Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.5.2013 o 17:02 hod.

MUDr.

Ladislav Andreánsky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.5.2013 17:02 - 17:03 hod.

Ladislav Andreánsky
Hlasujeme o pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Chrena 1 až 4.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.5.2013 17:02 - 17:03 hod.

Ladislav Andreánsky
Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kuffu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.5.2013 17:02 - 17:03 hod.

Ladislav Andreánsky
O bode 2 je bezpredmetné hlasovať, lebo sme schválili body 1 a 2 spoločnej správy.
Hlasujeme o bode 3.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.5.2013 17:02 - 17:03 hod.

Ladislav Andreánsky
Hlasujeme o druhom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Horváthovej a pánov poslancov Hrašku, Hubu, Mičovského a pani podpredsedníčky Jurinovej.
Hlasujeme o bode 1.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.5.2013 17:02 - 17:03 hod.

Ladislav Andreánsky
Teraz môžme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy v poradí, v akom boli predložené.
Hlasujeme o prvom pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Horváthovej o bodoch 1, 2, 3 spoločne, navzájom súvisia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.5.2013 17:02 - 17:03 hod.

Ladislav Andreánsky
Tým sme vyčerpali hlasovanie o všetkých pozmeňujúcich návrhoch spoločnej správy.
Aby sme mohli hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch predložených dnes, dávam najskôr hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.5.2013 17:02 - 17:03 hod.

Ladislav Andreánsky
Dajte, prosím, hlasovať o bodoch 3 až 5 zo spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.5.2013 17:02 - 17:03 hod.

Ladislav Andreánsky
Dajte, prosím, hlasovať o bode 2 zo spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.5.2013 17:02 - 17:03 hod.

Ladislav Andreánsky Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, v rozprave k návrhu zákona o ochrane nefajčiarov vystúpili: pani poslankyňa Horváthová a páni poslanci Kuffa, Chren, Viskupič a Novotný.
Pani poslankyňa Horváthová podala dva pozmeňujúce návrhy. Prvý návrh obsahuje tri pripomienky, druhý návrh spoločne s pánmi poslancami Hraškom, Hubom, Mičovským a pani podpredsedníčkou Jurinovou obsahuje tiež tri pripomienky.
Pán poslanec Kuffa podal jeden pozmeňujúci návrh a pán poslanec Chren jeden pozmeňujúci návrh, ktorý obsahuje štyri pripomienky.
Pristúpime k hlasovaniu o bodoch zo spoločnej správy. Pani poslankyňa Horváthová podala návrh vyňať body 1 a 2 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Dajte, prosím, hlasovať o bode 1 zo spoločnej správy s návrhom gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.5.2013 10:56 - 10:58 hod.

Ladislav Andreánsky Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vystúpil ako spravodajca výboru k spoločnej správe k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 384. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil uvedený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre zdravotníctvo.
Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenej lehote a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť. V časti IV spoločnej správy sú uvedené pozmeňujúce návrhy 1 až 5.
Gestorský výbor rokoval dňa 14. mája 2013 a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť. Súčasne gestorský výbor odporučil schváliť pozmeňujúce návrhy obsiahnuté v spoločnej správe. Pani predsedajúca, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis