Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

5.4.2017 o 18:12 hod.

PaedDr.

Pavol Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.4.2017 18:12 - 18:13 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu v uvedenom zákone (tlač 456). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych, a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 5. mája 2017 a gestorský výbor do 9. mája 2017.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2.2.2017 16:23 - 16:26 hod.

Pavol Goga
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.11.2016 18:51 - 18:52 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ak dovolíte na záver, chcel som sa prihlásiť aj do rozpravy, teda do faktických, ale som si nezobral kartu, tak to využijem. Chcem podporiť, samozrejme, túto novelu zákona, pretože si myslím tiež, že terajšia prax ukázala, že naozaj nám tí odborníci na stredných školách chýbajú. A ak by teda malo to aspoň trošku pomôcť k tomu, aby sa zvýšil počet žiakov na týchto stredných odborných školách, tak je to dobré.
A koniec koncov, pán kolega Gröhling, vy ste sa aj pýtali na otázky, čo urobí ministerstvo školstva, ale práve od toho sú vyššie územné celky, od toho sú aj župani, aby koordinovali na úrovni okresov, miest vznik týchto škôl a aj spájanie odborov možno, ktoré s tým súvisia. Takže ja vidím aj tuná priestor na to, aby si aj vyššie územné celky urobili poriadky v školách, aby teda to dali dohromady. (Reakcia z pléna.) A, ale, keď to má umožniť tento zákon, aby sa k tomu pomohlo, tak nech k tomu pomôže.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.11.2016 18:36 - 18:37 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 295. Predkladám túto informáciu k predloženému návrhu zákona. 
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 27. januára 2017 a gestorský výbor do 30. januára 2017.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.11.2016 11:25 - 11:25 hod.

Pavol Goga
Ale áno, áno, áno. Ďakujem, pán podpredseda, nebol som zapnutý. Chcem iba pre zápis uviesť, pán podpredseda, že v hlasovaní č. 20 došlo k omylu. Zariadenie ma vykázalo, že som hlasoval "za", chcel som sa zdržať hlasovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2016 17:53 - 17:54 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, nemôžem s vami súhlasiť s tým, že častokrát sa robila tá výmena ľudí až, až na úplné dno, pretože minimálne v školstve to tak nebolo. Tam práve rozhodovali tie rady škôl, o ktorých práve teraz, práve teraz hovoríme. Takže s týmto s vami nemôžem súhlasiť.
A takisto nemôžem súhlasiť ani s tým, že samospráva má väčšinu v radách škôl v zastúpení. Čiže takisto sú tam zástupcovia, či už učitelia, alebo nepedagogickí zamestnanci, či prípadne aj študenti.
No a čo sa týka samotných volieb do rád škôl. Veď si povedzme otvorene, že schopný a šikovný riaditeľ si aj bez politického trička dokáže dať zvoliť takú radu školy, akú potrebuje. Zatiaľ to tak vždycky bolo, vo väčšine prípadov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2016 17:37 - 17:39 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Goga, Pavol, poslanec NR SR
Goga Pavol, aby sme, lebo sme tu dvoja Gogovci, už sa nám stáva, že nás, si nás zamieňajú, hádžu nám aj poštu naopak, takže pozdravujem aj administratívu týmto, ale, samozrejme, v dobrom.
Takže neviem, či sa už niekedy stalo, a chcem poďakovať, samozrejme, pánovi poslancovi a pánovi predsedovi výboru za naozaj fundované vystúpenie a z tohto pohľadu, neviem, či sa už niekde stalo, aby nebol riaditeľ vymenovaný zastupiteľstvom podľa nového znenia zákona, a tak ako aj pani Remišová povedala, tak zriaďovateľ má svoje zastúpenie v radách škôl, pretože má aj dohľad nad školami jednotlivými.
Zo zákona sa mi zdá, že sa tuná vytvárajú dve skupiny ľudí, tá, ktorá je chránená v rade školy ako členovia, a tá, ktorá chránená nie je. Veď členovia rady škôl sú nielen pedagogickí zamestnanci, ale aj nepedagogickí zamestnanci a dokonca aj študent. A akým spôsobom budú títo chránení, ak si otvoria ústa voči riaditeľovi?
Ďalej si myslím, že sú učitelia aj členovia územných školských rád či iných orgánov, kde majú možnosť kriticky postupovať voči riaditeľovi. A ako týchto budeme chrániť?
Tiež súhlasím s diskusiou o činnosti a kompetencii rady školy, pretože často, ako tu už bolo povedané, je to viac štatistickým orgánom ako exekutívnym orgánom, a napríklad aj bolo by aj potrebné zvýšiť kvórum na zvolenie členov rád škôl, lebo často sú volení len 20-25 % všetkých účastníkov rodičov na týchto školách a podobne.
A trošku s nadnesením mi dovoľte jednu myšlienku, čo som si teraz napísal, tak ju prečítam. Už sám člen rady školy je pod ochranou, keď už nie pod ochranou zo zákona, tak má oveľa väčšie možnosti, ako presvedčiť riaditeľa, že robí zle. Ak člen rady školy presvedčí svojich kolegov v rade, že to riaditeľ robí zle, môže iniciovať jeho odvolanie. Prečo by teda mal riaditeľ mstiť sa tomuto pedagógovi? Musí spolupracovať. Čiže tým ohrozuje aj sám seba.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2016 9:45 - 9:47 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Je dobré, že sa hovorí o kvalite vzdelávania, je to dobré, že sa hovorí o tom aj v takomto rozsahu, či už záporne alebo negatívne, ale treba v každom prípade o tom hovoriť.
Ja sa chcem však len tak sám seba spýtať niekedy, že prečo sa hovorí o znižovaní kvality v školstve. Kto kedy meral znižovanie kvality vzdelávania v školstve? Ako pán Žarnay povedal, učitelia sú kvalitní, pracujú dennodenne, niekoľko hodín musia odsedieť za tou katedrou a snažia sa naozaj urobiť maximum pre to všetko, čo tým deťom chcú v školách dať.
Avšak sa pýtam aj na tú druhú stránku veci. Akým spôsobom pristupujú žiaci k vzdelávaniu? Aké majú naši žiaci vzory? Ako pristupujú rodičia k vyučovaniu a správaniu svojich vlastných detí? Rodičia chcú len výsledky a ak nemajú výsledky, tak učiteľ je zlý. To si povedzme otvorene. To znamená, dobrý je ten, ktorý má jednotky, ktorý má dvojky a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže aj tu treba hľadať príčiny možno, nechcem povedať zníženia kvality vzdelávania, ale aj akejsi nespokojnosti spoločnosti voči učiteľom. V každom prípade ale treba povedať aj to, že téma, akú tú kvalitu zmeráme, doteraz neviem.
Hovorí sa o systémových zmenách. Chcem sa spýtať, požadujú sa systémové zmeny zo strany učiteľov, čo chceme zmeniť? Chceme zmeniť maturitné skúšky? Pýtam sa ako. Chceme zmeniť prijímacie pohovory? Pýtam sa ako. Chceme zmeniť vedenie pedagogickej dokumentácie? Pýtam sa ako. Nikto mi to nepovie. Stále sa len hovorí o tom, že škrtáme triedne knihy zľava doprava, sprava doľava a tak ďalej a tak ďalej, ale to predsa nie je systémová zmena. To sa dá urobiť veľmi, veľmi rýchlo a koniec koncov aj vláda prijala v minulosti isté opatrenie na zníženie pedagogickej dokumentácie, takže to treba len privítať. Ale treba sa zamerať aj na tú druhú stránku. To som naznačil, aj postavenie žiaka, respektíve akých máme žiakov, aby som to nepovedal vulgárne, aký máme materiál v tej škole. A tak ďalej a tak ďalej. Aj toto sú otázky, ktoré ku vzdelávaniu patria.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2016 9:22 - 9:24 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec, ja by som niekoľko slov na tvoje vystúpenie povedal. Akosi sa stále zabúda pripomínať ten fakt, že to bola práve vláda Roberta Fica, ktorá zvyšovala pravidelne každý rok platy učiteľom o 5 % a v tomto trende, myslím si, že bude pokračovať aj ďalej.
Čo sa týka toho tvojho emotívneho vystúpenia včera, tak som to ani nebral, ja som to bral asi skôr z tej atmosféry, ktorá tu bola, a som rád, že aj ty si na to upozornil, že to nebolo nejak povedané v zlom. Chcem teda podporiť aj tvoje vystúpenia a poďakovať ti možno aj za to, že si štatisticky upravil niektoré údaje o platoch, tak ako ich prezentoval pán poslanec Žarnay.
Čo sa týka niektorých faktov, treba si naozaj uvedomiť, že máme na Slovensku neustály pokles žiakov, najmä v regionálnom školstve. Ja si dosť dobre uvedomujem aj to, že je to takmer 1 200 až 1 500 žiakov, možno aj viac v niektorých krajoch na školský rok, a to sú takmer tri až štyri veľké školy. Čiže predpokladám, že aj tuná bude musieť prísť k nejakej racionalizácii zo strany samosprávy, ktorá je zriaďovateľom týchto škôl, takže nehádžme všetko iba na vládu a na ministerstvá. V tomto, myslím si, že asi bude treba aj nejaké direktívnejšie rozhodovanie v tomto smere, a to aj s pohľadom na potreby spoločnosti, pretože ak si uvedomíme, že nám stále chýbajú odborníci v rôznych typoch hospodárstva, tak aj z tohto pohľadu bude treba asi sa zamerať viac na odborné vzdelávanie, tak ako to hovorí aj zákon o odbornom vzdelávaní.
A čo sa týka tej čiernej diery v školstve, je to zaujímavé počúvať to z úst tých, ktorí chcú do tejto čiernej diery hodiť 400 mil. bez akejkoľvek analýzy a hovoriť o tom, že dajme tie peniaze tam a nevieme kam. Čiže súhlasím s tebou, treba si urobiť analýzu, kam tieto peniaze dať, do akého typu školstva a, samozrejme, rozprúdiť diskusiu o tom, že či tieto peniaze budú efektívne vynaložené.
A čo sa týka tých požiadaviek, samozrejme, podporím tento zákon... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis