Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.2.2016 o 21:17 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.2.2016 21:17 - 21:19 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, podávam informáciu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k prijatiu opatrení na ochranu práv pacientov a na stabilizáciu postavenia zdravotných sestier a zdravotného systému ako celku so zameraním na zníženie zadlženia (tlač 1873).

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1896 z 9. februára 2016 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k prijatiu opatrení na ochranu práv pacientov a na stabilizáciu postavenia zdravotných sestier a zdravotného systému ako celku so zameraním na zníženie zadlženia na prerokovanie a zaujatie stanoviska Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo prerokoval predložený návrh v určenej lehote dňa 10. februára 2016, tento predložený návrh skupiny poslancov vo výbore uviedol poslanec Uhliarik.

Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo neprijal platné uznesenie, nakoľko predložený návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Predseda výboru určil poslanca Jozefa Valockého za spravodajcu výboru a jeho náhradníkov, poslancov Rašiho, Andreánskeho, Ježíka, Müllerovú a Baláža s tým, aby ako spravodajca výboru informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore.Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2015 18:12 - 18:14 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis

Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, poslanci, vážený pán minister, dovoľte, aby som vystúpil ako spravodajca výboru k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, a informoval vás o spoločnej správe výborov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1956 z 24. septembra 2015 pridelila uvedený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo. Zároveň rozhodla, že výbor pre zdravotníctvo bude gestorským výborom. Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenej lehote.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Uvedené výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade predložený návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Gestorský výbor rokoval o návrhu zákona dňa 10. novembra 2015 a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Časť IV spoločnej správy obsahuje 22 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 22 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich.
Pani podpredsedníčka, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.10.2015 19:38 - 19:40 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, vážená pani predsedajúca, keďže už táto schôdza končí, chcel by som povedať len niekoľko viet.
Bolo tu množstvo diskusných príspevkov aj množstvo invektív a možno aj mnoho podnetov v rozpravách jednotlivých poslancov, ale nepočul som, v čom vlastne by bol vinný tento minister Viliam Čislák. Lebo sme hovorili, že kauza Forai bola v júli, bol odvolaný alebo odstúpil plán Forai. Niektoré veci, ktoré sme si konzultovali, boli mínus rok staré.
A pozorne som počúval napríklad pána poslanca Lipšica, ktorý hovoril, že som podal pozmeňujúci návrh. A môžem úprimne pána poslanca Lipšica ubezpečiť, že keď som dával tento pozmeňovací návrh, tak som chcel zabrániť, aby sa prevod poistného kmeňa platil. Ak máte pravdu vy, nevedel som, že táto, český výraz, obezlička sa môže nájsť, ak je to tak, tak podajte trestné oznámenie, pán poslanec. (Reakcia poslanca z pléna.) No ak je to legálne, viete ale, pán poslanec ak je to legálne, tak potom neobviňujte... (Reakcie z pléna.) No ale... (Reakcie z pléna.) No v poriadku, ale hovorím, ja reagujem na to, keď ste hovorili, že som podal pozmeňovací návrh, ktorým som chcel zabrániť odkúpeniu kmeňa, čiže odpredaniu nejakých poistencov niekomu.
Pokiaľ hovoríte, že je to legálne, tak potom nemôžme s tým nič robiť, my sme to nezlegalizovali... (Reakcie z pléna.) Nie. Nie, nie, nie, nie. Pán poslanec Lipšic jasne povedal, že som dal pozmeňujúci návrh, aby sme zabránili predaju... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Jurinová, Erika, podpredsedníčka NR SR
Bez diskusie, prosím vás, nechajte dopovedať záverečné slovo.

Valocký, Jozef, poslanec NR SR
Dobre. Možnože, pán poslanec Lipšic, máte na to iný názor, s čím vám nechcem polemizovať, pretože nie som právnik a nevyznám sa v týchto právnych situáciách, ktoré hovoríte vy.
Čiže chcem poďakovať diskutujúcim, ktorí mali svoje príspevky, chcem poďakovať diskutujúcim, ktorí reagovali odôvodnene, teda, by som povedal, odborne na tejto úrovni.
Ďakujem pekne, skončil som, pani predsedajúca.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.10.2015 13:27 - 13:29 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, presne som smutný, tak ako aj kolega Baláž, že vedieme debatu a hlavne ju vedú ľudia, ktorí tomu absolútne nerozumejú. Možno rozumejú téme zdravotníctva ako občania, ale vidím tu už po mojej ľavici nového experta pána poslanca Brocku pre zdravotníctvo. Očakával som, že keďže pána Uhliarika ako experta pre zdravotníctvo už KDH dalo na vedľajšiu koľaj, očakával som, že príde pán Zajac, pretože, a vôbec som nemyslel, že to bude pán poslanec Brocka, pretože pán poslanec Zajac je expert na všetko, tak normálne som vás tu očakával. Vy rozumiete cestám, rozumiete telekomunikácii, rozumiete vodovodom a rozumiete vlastne všetkému a možnože aj kandidátka na kandidátnej listine KDH o tom svedčí, že rozumiete všetko a pravdepodobne budete ešte aj pri percentách siedmich, alebo koľko to máte, v novom parlamente.
Ak ale debata, ktorá, a opakujem sa, ma to veľmi mrzí, skĺzla do istých káuz, ktorými niektoré ani kauzami nie sú, pretože už sa tu spomína od reexpedície liekov až po, ja neviem, injekčnú striekačku, takže mi dovoľte, aby som aj ja upriamil na jednu kauzu pána Faktora. Neviem, či pán Faktor je lekár, pán poslanec Uhliarik, pretože ten sa teraz vystavuje pred médiami ako expert pre zdravotníctvo.
Majstri tunelári, aj tak by sme mohli nazvať vás, pán Uhliarik, a vášho kolegu Mariána Faktora, experta pre zdravotníctvo a manažéra zdravotnej poisťovne Dôvera, patriacej Pente. Dúfam, že nespochybníme, že pán Faktor aj teraz pracuje ako manažér v poisťovni Dôvera, ktorá, opakujem, patrí vyššie percento Pente. Naozaj sa čudujem, ako môžete, pán Uhliarik, pokojne sedieť na poslaneckej stoličke, a pritom vedieť, koľko špiny po vás v zdravotníctve zostalo.
Vážené panie poslankyne a páni poslanci, vážení novinári, ten príbeh, ako Uhliarik s Faktorom vytunelovali cez VšZP štátne nemocnice, už asi poznáte, len nikto nechce o nich písať ani hovoriť, ani pán Beblavý, ani pani Beblavá.
Pripomeňme si kauzu Dr. Magnet. Štátna poisťovňa na váš príkaz, pán Uhliarik, prehodnotila zmluvy štátnych diagnostických techník a súkromných a viete, aký bol výsledok? V jednej budove na jednom mieste existovali napríklad dve magnetické rezonancie. Jedna štátna a druhá súkromná, pričom súkromná mala od štátnej poisťovne, keď bol tam pán Faktor, vyššie zmluvy ako za rovnakú službu tá štátna.
Okrem iného, aby som nezabudol, tak Dr. Magnet predal za pravicovej vlády, za vašej vlády, dámy a páni z opozície, väčšinový podiel spoločnosti Pro Diagnostic Group, ktorá patrí pod investičnú skupinu Pro Partners Holding so sídlom na ostrove so schránkovými firmami - na Cypre. Podľa týždenníka Trend je táto firma vnímaná ako veľmi blízka aj SDKÚ - DS. Krásny príbeh so šťastným koncom, však, pán Uhliarik?
Poďme k ďalším faktom. Zaujímavé sú aj napríklad absolútne rozdielne podmienky prístupu k zmluvám. Pán Faktor vtedy, keď bol generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne za pontifikátu KDH a pána Uhliarika, si cielene vybral iba spomínanú cyperskú firmu Dr. Magnet, ktorú naozaj veľmi bonitne na rozdiel od svojich, čiže "svojich" v ponímaní štátnej poisťovne štátnych nemocníc na rozdiel od svojich štátnych nemocníc, zazmluvnil. Keby išlo o dobrú vec, minimálne by zachoval rovnocenný prístup k zmluvám u všetkých poskytovateľov. Ale nie. Tu urobil výnosnú výnimku.
Pokiaľ štátne nemocnice boli od poisťovne zazmluvnené do konca roku 2012, počujete dobre, štátne nemocnice za Uhliarikovho pontifikátu boli zazmluvnené do konca roku 2012, práve firmy s cyperskou adresou až do konca roku 2014, čiže o dva roky viac. Tým, samozrejme, znemožnil svojmu nástupcovi, ďalšiemu ministrovi zdravotníctva, hýbať s týmito zmluvami a, samozrejme, cenami v nich. Prečo asi? No preto, lebo to bol obyčajný obchod pána Uhliarika a pána Faktora.
Obchod, pán Beblavý, hoci tu nie je, v poisťovni, o ktorej hovoríte, že si ju nenecháte rozkrádať. O tomto ale radšej mlčíte, lebo ste to nemali v podkladoch od manželky?
Poďme sa bližšie pozrieť na hospodárnosť týchto veľmi bonitných zmlúv. Pán Uhliarik a bývalý generálny riaditeľ poisťovne VšZP Faktor nehospodárne nakladali s verejnými zdrojmi. Ako chcú títo páni vysvetliť zdravotníkom a verejnosti, že ak by vyvolení poskytovatelia, konkrétne hovorím Pro Magnet, Dr. Magnet, Magnetická rezonancia Poprad a Medicína Nové Zámky mali ceny a objemy ako štátni poskytovatelia magnetických rezonancií s rovnakými parametrami prístrojov VšZP, prístrojov Všeobecná zdravotná poisťovňa by ušetrila zhruba 500-tisíc euro. Táto dych zarážajúca cena je mesačná. Iba pri týchto zmluvách prišla VšZP za rok o viac ako 6 mil. euro, pán Uhliarik, pán Faktor.
O viac ako 6 mil. eur ste, páni, okradli poisťovňu a tým nemocnice, lekárov a dokonca i pacientov. Summa summarum za obdobie trvania zmlúv nevýhodne podpísaných za vlády Ivety Radičovej prišla vďaka manažérovi z Penty poisťovňa zhruba o 18 mil. eur. Trochu silná káva. A to hovorím iba o zmluvách na poskytovanie magnetickej rezonancie a CT vyšetrení v štyroch firmách s jedným cyperským vlastníkom.
Pri uprednostnení cyperských firiem nekončím. Pozrime sa aj na objem, ktorý pán Faktor, vtedajší generálny riaditeľ VšZP, s pánom Uhliarikom, s vtedajším ministrom zdravotníctva, dohodli. Kým štátne nemocnice držali viac-menej v rovnakej línii a objem výkonov sa nenavyšoval, zaujímavé sú čísla pri spriaznených cyperských firmách blízkych KDH a SDKÚ. Čarodejný Faktor dokázal za rok zvýšiť objem výkonov aj o viac ako 100 %. Naozaj neuveriteľné.
Prečo na toto nedokázal prísť pán Beblavý a company, ktorá teraz kritizuje ministra aj za pozitívne kroky? Alebo na to došiel, zo solidarity v opozícii mlčal a radšej traumatizuje pacientov svojimi neskutočnými a prifarbenými príbehmi? Otázky sú viaceré, na ktoré čakám ja, ale aj verejnosť odpovede od špecialistu na netransparentné zdravotníctvo a manažéra Dôvery pána Faktora, ako aj bývalého ministra s príznačnou prezývkou "Pentliarik".
Toto je vaše hospodárenie a nakladanie s verejnými zdrojmi, o ktorom hovoríte v každom vašom prejave? Prečo Faktor a Uhliarik uprednostnili súkromnú firmu a nenastavili rovnaké podmienky pre všetkých poskytovateľov? Ako mohli dopustiť verejní funkcionári, že svojím vedomým rozhodnutím len na nerovnakých podmienkach pri štyroch vybraných firmách spôsobili finančnú škodu viac ako 18 mil. euro? Ako mohli takto chladnokrvne a nekresťansky dopustiť nehospodárne vynaloženie verejných zdrojov, teda zdrojov, na ktoré sa skladáme my všetci?
Ďalej by som sa chcel trošku dotknúť, keď povedal pán expert na zdravotníctvo z KDH, pán poslanec Brocka, že vraj (reakcia z pléna), no ja menujem aj pána Brocku, lebo Uhliarika ste už odstavili, otvorené zmluvy, pán poslanec Brocka. Vidno vašu nevedomosť, ale za to vás nekritizujem, pretože sa v tom nevyznáte. Otvorené zmluvy máme všetky nemocnice na Slovensku, pretože koľko od-hos-pi-ta-li-zu-je-me, toľko máme za-pla-te-né.
Hovorili ste tu, pán expert pre zdravotníctvo, pán Brocka, o dodávke stravy do nemocníc, za ktoré boli riaditelia odvolaní. Áno, viete za čo boli riaditelia pri dodávke stravy do nemocníc odvolaní? Za to, že finančný objem dodávky stravy presahoval limit, ktorý nemohli podpísať oni sami, ale mali byť schválené vo vláde Slovenskej republiky. Za to boli riaditelia odvolaní. Nie za to, že by urobili nejaký podvod.
Tunelovanie zdravotníctva, padla tu otázka. Áno, môžeme hovoriť o tunelovaní zdravotníctva, ale skutočne poďme na kauzy, ktoré to zdravotníctvo tu-ne-lo-va-li a nielen, dopočul som sa, v médiách písali, tak ako povedala včera pani poslankyňa Jurinová v televíznej relácii TA3 o 19.50 u pána Bielika: "Prečo odvolávate ministra Čisláka?" "Pretože v novinách sa veľa píše o tunelovaní, o netransparentnosti." Prečo pani poslankyňa nemala taký charakter a nepovedala: "Tu sa tuneluje, toľkoto ste spreneverili, toto ste urobili." No nemohla. Ona bude o tom hovoriť tu, kde nemá trestnoprávnu zodpovednosť. Ale keby to povedala v televízii, tak by ju hockto mohol žalovať. Tak povedala: "Ideme odvolať ministra, lebo vo viacerých novinách sa to píše."
Pán expert pre zdravotníctvo Brocka povedal: "Pán Visolajský povedal: "Najhorší minister, ktorého sme mali." Čiže pán Visolajský je pre vás expert zdravotníctva? (Povedané so smiechom.) Dovoľte, aby som sa teraz ozaj pousmial. A je pravdou, pán poslanec, že pán Dr. Visolajský už dostal ponuku od pána Matoviča na kandidátnu listinu OĽaNO?
Hovorili sme o - sestry, platy. (Reakcia z pléna.) Ja viem, ale ja mu to preto hovorím, že či to vie.
Sestry, platy. Vyjadril sa minister zdravotníctva, nebudem sa k nim ďalej venovať, možno v ďalších vstupoch.
Pani poslankyňa Nicholsonová: "Všetci lekári odchádzajú von." Nie je to pravda. Ak by všetci lekári odchádzali von, by sme netransplantovali u nás srdce, netransplantovali by sme pečeň, nemali by sme Da Vinci v banskobystrickej nemocnici robot, ktorý vytvorila NASA a ktorý operuje na diaľku, a nemali by sme ďalšie mnohé a mnohé nemocnice a mnohých a mnohých zdravotníckych pracovníkov, ktorí pracujú v zmysle získaných poznatkov a na základe najnovšej medicínskej vedy. Vďaka im a treba poďakovať všetkým zdravotníckym pracovníkom, a nie nás tu kritizovať za to, že pár - pár v ponímaní zdravotníckej obce je to skutočne pár, aj keď sa to zdá, že sú to stovky lekárov, ktorí odchádzajú do zahraničia za lepším zárobkom. (Potlesk.)
Divím sa pánovi poslancovi Frešovi. Myslel som si o ňom vždy, že má normálny úsudok, že má normálnu opozičnú rétoriku, že normálne kritizuje teda vládu a vládnych poslancov, ak má nejaké argumenty. Ale povedať, že vývar z 1,2 mil. euro CT v Piešťanoch je jeden milión, na to už ozaj nemám čo absolútne povedať. Ak mi kúpi CT za 200-tisíc, tak veľmi rád ho od neho kúpim.
Kšefty tety Anky. Za kšefty tety Anky, aj keď sa teraz ukázalo, ale to pán Uhliarik, myslím si, bol na VšZP na poslaneckom prieskume, ja som tam síce nebol, ale mám záver, že neukázalo sa, že by táto teta bola pre-fe-ro-va-ná. Ale pán generálny riaditeľ vyvodil zodpovednosť a politická strana SMER vyvodila etickú zodpovednosť riaditeľa a odišiel. Ak za to teraz odvolávame ministra, čo ešte chceme? Aby sme odvolali ešte z VšZP aj upratovačku?! Riaditeľ odišiel, tým pádom pre nás ako personálne, nie ako kauza, ale personálne je táto vec ukončená.
Poplatky u lekára boli spomínané. Pani poslankyňa Šípošová veľmi dobre vie, že strana SMER - sociálna demokracia nechce, aby občania platili poplatky u lekárov. Každý si platí zdravotné poistenie, a preto nevidím dôvod, aby ešte občania platili poplatky za zdravotnú starostlivosť, tak ako voľakedy platili poplatky za recept, aby to platili. Povedali sme ale, a minister to zdôrazňoval na výbore, a myslím si, že to pán Uhliarik potvrdí, nie každý zákon, sa dá všetko do zákona prijať. Povedali sme, že necháme to určitú dobu a v prípade, že to nebude fungovať alebo bude potreba nejakých poplatkov trebárs za vodičský preukaz, za, ja neviem, poľovný lístok alebo za voľačo, že sme ochotní sa k tejto téme vrátiť. To hovorím pre korektnosť, lebo myslím si, že výbor zdravotníctva i pri všetkých rozporoch, ktoré máme, funguje korektne a myslím si, že to mi potvrdia aj opoziční poslanci.
Je mi na záver aj trošku ľúto, že Ivan Uhliarik už nie je expertom pre zdravotníctvo, že ho nahradil pán Brocka, eventuálne pán Zajac. Pretože minimálne pán Uhliarik je lekár, pán Uhliarik bol ministrom. Aj keď som prečítal jeho prešľapy, samozrejme, vaše hrable hrabali k vám, ale vítam nových expertov KDH.
Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.10.2015 11:32 - 11:35 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážený pán predseda vlády, vážené kolegyne, kolegovia, ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Viliamovi Čislákovi, poverenému riadením ministerstva zdravotníctva (tlač 1846), mi dovoľte informovať vás o správe výborov a o výsledku prerokovania uvedeného návrhu skupiny poslancov vo výboroch.
Výbory, ktorým bol návrh skupiny poslancov pridelený, ho prerokovali v stanovenej lehote. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre zdravotníctvo, výbor pre obranu a bezpečnosť, zahraničný výbor, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Uvedené výbory k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Viliamovi Čislákovi, poverenému riadením ministerstva zdravotníctva, neprijali uznesenie, pretože podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predložený návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov v týchto výboroch.
Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výbor pre sociálne veci nerokovali o návrhu, pretože neboli uznášaniaschopné.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 30. októbra 2015, uznesením č. 188 schválil správu výborov o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Viliamovi Čislákovi, poverenému riadením ministerstva zdravotníctva. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo zároveň poveril spravodajcu Jozefa Valockého, aby podal správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.10.2015 16:55 - 16:57 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis

28.
Áno, ďakujem, pani predsedajúca. Pán poslanec Novotný, dnes si bol relatívne na to krátky, teda na svoje vystúpenie, ďakujem pekne. Ale nestrašme sestričky, pretože hovoríme o minimálnom mzdovom nároku, čiže o základnom plate, ktorý je prepočítaný koeficientom, bude sa zvyšovať na základe priemerného platu v národnom hospodárstve. Sestričky v malých nemocniciach, VÚC-kových, v mestských určite budú mať základný plat oveľa vyšší, ako majú teraz.
A ako prezident Asociácie štátnych nemocníc som dal vyhlásenie, že určite sa plat znižovať v štátnych veľkých ústavoch a nemocniciach nebude. Tak neviem, prečo stále plašíme sestry, štrajkovať, neštrajkovať, výpovede. Poďakujte sa ministrovi zdravotníctva, že konečne je zákon na svete.
Diskutujme o napríklad veľkosti koeficientov. Súhlasím, bude na to druhé čítanie, ale nezavádzajme spoločnosť našu nejakými takýmito vyhláseniami. Sestričky si plat zaslúžia, koeficienty budú, ministerstvo to spracovalo, takže nehovorte o ministrovi, že to bolo, dobre, môžme hovoriť, že to bolo dlho napríklad, že to trvalo a tak ďalej. Len veľmi dobre viete, aj pán poslanec Uhliarik bol ministrom, tie vyjednávania nie sú jednoduché, každý chce mať vyšší plat a treba sa ministrovi zdravotníctva, sa opakujem, poďakovať, že prišiel s týmto návrhom zákona a že sestričky budú mať plat ga-ran-to-va-ný.
Ďakujem pekne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2015 11:18 - 11:19 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis

79.
Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán predseda. V súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský do 10. novembra 2015.
Ďakujem, skončil som.

Skryt prepis
 

24.4.2015 19:28 - 19:36 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán predseda, v rozprave vystúpilo množstvo poslancov, nikto nedal procedurálny návrh. Dovoľte mi, aby som prečítal uznesenie, ktorým budeme hlasovať, teda za ktoré budeme hlasovať alebo nehlasovať.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 24. apríla 2015 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Viliamovi Čislákovi, poverenému riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (tlač 1485).
Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní uvedeného návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 88 Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Viliamovi Čislákovi, poverenému riadením ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Prosím, dajte hlasovať.
Skryt prepis
 

24.4.2015 19:28 - 19:36 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, dnes sme počuli mnoho emotívnych vyjadrení, mnoho vyjadrení odborných, kvalitných, počuli sme teraz záverečné slovo pána ministra, počuli sme záverečné slovo pána navrhovateľa.
Pán navrhovateľ, položil by som vám, ale o tom asi budeme diskutovať potom, lebo už na toto sa diskutovať nedá, bol ste niekoľkokrát ministrom vnútra a niekoľkokrát ministrom spravodlivosti. Prečo ste nepozatvárali tých oligarchov? Prečo ešte sú tu? (Potlesk.)
My sme sa dozvedeli v diskusných príspevkoch dnes, že pán minister Čislák, ktorého odvolávame, môže aj za to, že je nejaký pán prokurátor Kováčik. Ešte aj za to môže tento minister, lebo niekto to spomínal tu, tak neviem teraz kto.
Pán Lipšic, poslanec, spomínal, že 450 mil. euro išlo pri zlúčení poisťovní nejakým pofidérnym spôsobom na Cyprus, myslím, že? Tento pozmeňovací návrh, nie tento, aby išli peniaze na Cyprus, ale pozmeňovací návrh, myslím si, že som podával ja, aby sa nemohlo obchodovať s kmeňom poistencov, ale potom, pán poslanec, keďže hovoríte, že tieto skupiny si našli "obezličku", alebo ako sa to hovorí, a poslali 450 mil. euro na Cyprus, v roku 2010 vy ste nastúpil ako minister spravodlivosti. Prečo ste ich nepozatváral? (Reakcia poslanca Lipšica.) No dobre, ale vy ste bol minister, pardon, vnútra, mýlim sa, vy ste bol minister vnútra, vy ste dal podnet na Finančnú políciu. Však ste mali aj iné orgány, je tam NAKA, ja neviem čo ešte všetko, nevyznám sa v tom rezorte, prečo ste nepozatvárali tých ľudí, čo poslali 450 mil. euro preč? (Potlesk.)
Neviem, môžete... (Reakcia poslanca Lipšica.) Pán poslanec, môžete aj mať pravdu, ja nerozumiem tomu, len mám otázky, otázky, preto sa pýtam.
Kauza... (Reakcia z pléna.) Však mám záverečné slovo k odvolaniu pána ministra, lebo on za toto môže. (Reakcia z pléna.) Však zhodnotím, však hodnotím rozpravu, lebo toto bolo v rozprave.
Kauza CT. (Reakcia z pléna.) Kauza CT Piešťany. Za kauzu CT Piešťany tu bolo veľa povedané, kauza CT Piešťany bola v rozprave, tu bolo veľa povedané, napriek tomu, že NO-čka nie je priamo riadená, to všetci dobre vieme, ministerstvom zdravotníctva, ministerka zdravotníctva a podpredsedníčka Národnej rady Zmajkovičová zobrali politickú zodpovednosť a odišli z funkcií. Keď hovoríme o kauze CT.
Ďalej ideme odvolávať, v rozprave sa hovorilo, pána ministra kvôli teda stavbe novej nemocnice. Aj. Vítam ponuku pána ministra pre pána poslanca Lipšica, aby ste si skutočne pozreli, z praktického hľadiska si myslím, že je potrebná stavba novej nemocnice, či už ale cestou PPP, alebo nejakou inou, alebo cez eurofondy, nechajme na diskusiu a diskutujme o tom, či je to výhodné, nie je to výhodné, ako je. Ale aj pán poslanec Osuský musí so mnou súhlasiť, že novú nemocnicu Bratislava potrebuje. A môžme polemizovať aj o tom, čo hovoril pán poslanec Hlina, že či tam bude stáť, alebo onam bude stáť. Hej? Však ja myslím, že je, pán minister, dosť času na diskusiu a o týchto veciach diskutovať.
Hovoril pán poslanec Uhliarik, hovoril, že súkromné, alebo poisťovne zdravotné mali 68 mil. zisk. Viete, že veľmi dobre, že každý občan tohto štátu odvádza do poisťovní zdravotné odvody. Sú to verejné zdroje. Ak by sme si povedali, že toľko percent sú súkromné poisťovne a toľko percent Všeobecná zdravotná poisťovňa, a odpočítame si, ešte zabudol pán poslanec Uhliarok povedať, že každá poisťovňa 2,5 % spotrebováva na vlastnú prevádzku, čiže má náklady, tak niekde sa pohybujeme nie pri 68, ale pohybujeme sa niekde pri plus 50 mil., pri nejakých 110 až 120 mil. euro.
Ja vám poviem, že prečo asi zastal projekt jednej zdravotnej poisťovne. Lebo predpokladám, pán poslanec Lipšic, že vy by ste bol prvý, kto by ste to dal na Ústavný súd. (Reakcia poslanca Lipšica.) To je moja myšlienka, myslím si, že vy by ste bol prvý, a vítam pána poslanca Miklošku a KDH, spravme ústavný zákon o jednej zdravotnej poisťovni. (Potlesk.) Pomôžte nám. Lebo ak nebude ústavný, pôjde na Ústavný súd, pán poslanec Hlina vie, o čom hovorím.
Niektoré diskusné príspevky boli, ako som povedal, veľmi odborné, druhé diskusné príspevky, bohužiaľ, sú tu poslanci, ktorí sú tu aj 25 rokov, myslím si, v tejto snemovni a nevyvíjajú sa, takže ale, chvalabohu, poslanec Hlina sa vyvíja, takže už netlčie topánkou do pultu (povedané so smiechom) a takže musím ho v tomto smere pochváliť.
Hovorili sme, hovorilo sa tu, že poisťovňa Dôvera, myslím, ju vlastní Penta a pán Široký. Chcel by som dať teraz jednu otázku. Pán poslanec Lipšic, pán poslanec Matovič a pán poslanec Uhliarik, v ktorej poisťovni ste poistení? (Smiech v sále. Reakcia poslanca Lipšica.)
Ja neviem, ja sa pýtam. (Potlesk.) Však môžete povedať, ja neviem, kde ste. (Reakcia poslanca Lipšica.) Prosím? No ak ste vo Všeobecnej, tak dobre. A kedy ste sa prehlásil? Dobre.
Takže pán poslanec Uhliarik, pán poslanec Matovič nech povie na budúcej schôdzi, v ktorej poisťovni je prihlásený.
Ďalej pán minister... (Reakcia z pléna.) Prosím? Hovoríme o tom, že zdroje idú do súkromných poisťovní, a tvrdíme, že tieto poisťovne vlastní pán Široký a Penta. Tak sa pýtam, v ktorej poisťovni sú títo traja prihlásení. Dobre.
Videli sme v priamom prenose, ako hovorila napríklad pani poslankyňa Jurinová, pani podpredsedníčka parlamentu, nejaký pán Rigo predáva kardiostimulátory za 30-tisíc euro. Viete, koľko stojí kardiostimulátor? To je presne vaša kultúra. Podľa mojich vedomostí kardiostimulátor stojí od 1 600 do 3-tisíc euro. Vy to opäť 10-násobne zveličujete. A to je váš princíp, váš politický princíp a vás princíp - odvolávanie ministra Čisláka.
Chcem poprosiť na záver mojich kolegov, aby sme pána ministra neodvolali, aby sme hlasovali proti uzneseniu, ktoré prečítam. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.4.2015 11:52 - 11:54 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Pán poslanec Lipšic, ja by som ozaj nechcel polemizovať tu o jednej z doktoriek tej nemocnice, ony mali odobraté osobné aj preto, že odmietli službu nad rámec Zákonníka práce a nemali sme koho postaviť do služby, tak ani o tom by som tu nechcel hovoriť. A vidím, že vy ste presvedčený o svojej pravde, tak nebudem sa tu zbytočne na verejnosti takto dohadovať.
Pán poslanec Fronc, rozumiem tomu, že opozícia ide odvolať ministra, to sme robili aj my, to opozícia má na to plné právo. Ale pýtam sa, tohoto Viliama Čisláka po troch či koľkých mesiacoch, prosím vás, akú on má vlastne kauzu, tento minister? Tento minister. Kauza cétečko - odvolaná ministerka bývalá. Prosím vás, ale čo má tento minister, akú kauzu? Tento minister, ktorého ideme, môžeme kritizovať zdravotníctvo bývalých ministrov Uhliarika, ja neviem, Valentoviča a kohokoľvek kritizujme. Ale pýtam sa, čo tento minister za tri mesiace, prosím vás, akú má kauzu, okrem, čo hovoril pán Lipšic, teda žilinskej nemocnice? Ale veď to je otázka riaditeľa. Predsa minister neriadi jednotlivé oddelenia. To je tak, ako minister vnútra kvázi keby na okresnom oddelení mal nejaký problém, odvolá riaditeľa a nejdeme odvolávať ministra za to. A teraz otázka je vecou problému.
Ale pýtam sa ešte, pán poslanec Fronc, za čo ideme odvolávať Viliama Čisláka? Za 20-ročnú históriu zdravotníctva? Štyroch, piatich ministrov a tak ďalej? Lebo povedzte mi jednu jedinú kauzu, ktorú tento človek spôsobil? Za tie tri mesiace, pán poslanec Hlina, jeden týždeň alebo koľko je to?
Viete, viete, o čom hovorím? Čiže potom si dajme nejakú tému zdravotníctvo na plénum Národnej rady a diskutujme o tom dva dni. Ale... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis