Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

15.12.2015 o 15:16 hod.

Mgr. PhD.

Peter Pollák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.12.2015 15:16 - 15:16 hod.

Peter Pollák
Ďakujem, pán predseda. Dovoľte, aby som vám všetkým, vážené kolegyne, vážení kolegovia, poprial aj v rómskom jazyku všetko dobré k sviatkom. (Blahoželanie povedané v rómskom jazyku. Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 7.10.2015 9:12 - 9:16 hod.

Peter Pollák Zobrazit prepis
Dámy a páni, v tomto parlamente sa niekoľkokrát teda spomínala rodina ako dôležitá bunka v našej krajine. Niekoľkokrát sme teda vo všeobecnej rovine hovorili o ochrane rodiny. Toto je, toto opatrenie, ktoré navrhujem s kolegom Kadúcom, je konkrétny krok k tomu, aby sme ochránili tú najzraniteľnejšiu rodinu v tejto krajine, rodinu, ktorej pomáhame prostredníctvom sociálneho systému na to, aby mohla prežiť. Rodine, v ktorej teda ani jeden člen rodiny vlastne nepracuje. Rodine, ktorej hrozia riziká v podstate rôznych negatívnych javov. A som presvedčený o tom, že títo ľudia mnohokrát teda využívajú všetko možné na to, aby došli vlastne k nejakému príjmu a využívajú možnosť aj nejakej výhry v hazardných hrách. Častokrát však je to opak, častokrát my všetci sa skladáme našimi peniazmi teda na to, aby títo ľudia napchali tieto peniaze do výherných automatov a takto teda venovali naše peniaze, na ktoré sa skladáme, prevádzkovateľom herní na svoje zisky.
Ja som presvedčený o tom, že je na čase urobiť maximum pre to, aby sme ochránili bezbranné deti a bezbranné ženy, k tomu, aby naozaj využili tieto peniaze na to, na čo majú. Na základné životné potreby, na to sa skladáme, nie na hazard. A ak teda títo ľudia dlhodobo tieto nezodpovedné kroky robia, musíme pristúpiť ako my, ktorí teda spravujú tento štát, k tomu, aby ľudia tento prístup nemali.
Vo svete poznáme niekoľko spôsobov, s ktorým, teda sa vysporiadali s hazardom, najmä teda voči ľuďom, ktorí sú závislí na sociálnom systéme. Ja spomeniem Grécko. V Grécku ľudia odkázaní na sociálnu pomoc štátu nemajú prístup. Ja som veľmi rád, že Česká republika taktiež vlastne pristupuje k týmto opatreniam, je načase, aby aj Slovensko teda pristúpilo k tomu. Ja viem, že je to veľmi ťažké, ja viem, že to bude veľmi náročné nastaviť takýto systém. Ale máme tu vzory. V Grécku sa ľudia musia zaregistrovať pri vstupe do herní, nemôžme, nemôžme mať výherné automaty v každej jednej krčme. Dnes to máme. V Grécku pri vstupe do týchto zariadení sa musia zaregistrovať títo hráči. Dostanú registračnú kartu a dostanú ju až vtedy, ak ich preverí ten prevádzkovateľ herne. Pošle v podstate na štátom vytvorený úrad, to funguje takto v Grécku, štátom vlastne vytvorený úrad, ktorý teda takéto registrácie vydáva, až potom, keď tento človek dostane tú registráciu, je to teda vo forme čipovej karty, vloží ju do automatu a ten automat ho pustí alebo nepustí hrať. Tá čipová karta je stále aktualizovaná, čiže akonáhle sa mení jeho sociálny status, v tom okamihu je tá karta vlastne aktualizovaná. Ten automat, každý automat má čítací mechanizmus na to, aby prečítal vlastne túto čipovú kartu, pustí ho alebo nepustí ho hrať. Toto, s týmto sa vysporiadalo Grécko takýmto spôsobom.
A, samozrejme, zo dňa na deň takýto systém na Slovensku nespustíme. Preto teda náš návrh obsahuje prechodné obdobie, kde po čase, keď vybudujeme takýto systém, ktorý by monitoroval vlastne týchto ľudí a prístup teda týchto ľudí k hazardu, by sa až potom teda tieto opatrenia zaviedli.
Dôležité je však povedať to, že naozaj je načase, aby sme ochránili deti, ktoré častokrát vidíme, najmä z rómskych osád, chodiť po kontajneroch. A len teda kvôli tomu, aby pokryli svoje základné životné potreby, na ktoré sa my mimochodom už skladáme. Len ich otec minul tieto peniaze na hazard.
A ja vás, vážené kolegyne, vážení kolegovia, prosím, urobme maximum pre to, aby tento zákon prešiel do druhého čítania. Samozrejme, ak budú ďalšie návrhy na to, aby sa tento zákon vylepšil, my ich privítame, ale táto filozofia naozaj je správna, naozaj tento zákon na Slovensku potrebujeme a potrebujú ho hlavne ľudia, ktorí sú v sociálnom systéme. Nemôžme nechať deti a ženy hladovať celý mesiac len kvôli tomu, lebo sme neprijali zákon, ktorý by zabránil ich teda rodičom alebo rodičovi prístup k hazardu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 7.10.2015 8:57 - 9:02 hod.

Peter Pollák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, dámy a páni, dovoľte, aby som uviedol návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, ktorý predkladám teda s poslancom Miroslavom Kadúcom.
Tento zákon opätovne teda po nejakom období predkladáme do parlamentu Slovenskej republiky s cieľom teda eliminovať rôzne vplyvy, ktoré vlastne dovedú potom ľudí, ktorí sú v sociálnom systéme, k negatívnym javom. Sme presvedčení, že tento návrh zákona chráni rodinu, chráni teda bezbranné deti a bezbranné ženy, aby teda počas mesiaca, ktorý vlastne musia hospodáriť napríklad s dávkou v hmotnej núdzi, mali dostatok finančných prostriedkov na to, aby naozaj mohli tento mesiac prežiť.
Je zvrátené v podstate, ak my všetci sa skladáme na to, aby ľudia, ktorí sú v systéme hmotnej núdze, prežili celý mesiac, aby nakoniec túto dávku, ktorú dostanú, na ktorú sa skladáme všetci, darovali v podstate, alebo teda venovali prevádzkovateľom výherných alebo hazardných hier na svoje zisky.
Hazard ničí životy mnohých ľudí, zvlášť teda ľudí, ktorí sú v sociálnom systéme, zvlášť ľudí, ktorí sú na dávke v hmotnej núdzi a ktorí sú odkázaní len na tento príjem. Je zvrátené, ak mi dovolíme v podstate týmto ľuďom robiť nezodpovedné rozhodnutia.
Samozrejme, dlhodobo títo ľudia, ktorí sú v systéme hmotnej núdze robia tieto nezodpovedné rozhodnutia, dôsledkom tohto nezodpovedného rozhodnutia je potom to, že mnohé deti a bezbranné ženy celý mesiac v podstate sú bez finančných prostriedkov a majú potom problémy vlastne s prežitím. Je zvrátené, ak my dovolíme v podstate týmto ľuďom a tieto peniaze nahádzať do vlastne výherných automatov alebo do hazardných hier. Myslím, že je namieste, aby štát urobil zodpovedné rozhodnutia namiesto nich, aby zakázal v podstate prístup týmto ľuďom do týchto herní tak, aby naozaj tieto peniaze poslúžili na to, na čo majú.
Sme presvedčení o tom, že keď príde čas sociálnych dávok, tak najmä v osadách mnohí ľudia, ktorí takto nezodpovedne vlastne konajú, prídu do týchto prevádzok a minú všetky peniaze alebo veľkú časť týchto peňazí práve na tento hazard, preto teda sme navrhli tento návrh, ktorým chceme eliminovať prístup ľuďom, ktorí sú v hmotnej núdzi, k hazardu tak, aby naozaj peniaze, ktoré dostávajú, slúžili na to, na čo majú. Od zúfalých ľudí nemôžme očakávať v podstate zodpovedné kroky. Preto je namieste, zdôrazňujem ešte raz, aby zodpovedný krok urobil štát tak, aby naozaj títo ľudia prístup do týchto prevádzok nemali.
Samozrejme, v rámci tohto návrhu chceme upraviť aj reklamu, čo sa týka hazardu. Je zvrátené v podstate, jak idete po meste alebo po dedine a vidíte plno reklám, ktoré teda nabádajú ľudí, aby do týchto prevádzok vlastne vstúpili. Týmto naším návrhom zakazujem akúkoľvek reklamu pre hazard tak, aby naozaj táto reklama žiadnym spôsobom neprilákala ľudí, ktorí najmä sú teda v sociálnom systéme.
Sme presvedčení, že tento návrh má pozitívne sociálne vplyvy pre Slovensko. Sme presvedčení, že ak finančné prostriedky, na ktoré sa skladáme a ktorými pomáhame ľuďom najmä teda v sociálnom systéme, zostanú v rodinách, tak mnohé rodiny budú naozaj mať dostatok finančných prostriedkov na ošatenie, na to, aby na stravu, na to, aby pokryli vlastne svoje náklady napríklad s bývaním, na to, aby teda pokryli svoje základné životné potreby. Nedovoľme v podstate, aby títo ľudia míňali, a najmä teda jednotliví členovia v týchto rodinách, míňali tieto finančné prostriedky na hazard, pretože, ešte raz zdôrazňujem, hazard ničí životy mnohých ľudí, najmä teda v sociálnom systéme.
Vážené dámy, vážení páni, prosím vás teda o podporu tohto zákona. Naozaj tento zákon je zákonom, ktorý chráni rodinu, chráni teda hlavnú bunku našej spoločnosti, chráni tú najzraniteľnejšiu skupinu v podstate alebo najzraniteľnejšie rodiny v tejto krajine, rodiny, ktorým pomáhame našimi, vlastne aj našimi peniazmi na to, aby mohli prežiť.
Skryt prepis
 

1.10.2015 17:09 - 17:21 hod.

Peter Pollák Zobrazit prepis
Pán predseda, teraz dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre kultúru a médiá a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny; ďalej za gestorský výbor určuje výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny; určené výbory prerokujú predmetný návrh do 9. novembra a gestorský do 10. novembra 2015.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o pridelení tohto návrhu výborom, určení gestorského výboru, ako aj príslušných lehôt na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 130, za 128, zdržal sa 1 poslanec. Nehlasoval 1 poslanec.
Tento návrh sme schválili.
Pani poslankyňa Kiššová, teraz vás poprosím, aby ste uviedli hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslancov Kadúca a Horváthovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon (tlač 1635).
Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo.

(Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca a Evy Horváthovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, tlač 1635.)

Kiššová, Jana, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne, pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o postúpení tohto návrhu zákona do druhého čítania.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o tom, že postúpime tento návrh do druhého čítania.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za hlasovalo 32, proti boli 4, zdržalo sa 91 poslancov, 4 nehlasovali.

Konštatujem, že návrh sme neschválili.

Ešte raz vás, pani poslankyňa, poprosím, aby ste uviedli hlasovanie o bode 131 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o návrhu poslanca Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii (tlač 1637).

[Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, tlač 1637.]

Kiššová, Jana, poslankyňa, NR SR
Ďakujem pekne. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o postúpení tohto zákona do druhého čítania.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o tom, že postúpime tento návrh zákona do druhého čítania.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za hlasovalo 47, proti boli 4 poslanci, nehlasovalo 79 poslancov.

Konštatujem, že sme návrh neschválili.

Ďakujem, pani poslankyňa.
Teraz poprosím pani poslankyňu Mezenskú, aby v prvom čítaní uviedla hlasovanie o návrhu poslancov Kadúca, Hraška a Mičovského na vydanie zákona o výbere zástupcov štátu do orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu (tlač 1638), bod 132 schváleného programu.
Nech sa páči.

(Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca, Igora Hraška a Jána Mičovského na vydanie zákona o výbere zástupcov štátu do orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu, o ich odmeňovaní a zodpovednosti za škodu, tlač 1638.)

Mezenská, Helena, poslankyňa NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o postúpení návrhu zákona do druhého čítania.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu pani spravodajkyne postúpiť tento návrh zákona do druhého čítania.
(Hlasovanie.) Prítomných 128 poslancov, za hlasovalo 24, proti bolo 8 poslancov, zdržalo sa 95 poslancov, nehlasoval 1 poslanec.

Konštatujem, že tento návrh sme neschválili.

Pani poslankyňa Gibalová, prosím, uveďte hlasovanie o bode 133 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o návrhu poslanca Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe (tlač 1639).

(Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1639.)

Gibalová, Monika, poslankyňa NR SR
Ďakujem. Vážený pán predseda, dajte hlasovať o tom, aby predmetný návrh zákona sme prerokovali v druhom čítaní.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu pani spravodajkyne prerokovať tento návrh zákona v druhom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za hlasovalo 23 poslancov, proti bolo 28 poslancov, zdržalo sa 80 poslancov.

Tento návrh sme neschválili.

Na záver poprosím ešte pána poslanca Mikuša, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslancov Kadúca a Polláka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa cestný zákon (tlač 1640), bod 134 schváleného programu.

[Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kadúca a Petra Polláka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, tlač 1640.]

Mikuš, Jozef, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za hlasovalo 40, proti boli 3, zdržalo sa 87 poslancov, nehlasoval 1.

Konštatujem, že návrh sme neschválili.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, chcem podať ešte jeden návrh týkajúci sa prerokovania niektorých bodov na tejto schôdzi a chcel by som navrhnúť, aby sme správy, ktoré sú uvedené na konci nášho programu, to znamená bod 170, Správa o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí (tlač 1653); bod 171, Správa o stave ochrany osobných údajov za roky 2013 a 2014 (tlač 1664); Správa o hodnotení plnenia pravidiel v rozpočtovej zodpovednosti (tlač 1752), je to bod 172; a bod 173, Správa Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o stave použitia ITP (tlač 1636), aby tie sme prerokovali v utorok so začiatkom o 8.30 hod. Je všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.) Ďakujem veľmi pekne.
Poprosím zaevidovať, informovať príslušných predstaviteľov úradu vrátane pána ministra zahraničných vecí, aby v utorok 8.30 hod. prišiel do rokovacej sály.
Vyčerpali sme všetky body, o ktorých bolo treba hlasovať.
Po krátkej dvojminútovej prestávke budeme pokračovať v otvorenej rozprave, resp. prvým čítaním o návrhu poslanca Kaníka a Osuského na vydanie zákona o štátnych sviatkoch.

(Dvojminútová prestávka.)

(Po prestávke.)

(Pokračovanie rokovania o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Kaníka a Petra Osuského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, tlač 1655.)


Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.10.2015 12:47 - 12:47 hod.

Peter Pollák Zobrazit prepis

161.
Ďakujem za slovo. Ja som presvedčený o tom, že kultúra národnostných menšín na Slovensku obohacuje vlastne celú krajinu, a som presvedčený o tom, že si zaslúži nielen väčšiu pozornosť, ale aj spravodlivosť v prerozdeľovaní vlastne finančných prostriedkov, ktoré teda by mali tiecť do, do kultúry týchto menším.
Ako som povedal v úvode, tá kultúra obohacuje celú krajinu a nedokážem si predstaviť, že by Slovensko existovalo bez krásnych rómskych piesní alebo bez krásnych teda maďarských piesní. Ja som presvedčený o tom, že inštitucionálne zastrešenie tejto kultúry národnostnej menšiny pomôže v podstate tejto téme, a preto teda budem hlasovať za tento návrh.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.10.2015 12:26 - 12:27 hod.

Peter Pollák Zobrazit prepis

155.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, dovoľte, aby som z poverenia navrhnutého gestorského výboru v súlade s § 73 podal v prvom čítaní spravodajskú informáciu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre kultúru a médiá a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor v lehote do 9. novembra, resp. v gestorskom výbore do 10. novembra 2015.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

Skryt prepis
 

20.5.2015 11:47 - 11:49 hod.

Peter Pollák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem všetkým za faktické poznámky. Ešte chcem vlastne dať skúsenosť z Českej republiky, kde Česká republika od 2017 roku zavádza povinnosť vlastne predškolskej výchovy. Čiže ďalšia krajina, ktorá vlastne pristúpila k tomuto riešeniu. Môžme hľadať neustále donekonečna motivačné nejaké opatrenia na to, aby tieto deti vlastne boli súčasťou predškolského vzdelávania. Neviem, aké motivačné? Máme zvýšiť sociálne dávky pre tých, ktorí budú dávať deti do materských škôl? Nemyslím, že to je cesta. Nemyslím si, že to je cesta. Som presvedčený o tom, že niekde musíme začať a zaviesť tú povinnosť. Je nutné pre túto krajinu v prospech teda nielen samotných rómskych detí, ale v prospech Slovenska.
A nakoniec, tak ako povedal aj kolega Huba, okolité krajiny nám ukazujú, ako máme ísť. Stačí po tej ceste, ako išli okolité krajiny, kráčať a dostaneme sa do rovnakého cieľa ako sa dostali Maďari, dostali sa Dáni a čoskoro sa dostanú aj Česi. A Slovensko na to musí vlastne naberať dostatok politickej odvahy. Som presvedčený o tom, že Slovensko sa s tým bude musieť najbližších päť rokov vysporiadať. Máme možnosť, ako to teda vyriešiť. Aj chápem to, že Slovensko nemá dostatok týchto kapacít na to, aby sme dnes túto povinnosť zaviedli vo všetkých lokalitách. Ale aj dáme nejaké prechodné obdobie, o ktorom sa môžeme baviť, že do piatich rokov napríklad, ak každá jedná obec bude musieť ako spĺňať tieto, ako tento zákon, aby teda toto opatrenie sa vlastne mohlo naplniť v každej jednej obci, tak máme päť rokov na to, aby sme to potom vyriešili. Dajme si čas na to, aby sme vyriešili. Je na čase však o tom nielen rozprávať, ale aj prijať legislatívu, ktorú je teda, ktorá je súčasťou dnešného rokovania a ja ju veľmi rád podporím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.5.2015 11:29 - 11:40 hod.

Peter Pollák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Kolegyne, kolegovia, áno, je pravdou, že tento návrh je ekonomicky výhodný pre našu krajinu. Ak budeme investovať práve do vzdelania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, tak v budúcnosti sa nám to niekoľkonásobne vráti. Ak budeme investovať dnes do detí z rómskych osád tak, aby prichádzali do školského systému pripravené, tak s veľkou pravdepodobnosťou tieto deti naozaj v základnej škole budú úspešné a s veľkou pravdepodobnosťou tieto deti môžu nastúpiť na strednú školu. Ak nastúpia na strednú školu a ju ukončia, tak s veľkou pravdepodobnosťou dostanú vstupenku na pracovný trh a to je kvalifikácia. Ak to neurobíme, tak budeme musieť potom naďalej vykazovať alebo dávať obrovské množstvo peňazí na to, aby sme týchto ľudí živili v sociálnom systéme.
Je veľmi dôležité, aby sme využili potenciál, ktorý dnes máme na to, aby sme zmiernili problémy, ktoré nás môžu vlastne sprevádzať o chvíľočku v dôchodkovom systéme. Rómske deti sú potenciálom Slovenska na to, aby sme tieto problémy v dôchodkovom systéme, ktoré budeme mať, zmiernili.
Som veľmi rád, že za posledné dva roky sa nám podarilo naštartovať mnohé pilotné projekty, ktoré dnes sú zavedené a či už teda v tristo základných školách, teda na tristo základných školách teda realizujeme projekt celodenného výchovného systému, ktorý spočíva v tom, že deti po vyučovaní naďalej ostávajú v školskom prostredí. Túto aktivitu teda realizujeme v spolupráci s ministerstvom školstva. Som veľmi rád, že za posledné dva roky v stošesťdesiatich materských školách sme dali príležitosť trom tisícom rómskym deťom na to, aby teda absolvovali materskú školu a dali sme im šancu na lepšiu budúcnosť.
Som presvedčený o tom, že ak dostanú deti možnosť nastúpiť do materskej školy, tak získajú možnosť na lepšiu budúcnosť. Som rád, že v poslednom období sa nám podarilo naozaj využiť európske peniaze tak, ako sa majú. Áno, v minulosti sa tie peniaze nevyužívali - peniaze, ktoré tiekli do rómskej problematiky - na to, na čo sa majú. Postavili sa niektoré zberné dvory, kompostoviská, opravili sa námestia, to všetko sa vykazovalo ako rómsky projekt. Dnes som veľmi rád, že za posledné dva roky sa tie peniaze začali využívať naozaj efektívne a práve teda materská škola a predškolské vzdelávanie je absolútnou prioritou pri dotáciách, ktoré teda využívame z európskych zdrojov. Samozrejme, stále teda je, sú obrovské medzery, pretože obrovské množstvo finančných prostriedkov, ktoré sú, boli teda alokované na programové obdobie 2007 - 2013, nebudú využité, aj teda, ktoré boli vyčlenené na rómsku problematiku a, bohužiaľ, tieto peniaze budeme musieť vrátiť, pretože Slovensko ich nestíhalo teda vyčerpať.
Dámy a páni, úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity za posledné dva roky zrekonštruoval 23 materských škôl, kde sme zväčšili kapacity pre to, aby teda do týchto škôl chodilo viac detí. Postavili sme tri nové materské školy, ukázali sme, že sa to dá urobiť a jednoducho vieme, ako to máme urobiť. Stačí teraz urobiť krok pre to, aby naozaj, tak ako povedala aj pani poslankyňa Nicholsonová, tieto materské školy neostali prázdne.
Ak sa neustále budeme spoliehať na zodpovedné rozhodnutia mnohokrát nezodpovedných rodičov, tak tie nezodpovedné rozhodnutia nemusia prichádzať. Ak sa budeme spoliehať na to, že my budeme nejak motivovať rodičov na to, aby tieto deti svoje dali, odovzdali teda do materských škôl, tak mnohokrát tie zodpovedné rozhodnutia nebudú prichádzať. Ja sám som teda z tejto komunity a viem, že v tejto komunite, v rómskej komunite môžte nájsť nezodpovedných rodičov, tak ako ich nájdete aj v ostatných komunitách. Je potrebné však urobiť niečo v prospech Slovenska v prospech týchto detí a zaviesť povinnosť chodiť deťom do materských škôl a povinnosť teda deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia je krok vpred. Krok vpred nielen pre samotné deti, ale krok vpred pre našu krajinu.
Ak totižto tieto deti dostatočne nepripravíme na vstup do základnej školy, tak skutočnosťou sa stane to, že mnohé z týchto detí, ktoré neprídu do školského systému pripravené, skončia v drahých, špeciálnych školách. Skončia v špeciálnych triedach, kde je normatív na žiaka niekoľko násobne vyšší, ako v ostatných pri ostatných žiakoch. Dá sa povedať, že vyrobíme za dvakrát vyšší objem peňazí profesionálneho poberateľa sociálnych dávok. Ak neurobíme krok pre to, aby naozaj tieto rómske deti alebo deti zo sociálne znevýhodneného prostredia naozaj prišli do základnej školy do prvého ročníka pripravené, tak vyrobíme si obrovský problém, pretože vyrobíme si armádu ľudí, ktorí budú naozaj profesionálnymi poberateľmi sociálnych dávok. Za to všetko teda budeme môcť my, my všetci tí, ktorí sme neurobili rozhodnutie, zodpovedné rozhodnutie nie pre rómske deti, ale pre Slovensko, pretože tieto deti naozaj mnohokrát sú súčasťou nezodpovedného rozhodnutia rodičov.
Dámy a páni, ja som už niekoľkokrát navrhoval, že deti zo sociálne znevýhodneného prostredia musia byť súčasťou povinného školského systému, teda od troch rokov, teda v predškolskom vzdelávaní, taktiež som navrhoval, aby deti zo sociálne znevýhodneného prostredia taktiež boli súčasťou celodenného výchovného systému. To je to, aby teda po vyučovaní naďalej teda ostávali v školskom prostredí, kde sa môžu pripraviť na ďalšie vyučovanie, na ďalší deň teda a môžu naberať napr. aj zručnosti, ku ktorým sa doma nemôžu dostať.
Taktiež je potrebné na Slovensku urobiť pokrok v eliminácii neoprávneného zaraďovania detí do špeciálnych základných škôl. Ešte raz pripomínam, špeciálne základné školy, ale špeciálne triedy na základných školách. Napriek tomu, že tam investujeme obrovské množstvo peňazí, dvakrát viac ako do základných škôl, nám vyrábajú s veľkou pravdepodobnosťou deti, ktoré budú nepoužiteľné na pracovnom trhu. Čiže v úvodzovkách, deti ktoré budú profesionálni poberatelia v budúcnosti sociálnych dávok.
Som rád, že máme možnosť čerpať skúsenosti z mnohých okolitých krajín, kde k týmto opatreniam už dávno pristúpili a poznáme dva modely, teda v Európe, ako sa teda rozhodnúť, ako teda pristúpiť k tomu, aby naozaj deti na Slovensku do škôl, do materských škôl chodili povinne. Poznáme maďarský príklad, kde Maďarská republika teda urobila to, že zaviedla povinnosť chodiť všetkým deťom do materských škôl, ale poznáme aj dánsky príklad a dánsky príklad hovorí o tom, že "prikazuje" vlastne chodiť do materských škôl iba niektorým deťom. A to je teda, ten dánsky príklad je postavený na tom, že tie deti, ktoré neovládajú štátny vyučovací jazyk, musia chodiť povinne do materskej školy. Ja nehovorím, že práve tento príklad je ten, ktorým sa máme motivovať. Ja len hovorím, že existujú dva modely v Európe, ktorým sa môžeme teda uberať. Jeden spôsob, jeden model je teda postavený na tom, že každé jedno dieťa má chodiť do materskej školy. Druhý model, že iba niektoré z detí majú chodiť povinne do materskej školy.
Som presvedčený o tom, že napriek tomu, že sa nám podarilo za dva roky urobiť úspešné pilotné projekty a dnes vieme, ako teda, čo máme robiť, možnosť pilotných projektov sme absolútne vyčerpali. Dnes už žiadne teda nejaké ďalšie možnosti realizácie pilotných projektov podľa mňa už neexistujú. Neskúšajme vlastne to, čo sme už vyskúšali. Je to úspešné, videli sme teda a máme teda úspechy, máme teda skúsenosti, máme odozvu od samotných rodičov, od samotných učiteľov, od samotnej samosprávy a vieme, ako to máme robiť. To, čo musíme urobiť, je zaviesť tieto opatrenia systémovo.
Ešte raz zdôrazňujem, možnosť pilotných projektov Slovensko absolútne už vyčerpalo, potrebujeme pristúpiť k systémovému opatreniu, ktoré by malo vyústiť v to, aby naozaj deti, ktoré nedokáže rodina pripraviť na vstup do základnej školy, boli súčasťou predškolského vzdelávania. Bude to na prospech samotného dieťaťa, bude to na prospech Slovenska, bude to na prospech napr. aj teda eliminácie problému, ktorý k nám príde o pár rokov v dôchodkovom systéme, pretože z týchto detí môže byť vlastne kvalifikovaný človek, ktorý bude raz platiť vlastne odvody aj do dôchodkového systému.
Sloboda rozhodnutia rodiča je fajn vec, ale musí končiť vtedy, ak ten rodič vlastne nie je dostatočne zodpovedný za budúcnosť svojho dieťaťa. A ešte raz zdôrazňujem, v mnohých, aj v rómskym komunitách, ale aj v ostatných častiach obyvateľstva nájdeme kopec rodičov, ktorí to rozhodnutie neurobia. Nám sa podarilo vybojovať napriek tým zlým výsledkom, čo sa týka čerpania finančných prostriedkov na roky 2008 - 2013 Európskou komisiou, ďalší finančný balík peňazí na to, aby sme mohli v rokoch 2014 - 2020 urobiť výrazné pokroky aj v predškolskom vzdelávaní rómskych detí. Podarilo sa nám len na túto časť alebo na túto aktivitu vyrokovať s Európskou komisiou 50 mil. eur, ktoré môžeme použiť na to, aby sme postavili materské školy. Ja osobne som len rád, ak tieto peniaze nevyužijeme na to len v prospech rómskych detí. Osobne, keď sme podporili akúkoľvek materskú školu, čo sa týka rozšírenia kapacít alebo teda aj výstavbu novej materskej školy, tak vždy som teda dbal na to, aby do týchto materských škôl chodili aj ostatné deti, nielen samotné rómske. Tieto peniaze sú k dispozícii nielen samotným rómskym deťom, ale všetkým deťom, ktoré teda sú v predškolskom veku. Je potrebné ich zodpovedne využiť a dnes teda máme na stole napr. 50 mil. eur, ktoré môžeme použiť na to, aby sme odstránili problém s nedostatočnými školskými kapacitami.
V jednej chvíli teda, máme teda peniaze na to, aby sme rozšírili kapacity materských škôl, ale čo potom? Postavíme materské školy a stále budeme čakať na zodpovedné rozhodnutie. Ešte raz zdôrazňujem. To zodpovedné rozhodnutie nemusí prísť a nemusí prísť, ak teda a stále budeme nechávať slobodné rozhodnutie práve pre týchto rodičov. Preto je veľmi dôležité, ak už tie materské školy postavíme, aby do týchto materských škôl naozaj napríklad rómske deti chodili. Ak budú chodiť, dostanú vstupenku, ktorá môže vyústiť v to, že raz budú mať prácu a raz si svoje problémy budú musieť a budú môcť riešiť sami. Raz teda nebudú čakať na pomoc z vonku, ale budú môcť si riešiť svoje problémy sami.
Som presvedčený o tom, že táto investícia je aj napriek tomu, že osoh z tej investície budeme vlastne môcť pociťovať až vtedy, keď tieto deti vlastne vyrastú a dostanú sa teda na ten pracovný trh, je nutná. Je to najlepšia investícia, ktorú Slovensko môže urobiť v tejto téme. Slovensko potrebuje dnes investovať do budúcich generácií, aj do budúcich rómskych generácií a bude to na prospech nielen samotných Rómov, ale na prospech našej krajiny.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.5.2015 18:54 - 18:55 hod.

Peter Pollák Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, pán minister, dovoľte, aby som z poverenia navrhnutého gestorského výboru v súlade s § 73 podal v prvom čítaní spravodajskú informáciu k vládnemu návrhu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tento zákon je pod tlačou 1499.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre sociálne veci a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor v lehote do 30 dní, respektíve 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.12.2014 16:46 - 17:02 hod.

Peter Pollák Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, je mi do plaču, keď vidím, že v budovách, ktoré budovali naši rodičia, v ktorých v podstate v minulosti boli materské školy, dnes sú krčmy alebo obchody. Dnes sú tieto budovy dávno predané samosprávou a dávno ich samospráva využíva na iné účely, na aké ich mali. Samozrejme, dôsledkom vlastne odpredaja týchto majetkov je to, že dnes máme veľký počet detí a v strednej Európe patríme ku krajinám, kde zaškolenie detí v materských školách je najnižšie možno zo všetkých okolitých krajín. Mnohé krajiny sú ďaleko pred nami v predškolskej výchove ako my. Každý návrh, ktorého výstupom je zvýšenie počtu zaškolených detí v predškolských zariadeniach, je vítaný. Každý takýto návrh je povinnosťou v podstate alebo teda predpokladom na to, aby raz Slovensko malo pripravených ľudí na tvorbu hodnôt v tejto krajine.
Ale zároveň si uvedomme jednu vec. Týmto spôsobom ak vytvoríme podmienky na to, aby tieto deti chodili do materských škôl, uľahčíme život rodičom, ktorí môžu tvoriť hodnotu pre túto krajinu. A tak nielenže pomáhame samotným rodičom, ale aj tejto krajine, pretože tým lepšie pripravíme naše deti na to, aby raz mohli oni sami ako dospelí tvoriť hodnoty pre Slovensko. Slovensko potrebuje investovať do svojich budúcich generácií. Slovensko potrebuje, aby deti do školského systému, do základnej školy prišli pripravené.
Ja som absolvoval strašne veľa výjazdov a strašne veľa stretnutí s učiteľmi. A z nich všetci mi povedali, ak dieťa príde z materskej školy do základnej školy, tak je lepšie pripravené, ak príde lepšie pripravené, tak je reálny predpoklad, že to dieťa naozaj bude úspešnejšie na základnej škole, ak bude úspešné na základnej škole, tak je reálny predpoklad, že pôjde študovať ďalej, ak pôjde študovať ďalej, tak je reálny predpoklad, že získa kvalifikáciu, ktorá je, samozrejme, vstupenkou na pracovný trh.
Ja sa teraz zmienim o rómskej téme, pretože ja odkedy som súčasťou politiky, tak hovorím o tom, že predškolská výchova je nevyhnutnou súčasťou riešenia rómskej problematiky a nevyhnutne potrebujeme investovať do rómskych detí tak, aby nielenže samotné rómske deti, alebo Rómovia sa mali lepšie, ale aby sa aj Slovensko malo lepšie. Ak chceme, aby Rómovia raz zo sociálneho systému odišli, nič nám iné neostáva, len investovať do tejto témy a najlepšou investíciou je investícia do vzdelania. Samozrejme, výsledky tejto investície budeme pociťovať až potom, keď deti vlastne vyjdú z toho vzdelávacieho systému. Ale skúsenosti z praxe od ľudí, ktorí naozaj v školách sa stretávajú s týmito rómskymi deťmi, sú jednoznačné. Do rómskych detí potrebujeme investovať. Jednoducho predškolská výchova je nevyhnutnou súčasťou riešenia rómskej problematiky.
Som veľmi rád, že sa nám podarilo s ministerstvom školstva za dva roky pripraviť veľmi úspešné projekty, hlavne v predškolskej výchove. V 160 materských školách sme naštartovali predškolskú výchovu aj rómskych detí. Celkovo teda súčasťou týchto programov v 160 materských školách je 7 000 detí. Z tohto celkového počtu je 3 000 rómskych detí. Osobne som veľmi rád, ako vidíte, že nebudujeme alebo nerealizujeme projekty len pre rómske deti, ale snažíme sa urobiť aj v predškolskej výchove predpoklady na integráciu, predpoklady na to, aby sa tie deti už v materských školách spoznávali.
Samozrejme, na to, aby sme tie deti mohli umiestňovať vôbec do predškolských zariadení, potrebujeme mať znova tie budovy, ktoré sme už raz rozpredali, ktoré samosprávy predali. A sú v nich aj krčmy, aj obchody a ešte neviem čo teda. A v tomto smere sme znova naštartovali aktivity, ktorých cieľom je riešiť nedostatočné kapacity či už teda samotných základných škôl alebo v materských školách.
Taktiež s ministerstvom školstva, ale aj s ministerstvom financií sme naštartovali aktivity, ktoré vyústili do toho, že sme s tým začali, našli sme vhodnú formu, lacnú, rýchlu formu, ktorá spĺňa všetky parametre. A to je forma výstavby modulových zariadení. Minulý rok sme v spolupráci s ministerstvom školstva postavili 5 základných škôl, tento rok staviame 11 základných škôl. Som veľmi rád, že sa nám podarilo aj stavať materské školy. A jedna z nich je postavená už v obci Hrabušice v okrese Spišská Nová Ves. Je to normálna materská škola, ktorá spĺňa všetky predpoklady na to, aby výchova a vzdelávanie týchto detí bolo v poriadku. Som zase rád, že aj v týchto zariadeniach, najmä v tých Hrabušiciach nie sú len rómske deti, ale sú tam aj nerómske. Je veľmi dôležité v podstate, aby sme dbali už od útleho detstva na integráciu.
Samozrejme, vítam rozhodnutie vládnej strany, že chce podporovať predškolskú výchovu a má svoj cieľ zvýšiť to zaškolenie detí v predškolských zariadeniach, máme tam vysoké percento.
Osobne som veľmi rád taktiež tomu, že sa nám podarilo vyrokovať s Európskou komisiou výnimku pre Slovensko v použití finančných zdrojov, ktoré budeme môcť použiť na výstavbu materských škôl na obdobie rokov 2014 – 2020. Pre nás, pre Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity v spolupráci s Európskou komisiou je kľúčových 150 obcí, ktoré vyberieme z celkového počtu lokalít na Slovensku, kde je zvýšená koncentrácia Rómov a kde sú tie najkritickejšie lokality, pričom tam nasmerujeme pomoc Európskej komisie a tam nám Európska komisia dala zelenú, aby sme mohli použiť ich peniaze na výstavbu materských škôl.
Dnes už máme reálnu skúsenosť s výstavbou materských škôl a je to modulová forma, ktorú sa nám podarilo zrealizovať. Dnes vieme, ako to urobiť, nestojí to veľa peňazí. Na porovnanie, modulová základná škola stojí 200-tisíc eur. Alebo teda dávali sme na ňu v spolupráci s ministerstvom školstva 200-tisíc eur. Kamenná škola pre porovnanie je v objeme 800-tisíc eur. Je to výrazný rozdiel, samozrejme, rýchlosť tej výstavby je úplne odlišná, pri kamennej pol roka až rok trvá výstavba takejto školy, pri výstavbe modulového zariadenia za dva mesiace, za tri mesiace môže byť tá škola alebo škôlka k dispozícii, a teda pripravená spĺňať alebo vytvárať podmienky na výchovu a vyučovanie detí.
Samozrejme, my musíme niečo urobiť s tým, lebo dlhé roky hovoríme o tom, že my môžeme mať aj školské zariadenia. Ale nakoniec tie školské zariadenia môžu byť prázdne v niektorých lokalitách, najmä v blízkosti rómskych komunít, pretože dnes je na zodpovednosti rodiča, či dieťa pošle alebo nepošle do materskej školy. My sa spoliehame na rodiča, že urobí zodpovedné rozhodnutie, mnohokrát však to zodpovedné rozhodnutie nezodpovedný rodič neurobí. Musíme nájsť spôsob v prospech toho dieťaťa a v prospech aj tejto krajiny, aby sme dieťa do materskej školy dostali, lebo, ako som povedal v úvode, ak to dieťa dostaneme do materskej školy, tak tým vytvárame predpoklady na to, aby to dieťa prišlo do školského systému pripravené. Takto keď bude pripravené, tak bude úspešné na tej základnej škole, ak bude na nej úspešné, tak získa kvalifikáciu, ak získa kvalifikáciu, tak získa skôr prácu, ak získa prácu, tak máme po rómskej problematike, lebo problémy si môže začať tento človek riešiť sám.
Preto okrem toho, že rozmýšľame v podstate o tom, aby sme uľahčili život možno pracujúcim rodičom, musíme, samozrejme, rozmýšľať aj nad tým, aby sme urobili všetko pre to, aby práve u tých nezodpovedných rodičov sme našli spôsob, aby ich dieťa v tej materskej škole naozaj bolo, nemôžeme sa spoliehať na nezodpovedných rodičov. Musíme nájsť spôsob, aby to dieťa naozaj v tej materskej škole bolo. A následne tým vytvoríme predpoklady na to, aby toto dieťa sa v budúcnosti uživilo samo, aby nebolo teda súčasťou sociálneho systému, naopak, aby to dieťa vytváralo hodnoty, platilo dane, platilo odvody a vytváralo teda predpoklady na to, aby ľudia na Slovensku sa mali lepšie.
Samozrejme, musíme naštartovať aj to, o čom som hovoril, výstavbu materských škôl, lebo nič nám iné neostáva, len vytvoriť tieto materské školy tak, aby naozaj do tých materských škôl naše deti chodili. Je preto veľmi dôležité, aby opatrenie, ktoré eliminuje nezodpovedné rozhodnutie, prišlo. A teda hovorím, ak mám porozprávať konkrétne, tak to je povinnosť chodiť do materskej školy.
Poznáme dva spôsoby v Európe, ako zaviesť tú povinnosť.
Maďarský príklad, nemusíme chodiť ďaleko, povinnosť pre všetky deti, samozrejme, môžem vám povedať výnimky, a teda práve SaS v podstate tento návrh mala.
Alebo poznáme iný príklad z Európy. To je dánsky príklad. Dánsky model, ktorý hovorí o tom, že je to povinnosť zaviesť iba pre niektoré deti. A dánsky príklad hovorí o tom, že tá povinnosť je iba pre deti, ktoré neovládajú štátny vyučovací jazyk. Ja nehovorím, že to je práve to, čo má Slovensko zaviesť, že na základe toho, či ovládajú alebo neovládajú jazyk, má byť tá povinnosť udelená týmto žiakom alebo týmto deťom. Ja len hovorím, že existuje v Európe model, akým sa dá určiť iba pre niektoré deti povinnosť chodiť do materských škôl.
Môžeme hľadať teda model či už pre deti sociálne odkázané, môžeme hľadať v podstate model pre deti, ktoré pochádzajú z nejakých neviem rizikových rodín, alebo rôzne modely, ale jednoznačne sú tu iba dve cesty. Tá prvá cesta je povinnosť daná každému dieťaťu chodiť do materskej školy. Potom môžeme dávať výnimky pre niektoré deti, ktoré tam nemusia chodiť, alebo, naopak, cielene nastaviť povinnosť iba pre niektoré deti, ktoré naozaj do tých materských škôl chodiť budú musieť povinne.
Jednoznačne k tomuto bude musieť Slovensko raz pristúpiť, lebo každá moderná krajina si vyžaduje to, aby investícia do vzdelania detí vlastne bola realitou. Toto opatrenie by malo byť súčasťou každej jednej modernej krajiny a zvlášť tej krajiny, ktorú trápi rómska problematika. Slovensko patrí ku krajinám, ktorých rómska problematika trápi. Dlhodobo táto téma bola na Slovensku podceňovaná a som veľmi rád, že za posledné dva roky sa nám podarilo niekoľko úspechov práve vo výchove a vzdelávaní rómskych žiakov dosiahnuť, ako som teda už spomínal, v spolupráci s ministerstvom školstva aj s ministerstvom financií.
Osobne som rád, že sa nám podarilo v súvislosti so vzdelávaním rómskych žiakov konečne otvoriť aj tému eliminácie neoprávneného zaraďovania rómskych detí do špecializovaných škôl. To je iná téma, ktorej sa určite je potrebné venovať. Verím, že raz táto téma bude aj súčasťou legislatívnych opatrení alebo teda systémovým opatrením, ktoré je potrebné na Slovensku naštartovať.
Ešte raz chcem zdôrazniť fakt, že ak tento návrh zákona pôjde do druhého čítania, a ja vás prosím, aby tento návrh do druhého čítania išiel, tak uľahčíme život pracujúcim ľuďom, uľahčíme život a vytvoríme predpoklady na to, aby viac ľudí pracovalo. Zároveň vytvoríme predpoklady na to, aby ich deti prišli do školského systému pripravené. Zároveň pripravíme predpoklady na to, aby tých detí v materských školách bolo oveľa viac, ako to je doteraz.
Vážne patrí Slovensko ku krajinám, kde to zaškolenie v predškolských zariadeniach je najnižšie. A ak chceme patriť k moderným krajinám a chceme patriť ku krajinám, ktoré vychovajú vlastne svoje generácie, budúcich tvorcov hodnôt dobre a vyhovujúco, nič nám iné neostáva, len investovať do tejto témy, investovať do predškolskej výchovy, a nám poslancom Národnej rady nič iné neprislúcha, len podporiť každý jeden návrh, ktorý bude súvisieť s tým, aby sme naše deti pripravili na život čo najlepšie. Je našou povinnosťou to urobiť, a preto, tak ako som povedal v úvode, každý návrh, ktorý príde do parlamentu, ktorý súvisí s predškolskou výchovou detí na Slovensku, je dobrý. Filozofia týchto návrhov naozaj je v prospech Slovenska. Je povinnosťou nás poslancov, aby sme tieto návrhy možno vylepšili, možno skvalitnili, možno teda prispôsobili, ale zároveň teda schválili. My potrebujeme takúto legislatívu nielen pre samotné deti, ale pre nás, pre Slovensko. Slovensko si zaslúži to, aby malo vzdelaných ľudí, pripravených ľudí na život, pripravené deti na to, aby tvorili hodnoty pre túto krajinu. A verím, že to urobíme. (Ruch v sále.) Môžete ma prerušiť, lebo teda už...?
Skryt prepis