Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.10.2013 o 15:58 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.10.2013 15:58 - 16:00 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Myslím si, že z tejto diskusie vyplynulo, že všetci, ako tu sedíme, sme sa dohodli naprieč politickým spektrom, že je to ťažký zákon. Pani poslankyňa, z vášho vystúpenia, musím povedať, že niektoré návrhy majú skutočne ratio. Je tam cítiť poznatky z praxe a je vidieť, že boli aj konzultované určitým spôsobom. To musím naozaj potvrdiť.
Chcela by som povedať, že naozaj ak ministerstvo chystá, čo potvrdzuje pán minister, veľkú novelu, tak bude táto novela potrebná, ale možno by som v niektorých veciach, lebo nebudem vaše, vaše vlastne, ktoré ste tam predkladali, alebo o ktorých ste rozprávali, nebudem ich všetky rozoberať, ale dotkla by som sa takých dvoch.
Prvá vec je že, určite by som si, teda ja osobne, teraz hovorím za seba, nepredstavovala, že financie pôjdu za občanom, lebo je to tak v Českej republike a stáva sa v Českej republike, ja tam mám veľmi dobrého známeho lekára a je riaditeľ nemocnice, ktorý povedal, že občania často na terénne sociálne služby si najímajú svojich rodinných príslušníkov a nakoniec im aj tak zostávajú, pretože tie financie zneužívajú alebo využívajú ináč. A je to veľké množstvo. Lebo ja teda, ak to zneužije jeden alebo dvaja, tak vždy sa všetko dá zneužiť, ale je to veľké množstvo, že si najímajú svojich rodinných príslušníkov a nie je o nich postarané. Čiže toto je problémom v Českej republike. Tu by sme sa mali poučiť.
A ďalšiu vec by som chcela povedať. To skúmanie majetku. No, ja som naozaj zažila, len zase, či to nebude rozpor s ústavou, lebo je to súkromný majetok. A ešte by som sa pozrela na to, že ak tí, tie deti dajú do domova sociálnych služieb, vtedy predajú svojim starým rodičom byt a dávajú im po šesť euro. To som ja videla na vlastné oči. Čiže naozaj, neviem akým spôsobom, lebo je to súkromný majetok, ale mali by sme sa na tento spôsob majetku pozrieť a určite hovorme aj o zodpovednosti rodiny, nielen o zodpovednosti mesta a obcí, ale predsa každý máme rodičov, rodinu a, a tak ďalej. Čiže aj pri tom financovaní aj toto podľa mňa by mala byť otázka. A musím povedať, že táto novela určitým spôsobom vylepšuje veci, tak trochu, určite vylepšuje.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.10.2013 15:23 - 15:25 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. No môžem povedať, že naozaj čo sa týka zmeny financovania, myslím si, že sa viacerí v tomto zhodneme. Len dôležité je to, že nikto doposiaľ nevymyslel ako, lebo je to naozaj veľmi zložité. Ani za bývalej vlády ste to nevyriešili a naozaj ani vy ste nenavrhli žiaden kľúč, lebo momentálne sa služby financujú, tak ako sa financujú a ak sa nájde lepšie riešenie, alebo ak bude lepšie riešenie, určite ho treba hľadať, ale to je vecou budúcnosti a myslím si, že aj určitých rozhovorov.
K ďalším veciam sa veľmi nebudem vyjadrovať, lebo pani podpredsedníčka, vy ste to tak preplávali. Vy to tak vždycky preplávate po hladine, pretože hĺbka zákona vám málo kedy niečo hovorí a naozaj pomiešate mnoho vecí, ale beriem to, ako zaoberáte sa touto témou veľmi krátko, pretože ak ste povedali, že do rúk samosprávy, ktorí budú kontrolovať alebo ktorí posudzujú odkázanosť, vážená pani kolegyňa, kto má kontrolovať? No predsa ten kto financuje. Alebo ako si to predstavujete? Že mestá, obce, štát bude dávať financie a neziskovky to budú kontrolovať? Ako si to predstavujete? Vôbec viete, ako to prechádza vlastne v samosprávach, ako to prechádza cez rozpočty? Takisto obviňujete, že jednoducho nemôžu obce dávať do sociálnych zariadení, neposkytujú, no samozrejme, každé mesto, alebo obec má opatrovateľky, nie je ich toľko, koľko by sme si predstavovali, ale ako primátorka mesta určite viem, že ak občan nie je odkázaný na sociálnu službu, tak naozaj citlivo zvažujeme, pretože radšej ho necháme v tom domácom prostredí, o ktorom rozprávate a jednoducho na tie opatrovateľky a jednoducho určite nám to, aj finančne si porovnáme, aby sme hocikoho nedali na odkázanú službu. Ale kto má najlepšie vedieť? No predsa posudkový lekár a obec, obec, kde ten človek žije. Alebo kto to má posudzovať? Neziskové organizácie? Jednoducho vážne sa musíme nad tým zamyslieť a nepočúvať iba nejaké diskusie, ale naozaj...
(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.10.2013 15:01 - 15:03 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pani kolegyňa, váš príspevok mal také dva rozmery, jeden bol politický a jeden bol pragmatický k zákonu. Začnem veľmi krátko od tej časti politickej. Nemusíte nás povzbudzovať k nejakej odvahe, ktorú ste vy nikdy nemali, pretože v živote ste neurobili zmeny v sociálnych službách a keď si to ja ešte pamätám za bývalého volebného obdobia, keď pani vtedajšia ministerka Tomanová urobila zmeny v sociálnych službách, tak vtedy ste mi s pani poslankyňou Sabolovou povedali, že je to tak ťažký zákon, že nenašiel sa k tomu nikdy konsenzus ani odvaha. Čiže, vy ste tú odvahu nikdy nemali, aj keď pravidelne stojíte za týmto pultom a kritizujete naše zákony a boli ste rok a pol vo vláde a nič ste nepredložili, pani Gibalová.
Čo sa týka, že sú nejaké zákony šité v tomto parlamente pred voľbami, no povedzme si, veď voľby sú stále. Veď sú voľby za europoslancov, do VÚC, veď voľby sú sústavne a stále. Takže neviem, k akým voľbám sú tie zákony šité a potom ste pomenovali niektoré veci, ktoré vás permanentne trápia a to je poskytovateľ neverejný a verejný. Ja veľmi krátko zareagujem, ste povedali, že vlastne o tých päť hviezdičkových hoteloch. Samozrejme, myslím si, že aj upravujeme štandardy aj registráciu o tom, aké, ktoré služby sú kvalitné, ale treba si jasne povedať, že naozaj tu vznikajú dve kategórie a oni, oni sú, oni v skutočnosti sú, pretože vyššie územné celky dokážu veľmi kvalitné služby poskytnúť za 700, 750 eur a súkromný poskytovateľ dokáže služby poskytnúť za 1 400, 1 500. Ale treba si pozrieť tých súkromných, týchto poskytovateľov, lebo ja som ich prešla. Niektorí neplatia ani mzdy svojim zamestnancom, niektorí nemajú takéto štandardy a jednoducho chceme, aby sme im vlastne my uhrádzali všetky finančné prostriedky. A spravodlivé úhrady, majetok je súkromná záležitosť, ú-á (pozn. red.: pani poslankyni zazvonil mobilný telefón)... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.10.2013 14:32 - 14:36 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Príjemný dobrý deň. Vážený pán minister, vážená pani podpredsedníčka parlamentu, vážení kolegovia, kolegyne, milí hostia, prečítam vám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 651. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Pani, pani spravodajkyňa, máte o sociálnych službách... (Prerušenie vystúpenia rečníčkou.)

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Aha, pardon.

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Vy ste aj pri tom druhom. Takže, nech sa páči.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Sa ospravedlňujem. Áno, som aj pri druhom hneď zákone spravodajca. Tak ešte raz, sa ospravedlňujem. Vážená pani predsedajúca, ďakujem za upozornenie.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpila v prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, živnostenský zákon, v znení neskorších predpisov a v znení neskorších predpisov, tlač 716, ako spravodajca určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie uznesením č. 77 z 10. októbra 2013 a podala spravodajskú informáciu k návrhu zákona.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 686 z 27. septembra 2013 navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor vrátane lehôt na jeho prerokovanie. Súčasne predseda Národnej rady Slovenskej republiky konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky ustanovené náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky. Návrh zákona zdôvodnil nasledovne.
Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa, ako spravodajcu výboru vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky vo všeobecnej rozprave o podstate návrhu zákona uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní.
V súlade s § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o pracovnom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v termíne do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, ďakujem, skončila som svoju spravodajskú informáciu. Prosím, otvorte rozpravu k tomuto návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2013 18:17 - 18:18 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ja len veľmi krátko. Spýtam sa pána kolegu, prečo práve mediátor? Prečo nie psychológ? A dávate to ako podmienku k rozvodu, to znamená, že ten papier musí doložiť a musí ho zaplatiť. Prečo nie psychológ, napríklad? Prečo mediátor?
Ja som v poslednej dobe mala dosť veľa telefonátov na úrade, kde mi volala mediátorka viackrát, že nemá, má problém sa zamestnať, že aby sme dali do zákona, aby boli mediátori, aby mohli robiť takéto sedenia. Ja sa pýtam prečo? Čo keď manželia a prečo nie sexuológ? Ako môže mediátor takéto veci vedieť? Veď vy neviete v tom manželstve, či je, aký je problém.
Myslím si, že je to zamerané na jednu skupinu, kde musíte doniesť papier, kde si ho zaplatíte a kde možno nejde ani o tých manželov, ale o to potvrdenie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2013 12:04 - 12:06 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán Hlina, kolega, počúvaj. Teší ma, že na konci si povedal vlastne to, čo som celú dobu chcela povedať aj ja, že bude druhé čítanie. Ja si myslím, vážení kolegovia, veď je to úplne jedno. Veď my tu nie sme na nejakých prekáračkách. Ak máme jednu rovnakú myšlienku a to, že chceme zmeniť stav, ktorý momentálne je, ktorý neprospieva ľuďom, nie je to jedno, či niekto má zákon skôr o desať minút a ten druhý má o desať minút alebo pätnásť minút neskôr? To sa tu všetci musíme upodozrievať z niečoho? Pre mňa je veľmi dôležité, že všetci, ako tu sedíme v tej sále, aj tí, ktorí vystúpili, máme záujem zmeniť tento stav. A toto je pozitívny signál pre ľudí. A čím viac ľudí má naozaj záujem toto riešiť, to je dobre. A tak, ako si povedal Alojz, ja sa teším, že si povedal, že bude druhé čítanie. Veď predsa všetci, ktorí ste tu, čo vám bráni, aby ste sa spoločne stretli, sadli si a povedali si, ako najlepšie tento stav riešiť? A to je pre mňa dôležité. Lebo je prvé čítanie a vy tu z toho robíte taký cirkus.
Pán Přidal, nekričte na mňa, prihláste sa!
A vy tu z toho robíte taký cirkus, že čo sa udialo, že jeden prednesie zákon skôr a druhý prednesie zákon neskôr. Zámer je rovnaký. Ja verím tomu, že sa nájdu spoločné myšlienky a že práve tento zákon bude jeden z najlepších, ktorý vyjde z tejto dielne a že sa všetci na tom dohodnete. To je pre mňa dôležité a toto bude dobrý signál pre ľudí a verím, že ľuďom pomôže.
Pán Přidal, ja viem, ešte ste len otvorili ústa. Tak sa ospravedlňujem. Ale už som vedela. (Smiech a potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2013 18:29 - 18:31 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani poslankyňa, v jednej veci by som s vami súhlasila, že možno treba spresniť alebo pomôcť ľuďom, ktorí sú nútení dať firmu do konkurzu. Neviem, či práve ten váš pozmeňujúci návrh je úplne v poriadku, a to z toho dôvodu, že som si ho nestihla ešte naštudovať a pozrieť.
Ale musím jednu vec povedať, že nebudem s vami súhlasiť, lebo ja som zažila niekoľko konkurzov a budem hovoriť o meste Humenné, kde padol CHEMLON, padla firma TWISTA, ktorú ste vy spomínali. Ja som sa stretla s týmito ľuďmi. Neviem, hovorili ste, že ste riešili firmu TWISTA. Ja som vás tam nevidela. Ani som vás nikdy nevidela priamo vo fabrike, ani nikde inde. Tieto veci ja spolu s úradom práce a Sociálnou poisťovňou sme sa teda snažili dotiahnuť do konca, aby ľudia boli vyplatení z garančného fondu. A nakoniec boli vyplatení z garančného fondu. Čiže tu by som nepovedala vo vašej rozprave, že štát nemá na to nástroje alebo opatrenia, ako ste povedali. No má ich, lebo nemôže nič iné robiť. Jednoducho môže ľudí vyplatiť z garančného fondu a môže im dať ešte preddavky ešte predtým.
Na druhej strane ste povedali, že štát si chce naplniť kasu inšpektorátom práce. No nie je to pravda, lebo bez kontroly neexistuje dodržiavanie zákonov a ak, tak sú nedostatočné.
Ďalej ste povedali, lebo vy ste povedali veľmi veľa takých spletí, že jednoducho mali by dať pokuty. Ja sa vás pýtam, načo inšpektorát práce dá pokutu firme, ktorá neexistuje, aby ju vymáhali? Alebo firme, ktorá je v krachu, načo a kvôli čomu má dať ešte vysokú pokutu? Veď tá firma je v krachu, už neplatí, už neplatí zamestnancom a myslíte si, že bude platiť pokuty? Čiže myslím si, že tam inšpektorát práce má trošku iný mechanizmus, ale má inú prácu.
A potom ma prekvapuje, ako vzápätí chránite nízkopríjmové skupiny a pri kolektívnom vyjednávaní vyššieho stupňa ste povedali, že čo to tu my robíme, čo to tu my zamestnancom vymýšľame... (Vystúpenie prerušené časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2013 11:54 - 11:56 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pani kolegyňa, ja vždy mám taký zmiešaný pocit, keď vy vystupujete ku všetkým témam. Ale dneska poviem, že vás mimoriadne v prvej časti pochválim, že ste len potvrdili slová pána ministra Richtera, keď ste povedali, že odborári chceli, aby sa kolektívna zmluva vyššieho stupňa vzťahovala na firmy, ktoré majú menej ako dvadsať zamestnancov, to znížiť na desať, postupne že chceli znížiť počty ľudí, ktorí sú ZŤP. Tak ste len potvrdili slová pána ministra, že naozaj v tejto republike existuje kolektívne vyjednávanie, že naozaj sa zúčastnili toho vyjednávania. A toto sú jeho výsledky, aj keď vy ste to štatisticky prečítali.
A chcela by som povedať, že už keď rozprávate o tom, kto to bude posudzovať, by som naozaj dala do pozornosti, keď si pozriete, kto všetko bude sedieť v komisii, to znamená, že ešte aj keď sa dohodnú medzi sebou zamestnanci a zamestnávatelia, ide to na odbornú komisiu, ktorej členmi (komisie) sú zástupcovia ministerstva, zástupcovia reprezentatívnych združení zamestnávateľov, zamestnancov a reprezentatívnych združení odborových zväzov, zástupca ministerstva hospodárstva, Štatistického úradu a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže treba povedať, že naozaj tieto rozhodnutia sa budú skutočne posudzovať adekvátne.
A ešte raz poviem, chcete mi povedať, lebo stále hovoríte, že treba zrušiť aj minimálnu mzdu, až by ľudia na východe, kde by ich zdierali, pretože je málo práce, robili za 150 eur, tak by neodchádzali zo Slovenska, aby nemali také isté výhody ako ten, kto sedí v Bratislave a robí pre veľkú chemičku? Čiže títo ľudia majú robiť za čo? A nemajú mať žiadne sociálne výhody, nemajú mať nič a apelujete tu, ako by sa malo východné Slovensko dobre. No malo by sa vynikajúco, keby ešte aj tí zamestnávatelia, ktorí tam prídu, mohli akýmkoľvek spôsobom im dať úplne iné podmienky, ako majú v inom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2013 11:38 - 11:39 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán kolega, jednoducho trošku si možno odporujete, pretože uvádzate aj vy, aj vaši kolegovia, že to postihne firmy, ktoré sú malé. No nepostihne ich to, lebo je tam tá výnimka v tej kolektívnej zmluve do tých 20 zamestnancov.
Potom rozprávate, že jednoducho ministerstvo nevie, aký bude dopad. Neviem, aký dopad myslíte, pretože záležitosťou kolektívnej zmluvy a každej zmluvy je to, že sa musia dohodnúť obidve strany. Čiže nemôže platiť kolektívna zmluva, a už nie kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ak sa skutočne nedohodnú obidve strany, teda aj zamestnanci, aj zamestnávatelia. Následne potom ešte skúma tieto možnosti, nielenže to automaticky prejde na ďalšiu firmu, či to prejde na ďalšiu firmu v odvetví, komisia ministra práce. Takže nie je to celkom tak.
A naozaj je potrebné, aby tí občania mali trošku vyššie sociálne zabezpečenie a štandardy, predsa stále rozprávame, že sa chceme priblížiť Európskej únii. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.9.2013 17:34 - 17:36 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
V prvom rade by som začala od začiatku. Pán kolega, kritizovali ste pána ministra, že zrazu dnes je ochotný vlastne prijať aj zmeny návrhov vo volebnom zákone. Predtým zase ste opačne. Vy si každú chvíľu protirečíte, celá opozícia. Pred tým ste rozprávali, že neexistuje komunikácia, neexistuje diskusia. Potom vravíte opätovne, že ide prijímať zmeny. No asi tie zmeny vyplynú z tej diskusie, z tej komunikácie. A ja si myslím, že každý múdry človek, ak prijme diskusiu, ak v nej padnú ozaj kompetentné návrhy a dobré návrhy, tak jednoducho tie zmeny prídu. Takže v tom by som vôbec nevidela žiaden problém. A v tom si myslím, že ani nemôžte pána ministra kritizovať, čo ste urobili, a to aj z toho dôvodu, že naozaj ten volebný zákon je skutočne veľmi ťažký.
Ďalej ste rozprávali o tom, že, o volebných komisiách, ako si to SMER všetko nastavuje. Ja vám k tomu poviem, že čo sa týka volebných komisií, tí, ktorí robia voľby a ktorí chodia na voľby, tak vedia, že napríklad, ja vám prečítam, že v obci Rohožník je 47 obyvateľov, z toho bolo voliť, dvadsiati šiesti, a z toho volebná komisia pozostávala z pätnástich ľudí. Niektoré obce z dvadsiatich šiestich. A robia to bežne takto poslanci, že pôjdu a vyžiadajú si podporu aj od takých politických strán, ktoré nikdy naozaj neprekročili ani jedno percento. A tým, že zamestnajú, doslova to poviem, a práve na východnom Slovensku, že zamestnajú niekoho z ich rodiny, a ja poviem zamestnajú, lebo v tom momente dostanú odmenu, tak majú to isté, že celá rodina ich volí. A takto keď si niekto nazmluvní tri, štyri strany, sa s nimi dohodne, tak je schopný prejsť cez voľby. Takže vítam práve tieto zmeny, ktoré sú v tomto zákone, a myslím si, že sú veľmi dôležité.
A bude dôležité určite aj moratórium, ale už mám... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis