Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.9.2013 o 9:03 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 25.9.2013 9:03 - 9:09 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vrátim sa trošku do začiatku, keď sme pripravili novelu zákona o rokovacom poriadku. Cieľom tejto novely bolo reagovať na situáciu, ktorá vznikla v Národnej rade po tom, ako z poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita vystúpili piati poslanci a vznikli pochybnosti, aj keď to bolo v parlamentnej praxi zavedené, vznikli pochybnosti o tom, či počet členov poslaneckého klubu 8 má byť počas celého funkčného obdobia na to, aby klub bol funkčný, alebo nie.
Reagovali sme na to, na to novelou zákona o rokovacom poriadku a ja som rada, že táto novela mala širokú podporu. Zároveň v rozprave v prvom čítaní bola dohoda aj na tom, že budeme riešiť možno aj ďalšie situácie, ktoré vznikli a ktoré priniesla prax a nie sú jednoznačne riešené v rokovacom poriadku. Po tom, čo minulý týždeň nastala naozaj situácia, ktorá prekročila všetky rámce, sme sa snažili pozmeňujúcimi návrhmi upraviť ustanovenia rokovacieho poriadku tak, aby sme mali mechanizmy na to, aby rôzne situácie, ktoré napríklad aj minulý týždeň v parlamente vznikli, a naozaj to tu bolo neobvyklé, aby sme mali mechanizmy na to, aby sme takýmto situáciám vedeli zabrániť. Po tom, ako boli rokovania poslaneckého grémia a aké mám poznatky z výsledkov rozhovorov, že nie je vôľa podporiť naše niektoré pozmeňujúce návrhy, chcem povedať, že nechceme, poslanci za stranu SMER - sociálna demokracia nechcú ísť v tých šľapajach, v ktorých išli poslanci za vlády Ivety Radičovej, keď počas voľby generálneho prokurátora zmenili len svojimi hlasmi rokovací poriadok. My to nechceme spraviť, aby sme, a máme na to dosť poslancov, aby sme menili rokovací poriadok len našimi hlasmi. Rokovací poriadok je zákon, ktorý by mal platiť pre všetkých, mal by nastavovať pravidlá a mechanizmy na to, aby sme v rôznych situáciách, ktoré v Národnej rade vznikli, aby sme mali riešenie.
Preto poslanci za stranu SMER - sociálna demokracia nepodajú žiadne pozmeňujúce návrhy k rokovaciemu poriadku, a chcem povedať, že ani žiadne pozmeňujúce návrhy zo strany opozície nepodporíme.
Chcem vysloviť presvedčenie, že nájdeme v sebe toľko politickej sily a odvahy, aby sme ako predstavitelia štandardných opozičných strán, ako aj poslanci za stranu SMER - sociálna demokracia našli riešenia, znova sa stretli a hľadali také mechanizmy, aby rokovací poriadok bol naozaj funkčný. Ale ja si myslím, že je to aj o poslancoch, je to o nás, je to naša vizitka, ako sa v Národnej rade správame, a mnohokrát zákonom ani nie je možné postihnúť všetky veci. Zvolili nás tu ľudia, aby sme prijímali zákony, aby sme riešili situáciu na Slovensku, ale vidíme, že mnohokrát je to o sebaprezentácii, o urážkach, a to veru do poslaneckej snemovne nepatrí. Znova chcem vysloviť presvedčenie, že táto otázka a diskusie, ktoré sa začali ohľadne rokovacieho poriadku, budú pokračovať, aby sme našli konsenzus a dohodli sme sa na tom, že keď predložíme novelu zákona o rokovacom poriadku, bude široká a všeobecná podpora a všetci budeme mať pocit, že áno, tento rokovací poriadok reaguje na stav a situácie a máme to pod kontrolou a umožní nám, aby sme sa tu všetci cítili komfortne v určitých medziach zákona.
Ďakujem vám pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.9.2013 15:32 - 15:33 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som za skupiny poslancov predložila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rokovacom poriadku.
Návrh bol odôvodnený aj v prvom čítaní, sme v druhom čítaní, keď prešiel vo výboroch. Podstatou návrhu je to, aby sa jednoznačne ustanovilo, že kedy poslanecký klub zaniká.
To znamená, teraz máme staviská ústavnoprávneho výboru o tom, že pre funkčnosť klubu je potrebný počet poslancov osem počas celého volebného obdobia. A po tom, ako v Národnej rade vystúpili z poslaneckého klubu SaS piati poslanci, tento klub sa stal nefunkčný. Z toho dôvodu sme pristúpili k novelizácii zákona o rokovacom poriadku.
Tento návrh zákona je v súlade s ústavou a ostatnými právnymi predpismi. Nevyžiada si náklady na štátny rozpočet, preto prosím vás o jeho podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2013 4:12 - 4:13 hod.

Jana Laššáková
Pán poslanec Přidal, nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.9.2013 15:06 - 15:06 hod.

Jana Laššáková
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, dávam procedurálny návrh, aby sme rokovali dnes aj po 19. hodine až do prerokovania bodu programu vrátane hlasovania o uznesení. Ďakujem pekne. Poprosím o mojom návrhu hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2013 11:59 - 12:00 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Je 12.00 hodín, ale pán poslanec Hrušovský je pripravený. Je všeobecný súhlas, aby ešte vystúpil v rozprave? (Reakcie z pléna.) Nie. Pán poslanec, nie je všeobecný súhlas. Je 12.00 hodín, začínajú výbory, mrzí ma. Ja by som vám to bola umožnila, ale... (Reakcie z pléna.) Nedá sa.

(Prerušenie rokovania o 12.02 hodine.)

(Po prerušení rokovania 23. schôdze NR SR a po prestávke sa začalo rokovanie 24. schôdze NR SR o 15.00 hodine.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.7.2013 15:00 - 15:07 hod.

Jana Laššáková
Pani poslankyňa Žitňanská, nech sa páči.
Pán poslanec Chren bude vystupovať ako posledný v rozprave po pánovi poslancovi Mičovskom. Tak sme sa dohodli.
Takže, nech sa páči, pani poslankyňa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.6.2013 12:55 - 12:55 hod.

Jana Laššáková
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dávam procedurálny návrh, aby Národná rada rokovala aj po 19. hodine až do prerokovania bodu programu vrátane hlasovania o uznesení. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2013 17:06 - 17:07 hod.

Jana Laššáková
Páni poslanci, prosím vás, zaujmite svoje miesta, budeme hlasovať.
S procedurálnym návrhom, pán poslanec Hlina?
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.4.2013 17:39 - 17:53 hod.

Jana Laššáková
Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Novotný, nevidím ho tu, stráca poradie. Pán poslanec Jozef Mikuš, tiež ho tu nevidím.
Nech sa páči, pán poslanec Kvasnička.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.4.2013 11:09 - 11:09 hod.

Jana Laššáková
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, dávam procedurálny návrh, aby sme o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republike na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k prehlbujúcej sa nezamestnanosti na Slovensku a k zhoršovaniu podmienok pre tvorbu pracovných miest na Slovensku rokovali aj po 19.00 hod. vrátane záverečného hlasovania o návrhu uznesenia. Ďakujem pekne.
Skryt prepis