Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.11.2015 o 10:49 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.11.2015 10:49 - 10:51 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ja tento príspevok možno poviem ako vážny, ale podaný veľmi vtipný, pretože prvé, čo ste pán Brocka povedali, je, že vás vždycky upozorní, že hovoríte od veci. Keď predsedajú iní predsedajúci, tak, vážne, vy hovoríte od veci, aj dneska hovoríte od veci. Ale keďže tu máte svojho straníckeho kolegu pána Figeľa, tak vás predsedajúci na to neupozornil. Neviem, či to bolo z politickej kolegiality alebo z toho, že ten rokovací poriadok trošku si ten váš kolega vysvetľuje po svojom. Proste ste si vyliali svoje srdce. Aké máte srdce, to neviem. Aký máte tlak, to ste tu porozprávali občanom. Potom ste rozprávali, a prídem aj k meritu veci, aký ste vy úžasný, ako predkladáte zákony, ako si ich sám píšete. Je také porekadlo, že keď ťa iní nepochvália, pochváľ sa sám. To vo vašom prípade platí.
Ale teraz dôjdem k meritu zákona. Samozrejme, presúvame kvality a štandardy služieb, povedzme si, je to jeden obrovský balvan.
A zareagujem aj na pána Mihála. Pán Mihál, máte stopercentnú pravdu, že keby sme my v roku 2008 (Reakcie z pléna.), keby sme my v roku 2008 neurobili sociálne služby, pán Poliačik, vás sa nič nepýtam... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Figeľ, Ján, podpredseda NR SR
Pani Vaľová, nechajte to na poučenie iných, nech sa páči, zareagujte na pána Brocku.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Môžete mi zapnúť čas? Vás poprosím...

Figeľ, Ján, podpredseda NR SR
Pokračujte.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Nekričte na mňa, pán kolega.

Figeľ, Ján, podpredseda NR SR
Ja nekričím, hovorím nahlas. Pokračujte.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
A nech mi neskáču do reči a veďte schôdzu, ako sa má...

Figeľ, Ján, podpredseda NR SR
Nech sa páči, pokračujte.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Takže chcem povedať, že keď sme my v roku 2008 urobili zákon o sociálnych službách, tak vaši kolegovia Gibalová, ktorá tu bola, a Sabolová povedali, že na to v živote nemali odvahu, lebo sa s tým báli županov a miest, tak inak by tu bol nieže balvan, ale hora by tu bola. Takže si vstúpte do svedomia, kto tu urobil zákon o sociálnych službách, kto ho rozplieta a kto pomáha nastavovať štandardy, zákony a systém v sociálnych službách. Tak asi toto som chcela povedať, tak trošku buďte korektný.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.11.2015 10:33 - 10:37 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň. Vážený pán predseda, vážená pani podpredsedníčka, vážení kolegovia, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Viery Šedivcovej, Viery Tomanovej, Svetlany Pavlovičovej, Márie Janíkovej a Evy Hufkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1634a), vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní.
Výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor (ďalej len „gestorský výbor“) k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Viery Šedivcovej, Viery Tomanovej, Svetlany Pavlovičovej, Márie Janíkovej a Evy Hufkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1634), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č.1984 z 29. septembra 2015 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

Návrh zákona odporučili schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 727 zo 4. novembra 2015, výbor pre sociálne veci uznesením č. 198 z 1. októbra 2015.

Výbory, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom IV tejto spoločnej správy.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.

Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch IV. časti tejto správy nasledovne, spoločne o bodoch 1, 3 a 4 so stanoviskom gestorského výboru schváliť ich, spoločne o bodoch 2, 5 a 6 so stanoviskom gestorského výboru neschváliť ich.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov a poveril vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a v treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade návrhy podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady.

Spoločná správa výborov o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 208 z 10. novembra 2015.Ďakujem pán, podpredseda, skončila som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.11.2015 9:33 - 9:35 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som vlastne, pán kolega, len chcela pre občanov ozrejmiť... (Reakcia z pléna.) A keď vás môžem poprosiť, keby ste ma nevyrušovali, pán kolega, ja som vás nevyrušovala, pán Brocka. Ja by som chcela len pre občanov ozrejmiť to, čo rozpráva pán kolega Brocka, že proste my odoberáme vlastne ten príspevok na opatrovanie. Nie, na základe toho, že sa valorizujú dôchodky aj starobné, aj invalidné, tak tým prichádza k zvyšovaniu príjmov tých seniorov alebo tých, ktorí ten dôchodok poberajú. A, samozrejme tým pádom sa potom aj upravujú príspevky, jednotlivé tie dávky, takže môžeme to pozitívne hodnotiť, hneď ako valorizujeme a zvyšujeme jednotlivé dôchodky.
A teraz by som chcela povedať, pán kolega Brocka bol na výbore na rozdiel od pána Mihála, ktorý sa vyjadroval k týmto veciam. Pán kolega, šokovali ste mňa a, myslím, aj všetky ženy na výbore, keď ste pánu ministrovi povedali, že nechápete, prečo by mala byť rodová rovnosť zaradená pod ministerstvo práce. A teraz ste to excelentne dokázali, keď ste povedali, že tie ženy, ktoré sú tri roky na materskej, respektíve tie ženy, ak majú dve deti, ktoré sú šesť rokov, dvojčatá, doma, by mali mať príspevky. No my sme sa vybrali inou cestou, práve tou rodovou rovnosťou, kde vravíme, že pomáhame tým ženám, ktoré sú naozaj, je ich veľa, v prevahe, ak sú doma, aby sa mohli zaradiť do pracovného procesu, tým zvyšujeme príspevok na predškolské zariadenie. Tá žena naozaj ak ostane 6 rokov doma s tým dieťaťom, bez akýchkoľvek zručností, kvalifikácie ma obrovský problém sa dostať do pracovného procesu. A to je to, pán kolega Brocka, čo neviete pochopiť a čo ste hovorili aj o tej rodovej rovnosti, čo som vám chcela povedať. Takže naozaj my ideme inou cestou, a to cestou podpory aj mamičiek, aby mali finančné prostriedky, aby sa mohli vrátiť do pracovného procesu a aby jednoducho mali aj dostatočné príspevky na to, aby aj deti umiestnili do predškolských... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.10.2015 20:07 - 20:07 hod.

Jana Vaľová
Teda ja dávam procedurálny návrh, aby sa do poslaneckej snemovne zúčastnili hlasovania aj opoziční poslanci, ktorí podali návrh na odvolanie pána ministra, pretože ich je tu veľmi málo a neviem, či stihnú, alebo ako.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.10.2015 18:52 - 18:54 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som možno povedala takto na začiatku, že asi každý, kto robí, urobí chyby. Samozrejme, väčšinou zlyhá ľudský faktor. Ale myslím si, že máloktorý minister alebo máloktorý predseda vlády, pretože tu nesedím prvé volebné obdobie, mal tú odvahu tých ľudí dať zo stoličiek preč alebo mal odvahu odvolať aj ministrov. To sa za pravicovej vlády neudialo.
Nechcem nič hodnotiť, ja len poviem možno toľko, že všetci tu rozprávame ľuďom, aby si zapamätali to, čo im rozprávame. Ale ja poviem iba jednu vec, čo si pamätajú u nás ľudia na východe a čo si pamätajú ľudia v humenskej nemocnici.
Humenská nemocnica sa privatizovala za vlády Mikuláša Dzurindu a hlasovali za ňu poslanci SDKÚ a KDH. (Ruch v sále.) Môžem vás poprosiť trošku, kolegovia?
Poslanci SDKÚ a KDH, vtedy som bola poslankyňa v parlamente, vo VÚC-ke. Čo sa stalo, keď nastúpil pán Uhliarik? Zrušili infekčné oddelenie, onkologické oddelenie, vyhodili asi 70 sestier, vyhodili lekárov. Viete, my tu môžme rozprávať, ale ľudia si pamätajú. Ľudia si pamätajú, pretože my tu rozprávame už tak, že zajtra by som sa naozaj bála ísť do nemocnice, aby mi obviazali palec, čo ste tu všetko porozprávali.
Ale povedzme si, ako to bolo. A nebudem nijako vehementne, lebo hovorím, práca v zdravotníctve a v sociálnych veciach je veľmi ťažká práca robiť zmeny, pretože tam sa staráme o človeka od narodenia až po jeho zomretie, čiže tam tých problémov veľa.
Ale len jednu vec tu prečítam, kde pán Uhliarik rozpráva, keď bol minister, že ako očakáva plat sestier a zdravotníckeho personálu, ako vysoko vzrastie, keď sprivatizuje nemocnice. Vážení, dneska chceme zvýšiť platy v nemocniciach a máme problém, lebo sú súkromné. Máme problém zvýšiť sestrám, ktoré sú u súkromných lekárov. Takže si povedzme, odkedy to koleso sa už krúti, a poďme spolu nájsť nejaké riešenia. A nie sa tu vybíjame na tom, že vlastne či... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2015 14:39 - 14:41 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážení kolegovia a kolegyne, viete, že pôsobím aj ako primátorka mesta a vážim si vždy opozíciu, pretože možno opozícia niekedy aj často klame, niekedy zbytočne obviňuje, pretože je to jej práca, ale drží nás v strehu. Čo si ja vážim.
Ale zažila som to pred voľbami komunálnymi, kedy musím povedať, že všetko bolo zle. Každý jeden projekt bol problém, všetko bolo zle. A nachádzali sa rôzne veci, lebo ja som sa úplne stratila, keď kolegyňa Nicholsonová tam rozprávala o akýchsi tabuľkách a proste detaily nejakého projektu.
A už ani nehovorím, že som sa stratila, keď rozprávala o listoch, lebo bola štátna tajomníčka, lebo ako primátorka dostaneme list do podateľne. To isté sa deje aj na ministerstve. Nechcem to vysvetľovať. Potom to dostane primátor. Veď primátor nemôže odpisovať alebo minister na päťsto listov. Musí to ísť na danú agendu. Čiže tie dátumy, tá agenda to vráti naspäť ministrovi. Čiže tie dátumy sa môžu líšiť.
Ale viete, čo ma najviac zaujalo? To protirečenie, že odvolávame v treťom bode ministra pre personálnu politiku. No nebuďte smiešni. Pán minister je tam jeden rok. A keďže má zodpovedať za ľudí, ktorí mu možnože robia aj také veci, o ktorých nevie, lebo ja mám tisíc zamestnancov, mám sto na úrade a neviem niekedy, kto mi čo urobí, ale snažím sa personálnu politiku si robiť sama, pretože raz na mňa budú takisto poslanci rozprávať a kričať pred voľbami, že zodpovedám za svojich ľudí.
Čiže je úplne normálne, aby si pán minister svoju personálnu politiku vyriešil, pretože musí mať ľudí, ktorým dôveruje. Pretože tým, ktorým nedôveruje, nemôže ani niesť zodpovednosť.
A tretia vec je, taký film mi jeden pripadol, keď všetci tu dávate: "Pozrime sa, kto to hovorí?" Pán Viskupič hovorí o politike zla. No, vážení, veď jasne, že je to politika zla. Pozrime sa, kto prvý obmedzil rozpravu v tomto parlamente? Pán Sulík, keď tu doniesol televízory pred generálneho prokurátora, keď sme volili.
Pozrime sa, pani štátna, aké vám prešli projekty? Veď vám neprešla IP karta, ani jeden projekt vám neprešiel. Ani jedno verejné obstarávanie, lebo neviem, či ste robili tabuľky, alebo čo ste robili? Dodneska by sme nečerpali fondy.
A pozrime sa na pána Galka, ktorý má... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2015 17:37 - 17:39 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis

42.
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, no, nehnevajte sa mňa, klobúk dole pred toľkou neznalosťou praxe. Článok 27, ktorý ste navrhli zmeniť, že sa vypúšťa, že v lehote, v určenej lehote sa verejnosť nevyjadrí, predpokladá sa, že nebude mať ku konceptu pripomienky. Samozrejme, pán Hraško, vy ste už niekedy videli, ako sa schvaľuje územný plán? Ja vám poviem, ako sa schvaľuje všetko, samozrejme, čo vy tu vravíte, že nejde vonku.
Tak ja som schvaľovala územný plán v meste Humenné pred polrokom. Trvalo nám to rok a pol, aby to bolo jasné, všetky oznamy sme museli dať do médií, na webové stránky, do novín. Potom následne je lehota, kedy sa môžu občania vyjadriť. A vy čo chcete? Keď sa oni vyjadria, tak potom vlastne tieto pripomienky spracujete, prerokúvate ich s verejnosťou, s tými, ktorí majú majetky dotknuté, podobne. Vy si predstavujete, že lehota bude stále otvorená. Tak ja vám rovno poviem, ak nebude určitá lehota na pripomienky, tak sa územný plán neschváli ani za 150 rokov, pretože už keď budete mať prerokované pripomienky, prídu vám ďalšie pripomienky, potom vám prídu ďalšie pripomienky, ktoré musíte spracovať.
Takže myslím si, pán Hraško, že... Neviem, kto vám to pozliepal, môžte na mňa kývať rukou. Vy ste tancovali v súbore, ja schvaľujem územný plán (smiech v sále). Takže viete, môžte vy mi tu rozprávať o tom, ako sa územný plán schvaľuje, môžete kývať rukami. A neviem, kto vám to pozliepal? Ale vy si viete predstaviť, ako sa pripomienkuje územný plán? My sme mali asi 24 zmien územného plánu a sme rok a pol ich prerokovávali. Vôbec nemáte ani šajnu o tom, ako to prebieha. Niekto vám to popísal, ste to pozlátali z internetu a tvárite sa tu ako skutočný nejaký Odyseus, ktorý tu príde a prečíta 140 pozmeňovákov, ktorým vôbec nerozumie. (Potlesk.)

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2015 10:31 - 10:33 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis

72.
Ďakujem pekne. Pán poslanec, vieš, buďme trošku takí, povedzme si, že rovnakým metrom na každého. Ja som minule vystúpila v zastupiteľstve, pretože takisto opozičníci - ja ich volám - a dokonca bývala, bývalá zástupkyňa kričala, ako sa majú dobre úradníci. Tak som im ukázala, aké majú strašné podmienky, kým som nastúpila na úrad, ako som začala zveľaďovať úrad, ale nebudem o tom rozprávať. Mne je úplne jedno, o koho sa jedná, ale zaslúžia si platy aj štátni úradníci.
Pred chvíľou rozprávaš o nebankovkách a ja sa pýtam, kto tvorí legislatívu. Akú priemerku má právnik na ministerstve? Neviem, teraz približne možno 800 euro, 600 euro? Tak sa pýtam, špičkový právnik vo veľkej firme má 5-tisíc euro. Ako sa ten právnik môže postaviť špičkovému právnikovi alebo akých právnikov my najmeme a ekonómov na ministerstvá, ak budeme tu stále rozprávať, že si štátni úradníci nezaslúžia peniaze? Veď rozprávaš niečo z jedného konca, ideš z druhého konca.
Ďalšiu vec poviem. Pred chvíľou som volala syna, aby to bolo konkrétne, ja som ti to hovorila aj na chodbe, a pýtala som sa, čo sa týka nebankoviek, pretože väčšinou o tom rozhodujú aj vyšší súdni úradníci, ktorí robia RK, a pýtala som sa ho, ako zamietajú, čo sa týka nebankoviek. Tak mi povedal, že zamietajú, ak je to v neprospech spotrebiteľa, 50 : 50 zamietajú, a to vtedy, ak sú neprimerané pokuty, vysoké úrokové sadzby, zlé rozhodcovské doložky a iné, a tak ak je to v neprospech spotrebiteľa, tak to zamietajú. Ja si myslím, títo chlapci na súdoch, ktorí pracujú, a dievčatá majú 400, tuším 500 eur hrubého. A oni bojujú s nebankovkami? A my tu rozprávame o tom, že si nezaslúžia platy. A oni majú bojovať za 400 eur s nebankovkami? A pýtala som sa ho, približne 50 % zamietajú, ak sú takéto zlé doložky alebo ak sú neprimerané tieto veci.
Tak sa, potom si, Lojzo, povedzme, čo chceme. Tak nehádžme všetkých do jedného vreca, že nezaplaťme ich, postavme ich do prvej línie, nech bojujú. Nemôžeme sa všetci brániť múrmi, ale musíme stavať na tých ľuďoch, ktorí sú možno na tých súdoch, na tých vyšších úradníkov aj na tých úradníkov, ktorí tvoria legislatívu na ministerstvách. A ja sa ich zastávam, ako sa zastávam svojich úradníkov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2015 9:25 - 9:27 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis

28.
No, veľmi veľa porozprávali ste, pán poslanec. Čo sa týka sociálnych služieb, ja som si istá, že, samozrejme, aj u verejných poskytovateľov je veľa čo vylepšovať. Ale, vážený pán kolega, chcem vám niečo povedať.
Verejní poskytovatelia prechádzajú väčšou kontrolou, keď im dávame príspevky ako... a vôbec ako neverejní poskytovatelia. A to poviem, že aj verejnú. Pretože ak chcete od klienta pýtať prostriedky, tak ich schvaľuje zastupiteľstvo, či na vyššom územnom celku, alebo ak zriaďovateľom je mesto. Ale neverejný poskytovateľ si môže vyberať príspevky, aké chce. Ja viem, že pokiaľ viem, že Bratislavský kraj má až 1 200 až 1 500 euro. Veď to je úplne neúnosné. Veď to je úplne neúnosné. Veď to je ten príspevok, ktorý si môže aj tie materské škôlky vybrať. Veď prečo to nejakým spôsobom takto nejako hádžete do jedného vreca a nepoviete, aká je tá legislatíva? Potom ste rozprávali, že, musím sa vrátiť k tej vašej predošlej, prepáčte, čo ste boli predtým vo vystúpení, keď ste hovorili, že ideme trestať podnikateľov, pretože päť minút neskôr zaplatia odvody a my ich ideme trestať. Pán Mihál, my ich nejdeme trestať, my podľa vás súdime všetkých, lebo vy ste neplatili a ešte ste ľudí navádzali, aby neplatili, a potom urobili z capa záhradníka. Prepáčte, že poviem, to je také ľudové príslovie, teda vás nechcem uraziť a vás dali za ministra. Veď vy ste ľuďom radil, ako nemajú platiť, ako majú obchádzať zákony. Veď práve preto tie zákony robíme, aby sa neobchádzali, nie, aby sme niekoho trestali.
A ďalšiu vec, ktorú chcem povedať, že vždy sa odvolávate, čokoľvek dáme, aký príspevok na Európsku úniu, už to hlásite na Európsku úniu. Keď to dáme z našich príspevkov, že teda povie Európska únia, že sme ten spor vyhrali, tak pred chvíľou tu poviete, že zvyšovali ste dávky, lebo to je z Európskeho sociálneho fondu. Ja si myslím, že aj vy ste zvyšovali z Európskeho sociálneho fondu, a stále rozprávate, ako ste nič nemohli urobiť. No moja babka vždy hovorí, chlapa nepočúvaj, čo rozpráva, ale pozeraj, čo pre teba robí. Tak aj občania, si myslím, že oni ohodnotia, čo kto pre koho robí, a myslím si, že jedinou možnosťou je ich vyhodnotiť k voľbám. Nikto tu nerobí žiadnu demagógiu. Tak vás prosím, prestaňte stále hovoriť ako tí východniari "i tak še da, i tak še da". Raz, že platíme z európskych peňazí, raz z našich. Myslím si, že sa snažíme robiť pre občanov, čo sa dá.
Ďakujem pekne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2015 9:03 - 9:05 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Viete, pán poslanec Brocka, ja sa často zamýšľam... (Ruch v sále). Môžem vás poprosiť, pán poslanec, aby ste ma nevyrušovali, ja som vás nevyrušovala. Buďte taký láskavý. Ďakujem. A hovorím k vám, pán poslanec.
Pán poslanec Brocka, stále rozprávate o tom, že máme nejaké marketingové ťahy. Ja si myslím, že sú to normálne opatrenia, veď príspevok vlastne, lebo vianočný príspevok je tu už niekoľko rokov, a boli ste aj vo vláde a ste ho nezrušili, nechali ste to isté opatrenie, ktoré máme my, pretože ste vedeli, že je naozaj funkčné.
Ja vám chcem niečo povedať. Možno to, čo vy navrhujete, že zvýšme jednorazovo alebo zvýšme rodičovský príspevok, viete, my na to ideme inou filozofiou. Je možno mnoho ľudí, ktorí nechcú pracovať a rodili by možno iba deti. Tak tým keby sme začali zvyšovať príspevky, neviem, či by sme tie deti od 0 do 17 rokov uchránili od chudoby. Neviem, či sa by vôbec tie peniaze dostali k tým deťom.
Ale my na to ideme úplne inou filozofiou. My na to ideme cez zamestnanosť, pretože sme zvýšili súbeh, zvýšili sme súbeh v hmotnej núdzi so zamestnaním, aby sme zvýšili aj životnú úroveň. Včera sme pridávali na materské škôlky, aby aj mladé mamičky dostali z 230 na 280 eur, a teda mladá rodina, aby teda tí rodičia mali možnosť aj ísť do práce, ako sme hovorili, aby aj tie ženy si mohli budovať nejakú svoju pracovnú pozíciu a kariéru. A práve takýmito opatreniami vlastne my ideme k tomu, aby sme zvyšovali nielen, aby sme odstraňovali, ako vy ste prečítali v tej tabuľke, že od 0 do 17 tú chudobu, ale aby sme zvyšovali aj zamestnanosť a určitú životnú úroveň. Možno by bolo možné a dobré povedať, aké opatrenia ste urobili, ale to už je, to už je, ako vy hovoríte, stará pesnička, ale vždycky si ju treba pripomínať.
A ja ešte by som chcela možno povedať aj jednu vec, že čokoľvek urobíme, aj keď sme dali príspevok jednorazový pri narodení dieťaťa, tak ste kričali, že aké je to nesystémové, aké je to protiústavné. Takisto ste ho nezrušili, lebo ste zistili, že je, že je potrebný pre tie mladé rodiny... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis