Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.9.2019 o 11:43 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.9.2019 11:43 - 11:43 hod.

Juraj Blanár
Ďakujem. Chcem požiadať všetkých členov mandátového a imunitného výboru, že zasadnutie nášho výboru sa uskutoční o 12. hodine v našej zasadačke. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2019 10:08 - 10:10 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega Madej, chcem poďakovať za ten fundovaný výklad toho návrhu, ktorý spoločne predkladáme. Ale zároveň chcem oceniť aj pani kolegyňu Krištúfkovú, ktorá na vás reagovala, aj kolegu Kollára, lebo som rád, že táto diskusia je hodnotová. Možno to zvyšovanie hlasu, ktoré pán Pčolinský možno používa, nie je na mieste, lebo nám ide spoločne o dobrú vec. A som veľmi rád, že všetci takto spoločne uznávame, že tuto má štát nezastupiteľné miesto. Lebo sú tu aj politické strany, ktoré hovoria, že štát by sa nemal do ničoho starať. Práve tuto vidíte krásny príklad toho, kde štát má nezastupiteľné miesto, aby sa práve v takejto problematike zastal tých žien, tých matiek. A to som veľmi rád, že sa spoločne na tomto zhodneme, a som presvedčený, že aj z tejto rozpravy, ktorá tu je podľa mňa vecná, a ešte raz oceňujem aj aktivitu kolegyni Krištúfkovej, ktorá sa tomu venuje, avšak myslím si, že návrh, ktorý predkladáme, je naozaj komplexnejší, tak ako to aj pani kolegyňa Bašistová hovorila, lebo má to náväznosť širokú. Áno, môže sa stať, že niekde aj nejaká chybička sa ukáže, ale sme tu preto a vidím to aj z tej diskusie, aby sme urobili čo najlepšiu novelu, aby sme pomohli tým matkám.
A ešte raz chcem poďakovať za tú diskusiu, lebo je naozaj hodnotová a prináša niečo, čo ľudia potrebujú, v tomto prípade matky. Takže chcem všetkým poďakovať, aj tebe, pán kolega, a som presvedčený, že v závere dospejeme k dobrej novele spoločne. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 16:50 - 16:52 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Vážená pani poslankyňa, oceňujem predovšetkým tie informácie, ktoré ste sa snažili podložiť štatistikami. Tuším, že to bolo Únie zamestnávateľov, ak sa nemýlim. Avšak chýbajú tam ďalšie údaje, o ktorých oni nie veľmi radi hovoria. Napríklad to, že aký je podiel zisku na celkovom obratu v našej krajine a v ostatných krajinách, ktorý je rapídne vyšší. Nehovoria napríklad aj o tom, že produktivita v našej krajine stúpla významné. Dneska sa v mnohých odvetviach dokážeme vyrovnať produktivitou Nemecka a iným krajinám. Kdežto mzdy sú stále kdesi dole.
A viete nie celkom sa mi dobre počúva, chcel by som vás teda počuť, aby ste to, poprosiť, aby ste to povedali. Povedali ste od štátu neustále stále viac a viac zaťažovanie ďalšími odvodmi. Prosím vás, povedzte ktoré odvody sú opätovne zavádzané pre zamestnávateľov. Povedzte, aby sme sa konečne dozvedeli, pretože tá floskula, ktorú používate nie je pravdivá. Hovoríte o príplatkoch za nočnú prácu, atď. Ale nepovedali ste, že Slovensko je krajina, kde je najväčší podiel nočnej práce. Tak potom povedzte, že vaše videnie politickej strany je také, že tieto príplatky jednoducho zrušíte a ľudia jednoducho nech pracujú v noci bez príplatku. My to tak nevidíme. My si myslíme, že títo ľudia by mali byť chránení a zamestnávatelia by sa mali snažiť čo najviac tú prácu orientovať cez normálny pracovný čas, pokiaľ je to možné. Lebo niektoré prevádzky to jednoducho neumožňujú.
A to strašenie s nezamestnanosťou, to už kolega aj Tomáš povedal, prestaňte s tým, prosím vás. Pretože veď vidíte ako sa tu zvyšuje minimálna mzda a nezamestnanosť nám klesá na rekordné minimá. Ba dokonca máme problém v niektorých odvetviach nájsť zamestnancov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 16:28 - 16:31 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán poslanec, už som si myslel, že nebude mať žiadnu pripomienku, ale zdá sa že som sa mýlil. Nuž viete keď si zoberiete ten posledný zákon, ktorým sme novelizovali odpustenie poplatku pri výmene dokladov, po zosobášení sa, týka sa to predovšetkým žien, tak tam bolo nosný predovšetkým poplatky, správne poplatky, ale nie súdne, tiež už boli okrajové, ale nechceli sme to odtiaľ vyňať lebo možno vy by ste boli prvý, ktorý by ste prišli, no ale ešte na toto ste zabudli a to ste tam nedali. Čiže, vždy sa snažíte v druhom vidieť to zrniečko, ale v sebe nevidí žiadne brvno, ktoré máte v oku. Čiže ja by som dnes mohol povedať rovnako, že prečo, možno z vašej strany sa nedohodnete a pri mnohých zákonoch, ktoré tu predkladáte novely, týkajúcich sa povedzme sociálnej oblastí tak sa dohodnite a dajte ich naraz, prečo prichádzate každú schôdzu s inými a týka sa to toho istého zákona. Viete aká požičaj, taká vráť. Ja si myslím, že sme pristúpili k tomu systémovo, samotná táto novela je systémová tým, že využíva skúsenosť, ktorá už je v aplikačnej praxi pri iných, iných výnimkách, ktoré umožňujú tým, ktorí sa chcú domôcť práva a sú v tom vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorí ťahajú za kratší koniec aby sme im trošku pomohli, ja si myslím, že je to systémové a len to rozširujeme aj na základe aplikačnej praxe a snažme sa všetci, pán Dostál ak teraz hovoríte o tom, že my by sme mali byť tí koaliční šetrní pri novelách aj vy sa snažte ako opoziční. Ja by som bol tiež najradšej, no ale vy ste prvý, ktorý potom prídete a hovoríte, že koľko ste tu pod predkladali noviel a tak ďalej, sami sa predbiehate no tak možno niektorí ďalší. Práve naopak mali by sme byť možno striedmejší ale kvalitnejší. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2019 16:25 - 16:26 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
sme zamestnávateľ uprednostní niekoho iného pred niekým, ktorým je úplne totožný napríklad spomeniem matku, ktorá má niekoľko detí. Povedia zamestnávateľ, že potrebujú mať stálu zamestnankyňu a je tam problém s tým, že môže chodiť často na OČR a opatrovať svoje deti, ale zrazu zistí, že táto matka, že bola zamestnaná identicky a presne s takým istým vzdelaním a rovnako žena, ktorá nemá tento "viažuci" sa vzťah k rodine a mohol by som menovať iné, napríklad pri zamestnávaní ľudí, ktorí sú nad 50 rokov, čo je dnes naozaj vypuklý problém, a tiež tam môže byť diskriminácia, takýchto naozaj problematických vecí, ktoré práve vychádzajú z toho paragrafu 316 civilného sporového poriadku je pomerne veľa a preto im chcem predovšetkým týmto odpustením poplatku pomôcť a ja som využil práve najviac vypuklý problém, ktorý sa ukázal v praxi ako naozaj veľmi vypuklý a to je napríklad súdenie sa o nevyplatenú mzdu. Takže dúfam, že vám stačilo toto vysvetlenie a samozrejme pokiaľ prejde tento zákon o čo vás chceme požiadať do druhého čítania, tak bude priestor prípadne aj hlbšie diskutovať o jednotlivých veciach, ak myslíme si, že je potrebné ešte možno v nejakej oblasti pomôcť týmto ľuďom, ktorí práve v tomto súdnom spore potencionálnom ťahajú za kratší koniec a pomôcť im treba. Ďakujem pekne pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2019 16:23 - 16:26 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Hneď budem odpovedať, pretože nikto sa neprihlásil ďalší. Pán poslanec, ďakujem za vystúpenie a chcem v prvom rade vás upriamiť na to, čo už dnes je vyňaté z poplatkov v prípade, ak sa napríklad súdite v konaní o určení neplatnosti skončenia pracovného pomeru a to už je taxatívne dnes jasne zadefinované. Ja som hovoril predovšetkým odvolávajúc sa na § 316 Civilného sporového poriadku na takzvané individuálne, týkajúce sa individuálnych pracovných vzťahov a tam napríklad spadajú aj spory, ktoré sú napríklad z nevyplatenia mzdy. Keď rozviažete pracovný pomer, pretože zo Zákonníka práce to môžete urobiť, ale nemáte vyplatenú mzdu, tak sa idete o ňu súdiť, ale ak sa o ňu chcete súdiť, tak musíte zaplatiť v tomto prípade súdny poplatok. Alebo ešte vám to rozšírim o jednu oblasť, ktorá je tiež veľmi by som povedal dnes aj vypuklá, to je napríklad z pohľadu diskriminácie konania zamestnávateľa pri prijímaní do zamestnania. Stáva sa veľakrát, že napríklad sú vypísané výberové konania a povedzme zamestnávateľ uprednostní niekoho iného pred niekým, ktorý je úplne totožný, napríklad spomeniem matku, ktorá má niekoľko detí, povedia zamestnávateľ, že potrebuje mať stálu zamestnankyňu a že je tam problém s tým, že môže chodiť často na OČR-ky ...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2019 16:14 - 16:18 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pán predsedajúci, vážená snemovňa, dovoľte, aby som predložil novelu zákona č. 71/1992 o súdnych poplatkoch a poplatkoch za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov. V zásade dnes v zákone o súdnych poplatkoch už existujú kategórie, kedy je možné odpustiť súdny poplatok. Sú špecifické skupiny sporov, ktoré sú jasne zadefinované ako je to konanie o náhrade škody z pracovného úrazu a choroby z povolania, konaní o určení neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a uplatnenie nárokov za neplatného skončenia pracovného pomeru. Čiže o túto skupinu konaní chceme rozšíriť aj všeobecne týkajúce sa individuálnych pracovných vzťahov a štátnozamestnaneckých pomerov a služobných pomerov. To znamená, aby všetky tieto okruhy, ktoré sú zadefinované v civilnom spornom poriadku, boli v podstate v podobnom režime ako to ide napríklad pri spotrebiteľských sporoch. Dnes už je úplne bežné, že sa musia zamestnanci, ktorí nedostali vyplatenú mzdu niekoľko mesiacov majú nárok samozrejme rozviazanie pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce a tak ďalej, avšak so mzdou je to veľmi problematické a dnes, ak sa chcú súdiť, tak musia samozrejme zaplatiť poplatok najskôr ako dajú podnet na súd. Tento poplatok sa dnes pohybuje tuším vo výške 6 % zo súdenej sumy. Čo nie je jednoduché a keď si zoberiete, že mnohí sa nachádzajú naozaj v situácii, keď nemajú finančné prostriedky, pretože im neboli vyplatené a ešte majú aj platiť súdne poplatky s vidinou, že nevedia ešte ako to celé dopadne, tak chceme ich od tohto odbremeniť, aby boli voľní a mohli bez akýchkoľvek problémov podať podnet na súd a súdiť sa oprávnene o vyplatenie ušlej mzdy alebo nevyplatenej mzdy. Čiže z tohto dôvodu navrhujeme v § č. 4 ods. 2 písm. d) doplniť dva body, ktoré hovoria o konaní o náhrade škody z pracovného úrazu, choroby z povolania a konaní určení neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a pri uplatnení nárokov z neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a ten druhý je v individuálnom pracovnom spore ako som už spomínal odvolaním sa na Civilný sporový poriadok § 316, ktoré sú neuvedené v bode 1, ak žalobca v tomto spore nie je zamestnávateľ. Vážené dámy, vážení páni, navrhujem účinnosť tejto novely od 1. novembra 2020 a ešte povinnosti, ktoré sú z hľadiska legislatívneho procesu, chcem len uviesť, že tento návrh bude mať vplyv na štátny rozpočet, pokúsili sme sa to vyčísliť na základe známych informácií a ten dopad je zatiaľ predpokladaný 90 tisíc eur ročne, čo nie je veľa, ale samozrejme je to zdeformované, pretože my nevieme koľkí sa chceli uchádzať alebo chceli sa domáhať súdom o ušlý zisk alebo predovšetkým nevyplatenú mzdu alebo iných diskriminačných vecí, ktoré s tým súvisia, takže ten dopad môže byť aj vyšší, ale v každom prípade tie ostatné dopady sú, sú len a len pozitívne, ak spomeniem vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, čo musíme už od mája tohto roku rovnako uvádzať. Toľko z mojej strany a chcel by som vás požiadať o podporu tejto novely zákona. Ďakujem pekne pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.9.2019 9:50 - 9:56 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, prednesiem druhý návrh, o ktorom budeme hlasovať.
Najskôr informáciu mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o zániku mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát.
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážená snemovňa, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 6. septembra 2019 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky bolo dňa 4. septembra 2019 doručené oznámenie o právoplatnosti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za úmyselný trestný čin sp. zn. 2 To 10/2018 z 3. septembra 2019, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho vyhlásenia 3. septembra 2019 v trestnej veci poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Mazureka.
Podľa čl. 81a písm. f) Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin. Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Mazureka zanikol 3. septembra 2019.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1764 zo dňa 4. septembra 2019 vyhlásil podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1, 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníka.
Na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky nastupuje dňom 4. septembra 2019 za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 náhradník Milan Špánik, narodený 2. júla 1971, bytom Nové Mesto nad Váhom.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1765 zo 4. septembra 2019 prerokoval zánik mandátu poslanca Milana Mazureka a preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníka podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predkladá informáciu spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. septembra 2019 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky k zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a nastúpeniu náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že podľa čl. 81a písm. f) Ústavy Slovenskej republiky zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Mazureka dňom 3. septembra 2019;
2. že podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1, 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1764 zo 4. septembra 2019 vyhlásil nastúpenie náhradníka. Na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Mazureka nastupuje dňom 4. septembra 2019 za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 náhradník Milan Špánik, narodený 2. júla 1971, bytom Nové Mesto nad Váhom;
3. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky k zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a nastúpenie náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.9.2019 9:39 - 9:48 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená snemovňa, dovoľte mi, aby som predniesol informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknuté mandáty a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý, ktorého, o čom dnes rokoval aj výbor mandátový ráno o ôsmej.
Na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 6. septembra 2019 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníkov na zaniknuté mandáty a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1659 z 1. júla 2019 zobral na vedomie, že podľa čl. 81a písm. e) Ústavy Slovenskej republiky poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Miroslavovi Čížovi, Lucii Ďuriš Nicholsonovej, Eugenovi Jurzycovi a Milanovi Uhríkovi, ktorí boli zvolení 25. mája 2019 za poslancov Európskeho parlamentu, zanikol 1. júla 2019 mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1609 z 3. júna 2019, č. 1642 z 11. júna 2019 a č. 1645 z 13. júna 2019 a č. 1660 z 1. júla 2019 zobral na vedomie:
1. vyhlásenie náhradníkov za stranu SMER - sociálna demokracia
- Borisa Suska, Rastislava Chovanca a Michala Bagačku, že sa vzdávajú práva nastúpiť na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pretože vykonávajú funkcie štátnych tajomníkov,
- Oľgy Nachtmannovej, že sa vzdáva práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pretože vykonáva funkciu štátnej tajomníčky,
- Viliama Jasaňa a Ivana Vargu, že sa vzdávajú práva nastúpiť na mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky v poradí podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016;
2. vyhlásenie náhradníka za stranu Sloboda a Solidarita
- Michala Brosku, že sa vzdáva práva nastúpiť na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky v poradí podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1666 z 8. júla 2019 vyhlásil podľa § 71 ods. 1 a zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1, 2 písm. b) a c) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom 8. júla 2019 nastúpenie náhradníkov nasledovne:
za stranu SMER - sociálna demokracia
- na zaniknutý mandát poslanca Miroslava Číža nastupuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Peter Náhlik, ktorý vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Richarda Rašiho,
- na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho nastupuje náhradník Marek Mitterpák, narodený 9. januára 1975, bytom Košice,
za stranu Sloboda a Solidarita
- na zaniknutý mandát poslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej nastupuje náhradník Marián Viskupič, narodený 18. októbra 1977, bytom Šúrovce,
- na zaniknutý mandát poslanca Eugena Jurzycu nastupuje náhradník Jakub Nedoba, narodený 16. júna 1988, bytom Bratislava,
za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
- na zaniknutý mandát poslanca Milana Uhríka nastupuje náhradník Marián Chmelár, narodený 17. marca 1960, bytom Bratislava.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1667 z 8. júla 2019 preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov na zaniknuté mandáty a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a predkladá informáciu o nastúpení náhradníkov spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Teraz si dovolím predniesť návrh uznesenia, vážený pán predseda.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky zo 6. septembra 2019 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknuté mandáty a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie
1. podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že podľa čl. 80a písm. e) poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Miroslavovi Čížovi, Lucii Ďuriš Nicholsonovej, Eugenovi Jurzycovi a Milanovi Uhríkovi, ktorí boli zvolení 25. mája 2019 za poslancov Európskeho parlamentu, zanikol 1. júla 2019 mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky;
2. že podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1666 z 8. júla 2019 vyhlásil nastúpenie náhradníkov dňom 8. júla 2019 nasledovne:
za stranu SMER - sociálna demokracia
- na zaniknutý mandát poslanca Miroslava Číža nastupuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Peter Náhlik, ktorý vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Richarda Rašiho,
- na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho nastupuje náhradník Marek Mitterpák, narodený 9. januára 1975, bytom Košice,
za stranu Sloboda a Solidarita
- na zaniknutý mandát poslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej nastupuje náhradník Marián Viskupič, narodený 18. októbra 1977, bytom Šúrovce,
- na zaniknutý mandát poslanca Eugena Jurzycu nastupuje náhradník Jakub Nedoba, narodený 16. júna 1988, bytom Bratislava,
za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
- na zaniknutý mandát poslanca Milana Uhríka nastupuje náhradník Marián Chmelár, narodený 17. marca 1960, bytom Bratislava;
3. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknuté mandáty a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 14:24 - 14:25 hod.

Juraj Blanár
Azda nie je potrebné. Ja som chcel pani ministerke poďakovať jednak aj preto, že tu môžeme mať tú informáciu, ale zároveň chcem aj poďakovať pani ministerke za naozaj veľmi vzorné reprezentovanie v rámci predsedníctva V4 a hlavne nastolenie tých dôležitých otázok, ktoré je potrebné riešiť aj pre budúce V4.
Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, pani ministerka.
Skryt prepis