Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

29.3.2019 o 9:38 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 29.3.2019 9:38 - 9:48 hod.

Martin Glváč
Ďakujem. S faktickými poznámkami päť poslancov. Končím možnosť prihlásiť sa.
Pán poslanec Bernaťák ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.3.2019 15:09 - 15:10 hod.

Martin Glváč
Ďakujem.
Reakcia? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pán navrhovateľ, nech sa páči, záverečné slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 16:22 - 16:24 hod.

Martin Glváč
Ďakujem. D faktickými poznámkami 7 poslanci. Končím možnosť prihlásiť sa.
Pani poslankyňa Remišová ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2019 16:39 - 16:55 hod.

Martin Glváč
Pán poslanec Marosz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.12.2018 12:54 - 12:54 hod.

Martin Glváč
Ďakujem. Tak za klub SMER - sociálna demokracia hodne zdravia, šťastia, pekné sviatky a do nového roku to čo každý rok, dvakrát toľko dobra, čo želáte nám. (Smiech v sále a potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.12.2018 16:19 - 16:21 hod.

Martin Glváč Zobrazit prepis
Takže v prvom rade chcem povedať, stihnem to, v prvom rade chcem povedať, že bola povedaná veta, že sme dali to, čo, na čom sme sa zhodli. Tým pádom odpovedám aj pánovi Slobodovi, keďže máme ambíciu získať deväťdesiat hlasov. To znamená, nielen to, že vyhovieme vo všetkom opozícii, a naozaj tie farby, ktorú ste priniesli vy, v tom je, je tam gro tých ustanovení a naozaj sme sa snažili byť konštruktívni a ústretoví. To znamená, 2/3 možno vašich návrhov prešli, ale na to, aby bolo deväťdesiat hlasov, je treba aj zástupcov strán vládnej koalície. Takže aj vládna koalícia, aj poslanci vládnej koalície majú nárok na svoje presadenie svojich záujmov.
Tá veta ohľadne médií, preto to tam nie je, Boris, pretože nie je na tom zhoda. Ja som povedal, že strana SMER – SD má ambíciu v druhom čítaní, tak ako som to hovoril na komisii, tak to hovorím aj tu. V prípade, že budeme vedieť, že tá zhoda nie je možná, tak budeme uvažovať, uvažovať čo s tým. A príklady o tom, či poľnohospodár, ktorý dostáva dotáciu a dostáva v celej Európe, je v rovnakom postavení ako majiteľ média, ktorý dostáva či už zo štátnych monopolov, eurofondov, z technickej asistencie alebo od ministerstiev financie na reklamu, je myslím si, že absolútne neadekvátne to porovnanie. A ovplyvňovanie médiami nemusí byť len také, ktoré sa rieši na rade pre retransmisiu. Lebo myslím si, že v minulosti neprišlo ani k jednému odňatiu, a myslím si, že všetci si vieme z minulosti spomenúť na prípady, kedy boli aj takého očividné prípady, ale aj tí zástupcovia v tých radách sú nejakým spôsobom volení a môžu byť ovplyvniteľní. Ale hovorím, ten príklad je, je neadekvátny, neadekvátny, ale zatiaľ to v tom návrhu vôbec neni.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.12.2018 16:09 - 16:15 hod.

Martin Glváč Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, aj vzhľadom na čas musím povedať, že keby sa dalo reagovať na navrhovateľa faktickou, tak mi to asi stačí, pretože povedal všetko, čo som vám chcel povedať ja ako predseda tej komisie, ktorá bola zriadená predsedom Národnej rady Andrejom Dankom.
Tak možno snáď len trošku o tom priebehu, ako bol ten zákon tvorený. Chcem v prvom rade poďakovať všetkým poslancom a poslankyniam, ktorí sa aktívne podieľali na zasadnutiach komisie a na predkladaní návrhov, najmä tým, ktorí naozaj to brali vážne a nielen politicky. Pretože boli i takí, ktorí sa nezúčastnili, ale vždy mali veľmi veľa zaujímavých odpovedí pre médiá, keď sa postavili pred kamery, vlastne vedeli, čo sa deje a čo sa nedeje.
Chcem povedať, že je to prvé čítanie a tých komisií, ako povedal pán navrhovateľ, bolo v minulosti veľa. Našou ambíciou je, aby sme prijali ústavný zákon. A tak sme už trošku ďalej, sme v prvom čítaní, sme v pléne. Samozrejme, nikdy ten, keďže ide o ústavný zákon, nikdy nebudú uspokojené predstavy všetkých, všetkých poslancov, či už opozície, alebo koalície. Naozaj sme sa snažili rokovať s väčšinou poslancov, či už opozičných alebo koaličných, a vyzývam aj z tohto miesta, aby sme využili priestor do januárovej schôdze, aby sme rokovali o prípadných ďalších zmenách. Dávam vám slovo, že ambícia, ambícia koalície tu je.
My ako, keď teraz budem hovoriť za SMER – sociálnu demokraciu, a naše stanovisko poznáte, či už tí, čo boli v komisii alebo či už z médií, máme ambíciu dostať do návrhu zákona ako konflikt záujmov, keď niekto je poslanec alebo teda osoba, ktorá spadá pod tento zákon, je zároveň majiteľom médií alebo v mediálnej agentúre alebo teda konečný užívateľ, užívateľ výhod, a to z dôvodu a môžme sa o tom baviť potom pri tom vyjednávaní pred druhým čítaním, pretože si myslíme, že médium, ktoré je, je vlastnené politikom a je zároveň platené či už z európskych peňazí, z technickej asistencie alebo z prirodzených monopolov štátu alebo z ministerstiev, dáva určitú výhodu, výhodu tomu-ktorému funkcionárovi. Ale keďže zatiaľ nemáme, nemáme zhodu na tomto, preto to nie je ani obsiahnuté v tomto návrhu. Podotýkam a v minulosti som to niekoľkokrát povedal a je tu Boris Kollár, že to nie je lex Kollár, je to aj do budúcnosti, je to do budúcnosti a poznáme asi všetci to prostredie, v akom sa, v akom sa pohybujeme. Ale samozrejme, je to veľmi náročné aj na štylizáciu takýchto ustanovení, ale tá ambícia tu je.
Všetko to, čo sa mení, pán navrhovateľ povedal. Ešte raz chcem len z tohto miesta zopakovať, že sme pripravení rokovať, či individuálne alebo spoločne. Gro tých zmien a ak je záujem, môžem to jednotlivým poslancom aj doručiť, ktorí budú mať záujem, farebne vyznačené, ktoré zmeny boli prijaté od ktorých opozičných klubov, od ktorého boli ktoré zmeny a ktoré rozšírenia zákonov a ktoré ustanovenia dali koaliční poslanci. Aké bolo pôvodné znenie a máme tu 40 - 50 dní na to, aby sme prípadne ešte tento zákon vylepšili.
Chcem však podotknúť, že toto je forma, akou sa dá prijať ústavný zákon, a teraz budem naozaj politický a nie to, čo predviedol pán poslanec Beblavý, ktorý teda bol na jednej komisii, hoci sa tam dal menovať, predložil svoj návrh zákona a tým to skončilo. Samozrejme, pani poslankyňa Remišová tá sa nezúčastnila vôbec, ale mala niekoľko vyjadrení. A pán poslanec Beblavý dokonca aj ten návrh svoj dal na rokovanie Národnej rady, teraz ho síce stiahol. Takže ja dúfam, že niektoré veci, niektoré veci, budeme môcť ešte o nich rozprávať. Niektoré návrhy aj od pána poslanca Beblavého sa prekrývali s inými poslancami. Je to všetko vidieť aj v tej, v tej farebnej verzii.
A vrátim sa k tomu, že nikdy nikto nebude na 100 % spokojný, ale myslím si, že táto novela ústavného zákona je o niekoľko krokov dopredu, aj vzhľadom na to, čo povedal pán navrhovateľ. Prijalo sa GDPR. My sme mali niekoľko rokovaní s vedením Úradu pre ochranu osobných údajov, pretože síce sa niečo pekne vymyslí, dá sa to aj pred médiami odkomunikovať, ale veci, ktoré nemôžme dať do zákona vzhľadom na GDPR, proste sú nerealizovateľné. A to všetko, čo bolo možné, čo bolo možné dať do tohoto návrhu zákona, sme dali. Podotýkam a všetci to hovoríme, ktorí to naozaj myslíme s týmto návrhom zákona vážne, to nie je zákon o majetkových priznaniach. V prvom rade je to zákon o konflikte záujmov. O preukazovaní pôvodu majetku máme iný špeciálny zákon, podľa ktorého môžme postupovať. Ide v prvom rade o to, ktoré funkcie sú s ktorými v konflikte záujmov. Toto si treba uvedomiť.
Ďakujem za pozornosť a teším sa na prípadné stretnutia ohľadne konečnej verzie a prípadne pozmeňovacích návrhov do druhého čítania. Dvere na druhom poschodí sú všetkým otvorené. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2018 12:17 - 12:18 hod.

Martin Glváč
Pán poslanec Heger.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2018 14:30 - 14:31 hod.

Martin Glváč Zobrazit prepis
Ďakujeme.
Ešte pred ďalšou otázkou dovoľte, aby som na balkóne privítal študentov Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského a Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vitajte! (Potlesk.)
Ďalšia otázka je od pani poslankyne Zuzany Zimenovej adresovaná ministerke školstva, vedy, výskumu a športu Martine Lubyovej a znie: "Pani ministerka, v odpovedi na moju interpeláciu vo veci Súkromnej základnej školy Magurská 16, Banská Bystrica ste uviedli, že si v priestoroch tejto školy plní dochádzku 0 žiakov a 65 sa vzdeláva mimo územia Slovenskej republiky a 217 žiakov si plní dochádzku v tzv. domácom vzdelávaní. Pre závažné nedostatky v rámci zabezpečovania výchovy a vzdelávania Štátna školská inšpekcia a Okresný úrad Banská Bystrica navrhli školu vyradiť zo siete. Ako majú ďalej postupovať rodičia detí v domácom, presnejšie individuálnom vzdelávaní v prípade vyradenia školy zo siete? Akým presným postupom sa váš rezort uistí, že každé jedno dieťa v tomto vzdelávaní, ktoré sa ocitne bez kmeňovej školy, bude riadne zapísané do novej?"
Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2018 14:25 - 14:26 hod.

Martin Glváč Zobrazit prepis
Ďalšia otázka je od pána poslanca Mareka Krajčího ministerke zdravotníctva Slovenskej republiky Andrei Kalavskej a znie: "Podľa akých kritérií rozhoduje ministerstvo o podnetoch poskytovateľov na rozšírenie zoznamu indikačných centier na biologickú liečbu? Ktorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti boli v súčasnom volebnom období z podnetu ministerstva navrhnutí a schválení v kategorizačnej komisii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako nové indikačné pracoviská pre podávanie biologických liekov, ktoré podliehajú indikačným obmedzeniam?"
Nech sa páči, pani ministerka.
Skryt prepis