formulácia, ktorá vypadáva, konkrétne znenie na danú výzvu. Rieši sa tým ten problém, aby bolo zrejmé, koľko finančných prostriedkov je alokovaných na ten-ktorý program.
No a zároveň v bode 6 v § 6 ods. 1 písm. d) sa za slovo "zoznam" vkladá slovo "všetkých". A rovnako aj v § 6 ods. 1 písm. e) sa za slovo "zoznam" vkladá slovo "všetkých".
Som presvedčený, že tieto návrhy môžu vylepšiť predložený návrh zákona. A pokiaľ aj kolegom z vládnej strany ide o to, aby ten zákon bol predovšetkým na prospech žiadateľov a transparentnosti celého dotačného systému, tak verím, že tieto návrhy budú akceptovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2012 16:43 - 16:45 hod.

Daniel Krajcer Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pán poslanec Novotný, no práve preto, že SMER ide schváliť niečo, čo nemal vo svojom volebnom programe, tak je absolútne priliehavé použiť slovo podvod, pretože naozaj vo volebnej kampani, a to nie je nič osobné voči nikomu z predstaviteľov strany SMER, hovorím o politickej strane, nezvyknem urážať osoby, sľubovali ste istoty, a nie rany istoty. Taká je realita.
Čo sa týka môjho vystúpenia, pán kolega Jarjabek, boli tam odborné argumenty, ale, samozrejme, aj politické. A nepovažujem to vôbec za zlé.
Ale keď už sa teda chceme baviť v odbornej rovine, tak musím skorigovať trochu to číslo, ktoré ste uviedli, nie 92 miliónov, tam sa hovorí o minimálne 90 miliónoch v zákone. A tá suma sa odvíja od percenta, presnejšie, tisícin percenta hrubého domáceho produktu a úroveň tej sumy tým pádom bola takmer 100 miliónov eur podľa najnovšieho vývoja s tým, keď rastie HDP, k tomu rastu zatiaľ stále dochádza, tak by rástla aj suma finančných prostriedkov pre RTVS. Toto je podľa mňa fér, keď je viac peňazí k dispozícii v štátnom rozpočte, tak vtedy môžeme si tento verejný statok aj zaplatiť. Čiže toto považujem za férové riešenie.
Aká prehra. Ja som vám korektne povedal, áno, ministerstvo financií chcelo ten termín 1. 1. 2014, ja som ho navrhoval od 1. 1. 2012. Nie je to prehra, je to kompromis. Ale položím otázku: K akému víťazstvu sa dopracoval v tomto prípade pán minister Maďarič v súboji s pánom ministrom Kažimírom? Toto je tá podstatná otázka, pretože pán minister Kažimír v tomto prípade vyhral, pretože v záujme konsolidácie sa uvrhnú ďalšie požiadavky a ďalšie rany voči občanom. To je ten... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2012 16:28 - 16:39 hod.

Daniel Krajcer Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, pán minister, v prvom čítaní som uviedol viacero argumentov pre ktoré si myslím a som presvedčený, že tento návrh je zlý. Dnes spomeniem len najvýznamnejšie z nich. Tento návrh je zlým riešením pre RTVS, ale aj pre občanov, pre samotnú inštitúciu, pretože nepostačuje na udržateľné financovanie verejnoprávnych médií tá výška koncesionárskeho poplatku alebo úhrad za služby verejnosti a vzniká potreba dodatočne zabezpečovať ďalšie finančné prostriedky pre verejnoprávneho vysielateľa. V tomto čase je to už potvrdené, v návrhu budúcoročného rozpočtu figuruje suma 28 miliónov eur, ktorá má prostredníctvom zmluvy so štátom natiecť do RTVS. Je to ako keby potvrdenie toho, že tu diskutujeme a budeme hlasovať o zlom a nezmyselnom a nič neriešiacom návrhu. Návrh budúcoročného rozpočtu v kapitole ministerstva kultúry 28 miliónov pre RTVS je dôkazom, že je to zlý návrh a zlé riešenie.
Zároveň tu padá jeden z mýtov, ktorý používajú predstavitelia strany SMER, že vlastne financovanie zo štátneho rozpočtu uvrháva verejnoprávnu inštitúciu do nejakej závislosti od vlády. No chcel by som už naozaj raz navždy vyvrátiť tento nezmysel, ktorý sa účelovo používa. A budem to ilustrovať na porovnaní oboch riešení v jednom, ktoré som predložil, ktoré bolo schválené v tomto parlamente a malo byť účinné od 1. 1. 2013. A to druhé je to, ku ktorému sa od 1. januára vrátime.
Takže návrh zákona a financovanie RTVS zo štátneho rozpočtu znamená, že zo zákona, nie na základe vôle toho-ktorého ministra alebo tej-ktorej vlády je stanovená percentom istá čiastka z hrubého domáceho produktu, to znamená, je to závislé od výkonnosti ekonomiky, koľko finančných prostriedkov inštitúcia dostane. Chcem povedať, že tá suma by mohla byť zhruba na úrovni podľa vývoja HDP do 100 miliónov eur, čo reálne nie je síce veľa a naozaj v porovnaní s inými krajinami je to menej, ale postačovalo by to na fungovanie verejnoprávnych médií. To znamená, že do stanovenia tejto sumy nijakým spôsobom nezasahuje nikto z exekutívy ani z parlamentu. To považujem za garanciu nezávislosti, pretože v dnešnej dobe tú závislosť vo vzťahu k rôznym subjektom dokážeme vytvárať predovšetkým cez ekonomické nástroje. Takže toto je model, ktorý sme navrhli a presadili a ktorý mal platiť od 1. 1. 2013, ktorý teraz súčasná vláda ruší, pričom chce opätovne zaviesť úhrady za služby verejnosti, tzv. koncesionárske poplatky.
Model, ktorý sa ponúka je teda nasledovný. Zo zákona výška koncesionárskeho poplatku nepostačuje na financovanie verejnoprávnych médií. To znamená, že vláda každý rok pri zostavovaní štátneho rozpočtu musí rokovať, minister kultúry, ktorý, a tu, samozrejme, uznávam, že pán minister má takisto záujem, aby mala inštitúcia dostatok finančných prostriedkov, musí rokovať, možno aj niekedy bojovať s ministrom financií, lebo tak to pri zostavovaní rozpočtu jednoducho je. A naozaj v prípade rezortu kultúry je potrebné bojovať, a v tomto bude mať každý minister kultúry moju podporu, pokiaľ ide o zmysluplné finančné prostriedky, ale jednoducho je to otázka súboja , otázka dohody a najmä je to veľká miera subjektivity. Inými slovami, práve tým, že vláda bude rozhodovať každý rok o výške dodatočných finančných prostriedkov, vytvára zlú pozíciu pre vysielateľa. A práve v takomto modeli možno hovoriť o tom, že zvyšuje sa závislosť manažmentu verejnoprávneho média voči vláde. Takže bol by som rád, keby už tento argument, teda pseudoargument alebo mýtus nezaznieval, lebo opak je pravdou. Práve financovanie prostredníctvom koncesií a následne dostatok dodatočných zdrojov zo štátneho rozpočtu vytvára možnú závislosť verejnoprávneho vysielateľa vo vzťahu k vláde.
Zlé riešenie je tu aj pre ľudí, aj pre fyzické, aj pre právnické osoby. Naozaj je tu skupina ľudí, ktorí nemajú signál televízny, najmä po tom ako došlo k procesu digitalizácie. Je tu skupina ľudí, ktorí dokonca nemajú ani televízny prijímač, aj keď je ich, samozrejme, málo. Ale bol tu dokonca jeden taký poslanec, a dokonca tu vraj ešte aj jeden taký je, čiže sú tu občania, ktorí reálne nevyužívajú služby verejnoprávnych médií a verejnoprávnej televízie. A sú takí, ktorí to robia vedome a jednoducho nemajú záujem o sledovanie verejnoprávneho vysielateľa. Je to ich legitímne právo, nikoho nemožno do toho nútiť. Inými slovami, je tu veľká skupina ľudí, ktorá je zo zákona nútená platiť za niečo, čo nevyužíva. Preto to považujem za mimoriadne nespravodlivé.
No a v prípade právnických osôb tak tento typ zástrčkového zákona je naozaj až absurdný, lebo naozaj si neviem predstaviť zamestnancov vo výrobnom podniku, ako počas pracovnej doby sledujú vysielanie verejnoprávnej televízie. To je naozaj absurdná predstava.
No a musím povedať, už teraz trošku politicky, že tento návrh je zároveň aj volebným podvodom zo strany SMER-u, pretože vo vašom volebnom programe nebola ani jedna jediná zmienka o tom, že by ste mali ambíciu opätovne zavádzať koncesionárske poplatky. Dámy a páni, toto je podvod. Reálne je to podvod na občanoch. Tá téma naozaj nebola v úzadí, tá téma bola relatívne široko prediskutovaná, považoval by som za korektné, pokiaľ by ste nesľubovali ľuďom istoty a povedali im pravdu vo volebnom programe. Neurobili ste to. Tvrdili ste, že ľudia si zaslúžia istoty. A ja sa pýtam, čo je toto za istotu. Áno, majú istotu, že budú platiť od 1. 1. 2013 koncesionárske poplatky, ale takéto istoty ste asi nemali na mysli predpokladám. Čiže, ako to my v SaS voláme, nie sú to istoty, ale rany istoty. A ste pripravení ľuďom uštedriť ďalšiu z rán istôt v podobe znovuzavedenia koncesionárskych poplatkov.
Zároveň tento krok je úplne jednoznačným dôkazom, že nie je pravdou to, čo hovorí predseda vlády, že konsolidačné opatrenia sa dotknú len 12 % obyvateľstva. Jednoducho nie je to pravda. Práve na príklade koncesionárskych poplatkov to vyvraciate, sami vyvraciate si to, čo tvrdí váš predseda a čo tvrdí teda predseda vlády zároveň. Naozaj sa to dotkne všetkých občanov a nielen 12 %.
No a na záver ešte dva mýty, ktoré sa tu spomínajú často v diskusii najmä zo strany predstaviteľov strany SMER, či už poslancov alebo pána ministra.
K tomu, že sme my niečo perfídne a rafinovane nachystali pre novú vládu. Dámy a páni, je to nezmysel. Na ministerstve kultúry sme pripravovali tento návrh v čase, keď nikto ani netušil, že vláda Ivety Radičovej padne. To, že sa schvaľoval v danom čase, je už, samozrejme, iná vec, ale návrh sa pripravoval na ministerstve kultúry v čase, keď nikto netušil, že vláda Ivety Radičovej padne. Čiže chcem vyvrátiť aj tento nezmysel, ktorý sa tu používa.
A na druhej strane, jeden mýtus, o ktorom hovoríte, alebo jedno tvrdenie chcem dobrovoľne verifikovať a potvrdiť. Hovoríte o tom, že toto bola len snaha SaS si naplniť svoj volebný program. Dámy a páni, dávam vám za pravdu, áno, ten návrh, ktorý sme presadili, bol snahou plniť náš volebný program. A pýtam sa, čo je na tom zlé. Som presvedčený, že je to omnoho lepšie, ako ľuďom pred voľbami sľubovať istoty a potom im uštedrovať rany v podobe zavedenia ďalších poplatkov a daní. My sme ľuďom sľúbili okrem iného aj to, že sa pokúsime zrušiť koncesionárske poplatky. A ako minister a predstaviteľ tejto strany som ten návrh predložil. A otvorene som aj v prvom čítaní povedal, aká bola situácia. Áno, rokovania s ministrom financií boli veľmi tvrdé, bola snaha to dať časovo až k 1. 1. 2014. Môj návrh bol dať to k 1. 1. 2012. Došlo ku kompromisu, ale snažili sme sa naplniť jeden z našich predvolebných sľubov, jednu z referendových otázok. A ja si myslím, že to je správne, veď toto je prirodzené očakávať od normálnej slušnej politickej strany. Takže v tomto naozaj dávam vám za pravdu a potvrdzujem, áno, plnili sme si agendu SaS.
No a na záver chcem dať návrh podľa § 83, aby sa nepokračovalo v rokovaní o tomto zlom návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.9.2012 18:15 - 18:15 hod.

Daniel Krajcer
Iste. Chápem. Preto som aj povedal, že sa s tým zámerom dokážem stotožniť, napriek tomu, že ide naozaj len o krátku novelu. Ale aj v tej krátkej novele, si myslím, že by mohol byť priestor zakomponovať niektoré faktické zmeny, ktoré môžu vylepšiť aj takúto vyslovene účelovú novelu, ktorá v podstate reaguje na konkrétnu, na konkrétnu situáciu. Čiže nehovorím o nejakom významnom alebo výraznom rozširovaní predloženého návrhu, ale len o vylepšení.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.9.2012 18:12 - 18:14 hod.

Daniel Krajcer Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, dámy a páni. Moje vystúpenie bude len krátke a konštruktívne. Oceňujem zámer predkladateľov. Napriek tomu sú v tomto návrhu isté nedostatky, ktoré však sú riešiteľné v rámci druhého čítania. Uvediem niektoré z nich.
Oceňujem to, že ten pôvodný návrh je upravený a zohľadnil aj isté pripomienky, ktoré boli vznesené ešte v predchádzajúcom volebnom období z rezortu kultúry. Komunikoval som s predkladateľmi, čiže to je naozaj dobré. Je ešte niekoľko momentov v tomto návrhu zákona, ktoré môžu tento predložený zámer zlepšiť.
Konkrétne, konkrétne sa to týka niektorých formulácií, a to v prípade dvoch situácií. V tej prvej, kde je zámer chrániť kultúrne pamiatky pri ich vývoze. A potom, pokiaľ hovoríme o ochrane dovezených kultúrnych predmetov.
Tu je trochu problém s označovaním, keďže v prvom prípade predkladatelia uvádzajú termín kultúrna pamiatka, čo je, samozrejme, len veľmi zúžené vytýčenie týchto kultúrnych predmetov. Bolo by dobré naozaj hovoriť aj o iných možných exponátoch, zbierkových predmetoch, galerijných, múzejných a tak ďalej. Čiže navrhujem takúto úpravu.
Bolo by dobré, naozaj, rozšíriť túto kategóriu, pretože v prípade hnuteľných predmetov, ktoré sú zapísané v ústrednom zozname pamiatkových úradov, tak tu naozaj ide len o kultúrne pamiatky. A predmetom takéhoto vývozu alebo dovozu môžu byť naozaj aj iné typy exponátov.
V tom prvom prípade, keď hovoríme o snahe riešiť situáciu pri vyvážaní kultúrnych pamiatok na územie iného štátu, nastáva trochu problém pri tej formulácii tohto návrhu zákona, že kto má vlastne zabezpečiť, aby naozaj došlo k ochrane týchto kultúrnych predmetov, ktoré by teda bránili navráteniu kultúrnej pamiatky a jej súčasti na územie Slovenskej republiky. Tak ako je teraz formulované, je to naozaj nevykonateľné.
Čiže navrhujem upraviť aj túto časť, čo je, samozrejme, možné v rámci druhého čítania. A na zváženie takisto dávam aj tú otázku, kde sa teda formuluje, citujem: "Na vec pamiatkovej hodnoty zapožičanú na územie Slovenskej republiky nemožno uskutočniť výkon rozhodnutí alebo nariadiť predbežné opatrenie podľa osobitných predpisov." To je, samozrejme, v poriadku. Tam je to definované presne, lebo vlastne zavádzame v Slovenskej republike inštitút imunity pred zabavením.
Otázkou je, že či by nebolo lepšie, pokiaľ by sa táto ochrana nevzťahovala len na právnické osoby, kde je zriaďovateľom alebo podporovateľom štát, alebo regionálna, či miestna samospráva. Je naozaj otázkou, že či tento typ ochrany sa má vzťahovať aj na fyzické osoby, pretože tu naozaj môže nastať situácia, že takéto, takéto fyzické osoby môžu mať isté záväzky, na ktoré sa následne môže uplatniť exekučný zákon.
Čiže oceňujem zámer, snahu predkladateľov. My podporíme posun tohto návrhu do druhého čítania. A v rámci druhého čítania si myslím, že je priestor, ak bude vôľa na to, aby sa urobili ešte niektoré úpravy, ktoré tento návrh zákona môžu zlepšiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.9.2012 9:13 - 9:15 hod.

Daniel Krajcer Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená Národná rada, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o návrhu poslancov Národnej rady Igora Matoviča, Eriky Jurinovej, Martina Fecka a Jozefa Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení o dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o dôvode novej právnej úpravy a súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.
Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti zákona s právom Európskej únie a doložku vybraných vplyvov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady zo 6. júla 2012 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 20.9.2012 14:13 - 14:15 hod.

Daniel Krajcer Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda, za odpoveď, aj keď v zastúpení pána premiéra, ale, samozrejme, že musím reagovať aj doplňujúcou otázkou. Opatrenia sa vždy robia dopredu. To je legislatívny proces. Čiže stále je platný a účinný zákon, ktorý som predložil k 1. 1. 2013, ktorý ruší koncesionárske poplatky a zavádza financovanie zo štátneho rozpočtu. Čiže hovoríme o dátume k 1. 1. 2013. Musím reagovať aj kvôli tomu, že neodpovedali ste mi, bohužiaľ, na moju otázku koľko percent populácie sa dotkne toto pripravované opatrenie vaše?
Financovanie z, prostredníctvom koncesionárskych poplatkov je štandardné v európskych krajinách. Ale rovnako je štandardné v štandardných európskych krajinách aj financovanie zo štátneho rozpočtu. Môžem uviesť krajiny Beneluxu, ktoré naozaj nikto nemôže označiť ako neštandardné. Áno, predkladal som návrh ako minister k dátumu 1. 1. 2012. Vy viete veľmi dobre, že vláda je kolektívny orgán a áno, hovorím to celkom otvorene, niektorí koaličný partneri nebolo ochotní akceptovať tento môj návrh alebo náš návrh SaS, aby sa koncesionárske poplatky zrušili k 1. 1. 2012. Politika je umenie možného. Dôležitejšie je niečo iné, pán vicepremiér, dôležité je to, že toto je presne ten okamih, kedy padá jeden veľký mýtus, ktorý ste vy ako strana a váš predseda hovorili pred voľbami a hovoríte aj teraz, že vaše opatrenia sa nedotknú väčšiny populácie. Opak je pravdou. Minimálne 88 % sa dotkne toto zavádzané opatrenie. Čiže úplne opačne. Nie 12-ich, ale 88-ich a jednoducho toto je názorná ukážka, že cisár je nahý. Toto sú tie vaše cisárove nové šaty. Bohužiaľ, musím to konštatovať a opätovne sa vás chcem opýtať: Vedeli by ste vyčísliť koľkátich percent sa to teda dotkne, toto pripravované opatrenie k 1. 1.?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2012 17:03 - 17:04 hod.

Daniel Krajcer Zobrazit prepis
Budem rýchly, lebo niet veľa čo povedať k vystúpeniu pána poslanca Jarjabka, pretože opäť mu musím pripomenúť a apelovať naňho ako na predsedu príslušného výboru, no žiadne argumenty sme nepočuli v prospech tohto návrhu. Opäť to bola len znôžka nejakých pocitov a, dovolím si povedať, aj omylov.
Stále ste nedokázali vysvetliť ten základný problém predkladaného návrhu. A ten spočíva v tom, že nezabezpečujete dostatok finančných prostriedkov pre RTVS. Jednoducho ohrozujete ďalšiu existenciu verejnoprávneho vysielania, ktoré aj vy sám tak obhajujete.
Čiže opäť žiadna istota pre RTVS a len ďalšia rana istoty pre peňaženky občanov.
Skryt prepis