Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.12.2015 o 14:47 hod.

Mgr.

Michal Bagačka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.12.2015 14:47 - 14:49 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Takže už tieto prvé dve vystúpenia sú zjavné, ako bude asi väčšina vypadať, teda nejaká dohoda je, na čo treba všetko poukazovať a podobne. Ale s čím nesúhlasím, je to, že teraz hovoríte, že nie je u nás, že je teda u nás bezpečne, bezpečné prostredie a podobne. Keď sa niečo udeje, tak potom na nás budete hovoriť, že kde ste boli, prečo ste nič neurobili? Chápem to z, ako z opozície, ale čo sa týka celkovej tej situácie, každý deň počúvame z úst aj európskych lídorov to, čo naša vláda, premiér hovorili pred dvoma, troma mesiacmi a teraz to vlastne mnohí opakujú. Nepočujeme každý deň, že musíme lepšie chrániť Schengen? Kedy sme to ako vláda a premiér hovorili? Už dávno. Kedy nepočúvame, že musíme lepšie identifikovať osoby? Riešiť prvotne migráciu v krajinách, odkiaľ utečenci prichádzajú? To sú všetko veci, ktoré teraz ako keby niekto vymyslel a pritom vláda, vláda hovorila o tom naozaj už, už dávno.
A čo sa týka zákonov ako takých, ja som sa rozprával s obyčajným človekom, nie, nie ako niektorí tu OBYČAJNÍ ĽUDIA, ale s obyčajným človekom a ten mi povedal, že kto nerobí nič zlé, nemusí sa ničoho báť a nemusí sa báť ani takýchto opatrení.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

20.11.2015 10:54 - 11:10 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dámy a páni, podávam spoločnú správu výborov Národnej rady Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Otta Brixiho a Antona Martvoňa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1748), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 7. októbra 2015 č. 2055 pridelila predmetný návrh zákona týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 711 z 3. novembra 2015 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 513 z 5. novembra 2015. Z uznesení výborov Národnej rady pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých bodoch spoločnej správy spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach pod bodom III tejto správy odporúča Národnej rade návrh poslancov Národnej rady Otta Brixiho a Antona Martvoňa na vydanie zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením č. 526 z 10. novembra 2015. Týmto uznesením ma výbor poveril predložiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.11.2015 13:56 - 13:59 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pán minister, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1731a) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 29. septembra 2015 č. 1980 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre obranu a bezpečnosť. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 697 z 3. novembra 2015, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 485 z 3. novembra 2015, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 504 z 5. novembra 2015 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 268 z 3. novembra 2015 a výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 232 z 3. novembra 2015.
Z uznesení výborov Národnej rady pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch 1 až 23 spoločne s odporúčaním schváliť, o bode 24 samostatne s odporúčaním neschváliť a o bodoch 25 až 68 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy odporúča Národnej rade vládny návrh zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 10. novembra 2015 č. 525. Týmto uznesením ma výbor poveril predložiť na schôdzi Národnej rady návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.11.2015 16:30 - 16:31 hod.

Michal Bagačka
Ja len v krátkosti zareagujem. Zatiaľ nikto nikdy v tomto od deväťdesiatych rokov neprijal systematickejší zákon, ako je tento. Možno nebudete súhlasiť s tým, ale ja si myslím, že je to tak.
Slová akčný plán nemusia sa páčiť každému, ani mne, ide o tú podstatu, či v tom materiáli bude to, čo tam má byť, a či tí, ktorí sa zaviazali ho plniť, ho aj splnia. A kým to nezistíme, dovtedy je to vždy len možno, ak, tak by. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.11.2015 16:10 - 16:25 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, dámy a páni, tak ako povedal môj kolega Zsolt Simon, teda pochádzame zo spoločného okresu Rimavská Sobota, ktorého teda sa bytostne dotýka tento návrh zákona. A preto aj ja si teda považujem za povinnosť v krátkosti vystúpiť a povedať niekoľko vecí, už aj kvôli sebe, ale aj kvôli ľuďom, ktorých v našom kraji zastupujem a s ktorými mnohokrát zdieľam to dobré aj to zlé. Teda jedná sa hlavne o okresy, ktoré sú či už Rimavská Sobota, ale aj okresy, ktoré sú vedľa, blízko. A to je Revúca, Poltár, ale v určitej časti aj Veľký Krtíš, Brezno.
Skôr teda ako aj sa vrátim k zákonu ako takému, možno by bolo treba povedať v krátkosti aj príčiny, ako vlastne sme sa dostali aj do takýchto problémov ako regióny. A tým pádom treba zájsť do deväťdesiatych rokov, keďže sú to regióny, kde severnejšia časť bola väčšinou priemyselne zameraná a tá južnejšia bola zameraná na poľnohospodárstvo. Takže hlavne v tých deväťdesiatych rokoch naše regióny doslova zarezal najmä teda od mesta Rimavská Sobota dole, hovoríme tomu na Maďare, útlm poľnohospodárstva ako takého. A zase od Rimavskej Soboty hore aj po Hnúšťu, Tisovec bol to útlm strojárstva, chemického priemyslu, ale aj baníctva. A konkrétne pre našu Rimavskú dolinu bol to teda riadny úder, z ktorého sme sa teda doteraz nespamätali.
Po čase tam niektoré podniky ako tak sa pozviechali, ale už s oveľa menším počtom v tých deväťdesiatych rokoch zamestnancov a niektoré z nich v privatizácii skončili ako ZŤS Rimavská Sobota, cukrovar, pivovar v Sobote. Ale aj u nás chemická fabrika, ktorá zamestnávala vyše 2-tisíc ľudí, dnes ich má možno 30. A postupne nasledovala teda aj doba, keď sa priemysel a aj obyvateľstvo a celé to odborno v rámci toho obyvateľstva reštrukturalizovalo a zostalo zopár podnikov, zostalo zopár družstiev, ale narastal teda eminentne počet nezamestnaných. A v tých časoch sa aj v našom okrese hýbal ten počet nezamestnaných dobre nad 30 %. Vtedy dosť často sa zvyklo hovoriť, že trh vyrieši všetko a že trh si nájde cestu a podobne. Boli sme vtedy naozaj dosť zúfalí. A ešte k tomu prišli aj ďalšie iné také podrazy, najmä pre takéto regióny, ako sme my, či už to boli jednotlivé podniky v priemysle, ale napríklad aj delimitácia malých nemocníc za ministra Zajaca, to bola pre náš región napríklad taká riadna sekera do chrbta. Ale týkalo sa to aj iných (napríklad Revúca, Krupina, Štiavnica, Zlaté Moravce, Krompachy, Svidník). Z nich dopadli niektoré lepšie, niektoré horšie. No mnohokrát sme teda aj dumali, čo teda ďalej robiť. Mnohí ľudia odtiaľ odchádzali. Tam sa množila čierna práca drevopriemyslu, zväčšoval sa počet dlhodobo nezamestnaných. Tým teda nechcem povedať, že v súčasnosti je to ideálne, preto sa snažíme a prijímame aj tento zákon, no vtedy, teda v ráme rokov 2003, 2004, 2005 sme boli dokonca naozaj na dne, dokonca podľa mňa až pod dnom. A preto keďže nemyslím si, že úplne všetko trh vie vyriešiť, tak sme sa pustili ako samosprávy aj do budovania priemyselných parkov. Bolo to aj u nás, bolo to v Rimavskej Sobote, ale bolo vlastne po celej republike. A niektoré tie priemyselné parky fungujú celkom fajn. Tie ktoré tam tak nefungujú, je to možno aj preto, že nemajú investorov, nevedeli ich dotiahnuť, ale aj tak aj mojim kolegom starostom alebo primátorom patrí česť, pretože každý v tom čase, keď bola na to možnosť, tak tie priemyselné parky sa snažil urobiť preto, aby boli pre ľudí, aby sa zvýšila zamestnanosť a aby sa táto situácia nezhoršovala.
Pre náš región bolo v tom čase dobré a podstatné, že prišla automobilka KIA, ktorá so sebou doviedla aj ďalších svojich subdodávateľov, a preto sme nadviazali aj my kontakty s kórejskou spoločnosťou YURA, ktorá sa etablovala na slovenskom trhu. No nebolo to jednoduché, ale nakoniec sa rozhodla spustiť prevádzku v Hnúšti a následne aj v Rimavskej Sobote. Bolo to v rokoch 2006 a 2007. Ale nebolo by to, teraz sa dostávam k tej pomoci ako takej s tým, že aj v regiónoch máme mnoho múdrych, šikovných ľudí, lebo na takéto veci jednoducho treba už aj pomoc štátu. A tú sme chvalabohu dostali s tým, že či Hnúšťa, ale aj Rimavská Sobota dostala podporu z ministerstva hospodárstva na rekonštrukciu, kúpu hál. By ani sa s nami nerozprával náš partner v tomto momente, pretože potreboval rýchlo vyrábať, bez toho, že by sme neboli dostali vtedy pomoc od vlády Slovenskej republiky. A vtedy som prvýkrát spoznal aj kolegu Maroša Kondróta ako predsedu hospodárskeho výboru. Tak pre nás sa podarila obrovská vec, pretože do troch-štyroch rokov v Hnúšti pribudlo nových tisíc pracovných miest a v Rimavskej Sobote nových 1 200 pracovných miest. Neboli to síce miesta nejako veľmi sofistikované, ale chvalabohu naozaj aj za ne. A preto je potrebné a preto je potrebné prijímať aj takýto zákon, pretože ja nehovorím, že musí všetko vyjsť, ale keď vyjde z desiatich investícií jedna investícia, my sme na to zvyknutí, chvála Bohu aj za ňu. A tým pádom aj náš priemyselný park sa rozširoval. A v súčasnosti má päť investorov a zamestnáva cez 1 200 pracovníkov. Takže dostali sme tú injekciu, ktorú sme potrebovali od štátu. Následne napríklad bolo treba zabezpečiť, bolo nevyhovujúce stravovanie. To znamená, dostali sme vtedy aj malú podporu aj od ďalšej vlády, keď bol minister Juraj Miškov a štátny tajomník Martin Chren. Takže v tomto momente trebárs fungujeme, mnohé priemyselné parky fungujú menej, z nich niektoré úplne majú problémy, ale vždy treba poďakovať tým ľuďom, ktorí sa o to usilovali. A aj tento zákon možno aj takýmto priemyselným parkom alebo obciam a regiónom, kde sa nepodarilo až tak dovliecť toho investora a etablovať ho tam, v tomto pomôže.
Len tak pre ilustráciu. V rámci podpory z ministerstva hospodárstva sa dalo vcelku pekne vypočítať, že tie novovzniknuté pracovné miesta štátu vrátili tú investíciu do necelých troch rokov na odvodoch, keby tí ľudia mali byť nezamestnaní.
A teraz k samotnému zákonu.
Niektorí tu spomínali, ako je to merateľné, čo všetko bude a podobne. Samozrejme, ide o to, zlepšiť situáciu v týchto regiónoch, pokúsiť sa znižovať postupne nezamestnanosť, pokúsiť sa najmä nám, čo máme ako viaceré takéto okresy problém, nejako pritiahnuť aj dlhodobo nezamestnaných ľudí, lebo to je jeden zo základných problémov aj v našich regiónoch, aj v našom okrese. Ale zákon vytvára nejaké prostredie, nejaké možnosti, toto nie je to, že teraz prijmeme zákon a všetko sa vyrieši. To asi nikto z nás si nemyslí. Ale pokiaľ nedáme možnosť, tak ťažko by sme čakali na nejaké výsledky.
Tento zákon beriem ako takú možnosť a ponuku aj pre investorov, aj pre ľudí, ktorí sú z nášho regiónu, možnosť nájsť sa v niektorom tom programe alebo v niektorom tom uznesení. Na tento zákon teda nadväzuje aj uznesenie vlády, ktoré je podrobnejšie. A je tam mnoho vecí, ktoré môžu zaujímať či investorov, našich, zahraničných. A vždy keď bola tam aj pracovná skupina, čo si veľmi vážim, to znamená, že nebol ten zákon pripravovaný len tak od stola, že niekto si to zmyslel, ale bolo to niekoľko stretnutí s pracovnou skupinou, kde počúvali nás, či samosprávu, štátnu správu, mimovládne organizácie, konkrétne v Sobote, také aktívne bolo Občianske združenie Naša Sobota, ale aj miestne akčné skupiny podnikateľov, poctivo niekoľko dní si zapisovali veci a vzniklo niečo, čo môže dávať základ na to, aby sme možno v tomto zmysle postúpili ďalej.
Teda aj vďaka týmto rokovaniam, myslím si, ten zákon dáva to, čo som vždy zdôrazňoval pri tých rokovaniach, že pokiaľ chceme do nášho regiónu nejakého investora, tak tie benefity a tie podmienky musia byť zjavne lepšie, ako sú v iných okresoch, a určite lepšie, ako je to v teraz platnom zákone, a preto možno môže byť polemika, či to má byť 200-tisícová investícia, 10 pracovných miest alebo 2 pracovné miesta.
Samozrejme, niekde sa to nastavilo, teraz je, samozrejme, veľmi dôležitá úloha na ministerstve dopravy, ale nemenej dôležitá úloha je na regiónoch, aby pripravili materiály, ktoré budú slúžiť ako podklad tým akčným plánom. Ja by som bol veľmi rád, pokiaľ by tie akčné plány vznikli čo najskôr. Konkrétne my v našom okrese Rimavskosobotskom sme mali už niekoľko stretnutí, aj po tom rožňavskom stretnutí, keď bol tam teda aj pán premiér, keď sa to vlastne tak predstavilo. Mali sme niekoľko stretnutí v rámci Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu, Občianskeho združenia Naša Sobota, miestnych akčných skupín, kde už máme v podstate pripravený taký základný materiál, ktorý pomenúva naše silné, slabé stránky, kde teda sú problémy, ktoré hlavne by sme potrebovali riešiť, či je to priemysel, či je to poľnohospodárstvo, cestovný ruch, ale aj problematika rómska. Takže v tomto ohľade my ako okres, si myslím, sme pripravení hneď vstúpiť do nejakých tých prvých rokovaní a poskytnúť všetky materiály ministerstvu, aby sme čím skôr dospeli k nejakým ďalším riešeniam.
A bolo tu aj spomínané, teda či tí investori prídu alebo neprídu. No budete sa diviť, posledné mesiace práve už len tým, že sa o tom začalo hovoriť, ešte teda nebol ani napísaný ten zákon, sa viacerí, či niekedy menší, niekedy väčší, ale aj zahraniční , ale aj domáci investori chodia tam častejšie, pýtajú na dané podmienky. Samozrejme, budem rád, pokiaľ prijme sa zákon, bude podrobnejšie rozpracovaný, aj nejaké tie vyhlášky, aby bolo jasné, kto koľko môže získať v prípade investovania v našom regióne.
Samozrejme, tu je ďalšia úloha vlády. To je tá dopravná infraštruktúra. Dnes ráno som prvýkrát išiel po časti desaťkilometrovej od Kriváňa po Vígľaš. Myslím, že v dohľadnej dobe bude aj ďalšia časť spustená tohto úseku diaľnice. Je veľká škoda, že vlastne obchvat Zvolena ako taký sa dostal možno niekde znova na nejakú štartovaciu čiaru, čo trošičku opäť sťaží možno tú dopravu. Ale určite to bude znamenať ďalšiu veľkú pomoc s tým, že v rámci Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu v spolupráci aj s primátorom Košíc Richardom Rašim sme mali už dve stretnutia, ktoré boli aj so zástupcami ministerstva, kde sa jednalo hlavne o dopravnú infraštruktúru. A teda zaujíma nás predovšetkým tá časť po Rimavskú Sobotu. Košičanov hlavne od Rožňavy po Košice. A dostali sme materiál, kde je naozaj rozpísané pekne, aj dátumovo, ako by sa malo ďalej v tomto pokračovať. A ďalšia priorita, ktorú teda od nás aj ministerstvo chcelo, aby sme si to povedali, tak tá naša časť je pokračovanie, to znamená dosť ťažký úsek medzi Kriváňom a Lovinobaňou, to by už veľmi pomohlo, keby to bolo dobudované, no a, samozrejme, Košičanov hlavne zaujíma Soroška a táto časť.
Takže myslím si, že to, že prišiel ten zákon teraz, môže mať na to niekto akýkoľvek názor. Je dobré, že je tu. A tým chcem len povedať, že tomuto predchádzalo nie týždeň, nie dva týždne, ale viac mesiacov stretnutí a rokovaní.
Takisto si myslím, že nesúhlasím, že je to nesystémové riešenie. Je to zákon systematický, v ktorom sa niekto môže nájsť, nemusí nájsť. Môže sa ten zákon určite možno do budúcna vylepšiť, nikto nemá patent na rozum, ale to je nejaký základ, môže slúžiť za základ a ja verím, že z toho si mnohí vyberú.
Takže v regiónoch vieme my naozaj veľa urobiť, máme mnoho šikovných ľudí, no niektoré zmeny tam jednoducho potrebujú aj pomoc štátu. Ja som vďačný za to, že prišiel takýto zákon. Určite aj my a určite aj moji kolegovia v iných okresoch, ktorých sa to bude týkať, spravia všetko pre to, aby tie materiály boli pripravené čím skôr a aby sme možno v dohľadnej dobe snáď videli už výsledky, o ktorých teraz debatujeme, či budú alebo nebudú. To je všetko, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.11.2015 15:55 - 15:55 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, som trošku v pomykove teraz, pretože pred chvíľou čítal pozmeňujúci návrh tvoj kolega zo strany MOST – HÍD. Len tak pre ozrejmenie teda zopakujem, najprv ten návrh počítal so štyrmi-piatimi okresmi, tým pozmeňujúcim návrhom v rámci výboru sa dostávame niekde k tomu počtu 10 – 11, ale pozmeňujúcim návrhom tvojho kolegu, a tým pádom si mal povedať otvorene, že s ním nesúhlasíš, sa, ako sme počuli, dostávame na ten počet okresov 22, čo aj podľa mňa je tu naozaj veľa. A už potom ten názov zákona mal znieť úplne ináč, keďže sa dostávame možno z tých 5 na 22.
To, že sa to prijíma teraz, všetci dobre vieme. Možno aj spolu viackrát sme debatovali už viac ako rok o tom, že treba prijať systémovejší zákon, nie len v rámci tohto zákona, ktorý platí tak, že tá podpora jednoducho nie je taká stimulujúca, aby tí investori k nám prišli do našich regiónov.
No a čo sa týka toho Jaguara, to zas bol od teba kus takého politického hľadiska. Vieš sám dobre, že pokiaľ príde takáto investícia, patrí vďaka Bohu aj za ňu, aj keď ja by som bol tiež radšej, keby bola v Rimavskej Sobote, ale o takýchto investíciách, vieme dobre, pri rokovaniach a pri ich získavaní, a jedná sa o veľké množstvo pracovných síl, určite nemôže ani vláda buchnúť po stole a povedať: „Pôjdeš tam alebo tam.“ O tom viem, že to uznávaš a že si to povedal skôr z toho politického hľadiska. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.11.2015 15:29 - 15:33 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, dámy a páni, pán minister, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1734) v druhom čítaní.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 22. septembra 2015 č. 1924 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, určila zároveň Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.

Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 689 z 3. novembra 2015, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 481 z 3. novembra 2015, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 499 z 5. novembra 2015.

Z uznesení výborov Národnej rady pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých bodoch spoločnej správy spoločne s odporúčaním schváliť ich.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy odporúča Národnej rade vládny návrh zákona o podpore menej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schváliť.

Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením č. 522 z 10. novembra 2015.

Týmto uznesením ma výbor poveril predložiť na schôdzi Národnej rady návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.Ďakujem za pozornosť, pani predsedajúca, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2015 19:10 - 19:11 hod.

Michal Bagačka
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.10.2015 18:14 - 18:16 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem poďakovať aj kolegovi Jožkovi Mikušovi.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 472 určil za spravodajcu k návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta Brixiho a Antona Martvoňa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1748.
Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 9. novembra 2015 a v gestorskom výbore do 10. novembra 2015.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.9.2015 14:56 - 14:59 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dámy a páni, pán minister, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady k uvedenému návrhu zákona (tlač 1577a) v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1577a), podáva Národnej rade podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada uznesením č. 1799 zo 17. júna 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 652 z 8. septembra 2015 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 463 z 10. septembra 2015. Z uznesení výborov Národnej rady pod bodom III tejto správy vyplýva 27 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená Výborom Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 480 zo 16. septembra 2015. Týmto výbor ma poveril ako spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem. Skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis