Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2017 o 10:04 hod.

MUDr. PhD.

Darina Gabániová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 14:38 - 14:38 hod.

Darina Gabániová Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja nie som hovorca cirkví, ale tento zákon určite nie je v záujme cirkví, pretože cirkvi sú si vedomé určite nevyhnutnosti vedenia dokumentácie v štátnom jazyku. Určite je to zjednocujúci faktor aj v cirkevných radoch a okrem toho cirkev si je vedomá aj toho, že zastupuje štát napríklad v civilnom práve pri sobášoch a podobne. Nech, určite tam boli cirkvi použité len ako mimikry. Ako vám veľmi záleží na cirkvách! Úžasné! Udrieť na strunku religiozity, gratulujem! (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2019 14:24 - 14:26 hod.

Darina Gabániová Zobrazit prepis
Ak dovolíte, znova sme pri tom, čo už som tu spomínala v parlamente. Pred vstupom do Únie, resp. po páde totality, tak sa preaproximoval školský systém alebo prirovnával školský systém k systému vonku. A nebralo sa do úvahy, že tu prešlo školstvo reformou školskou, kde sa namiesto stredných dvojročných škôl a vyšších škôl nahradila stredné školstvo, ktoré zahŕňalo všeobecné vzdelávanie, SVŠ-ku, neskôr štvorročné gymnázium, tam to bolo 3-ročné, potom 4-ročné a potom to boli odborné školy, ktoré boli 4-ročné, no a potom učňovské školy, ktoré boli 2-ročné, potom 3-ročné, nakoniec 4-ročné s maturitou.
Tým chcem povedať, že tento náš v podstate ušľachtilý školský systém sa potom surovo prirovnal k tomu, že absolventi škôl, sa nebral do úvahy profil absolventa, ale sa zhodili alebo zahodili na minimálnu úroveň namiesto toho, aby odborní absolventi boli braní ako absolventi high school, pretože to boli vlastne v podstate pred reformou za socializmu absolventi vyšších škôl. Čiže high school. Tak nás hodili na nejaké mizerné vzdelanie a začali nás driblovať do nejakého dosahovania vysokej školy. Namiesto toho, aby všetky naše odborné školy sa stali high school.
Na tento, na túto chorobu teraz klopítame, ak mám povedať, použiť bohemizmus, odvtedy stále, stále, stále. Ak toto sa niekomu zdá ako atavizmus, no tak toto je návrat trošku, lebo predpokladám, že nakoniec profil absolventa, toho, čo sa ide zaviesť, bude mať profil bývalej absolventky... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.5.2019 13:23 - 13:34 hod.

Darina Gabániová
Sľubujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2018 10:55 - 10:57 hod.

Darina Gabániová Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani ministerka, ste krásne zhrnuli celú tú našu diskusiu, ktorá, aj keď to, ako povedal predrečník, skĺzlo do debaty nie o predloženej novele zákona.
Ale chcela by som ešte povedať, že áno, Fíni sa inšpirovali pri svojej reforme školstva naším systémom vzdelávania, ktorý tu fungoval pred ´89. rokom, naším a nemeckým, no a verte mi, pretože v tej dobe pôsobil môj otec ako kvestor vysokej školy ekonomickej a potom na ministerstve školstva pracoval, takže tieto informácie mám nie vycucané z prsta. No a okrem toho, história aj spoločenské vedy hovoria o tom, čo ste vy pekne opreli o Mendelove zákony, že elita národa nevyrastá na osemročných gymnáziách, ale zo strednej spoločenskej vrstvy, ktorá sa v spoločnostiach, ktoré nemajú záujem o vzdelaného občana, stenčuje. A spoločnosti, alebo resp. politici a politiky a štáty, ktoré majú pud sebazáchovy a ušľachtilé úmysly a nielen honbu za ziskom, tak tie sa sústreďujú na to a všetky politiky sústreďujú na to, aby sa zhrubšovala stredná vrstva spoločnosti, aby mala odkiaľ vznikať tá elita národa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2018 10:30 - 10:32 hod.

Darina Gabániová Zobrazit prepis
Ďakujem. Nedá mi nepovedať, viete, celá táto debata aj všeličo možné, čo tu vzniká, vyplýva v podstate z toho, že pred ´89. sme tu mávali niektoré, nejaké, nejaký spôsob vzdelávania a nejaké vzdelávacie inštitúcie. Tie vzdelávacie inštitúcie pozostávali zo základných škôl, stredných škôl, ktoré boli všeobecnovzdelávacie gymnáziá, potom odborné stredné školy a učňovské stredné školy, ktoré postupne, keďže to vyžadovali technológie, sa menili na učňovské školy s maturitou, lebo aj tento typ absolventa potreboval už proste náležité vzdelanie.
Po ´90. roku si tu zmysleli nejakí ľudia, ktorí sa vyžívajú v atavizmoch, vteperiť do tohoto systému vzdelávania osemročné gymnáziá v snahe prispôsobovať alebo aproximovať naše vzdelávacie inštitúcie západu alebo teda zahraničiu. Namiesto toho, aby teda kopčili celý systém a vrátili sa do predvojnového spôsobu vzdelávania mojich rodičov, keď teda boli osemročné gymnáziá, ale deti potom z ľudovej školy pokračovali buď v obecnej škole, alebo išli teda na osemročné gymnáziá alebo do mešťaniek, z ktorých išli potom na odborné školy a z tých odborných škôl potom na štvorročné alebo päťročné high school, tzv. vyššie vzdelávacie inštitúcie, alebo z gymnázií na univerzity, tak my sme kdesi skončili v takom zase intermezze a nič iné sa nekopčilo, len tie, len tie nešťastné gymnáziá osemročné. No a potom rýchlo všetky naše vysoké školy sa dehonestovali najprv na high school, potom sme si zmysleli, že aha, hop, sme niekde inde, bolo ich treba všetky naše vysoké školy prednovembrové... (Ukončenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.2.2018 11:03 - 11:04 hod.

Darina Gabániová Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu v ústavnoprávnom výbore.
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s predmetným protokolom pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru s tým, že ako gestorský výbor podá správu o výsledku jeho prerokovania. Ústavnoprávny výbor návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s protokolom prerokoval na 62. schôdzi 23. januára 2018. Uznesením č. 333 odporučil Národnej rade vysloviť súhlas s protokolom a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 ústavy, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s protokolom a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 ústavy, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uvedeným protokolom (tlač 698a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 336 z 30. januára 2018.
Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 19:21 - 19:23 hod.

Darina Gabániová Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán minister, som veľmi rada, že ste tu spomenuli, čo všetko ste stihli urobiť pre zlepšenie pracovných podmienok a výbavy Policajného zboru. Je to dôležité povedať, pretože je dôležité povedať, že k devastácii verejného priestoru nedošlo za našej vlády, že došlo k tejto devastácii verejného priestoru za pravicových vlád Vladimíra Mečiara a Mikuláša Dzurindu. Vtedy prišla naša republika o rodinné striebro, vtedy došlo k vlastizradnému predaju majetku, vtedy došlo k oddlženiu bánk z verejných prostriedkov, ktoré mali byť použité na cesty, na školy, na všetko, čo súvisí s verejným priestorom, aj na podmienky pracovné policajtov. Odvtedy sme boli vystavení, naša spoločnosť, aj drogám, aj grafity a všetko, čo zdevastovalo.
Netreba zabúdať aj na zdravotníctvo a na Zajacove zákony, ktoré začali fungovať od roku 2005, kde došlo k sprenevere verejných prostriedkov súkromnými akciovými spoločnosťami, ktoré s nimi mali hospodáriť, a nie si ich privlastňovať, prisvojovať a vlastne ich rozkrádať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2017 10:04 - 10:06 hod.

Darina Gabániová Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani poslankyňa, celé to vaše vystúpenie vo mne evokovalo jeden, jeden dojem, ale hneď na začiatku poviem jednu vec. Viete, naše zdravotníctvo utrpelo najstrašnejšie údery, rany, keď boli prijaté Zajacove zákony v 2004 a začali platiť od 2005. Ale nebudem tu zdržiavať s týmito faktami a čo všetko to obnáša. Ja už som vystúpila v tomto zmysle x-krát a tam by som mohla povedať len to, že treba zvýšiť hodnotu bodu a týmto spôsobom a týmto smerom uhrádzať to, čo zdravotníctvo potrebuje finančne mať uhradené. K vášmu vystúpeniu by som teda mala jednu jedinú poznámku. Mám taký silný pocit, že to vaše vystúpenie bolo v podstate kočírovanie celého tohoto procesu do procesu tam, kde je teraz naše školstvo, že zavedením poplatku, už nech sa týka akéhokoľvek, čo stále sa nevieme vzdať, nebudem hovoriť, ktorá strana a kde tých 20 korunačiek Zajacových a stále sa to supluje, nejakým spôsobom sa čosi hojí, je nespokojnosť. Nebudem hovoriť, že je, samozrejme, nedostatok lekárov a tak ďalej a tak ďalej, čo všetko je v našom zdravotníctve javom starým známym. Samozrejme, že sa znižuje postupne dostupnosť zdravotnej starostlivosti všelijakými bariérami, ale aj s tým školstvom vy v podstate chcete, aby potom postupne bola samozrejme plne uhrádzaná aj čiastka zo zdravotnej poisťovne, aj príplatok pacienta prípadne za tie extra hodiny. Len som zvedavá, ktorý otrok to bude vykonávať... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.9.2017 17:26 - 17:26 hod.

Darina Gabániová Zobrazit prepis
Pani podpredsedníčka, ja by som sa pripojila k predrečníkovi, vytrhol mi to z úst. Boli ste aj vy výkonná zložka vlády, mohli ste riešiť. Tie veci nie sú nové v našej spoločnosti, ten rozvrat, ten maras a čo ja viem, čo všetko ste tu vymenovali. Ale najmä ma zaráža, že vy použijete všetky možné rétorické výlevy, aby ste urazili a zranili pána predsedu Národnej rady pána Andreja Danka a vrazili druhýkrát ten istý klin, aby ste rozbúrili spoluprácu našej koalície. Aké priezračné! Občanov unavuje; v čase hospodárskej konjunktúry a prosperity vy idete tuná takéto výlevy robiť? A takéto tanečky? Nehanbíte sa?
Máte právo, ste opozícia... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Poprosím kľud, pán poslanec.

Gabániová, Darina, poslankyňa NR SR
... môžete poukazovať na problémy v našej spoločnosti, môžete iniciovať rôzne aktivity, rôzne nedostatky vlády alebo podnety môžete dávať, iste, keď chcete byť konštruktívni. No ale vám neostáva nič iné len takéto hlúpoty. (Potlesk.)
Skryt prepis
 
  • << First
  • 1
  • Last >>