Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.2.2018 o 10:30 hod.

MUDr. PhD.

Darina Gabániová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2018 10:30 - 10:32 hod.

Darina Gabániová Zobrazit prepis
Ďakujem. Nedá mi nepovedať, viete, celá táto debata aj všeličo možné, čo tu vzniká, vyplýva v podstate z toho, že pred ´89. sme tu mávali niektoré, nejaké, nejaký spôsob vzdelávania a nejaké vzdelávacie inštitúcie. Tie vzdelávacie inštitúcie pozostávali zo základných škôl, stredných škôl, ktoré boli všeobecnovzdelávacie gymnáziá, potom odborné stredné školy a učňovské stredné školy, ktoré postupne, keďže to vyžadovali technológie, sa menili na učňovské školy s maturitou, lebo aj tento typ absolventa potreboval už proste náležité vzdelanie.
Po ´90. roku si tu zmysleli nejakí ľudia, ktorí sa vyžívajú v atavizmoch, vteperiť do tohoto systému vzdelávania osemročné gymnáziá v snahe prispôsobovať alebo aproximovať naše vzdelávacie inštitúcie západu alebo teda zahraničiu. Namiesto toho, aby teda kopčili celý systém a vrátili sa do predvojnového spôsobu vzdelávania mojich rodičov, keď teda boli osemročné gymnáziá, ale deti potom z ľudovej školy pokračovali buď v obecnej škole, alebo išli teda na osemročné gymnáziá alebo do mešťaniek, z ktorých išli potom na odborné školy a z tých odborných škôl potom na štvorročné alebo päťročné high school, tzv. vyššie vzdelávacie inštitúcie, alebo z gymnázií na univerzity, tak my sme kdesi skončili v takom zase intermezze a nič iné sa nekopčilo, len tie, len tie nešťastné gymnáziá osemročné. No a potom rýchlo všetky naše vysoké školy sa dehonestovali najprv na high school, potom sme si zmysleli, že aha, hop, sme niekde inde, bolo ich treba všetky naše vysoké školy prednovembrové... (Ukončenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.2.2018 11:03 - 11:04 hod.

Darina Gabániová Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu v ústavnoprávnom výbore.
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s predmetným protokolom pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru s tým, že ako gestorský výbor podá správu o výsledku jeho prerokovania. Ústavnoprávny výbor návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s protokolom prerokoval na 62. schôdzi 23. januára 2018. Uznesením č. 333 odporučil Národnej rade vysloviť súhlas s protokolom a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 ústavy, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s protokolom a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 ústavy, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uvedeným protokolom (tlač 698a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 336 z 30. januára 2018.
Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2017 19:21 - 19:23 hod.

Darina Gabániová Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán minister, som veľmi rada, že ste tu spomenuli, čo všetko ste stihli urobiť pre zlepšenie pracovných podmienok a výbavy Policajného zboru. Je to dôležité povedať, pretože je dôležité povedať, že k devastácii verejného priestoru nedošlo za našej vlády, že došlo k tejto devastácii verejného priestoru za pravicových vlád Vladimíra Mečiara a Mikuláša Dzurindu. Vtedy prišla naša republika o rodinné striebro, vtedy došlo k vlastizradnému predaju majetku, vtedy došlo k oddlženiu bánk z verejných prostriedkov, ktoré mali byť použité na cesty, na školy, na všetko, čo súvisí s verejným priestorom, aj na podmienky pracovné policajtov. Odvtedy sme boli vystavení, naša spoločnosť, aj drogám, aj grafity a všetko, čo zdevastovalo.
Netreba zabúdať aj na zdravotníctvo a na Zajacove zákony, ktoré začali fungovať od roku 2005, kde došlo k sprenevere verejných prostriedkov súkromnými akciovými spoločnosťami, ktoré s nimi mali hospodáriť, a nie si ich privlastňovať, prisvojovať a vlastne ich rozkrádať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2017 10:04 - 10:06 hod.

Darina Gabániová Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani poslankyňa, celé to vaše vystúpenie vo mne evokovalo jeden, jeden dojem, ale hneď na začiatku poviem jednu vec. Viete, naše zdravotníctvo utrpelo najstrašnejšie údery, rany, keď boli prijaté Zajacove zákony v 2004 a začali platiť od 2005. Ale nebudem tu zdržiavať s týmito faktami a čo všetko to obnáša. Ja už som vystúpila v tomto zmysle x-krát a tam by som mohla povedať len to, že treba zvýšiť hodnotu bodu a týmto spôsobom a týmto smerom uhrádzať to, čo zdravotníctvo potrebuje finančne mať uhradené. K vášmu vystúpeniu by som teda mala jednu jedinú poznámku. Mám taký silný pocit, že to vaše vystúpenie bolo v podstate kočírovanie celého tohoto procesu do procesu tam, kde je teraz naše školstvo, že zavedením poplatku, už nech sa týka akéhokoľvek, čo stále sa nevieme vzdať, nebudem hovoriť, ktorá strana a kde tých 20 korunačiek Zajacových a stále sa to supluje, nejakým spôsobom sa čosi hojí, je nespokojnosť. Nebudem hovoriť, že je, samozrejme, nedostatok lekárov a tak ďalej a tak ďalej, čo všetko je v našom zdravotníctve javom starým známym. Samozrejme, že sa znižuje postupne dostupnosť zdravotnej starostlivosti všelijakými bariérami, ale aj s tým školstvom vy v podstate chcete, aby potom postupne bola samozrejme plne uhrádzaná aj čiastka zo zdravotnej poisťovne, aj príplatok pacienta prípadne za tie extra hodiny. Len som zvedavá, ktorý otrok to bude vykonávať... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.9.2017 17:26 - 17:26 hod.

Darina Gabániová Zobrazit prepis
Pani podpredsedníčka, ja by som sa pripojila k predrečníkovi, vytrhol mi to z úst. Boli ste aj vy výkonná zložka vlády, mohli ste riešiť. Tie veci nie sú nové v našej spoločnosti, ten rozvrat, ten maras a čo ja viem, čo všetko ste tu vymenovali. Ale najmä ma zaráža, že vy použijete všetky možné rétorické výlevy, aby ste urazili a zranili pána predsedu Národnej rady pána Andreja Danka a vrazili druhýkrát ten istý klin, aby ste rozbúrili spoluprácu našej koalície. Aké priezračné! Občanov unavuje; v čase hospodárskej konjunktúry a prosperity vy idete tuná takéto výlevy robiť? A takéto tanečky? Nehanbíte sa?
Máte právo, ste opozícia... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Poprosím kľud, pán poslanec.

Gabániová, Darina, poslankyňa NR SR
... môžete poukazovať na problémy v našej spoločnosti, môžete iniciovať rôzne aktivity, rôzne nedostatky vlády alebo podnety môžete dávať, iste, keď chcete byť konštruktívni. No ale vám neostáva nič iné len takéto hlúpoty. (Potlesk.)
Skryt prepis