Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

24.10.2019 o 15:29 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 24.10.2019 15:29 - 15:30 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vážené dámy, pani poslankyne, vážení páni poslanci. Hlavným zámerom tejto novely je, že Ústavný súd vyslovil časť zákonnej úpravy za nesúladnú s ústavou. Preto je zosúladenie súčasnej právnej úpravy náhrady škody na zdraví spôsobenej protiprávnym konaním s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky potrebné aj touto zmenou.
Súčasná právna úprava spôsobu výpočtu náhrady za stratu na zárobku sa výrazne odkláňa od všeobecne uplatňovanej zásady úpravy zodpovednosti za škodu, podľa ktorej sa uhrádza skutočná škoda a ušlý zisk, a tým pádom neumožňuje poškodenému, ktorému vznikla škoda na zdraví a s tým súvisiaca strata na zárobku počas pracovnej neschopnosti, ale aj po jej skončení, domôcť sa náhrady škody v takom rozsahu, v akom mu skutočne vznikla. V záujme poskytnutia ochrany základnému právu vlastniť majetok je cieľom návrhu zákona zabezpečiť dorovnanie príjmu poškodeného do sumy, ktorú by zarobil, ak by nedošlo k spôsobeniu škody. Navrhovaná právna úprava ale nezakladá ďalší druh nároku voči zamestnávateľovi, ktorý by presahoval rámec náhrady za stratu na zárobku počas práceneschopnosti spôsobenej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania v pracovno-právnych vzťahoch. Prioritným účelom odškodňovania pracovných úrazov a chorôb z povolania nie je plná kompenzácia vzniknutej ujmy, ale ide o realizáciu povinnosti štátu zabezpečiť fyzickej osobe postihnutej takouto sociálnou udalosťou prostriedky potrebné pre jej ďalší život.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2019 15:23 - 15:24 hod.

Gábor Gál
Ďakujem pekne. Keďže som to už odôvodnil aj v prvom čítaní, aj na výbore, ja si myslím, že ide, ide o, o návrh zákona, ktorý je predovšetkým o tom, aby sme tieto peňažné sankcie pri výkone rozhodnutia vedeli zabezpečiť. A určuje sa po novom, že to bude Krajský súd v Bratislave a uznaní pri výkone sankcie podľa, sa rozhoduje rozsudkom o uznaní. Je to norma, ktorá je skôr procesnoprávna. Poprosím o podporu tohto návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2019 15:17 - 15:20 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám v druhom čítaní návrh zákona o zaistení majetku. Hneď na začiatok treba vysvetliť, že dochádza k veľkému omylu, čo sa týka posudzovania obcou tohto návrhu zákona. Viackrát som čítal v médiách, že chybou toho, že nemáme tento zákon, že absentuje tento zákon, nevieme postíhať toho, onoho. Nie je to pravda, lebo to nie je hmotné právo, ktoré zavádzame, to je procesné. Hmota je už teraz v Trestnom zákone a v ďalších zákonoch, ktoré máme platné, na základe ktorých sa zaisťuje, zhabe sa majetok ľuďom, o ktorom sa, o ktorom rozhodne súd. Toto je návrh zákona, ktorým sa spravuje potom ten zaistený majetok, čiže kto bude správcom toho zaisteného majetku. Podľa návrhu zákona bude to finančná správa zabezpečovať.
Potom sú tam procesné postupy, v ktorých prípadoch ako má postupovať správca majetku. Napríklad, keď je tam správa nejakého podniku, aby sa mohol osloviť niekto externý, na základe zmluvy aby spravoval tento majetok. Keď je tam tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako v tom prípade postupovať? Keď je tam taký majetok, ktorý štát ani pomocou tretích osôb nevie zabezpečiť tak, aby nestratil na hodnote, že proste taký majetok sa predá, ale bude sa ako spracovať a spravovať. Čiže to sú dielčie veci, ktoré, ktoré nám napomôžu v tom, že podľa dnes platných zákonov zaistený majetok, ktorý už je možný, však zaisťuje sa majetok, aby sa spravoval, poprípade speňažil a zaistil.
Otázne samozrejme je stále to, do akej hĺbky ísť pri materských, dcérskych, vnučkách, spoločnostiach, keď už nie, či neporušujeme právo tretích osôb, keď povedzme má sa zaistiť obchodný podiel v spoločnosti A, ktorý je spoločníkom v spoločnosti B, a spoločnosť B je spoločníkom spoločnosti C. Či ako bude. Toto je všade vo svete posudzované rôzne. Niekde sa ten, tie zaistenia správ sa vzťahujú len na spoločnosť A, niekde, niekde až na, kde sa to vzťahuje na spoločnosť C, niekde sa k tomu pristupuje ad hoc podľa okolností. Čiže je to nie jednoduchý zákon, ale si myslím, že po tom, čo vlani sme tento zákon stiahli z rokovania Národnej rady, sa nám to podarilo očistiť od toho balastu, ktorý, ktorý nebol potrebný k tomuto zákonu, ten zákon by mohol byť priechodný Národnou radou.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 24.10.2019 15:01 - 15:04 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Určite by som všetkými desiatimi podporil verejné vypočúvanie. Však vo všetkých bodoch, čo naša strana niekedy navrhla, aj pri kandidátoch, však to bol môj návrh, na ústavných sudcov. A každý si to zas chváli. No vy ste to vtedy nechválili, ale kritizovali. (Reakcia z pléna.) Áno.
Ale vrátim sa k tomu. Viete, ja som navrhol v septembri pána, za vládu ja zodpovedám, aj vláda má svojich zástupcov. Je tam teraz po novom opäť doktor Ján Havlát. Aj za to som bol skritizovaný, nie vami, ale niektorými inými, proste som myslel, akože nazdávam sa, že bol dobrým kandidátom a bol dobrým predchádzajúcim členom Súdnej rady. Ale to, že niekto niekoho navrhne a vy ho nepoznáte. Však máme tam doktora Mišíka, tiež bol zvolený parlamentom. A robili ste niečo? Nie. My vieme, o koho sa jedná. To, že vy ho nepoznáte osobne, ešte neznamená, že druhí ho nepoznajú. A niektorým ľuďom tu v parlamente, poslancom ani nič nepovie, že keď pôjde na nejaký híring, to je práve zodpovednosť tých poslancov, ktorí odborne sa zaujímajú o túto tému. Určite by bolo lepšie a priechodnejšie a transparentnejšie a potom tá voľba by mohla byť oveľa potom kvalitnejšia, kebyže je híring aj na toto. Prečo nie? Prečo nie? Nech sa ten človek ukáže, vysvetlí napríklad, že prečo asi Mečiar ho navrhol vtedy alebo nenavrhol. Ale hovorím, že doktor Ján Sabol, teraz už je, bohužiaľ, nebohý, tiež bol niekedy navrhnutý Mečiarom na nejaký post, ak si to dobre pamätám. Potom ho navrhlo, potom navrhla SDKÚ do nejakého iného postu. A je to šikovný, bol vynikajúcim právnikom. Toto je môj taký osobný poznatok.
Takže minister, keď nemusí, to je iné, keď musí. Akože prečo by som mal byť aktívny v tom, že, že koho vy máte voliť? To je iné, lebo ja zodpovedám za vládu, ja som dal za vládu svojho nominanta teraz v septembri. Ja... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Klus, Martin., podpredseda NR SR
Pán minister, uplynul čas.

Gál, Gábor, minister spravodlivosti SR
Dobre, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 24.10.2019 14:54 - 14:59 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda. Vážený pán poslanec, pána Pohančeníka osobne nepoznám. Čo som sa o ňom dozvedel, nič také nebolo, ktoré by som považoval za to, že treba zatiahnuť ručnú brzdu. Iné to bolo, keď sa rozhodlo o tom, že vtedajšia štátna tajomníčka má byť alebo nemá byť členkou Súdnej rady. Vtedy došlo aj, dá sa povedať, ku koaličnej kríze. Lebo najprv to neprešlo, samozrejme, vláda to odmietla na návrh ministerky spravodlivosti. Potom sa išlo cez parlament. Ale my ešte aj republikovú radu sme k tomu dohnali, že prijali sme uznesenie, že stojíme za ministerkou Žitňanskou v tomto bode, asi ako nepovažujeme jej návrh a jej zvolenie, možné zvolenie, za správne. To je jedna vec.
Druhá vec, samozrejme, keď niekoho niekto navrhol, akože Vladimír Mečiar, aj mne to dáva také, že, hopa, čo tam je. Ale na druhej strane iks ľudí navrhoval Vladimír Mečiar v minulom období, ktorí potom, tí ľudia sa preukázali ako čestní, statoční a osvojila si ich ale aj ďalšia generácia. Ale predovšetkým musím povedať to, že keď nevidím tam dôvod, nie je niečo negatívne, ktoré výslovne vyskakuje, že proste ten človek nie je tam vhodný, tak ja som minister spravodlivosti, ako dlhoročný poslanec veľmi dbám na to, aby to trojdelenie štátnej moci bolo zachované. Parlament stojí nad vládou, určite by som sa ozval, kebyže to je človek, ktorý, o ktorom by som vedel, nie myslel, vedel, a myslieť, to je jedna vec, že nepatrí tam, kam patrí. Na druhej strane netajím sa tým, že mám problémy s niektorými rozhodnutiami Súdnej rady. Odvážnejšie. Sú tam otvorené konflikty medzi mnou a Súdnou radou a určite by som vedel, vedel predstaviť oveľa akčnejšiu, rozhodnejšiu, odvážnejšiu Súdnu radu, ale o tomto nerozhoduje minister spravodlivosti. Minister spravodlivosti je zo zákona nútený spolupracovať so Súdnou radou. V pondelok predkladáme na Súdnu radu rozpočet ministerstva a všetky vymenovania, zmeny musím prerokovať so Súdnou radou, tak je nastavený zákon, ale aj samotná ústava.
To, že ja by som si niečo vedel inak predstaviť, to ešte neznamená, že aj to tak bude. Skúste byť raz v pozícii, že viete to ovplyvniť, a uvidíte, že politika nie je o tom, že čo ja chcem, ale čo viem dosiahnuť k akému kompromisu. Proste sú tu ľudia, ktorí majú iný názor ako ja, iný názor ako vy, a potrebujete k tomu väčšinu. V tom návrhu na dočasné zastavenie, pozastavenie výkonu sudcov, ktorý, ktorý sme chceli predložiť, je tajná, tajné hlasovanie Súdnej rady, Ja by som tiež prijal asi verejné hlasovanie, ale experti, ktorí boli pri tom, so mnou nesúhlasili. A sa vysvitlo, že aj, aj proste to bolo, jedna z tých kľúčových momentov, že čo je kameňom úrazu, či verejná alebo tajná voľba. Proste to nefunguje tak, že ja niečo chcem a to tak aj bude. Mne ide o to, aby ten dobrý návrh prešiel. A Súdna rada musí byť funkčná, mohla by byť oveľa lepšia, oveľa akčnejšia a oveľa ráznejšia, aj čo sa týka stanovísk v sudcovskej etike. Možno kebyže sme na tom, boli by sme na tom lepšie, kebyže tá sudcovská etika je posudzovaná troška prísnejšie, ráznejšie a adresnejšie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 24.10.2019 14:50 - 14:53 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Pán poslanec, asi vám ušlo, že ja nie som premiérom, ani ním nikdy nebudem. (Reakcia z pléna.) Čiže nie, takže (vyslovené s pobavením) keď ste niečo adresovali premiérovi, sorry, ja fakt nie som premiér, toto vám absolútne ušlo. Ale na druhej strane ako, sadnite si do tejto stoličky raz, choďte raz do výkonu a uvidíte, že nemáte šancu sledovať vaše tlačovky. Akože je nesedím pred telkou a čo kedy k čomu ma opozícia vyzve. Viete, aspoň od vás by som očakával takú minimálnu štábnu kultúru. Ja, keď som chcel rokovať s opozíciou, ako som aj rokoval pri niektorých zákonov, som vás riadne pozval, dal som vám dostatočný časový predstih, termíny, aj sme sa, aj stretli.
To si myslíte, že to fakt funguje tak, že vy sa niekde postavíte pred televízne kamery a vyzvem na rokovanie? Toto je spôsob? Toto je jedna vec.
Druhá vec, čo zvolal pán premiér, to nebolo na to reakcia na to, že opozícia niečo hovorí. My sme mali reálne návrhy, ktoré sme chceli doriešiť, ale potrebovali sme tam aj "gépečko" (pozn. red.: rečník má na mysli "Generálnu prokuratúru"), aj ministerstvo vnútra, aj Súdnu radu a potrebovali sme sa ešte zjednotiť na tom, že ako, akým návrhom to pôjde. Či to bude vládny návrh v skrátenom legislatívnom konaní. Ale zhodli sme sa na tom, že je otvorený zákon o sudcoch a prísediacich, že to pôjde najrýchlejšie v tom. A nič neriešime tak, že horúcou ihlou, lebo ten materiál, ktorý bol daný ešte pred, pertraktujeme a vidíte ešte ani predložený nie je. A neviem, či bude, ale veci rie-ši-me.
Kto dal návrh na disciplinárne stíhanie s tým, aby bol dočasne pozastavený výkon? Ja. V momente, keď som videl taký skutok, ktorý je disciplinárnym previnením. To, že vy ste asi najväčší právny expert na Slovensku, že v tej komunikácii ste videl iné, tak klobúk dole. Lebo my sme, viete tam to nie som ja, ja nie som špecialista na disciplinárne konania a trestné právo, máme kopec dobrých, šikovných ľudí na ministerstve, máme externých poradcov, ktorí robia to bezplatne, z akademickej obce, z advokácie a tiež to tam nevideli. Vy ste to tam videli. Fantázia, gratulujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 24.10.2019 14:44 - 14:48 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda, za slovo. Vážený pán poslanec, neviem, či to je už pravidlo u vás alebo chcete kapciózne otázky, ktoré predtým, že odmena vyplácaná, keď odchádzala, a teraz, že som odmietol rokovať s demokratickou opozíciou. Ja si nepamätám, že by som bol oslovený. Ani jeden mail, ani osobne, nik ma nekontaktoval.
Dvadsiateho druhého augusta, keď zaistili mobily niektorým sudcom, štátnej tajomníčke, prokurátorovi, sme hneď začali riešiť veci. Hneď sme vyžiadali spisy a pozerali sme na elektronickú podateľňu, na náhodné rozdelenie spisov, už na samotné spisy. Či na okresnom súde Bratislava V, či na odvolacom súde, či potom tie námietky zaujatosti. Čiže ak mi ukážete mail, list, kde ma vyzývate na rokovanie, sa ospravedlním, ale fakt, že nič také nebolo.
V záujme bolo, keď celá opozícia rad radom a sa čudujem, že je vo vašich radoch x už len asi kvázi odborníkov na právo, ste ma vyzývali, búšili ste do stola, že treba podať disciplinárne návrhy na týchto sudcov. Vôbec ste nemysleli na to, že tie skutky nie sú disciplinárnym previnením, keď sa udiali. A keď sa to potvrdí, tak to je trestným činom a vôbec sa s tým nemá zaoberať niekto v disciplinárnom konaní. A ešte na dôvažok pravidlo ne bis in idem, že dvakrát v tej istej veci nie je možné nikoho potrestať, čo nám potvrdilo x ľudí, že toto by vážne ohrozilo možné trestné stíhanie. Tak celé je to nastavené, že vy len z toho chcete vytĺcť politický kapitál. Vám nejde asi potom o to, aby tí ľudia boli potrestaní.
Chcete rokovať. Že komu ste, komu ste sa ozvali, že chcete rokovať o tomto? My sme riešili, my sme robili, čo sme chceli. Keď sme dospeli do štádia, že je to nadrezortný problém, že musíme to riešiť aj s Generálnou prokuratúrou, aj so Súdnou radou, aj s ministerstvom vnútra, tak by som veľmi rád bol, keď pán premiér zvolal ten okrúhly stôl. Ale tam bola čisto odborná téma, že ako ísť ďalej. A sám vidíte, že ako som postupoval, že dobre som postupoval. Že keď sme videli skutok, ktorý je disciplinárnym previnením a môže mať taký dopad na justíciu, že je ohrozená jej vážnosť, dôstojnosť, nezaujatosť, dobré meno, tak sme podali, riadne odôvodnili a včera disciplinárny senát aj o časti návrhu rozhodol, ako rozhodol.
Takže vieme tento pingpong robiť stále, ale kým nepôjde o výsledky. Mňa už toto politikárčenie absolútne nebaví. Kým vám pôjde o nahranie politických bodov pred voľbami, mne pôjde skôr o riešenia a o výsledky. A toho sa budem držať.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 24.10.2019 14:42 - 14:43 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Takže idem odzadu. Nie je to nárokovateľné, ale už je, bolo to nastavené mojou predchodkyňou Luciou Žitňanskou. A vtedy ešte v júli, v júni, keď sa to vlastne schvaľuje a potom sa to vypláca v júli, ešte žiadne takéto veci známe neboli. Určite by som postupoval inak, ako som postupoval. Odvtedy celkom inak, ale to už vy vidieť nechcete. Ako taký svojský prístup máte aj k tomu, že nieže by ste sa tešili z toho, že ministerstvo všetko, čo vie a podľa zákona zverejní, ale vy vidíte len ten problém, že ten na prvý pokus, že ten prvostupňový orgán to nezverejnil. Nie je tam, to výkladové pravidlo sa menilo.
Takže aký je výsledný efekt pán poslanec Dostál, že sa to zverejnilo alebo sa nezverejnilo? To bolo moje absolútne rozhodnutie, že tieto veci sa budú zverejňovať. Všetko, čo je zo zákona zverejniteľné, budú sa zverejňovať. Môžete ma za to bičovať. Maximálne môj nástupca ich zverejňovať nebude, lebo či má čiapku na hlave alebo nemá, výsledný efekt je ten, že bičovaný je.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 24.10.2019 14:38 - 14:40 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážený pán poslanec, my sme medzitým všetky tieto informácie zverejnili. Došlo k tomu, že na základe výzvy podľa infozákona v tom prvom stupni, ktorý som ja potom zrušil, neboli zverejnené informácie, podľa mňa nesprávne, tak boli všetky zverejnené. Ale pri odchode, ale to proste zas neviem, pri odchode odmenu pani štátna tajomníčka nedostala. Čiže to je zas nejaká mylná informácia, tým pádom je kapciózna. Ona dostala polročnú odmenu, ako ju dostávala, ako aj druhá štátna tajomníčka, ako dostávali pred tým koncoročné a polročné, vždy ako to bolo nastavené mojou predchodkyňou. To je dvadsať percent z platu. V 2019., keďže sa platy navýšili, tak to je tých dvadsať percent. Ukázalo sa, že to je tá vyššia suma oproti roku 2017 a tá odmena bola v júli vyplatená vo výške 3-tisíc eur. Ale hovorím, že to bolo nastavené, ešte tých dvadsať percent, ešte mojou predchodkyňou, čiže to išlo automaticky. A odstupné tiež bolo vyplatené na základe zákona o štátnej službe. Proste my ako ministerstvo, môžem povedať, že nechcem vyplatiť, ale by som porušil zákon. Proste musíme dodržať aj zákony, aj keď sme ministerstvo. A tobôž, keď sme ministerstvo spravodlivosti. Čiže tam bolo tiež vyplatené odstupné vo výške 9 117 eur.
Keď sa to niekomu nepozdáva, treba ten zákon pozmeniť, lebo kým bude ten zákon platný, tak ministerstvo ani sám minister s tým nič nespraví. Len to, že tie peniaze odídu z účtu ministerstva.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2019 11:28 - 11:30 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám v druhom čítaní návrh vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti a exekútoroch a exekučnej činnosti.
Ide o to, že z dôvodu chýbajúceho explicitného vymedzenia osôb oprávnených podať správnu žalobu proti disciplinárnemu rozhodnutiu vznikli v aplikačnej praxi pochybnosti, pokiaľ ide o aktívnu legitimáciu na jedno podanie. Hlavným zámerom návrhovanej právnej úpravy je preto upraviť expressis verbis možnosť oboch účastníkov disciplinárneho konania domáhať sa prostredníctvom správnej žaloby preskúmania rozhodnutia disciplinárneho senátu, čím sa existujúce sporné výklady odstránia.
Ide o to, že ministerstvo spravodlivosti predtým aktívne podávalo iks správnych žalôb voči rozhodnutiu disciplinárnych senátov aj notárov, aj exekútorov, toto potom aplikačná prax pozmenila tak, že keďže nebolo výslovne napísané, že také oprávnenie ministerstvo spravodlivosti má, tak súdy začali zamietať tieto návrhy, že ministerstvo nemá aktívnu legitimizáciu. To sme vlastne dohodli aj s príslušnými komorami s tým, že tam ešte rozšírime možnosť, keď aj ministerstvo nepodá disciplinárny návrh, ale stotožňuje sa s disciplinárnym návrhom a rozhodnutie disciplinárnej komisie je také, že ministerstvo sa s tým nevie stotožniť, aby tá aktívna legitimácia bola aj v tomto prípade.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis