Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

5.9.2013 o 11:46 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.9.2013 11:46 - 11:48 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pán minister, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods.1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpila v prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 651), ako spravodajca určený uznesením výboru č. 66 z 28. augusta 2013 a podala spravodajskú informáciu k návrhu zákona. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 625 z 19. augusta 2013 navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor vrátane lehôt na jeho prerokovanie. Súčasne predseda Národnej rady Slovenskej republiky konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky ustanovené náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky. Návrh zákona odôvodnil navrhovateľ. Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplýva, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave a podľa návrhu zákona uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní. V súlade s § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a citovaným návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zadaný, pridelený, ho prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania v Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predseda, ďakujem, skončila som svoju spravodajskú informáciu, prosím, otvorte rozpravu k návrhu zákona.
Skryt prepis
 

4.9.2013 17:30 - 17:46 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pani kolegyňa, ja začnem od konca vášho príspevku, že máte obavy o aplikačnú prax. Ja sa pýtam, pani kolegyňa, kto tú aplikačnú prax bude vykonávať? Na kom budú všetky povinnosti, starosti? No predsa na obciach a na mestách. A vy pred chvíľou poviete, že aké právomoci vy dávate starostom a primátorom. No žiadne. Alebo respektíve my. My dávame skutočnú prácu a skutočné vyhodnotenie toho všetkého. Čiže naozaj pre starostov a primátorov pribudne práca, pretože chceme tú zásluhovosť vo vyplácaní.
Aj aplikačná prax, na konci vidíte už len to, že starosta podpíše, či daný človek bol alebo nebol na tejto, odpracoval si tieto hodiny. No ale však nemôže ten starosta, ani primátor, ani zamestnanec klamať, že niekto nebol v práci, keď tam bol, a opačne. Takže nerozprávajte len o tom, aké sú právomoci. Ale pred chvíľou ste povedali, čo prinesie tá prax, čiže my jednoducho, primátori, ja hovorím za primátorov, budeme musieť tú hmotnú núdzu, aby si naozaj tí ľudia odpracovali, budeme sa musieť nad tým zamyslieť, budeme na to musieť vytvoriť podmienky a budeme musieť nájsť aj na to pracovníkov. To nie je len o nejakom podpise, ako vy hovoríte. Ale na konci ste povedali aplikačná prax, to ma teší.
A čo sa týka samostatne zárobkovo činných osôb, tak samozrejme zákon dovoľuje si živnosť pozastaviť. To znamená, a ja som to spomínali pri deťoch, ale pri inom zákone, že častokrát podnikateľ má bavoráky a príde na súd, vykonáva živnosť a povie, že nemá žiaden príjem. Tak potom to nie je možné. A tá matka nemá z čoho žiť. Tak musíme naozaj, ako povedal pán poslanec Brocka predtým, musíme po vás poupratovať najprv, kým prejdeme k radikálnym zmenám. Čiže upratujeme to v zákone, čo nie je v poriadku, a snažíme sa nastoliť. A naozaj si počkáme, ako tá aplikačná prax dopadne. Myslím si, a zákon není nejaká nemenná mantra, ale práve tým, že vieme to ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.9.2013 15:13 - 15:28 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, teší ma, že to, čo ste povedali, na konci ste popreli a sám ste sa opravili. Pretože ste pred chvíľočkou povedali, že ak niekto bude mať živnostenský list, že je chudák, teda čo on má robiť, ak živnosť nevykonáva, ste povedali, ak nepodniká, tým pádom vlastne tá druhá osoba nedostane tú dávku v hmotnej núdzi. Viete, my tiež musíme trošku brániť tomu, aby ľudia niektoré veci zneužívali.
A poviem len krátko. Často máme prípady, ale netýka sa to práve tohto zákona, že mamičky, ktoré majú deti, prídu na súd a nemôžu preukázať u podnikateľov, teda aby im platil rodičovský, respektíve výživné, z toho dôvodu, že pán podnikateľ má živnosť, nevykazuje, že nepodniká, nemá prostriedky, ale vozí sa na bavoráku. A na dieťa neplatí. Čiže naozaj v tomto treba urobiť poriadok a urobiť to aj v tomto zákone. A pred chvíľočkou ste potom sám povedali, že tú živnosť môže pozastaviť. Trošku ste tak do mňa jemne pichli, že ja som si ju pozastavila a práve aj týmto, som sa týmto zaoberala, že živnosť sa dá pozastaviť. A už ak vás zaujíma môj prípad, tak ja som si živnosť pozastavila v roku 2004. A vtedy bola možnosť si ju pozastaviť do roku 2014 na desať rokov. A zákon hovorí v roku 2010, ak sa o živnosť nezaujímate a neprevádzkujete ju, tak vám bude po troch od roku 2010 zrušená. Takže mi ju automaticky živnostenský úrad zrušil.
Takže ako ste sám nakoniec sa opravil a povedal, živnostník, ktorý živnosť nevykonáva, ju môže pozastaviť, nemusí ju zrušiť, ale ju môže pozastaviť. Čiže v tomto zákone je to uvedené správne. Naozaj ten živnostník tú živnosť môže pozastaviť, ak naozaj neprevádzkuje, ak potrebuje, aby bral dávky v hmotnej núdzi, respektíve aby brala dávky v hmotnej núdzi osoba spolu s ním žijúca.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.9.2013 14:27 - 14:42 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pani kolegyňa, samozrejme, že určite s dobrým úmyslom vnímam, že možno chcete nejakým spôsobom vsunúť do zákona aj názory, ktoré sú okolo vás na exekútorov, pretože si myslím, že naozaj tento návrh zákona sprísni podmienky exekútorom. Je dobrý, je vyvážený a niekedy naozaj musíme sa vracať aj späť. Tu by som nesúhlasila s niektorými kolegami, pretože mnohokrát boli riešenia, ktoré sa zrušili, a boli správne aj v minulosti.
Ale chcela by som sa vás spýtať, pretože nepovažujem namieste, že ste tu kládli na srdce pánu ministrovi, ako občianske združenia majú dostávať finančné prostriedky, ako ich nedostávajú. A to z toho dôvodu, že si myslím, že ste v konflikte záujmov, pretože ak, opravte ma, ak to nie je pravda, ste doteraz predsedníčkou združenia, pretože sa tu píše, že predkladáte do parlamentu zákony, ak sa tu píše, že máte vrátiť ministerstvu hospodárstva peniaze ako združenie, nechcem byť nejakým rozhodcom. Teraz ste prešli pod ministerstvo spravodlivosti a rozprávate o tom, ako treba dať občianskym združeniam finančné prostriedky. Ja si myslím, že treba, ale to je tretí sektor. Tretí sektor si môže hocikto založiť bez akéhokoľvek odborného vzdelania, bez akýchkoľvek odborných znalostí, a jednoducho bude žiadať peniaze, lebo povie, že on je ten správny, kto sa zastáva týchto ľudí. Ja si myslím, že by to mali byť nejaké združenia, ktoré sú a majú aj nejakú odbornosť alebo majú aj nejakých ľudí, ktorí sa odborne týmito vecami zaoberajú. Nehovorím, že vy ich nemáte alebo, že vám neradia, ale zrejme nie najlepšie, ak musíte vracať peniaze. A teraz ešte idete vyčítať, že tie peniaze nedostávate od ministerstva spravodlivosti.
No asi nedostávate, pokiaľ ste niečo porušili na ministerstve hospodárstva, neznamená, že prejdete pod iné ministerstvo a tam ich dostanete.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.6.2013 9:17 - 9:24 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja veľmi krátko. Najprv ešte k zákonu. Naozaj iba tri vety. Ešte raz chcem povedať, že z tejto rozpravy nikto nevyvrátil, prečo kedysi sa urobila zmena zákona a to, že sa účelovo, SaS a celá pravica vytrhla platy primátorov, čím narušila, čím narušila. Nikto mi na to neodpovedal, skôr tu boli také nejaké viac-menej invektívy, že sa niečo snažíme zobrať do rúk, čo absolútne nie je pravda, ale sa snažíme vrátiť do tohto krehkého vzťahu starosta - kontrolór rovnováhu, ktorá v ňom bola dlhé roky. A spoločný vzorec na výpočet platov totiž nebol náhodou. Nebol náhodou. Čiže tento vzorec bol narušený a tým pádom vznikli také anomálie, čo sa týka samosprávy.
Druhá vec je to, že znižujeme počet poslancov. To znamená, že nechceme v mestách a obciach šetriť na službách tak povedať, povedané ľudovo na kosení, na svietení, ale chceme šetriť tak, ako sa to stalo v prípade. My nehovoríme teraz, že bojujeme tu o vrátenie platov primátorom, ale vzorec posúvame aj kontrolórom. Čiže pri výkonnej moci, to znamená aj u poslancov, chceme ušetriť finančné prostriedky, aby bolo viacej na ten chod samosprávy. Ale vždycky ponechávame poslancom možnosť, aj celej, celej snemovni poslaneckej mestskej, aby sa rozhodla medzi dajme tomu 17 a 21 poslancov.
Ďalšiu vec, to, to, samozrejme, každý teda alebo aspoň väčšina z vystúpených poslancov aj z pravice jednoznačne povedala, že áno. Protesty prokurátorov, ktoré si myslíme, že boli, ja to chcem povedať, že možno aj účelovo nájdené, že ak poslancov, ktorí sú v sále, nebolo 20, ale bolo 21 napísaných, tak aby neboli tri pätiny. Čiže práve zmenou, ako si každé mesto, zase nechávame na mestá a obce, aby si dobrovoľne nastavili rokovací poriadok, či to budú prezentovaní, prítomní v sále a podobne, aby si to upravili, aby v tomto už nikdy neboli žiadne problémy. A keď sa prijmú všeobecne záväzné nariadenia, aby mestá a obce mali nielen finančnú istotu, ale aj právnu istotu, že prijali všeobecné záväzné nariadenia a nedôjde k nejakým súdom alebo nedôjde k nejakým iným napadnutiam od prokurátora.
No a poslednú vec, ktorú nadviazal aj pán poslanec Mikloško, je, že chceme, aby primátor po výberovom konaní alebo starosta mohol sám menovať a odvolať riaditeľa rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, napríklad ako sú technické služby, a to práve preto, že často sa nevedia poslanci dohodnúť, často dôjde až na možno tretieho človeka, ktorého na návrh primátora zvolia. Ten človek nie je kvalitatívne dobrý, rovnako ostávajú tieto podniky bez vedenia, bez riadenia, iba poverovanými ľuďmi, ktorí možno nemajú ani záujem to riadiť, lebo vedia, že na tej stoličke nezostanú. A potom sa spýtame, ak máme konsolidovať peniaze, ak máme dobre hospodáriť, tak naozaj ten štatutár, ktorý je zodpovedný, musí mať priamo vplyv na človeka. A musí mať človeka, ktorému dôveruje, aby naozaj v tom meste dokázal, či už v technických službách, alebo kdekoľvek urobiť poriadok.
A dve-tri vety ešte na to, čo bolo teraz v rozprave. Pán poslanec Mikloško. Ja plne chápem, o čom ste rozprávali, že teda ak, aj som to povedala. Ale stojím si za tými slovami, aby nikomu nestúpla sláva do hlavy. Teda ani tým ľuďom, ani nám, ktorí, ktorým ľudia dali taký mandát, že môžeme vládnuť sami. Napísala som, že som mala obavy. Dnes poviem, že zatiaľ obavy nemám. Do dnešného dňa. Budúcnosť ukáže a verím, že budúcnosť ukáže, a verím, že obavy ani nemusím mať. Pretože sme urobili Radu solidarity.
Pán Mikloško, ponúkli sme vám viacero miest, ako bola napríklad pozícia NKÚ. Veď pri, pri tom, že tu už volíme predsedu NKÚ, tak neviem, či už sme sa tu stretli štyrikrát, päťkrát? A vy nie ste schopní sa dohodnúť! Myslíte si, že alternatíva. Čo je lepšie? Občan rozhodne. Či je alternatíva jednej strany, ktorá tu nebola, ktorá sa vie dohodnúť, ktorá jednoducho dokáže prijať rozhodnutia. Alebo alternatíva viacerých pravicových strán, ktorí sa nevedia dohodnúť ani na jednom poste. Ktorí rok a pol vládli, traumatizovali celé Slovensko svojimi hádkami, traumatizovali ľudí, nakoniec to skončilo tak, že celá vláda sa rozpadla, lebo sa nedokázali dohodnúť. Čiže vlastne. (Reakcia z pléna.)
Poprosím vás, nevykrikujte na mňa, pán poslanec. (Reakcia z pléna.)
Takže jednoducho, ja viem, že sa to zle počúva. Ale ja, my sme tu boli v kľude a sme to počúvali. (Reakcia z pléna.) Takže jednoducho, pravica. Ja nechcem do pravice rozprávať. Treba skonsolidovať pravicu, aby ľudí netraumatizovala. Aby sa dohodli na postoch, ktoré im ponúkame. A my veľmi radi, my veľmi radi zvolíme, zvolíme aj vášho kandidáta, ale v prvom rade musíte zaňho hlasovať vy! To je veľmi dôležité. V prvom rade musíte zaňho hlasovať vy.
No a takú ešte jednu vec. Pán poslanec Zajac má pravdu. Veľmi pekne rozprával o tom, ako mestá a obce spolu, ako môžu spolu žiť a nažívať. Ja musím povedať, že pred chvíľou som povedala, že moje zastupiteľstvo v meste Humenné, teda naše sa neskladá len zo strany SMER a nemáme väčšinu a normálne úplne spolu fungujeme. Ale viete aj na základe čoho, pán, pán Zajac? Ja vám poviem. Ja som zažila noc dlhých nožov KDH v roku 2010, keď prišla riaditeľka úradu práce z KDH a vyhodila 36 ľudí z úradu práce na totata. Na totata 36 ľudí! Áno. Áno. Predstavte si. A väčšinou, a väčšinou a ani jeden nebol KDH. Verte mi. Ale keď nastúpil SMER a sme jednofarební a predstavte si, nebýva to takto, ako povedal pán Mikloško, často. Ale je to a ja som primátorka za SMER v meste Humenné. Viete, čo sa stalo? Ten napríklad pán, ktorý bol riaditeľ daňového úradu, je tam dodnes. Pracuje tam a jeho manželka pracuje u mňa na úrade. Keby som bola taká, ako pani riaditeľka úradu práce za KDH, noc dlhých nožov, tak títo dvaja manželia, pretože jeden pracuje u mňa na úrade a druhý je, tak títo dvaja manželia dneska okopávajú záhradku a štyri roky nemajú prácu. A viete, čo sa stalo? Pani manželka u mňa naďalej pracuje, pretože je naozaj dobrá, čo sa týka práce. A pán riaditeľ je elektrotechnik, ktorého ste dali za riaditeľa daňového úradu, ale pracuje ďalej. Takže ja sa chcem spýtať iba toľko. Pán Mikloško, treba sa prejsť po Slovensku a treba si pozrieť, kde bola noc dlhých nožov, kde treba mať obavy. Lebo ja si myslím, že veľmi ľahko sa rozpráva na základe toho, že jedna strana zvíťazila, tak teraz všetci sa tu, všetci môžme mať do budúcna obavy. No nemusíme. Aj včera sme prijali jeden pozmeňovací návrh opozície a jeden zákon. Ale zase nemôžte chcieť, aby voliči dali SMER-u mandát, aby presadzoval svoj program a my sme dennodenne prijali vaše zákony. No na to sa musíte všetci spojiť, dohodnúť.
Pán Hraško, neukazujte mi, že mi šibe. Lebo nehnevajte sa, takéto vulgárnosti si nechajte vonku za sálou, lebo naozaj ste trápny. Pán Hraško, ste trápny a už vôbec žene to neukazujte. Ja som sa v živote k vám takto nevyjadrila. Mám právo rozprávať a vy sa môžte prihlásiť. (Reakcia z pléna.)
Takže asi toľko. Takže myslím si, že obavy nemám. A verím tomu, že všetci s chladnou hlavou posúdime aj tento zákon a berieme to tak presne, ako som povedala. A my sa takto chováme aj v regiónoch, aj všade, že berieme to nadstranícky. A berieme aj v tomto zákone, že zníženie počtu poslancov, napravenie paškvilu vášho zákona a, a riadiace, riadenie, efektívnosť mesta je veľmi dôležité.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2013 18:48 - 18:50 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Pán poslanec, na rozdiel od vás no ja vás ľutujem, ja vás naozaj ľutujem. Vy musíte mať nočné mory, ste trikrát povedali, že chceme si s niekým vyrovnať účty. Ste si vyrovnávali účty SaS s primátormi, keď ste im účelovo znížili platy a potom ste si zobrali nepriestrelné vesty. Ešte raz opakujem, my si s nikým účty nevyrovnávame, my jednoducho vzorce, ktoré ste dopaškvilili medzi primátorom a kontrolórom, upravujeme tak, ako majú byť. Keby ste to boli vyrovnali, bolo by to v poriadku.
Ja som povedala, že keď chcete vrátiť zákon, vráťte ho aj naspäť, ale my už len z toho dôvodu, že chceme šetriť na výkonnej zložke, tak sme pripravili podobné koeficienty, ako to bolo. Čiže mne je vás naozaj ľúto, lebo vy naozaj trpíte nejakým stihomamom. To je po druhé.
A použijem ďalšie také príslovie, ak dvaja robia to isté, to nie je to isté. Vy sa snažíte znížiť počet poslancov v Národnej rade. A pozreli ste si, ako my navrhujeme znížiť počet poslancov, že poslanci si sami vyberú rozpätie. Vy ste sem prišli, buchli si do brucha a povedali: „Bum, sto, všetci teraz sa tu poskladajte, potlačte gombíky a je to.“ Zase je to populistické, tak ako ste tým primátorom znížili platy. Ale my zase dávame to rozpätie, že tí poslanci si môžu vybrať, či je to od 20 do 20, od 17 do 21. (Reakcia z pléna.) Neskáčte mi do reči, pán kolega, nekričte. Dobre? Budete mať možnosť sa vyjadrovať, pán Viskupič.
A keď som sa vás pýtala, či ste pôsobili v samospráve, aby ľudia vedeli, že vás tu nikto nešpehuje, tak ste povedali, že omylom tam zvolili vášho brata, lebo zvolili vášho brata, nie vás, ale vás by isto zvolili, lebo si mysleli, že ste to boli vy.
A ja som sa vás pýtala, v čom robíte, že sa miešate do samosprávy. Vy ste povedali, že podnikáte. A ja som len tak prehodila: „Tak, viete čo, zistím, v čom podnikáte.“ A vy ste na to povedali: „To sú vaše eštebácke metódy, idete ma zisťovať.“ Dodnes som si to nezistila, lebo ma nezaujímate, pán Viskupič, nezaujíma ma, v čom podnikáte. A pre mňa, za mňa... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2013 18:35 - 18:37 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pánu Ottovi Briximu, že to vysvetlil ešte raz.
No, páni kolegovci, obidvaja ste z pravej strany. Viete, ja vám chcel len toľko povedať. Vy ste to tak pritiahli za vlasy, že čo budú tí chudáci robiť, keď budú sa tunelovať podniky. Však my máme orgány činné v trestnom konaní. Však sa podá návrh na prokuratúru. Prosím vás pekne, veď aj teraz tunelujú podniky a tie isté mechanizmy a tie isté systémy fungujú.
Ďalej, ešte raz poviem a nemusíte ma školiť o tom, ako funguje demokracia, ja nespochybňujem, pán Zajac, že kontrolóra volia poslanci. Ja to viem. Ja som už bola poslankyňa trikrát vo VÚC, dvakrát v meste, ja ten mechanizmus ovládam. Stopercentne ho ovládam. Ale viete, o čo mi ide. Ešte raz, ide o to, že vy ste úmyselne znížili platy primátorom a ste to nevyrovnali. Však tie koeficienty sú na sebe v zákone naviazané. Presne sa takisto vypočítava plat kontrolóra ako primátora. A tie koeficienty sú na sebe naviazané. A jednoducho ste narušili tú rovnováhu. A došiel taký paškvil, aký došiel. A teraz sa čudujete, že 600, neviem presne, koľko tam bolo starostov a primátorov, zahlasovalo za túto zmenu? A čudujete sa tomu, keď ste to tak domrvili? A keď ste išli medzi tých starostov a primátorov, tak ste si zobrali nepriestrelné vesty. No tak ja neviem ja sa nebojím. Ja si vestu nezoberiem a pôjdem všade. Ste si nepriestrelné vesty zobrali a idete nás tu poúčať, ako funguje demokracia. Však my presne vieme ako to funguje. Len ste to spaškvilili a teraz tu budete za vlasy priťahovať, že sa budú podniky rozkrádať. (Reakcia z pléna.) Ale, prosím vás pekne, pán Novotný, však funguje polícia, funguje to, funguje to. Aj to je, že môžete aj odvolať starostu. Veď koľko máte možností? Máte kontrolóra, všetko. My len chceme efektívne riadiť mestá a obce. A nie cez politické dohody, že každý, kto má dvoch-troch poslancov, musí mať vedúceho alebo riaditeľa... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.6.2013 18:12 - 18:29 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Iba krátko budem hovoriť, pretože myslím si, že spomínali tu také veci, napr. aj školské rady, ktoré vôbec tento zákon nerieši. Tak by som ešte raz v krátkosti vysvetlila, čo ako predkladatelia myslíme týmto zákonom.
V prvom rade ma trošku udivujú názory pravice, ktoré podporili zákon z dielne SaS v roku 2010 bez toho, aby sa pozreli, aké sú súvislosti v zákone. A to ešte raz opakujem. Ak sa nastavoval v zákone č. 369/1990 Zb. výpočet platu primátora podľa koeficientov, nastavoval sa presne takisto výpočet platu kontrolórov podľa koeficientov, čiže jeden plat presne podľa počtu obyvateľov, podľa počtu koeficientov na primátora a na starostu.
Pred chvíľočkou tu všetci tvrdili, že my chceme narušiť medzi zastupiteľstvom a primátorom nejakú rovnováhu. Ale veď vy týmto vstupom do zákona v roku 2010 ste vytiahli populisticky a umelo platy primátorov. A vy ste povedali: „No a teraz, nech sa páči, ukážeme, ako im znížime platy.“ Ešte raz hovorím, ak by sa niektorí z týchto primátorov odvolali na Najvyšší súd, podľa mňa uspejú, stopercentne uspejú a štát im bude vracať peniaze, a to aj z toho dôvodu, že tam nebolo žiadne prechodné ustanovenie. Urobili ste to vo volebnom období, keď ten starosta tam s úplne inými podmienkami vstupoval. My práve v tomto zákone ideme vrátiť naspäť rovnováhu medzi výpočtom platu primátora a starostu. Nie je to nič iné, nič menej a nič viac. A tým pádom, že sme zvolili formu zníženia platov, v dnešnej dobe, v čase krízy a tak ďalej, ja si myslím, že aj tým, že aj kontrolór bude mať pomer k primátorovi, a mali by mať ten pomer aj poslanci, šetríme finančné prostriedky. A dokonca sme sa ako mestá a obce zaviazali, že budeme konsolidovať finančné prostriedky.
Takže, vážená pravica, dajte si ruku na srdce, zamyslite sa nad tým, ak nie, tak sa pozrite, ako sa hovorí, že všetko je na Googli, ako ste to dopaškvilili predtým, aby ste ukázali pred voľbami, ako vy viete do toho zasahovať. No len zasiahli ste do toho veľmi zle. Alebo teda sa postavte a povedzte, že vraciate zákon naspäť do tej istej podoby, v akej bol predtým. To som čakala od pána Zajaca, že sa tu postaví a povie: „No keď chcem to vyrovnať, nech to je spravodlivé." Takže, vážení, na jednej strane tu idete kritizovať, že znižujeme platy, a na druhej strane možno tí, ktorí sa na vás obrátili, by chceli urobiť z capov záhradníkov dneska, lebo vy ste boli tí, ktorí ste tú záhradu v tej tristošesťdesiatdeviatke spaškvilili.
Takže to je k tým kontrolórom. A nikto tu nejde so žiadnym nejakým zlým úmyslom, ide to tu jednoducho vyrovnať. Ak chcete nejaké štatistiky, tak si môžete zasadnúť, pán kolega, zobrať počítač, prejsť sa po mestách a obciach. A hneď vám povedia, ako to vyzerá.
A, samozrejme, je to pravda, čo povedal môj kolega Otto Brixi, a tak ďalej. Keď si to všetko zrátate, tu nejde o nejakú závisť, ale tu ide o pomer zodpovednosti. A chceli ste príklad. Ja vám poviem, ja nemám jeden problém s kontrolórkou, ale jedno vám uznám, pán Zajac, mali ste pravdu. Kontrolóri nie sú dneska nezávislí, svojím spôsobom, pretože každú jednu cestu, kde idú, každú jednu vec im podpisuje primátor, všetko im podpisuje primátor. Takže naozaj teraz sa tu nebavme o tom, že my im chceme zobrať nejakú nezávislosť, my chceme, aby nás nekontrolovali. Viete, niekde to tak možno aj je. Tak sa také prekážky dajú robiť, že sú úžasné. Ale ja si myslím, že nemáme na to dôvod. Ja som spokojná, mám kontrolórku. A som tomu rada. A poviem vám, mali sme zastupiteľstvo v pondelok. A my sme jej doplnili, ešte ďalšie štyri kontroly aby vykonala, pretože mne to ako primátorke pomáha. A kontrolór vykonáva v organizáciách tie kontrole, pretože ja presne potom viem, kde sa ako hospodári, kde sa ako robí. Vôbec nemáme s tým problém.
Máme problém, ste spotvorili ten systém medzi primátorom a starostom a kontrolórom. A zase opakujem, kontrolór donesie kontrolu, ešte raz, aby ste vedeli ako to je, donesie kontrolu, prečíta ju na mestskom zastupiteľstve. Viete, čo sa potom deje. Primátor musí kontrolu podpísať. Primátor ale musí zobrať na seba zodpovednosť, že všetky opatrenia, ktoré sú v meste, potom následne odkontroluje cez svojich vedúcich. Čiže ja sa pýtam, kto má reálnu zodpovednosť za to, kde boli vykonané kontroly, aby sa urobila náprava, kto má tú reálnu zodpovednosť? Chcete na to príklad? A ešte raz poviem, ja som sa dobrovoľne vzdala platu. Čiže nikomu ani nezávidím. Ja som jednoducho nepodpísala plat. Keď kontrolórke schválili u mňa odmenu, poslanci sa chytili za hlavu a navrhli druhý plat. Viete, prečo sa chytili za hlavu? No bolo to pre váš zákon. Totiž keď ja som mala plat ako primátorka, a poviem to, 2 200 eur a kontrolórke navrhli odmenu 20 %, tak jej vyšla odmena 2 380 eur. Vážení, a vy tu budete rozprávať o nejakých dvoch kolách? Tak primátora určite volí viacej ľudí ako kontrolóra. A, nehnevajte sa, Česi opačne idú, chcú voliť prezidenta, aby bola priama demokracia, a vy tam zase vraciate koleso späť. Zasa by boli nejaké politické dohovory, politické šušu-mušu, techtle-mechtle. To by vám vyhovovalo. A viete, prečo KDH by to vyhovovalo? Lebo vždycky máte päť-šesť poslancov, ale musíte pracovať, aby ste ich mali viac, a vždycky sa niekde prilepíte a je techtle-mechtle a podobné, koho kde do akej funkcii dáme, z ktorého koho akého riaditeľa urobíme. Ale to je vaša šikovnosť. Napríklad ja si poviem, že aj s KDH veľmi dobre vychádzam, dobre sa mi s nimi pracuje, to poviem. Ale vždycky to je každej strany záležitosť, ako to urobí.
No a povedzme si teraz niečo o tých primátoroch, prečo sú tie kompetencie. V prvom rade sa musí jednoznačne urobiť to, že bude výberové konanie. Ešte raz poviem, nebránim sa tomu, ak chcete vrátiť pôvodný stav a dáte pozmeňujúci návrh. Budeme o tom rokovať, aby sa vrátila tristošesťdesiatdeviatka taká, aká bola predtým, než ste ju spaškvilili pri tom výpočte primátorov, vráťte primátorom platy, nech to zostane, pokiaľ ide aj o kontrolórov, vôbec sa nebránime v druhom čítaní tomu, aby ste nám dali pozmeňujúce návrhy. Ja osobne o tých, ktoré budú dobré, určite budem aj s klubom diskutovať. A je tu ďalší predkladateľ, ďalšia predkladateľka. Myslíme si, že kľudne sa nebránime zmenám v druhom čítaní.
A teraz prejdem k menovaniu tých primátorov. Viete, veľmi pekne sa to rozpráva, to je taký dôvod, že ideme narušiť vzťahy medzi zastupiteľstvom a primátorom. Vážení, nehovorme o vzťahoch, my hovorme o zodpovednosti, efektívnosti a o tom, že dneska mestá a obce treba efektívne riadiť, lebo vzťahy sú vzťahy. Ale vy presne viete, o čom hovoríte. Vy hovoríte o vzťahoch. A viete, o akých vzťahoch hovoríte? Sadne zastupiteľstvo a povie: „My máme päť poslancov, my máme šesť poslancov, my chceme toho riaditeľa, my chceme tamtoho riaditeľa.“ A ja vám tú štatistiku urobím v troch mestách dookola. A pozrime sa na to, ako si krásne politické strany medzi sebou rozdeľujú riaditeľov. A niekedy sa stane, že dá primátor návrh a ani na tretíkrát neprejde riaditeľ. Prečo, aj keď je schopný? No preto, že sa politické strany nedohodli. A prejde tam možno na štvrtýkrát taký, pri ktorom všetci kývnu rukou a povedia, nech je tam. A potom občania sú nespokojní, pretože mesto, organizácie sa zle riadia, zavolajú primátora. Lebo, dajme tomu, budú volať primátora, to je jasné, volá sa hneď na mestský úrad a primátor môže pokrčiť plecami a povedať: „No, vieš, čo ja môžem urobiť, keď to je Miško z KDH?“ No a Miško z KDH nemôže urobiť nič, lebo ho zvolili poslanci. Miško z KDH nech si tam robí v technických službách, čo chce, lebo zase tí poslanci mne budú robiť zle v zastupiteľstve. Toto sú tie politické dohody. A toto je problém pre tých, ktorí dneska hovoria, že, áno, ako veľmi posilňujeme právomoci primátora. Primátor alebo starosta ak po výberovom konaní toho najlepšieho navrhne, lebo musíme urobiť výberové konanie na post riaditeľa, nesie zaňho predsa aj zodpovednosť. Však nijaká právomoc sa vám neberie. Veď poslanci kontrolujú všetok majetok, každý jeden prevod, každý jeden rozpočet, každú jednu finančnú transakciu, všetko predsa ide cez zastupiteľstvo. Neviem, kde to tak nejde, ale u nás to tak ide. Takže tak by to aj malo byť. A keď to tak nejde, tak tí poslanci nech si to tam zariadia tak, aby to tak išlo. Ale u nás to tak ide. Takže akú právomoc komu berieme? To, že dáme človeka, ktorý po výberovom konaní je schopný, dáme ho riadiť majetok mesta, priamo primátor alebo starosta takisto má zodpovednosť, priamo si ho môže zavolať. Tak si zavolá napríklad, poviem, pána kolegu Novotného nejakého bratranca. No čo môže urobiť chudák starosta alebo primátor z Novotného bratrancom, keď nechce robiť? No politické dohody tam zahrali svoju úlohu. Svoje politické úlohy tam zahrali svoju úlohu. Takže ja to preto hovorím.
Pán Viskupič, nemyslím si, že by si primátor dal tam bratranca, lebo primátor je verejne kontrolovateľná osoba. A myslím si, že na druhý deň by všetky médiá o tom priniesli články a na tretí deň by všetci poslanci tam urobili rozbroje. Viete, to už sú také hľadané blchy v kožuchu. Tak možno niektorí majú, nechcem povedať, tak kamarátky nejaké bližšie, sekretárky a tak ďalej alebo vedúce kancelárie. No ale my hovoríme teraz o riaditeľoch. Takže my necháme kamarátky, bratrancov a sesternice.
Poďme k tej reálnej časti, pretože ja rozprávam o reálnej časti, ako riadiť mesto. A tým pádom ten primátor má tú schopnosť tie organizácie jednoducho ovplyvniť takýmto spôsobom, pretože kdekoľvek príde, ja sa vás spýtam, niektorého poslanca ľudia ani nevidia, to poviem skutočne, kde idú prvé kroky občana? No idú na mestský úrad s tým, s čím sú nespokojní. Ja ešte zažívam aj také, že nám telefonujú napríklad, keď vypadne niekde elektrika. Aj keď my nemáme nič spoločné s elektrárňami, ale zoberieme ten telefón a zistíme to a tomu občanovi to dáme vedieť. Čiže kľudne potom môžu poslanci brať na zodpovednosť toho primátora, ale nechcite mi teraz povedať, že tie politické dohody, ktoré vznikajú medzi poslancami, sú dobré, že dáme tam človeka, hoc je neschopný, ale na tretíkrát ho zvolíme len preto, že je politiky prijateľný. Ja si to nemyslím, že je to dobré. A sama to vidím. A trochu sa aj pochválim. My sme delili včera na zastupiteľstve milión eur na investície, sme v prebytku, v rozpočte, sme 13 % ako mesto zaťažené najnižšie na Slovensku, pohľadávky nemáme splatené, vážení, 20 000 eur ako mesto Humenné. A sme delili včera z rezervného fondu milión eur. A ja vám poviem, že ak ten primátor má dosah na tých ľudí a môže ich priamo riadiť, veď to je ako firma, samozrejme, to nie je firma v takom slova zmysle, pretože poslanci všetko kontrolujú, ale nemôžete vy mať podriadeného, ktorého vám tam dohodili z nejakej politickej strany a u ktorého je úplne jedno, aké má vzdelanie, čokoľvek, ale chcel ho politický klub ten alebo ten.
Tak si povedzme na rovinu, o čom tento zákon je, vážení. Je o tom, že sa vyrovnávajú krehké vzťahy alebo vzťahy? Je to o efektívnosti riadenia mesta, o tom jednoducho, aby mestá boli efektívne riadené, aby sa efektívne spravoval majetok, pretože potom skutočne ten starosta alebo ten primátor sa nemôže ani pohnúť a zbytočne môže chcieť niečo zefektívňovať. A je to výkon. A povedzme si, že poslanci by nemali voliť výkon, poslanci by mali byť kontrola. A nech kontrolujú. Ja som za to. A veľmi sa teším, a za to vás pochválim, že všetky faktúry máme na internete. No toto je fakt vynikajúca vec, ja som úplne s tým spokojná. A verím, že ja všetci primátori sú s tým spokojní. Máme verejnú kontrolu a všetci nech kontrolujú, koľko chcú. Čiže to je asi k tomu.
A taká posledná vec. A určite by som sa tu nevracala k českému modelu preto, lebo Česi sa vracajú k nášmu modelu. To by boli zase tie politické dohody. Jéj, vidíte, ako sa smejete, pán poslanec Zajac, tak pekne. To by zase bolo, že sa dohodli tri strany, tu dva kluby a primátor taký, čo ich bude počúvať, tak ho budú za nitky ťahať. Takže o tom to je, ale však povedzme tým ľuďom pravdu, sa tu teraz hráme na vzťahy a nevzťahy, hej, povedzme im, ako to je. A hovorím, nebránime sa v druhom čítaní návrhom.
A vyjadrím sa aj k znižovaniu počtu poslancov. Vážení, v Košiciach sa znížil počet poslancov. Pán Novotný, máte pocit, že ste ovplyvňovaný, že ste manipulovaný pánom primátorom Rašim, že vás ľahšie ovplyvní, že vás ľahšie namotá? (Reakcia z pléna.) A nie je? Ježišmária, tak ja sa ospravedlňujem, ja som myslela, že je, a vždycky tak to nosím v srdci, že on je, dobre, tak nie je. Ja sa pýtam, však nech odpovedia tí poslanci, ale, vážení, my nemôžeme, ak to tam máme konsolidovať, šetriť na tom, čo je presne to, čo ste pred chvíľou povedali, kosení, svietení. Ale my šetríme na výkonnej moci. Povedzme si, vy ste začali tým, že ste znížili primátorom platy. Šetríte na výkonnej moci. My teraz upravujeme kontrolórov, pretože skutočne vy ste narušili tú rovnováhu výpočtu koeficientu. A ideme znížiť počet poslancov. Čiže to je priame šetrenia na výkonnej moci, nie na službách pre občana, ale na výkonnej moci. A nerobíme to radikálne. Presne ste to povedali veľmi pekne, že hornú hranicu znižujeme. Čiže tí poslanci zase majú možnosť, napríklad od 20 tisíc do 50 tisíc obyvateľov od 15 do 21 poslancov si môže zvoliť, koľko chce. Ale povedzme si, ja ani štatistiku nepotrebujem. Ja vám garantujem, že v každom meste si zvolia najviac poslancov. No povedzte mi, či tí, čo sú štyria alebo piati na konci, zahlasujú za menší počet poslancov. (Reakcia z pléna.) Ale, no, tak to viete. A možno práve sú tam zase takí, ktorí no aj tu sedia. (Ja nehovorím, ja neviem, kto bol ako zvolený, hej.) Tak tí si zahlasujú, že budú mať menší počet poslancov. No nebudú ich mať menší.
Čiže vy ste začali šetriť na výkonnej moci, my upravujeme kontrolórov podľa vás, pretože ste to domrvili, ste tam vniesli nerovnováhu, ako hovoríte. Chceme obmedziť menovaním cez výberové konania politické dohody v kluboch a politických nominantov a chceme znížiť počet poslancov. Čiže zase šetríme na výkonnej moci.
A nebudem sa vracať k tomu, lebo aspoň to ma teší, že pán poslanec Osuský ani to neuznal, že je to dobré, ale pán poslanec Zajac aspoň uznal to, čo sa týka tých prítomných a neprítomných. Vážení, ja som takú vetu počula na prokuratúre, o počte prítomných a neprítomných, že ani to tu nechcem z úst vypustiť, jednoducho aby prokurátor to napasoval presne, lebo možno, ako vy ste hovorili, išlo o veľkú vec, a to boli automaty, keď zistil, že 18 poslancov hlasovalo, že ich boli tri pätiny, keď zistil, že dvadsiati boli prítomní v sále, lebo je úplne normálne, že aj my robíme obštrukcie, však vy to bežne robíte, že vyťahujete karty, ale ste tu, ja si myslím, že je to možné z rokovacieho poriadku, neviem, neviem, ako by to bolo, keď vytiahnu kartu a sedia tam, a keď zistil, krajský prokurátor, alebo okresný, neuznal námietku, ale krajský ju uznal, že aj z dvadsiatich budú tri pätiny, no tak prokurátor si myslel, že zapísaných ráno ich bolo 21. No a už to mal, matematiku jasnú, 21, tri protesty prokurátora. A pán Tichý mi povedal: „No, viete, pani poslankyňa, nikto nevie, kto je prítomný a neprítomný.“ My to nevieme niekedy ani pri hlasovaní. Zákon to neurčuje. Takže nechávame voľnosť tomu zastupiteľstvu. Ako si upraví rokovací poriadok každá jedna obec alebo mesto, tak budú tak tí poslanci prítomní. Keď si upravíte v Košiciach, že prítomní sú tí, ktorí sedia v sále, tak nech sú. My chceme upraviť, že prítomní sú tí, ktorí sa prezentujú pred každým hlasovaním, pretože niekto môže byť zapísaný, môže byť neviem čo, ale úplne môže byť niekde na nákupoch alebo ja neviem kde.
Takže asi tak. Takže nedávajte nám za vinu niečo, o čom veľmi dobre viete, čo je za tým schované, politické dohody, váš spaškvilený zákon tristošesťdesiatdeviatky. O tom to je, vážení páni poslanci. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2013 18:08 - 18:10 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Môj kolega predrečník pán Brixi ma predbehol s tým, že skutočne to máte trošku zmiešané, že kto má aké odmeny. Tak sa k tomu nebudem vracať.
Pán kolega, v prvom rade, viete, také to zo strany pravice. Na jednej strane chcete, aby sa nenarušoval údajne krehký vzťah medzi primátorom a poslancami. A na druhej strane vy ste ho narušili. Veď ste podporili zákon SaS, keď rovnica, keď sa vypočítava plat primátora v tristošesťdesiatdeviatke, sa rovná rovnici výpočtu platu kontrolóra. Veď vy ste to úplne narušili. Vy ste umelo vytiahli primátorov, znížili ste im platy, znížili ste im ich bez prechodného obdobia, znížili ste im ich v prostriedku volebného obdobia. Tak potom vráťte tento stav naspäť a nemusíme ani kontrolórom ponižovať plat. Ale nehnevajte sa na mňa, vy viete, ako bežne vyzerá kontrola? Kontrolór urobí kontrolu, donesie ju primátorovi, primátor je povinný ju podpísať, nesie za ňu zodpovednosť, je povinný vyvodiť všetky kontrolné mechanizmy a je povinný odkontrolovať to, čo kontrolór urobil. Čiže ten kontrolór nenesie ani zodpovednosť za nápravu tejto kontroly v obci.
A čo sa týka trestnoprávnej zodpovednosti, tak sa prehupnime inde. Pán kolega, kde volajú ľudia, ak spadne strom, ak sa niečo pokazí? No volajú primátorovi. A ak ten riaditeľ technických služieb je napitý, aj také sú prípady, ja také prípady nemám, ale mala som ich, primátor s ním nemôže nič urobiť, nemôže ho odvolať, ale občania to nevedia a povedia, ten primátor je neschopný. Tak ten primátor nemá kompetencie, ako riadiť efektívne mesto. Dneska chceme konsolidovať finančné prostriedky, tak, samozrejme, ten primátor musí mať aj tú možnosť toho človeka odvolať a vymenovať, lebo je to priamo človek, ktorého riadi. A mal by mu dôverovať. Viete, o čo vám ide, páni poslanci? O tieto politické prekáračky, že si tam poslanci nanominujú toto: „Ty budeš sedieť za KDH, keď máme päť poslancov, lebo nebudeme za teba hlasovať, riaditeľ tento bude za SDKÚ, tento bude za túto stranu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2013 16:56 - 16:58 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No tak naše chápanie predkladateľov je trošku iné. Najprv treba ísť do histórie, keď v roku 2010 ste celá pravica zahlasovali za to, aby sa primátorom znížili platy. Narušili ste v tomto zákone krehký vzťah medzi kontrolórom a primátorom, medzi ich odmenami, pretože tam bol spoločný vzorec na výpočet platov a nebol tam náhodou, pretože na to, že populisticky strana SaS síce znížila platy hláv samosprávy, v čom problém nevidíme, ale kontrolórov neriešila. A tam bol ten spoločný vzorec. Čiže na jednej strane rozprávame, že chceme narušiť krehkú rovnováhu. A na druhej strane túto rovnováhu vy ste už dávno narušili. A my len upravujeme vzorec podľa toho, ako vlastne by mal fungovať medzi primátorom a kontrolórom.
Ďalšia vec, ktorej sa dotýkame, samozrejme. Vôbec tu nejde o to, aby sa šetrilo, ešte raz hovorím, na kontrolóroch, ale hlavne ide o to, že vy už vaším zákonom, ktorý ste prijali, keby títo primátori a starostovia sa odvolali na Najvyšší súd, tak vám garantujem, ste im do toho zasiahli a narušili ste vzorce výpočtu medzi kontrolórom a primátorom. To je prvá vec.
Druhá vec, ktorú povedal pán Osuský, že je niečo zbytočné, prečo to určujeme. My hovoríme, že počet prítomných poslancov si určí rokovací poriadok. Vážený pán Osuský, ja na rozdiel od vás som sa už stretla s vecami. A vám ukážem štyri protesty prokurátora. Stretla som sa aj s pánom Tichým, ktorý povedal, že, vážená pani poslankyňa, zákon nehovorí, kto je prítomný a kto nie je prítomný. A dostala som protest pre VZN-ko, keď napísali, že prítomný je ten poslanec, ktorý je ráno zapísaný. Ja sa pýtam, vážení páni poslanci, prezentujeme sa? Ale prokuratúra neuznáva prezentáciu, ja vám to prečítam. (Reakcia z pléna.) Aké elektronické prezentovanie? Napísali, že tri pätiny mali by z tých, ktorí boli ráno zapísaní. Žiadna prezentácia nebola uznaná... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis