Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

2.12.2015 o 15:53 hod.

Mgr.

Péter Vörös

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 2.12.2015 15:53 - 15:55 hod.

Péter Vörös Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1833. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1838 z 26. októbra 2015 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor Národnej rady, výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 21. januára 2016 a gestorský výbor do 22. januára 2016.
Pani predsedajúca, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím vás, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.12.2015 15:38 - 15:39 hod.

Péter Vörös Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som určený Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1830. V menovom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1835 z 26. októbra 2015 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre sociálne veci a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 21. januára 2016 a gestorský výbor do 22. januára 2016.
Pani predsedajúca, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím vás, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 26.11.2015 14:39 - 14:40 hod.

Péter Vörös Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za korektnú odpoveď, pán minister. Ale napriek tomu nechápem, že prečo vaše ministerstvo nedokázalo za tých šesť mesiacov vypracovať požadovanú legislatívnu úpravu a vyhovieť požiadavke odkázaných ľudí. Pán minister, asi sa zhodneme na tom, že títo ľudia sú odkázaní na pomoc a zaslúžia si istoty. Je nepochybné, že riešenie tejto záležitosti je vo vašich rukách. Je vašou zodpovednosťou, aby ste týmto ľudom poskytli pomocnú ruku.
Pán minister, toto volebné obdobie sa už chýli ku koncu. Ale prisľúbte mi, pán minister, že po piatom marci, v prípade, že sa tu v parlamente stretneme, tento problém vyriešime.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.11.2015 17:07 - 17:13 hod.

Péter Vörös Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi využiť príležitosť, aby som pri prerokovaní štátneho rozpočtu upozornil na problémy v rezorte školstva. Na začiatku mi dovoľte citovať z programového vyhlásenia vlády:
"Vláda sa sústredí na rast úrovne a kvality vzdelávania všetkých občanov s dôrazom na mladú generáciu, na rozvoj a využívanie vedomostného a tvorivého potenciálu so zvýšením požiadaviek na adaptabilitu a odbornú znalosť ľudí. Uvedomuje si, že konkurencieschopnosť Slovenska je závislá od konkurencieschopných ľudí, ktorí sú vzdelaní, zruční, tvoriví a adaptabilní. V rámci daných možností bude zvyšovaný objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu so zameraním na posilnenie školstva, vedy a výskumu s cieľom zvýšenia ich kvality a ich efektivity." Koniec citátu.
Pri preštudovaní vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte som zistil, že v rozpočtovej kapitole pre rezort školstva sa počíta s objemom finančných prostriedkov na rok 2016 o 220 mil. eur nižším, ako tomu bolo v roku 2015. Asi sa všetci zhodneme na tom, že je to obrovský pokles.
Dámy a páni z vládnej koalície, naozaj takýmto hrubým spôsobom idete proti vlastnému programovému vyhláseniu vlády? Naozaj si myslíte, že takýmto oklieštením školstva prispejete k rastu úrovne a kvality vzdelávania a podporíte konkurencieschopnosť tejto republiky? Môžem vám vymenovať viacero oblastí v rámci školstva, na čo by bolo potrebné minúť tieto peniaze. Učitelia bratislavských, aj mimobratislavských škôl ohlásili na dnes protest proti podfinancovaniu školstva. Najviac vláde vyčítajú, že už dlhodobo ignoruje požiadavku komory učiteľov o zvýšenie platov učiteľov a zamestnancov školstva. Žiadajú o navýšenie učiteľských platov o 140 eur mesačne.
Vážení kolegovia, s akým svedomím sa budete pozerať do očí týchto učiteľov po schválení štátneho rozpočtu, a to pred konaním parlamentných volieb, keď Slovenská komora učiteľov svoje požiadavky predložila ministrovi školstva, minister im odpovedal, že so svojou požiadavkou vraj prišli neskoro? Prežíval som akýsi pocit "déja vu", to isté totiž odpovedal minister predstaviteľom Zväzu maďarských učiteľov na Slovensku, keď ho vyhľadali s požiadavkou o riešenie problémov malotriednych škôl, že vraj prišli neskoro. Nakoniec vysvitlo, že ministerstvo s týmito odbornými organizáciami plánované zmeny v školstve vôbec nekonzultuje. Zdá sa mi, že pán minister chce dať akúsi príručku učiteľom, zdá sa, že hľadá iba výhovorky pre prípad, ako nevyhovieť ich požiadavkám.
Slovenská komora učiteľov ďalej žiada vyčleniť 400 mil. eur na vyrovnanie rozdielov vo vybavenosti škôl. Čo im odpoviete na túto požiadavku? Že sme na to nemali? Pán minister financií vo svojom úvodnom prejave sa pýšil úspešným znižovaním deficitu verejných financií, hovoril o úspešnej konsolidácii rozpočtu a naozaj, to je dobré. Ale keď sme už na tom tak dobre, nechápem, prečo vám viac nezáleží na ďalšom fungovaní školstva, na budúcnosti našich detí, na dlhodobom osude Slovenska?
Kolegyne, kolegovia, 220 mil. eur je v školstve obrovský objem peňazí. Z tejto sumy by sme mohli bez problémov financovať všetky malotriedne školy, ktoré sa v dôsledku vládnych opatrení dostali na okraj ich zániku. Za to, že sa to teraz nestane, môžeme vďačiť iba triezvemu postoju poslancov, ktorí podporili pozmeňovací návrh môjho kolegu Árpáda Érseka, aby bola posunutá platnosť ustanovenia o zavedení minimálneho počtu žiakov v jednej triede na budúci rok. A teraz tu máme obrovskú sekeru v rozpočte rezortu školstva.
Musím povedať, že som absolútne sklamaný aj z toho, že súčasný minister školstva nie je schopný hájiť záujmy svojho rezortu vo vláde. Som sklamaný o to viac, že ide o mladého pragmatického človeka, ktorý má bohaté medzinárodné skúsenosti. Napriek tomu nedokázal obhájiť záujmy učiteľov, žiakov a napokon aj záujmy celého Slovenska.
Dámy a páni, v plnej miere podporujem požiadavku učiteľov o zvýšenie ich platov. Myslím si, že musíme urobiť všetko pre to, aby sa naše malotriedne školy, či už ide o školy s vyučovacím jazykom slovenským alebo maďarským, zachovali aj do budúcnosti. Našou spoločnou úlohou musí byť, aby sme vytvorili podmienky kvalitného, konkurencieschopného vzdelávania našich detí a budúcich generácií. Je nutné si však uvedomiť, že bez peňazí, bez investovania do nášho školstva to nepôjde.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2015 15:16 - 15:17 hod.

Péter Vörös Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Fronc, plne súhlasím s vaším názorom, síce nebol som predkladateľom návrhu na odvolanie pána ministra školstva, ale ako politik maďarskej národnosti však musím vyhlásiť, že mám niekoľko veľmi vážnych dôvodov tento návrh podporiť.
Podľa môjho názoru minister musí niesť plnú politickú zodpovednosť za to, čo sa deje v rezorte pod jeho vedením. Je všeobecne známy prípad, že japonského ministra dopravy, ktorý podal demisiu, lebo expresný vlak medzi Tokiom a Nagasaki meškal dve minúty. V tomto prípade ide o oveľa závažnejší problém, pretože ide o peniaze daňových poplatníkov.
Druhý dôvod, ktorý je pre mňa ešte závažnejší, je ten, že pán minister odmietol názor viac ako 26-tisíc rodičov, pedagógov a podporovateľov národnostných škôl, ktorí protestovali proti zníženiu počtu vyučovacích hodín čítania a písania. V skutočnej demokracii je nepredstaviteľné, aby predstaviteľ a reprezentant štátu takýmto hrubým spôsobom ignoroval názor občanov.
Myslím si, že pán minister ako politik zlyhal, a preto by mal vyvodiť prinajmenšom osobnú zodpovednosť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.10.2015 10:32 - 10:33 hod.

Péter Vörös
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.10.2015 18:47 - 18:48 hod.

Péter Vörös Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1661. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1678 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. 
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, ďakujem, skončil som, prosím vás, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.10.2015 12:47 - 12:48 hod.

Péter Vörös Zobrazit prepis

163.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ja považujem za veľmi dôležité, že tento návrh zákona tu dnes máme na stole, pretože aj slovenská politická elita už desaťročia dlhuje voči príslušníkom národnostných menšín s tou právnou úpravou.
Návrhom chceme nastavovať jasné podmienky podpory kultúry národnostných menšín a poskytujeme tým istý rámec alebo skôr východiskový bod tak pre menšiny, ako aj pre štát bez ohľadu na aktuálne zmeny v personálnom obsadení výkonných orgánov moci a vládnej garnitúry. Jedno z najdôležitejších prínosov navrhovanej právnej úpravy je podľa môjho názoru to, že pomáha predchádzať úplne zbytočným politickým konfliktom v oblasti poskytovania štátnej dotácie pre kultúrne organizácie národnostných menšín.
Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.10.2015 12:20 - 12:21 hod.

Péter Vörös Zobrazit prepis

151.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1757. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1769 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre sociálne veci.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím vás, otvorte rozpravu.

Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 1.10.2015 11:52 - 11:57 hod.

Péter Vörös Zobrazit prepis

131.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1776. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1788 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor Národnej rady a výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu k tomuto bodu programu.

Skryt prepis