Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

16.5.2019 o 14:53 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 16.5.2019 14:53 - 14:54 hod.

Juraj Blanár
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2019 16:28 - 16:31 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Možno aj z tohto je zrejmé, že tento návrh zákona bude mať podporu v celom politickom spektre, pretože sa jedná naozaj o niečo, čo môže úplne logicky zjednodušiť výmenu dokumentov po uzavretí manželstva. Takže chcem vás požiadať o podporu tohto zákona. A zároveň upozorniť, že v návrhu zákona je uvedený dátum platnosti uvedenia tohto zákona, ktorý zrejme nebude možné dodržať. Takže v druhom čítaní určite predložím zmenu tohto termínu, pardon, účinnosti tohto zákona tak, aby bolo možné zosúladiť s druhým čítaním. Takže ešte raz ďakujem pekne a chcem vás požiadať o podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2019 16:25 - 16:26 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážená snemovňa, dovoľte, aby som predložil novelu zákona v mene predkladateľov mňa a pána poslanca Roberta Fica zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.
Cieľom navrhovaného zákona o správnych poplatkoch je podporiť, aby poplatky, ktoré je potrebné po uzavretí manželstva pri výmene dokladov, ktoré sú spojené so zmenou priezviska boli odpustené tomu, ktorý má na to nárok. A tým ušetriť aj určité finančné prostriedky, že oslobodíme od týchto poplatkoch predovšetkým ženy, ktoré vstupujú do zväzku manželského. Celý zákon je ladený tak, aby bolo možné toto uplatniť pri hocijakom dokumente alebo doklade, ktorý bude potrebné v súvislosti so zmenou priezviska si vymeniť. To znamená, nie je potrebné, aby sme taxatívne uvádzali, o ktorých sa to jedná. Samozrejme, že tie najdôležitejšie sú úplne zrejmé, ale je dôležité, aby to bolo ošetrené v podstate u všetkých dokladov, ktoré bude potrebné v súvislosti s uzavretím manželstva a následnou zmenou priezviska jedného z manželov v dôsledku uzavretia manželstva zmeniť.
Bude sa jednať o bezplatné vydanie všetkých druhov dokladov, o vydanie ktorých požiada v dôsledku tejto zmeny manžel alebo manželka, ktorá zmení priezvisko. Pretože sú aj prípady, kedy manžel môže zmeniť priezvisko, ale v drvivej väčšine príkladov je to predovšetkým zmena priezviska u manželky. Všetko ostatné je uvedené v návrhu zákona.
Zároveň chcem konštatovať, že táto novela spĺňa všetky náležitosti. Je tam stanovisko z ministerstva financií a bude mať aj negatívny dopad na štátny rozpočet odhadovaný zhruba na asi 1,5 mil. eur. Toľko na predloženie tohto zákona. Pani predsedajúca, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 4.4.2019 15:03 - 15:03 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, chcem poďakovať za túto odpoveď, časovo určite nebol priestor, aby ste povedali ešte mnohé iné veci. Ale v prvom rade chcem predovšetkým vyzdvihnúť to, že sa tomu aktívne venujete a že otvárate aj tú diskusiu súvisiacu s predškolskými zariadeniami, kde naozaj migrácia spôsobuje práve problémy prenosu rôznych infekčných chorôb. A čo je dôležité, že aktívne komunikujete aj s verejnosťou.
A chcel by som aj vás podporiť, aby ste pokračovali v tom, pretože viete, že sú rôzne názory aj hnutia, čo sa týka očkovania, a je potrebné, aby fundovane sa odpovedalo na všetky tieto otázky.
Takže chcem vás podporiť a ďakujem za odpoveď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 18:08 - 18:10 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán poslanec Paška, ďakujem za kultivovaný a hlavne pokojný tón, že sa neustále snažíte presvedčiť o tých argumentoch, ktoré sú predovšetkým fundamentálne. Nikto tu nehovorí o tom, že je, sme proti boju proti násiliu na ženách. Nikto to tu nepovedal, aj keď sa snaží opozícia to takto predstierať. Jasne tu bolo povedané, že je tu problém s článkom 12 až s článkom 14. Ja budem mať vystúpenie a vyjadrím sa k tomu. Ale zároveň sa tu vtláča taká predstava, že ak sme raz členmi nejakej organizácie, tak musíme servilne...
===== nikto to tu nepodal, aj keď sa snaží opozícia to takto predstierať. Jasne tu bolo povedané, že je tu problém s článkom 12 a článkom 14. Ja budem mať vystúpenie a vyjadrím sa k tomu. Ale zároveň sa tu vtláča taká predstava, že ak sme raz členmi nejakej organizácie, tak musíme servilne všetko to, čo sa tam bude predkladať, prijímať. No nie. Dámy a páni, byť členom nejakej organizácie znamená aj kriticky sa vyjadrovať k tým veciam, ktoré sú tam a to neznamená, že sme proti tej organizácii. Ale nevytvárajme tu dojem, že Istanbulský dohovor je jediná dogma, ktorá dokáže bojovať proti násiliu na ženách. Nie je to pravda. A je tu množstvo zákonov, ktoré pán Paška by mohol povedať, ja ich môžem pre pani Blahovú vymenovať rovnako, ktoré o tom hovoria. Je to zákon 397/2015, Trestný zákon, je to zákon 372/1990 o priestupkoch, je to zákon 171/1993 o Policajnom zbore, je to zákon 274/2017 o obetiach trestných činov. Nech sa páči a mnoho ďalších sa pripravuje bez toho, aby sme tu potrebovali Istanbulský dohovor. Len treba si uvedomiť, že v Istanbulskom dohovore nie je možné uplatniť výhradu. Istanbulský dohovor buď prijmeme so všetkým čo tam je, alebo ho neprijmeme. A my máme výhrady práve k tým ustanoveniam, ktoré tam nepatria. Nech tam ostane všetko to, čo sa týka násilia na ženách, ale nie to, čo...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 18:08 - 18:10 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán poslanec Paška, ďakujem za kultivovaný a hlavne pokojný tón, že sa neustále snažíte presvedčiť o tých argumentoch, ktoré sú predovšetkým fundamentálne. Nikto tu nehovorí o tom, že je, sme proti boju proti násiliu na ženách. Nikto to tu nepovedal, aj keď sa snaží opozícia to takto predstierať. Jasne tu bolo povedané, že je tu problém s článkom 12 až s článkom 14. Ja budem mať vystúpenie a vyjadrím sa k tomu. Ale zároveň sa tu vtláča taká predstava, že ak sme raz členmi nejakej organizácie, tak musíme servilne...
===== nikto to tu nepodal, aj keď sa snaží opozícia to takto predstierať. Jasne tu bolo povedané, že je tu problém s článkom 12 a článkom 14. Ja budem mať vystúpenie a vyjadrím sa k tomu. Ale zároveň sa tu vtláča taká predstava, že ak sme raz členmi nejakej organizácie, tak musíme servilne všetko to, čo sa tam bude predkladať, prijímať. No nie. Dámy a páni, byť členom nejakej organizácie znamená aj kriticky sa vyjadrovať k tým veciam, ktoré sú tam a to neznamená, že sme proti tej organizácii. Ale nevytvárajme tu dojem, že Istanbulský dohovor je jediná dogma, ktorá dokáže bojovať proti násiliu na ženách. Nie je to pravda. A je tu množstvo zákonov, ktoré pán Paška by mohol povedať, ja ich môžem pre pani Blahovú vymenovať rovnako, ktoré o tom hovoria. Je to zákon 397/2015, Trestný zákon, je to zákon 372/1990 o priestupkoch, je to zákon 171/1993 o Policajnom zbore, je to zákon 274/2017 o obetiach trestných činov. Nech sa páči a mnoho ďalších sa pripravuje bez toho, aby sme tu potrebovali Istanbulský dohovor. Len treba si uvedomiť, že v Istanbulskom dohovore nie je možné uplatniť výhradu. Istanbulský dohovor buď prijmeme so všetkým čo tam je, alebo ho neprijmeme. A my máme výhrady práve k tým ustanoveniam, ktoré tam nepatria. Nech tam ostane všetko to, čo sa týka násilia na ženách, ale nie to, čo...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 15:47 - 15:49 hod.

Juraj Blanár
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 15:15 - 15:17 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Vážená pani poslankyňa, nemôžem sa ubrániť tomu, že ste asi neporozumeli celej tej diskusii, ktorá tu je, pretože ani jeden z nás, som presvedčený, tak ako sme tu, nespochybňujeme, že je potrebné v oblasti ochrany žien a násilia urobiť maximum. A ja som to už vo svojom príspevku pred tým povedal, Slovenská republika a všetky jej orgány, ktoré to majú v kompetencii, už dávno robia tieto veci a mám tu množstvo zosumarizovaných aktivít, ktoré sa udiali bez toho, aby sme mali nejaký Istanbulský dohovor. Inými slovami my nepotrebujeme Istanbulský dohovor, aby sme napĺňali množstvo vecí aj nadštandardne, čo v iných krajinách ešte ani len nemajú. Ale tu je debata o niečom inom, pani poslankyňa. Tu je debata o tom, že sa nejasné formulácie, ktoré sa netýkajú práve násilia proti ženám, vtláčajú do takýchto dohovorov, ktoré potom budú spôsobovať ohromné problémy pri rôznych sporoch a tak ďalej. Pretože akonáhle prijmeme ten dohovor do nášho právneho poriadku, tak budeme musieť brať aj terminológiu do úvahy. Ale tá terminológia je zmätočná. A naviac terminológia, ktorá popiera absolútne prirodzené záležitosti, ktoré sú tu. Čiže nesnažte sa vytvárať, že tu niekto nechce bojovať proti násiliu na ženách, to vôbec nie je pravda. Ale hovoríme o tom, že to, čo je tam v tom maličkom percente vtlačené plazivo, to tam jednoducho nepatrí. A Keďže nie je možné výhradu uplatniť, samotný dohovor o tom hovorí k jednotlivým výkladom a terminológii, tak jediná možnosť je tento dohovor odmietnuť. Ale budeme pokračovať v boji proti násiliu na ženách tak ako aj doposiaľ a možno aj lepšie.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 28.3.2019 14:42 - 14:43 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem pán podpredseda za vyčerpávajúcu odpoveď a doplňujúca otázka ani nie je potrebná, lebo ste sami uviedli, že o ďalšie dve opatrenia to chcete, alebo potvrdenia, rozšíriť. Avšak chcem vyjadriť, že táto aktivita je nesmierne dôležitá po tom, ako sa zaviedli klientské centrá a urobili sa naozaj všetky tie úkony, ktoré sú potrebné pre obyvateľov na rôznych úradoch omnoho prijateľnejšie a toto len tomu môže pomôcť. A to, čo ste uviedli, že bude potrebné ešte zvýšiť finančné prostriedky na niektoré opatrenia, veľmi rád to podporím pri návrhoch, ktoré budú predkladané, či už z vašej úrovne, pretože to budú naozaj veľmi dobre investované peniaze v prospech ľudí. Ešte raz ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 10:01 - 10:03 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, na začiatku, keď ste vystúpili som mal pocit, ako keby ste v podstate boli proti tomu uzneseniu, čo sa potom ukázalo, že nie je tak. A som veľmi rád, pretože sledujeme túto tému už dlhšie a myslíme si, že Slovenská republika urobila množstvo vecí a vy to veľmi dobre viete, že aj Žilinský samosprávny kraj bol preborníkom v mnohých veciach. Sme objednávali služby aj zariadenia ako máte vy a sme ich platili. Mali sme tam odborníkov, ako pani Halečkovú, ktorá sa tomu venovala a nepotrebovali sme k tomu žiadny Istanbulský dohovor. Preto ma trošku udivuje ten váš tón, pretože ste zaútočili v podstate na Slovenskú národnú stranu a de facto na túto vládu, lebo vy ste už tak naštartovaní, že hocičo tu príde, aj pozitívne, prvé čo je tak z vašej strany útok. Namiesto toho, aby ste videli v tom spojencov. Ja sa tomu venujem od začiatku a pre mňa je dôležité, že tento Istanbulský dohovor sa ešte u nás neuplatňuje. A hocikedy, keď pristúpime k tomu, aby sme ho zrušili, tak je to dobre. Lebo naozaj z vašej strany som nevidel ani jednu iniciatívu tu v parlamente, že by ste predkladali, aby sa Istanbulský dohovor zrušil, napriek tomu, že ste všetkých nás obviňovali, že to teraz ideme urobiť. Poďme sa spojiť, aby sme takéto veci, ktoré nepatria do našej spoločnosti odsúdili, dali ich preč. Ja sa k tomu vyjadrím aj z toho politického hľadiska, keď vznikal ten Istanbulský dohovor, ako sa tu Mikuláš Dzurinda predbiehal s ministrom a tak ďalej, kto bude prvý podpísaný pod tým. Ale poďme predovšetkým robiť to, čo je potrebné a myslím si, že aj ministerstvo práce, sociálnych vecí už urobilo veľa vecí na to, aby sme potláčali tento negatívny jav. A podotýkam, bez Istanbulského dohovoru, ktorý vnáša do našej spoločnosti niečo, čo je absolútne neprirodzené.
Skryt prepis