Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.5.2018 o 15:09 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2018 15:09 - 15:10 hod.

Martin Glváč
Ďakujem. S reakciou nikto. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie je tomu tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pani navrhovateľka, nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2018 10:06 - 10:07 hod.

Martin Glváč Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, vaše vystúpenie považujem za absolútne farizejské, tak ako celú vašu stranu, ktorá má eštebácke metódy v DNA. Vaše zastávanie sa novinárov je naozaj farizejstvo, pretože bol to váš minister obrany, ktorý dal ich odpočúvať, a dodnes táto kauza nie je ukončená. (Reakcie z pléna.) Je to podobné, je to podobné, ako nahovoriť svojho asistenta, pracovníka banky, aby poškodil banku a vyniesol údaje, ktoré sa nemajú dostať von, aby spáchal trestný čin, a potom, keď sa máte chlapsky k tomu postaviť na súde, budete rozprávať, že využijete svoje ústavné právo mlčať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2018 11:25 - 11:30 hod.

Martin Glváč
Ďakujem. Vyhlasujem prestávku do 11.30.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2018 11:24 - 11:24 hod.

Martin Glváč
Pán poslanec Kamenický.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2018 11:24 - 11:24 hod.

Martin Glváč
Pán poslanec Blaha.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2018 11:23 - 11:24 hod.

Martin Glváč
Je všeobecný súhlas? (Nesúhlasná reakcia pléna.) Nie je, prezentujme sa, dávam hlasovať, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140 poslancov, za 112, proti 17, zdržalo sa 9, nehlasovali 2.
Uzniesli sme sa, že body 17 a 18, k nim bude zlúčená rozprava.
Nech sa páči, pán poslanec Zelník.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 10.5.2018 11:02 - 11:09 hod.

Martin Glváč Zobrazit prepis
Ďakujeme. Poprosím opravu.
Pokračujeme v prerušenom rokovaní hlasovaním v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle, tlač 940. (Ruch v sále.) Žiadam vás o kľud v sále. Pán minister Sólymos!
Prosím spravodajcu z výboru pre obranu a bezpečnosť poslanca Bučeka, aby hlasovanie uviedol. Nech sa páči.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 940.)

Buček, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Pán podpredseda, vo všeobecnej rozprave vystúpilo päť pánov poslancov, nepodali však žiadny doplňujúci ani pozmeňujúci návrh. Teraz, pán podpredseda, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh zákona v druhom čítaní.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140 poslancov, za 81, proti 24, zdržalo sa 33, nehlasovali 2.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Buček, Jozef, poslanec NR SR
Pán podpredseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Ďalej, že za gestorský výbor určuje výbor pre obranu a bezpečnosť s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141 poslancov, za 123, proti 1, zdržalo sa 17, nehlasoval, teda hlasovali všetci.
Konštatujem, že sme tento návrh zákona schválili.

Pokračujeme hlasovaním o bode 6 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov (tlač 941).
Prosím spravodajcu pána poslanca Šucu, aby uviedol hlasovanie.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 941.)

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. V rozprave vystúpil jeden pán poslanec, nepodal žiadny doplňujúci návrh. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní. Dajte, prosím, hlasovať.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 142, za 132, proti 0, zdržalo sa 8, nehlasovali 2.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Šuca, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predsedajúci. Prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Dajte, prosím, hlasovať.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 143, za 143, proti nikto, nikto sa nezdržal, nikto, všetci hlasovali.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

Teraz poprosím spravodajcu z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie poslanca Jána Kvorku, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona o rybárstve, tlač 937, čo je bod 7 schváleného programu.

[Hlasovanie o vládnom návrhu zákona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, tlač 937.]

Kvorka, Ján, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, prosím vás, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 144, za 86, proti 7, zdržalo sa 51.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Kvorka, Ján, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a aby predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Dajte hlasovať.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 144, za 125, proti nikto, zdržalo sa 17, nehlasovali 2.
Konštatujem, že sme tento návrh zákona schválili.

Opäť prosím poslanca Kvorku, aby uviedol hlasovanie o bode 8 programu, je to prvé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (tlač 938). Nech sa páči.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 938.)

Kvorka, Ján, poslanec NR SR
Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 143 poslancov, za 129, proti nikto, zdržalo sa 14.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Nech sa páči.

Kvorka, Ján, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a aby predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Dajte, prosím, hlasovať.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 144 poslancov, za 143, proti 1, nikto sa nezdržal.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

Pristúpime k hlasovaniu v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, tlač 939, bod 9 schváleného programu.
Nech sa páči, pán poslanec Matejička, z gestorského výboru.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 939.)

Matejička, Vladimír, poslanec NR SR
Ďakujem. Pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 145 poslancov, za 117, proti nikto, zdržalo sa 28.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Nech sa páči.

Matejička, Vladimír, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a aby predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 143 poslancov, za 142, proti nikto, zdržal sa 1.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

Ďalej budeme hlasovať v treťom čítaní o návrhu uznesenia k

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (tlač 923).

Prosím poslanca Rastislava Holúbka z výboru pre hospodárske záležitosti, aby hlasovanie uviedol.
Zatiaľ dovoľte, aby som privítal na balkóne seniorov z Prievidze z denného centra Bôbar, vitajte! Pani poslankyňa, seniori ste povedali?
Nech sa páči, pán poslanec.

Holúbek, Rastislav, poslanec NR SR
Ďakujem, vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, v rozprave nevystúpili žiadni poslanci. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí prílohu spoločnej správy.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 138, proti nikto, zdržal sa 1.
Nech sa páči, pán poslanec.

Holúbek, Rastislav, poslanec NR SR
Vážený pán pred... (Rozhovor spravodajcu s predsedajúcim mimo mikrofónu.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Takže konštatujem, že sme tento návrh schválili. Ďalej budeme hlasovať v treťom čítaní o návrhu uznesenia k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Protokolom, ktorým sa mení článok 50. Nie, toto bolo ono.

Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s uvedenou zmluvou, to bolo.

A nasleduje hlasovanie v treťom čítaní o návrhu uznesenia k

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení článok 56 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (tlač 924).

Nech sa páči, pán poslanec Holúbek.

Holúbek, Rastislav, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, v rozprave nevystúpili žiadni poslanci. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí prílohu spoločnej správy.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 144 poslancov, za 144, proti nikto, nikto sa nezdržal.

Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s uvedenou zmluvou.

Teraz budeme hlasovať v treťom čítaní o návrhu uznesenia k

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou s spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou (tlač 925).

Prosím poslanca Pamulu, aby hlasovanie uviedol. Nech sa páči.

Pamula, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, v rozprave nevystúpil žiaden pán poslanec, takže nebol podaný, predložený žiaden pozmeňujúci návrh. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí prílohu spoločnej správy.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 145 poslancov, za 145, proti nikto, nikto sa nezdržal.

Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s uvedenou zmluvou.

Nasleduje hlasovanie v treťom čítaní o návrhu uznesenia k

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodu o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcej sa európskych programov satelitnej navigácie (tlač 926).

Nech sa páči, pán poslanec Pamula.

Pamula, Peter, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, v rozprave nevystúpil žiaden pán poslanec, takže nebol podaný, predložený žiaden pozmeňujúci návrh. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí prílohu spoločnej správy.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 145 poslancov, za 130, proti nikto, zdržalo sa 14, nehlasoval 1.

Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s uvedenou zmluvou.

Ďalej budeme hlasovať v treťom čítaní o návrhu uznesenia k

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Euro-stredozemskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej (tlač 927).

Prosím spoločného spravodajcu z výboru pre hospodárske záležitosti Tibora Jančulu, aby uviedol hlasovanie.

Jančula, Tibor, poslanec NR SR
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, v rozprave nevystúpil žiadny poslanec. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí prílohu spoločnej správy.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 144 poslancov, za 130, proti nikto, zdržalo sa 14.

Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s uvedenou zmluvou.

Posledným bodom hlasovania pokračujeme v treťom čítaní o návrhu uznesenia k

návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Euro-stredomorskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej (tlač 928).

Nech sa páči, pán poslanec Jančula.

Jančula, Tibor, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, v rozprave nevystúpil žiadny poslanec. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí prílohu spoločnej správy.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 144 poslancov, za 143, proti nikto, nikto sa nezdržal, nehlasoval 1.

Konštatujem, že Národná rada vyslovila súhlas s touto zmluvou.

Dva procedurálne návrhy. Pán podpred... á, štyri.
Nech sa páči, pán podpredseda Bugár.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 10.5.2018 10:57 - 11:01 hod.

Martin Glváč Zobrazit prepis
Ďakujem.
Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som dostal dve písomné prihlášky, a to od pána poslanca Gröhlinga a pani poslankyne Zimenovej.
Pán poslanec Gröhling, ešte stihnete či nie? Nie.
Takže vyhlasujem prestávku do jedenástej hodiny.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, poprosím, poprosím o kľud v sále.
Procedurálny návrh, pani poslankyňa Irén Sárközy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2018 10:53 - 10:55 hod.

Martin Glváč

73.
Ďakujem.
Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, poslancovi Pavlovi Gogovi. Nech sa páči.

Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2018 10:51 - 10:53 hod.

Martin Glváč Zobrazit prepis
Ďakujem.
Otváram rozpravu o tomto bode programu. Hlási sa niekto do rozpravy? Nie je tomu tak. Končím možnosť prihlásiť sa a vyhlasujem ju za skončenú. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Teraz nasleduje, ak je tu pani ministerka. (Reakcie z pléna.) Skúsime minútovú prestávku. Vyhlasujem minútovú prestávku, ak tu nie je, dali by sme do jedenástej potom. (Krátka pauza.)
Takže teraz nasleduje prvé čítanie o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 949. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 1000.
Prosím ministerku školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martinu Lubyovú, aby návrh zákona uviedla. Poprosím o kľud v sále.
Skryt prepis