Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.4.2015 o 11:45 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.4.2015 11:45 - 11:47 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Ja vám ďakujem, pán poslanec, za váš prejav, bol naozaj veľmi dobrý. Myslím, že dobre popísal situáciu v slovenskom zdravotníctve. Takto ju cítim aj ja a v svojom prejave na podporu pána ministra budem tiež podobne referovať to, čo sa deje v slovenskom zdravotníctve.
My tu vplyvom politických tlakov, pod vplyvom médií, vplyvom rôznych pseudokáuz vytvárame dojem, ako keby všetko, čo sa v zdravotníctve deje, bolo zlé. Vytvárame dojem nepriateľstva medzi jednotlivými skupinami, medzi pacientami, medzi zdravotníkmi. Nie je to dobrá cesta. Je to presne tak, ako ste povedali, že v našej nemocnici sa vyšetrí vyše 550-tisíc pacientov počas jedného roka a tá anketa spokojnosti, ktorá sa tam stále robí a možno ju vidieť na stránke, je veľmi dobrá. Tých oprávnených sťažností je naozaj mizivé percento.
Ale to podstatné, čo je, že celý ten manažment a všetci tí strední, vysokí, akíkoľvek, kto tam v tej nemocnici robí, má predsa záujem, aby to išlo k lepšiemu. My nemáme ten pocit ako zdravotníci, že my to tu chceme len niečo ukradnúť, chceme, aby niečo išlo zle. My chceme, aby to išlo lepšie, chceme, aby sa tí pacienti mali lepšie. A ja si myslím, že minister v súčasnosti vytvára na to tie podmienky, aby to tak išlo. Proste nie je pravda, že všetko, čo sa tu deje, je zlé. Jasné, že treba ukázať na chyby, a ja si myslím, že minister ich aj rieši.
Ešte raz, budem o tom hovoriť viac v mojom prejave, ale ďakujem ti za tie slová, naozaj.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2014 16:52 - 16:53 hod.

Vladimír Baláž
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2014 12:03 - 12:03 hod.

Vladimír Baláž
Pán poslanec Hlina, to fakt tí Číňania postavili za dva týždne? A koľkoposchodový a kde sa dá o tom niekde dočítať? Tak to je naozaj dobrý výkon. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.6.2014 10:51 - 10:54 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy a páni, podávam správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo o výsledku prerokovania návrhu na zvolenie členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 216 z roku 2014 schválila návrh na zvolenie člena Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a v zmysle § 26 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložila návrh Národnej rade Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1040 z 27. mája 2014 pridelil návrh na zvolenie člena dozornej rady Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na prerokovanie v termíne do 20. júna 2014.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval alebo rokoval o predloženom návrhu na svojej 30. schôdzi výboru. Návrh na zvolenie člena Dozornej rady predložil štátny tajomník ministerstva zdravotníctva. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo sa oboznámil s návrhom a konštatoval, že navrhnutý kandidát spĺňa požiadavky podľa § 22 ods. 4 písm. a), d) a e), § 26 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z.
Doktor Illéš sa písomne vzdal funkcie člena dozornej rady úradu dňom 6. mája 2014 a písomné oznámenie doručil Národnej rade. V súlade s § 26 ods. 8 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mu zanikol výkon funkcie.
Výbor súhlasil s návrhom vlády na zvolenie člena Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a doporučil Národnej rade:
1. zobrať na vedomie zánik výkonu funkcie člena Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Róbertovi Illéšovi,
2. podľa § 26 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. zvoliť Martina Huorku do funkcie člena Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
3. podľa § 39 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov voľbu člena Dozornej rady vykonať verejným hlasovaním.
Skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2014 18:27 - 18:28 hod.

Vladimír Baláž
Pán poslanec Mihál, ja rozumiem, že taký úderný prejav musí byť určitým zjednodušením, to je jasné. Ale mám taký dojem, že ste to zvulgarizovali a ešte hlavne tú prvú časť. Ja sa nechcem venovať Pošte. Ak by som mal urobiť takú paralelu na to a povedať z mojej strany, čo môžem povedať na vás a znova aj vravím, ešte raz je to zvulgarizované, tak poviem, že vám prakticky vôbec nezáleží, kde tí ľudia robia. Len nech robia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2014 13:46 - 13:48 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem. Dovoľte mi takú malú paralelu. Samozrejme ja nie som právnik, som lekár ako kolega Osuský. Ak dobre tomu rozumiem, riešime právny problém, kedy rôzne strany toho sporu majú nejaký názor na nejakú vec. Samozrejme súdy rozhodli v nejakých stupňoch o tom, o tom, kde to mohlo ísť. Na záver mohol minister spravodlivosti ešte povedať, že dá urobiť dovolanie na najvyššiu inštanciu, ktorá môže rozhodnúť, ako sa vec skončí. Tá paralela je v tomto. Ak by sme my, ako lekári mali rozhodovať, čo sa deje s rakovinou prostaty napríklad, keďže som urológ, tak na to existujú také nejaké veci, ktoré sa volajú "evidence based". Ten "evidence based" znamená, že máte nejaké dôkazy na to, ako by ste mali postupovať v liečbe rakovinového ochorenia. A môžte postupovať buď tak, že máte empíriu, že sa len rozhodnete, lebo sa vám to páči, tá vec, alebo tá vec, alebo máte nejaký zbor, ktorý môže rozhodnúť, kde sa to môže dostať. Ten najvyšší zbor v urológii je ten IRP guidelines committee a na tú sme sa teraz obrátili. Ja nevidím žiadny problém. Ak by sme mali riešiť rakovinu prostaty, dovoľte kolega Osuský, politicky ste už dávno mŕtvy. Takže to je tá vec, že ešte raz, nech my riešime, (hlasy v sále) riešime, riešime odborný problém, politickými, politickými nejakými nástrojmi. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2013 18:02 - 18:03 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja neviem, lebo to je tak, že srdce mi hovorí, niečo mu povedz, a rozum mi vraví, že buď ticho, lebo to splní to porekadlo, ktoré všetci veľmi dobre poznáme. Ale to srdce vždy vyhrá u mňa.
Takže to chcem sa poďakovať pánovi poslancovi Hlinovi. Ja som extrémne rád, že taký človek existuje, ako je on. Ja budem naňho stále myslieť, keď budem v nejakých problémoch, ťažkostiach, že to je človek, ktorý vie pomôcť všade, v každej, akejkoľvek malej oblasti. Príde, vystúpi, podá pomocnú ruku. Rozumie sa každej malej drobnosti. Sledujem ho už odvtedy, ako sme tu začali.
Ešte raz, pán kolega, ďakujem, ďakujem. Prosím vás, nezabudnite na mňa. Príďte mi pomôcť, keď to budem potrebovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2013 15:52 - 15:53 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Myslím, že nie je mrhaním slov, keď si zopakujeme, že aspoň v tejto začiatočnej fáze nie je žiadne preukázanie nejakej zodpovednosti na ministerstve zdravotníctva ohľadom tendra na Vrtuľníkovú záchrannú službu, nie je žiadna súvislosť medzi nešťastnou udalosťou, ktorá vznikla, a teda nie je žiadny predmet, ktorý by sme tu mali rokovať. To zhrnutie bolo pekné, dostatočné.
S tým som chcel skončiť, ale nedá mi tak urobiť takú poznámku, to je také intelektuálske povedať, že to sú takí debili, ktorí to tam podpísali, alebo čo to je teda, čo, aký je ten pocit? Že keď tie podporné stanoviská, tak to čo? Tak zhodíme tých ľudí, že je to takou frajerinou, povieme, takou frčkou?
Ja si viem istotne predstaviť pána exministra Uhliarika, ktorý by dal neviem čo za to, aby také podporné stanovisko niekedy v živote bol počul.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2013 14:17 - 14:18 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem. S kúskom vtipu a irónie musím konštatovať, že občania Slovenska sa môžu cítiť bezpečne, lebo toľko expertov na zdravotníctvo, ako má opozícia, som dávno nevidel pokope. Ďakujem im za to, teším sa na to, že budú spolupracovať na ozdravení slovenského zdravotníctva, no vzadu mám takú malú obavu.
K pánovi poslancovi Novotnému chcem povedať v úplnom kľude iba tú jednu vec, ktorú opakujem stále. Boli sme na prieskume výborovom alebo parlamentnom na ministerstve zdravotníctva, prezreli sme všetky tie dokumenty a musím povedať, že zákon nebol porušený. Celé výberové konanie prešlo absolútne normálne tak, ako malo ísť. Keby sa stalo to, že by niekto zasiahol do výberového konania, boli by sme tu sedeli proste z úplne iných príčin a veľmi pravdepodobne a oprávnene. Takže zneužívať niektoré fakty by sme nemali.
Čo sa týka nešťastnej udalosti, ktorá sa stala, o tom sme si už všetci povedali dávno, tí, ktorí, aj z vašich radov to dávajú troška nabok, že toto je proste vec, ktorú musí niekto vyšetriť a potom sa môžeme k tomu vrátiť, že aká je kde zodpovednosť. Ale nehnevajte sa na mňa, nedá sa to povedať, že niektorý z vás povie, že vy to nespájate. Vy ako opozícia to spájate, vy to živíte stále, tešíte sa z toho, to je smutné.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

16.5.2013 18:16 - 18:17 hod.

Vladimír Baláž Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vystúpil ako spravodajca výboru k spoločnej správe k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil uvedený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo. Obidva výbory prerokovali návrh zákona v stanovenej lehote a a doporučili Národnej rade návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor rokoval 14. mája 2013 a doporučil Národnej rade návrh zákona schváliť v predloženom znení.
Pani podpredsedníčka, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis