Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.6.2019 o 11:02 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.6.2019 11:02 - 11:03 hod.

Dušan Jarjabek
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, poprosil by som v mene troch poslaneckých klubov, vzhľadom na pracovné zaťaženie pána spravodajcu poprosil by som prehodiť bod č. 54, je to tlač 1290, poprosil by som, aby sme o tomto bode rokovali v utorok 14.00. V mene troch poslaneckých klubov predkladám tento návrh.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2019 10:57 - 10:59 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa, my máme dlhodobý spor v oblasti kultúry, umenia a financovania, ohľadne verejnoprávnej inštitúcii, ohľadne fondovej činnosti. A tak ďalej a tak ďalej. Ja som posledný, ktorý tvrdí, že všetko je v poriadku, ale nemôžete všetko čierno-bielo zhadzovať, lebo potom ste vyslovene nedôveryhodná. Vy nemôžete povedať, že nič sa netočí, všetko, čo sa točí, je zlé, Audiovizuálny fond si neplní svoju funkciu. Vy proste všetko zhadzujete. A to nielen v tomto prípade, to je v prípade funkčnosti Slovenského národného divadla, funkčnosti konkrétne opery, fondov, verejnoprávnej televízie a tak ďalej a tak ďalej.
Pani poslankyňa, nielen Pohoda, trenčianska Pohoda je to pravé orechové, to si uvedomte, sú ešte aj iné druhy kultúry a umenia alebo iné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú kultúrou, a proste musia to byť aj inštitúcie, ktoré musia byť vydotované štátom. A toto je len jedna z mnohých barličiek, aby sa tak stalo. A hovorím ešte raz, nemôžete povedať, že všetko je zlé. (Ruch v sále.) Trošku tej objektivity, vo vašom prejave by som si poprosil, a nielen na výbore, ale aj v pléne, ak by ste boli taká láskavá, nie ten čierno-biely pohľad, ktorý absolútne máte. A potom skutočne neviem prečo. Preto, lebo tá nedôveryhodnosť, ktorá z tohto vyplýva, asi sledujete nejaké iné ciele ako pomôcť skutočne kultúre, ako pomôcť financovaniu kultúry, vedieť, čo je to verejnoprávnosť.
Ja sa znova na vás obraciam, prečo takýmto spôsobom dehonestujete všetko, čo sa v kultúre za tých posledných ix rokov spravilo. Nie je to tak, ako vy hovoríte. A aké, aké ciele vlastne sledujete? Sú to naozaj profesné ciele, ktoré deklarujete, alebo to súvisí s politikou, ktorú predstavujete?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.5.2019 11:24 - 11:26 hod.

Dušan Jarjabek
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Poprosím kolegov z výboru pre kultúru a médiá, 13.00 v obvyklej miestnosti výbor. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.4.2019 11:14 - 11:14 hod.

Dušan Jarjabek
Ďakujem pekne. Dovolím si pozvať všetkých členov výboru pre kultúru a médiá na zasadnutie výboru 12.05 hodine. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

28.3.2019 16:34 - 16:36 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Príjemný, dobrý deň, pani predsedajúca, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som predniesol správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá k návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, máte to pod tlačou 1327.
Člen Rady pre vysielanie a retransmisiu, pán Zoltán Pék oznámil listom predsedovi Národnej rady, že sa vzdáva funkcie člena rady, dňom 5. januára 2019. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia, pôsobiace v oblasti kultúry, periodickej tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií, aby v určenej lehote predložili Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, návrhy kandidátov na člena rady.
Výbor dostal tieto návrhy kandidátov: pán Ing. Peter Alakša, pán Mgr. György Batta, dúfam že som to dobre prečítal. Výbor pre kultúru a médiá posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu a konštatoval, že kandidáti spĺňajú požadované náležitosti. Výbor pre kultúru a médiá po zvážení týchto skutočností v prijatom uznesení č. 152 z 21. marca 2019 vyslovil súhlas s návrhom na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu (opäť pod tlačou 1327) a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby:
1. konštatovala, že
a) v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii skončilo dňom 5. januára 2019 členstvo v rade Mgr. Zoltánovi Pékovi,
b) je potrebné zvoliť jedného člena rady, aby Rada pre vysielanie a retransmisiu mala deväť členov,
2. zvolila
jedného člena Rady pre vysielanie a retransmisiu na funkčné obdobie odo dňa zvolenia Národnou radou do 13. decembra 2023,
3. uskutočnila opakovanú voľbu
v prípade, že nebude zvolený jeden člen z navrhovaných kandidátov. Do opakovanej voľby postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov, pri rovnosti
počtu hlasov postupujú obaja kandidáti.
Pani predsedajúca, ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.3.2019 15:45 - 15:46 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa Blahová, ja nemám dôvod vám neveriť, lebo vy sa touto problematikou zaoberáte, a tak isto ako nemám dôvod neveriť pani poslankyni Šimkovičovej.
Vy ste vo svojom príhovore hovorili v podstate o istej bitke paragrafov, aspoň tak som to pochopil, tú vašu prvú časť, ale potom ste povedali jednu veľmi dôležitú vec pre mňa, že ako keby tento návrh zákona bol robený na objednávku únoscu. A mohol by som vás poprosiť, aby som teda bol v obraze, konkrétne pomenovať, resp. byť konkrétnejšia v tomto prípade a nehovoriť teda istý nekonkrétny únosca, ale konkrétne kto, konkrétne kto si pripravil tento návrh zákona, konkrétne kto chce, aby vlastne niečo takéto bolo prijaté, preto lebo má konkrétne ciele. Zatiaľ ste hovorili, hovorím v tom prvom slede o bitke paragrafov, tak som to aspoň pochopil, mne, priznám sa, nič nehovoriacich, ale teda hovorím, nemám dôvod vám neveriť, a v tej druhej časti ste boli tvrdo konkrétna nekonkrétne, takže poprosil by som, aby ste doplnili isté informácie, ak ich máte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.3.2019 15:35 - 15:36 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja obdivujem pani predkladateľku, že sa pustila do tejto témy v tom najkladnejšom slova zmysle. Mne sa tam strašne páčila tá veta, "ide o najlepší záujem dieťaťa", lebo naozaj tá trauma prehadzovania dieťaťa z otca na matku a z matky na otca, a teraz to je úplne jedno, kto je cudzinec a kto cudzinec nie je, je pre to dieťa asi strašná trauma a asi je najdôležitejšie, aby tá trauma trvala čo najkratšie. A už len ten samotný fakt, že sa z rodiča stane únosca, to je jedno z ktorého, je situácia pre mňa absolútne nepredstaviteľná a o to viac, že sme sa o tomto rozprávali s mojimi priateľmi, ktorí si prešli takýmto peklom a dodnes tá situácia nie je ukončená.
Čiže, pani poslankyňa, ešte raz vďaka, že ste sa pustili do tejto témy, že tuná prinášate isté riešenie, hoci som presvedčený, že ani toto nie je absolútne riešenie toho problému, ktorý predkladáte. Ale vrátim sa k tomu, čo som začal. Ide o najlepší záujem dieťaťa, ktorý, určite je tu pokus, ako tuná čosi napraviť, ako tuná čosi pre to dieťa, ktoré trpí vlastne rozchodom, rozvodom týchto rodičov, spraviť niečo v tom najlepšom. Čiže ešte raz, klobúk dole, pani poslankyňa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 20:27 - 20:29 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Červeňáková, vy ste spomenuli asi takú jednu vetu, že je to politický boj, vyčítali ste to ministerke. Pardon, ministerke, že to rozpráva v pléne. No je to politický boj. Vy sama ste toho príkladom, že je to politický boj, resp. aj politický boj, a tá profesia sa strašne často zneužíva už akákoľvek, v rámci tohto politického boja, o ktorom ste hovorili aj vy, vaše vystúpenie bolo absolútne politické, dokonca si myslím, že to bola taká povinná jazda, nechcem to znevažovať, samozrejme, v rámci, v rámci tej vašej strany, ktorú ja teda nemôžem rešpektovať vzhľadom na vašeho predsedu absolútne. Okrem toho ten politický boj sa tuná zvrháva. Už nestačí sa urážať navzájom, už sa urážajú ľudia, ktorí tuná v tomto parlamente nie sú. Už sa lezie do minulosti. Dokonca jeden z vašich kolegov urazil tuná národ jeden, krajinu jednu veľkú. Toto je normálne podľa vás pri takomto, takomto prerokovávaní takejto témy? Veď vy už naozaj zneužívate všetko, čo sa len zneužívať dá, a tuná už vôbec k meritu veci sa málokto vyjadruje. Česť výnimkám. Je to absolútne zneužívanie pred tými ďalšími hlasovaniami, pred tými ďalšími voľbami, proste pred všetkým. Vy ste si túto tému v rámci ministerstva školstva pomýlili s jednou absolútnou predvolebnou kampaňou alebo predvolebnými kampaňami, ktoré vás čakajú. Okrem toho, ja stále čakám na pozitíva. Aspoň jeden človek, keby povedal pozitíva, ktoré na tom ministerstve sú. Pozrite sa, ako vyzerajú, ako vyzerá umelecké školstvo, v živote sa mu tak nedarilo ako teraz, pani poslankyňa. Kto toto povie kedy? Prečo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 19:51 - 19:52 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci, pán podpredseda.
Pani Gaborčáková, ja veľmi oceňujem na vašom prejave, že ste napríklad nehovorili v tejto súvislosti o vražde novinára. Veľmi oceňujem o tom, že ste, veľmi oceňujem to, že ste nehovorili o kriminalizácii pani ministerky, o tom napríklad, akého máme skvelého prezidenta, akého sme mali zlého premiéra, o tom, že to Slovensko je proste v jednej hroznej situácii, že ste sa držali témy a z vášho pohľadu ste dokonca neboli ani taká ako väčšina týchto prejavov tuná tvrdo politická, tvrdo hlúpo propagandistická a úplne jasne opozičná. Čiže ešte raz vám za toto veľmi pekne ďakujem, lebo málokto z týchto vašich tam tzv. kolegov na tej pravej strane bol taký ako ste boli vy. A to, čo ste povedali, je váš názor, budúcnosť ukáže, či pravdivý, alebo nepravdivý, ale v každom prípade názor, o ktorom sa dá hovoriť.
Tá tupá opozičná polemika z vašej strany už tu nezaznela, za to sa vám chcem verejne poďakovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.2.2019 10:19 - 10:22 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Opäť mi dovoľte ako určenému spravodajcovi predniesť správu výboru pre kultúru a médiá k návrhu na voľbu členov Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
Je potrebné zvoliť 4 členov Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky pozostávajúci z odborníkov v oblasti práva, ekonómie, žurnalistiky a z odborníka v oblasti informačných technológií. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa listom z 20. decembra 2018 obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti médií, kultúry, audiovízie, vedy, vzdelávania, informačných technológií, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ľudských práv, reprezentujúce alebo zastupujúce profesné združenia, národnostné menšiny alebo etnické skupiny, iné menšiny alebo registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, aby v určenej lehote predložili výboru pre kultúru a médiá návrh kandidátov na členov Správnej rady.
Výbor dostal tieto návrhy kandidátov na členov Správnej rady. Opäť budem čítať vez titulov.
Oblasť práva: Jozef Tuhovčák, Tamara Valková.
Oblasť ekonómie: Peter Abrahám, Vladimír Vašičin, Anna Klimíková, Peter Mestický.
Oblasť žurnalistiky: Peter Abrahám, Svetlana Hlavčáková, Vladimír Holan, Michal Kaliňák, Árpád Korpás, Anton Szomolányi, Tamara Válková.
Oblasť informačných technológií alebo informačné technológie: Ladislav Mikuš, Ondrej Mravec, Robert Renthammer.
Gestorský výbor posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu členov Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a konštatoval, že všetci kandidáti spĺňajú všetky náležitosti. Gestorský výbor v prijatom uznesení č. 142 z 29. januára 2019 vyslovil súhlas s návrhom na voľbu členov Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby
a) konštatovala, že je potrebné zvoliť 4 členov Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky z odborníkov v oblasti práva, ekonómie, žurnalistiky a v oblasti informačných technológií,
2. zvolila
štyroch členov Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky:
a) 1 odborníka v oblasti práva,
1 odborníka v oblasti ekonómie,
1 odborníka v oblasti žurnalistiky,
1 odborníka v oblasti informačných technológií na funkčné obdobie 5 rokov, ktoré začne plynúť dňom 27. februára 2019,
3. uskutočnila druhé kolo voľby v prípade, že v prvom kole nebude zvolený z navrhovaných kandidátov odborník v oblasti práva, ekonómie, žurnalistiky a informačných technológií, do druhého kola postupujú 2 kandidáti s najvyšším počtom hlasov,
4. nová voľba členov Správnej rady sa uskutoční v prípade, že nebude zvolený zástupca v oblasti práva, zástupca v oblasti ekonómie, zástupca v oblasti žurnalistiky alebo zástupca v oblasti informačných technológií, na nasledujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
To je všetko.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis