Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

25.6.2013 o 10:58 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

25.6.2013 10:58 - 11:13 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Pán poslanec Hlina, ty veľmi rád rozprávaš o zákonoch, ako ich treba dodržiavať, a o všetkom možnom. Ty vieš, aký zákon si porušil, čo si uverejnil na YouTube? Ty si sám svoju fotografiu a svoj prejav ja neviem, aby si bol, prepáč, obojpohlavný, napísal pod mojím menom Jana Vaľová. Ty si uverejnil Jana Vaľová za zníženie trestov pre dílerov drog. A dal si tam svoju fotku, svoj obraz a svoj prejav. Alojzko, si ty Jana Vaľová? Nehnevaj sa, ale toto skutočne sa nerobí. A ty tu rozprávaš o tom, aký si fantastický. Takže buď taký láskavý, uverejňuj si svoje príspevky pod svojím menom, pod svojou identitou. Keď sa za ňu hanbíš alebo máš nejaký problém prevtelenia alebo neviem čoho, tak prosím ťa, neprevteľuj sa do mňa, lebo ja po tom vôbec netúžim. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.6.2013 13:45 - 13:55 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Vážení kolegovia, kolegyne, dovoľte mi, aby som veľmi v krátkosti uviedla zmeny v zákone č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Daná právna úprava v sebe zahŕňa štyri body, ktoré by mali byť v tomto zákone upravené.
Prvý bod je zmena počtu poslancov a to sa bude dotýkať miest a obcí nad 10 000 obyvateľov, kde si aj naďalej primátori, starostovia a poslanci, ktorí budú o tomto rozhodovať, môžu vybrať rozpätie. To znamená, že sa to striktne neukladá, ale rozpätie sa znižuje.
Napríklad spomeniem: mesto nad 20 000 obyvateľov do 50 000, keď mohlo mať v počte 24, 25 až 30 poslancov, tak sa tam ponižuje o troch-štyroch poslancov, ale zostáva rozpätie od 15 do 21, kde si budú môcť primátori a starostovia a takisto poslanci sami určiť počet poslancov.
Samozrejme, k takejto právnej úprave dospelo aj mesto Košice, mesto Bratislava, kde chceme povedať, že v dnešnej dobe, keď je potrebné šetriť, tak by sme nemali šetriť práve pri službách na občanov, ale mali by sme jednoducho šetriť na výkonnej a mocenskej zložke, a to sú poslanci alebo počet poslancov, ktorí sú v zastupiteľstvách. Hovorím, odvíjame sa od dobrého príkladu Košíc a Bratislavy, kde to donieslo značné finančné úspory.
V ďalšom bode sa uvádza to, že primátor by mohol po výberovom konaní sám vymenovať a odvolať riaditeľa príspevkovej a rozpočtovej organizácie.
Čo to znamená v praxi? Dnes často dochádza k určitým takým bojom, kedy primátor môže navrhnúť, ale stane sa to, že zastupiteľstvo ich štyrikrát neschváli. Na to zostáva skutočne táto organizácia v provizórnom stave, to znamená, že ju vedie poverený človek, ktorý ju môže viesť šesť mesiacov, následne šesť mesiacov, a nakoniec dochádza k tomu, že naozaj ten človek nemá obrovskú motiváciu tú organizáciu riadiť. A dochádza k takému neurčitému stavu. Tí, ktorí hovoria, že zastupiteľstvo volí. Ja si myslím, že primátor má dnes aj trestnoprávnu zodpovednosť a je nemysliteľné napríklad, aby minister bojoval so svojím riaditeľom úradu alebo aby minister bojoval s ďalším riaditeľom. Tak ako dnes, ak dôjdu politické prekáračky, tak skutočne zistíme, že riaditeľ úradu je politicky dohodnutý a neplní si také povinnosti, ako by mal. A občana dneska skutočne nezaujíma napríklad v technických službách, že či bol riaditeľ dosadený tak alebo či bol menovaný, alebo či prešiel cez výberové konanie, ale zaujímajú ho poriadok a čistota v meste.
A ďalšia je vec, že ak sme sa zaviazali, mestá a obce, k memorandu, potrebujeme práve tieto organizácie, ktorým sme zverili finančné prostriedky, ktorým sme zverili majetok, aj poslanci, aby boli skutočne efektívne riadené. Efektívne. Poslanci sú kontrolná činnosť, primátor je výkonná činnosť a výkonne za to zodpovedá a neuberá sa z právomoci poslancov, aby mohli kedykoľvek kontrolovať dané, dané subjekty. Pretože dnes všetko to, čo môžu kontrolovať, je na internete, všetky faktúry a všetko je vyvesené. Ale nejde tu o efektívnosť riadenia miest a obcí, samozrejme, po výberovom konaní. Kdežto v dnešnej dobe primátor môže navrhnúť bez výberového konania - bez výberového konania - a poslanci schvaľujú takisto bez výberového konania.
V ďalšom bode dochádza k zmene. Dochádza k zmene, ktorá sa týka rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva, ale to nie je k zmene rokovacieho poriadku, ale povedzme si prax. Pokiaľ o nič nejde, tak jednoducho nehľadajú sa rôzne prostriedky.
Spomeniem prax z Humenného, keď sme zakázali automaty, myslím si, že tam už išlo o veľa, tak zrazu sme dostali protesty prokurátora na všeobecne záväzné nariadenie, kde prokurátor spochybnil počet prítomných. A to takým spôsobom, že dve tretiny bolo z tých, ktorí hlasovali, aj z tých, ktorí boli prítomní v sále, lebo osemnásti hlasovali, dvadsiati boli prítomní v sále, ale ráno bolo 21 zapísaných. Tak ako dneska sa tu zapíšeme, ale vidíme, že ich toľko nesedí. A tým pádom pán prokurátor, aby "našiel", to je môj osobný názor, ako možno veci pohnúť dopredu, tak povedal, že prítomných je tých, ktorí sú zapísaní. A keď som sa ďalej dotazovala aj na Generálnej prokuratúre, ja som tu vystúpila, keď tu bol aj generálny prokurátor, povedali: "Bohužiaľ, zákon to neupravuje."
Aby sme obciam a mestám nenútili niečo zo zákona, tak v tomto bode upravujeme to, že obec si sama určí rokovacím poriadkom. Ak si obec určí, alebo mesto, že prítomní sú tí, ktorí sedia v sále, tak sú tí, ak si určia, že prítomní sú tí, ktorí sa prezentovali pred hlasovaním, tak sú tí, ktorí sa prezentovali. Čiže nebude to spochybniteľné a prokurátor nemôže takýto protest podať, pretože sa to bude presne dotýkať, že počet prítomných je toľko, ako určuje rokovací poriadok, a bude to teda takpovediac posvätené zákonom. Takže to.
A posledná zmena, ktorá sa týka, ruku na srdce, poslanci SaS, ja chápem niekedy, že opozícia je potrebná, aby teda, aby bola kontrolným orgánom nielen v parlamente, ale aj v mestských zastupiteľstvách. Ale ruku na srdce, opozícia, že ak sa chceme dostať do vlády, tak používame populistické, populistické možno niektoré veci, ktoré s tou, s tou pravdou a s tým nejakým a s vyváženosťou nemajú nič spoločné. (Reakcia z pléna.) A jedno niečo, niečo také je, že, jednoducho, keď sa menil zákon o plate primátorov a starostov a ja si dovolím povedať, ak by títo primátori a starostovia podali žalobu, ja si myslím, že by vyhrali. Pretože sa im to menilo v čase, kedy boli rok alebo dva, keby nekončilo volebné obdobie, a zmenili sa im platové podmienky. Bez čohokoľvek. Ale myslím si, že boli natoľko seriózni, že chceli byť teda solidárni v čase krízy, tak to takto ponechali. Ale verím tomu, že táto právna úprava by sa nestretla určite, ak by sa podal návrh na Ústavný súd, s tým, čo poslanci navrhli. A preto, aby to nebolo také vytrhnuté z kontextu, upravujem spolu s kolegami poslancami, aby to malo nejakú rovnováhu, aj platy kontrolórov. Pretože dochádza k takýmto anomáliám, že ak primátor má plat taký, ako mu určuje teraz zákon, poslanci mu ho nenavýšia.
Poviem aj sama príklad na sebe. Ja som si ho nepodpísala. Dvakrát mi poslanci navýšili plat, možno jediný primátor na Slovensku som, ale som si ho nepodpísala. Mám základný plat, ale nie je to môj prípad, je to kolegu prípad aj vo Vranove, ktorý mi to rozprával. Ak kontrolór dostane odmenu, zrazu zistíme, že má vyšší plat ako primátor.
Vážení, primátora volí polovička mesta prinajmenšom. Kontrolóra volí desať poslancov. Pýtam sa ako primátorka, akú zodpovednosť má primátor, ak kontrolór urobí kontrolu, a to je vo všetkom, všetky závery kontroly dostáva primátor a zastupiteľstvo. Všetky závery kontroly podpisuje primátor, kontroluje primátor a je trestnoprávne zodpovedný. Myslím si, že treba sa nad tým zamyslieť, pretože nech sa na mňa SaS nehnevá, ale bola to aj dehonestácia primátorov, pretože si ani nevedia predstaviť agendu, ktorú musí primátor ovládať. A často zastupiteľstvá aj u mňa povedia, že my chceme schvaľovať nejakú zmluvu. No nemôžu schvaľovať zmluvu, jej detaily, pretože pod zmluvou je niekto napísaný, podpísaný a ten niekto nie je 24 poslancov alebo 30, ale ten niekto je podpísaný primátor. A my máme kopu rôznych sporov. Aj poslanci, ak niečo schvália, a vy to podpíšete, vážení kolegovia, povedzte mi, už niekedy niekto odsúdil kolektívny orgán? Nikto. Ale je tam podpísaný primátor, je tam podpísaný starosta.
Čiže aj tu v čase krízy si povedzme, že ak máme niečo vyrovnať, tak aj v tomto zákone práveže toto dávame do, vyrovnávame tieto pozície finančné. Alebo možno ak sa nestotožníme s tým, že máme znížiť finančné prostriedky kontrolórom, tak sa stotožníme s tým, že možno SaS sa postaví a povie, že vráťme naspäť, tak ako boli odmeny primátorov, a vrátime naspäť aj tých kontrolórov, pretože je to naozaj nevyváženosť zákona.
To je asi všetko, čo v tomto zákone sa pokúšame zmeniť. A nebudem to dlho uvádzať a nechám to, mám aj pripravenú reč, ale tú nechám, na dlhšie podľa toho, ako sa bude vyvíjať diskusia alebo čo bude potrebné vysvetliť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2013 16:56 - 16:58 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ja si myslím, že ti ďakujeme za celý klub, že si vlastne zaujal k tomuto postoj ako predseda parlamentu a že si kultúrne požiadal pána Matoviča a ostatných, aby odstránili transparenty. Tak ako ostatní poslanci pred chvíľou povedali, čo si želajú. No želajú si to, aby sme tie transparenty potrhali, aby jednoducho pán Matovič s pánom Hlinom mohol súťažiť, pán Matovič bude držať transparenty, pán Hlina búchal topánkou a nechcel pustiť poslancov, čiže je to boj v klube alebo v strane OĽaNO kto z koho. A takúto šou a takéto divadlo vlastne ponúkajú títo poslanci občanom, pretože inak sa do televízie nemôžu dostať, pretože jej argumenty zrejme nie sú zaujímavé pre médiá. Takže ja si myslím, že si veľmi pekne povedal, že my to nechceme ani trhať, my nechceme ani brániť, ale zase si myslím, že nemali by brániť ani nám, aby sme išli normálne voliť, aby každý mohol vyjadriť svoj postoj. Postoj, ako sa rozhodne pri voľbe. Pretože táto voľba bude určite demokratická.
A ja by som poprosila týchto pánov poslancov a pozývam ich týchto aj medzi našich ľudí, nech idú medzi ľudí a nech prestanú tu celý mesiac robiť teatro a šou medzi, vlastne pre médiá, pretože občanov Slovenskej republiky skutočne zaujímajú ich názory aj niečo iné. Ale ani jeden z vás nepríde medzi ľudí, ale ani jeden z vás nepáchne medzi ľudí, ale celý mesiac tu budete stáť s transparentami, budete si obliekať tričká, budete búchať topánkami a budete hrať zo seba hercov, divadelníkov a budete tu robiť cirkus.
A, pán Matovič, vám sa tiež čudujem, pretože keď som čítala v SME-čku 1. 8., že pán Čentéš skartoval vaše materiály, dodnes neviem, kde je vaša výpoveď, pán Matovič. Prečo ste ju tu nevyvesili na transparent, čo ste vypovedali u generálneho prokurátora? (Smiech a potlesk.) Čo ste vypovedali, prečo ste nechali skartovať materiály a tie materiály sú skartované?
Pán predseda parlamentu, veľmi vám ďakujem, (Reakcie z pléna.) že ste zachovali slušnosť a že ste týchto pánov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.6.2013 13:36 - 13:38 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Mňa zaujali, pán kolega Matovič, také výroky "máte svoj parlament". No snáď nechcete povedať, že my máme svoj parlament, že nás chcete obviniť z toho, že sme ovplyvnili tisíce voličov. Ja si myslím, že ľudia si zvolili demokraticky, koho chcú mať v parlamente, kto koľko dostal hlasov a mandátov. Takže z toho nás, prosím vás pekne, už neobviňujte, lebo nás dokážete obviniť zo všetkého.
Potom rozprávate o naši voliči, vaši voliči. My nerozlišujeme ľudí, sú to občania. Sú to občania, žiadni voliči. Občan sa môže dnes rozhodnúť, že volí vás, zajtra nás alebo neviem koho, tak nerozlišujte občanov naši, vaši voliči.
A ja by som vám ešte niečo poradila. Ak chcete, aby vás tí ľudia viacej rešpektovali, tak nerobte divadlo, teátrum, aby sme tu celý mesiac sedeli v parlamente, aby ste sa pred kamerami presne takto ukazovali, lebo toto je pre šoubiznis, fantázia, čo robíte. Ale nepôjdete reálne medzi ľudí, aby ste sa s nimi porozprávali, a nechcete chodiť medzi ľudí, lebo keby ste chceli, tak práca poslanca nie je len robiť teátro a šou, ale práca poslanca je ísť medzi ľudí počas týždňa a rozprávať s nimi. Normálne vyjsť do ulíc, tam, kde sa ľudia pohybujú, a rozprávať s nimi.
A ešte takú poznámku, lebo mňa to naozaj, ak argumenty dochádzajú, mňa to naozaj urážajú také tie teátra. A keď som čítala v starom Ríme, že kedy zanikol starý Rím, tak jedna z vecí bolo napísané, ak začnú ľudia oslavovať nie tých, ktorí pracujú, a vážiť si tých, ktorí naozaj pracujú, ale začali oslavovať komediantov a hercov a umelcov a rôznych tých, ktorí začali jednoducho udeľovať tú cestu, tak potom skutočne došlo aj k tomu zániku. Tak ja vás poprosím, argumenty, choďte medzi ľudí, lebo divadlo robiť pred kamerami celý mesiac je veľmi ľahko, ale naozaj vidíte, že tých ľudí nedokážete presvedčiť, tak ich presviedčajte argumentami.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2013 12:01 - 12:03 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, možno tu ste povedali, že dajú sa spochybniť reprezentačné zložky, ktoré sú vlastne v rade solidarity, teraz momentálne alebo v tripartite. Ono sa to vždy dá spochybniť. Ja si myslím, že možno keby ste boli vy ako strana samostatne vo vláde, tak by ste ani žiadnu radu solidarity nemali a možno tak ako pán Kaník kedysi zrušil tripartitu, ani tripartitu by ste nemali. Takže ja by som vôbec nespochybňovala tieto zložky a vôbec, by som povedala, že kvitujem, že vláda, ktorá je jednofarebná, tak by som to povedala, má záujem takéto dialógy vôbec robiť a presadzovať.
Zamestnanecké rady, no, samozrejme, môžme polemizovať, že zamestnanecká rada je akousi náhradou za odbory a možno si v niektorých veciach aj kolidujú, ale nemá také právomoci. A či by mali aj zamestnanecké rady, no, samozrejme, nech tie zamestnanecké rady sa nejakým spôsobom tiež snažia presadiť, pretože určite práve v tom sociálnom dialógu určite je aj Komora živnostníkov, určite je aj Republiková únia zamestnávateľov, ktorá zamestnáva aj práve tých menších podnikateľov a nemôže predsa pán minister určovať, koho si oni dajú ako zástupcu alebo koho chcú, by bol v tej reprezentačnej zložke.
A ešte jednu vec. Na jednej strane možno hovoríme, že musí byť nejaká určitá, určitý sociálny dialóg, a keď sme my zaviedli, že na úradoch práce je Rada zamestnanosti, ktorá vlastne určuje príspevky, tak všetci ste to spochybňovali, pretože ste povedali, kto tam bude? No tam sú takisto zastúpení práve zamestnávatelia, zamestnanci a podobne. Čiže na jednej úrovni vítame, že je určitý dialóg, a na druhej úrovni, na tej regionálnej ho zatracujeme. Takže ja si myslím, že práve aj tu dochádza k takému nejakému zosúladeniu. Takže nespochybňujme reprezentačné zložky, pretože určite tie reprezentačné zložky si tam nedosadilo ministerstvo, ale tieto zložky sa ozvali samé a sú tam zastúpené.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2013 10:59 - 11:01 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega Matovič, skutočne teraz veľmi v dobrom by som niektoré veci povedala, že hovoríte, že tvoria pracovné miesto úradníci, ktorí nikdy nevytvorili pracovné miesta. Viete, možno by som vám poradila, aby ste išiel do pracovnej skupiny na ministerstvo práce, aby ste zistil naozaj, ako to ide, pretože tie pripomienky dávajú zamestnávatelia a dávajú ich úrady práce, zasadá tam rada solidarity a nemôžete si iba tak vymyslieť nejaké opatrenie, ktoré naozaj nemáte podložené alebo nevychádza z kontextu z regiónu.
Možnože tých vašich 17 vecí, ktorých ste povedali, boli určite podnetné, ale ja si myslím, že tými príkladmi, ktoré ste uviedol, ste vlastne znegoval niektoré veci. A to si teraz povedzme o tých prádelniach, o ktorých ste rozprávali, že teda aby každá žena si nechala vyprať, a možno ste hral na city žien, aby si mohla dovoliť dať vyžehliť prádlo. Ale veď to je domáca spotreba, pán Matovič, a domácu spotrebu môžete mať len vtedy, ak je kúpna sila, ak máte peniaze. A zrazu spochybníte, že niekde niekto dá nižšie dane. Viete, čo to stojí mestá na to, aby dali nižšie dane, aby prišiel investor? No, a aký investor môže prísť? No investor môže prísť iba taký, ktorý má jednoducho odbyt, ktorý má zákazku. A ten, ktorý má zákazku, môže vytvoriť pracovné miesta, dá ľuďom peniaze a tí ľudia môžu vykonávať domácu spotrebu. Veď mi nepovedzte, že žena, ktorá má 379 eur, a vy podporíte podnikateľa, aby pral prádlo, tak táto žena si uňho to prádlo objedná, lebo to bude platiť štát? Pretože len prenájom bytu stojí 300 eur. Čiže urobíme práčovne, zaplatíme podnikateľa a žene zaplatíme od štátu, aby si dala vyprať prádlo. Veď tá žena si ho musí zaplatiť a odkiaľ, keď má minimálnu mzdu? Odkiaľ, keď je vysoká nezamestnanosť? No práve tam sa musia vytvoriť pracovné miesta a investor jednoznačne, jednoznačne musí mať odbyt a musí mať zákazku. O tom je trhový mechanizmus.
Čiže trošku sme tu porušili zákony relativity a ja by som tým ozaj ženám dopriala, vaša si môže dať vyprať a ja si možno môžem dať vyprať, ale nie tie, čo majú minimálnu mzdu, aby tie mzdy a investori prišli.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.5.2013 17:41 - 17:53 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, čo sa týka, o správe školstva, ktorá bola predložená do parlamentu na verejnú diskusiu, vnímam ju ako veľmi dôkladne prepracovaný materiál. A vnímam, že veľmi konkrétne pripravený materiál, z ktorého sa skutočne aj laik, nielen poslanci v parlamente, dokáže dočítať, že aký je skutočný stav a čo v školstve plánujeme.
Ak je to predložené na verejnú diskusiu, tak je možnosť o tejto správe ešte diskutovať a možno ju, možno aj doplniť. A v tomto prípade odmietam kritiku, ako ju uviedol pán poslanec Beblavý, ktorá vzišla z rozpravy, že by mala rovno priniesť nejaké nemenné závery. A práve preto oceňujem, že aj sám názov tejto správy uvádza možnosť diskutovať ešte o tejto správe, pretože školstvo sa permanentne vyvíja, permanentne sa vyvíja aplikačná prax a nemôžem povedať, že niečo musí byť nemenné. Pretože ak je niečo nemenné, tak vývojom sa to stane skostlivené.
Vrátim sa k pripomienkam z diskusie, hlavne k takým, s ktorými, si dovolím povedať, že sa s nimi pravidelne stretávam v pôsobení v samospráve. Prvá vec, ku ktorej sa chcem vyjadriť, je poznámka v správe, ktorú kritizovali opoziční poslanci, že by malo dôjsť k zmene menovania riaditeľov škôl, ktorí si to vysvetľujú tak, tá opozícia teda, že riaditeľa školy bude menovať jeden človek. Tak to tu zaznelo v diskusii. Zrejme majú na mysli primátora alebo starostu. Nemyslím si, že pán minister mal na mysli zrušenie rady škôl. Myslím si, že asi by uvažoval asi tak, aby primátor a starosta mohol do tejto voľby zasiahnuť svojím názorom. Pretože úrad mesta najlepšie vidí počas školského roka hospodárenie danej školy. Rovnako disponuje počtami žiakov, resp. prijíma podnety a sťažnosti buď na vedenie školy, alebo na školu ako takú.
Mrzí ma, že dochádza k interpretácii v parlamente, že primátor alebo starosta, to je človek, ktorý asi zrejme bude svojvoľne rozhodovať. Veď si povedzme, že primátor alebo starosta, je pravda, že je to jeden človek, ale dostal mandát od občanov, aby presadzoval ich názory, v priamych voľbách tento mandát dostal, a samozrejme určite nevnímam to tak, aby primátor alebo starosta sa snažil rozhodovať proti občanovi. Pretože, ako hovorím, dostáva mandát a vždy ho tí občania musia voliť. A samozrejme, ak prijíma permanentne zlé rozhodnutia, tak samozrejme nemôže čakať, že bude vo voľbách opätovne zvolený. Aj keď nemôžeme možno v ojedinelých prípadoch vylúčiť subjektívne vnímanie a posudzovanie človeka, tak nemôžme to vylúčiť ani v tomto prípade.
Chcem povedať, že dnes sa rada školy skladá zo zamestnancov danej školy. V zákone sa uvádza, že môže mať rada školy od piatich do jedenástich členov. Aj keď si to ľudia, alebo si to daný, aj keď si to volí, táto rada, medzi sebou, tak je to veľmi úzka skupina, z ktorej rada školy pozostáva, a myslím si, že je najviac ovplyvniteľná práve riaditeľom školy.
Keď sa zamyslíme nad jej zložením, tak rada školy, uveďme si príklad, pozostáva najmenej z piatich ľudí. Sú to napríklad dvaja zamestnanci, ktorých priamym nadriadeným je riaditeľ školy, určuje im plat, osobné príplatky a odmeny. Myslíte si, že títo ľudia úplne objektívne ohodnotia stav svojej školy a stav nadriadeného, ako túto školu riadi? Dávam otázku do pléna.
Rovnako sú tam povedzme dvaja rodičia, ktorí, pripúšťam, že majú záujem, aby škola sa pozitívne vyvíjala, veď predsa tam túto školu navštevujú ich deti. Ale zase pripusťme, že rovnako je pre nich dôležité, aby ich deti mali dobré výsledky, a samozrejme tiež nie celkom objektívne pristupujú k hodnoteniu svojich detí.
A potom je na rade riaditeľ. Nechcem nikoho podozrievať, iba navádzam modelovú situáciu z praxe. A ešte povedzme, že poväčšine máme takéto skúsenosti v samospráve, že do školskej rady si volia rodičia, alebo sú navrhnutí takí rodičia, ktorí možno môžu sponzorsky alebo finančne pomôcť škole alebo majú určitý spoločenský vplyv. No a predstavme si, že poslednými členmi školskej rady sú poslanci alebo dvaja poslanci alebo poslanec, väčšinou tí poslanci, a mám takú skúsenosť so správou, pardon, zo samosprávy, ktorí chcú ísť tam, kde chodia ich deti, alebo chcú byť zvolení v mestskom zastupiteľstve, že budú v školskej rade tej školy, ktorú navštevujú ich deti. Nechcem posudzovať objektívnosť alebo neobjektívnosť týchto ľudí, ale pýtam sa: ak sa človek v tejto škole, ak sa čokoľvek v tejto škole bude diať, alebo riaditeľ bude vo svojej funkcii aj 15, 20 rokov, čo je úplne bežné v praxi, nemal by mať primátor alebo starosta tiež možnosť vyjadriť sa k jeho menovaniu? Keď pravidelne spolu spolupracujú a riaditeľ školy spravuje majetok mesta.
Netvrdím, aký model je najlepší, či ten, ktorý majú cirkevné školy, pretože my tu už nový model máme, a to, že ak školská rada zvolí riaditeľa, môže ho primátor, respektíve starosta potvrdiť, alebo nepotvrdiť a nevymenovať do funkcie, a opäť nastáva to, že rada školy si volí nového riaditeľa. Keď som sa rozprávala v kuloároch na chodbe, tak mi kolegovia povedali, že sú aj také prípady, primátori, kde na základe kontroly bol odvolaný riaditeľ, ale školská rada si opätovne zvolila toho istého riaditeľa. Pýtam sa, čo s tým? Čiže ten riaditeľ, ktorý mal zlé výsledky kontroly, ktorý zle riadil majetok, si ho opätovne zvolila rada školy. Starosta, primátor sa k tomu nemôže vôbec vyjadriť. A starosta, primátor, ak si povieme v meste, tak nikto nepovie, že rada školy zvolila tohto riaditeľa. Každý povie: no ten primátor má ale, alebo je nemožný, alebo má zviazané ruky, lebo to nikto ani nevie, pretože nedokáže s týmto riaditeľom školy, proste, jednoducho to hospodárenie zlepšiť. Pretože ak raz to mesto našlo, že sú tam porušené veci, opätovne si ho školská rada zvolila.
Alebo možno model, kde bude väčšie zastúpenie samosprávy v školskej rade. Neviem. A práve preto ma teší, že práve táto správa je daná do diskusie, aby sme sa naozaj všetci zamysleli a povedali si naprieč politickým spektrom, aký model bude ten najsprávnejší. Myslím si, že v tejto správe je správne uvedené, že táto situácia si vyžaduje zmenu. A tak ako správa uvádza, že je na verejnú diskusiu, považujem na mieste o tom diskutovať a považujem na mieste to, že prax sa vždy mení a zákony, ktoré vyhovovali pred niekoľkými rokmi, už nemusia vyhovovať dnes.
Druhú vec, ktorej sa chcem dotknúť, je opäť kritika zo strany opozície, a to vo financovaní centier voľného času. Nehovorím, že mestá a obce by nechceli viac peňazí. Kto by nechcel? Určite aj moje mesto by chcelo, aj moji občania, aj vaši občania. Určite áno. A budem sa určite za to prihovárať, aby sa nám tých peňazí na voľnočasové aktivity dostalo viac. Ale zároveň poviem, že zmenou pravidiel financovania v roku 2013, prideľovania finančných prostriedkov, dôjde určite k nastaveniu a vyčisteniu, poviem v úvodzovkách, tzv. čiernych oviec, ktoré možno urobili zlé meno centrám voľného času. Boli zvyknutí na množstvo finančných prostriedkov, za ktoré nevykonávali kvalitnú prácu.
A uvediem opäť príklady, pretože možno niekedy sa aj v tomto parlamente polemizuje zo strany opozície, že prečo tu sedia primátori, prečo tu sedia starostovia. Ja sa pýtam, prečo tu sedia lekári, prečo tu sedia poľnohospodári? Veď predsa každá profesia v tomto parlamente musí byť zastúpená, aby sme vedeli sa vrátiť do praxe, aby sme tu nesedeli za týmito stenami a nevedeli, čo sa vonku deje. Nehovorím, že nechodíme medzi ľudí, ale ja sa nemôžem miešať do medicíny, pretože som v živote nikoho neliečila, a neviem postupy v praxi. Takže zase poviem, opäť to, čomu rozumiem, a viem, že keď som primátorka, tak sa bežne s týmito problémami stretávam, mám ich na stole, a tak isto s problémami školstva.
A uvediem príklady zo svojho mesta. V meste Humenné máme mestské centrum voľného času, štyri centrá voľného času pri základných školách a súkromné centrum voľného času. Keď sme vykonali kontroly na fungovanie centier voľného času, k čomu, musím povedať, že nás sčasti motivovalo a motivoval nový zákon a teda nové rozdelenie finančných prostriedkov, aj pán minister, doslova poviem, nehovorím, že sme to nekontrolovali, ale možno sme tomu nevenovali takú povinnosť, pretože sme dostali peniaze, tie peniaze sme rozdelili a tie peniaze jednoducho slúžili na to, že dostali sme toľko peňazí, koľko sme dostali v štatistike, že je zapísaných detí. Ale teraz to bolo ináč. Teraz to bolo na žiaka. Tak vám poviem pravdu, že my sme si s tým skutočne lámali hlavu možno aj, aj, aj tri mesiace, lebo my sme všeobecne záväzné nariadenie prijali až v apríli, aby sme neurobili chybu, aby sme nikoho nepoškodili.
Takže sme vykonali kontroly. A urobili sme to tak, že tieto kontroly vykonali v čase dvoch dní, aby sa nikto z centier nemohol na to pripraviť, aby boli objektívne. A zistili sme, že v jednom centre voľného času zo šiestich krúžkov fungoval iba jeden, iba jeden. Mali byť, šesť krúžkov, prišli sme, reálne bol jeden, boli tam štyria žiaci. A toto centrum voľného času v minulom roku malo v rozpočte, vážení, pridelených 145 000 eur. Myslím si, že slušná čiastka, v úvodzovkách poviem, na podnikanie. A tak ako povedala kolegyňa pani Olinka Nachtmannová, tak si vypočujte názvy krúžkov, ktoré sme, skutočne, skutočne ostali prekvapení od danej pani, ktorá bola poslankyňa mestského zastupiteľstva, ktorá bola teda šéfkou toho centra voľného času. A ja vám naozaj prečítam takú, takú, takú normálne úsmevnú vec, lebo nehovorím, že nekontrolujeme, všetky mestá kontrolujú, ale vždycky kontrolujeme, máme toľko agendy, že vždycky kontrolujeme to najdôležitejšie.
Ale teraz vám prečítam krúžky, tak ako povedala Olinka Nachtmannová, to sú skutočne, ja by som povedala, umelecké výtvory, ako tieto krúžky nazvali, aby mali čím viacej peňazí. A teraz čítam: športové všeličo 1, športové všeličo 2, športový krúžok, športový krúžok B, športový krúžok G, športový turistický, turistický, turistický krúžok. A teraz ďalej: PC-grafika, PC-boj priateľ-nepriateľ, PC IKAS, počítačový E, počítačový, počítačový T, internet a počítače, internetový; anglický jazyk - materské školy, anglický jazyk o krok ďalej, anglický jazyk pokročilý, anglický jazyk, angličtina B, angličtina hravá. Toto malo jedno centrum voľného času, vážení. Ja som z toho, sypem si popol na hlavu, že som to tak isto nedala odkontrolovať rok predtým, ale viete, ako sa hovorí, že niekedy vás veci posúvajú dopredu. Čiže myslím si, že aj tento zákon nás posunul dopredu.
Takže asi takéto sme našli veci. Tak, vážení kolegovia, myslím si, že je to na zamyslenie. Verím tomu, že tohto roku sa vody prečistia v centrách voľného času. Centrá voľného času budú viesť ľudia, ktorým naozaj záleží na voľnočasových aktivitách, pretože takých ľudí je skutočne mnoho. A ja ich obdivujem. A obdivujem aj tých učiteľov, ktorí zostávajú poobede, aby sa venovali žiakom, pretože možno skutočne majú nejaké zručností, ktoré tým žiakom chcú odovzdať.
A obce možno aj po takomto vyčistení, ak dostanú viac finančných prostriedkov, o čo sa určite budem ja u pána ministra prihovárať, aby sme ich dostali, tak skutočne tieto prostriedky vynaložia už práve možno na takéto centrá a na takéto krúžky, ktoré naozaj po tomto prečistení budú reálne fungovať, a zostanú tam ľudia, ktorí to s mládežou myslia vážne.
Vážení kolegovia, toto bol taký krátky exkurz do praxe, s ktorou sa pravidelne stretávame primátori, starostovia, učitelia, tí, ktorí tu sedíme a ktorí sa tejto problematike venujeme. A určite zastávam názor, že veci a zákony treba meniť, následne ich analyzovať, aby nám prinášali efektívnosť a kvalitu. A určite aj do školstva.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.5.2013 12:05 - 12:07 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, veľmi ma mrzí, že opozícia, ale je to možno prácou opozície, ale možno nie najlepšou vizitkou, že používa také polopravdy, niekedy až lži.
Povedali ste, že menovanie riaditeľa školy jedným človekom. Aj keby to bolo jedným človekom, čo si nemyslím, že takto bude upravený zákon, ten jeden človek, primátor, je volený občanmi a dostal mandát. On sa tam sám nevymenoval. Ale určite to takto v zákone nebude. Len ako povedala moja predrečníčka a kolegyňa a vy ste to tiež povedali, že ľudia sú zvyknutí ísť menším odporom.
Tak sa pozrime, kto tvorí školské rady. Školské rady tvoria zamestnanci, ktorých si tam teda pán riaditeľ namenuje. Títo zamestnanci sú od neho závislí, a to z toho dôvodu, že vlastne on ich zamestnáva, on ich vypláca. Myslíte si, že pôjdu alebo budú kritizovať svojho zamestnávateľa? Potom sú tam rodičia, ktorí sú tiež svojím spôsobom závislí na danom riaditeľovi, pretože učí ich deti. A ja vám poviem príklady z praxe, ja sa prihlásim aj do rozpravy, ako primátorka, že sú riaditelia škôl, ja vám poviem presne zo svojho mesta a z iných miest, ktorí sú tam 20 rokov, doslova, poviem, zabetónovaní, a či majú dobré výsledky alebo nemajú a všetci už vôkol vedia, že ich školy upadajú, oni sú tam stále. Oni sú tam stále, pretože tú školskú radu dokážu nádherne ovládať. Nádherne, pretože nikdy nepôjde zamestnanec proti zamestnávateľovi, ak chce mať prácu. A ja vám poviem aj také zloženie tých školských rád. Väčšinou ozaj sú tam, tak ako som povedala, zamestnanci, ktorí vykonávajú tú dennú prácu.
No a potom sa vyjadrím aj k tým centrám voľného času, aj ku kontrolám, ktoré sme previedli, aj k tomu, ako sa samospráva postavila k novým veciam, ale... (Vystúpenie prerušené časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.5.2013 16:56 - 16:58 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že pán Hlina nás všetkých sa snažil vykresliť, ktorí majú možno iný názor, keď si prečítali tento zákon, ako má on, tak sa nás snažil vykresliť všetkých, ako tých, ktorí tu podporujeme kriminalitu.
Pán Hlina, ja si tento zákon vysvetľujem celkom ináč. Ja si to vysvetľujem tak, že ak by môjmu dieťaťu niekto ponúkol drogu a ono by teda zafajčilo tú cigaretu raz, dvakrát, čo naozaj tie moje deti to viem, že to ani neskúšali, ani to nerobia, ani nikdy nemali potýčku so zákonom. Tak až vtedy by si starí rodičia a rodičia trhali vlasy, lebo to vaše dieťa alebo naše by šlo do väzenia za to, že ako dieťa skúsilo odskúšať drogu. To je prvá vec. (Reakcie z pléna.)
Druhá vec, ktorú chcem povedať. Ja si to vysvetľujem takto, druhú vec, ktorú chcem povedať, poprosím kolegov, aby nekričali, majú možnosť sa prihlásiť. Humenné skúšku, tým, že som primátorka, obstálo. Pretože mesto Humenné je v plusových číslach, milión tristotisíc rezervným fondom, 82 miliónov som zveľadila majetok a mesto Humenné investuje.
Jednoducho chcem povedať, že neviem, či skúškou by prešiel Bratislavský kraj, keby pán Hlina kandidoval na župana a by vyhral. To by bolo možno skúška pre Bratislavský kraj. Ale Humenné je určite v pohode a mesto prosperuje dobre. Samozrejme, že niektorým je to smiešne, lebo niektorí sa ani do volieb nepostavia, lebo tú odvahu nemajú ísť priamo kandidovať, takže sa ani pred občanov nepostavia. Ale ja sa pred nich postavím a poviem, že v dobrej viere, ak zahlasujem za tento zákon v tom, aby deti, ktoré možno raz urobia, dvakrát v živote prešľap, aby tieto deti nešli do väzenia, ani táto mládež aby nešla do väzenia. A myslím si, že aj ostatní kolegovia v tejto dobrej viere takto budú hlasovať.
Takže každý si môžeme vykladať zákon inač. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.5.2013 11:05 - 11:06 hod.

Jana Vaľová
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, chcem vás poprosiť, aby sme zákon č. 43, návrh skupiny poslancov o obecnom zriadení (tlač 449) so súhlasom troch poslaneckých klubov SMER - SD, OĽaNO a MOST - HÍD preložili na ďalšiu schôdzu rokovania Národnej rady.
Skryt prepis