Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.2.2020 o 10:43 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2020 10:43 - 10:45 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, všeličo bude vidieť v správach, o tom som presvedčený a hlavne (povedané so smiechom) bude vidieť jeden, jedno absolútne protirečenie vaše, pán poslanec Galko, jedno absolútne protirečenie. Vy si protirečíte, keď tvrdíte, tak my to nemyslíme s dôchodkami vážne, a vy za to nehlasujete. Veď toto je taká hovadina, ktorá tu ešte nezaznela v tomto parlamente, skutočne. Toto, to vaše vystúpenie, to bolo vystúpenie jedného hysterického poslanca, ktorý už vie, že nikdy nebude mať možnosť stáť za týmto, za týmto pultom. To je ten váš problém najväčší, hej?
No viete, a prečo skrátené konanie, lebo ste sa aj toho dotkli. Nebudem tu reagovať na kadejaké organizácie zločinecké a podobné úlety z vašej strany, ale najväčším ohrozením tejto republiky, pán Galko, ste vy. Vy a vaši kumpáni, ktorí tam vedľa vás stoja a sedia a kadekde v parlamente, keď hovoríte nejaké blbosti. Vy ste ohrozením tejto republiky. Preto to skrátené konanie, preto, lebo nedajbože, keby sa takí ľudia dostali k moci, ako ste vy, ktorí sú raz v SaS-ke, potom v DS-ke, a takisto ako ste obhajovali nejakú SaS-ku a inú stranu, preto lebo ja som bol v dvoch stranách, v dvoch stranách, vy ste v ktorej už? V tejto. A v ktorej ešte budete, aby ste sa nejakým spôsobom zachránili, aby ste mohli rozprávať tie hlúposti, ktoré rozprávate? Vy a takíto nekoncepční ľudia sú skutočne ohrozením tohto štátu.
Pozrite, a ešte vám jednu poviem, ešte vám jednu vec poviem, lebo vy strašne kričíte. Viete, kto kričí? Ten, kto má strach. Vy musíte mať strašný strach, pán Galko, strašný strach, čo bude po voľbách, čo? Lebo vás nechcú ani tí, ani tí v tej opozícii, ani tí v tej koalícii. Vy ste si sadli medzi dve stoličky a padli ste. A dúfam, že už sa v tomto parlamente nikdy v živote... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.12.2019 11:33 - 11:33 hod.

Dušan Jarjabek
Ďakujem pekne, ja by som tiež chcel pozvať členov výboru pre kultúru a médiá na stretnutie do zasadačky výboru pre kultúru a médiá, čas nonstop.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2019 10:52 - 10:54 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Len krátka faktická poznámka na pána poslanca Maďariča, keď teda spomenul, situácia, ktorá bola na výbore, spomenul pána poslanca Číža. Chcel by som poznamenať, že pán poslanec Číž hovoril o kontrole finančných prostriedkov, ktoré idú do kultúry, už len z toho veľmi jednoduchého dôvodu, či do tej kultúry ozaj idú a či náhodou pod rúškom kultúry sa nefinancujú iné aktivity.
A chcem z tohto miesta povedať, že súhlasím absolútne s opozičnými kolegami vo výbore pre kultúru a médiá, ktorí hovorili v tom zmysle, že tej kontroly je stále málo dodnes. Je nedostačujúca vo fondoch a stále v tých fondoch ten kontrolný mechanizmus neexistuje tak, aby sme mohli s čistým svedomím povedať, že, áno, tieto peniaze skutočne, ktoré sú motivované týmto a týmto, aj ten dôvod tej motivácie spĺňajú.
A čo sa týka tých ďalších vecí. Pán poslanec, ja sa bojím len jednej veci, aby v kultúre nenastal princíp trhového mechanizmu, čo teda tu v takých istých, istých aj náhľadoch existuje, preto, lebo v rámci toho hrubého trhového mechanizmu by sme zrušili vlastne v kultúre všetky menšinové žánre. Už tu bolo toto obdobie a už isté kvarteto musí byť v Skalici, ktoré bolo pod filharmóniou, lebo tu bol jeden taký minister kultúry, ktorý tieto veci takto dehonestoval. Tak toto hádam už nie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2019 10:40 - 10:41 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani poslankyňa, za to, čo ste povedali, ale nikdy som si nebol tak istý, ako som si teraz, že nesúhlasím s ani jedným vaším slovom, ktoré ste povedali v tomto vystúpení, čo, samozrejme, nemá byť dôvodom pre to, aby sme boli nejakí nepriatelia.
Ja by som vás chcel len poprosiť o jednu jedinú vec, nezhadzujte žánre, o ktorých tak málo viete, a hlavne nezhadzujte ľudí, ktorí sa tým žánrom venujú. To sú tie hudobné žánre, ktoré ste spomínali. Neviem vôbec, či - zase sa vás nechcem nejako dotknúť -, že či vôbec viete, o čom ste konkrétne hovorili. Proste takto by to asi nemalo vyzerať v rámci tej rozpravy.
Ale ešte raz, som presvedčený, že s ničím, čo ste povedali, nesúhlasím a jednoducho nemôžem súhlasiť a väčšina ľudí určite nesúhlasí. V tom nemáte pravdu, pani poslankyňa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2019 10:31 - 10:32 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujeme veľmi pekne. Pani poslankyňa, no, ja len dve vety asi.
V prvom rade škoda, že sme pred voľbami, preto, lebo keby sme neboli, som presvedčený, že aj táto rozprava o takto na prvý pohľad nedôležitých, ale na ten ďalší veľmi dôležitých veciach by bola, bola úplne iná. No v tejto chvíli, viete, keby sme hovorili aj o teplej vode, tak to pre niektorých poslancov bude predvolebná kampaň a populizmus.
Takže čokoľvek o čomkoľvek budeme hovoriť nasledujúcich päť mesiacov, všetko bude predvolebná kampaň, hlavne keď teda niektorým nádejným mladým poslancom a poslankyniam tečie do topánok. Však, pani poslankyňa?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2019 10:15 - 10:17 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, vďaka za vaše niektoré vety, ale aj za niektoré vety nie. Preto, lebo ono to naozaj vyzeralo miestami tak, ako by ste chceli zrušiť kultúru, hoci, samozrejme, teraz preháňam, ale naozaj to, čo ste vtedy, to, čo ste začali hovoriť o tom teda, že teda fondy zrušia a neviem čo všetko, tak to sa nedá.
A s tým budúci ministrom, to ste hádam nemysleli vážne preto, lebo myslím si, že ktokoľvek sa stane ministrom kultúry v budúcom volebnom období, by v prvom rade mal mať vzťah ku kultúre, čo nevylučuje vzťah ku folklóru a ku knižniciam a vôbec k tomu všetkému, čo rieši tento návrh zákona.
Máte pravdu v jednej veci, keby sme boli povedzme na začiatku druhého alebo tretieho roku, tak tento návrh zákona by predkladalo ministerstvo kultúry, s tým sa vôbec netajíme. Predkladáme ho preto, lebo sme v istom záverečnom období tohto volebného obdobia, teda v záverečnom čase tohto volebného obdobia a mám taký pocit, že, a vy ste to, samozrejme, potvrdili aj v tom svojom vystúpení, že problematiku folklóru a problematiku napríklad knižníc treba riešiť. Či ju budeme riešiť takýmto spôsobom alebo onakým, môžete sa vyjadriť k tomu ako v druhom čítaní preto, lebo my v tejto chvíli v prvom čítaní len odobrujeme istú filozofiu toho návrhu zákona. Ja som o tom presvedčený, že nemôžete hovoriť, že máte veľmi dobrý vzťah ku knižniciam a zároveň odmietnuť, že ich chcete prifinancovať, dofinancovať alebo vymyslieť istý systém iného financovania, čo ste teda tam teda naznačili, to je otázka zase pre druhé čítanie.
Viete, no a zhadzovať folklór sa mi nepáči z jedného jediného dôvodu, že vlastne ten folklór stal pri kolíske všetkých ostatných žánrov. Keby nebol folklór, nebolo by Cikkera, nebolo by Moyzesa, nebolo by, ja neviem, Suchoňa, nebolo by Andrašovana, nebolo by novodobých autorov, ktorí žijú. Všetci vychádzajú vždy z folklóru, všetci historicky... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.10.2019 16:47 - 16:50 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, dovoľte, vážená pani ministerka, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás oboznámil so spoločnou správou výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1984 z 10. septembra 2019 pridelila vládny návrh zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností Ústavnoprávnemu výboru NR SR, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Vládny návrh zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností výbory prerokovali a odporučili schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 720 z 8. októbra 2019 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 482 z 10. októbra 2019 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 184 z 8. októbra 2019 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený vládny návrh zákona pod tlačou 1597 v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 25, § 80, § 83, § 84 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.9.2019 9:40 - 9:44 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte kúsok záverečného slova, lebo myslím si, že už všetko bolo povedané, ba možno aj čosi navyše.
V prvom rade, pán poslanec Dostál, nemusíte mať obavy a ja ako neprávnik je smutné, že musím právnikovi povedať, že určite zahlasujeme za tie vaše dva body preto, lebo nemôžeme hlasovať inak, pochopiteľne, preto, lebo o tej istej veci sa dva razy hlasovať nemôže. A to by ste vy ako právnik mohli tiež aspoň tušiť, hoci teda takéto podozrenia voči nám, samozrejme, máte a venovali ste tomu celé štyri minúty. Ja som si to stopol, o tých vašich pochybnostiach, ktoré sú absolútne neadekvátne vôbec procesu legislatívnemu, ktorý predchádza k prijímaniu zákonov.
Ja by som zareagoval, ak dovolíte, na to, čo hovoril pán poslanec Budaj, preto, lebo pán poslanec Budaj má určite s mediálnym prostredím oveľa väčšie skúsenosti vzhľadom na legislatívu, ktorú predkladal ako pán poslanec Dostál, čiže jeho slová skutočne treba brať asi vážnejšie. Dokonca s pánom poslancom Budajom sme predkladali pred niekoľkými rokmi spoločný návrh tlačového zákona. Dostal sa do druhého čítania, len potom prišli voľby. Opäť smola týchto návrhov je taká, že akosi sa často stáva, že táto mediálna problematika sa dostane na pretras dňa v rámci, v rámci záverečných týždňov volebného obdobia, čo pochopiteľne nie je dobré preto, lebo to politikum, ktoré sa tam potom vnáša, by tam vôbec nemalo byť.
Ja som ale, a pán poslanec Budaj mi to určite potvrdí, ako vznikol tento problém, a predložili sme tento návrh do prvého čítania, bol som za ním a úplne otvorene som sa ho spýtal, či nerozmýšľa o tom, že či by sme spolu nerozmýšľali opozično-koalične, durch alebo šrégom, po slovensky povedané, cez parlament o tom, aby v tomto návrhu bola tlačová rada, vzhľadom na tie, na to nerovnaké prostredie pre elektronické médiá a pre printové médiá, ktoré, samozrejme, stále existuje v tomto mediálnom prostredí. No nedohodli sme sa, nedohodli sme sa len preto, že je opäť záver nejakého volebného obdobia a v tomto závere asi by už bol nedostatok času. Preto my by sme sa aj dohodli na tom, že teda tlačová rada by v printových médiách mala byť. Čo by bol problém, o čom by sme teda určite dlho diskutovali, o tom, aké by boli podmienky tých, ktorí by sa do tej tlačovej rady dostali. A to už by asi také jednoduché nebolo vzhľadom na určite tú celospoločenskú mediálnu diskusiu, ktorá by o tomto probléme nastala.
Ďakujem všetkým, že sa zúčastnili na tejto debate. Myslím si, že to, čo som povedal na začiatku, aj keby nebolo prijaté nič, za tých niekoľko mesiacov, čo sme sa bavili o tomto návrhu zákona, vyšlo najavo to, o čom stále hovoríme. Vyšlo najavo to nerovnaké prostredie printové a elektronické, dôkazom čoho sú rôzne reakcie ľudí, ktorí sa v tomto mediálnom prostredí pohybujú. Inak reagujú ľudia z printového, inak reagujú ľudia z elektronického prostredia, mediálneho. Čiže aj keby nebolo nič, tak tá, tak tento návrh splnil svoj účel. Pokiaľ tento návrh prejde za akýchkoľvek okolností aj so schválením tých bodov 2 až 4, určite to prostredie bude oveľa lepšie a oveľa lepšie vyhranenejšie mediálne, kde sa trošku tie rozdiely medzi elektronickými médiami a printovými médiami budú stierať, ako je to teraz.
Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí sa zúčastnili na tejto debate, a to by bolo z mojej strany všetko.
Skryt prepis
 

13.9.2019 20:50 - 20:50 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán minister, ja sa ti chcem veľmi pekne poďakovať za to, čo si povedal, preto, lebo máš absolútnu pravdu. Je to predvolebný humbuk. Je to úplne zbytočná schôdza. Je to strata času. Je to otravovanie voličov. A je to predvolebný cirkus na druhú preto, lebo inak by táto schôdza nebola.
Okrem toho už sme tu mali v tejto, tejto sieni teror väčšiny, o ktorom sa hovorilo, teraz tu máme nie že teno..., teror, teror menšiny, ale teror Matoviča. A voči tomuto teroru Matoviča akosi ten rokovací poriadok, ktorý bol robený slušnými ľuďmi, s týmto niečím neráta. Proste tento tabletkový pán z Trnavy si tuná skutočne robí z tohto parlamentu jeden svoj súkromný cirkus. Treba sa na to čím skôr vykašľať, robí si cirkus z koalície, robí si cirkus z opozície, robí si cirkus z nás všetkých, robí si cirkus z celej spoločnosti.
Ešte raz, toto nie je normálne chovanie štandardného poslanca, štandardného človeka, ktorých chce niečo niekomu vysvetliť. Toto je choré! Ako držiteľ tohto skutočne skvelého názvu, myslím si, že lepší ťažko nájdeme, tabletkový pán, ktorý to dokonca ešte ani nechce priznať.
Čiže, páni, to, čo hovoril pán minister, treba sa na to čím skôr vykašľať a treba odtiaľto odísť preč, lebo toto skutočne nemá žiadny význam.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2019 19:35 - 19:35 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Pán Matovič, ja by som sa chcel veľmi úprimne, aby som vás nerozčúlil, veľmi úprimne spýtať pomaly, tak, aby ste tomu rozumeli, povráva sa po tomto parlamente, že beriete nejaké utišujúce lieky. Naozaj, nechcem vás rozčúliť, lebo je to skutočne vo vašom prípade aj trošku nebezpečné.
Pán Matovič, beriete nejaké utišujúce lieky na vaše neštandardné chovanie, podľa môjho názoru, alebo je to pravda, alebo nie je to pravda? Lebo to chovanie je naozaj také, že, ale hovorím, veľmi opatrne to hovorím, aby som vás nerozčúlil, preto, lebo naozaj pozerať sa na vás, ja neviem, my už sme chceli volať pani ministerku zdravotníctva, aby bola taká láskavá a prišla sem, a teda niečo v tomto zmysle poradila aspoň, alebo teda keby ste mi odpovedali, áno, beriem, áno, neberiem, všetko zoberiem na vedomie. Všetko.
A potom druhé by som sa vás chcel spýtať, povedali ste, že pán Marček si vypýta za každé hlasovanie prachy, doslova a do písmena. Mohli by ste to, prosím vás pekne, zopakovať?
Ďakujem.
Skryt prepis