Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.2.2020 o 9:47 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2020 9:47 - 9:49 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec Dostál, tuto nejde o žiadnu rozprávku o bubákoch, ide o vážnu vec, pán Dostál. Ide o to, či sa Slovensko bude ďalej vyvíjať ako prirodzené, na základe úplne normálnych, prirodzených vzťahov aj biologických, alebo tu budeme do nášho právneho systému púšťať veci, ktoré sú neprirodzené.
Ale vôbec ma to nečuduje; neprekvapuje, pretože, pán Dostál, vy máte, a nerobím to obvykle rád, v názve vašej strany, ktorá sa sem dostala na chrbte najskôr MOST-a - HÍD a potom na chrbte SaS, Občianska konzervatívna strana. To znamená, to konzervatívne tam máte len preto, aby ste zastierali presadzovanie všetkých týchto ultraliberálnych vecí, ktoré sa do Slovenska a do nášho právneho systému snažia dostať. A preto jasne ste povedali posolstvo pre všetkých občanov Slovenskej republiky, že vy ste za to, aby sa tu indoktrinovali deti. Vy ste za to, aby sa deti mohli rozhodovať už v útlom veku o tom, aké v budúcnosti budú mať pohlavie, a mnoho iných vecí, ktoré tam, ktoré sú tam uvedené.
Slovensko toto nepotrebuje. My potrebujeme normálny, prirodzený vývoj, nepotrebujeme takéto, takýchto chameleónov, ktorí nám tu podsúvajú niečo, čo nám nepatrí. Ja budem za tento dohovor hlasovať tak, že odmietneme, pretože vidíte aj na tom, že dvakrát už sme tu hlasovali viac ako ústavnou väčšinou proti tomuto Istanbulskému dohovoru a máme ho tu tretíkrát. Niekomu veľmi záleží na tom, aby Istanbulský dohovor prešiel. My mu hovoríme rázne nie a môžete robiť, čo chcete.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.12.2019 19:25 - 19:25 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, páni poslanci a milí kolegovia, z poverenia predsedu poslaneckého klubu strany SMER – sociálna demokracia chcem, samozrejme, vám popriať všetkým požehnané sviatky, produktívny, alebo by som povedal, dobrý adventný čas. Ale chcem aj poďakovať predovšetkým za spoluprácu, aj keď veľakrát sme mali rôzne názory a vyzerá to tak, že táto schôdza je posledná v tomto volebnom období. Prajem vám všetkým pevné zdravie, aby sme politiku na Slovensku dokázali posunúť tým lepším smerom v budúcom volebnom období. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 28.11.2019 14:16 - 14:17 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda vlády, a rád si zoberiem ešte tie ďalšie čísla. Išlo mi o to, keď som položil túto otázku, aby naozaj bolo odprezentované niečo, čo je pozoruhodné. Všetky tie čísla, ktoré ste povedali, hovoria o tom, že ten zákon o najmenej rozvinutých regiónoch priniesol svoje ovocie napriek tomu, že mnohí sa tomu smejú, ale sú to pozoruhodné výsledky. A myslím si, že netreba ich brať ako samozrejmosť. A v tejto aktivite podľa môjho názoru treba pokračovať ďalej napriek tomu, že je tam množstvo pálčivých problémov vo všetkých týchto regiónoch, ale prináša to svoje ovocie. Takže chcem aj touto cestou poďakovať vám osobne ako podpredsedovi, ktorý to máte vo svojom portfóliu, ale aj vláde, a bol by som rád, keby sa pokračovalo v tom ďalej. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.11.2019 11:24 - 11:24 hod.

Juraj Blanár
Vážené panie poslankyne a poslanci, členovia výboru mandátového a imunitného, chcem vás upozorniť, že máme rokovanie o 12.00 hodine k námietke pánov poslancov Marčeka a Šimkovičovej. A chcel by som aj poprosiť pána Matoviča, pána poslanca Matoviča, aby využil svoje právo a prišiel vysvetliť svoje konanie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 10:35 - 10:35 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán poslanec, aby bolo jasno. Ja som nikoho nepočul vo vystúpení v tejto Národnej rade, že by nejakým spôsobom bagatelizoval násilie na ženách. Ale vy ste to zneužili pri vašej reči, nikto to tu nebagatelizuje. Ak hovoríme, tak hovoríme o tom, že sa tu prostredníctvom takéhoto dohovoru dostáva niečo, čo môže spôsobiť práve toto, čo ste hovorili, civilizačný konflikt. Práve to.
Áno, vy ste povedali, že pravda je taká. Nuž áno, pravda je vždy taká, ako poviete vy, zdá sa. Uznesenie sem nepatrí, to znamená, že v podstate v parlamentnej demokracii poslanci, všetci, čo sú tu, keď sa niečo spoločensky deje, tak by mali držať hubu a krok. Lebo sem uznesenie nepatrí. Keď sa budeme baviť, povedzme, o nejakých iných veciach, povedzme o Ukrajine a tak ďalej, uznesenie sem nepatrí.
Otočiť kormidlo k liberalizmu, áno, to je presne to, čo chcete. Ale tie vaše avantúry liberálne na Slovensko nepatria.
Nuž a to, že je potrebné tento dokument a toto uznesenie prijať, o tom nikto nepochybuje, pretože my nepotrebujeme takýto dohovor, ktorý sem vnáša niečo, čo absolútne nepatrí do nášho poriadku. A myslím si, že náš systém dobre funguje, aby sme proti násiliu bojovali efektívne.
A ešte posledná vec. Hovoríte tu o nejakej koalícii s hnedými. Áno, ja si pamätám koalíciu s modrými – PS a vami, odídencami, ktorí ste napríklad spoločne hlasovali o návrhu zákona na zmenu voľby generálneho prokurátora. Všetci si to tu pamätajú. Tak ak máte s tým problém, prineste sem uznesenie, že jednoducho poslanci ĽS a SNS nemôžu hlasovať v parlamente vôbec, pretože keď sa rozhodnú s tými alebo s tými, automaticky vytvárajú nejakú koalíciu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.11.2019 13:55 - 14:04 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážená snemovňa, mandátový a imunitný výbor podáva informáciu o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát a o neuplatňovaní mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 26. novembra 2019 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Po prvé, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec, pán poslanec, počkajte chvíľku.
Páni poslanci, páni poslanci, nevyrušujte vystúpenie pána predsedu mandátového a imunitného výboru, lebo znovu potom bude niekto z vás, ktorý spochybní, či je právoplatne tu poslanec, ako sa to stalo minule alebo na predminulej schôdzi.
Takže nech sa páči, pán predseda.

Blanár, Juraj, poslanec NR SR
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Peter Chudík podľa §; podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky doručil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky písomné rozhodnutie o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1855 z 31. októbra 2019 uvedenú skutočnosť zobral na vedomie.
Mandát poslanca Petra Chudíka zanikol v zmysle čl. 81a písm. b) Ústavy Slovenskej republiky na základe doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady dňom 31. októbra 2019.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím 1923 z 12. novembra 2019 zobral na vedomie vyhlásenie náhradníkov za stranu SMER – sociálna demokracia o vzdaní sa práva nastúpiť na zaniknutý mandát a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v poradí podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 5. marca 1916 (Pozn. red.: Správne malo byť "2016".)
1. Vyhlásenie Borisa Suska, Rastislava Chovanca, Michala Bagačku a Oľgy Nachtmannovej, že sa vzdávajú práva nastúpiť na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradník za stranu SMER – sociálna demokracia, pretože vykonávajú funkciu štátnych tajomníkov, a to na ministerstve životného prostredia, ministerstve hospodárstva, ministerstve vnútra a Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
2. Vyhlásenia Viliama Jasaňa a Ivana Vargu, že sa vzdávajú práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradník za stranu SMER – sociálna demokracia.
3. Že ďalší náhradník za stranu SMER – sociálna demokracia podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky z 5. marca 2016 je Peter Fitz, narodený 10. augusta 1975, bytom Šenkvice.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov svojím rozhodnutím 1924 z 13. novembra 2019 vyhlásil dňom 13. novembra 2019 nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady z 5. marca 2016 za stranu SMER – sociálna demokracia nasledovne:
Na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Chudíka nastupuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Marián Kéry, ktorý vykonáva mandát poslanca ako náhradník za neuplatňovaný mandát poslanca Petra Žigu.
Po ďalšie, na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Žigu nastupuje náhradník Peter Fitz, narodený 10. augusta 1975, bytom Šenkvice.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa oboznámil s rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a vyhláseniami o vzdaní sa práva nastúpenia náhradníkov na zaniknutý mandát a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podáva Národnej rade Slovenskej republiky informáciu výboru spolu s návrhom na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážená snemovňa, vážený predsedajúci, uznesenie Národnej rady z 26. novembra 2019 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát a o neuplatňovaní, a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. Podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Chudíka zanikol v zmysle čl. 81a písm. b) Ústavy Slovenskej republiky na základe doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky dňom 31. októbra 2019.
2. Že podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) a ods. 3 Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1924 z 13. novembra 2019 vyhlásil nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 za stranu SMER – sociálna demokracia dňom 13. novembra 2019 nasledovne:
a) Na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Chudíka nastupuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Marián Kéry, ktorý vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný, neuplatňovaný mandát poslanca Petra Žigu.
b) Na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Žigu nastupuje náhradník Peter Fitz, narodený 10. augusta 1975, bytom Šenkvice.
3. Informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Toľko z mojej strany, pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.11.2019 13:19 - 13:20 hod.

Juraj Blanár
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.10.2019 9:02 - 9:07 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán podpredseda, ctení kolegovia, vážená pani kolegyňa, prajem vám všetkým pekné ráno a som rád, že môžem otvárať dnešný rokovací deň s takýmto pozitívnym návrhom zákona, ktorým chceme novelizovať zákon č. 71 o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
Zámerom navrhovanej úpravy je oslobodiť od platenia súdnych poplatkov nielen doteraz úzku špecifickú skupinu sporov. Ja ich vymenujem, ktoré už nie sú oslobodené, pretože to je dobré aj pre osvieženie pamäti, a čo chcem ešte ďalej rozšíriť.
Je to o konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania, konanie o určení neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a uplatnení nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru. Rovnako je to pri konaní o preskúmaní rozhodnutí služobných orgánov týkajúcich sa skončenia služobného pomeru profesionálnych vojakov, príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, príslušníkov Národného bezpečnostného úradu a tak ďalej.
Týmto návrhom však chceme rozšíriť túto skupinu konaní aj o konania, ktoré sa všeobecne týkajú individuálnych pracovných vzťahov štátnozamestnaneckých pomerov a služobných pomerov.
Návrh vychádza z potreby všeobecne umožniť zamestnancom, aby sa mohli vo väčšej miere súdnou cestou domáhať svojich práv, ktoré boli porušené bez ďalšej finančnej náhrady a záťaže formou súdnych poplatkov. Ide o obdobný postup ako pri spotrebiteľských sporoch. Prax totiž prináša množstvo situácií, v ktorých dochádza k porušovaniu práv zamestnancov, a to jednak v oblasti odmeňovania, ale aj iných pracovných podmienok, prípadne dokonca k diskriminačnému konaniu zo strany zamestnávateľa pred uzavretím pracovného pomeru. Nielen, ale predovšetkým v prípadoch nedodržania Zákonníka práce v oblasti odmeňovania sa zamestnanci dostávajú do absurdnej situácie, že na jednej strane nedostávajú za svoju prácu riadne zaplatené, na druhej strane pre nich súdny spor znamená zvýšené výdavky. Zo skúseností sa odhaduje, že viac ako polovica pracovníkov dotknutých porušením Zákonníka práce sa nedomáha svojich práv na súde, pretože súdny spor pre nich predstavuje nezvládnuteľné finančné náklady bez istoty víťazstva v spore.
Slovenská republika má kvalitné a moderné pracovné právo reagujúce na meniace sa na podmienky výkonu práce v zamestnaneckom pomere. Pre reálne zabezpečenie práv zamestnancov, ktoré z neho vyplývajú, však nie je dostatočná len kvalitná právna úprava, ale tiež zabezpečenie podmienok, ktoré zamestnancom umožnia reálne tieto práva uplatňovať, resp. domáhať sa ich uplatňovania v prípade, ak to zamestnávateľ nerešpektuje.
Inšpekčná činnosť inšpekcie práce ukazuje na značný počet zamestnávateľov, ktorí nerešpektujú uložené povinnosti odstrániť rozpor so Zákonníkom práce. Navrhovaná zmena teda odstráni kľúčovú prekážku a tú som vám už predstavil.
Vážené dámy, vážení páni, tento návrh zákona má dopad na štátny rozpočet, ktorý sme nejakým spôsobom kvantifikovali na základe tých sporov, ktoré doteraz boli, je to asi 90-tisíc eur, avšak myslíme si, že to môže stúpnuť práve preto, že týmto rozviažeme mnohým, ktorí mali prekážku práve tú finančnú, keďže sa dostali do nezávideniahodnej situácie, že sa budú domáhať svojich práv viac.
Toľko z predstavovanej novely. Pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.10.2019 17:08 - 17:09 hod.

Juraj Blanár
Vážený pán predsedajúci, na návrh troch poslaneckých klubov, SMER, SNS a MOST - HÍD, navrhujem prerokovať návrh novely zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch (tlač parlamentná 1623) zajtra, 18., o 9.00 hodine ráno. Dôvod je dlhodobo plánovaná operácia predkladateľa. Ďakujem za pochopenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.9.2019 11:43 - 11:43 hod.

Juraj Blanár
Ďakujem. Chcem požiadať všetkých členov mandátového a imunitného výboru, že zasadnutie nášho výboru sa uskutoční o 12.00 hod. v našej zasadačke. Ďakujem.
Skryt prepis