Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

20.6.2019 o 14:59 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Zodpovedanie otázky 20.6.2019 14:59 - 15:02 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Aj keď môžem za seba, keď sme začali riešiť situáciu na ministerstve spravodlivosti, že bola vypísaná súťaž na nájom a potom možné odkúpenie nejakej budovy, tak som nebol dvakrát nadšený, že z čoho môžme, ministerstvo, vyberať. Tak sme hneď sa pustili do toho, že, okej, tak pozrime sa to, čo by to spravilo, kebyže postaví ministerstvo vlastnú budovu. Keď len najoptimistickejšie časové intervaly mi dali, tak že osem, osem rokov. A tam sú ešte, lebo treba vypísať súťaž, návrh, riešenie, stavebné, územné, reklamácie, všetko možné. Proste, bohužiaľ, niekedy sme pápežskejší ako pápež.
A toto je problém nielen Slovenska, ale aj krajín V4 napríklad, kde si vymieňame tieto názory, že my sme pod takým drobnohľadom niektorých inštitúcií Európskej únie, keď nám niečo zafinancujú, že titulom toho, transparentnosti, možnosti sa odvolať, opravných prostriedkov, všetkého možného, je to, že máme príliš komplikované verejné obstarávanie. Na druhej strane Úrad pre verejné obstarávanie musí zachovať svoju nezávislosť. Čiže už máme možnosť úradu posunúť niektoré verejné obstarávanie na posúdenie ešte pred vypísaním. Ale úrad vždy musí zachovať to, že keď aj súťaž potom prebehne, aby to mohol kontrolovať, mohol kontrolovať objektívne aj s vyvodením možných dôsledkov, sankcií. Ale nemôžem povedať, že Úrad pre verejné obstarávanie by sa staval k vláde macošsky. Robí si svoju úlohu. A, bohužiaľ, aj my na tých ministerstvách alebo na ostatných inštitúciách sme omylní. Akože chybička sa vždy vloudí. Dôležité je, aby tam nebol úmysel.
Ja si myslím, že treba využiť možnosti komunikovať s úradom, komunikovať s dobrými odborníkmi, ktorých máme na Slovensku, a pristupovať k tomu zodpovedne. Bohužiaľ, tak ako je teraz verejné obstarávanie nastavené, ako som to už v tej predchádzajúcej odpovedi, je možné pre určitý počet, akože určitú skupinu špekulantov normálne ju zneužiť, čo by sme za normálnych okolností mali mať v prospech systému a nie v neprospech.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 20.6.2019 14:55 - 14:58 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, v zastúpení pána ministra prečítam vám odpoveď, ktorú mi pripravil on, resp. jeho ministerstvo.
Vážený pán poslanec, uvedomujem si potrebu výstavby D3 na Kysuciach, a preto aj jedna z mojich prvých ciest v rezorte viedla práve do tohto regiónu. Stav výstavby vždy závisí od prípravy a tu sme museli toho veľa doháňať. Ale výstavba D3 (zaznievanie gongu) patrí medzi priority súčasnej vlády a projektová príprava pokračuje.
Bod 1. Pre diaľničný úsek D3 Žilina – Brodno – Kysucké Nové Mesto bolo v novembri 2018 vyhlásené verejné obstarávanie na spracovateľa projektovej dokumentácie. Dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie, podrobnosti, dokumentácia realizácie stavby, dokumentácia stavebného zámeru, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, dokumentácia pre ponuku, autorský dozor, koordinátor dokumentácie. Dňa 7. 5. 2019 bolo odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešný uchádzač predložil doklady v rámci súčinnosti pred podpisom zmluvy a v najbližšom čase bude podpísaná zmluva o dielo so spracovateľom projektovej dokumentácie.
Bod 2. Privádzač, pre privádzač Žilina – Brodno – Kysucké Nové Mesto sa v súčasnosti vypracováva projektová dokumentácia v rozsahu dokumentácia pre stavebné povolenie, t. j. dokumentácie realizácie stavby, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, dokumentácia stavebného zámeru, dokumentácia pre ponuku, autorský dozor, koordinátor dokumentácie. Dodanie projektovej dokumentácie v zmysle zmluvy predpokladáme v deviatom mesiaci 2019.
Bod 3. Pre stavbu D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica bola v septembri 2018 vyhlásená súťaž na projektovú prípravu, a to dokumentácia pre stavebné povolenie, podrobnosti dokumentácie pre realizáciu stavby, dokumentácia stavebného zámeru, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, dokumentácia pre ponuku, autorský dozor, koordinátor dokumentácie. Dňa 2. 4. 2019 bolo uvedené verejné obstarávanie zrušené Úradom pre verejné obstarávanie. Rozhodnutie o zrušení nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 4. 2019. Súťaž bude po úprave súťažných predpokladov a podmienok vyhlásená znova.
Bod 4. Pre stavbu diaľnice D3 Oščadnica – Čadca – Bukov druhý profil sa v súčasnosti vypracováva projektová dokumentácia v stupni dokumentácia pre stavebné povolenie. Dodanie projektovej dokumentácie predpokladáme v zmluvnom termíne v septembri 2019.
Príprava týchto projektov prebieha tak, aby spĺňali podmienky na financovanie z nového programového obdobia 2021 – 2027 zo zdrojov EIB. Vypísané súťaže na zhotoviteľa stavebných prác týchto úsekov predpokladáme v rokoch 2020 až 2021 po ukončení prípravy a zabezpečení finančného krytia stavebných prác.
Bod 5. Stavba D3 Čadca – Bukov – Svrčinovec sa plánuje uskutočniť v zmluvne stanovenom termíne, a to dvanásty mesiac v 2020.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 20.6.2019 14:50 - 14:54 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Pán poslanec, keď už vezmem to, tak Slovensko je celistvá krajina. Nemôžme to rozdeľovať na juh, na sever, ale skôr na oblasti, ktoré sú regionálne vyspelejšie a menej vyspelé, keď už chceme o niečom hovoriť.
Povedali ste, že ste rád, že sa opravujú cesty prvej triedy, ktoré sú v havarijnom stave, ale však tie sa aj tak musia opravovať. (Zaznievanie gongu.) Tak fakt sa vynára otázka, že vy inde po Slovensku okrem Oravy nikde nechodíte? Že inde na Slovensku cesty prvej triedy nie sú v havarijnom stave? Samozrejme, že sú. Ale práve kvôli tomu, že na Orave chýba fakt tá diaľničná infraštruktúra, tak sa ministerstvo snaží aspoň opraviť tie cesty prvej triedy. Kde inde, kvôli tomu, kvôli Orave, sa neopravujú, lebo tých finančných prostriedkov, aj Slovenská správa ciest má obmedzené. Čiže vždy sa berie ohľad globálne.
Viete, tu sedí 150 poslancov. Keď každý len úzkoprso bude preferovať svoj vlastný úzky región, tak sa nič nespraví, ale spraví sa vždy tak, čo bude preferované, a nie, čo je potrebné. Nehovorím o tom, že tie diaľničné úseky nie sú dôležité na Orave. Ale pán minister vyzdvihol, že robia sa opravy vo veľkom ciest prvej triedy.
Mali sme už tu obdobie v tejto Národnej rade, kde sa robilo len to, keď niekto odniekadiaľ pochádzal. Vidíme napríklad v mojom rezorte na sústave súdov, na súdnej mape. Keď sa zrušili súdy, znova sa zriadili. Ja som bol jediný poslanec, keď pochádzam z regiónu, som z okresu Galanta, vedľa bol šaliansky okres, malinky okres, ktorý bol predtým jedným okresom. Ja som povedal, že netreba obnovovať, síce som bol opozičný politik, že netreba obnovovať šaliansky súd, lebo proste ten okresný súd vystačí sa popasovať aj s problémami ďalšieho regiónu. Čiže treba trošku aj objektívnejšie k tomu pristupovať.
Vy už to beriete veľmi predvolebne. Viete, dobre, je to legitímne, len to potom aj treba povedať. Keď napádate politického súpera, tak treba sa pozrieť niekedy aj do zrkadla a niekedy troška aj objektívnejšie hodnotiť, čo vy tu vykladáte veľmi subjektívne aj vzhľadom k tomu, že ste boli splnomocnencom vlády.
Takže, pán poslanec, nabudúce takéto poznámky, že keď to nie je z juhu, tak preto sa to nerobí, toto absolútne odmietam. Dávno už v tejto sále nebola vytiahnutá maďarská karta alebo juh verzus sever, bolo by dobré, kebyže to aj nevytiahnete. Myslel som, že v dvetisíc devätnástom to už máme za sebou. Ale vidím že nie, že vždy sa nájde nejaký politický dobrodruh, ktorému sa to hodí, aby si zvýšil svoju pozornosť a svoje politické možnosti. Gratulujem vám k tomu, ste veľký demokrat.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 20.6.2019 14:43 - 14:48 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, druhýkrát budem odpovedať za pána ministra.
Vážený pán poslanec, ja osobne som bol privítať všetkých starostov, ktorí prišli pred ministerstvo, a vážim si ich, každého, kto sa o výstavbu ciest zaujíma a nesnaží sa na tom urobiť politiku. Pretože presne tak k tomu pristupujem aj ja. Chcel by som vám pripomenúť, že rezort pod mojím vedením vypísal súťaž na R3 Tvrdošín – Nižná, ktorá dlhé roky ležala niekde v zásuvke. A rovnako ako v čase, keď som súťaž vypísal, aj dnes robíme všetko pre to, aby sa stavalo čo najskôr.
Ako určite viete, dňa 8. 8. 2017 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na predmetné zákazky výstavba rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná, tzv. užšia súťaž. Dňa 4. 9. 2018 sa uskutočnilo otváranie ponúk v časti kritéria. Celý proces verejného obstarávania je v plnej v kompetencii verejného obstarávateľa – Národnej diaľničnej spoločnosti, akciová spoločnosť. V súčasnosti podľa aktuálnych informácií prebieha vysvetľovanie a vyhodnocovanie ponúk v zmysle zákona, pričom jednotlivé postupy v komisii podliehajú mlčanlivosti.
Predpokladaný termín podpisu zmluvy s vybratým zhotoviteľom v prípade, ak nebudú zo strany uchádzačov podané revízne postupy, je tretí štvrťrok tohto roka. Po podpise zmluvy o dielo bude začatá výstavba rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Južná na Orave s termínom ukončenia do konca roka 2021. Pre nadväzujúce úseky R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou a R3 Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová Národná diaľničná spoločnosť, akciová spoločnosť, v súčasnosti zabezpečuje vypracovanie analýzy a posúdenia rizík. Pripravené sú súťažné podklady pre výber spracovateľa dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie na ponuku s predpokladaným termínom vyhlásenia verejného obstarávania v IV. štvrťroku tohto roka. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky aj Národná diaľničná spoločnosť, akciová spoločnosť, majú záujem na čo najrýchlejšie pripraviť a vybudovať sieť chýbajúcich diaľnic a rýchlostných ciest na území Slovenska. Pri tejto činnosti je však potrebné zohľadniť technické, legislatívne a finančné možnosti našej krajiny. Priority taktiež nie je možné zúžiť na jede n región, aj keď dopravná situácia na viacerých úsekoch na Orave je komplikovaná a vyžaduje si rýchle riešenie.
Termín výstavby akéhokoľvek úseku diaľnice alebo rýchlostnej cesty na Slovensku závisí od postupu prípravy projektovej dokumentácie majetkovo-právneho usporiadania a vydania potrebných právoplatných rozhodnutí a povolení, potvrdení o ekonomickej efektívnosti investícií a taktiež o dostupnosti finančných prostriedkov potrebných na ich prípravu a realizáciu. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky si je vedomé dopravnej situácie v oravskom regióne, preto hľadáme a využívame všetky dostupné možnosti, ktorými by sme aspoň sčasti zmiernili negatívne dopady dopravy na život obyvateľov Oravy.
Slovenská správa ciest, ktorá je správcom ciest prvej triedy, v súčasnosti uskutočňuje rekonštrukciu mostného objektu v obci Nižná. Taktiež boli, respektíve sú v rámci balíka projektov zrekonštruované mostné objekty na ceste 1 I/59. Tieto projekty sú financované z prostriedkov Európskeho fondu dopravy a ide celkovo o 7 mostných objektov na ceste I/59 vo vašom regióne. V minulom roku sa podarilo navýšiť rozpočet Slovenskej správy ciest v rámci výdavkov slúžiacich na zabezpečenie bežnej údržby opráv ciest I. triedy o 22,5 milióna eur, z ktorých bolo upravené, napríklad úseky ciest 1/78 Hruštín, Babín v celkovej dĺžke 1,22 km a I/78 Vadín celkove 1,14 km, taktiež boli v rámci bežnej údržby zabezpečená súvislá oprava ciest 1/59 Dolný Kubín, Kňažia, Oravský Podzámok, Široká a tak ďalej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.6.2019 14:34 - 14:36 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja môžem a musím vychádzať z vlastných poznatkov, že verejné obstarávania, aké sú ťažké a zdĺhavé. Chceli sme maximálne stransparentniť proces. To znamená, že vždy sa nájdu niektorí jednotlivci, ktorí majú iné záujmy ako rýchlo verejné obstarávanie vybaviť. Prihlásia sa do súťaže, idú pod cenu, idú do toho s nečestným úmyslom, ja ani nechcem povedať, že čo všetko môže byť za takým, za takou ponukou, ktorá nespĺňa inak tie kritériá. Obsahovo, formálne možno áno, ale ten súťažiteľ vyhrať nechce. Chce len buď niekomu spraviť problém, či to je iný súťažiteľ alebo samotný obstarávateľ, alebo chce sa dostať k nejakej inej zákazke. Proste toto je. Bohužiaľ, podobné skúsenosti nemá len naša krajina, ale je to, keď sa porozprávam s ministrami V4, podobné skúsenosti majú aj tam.
A čo sa týka finančných možností našej krajiny. Viete, tých problémov je strašne veľa. Ja vám môžem povedať vlastný rezort. Nespĺňame určité štandardy, ktoré od nás vyžaduje Európska únia, čo sa týka metrov štvorcových na jednu väznenú osobu, my nestíhame eskortovať uväznené osoby na súdy, lebo nám eskortné vozidlá odchádzajú. Že koľko zarába jedna asistentka na súde alebo v podateľni. Že v akom dezolátnom stave sú niektoré súdne budovy. Že s koľkými problémami sa dennodenne vysporiadame. A tiež si pýtam od ministra financií peniaze a minister financií povie, že, pán minister, takýto je príjem tejto krajiny, toľko tu mám problémov, neviem každému vyhovieť, musíte vy určiť, že teraz čo, potom čo. Čiže naetapované. A ako som sa dozvedel z tejto odpovede, je naetapovaná aj táto časť, čiže tie peniaze sa nájdu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.6.2019 14:25 - 14:30 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Len pre informáciu, pán poslanec, aj odpoveď pre premiéra pripravilo ministerstvo dopravy, čiže neviem, do akej miery tieto dve odpovede sú zhodné. Ja prečítam to, čo mi pripravilo ministerstvo dopravy a výstavby.
Vážený pán poslanec, súčasná vláda robí veľmi veľa pre zmierňovanie regionálnych rozdielov. Špeciálne pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest. Ako určite viete, za tejto vlády sa začala výstavba nielen pri Bratislave, ale aj na Kysuciach, pri Prešove, Košiciach. Spustili sa súťaže na výstavbu rýchlostných ciest medzi Detvou a Lučencom. NDS len včera ohlásila, že sa začne stavať rýchlostná cesta R4 smerom na poľskú hranicu, pripravuje sa súťaž na výstavbu úseku R2 s tunelom Soroška a samozrejme chceme stavať aj na Orave.
Úsek medzi Tvrdošínom a Nižnou patril medzi prvé, na ktoré bola za súčasnej vlády vypísaná súťaž, a som veľmi rád, že výstavba tohto úseku získala aj kladné stanovisko Útvaru hodnoty za peniaze. Štúdie totiž potvrdili, že pre výhľadové obdobie roku 2020 bola odporúčaná výstavba rýchlostnej cesty R3 v úsekoch R3 Tvrdošín – Nižná, prekročená kapacita úseku, R3 Nižná – Dlhá nad Oravou, dôvodom je vysoký podiel ťažkej nákladnej dopravy a nevyhovujúce smerové vedenie trasy. Vieme, že túto cestu treba postaviť a robíme všetko pre to, aby sa výstavba začala čo najskôr. Preto bolo dňa 8. 8. 2017 vyhlásené verejné obstarávanie na predmet zákazky výstavba rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná. Takzvaná užšia súťaž. Dňa 4. 9. 2018 sa uskutočnilo otváranie ponúk v časti kritériá. Celý proces, ktorý má obstarávanie plne v kompetencii verejného obstarávateľa Národnej diaľničnej spoločnosti. V súčasnosti podľa aktuálnych informácií prebieha vysvetľovanie a vyhodnocovanie ponúk v zmysle zákona, pričom jednotlivé postupy komisie podliehajú mlčanlivosti. Predpokladaný termín podpisu zmluvy s vybratým zhotoviteľom v prípade, ak nebudú zo strany uchádzačov podané revízne postupy, je tretí štvrťrok tohto roka. Po podpise zmluvy o dielo bude začatá výstavba rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná na Orave s termínom ukončenia do konca roka 2021.
Tu chcem znova upozorniť na fakt, že aj keď by sme chceli stavať už dávno, musíme sa riadiť pravidlami a zákonmi. Príprava tohto projektu aj vypísanie súťaže prebehlo v čase, kedy ste aj vy sám boli poslancom súčasnej vládnej koalície a kedy ste dokonca boli splnomocnencom pre výstavbu a rýchlostných ciest. Aj keď dnes vedia stavebné spoločnosti neúmerne naťahovať čas odvolaniami a rôznymi procesnými krokmi, takto je to výsledok aj vašej práce. Ale ja nechcem nikoho obviňovať, lebo si myslím, že v tomto smere máme rovnaký záujem, teda začať stavať a odovzdať túto cestu motoristom čo najskôr.
Aj preto si veľmi vážim formu protestu, ktorý starostovia na Orave zvolili. Vláda si uvedomuje potrebu jej výstavby a chcem aj z toho miesta všetkých ubezpečiť, že robíme všetko pre to, aby cesta bola hotová čo najskôr.
Pre nadväzujúce úseky R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou a R3 Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová Národná diaľničná spoločnosť v súčasnosti zabezpečuje vypracovanie analýz a posúdenia rizík. Pripravené sú súťažné podklady pre výber spracovateľa dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácia na ponuku s predpokladaným termínom vyhlásenia verejného obstarávania vo štvrtom štvrťroku tohto roka.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky aj Národná diaľničná spoločnosť majú záujem čo najrýchlejšie pripraviť a vybudovať sieť chýbajúcich diaľnic a rýchlostných ciest na území Slovenska, o čom jasne svedčí nie len programové vyhlásenie vlády, ale aj kroky, ktoré táto vláda robí. Pri tejto činnosti je však potrebné zohľadniť technické, legislatívne a finančné možnosti našej krajiny. Priority taktiež nie je možné zúžiť na jeden región, aj keď rozumiem tomu, pán poslanec, že vy ste z tohto región, a preto vás iné cesty až tak veľmi nezaujímajú. Aj keď dopravná situácia na viacerých úsekoch na Orave je komplikovaná a vyžaduje si rýchlejšie riešenie, vláda musí riešiť situáciu na celom Slovensku. Termín výstavby akéhokoľvek úseku diaľnice alebo rýchlostnej cesty na Slovensku závisí od postupu prípravy projektovej dokumentácie, majetkoprávneho usporiadania a vydania potrebných právoplatných rozhodnutí a povolení, potvrdení ekonomickej efektívnosti investície a taktiež od dostupnosti finančných prostriedkov potrebných na prípravu a realizáciu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.6.2019 14:21 - 14:24 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Aj mne je niekedy čudné, že ma treba osloviť minister, už nie poslanec.
Takže, vážený pán poslanec Blanár, musíte sa teraz zaobísť bez ministra Érseka z titulu, že iné pracovné záležitosti mu neumožnili zúčastniť sa na hodine otázok, tak vám odpovedám, ako som to dostal ja.
Vážený pán poslanec, ako som už viackrát informoval, rezort dopravy robí všetko pre to, aby sme tento úsek stihli dostavať čo najskôr. Veľa sa hovorí o čerpaní eurofondov do roku 2023, ale hlavným cieľom je samozrejme zlepšiť dopravu v regióne. Ako sme už informovali, po odchode konzorcia, ktoré výstavbu nezvládlo, je garantované vyplatenie subdodávateľov aj plynulé pokračovanie v súťaži. Pre tento krok bola potrebná inventarizácia stavby, ktorá už bola ukončená, a teraz budeme pokračovať vypísaním jednotlivých súťaží. Prvá etapa – dokončenie stavebných objektov, mostov PE205-00, 205-00, 203-00 v priestore križovatky Lietavská Lúčka. Predpokladané začatie verejného obstarávania bude v siedmom mesiaci 2019.
Druhá etapa – hlavný proces verejného obstarávania, súťažný dialóg, zmluvné podmienky, tzv. žltý FIDIC. Predpokladané začatie, verejné obstarávanie bude v auguste 2019.
Tretia etapa – stredisko Správy a údržby diaľnic plus operátorské pracovisko, reverzná súťaž, zmluvné podmienky, tzv. žltý FIDIC. Predpokladané začatie verejného obstarávania február 2020.
Štvrtá etapa – veľké odpočívadlo Turie, reverzná súťaž, zmluvné podmienky, červený FIDIC. Predpokladané začatie, verejné obstarávanie, jedenásty mesiac 2020.
A piata etapa – technológia tunela, reverzná súťaž, zmluvné podmienky, žltý FIDIC. Predpokladané začatie, verejné obstarávanie, deviaty mesiac 2020.
Ukončenie všetkých etáp sa stavebne predpokladá v dvanástom mesiaci v roku 2022. Následne bude skúšobná prevádzka v trvaní dvanástich mesiacov.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.5.2019 10:26 - 10:29 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom predkladaného návrhu zákona je rozšírenie okruhu uchádzačov o pozíciu kandidáta na funkciu európskeho prokurátora a vypustenie vekovo obmedzenia 40 rokov. Európske smernice nám hovoria, že mali by sme obsadzovať tieto miesta delegovaním takých kandidátov, ktorí spĺňajú požiadavku na najvyššiu funkciu v rámci prokuratúry. Európska smernica tam neobsahuje žiadny vekový cenzus, ale my sme tam to dali, keďže uchádzačov predovšetkým z dôvodu, ako mi bolo povedané, z dôvodu nedostatočnej znalosti jazykov, ale aj to, že tí prokurátori v tom veku už, už kariérne rozhlási tak, že nemajú v dostatočnej miere záujem o tento post, tak nevieme vygenerovať troch kandidátov na pozíciu európskeho prokurátora za Slovenskú republiku a Slovenská republika je povinná predložiť týchto kandidátov tak, aby mohol byť Radou Európskej únie vybratý výmenou jeden z týchto kandidátov do funkcie európskeho prokurátora. Toto umožní prokurátorom, táto novela, vypustenie toho veku od cenzu 40 rokov aj tým mladším, o ktorých je súčasne predpoklad v podstate lepšej jazykovej vybavenosti ako tých starších, tak dúfam, že táto požiadavka, ktorej sme vyhoveli, z dielne Generálnej prokuratúry bude takého charakteru, že sa nám podarí vybrať tých troch uchádzačov.
Voľby prebehli v troch kolách s nie celkovým úspechom, ale tak ja som optimista, ale asi aj Generálna prokuratúra sama bude musieť zvyšovať svoje úsilie, aby presvedčila tých prokurátorov, ktorí majú na to, aby išli do tejto pozície, aby sa do tohto výberového konania prihlásili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.5.2019 10:20 - 10:23 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Do tretice. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom navrhovanej právnej úpravy je splnenie povinnosti vyplývajúcej pre Slovenskú republiku z členstva v Európskej únii, a to povinnosť transponovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2017/828, ktorou sa mení smernica 2700/36, pokiaľ ide o podnikanie a podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov.
Osobná pôsobnosť navrhovanej právnej úpravy je na podklade jej vymedzenia v smernici obmedzená na verejné akciové spoločnosti, čiže táto problematika sa týka výslovne verejných akciových spoločností bez akciových spoločností, ktoré všetky akcie alebo časť akcií boli na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa prevádzkuje v niektorom zo zmluvných štátov dohody v Európskom hospodárskom priestore.
Vládny návrh zákona odstraňuje existujúce prekážky v cezhraničnom investovaní, ale aj pri účasti a hlasovaní akcionárov na valnom zhromaždení tak, aby sa zjednodušil výkon práv akcionára na valnom zhromaždení, a zameria sa na efektívne zapojenie predovšetkým inštitucionálnych investorov a správcov aktív do rozhodovacích procesov verejnej akciovej spoločnosti. Predpokladaný vládny návrh zákona ďalej zavádza novú právnu úpravu odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti s dôrazom na posilnenie postavenie akcionára pri jej určovaní a vykonávaní, zavádza aj novú právnu úpravu významných obchodných transakcií so spriaznenými osobami, ktorá smeruje k zlepšeniu informovanosti akcionárov o transakciách a významných vplyvov na majetok spoločnosti.
My sme mali rokovanie v rámci medzirezortného pripomienkového konania a v rozporovom konaní aj s Úniou zamestnávateľov. Časť týchto spoločností bude dotknutá touto novelou. Vyšli sme im do maximálnej miere, ako sa dalo, v ústrety, aj čo sa týka tých valných zhromaždení, aby nemuseli zvolávať valné zhromaždenia len kvôli tejto novele, tak aj v tých požiadavkách sme vyšli v ústrety.
Ale čo sa týka samotnej právnej úpravy, je veľmi spravodlivá. Ten, kto ide investovať do nejakej verejnej akciovej spoločnosti, aby vedel dopredu, že aké sú dané pravidlá hry aj pre vedenie spoločnosti, aby nebolo to, že namiesto toho, aby ten akcionár dostal podiel na zisku v podobe dividend, túto možnosť mu zhatí, ako sme boli, bohužiaľ, zvyknutí pri niektorých spoločnostiach na tantiómnoch, tantiémoch samotné vedenie spoločnosti. Čiže pravidlá hry bude dopredu dané a každý investor už bude mať možnosť dopredu odhadnúť aj tieto výdavky a chráni aj tých investorov v tom, že tá, to obchodovanie so spriaznenými osobami, ktorá sa tu tiež v niektorých momentoch objavovala predovšetkým v západnej časti Európy, by bola odstránená, alebo aby bola sledovateľná. Tiež je to taká technická norma.
Tak žiadam vás o podporu, a čo sa týka spoločnej správy, tak s touto spoločnou správou ministerstvo vyslovuje súhlas, čo sa týka tých zmien alebo vylepšujú daný návrh zákona.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.5.2019 10:13 - 10:18 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, predkladám návrh, ktorý vychádza v prvom rade z dielne ministers..., Generálnej prokuratúry. Ministerstvo spravodlivosti je takým partnerom v tomto pre Generálnu prokuratúru, predovšetkým predkladám ich návrhy, ktorých primárnym cieľom navrhovanej zmeny právnej úpravy je vytvorenie legislatívnych predpokladov pre riadne fungovanie Európskej prokuratúry a efektívny výkon jej právomocí na území Slovenskej republiky, ako aj legislatívne predpoklady na kvalitné zastúpenie Slovenskej republiky v Európskej prokuratúre prokurátormi dočasne pridelenými na výkon funkcie európskeho prokurátora, európskeho delegovaného prokurátora, prípadne aj hlavného európskeho prokurátora. Iste dobre viete, že sme partnermi, prebiehajú naše voľby do týchto orgánov. Však o chvíľu vám predstavím krátku novelu, čo sa týka možnosti otvorenia voľby týchto prokurátorov na Európsku prokuratúru, že tento zákon, návrh zákona je o tom, že ako bude fungovať Európska prokuratúra v rámci nášho slovenského právneho poriadku, keďže ide o zásah do určitej suverenity štátu, tak musíme na to reflektovať aj zmenou zákona.
Ďalším cieľom navrhovanej legislatívnej zmeny je odstránenie viacerých problémov a nedostatkov právnej úpravy, ktoré boli zistené pri aplikovaní zákona o prokuratúre a zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v každodennej praxi.
Na základe nariadenia Rady z 2017 č. 1939, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry, kde bude Európska prokuratúra vykonávať výlučnú pôsobnosť pri trestných činoch poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie ustanovené v smernici, čím sa na území Slovenskej republiky zužuje pôsobnosť orgánov činných v trestnom konaní vrátane orgánov prokuratúry Slovenskej republiky v konaniach o týchto trestných činoch. Ako sme už hovorili, ide o zásadný zásah rozhodovania štátu v oblasti trestného práva hmotného, ako aj do pôsobnosti orgánov vymožiteľnosti práva Slovenskej republiky.
Ale ako máme pozitívne skúsenosti s OLAF-om, ktorý nie raz poukázal na veľmi citlivé kauzy a veľmi citlivé záležitosti, bez okolkov ich vedel pomenovať. Niekedy sa vyskytlo, že ani OLAF nemal pravdu, ale aspoň upozornil na problém, ktorý my sme boli potom museli doriešiť. Čiže ja tu nemám obavu ako eurooptimista, že tento orgán, keď bude založený a bude fungovať tak, ako sme si to predsavzali, že bude prínosom aj pre Slovenskú republiku, lebo prokurátori Európskej prokuratúry budú mať v týchto veciach právomoci viesť nezávislé vyšetrovanie, podať obžalobu na príslušný slovenský súd procesným postupom podľa vnútroštátneho práva Slovenskej republiky. Európsky delegovaný prokurátor bude navyše pôsobiť v duálnom režime, t. j. okrem úlohy Európskej prokuratúry bude môcť paralelne plniť aj úlohy Úradu špeciálnej prokuratúry. Zároveň je potrebné upraviť pravidlá spolupráce, zdieľanie informácií, postúpili do informačných systémov medzi orgány prokuratúry Slovenskej republiky a Európskou prokuratúrou, čo je riešené najmä v návrhu zákona o prokuratúre.
V Európskej prokuratúre budú pôsobiť aj prokurátori, zástupcovia Slovenskej republiky v pozícii európskeho prokurátora, európskych delegovaných prokurátorov, prípadne hlavného európskeho prokurátora. Je potrebné upraviť pravidlá vo vzťahu k statusu slovenských prokurátorov, ktorí budú dočasne pridelení na výkon funkcie Európskej prokuratúre, vrátane otázok náhrady škôd, disciplinárne konanie či účasti týchto prokurátorov na stavovských veciach. Taktiež bolo potrebné upraviť, že európsky delegovaný prokurátor v čase, keď bude plniť úlohu Úradu špeciálnej prokuratúry, bude mať postavenie vnútroštátneho prokurátora. Tieto úpravy sa navrhujú v novele zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.
Vážené dámy, vážení páni, žiadam vás o podporu tohto návrhu, ktorá je v stave, že áno, kde zásah do toho zažívaného, ako my vnímame posudzovanie trestných činov, konanie hmotné aj procesné, ale Európa ide týmto smerom. Slovenská republika sa k tomu pridala, tak treba nám k tomu zmeniť aj príslušné naše zákony.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis