Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.5.2016 o 15:45 hod.

Dip Mgmt

Jozef Rajtár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2016 15:45 - 15:46 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Áno, ďakujem kolegovi za príspevok. Samozrejme, tieto zákony beriem, že sú potrebné a užitočné v súčasnej dobe.
A chcem upozorniť na to, že náš návrh nehovorí o tom, aby ste nenahlasovali a tak ďalej podozrivé transakcie pri takomto druhu činnosti. Meníme tam to, že sa vypúšťa nahlasovanie alebo registrácia programu vlastnej činnosti takejto firmy, čo je absolútne nadbytočná byrokratická vec, ktorá na Slovensku všetkých tých takmer 100 % alebo 100 % pravdepodobne neteroristických podnikateľov jednoducho zbytočne zväzuje a zbytočne zaťažuje. Čiže nejdeme rušiť protiteroristický zákon ako taký, rušíme len drobnú, ale veľmi nepríjemnú byrokratickú povinnosť nahlasovať program vlastnej činnosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.5.2016 15:39 - 15:41 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Takže, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi uviesť aj tento návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 66).
Cieľom predloženého návrhu zákona je vypustenie organizačných a ekonomických poradcov z okruhu povinných osôb podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čím fyzickým a právnickým osobám, ktoré túto činnosť majú ako predmet svojej činnosti, odpadne povinnosť vypracúvať takzvané programy vlastnej činnosti.
Toto opatrenie je jedným z mnohých drobných príspevkov k celkovému zníženiu nadbytočnej administratívnej záťaže podnikateľských subjektov. Uvedená povinnosť, toto je dôležité, ide nad rámec európskej legislatívy a sama osebe nemá žiadne opodstatnenie.
Zákon, opäť, nebude mať vplyv na verejné financie, takže netreba sa báť o, povedzme, šetrnosť, ale teda napriek tom bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, takže opäť predpokladám, že koaličné strany alebo poslanci strán SIEŤ a MOST – HÍD budú radi hlasovať za návrh a podporia ho, ani k predošlému zákonu teda neboli žiadne pripomienky, takže predpokladám, že s ním všetci, ale minimálne tieto dve koaličné strany súhlasia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.5.2016 15:35 - 15:37 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi teda uviesť návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Cieľom predloženého návrhu je zrušiť povinné vedenie rezervného fondu v obchodných spoločnostiach.
Uvedená povinnosť vedenia rezervného fondu prestavuje len účtovnú operáciu a nemá vplyv na reálne hospodárenie podniku. Prostriedky fondu nemusia byť reálne viazané v banke na bankovom účte alebo v hotovosti, môžu byť napríklad vedené aj ako pohľadávka, čím sa úplne vytráca zmysel rezervného fondu ako inštitútu zabezpečujúceho peňažné prostriedky v prípade potreby pokrytia finančných strát podniku alebo ako záruky finančného plnenia oprávnených osôb.
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, ale bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, takže predpokladám, že osobitne koaličné strany SIEŤ a MOST sa k tomu pridajú a jednoducho zahlasujú za návrh.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2016 10:10 - 10:12 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Burian, keď ste hovorili o tej ceste do pekla, tak tú sme si, bohužiaľ, vyskúšali a stále skúšame, keďže s prestávkou malou 10 rokov je tu pri moci strana SMER. No a keď hovoríme o tých desiatich rokoch s malou prestávkou, tak ste mali možnosť budovať tie švajčiarske dôchodky. Namiesto toho ste deštruovali II. pilier, aby ste si umelo znižovali deficit a zakrývali tak svoju neschopnosť reálne šetriť. Vláda Ivety Radičovej konsolidovala a ozdravila rozpočet za to krátke obdobie viac ako vy za štyri roky vlády jednej strany.
Chcem sa pristaviť pri mzdových tarifách. To je tých šesť tried. A hovorili ste aj o hádzaní čísiel. Najprv poviem, že škandinávske krajiny nemajú štátom určenú žiadnu minimálnu mzdu, nieto ešte, aby mali vytvorené štátom nejaké triedy. Nechávajú to, v Škandinávii, ktorá je možno aspoň hypotetickým vzorom pre stranu SMER, na odborárov, na zástupcov zamestnancov, aby si sami vydebatovali v rámci podniku, v rámci oboru, aké budú minimálne mzdy a ďalšie výhody pre zamestnancov. Má to tú výhodu, príde kríza, kedykoľvek flexibilne v rámci oboru, v rámci podniku si sadnú spolu, povedia, aby podnik prežil: „Nastavme si takto a takto, presne na náš podnik, na náš priemysel.“ Dohodnú sa, dočasne to znížia, kríza odíde, znova sa to nastaví, dajme tomu, naspäť. Ale tu je to nastavené podľa toho, ako sa minister vyspí. Vláda vytvára kastovný systém, šesť tried, ja neviem niekto pracuje v charite, ten bude mať 350, to môže byť každý, ty pracuješ ako sústružník, tebe dáme ja neviem 500... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.5.2016 16:52 - 16:54 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, dovolím si teda uviesť návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o minimálnom povinnom rozsahu stránkových hodín (tlač 56).
Cieľom predloženého návrhu zákona je stanovenie minimálneho povinného rozsahu stránkových hodín niektorých subjektov štátnej správy a územnej samosprávy na najmenej tri dni v týždni, v úhrne najmenej 18 hodín a po b) stanovenie fixného času stránkových hodín vždy na stredu v čase medzi 14. a 18. hodinou.
Predloženým návrhom sa sleduje cieľ predovšetkým vytvoriť pre zamestnaných občanov podmienky na to, aby si mohli vybaviť svoje veci na úradoch bez toho, aby si museli v daný deň brať dovolenku. Aj bežná občasná návšteva úradov v priebehu kalendárneho roka má za následok určité znehodnotenie nemalého počtu dovolenkových dní, ktoré by mal občan využiť predovšetkým na oddych a regeneráciu. Niektoré úrady majú už dnes tzv. dlhšie stránkové dni, avšak netýka sa to všetkých úradov a občan je z variability stránkových dní dezorientovaný. Stanovenie fixných stránkových hodín v stredu na čas medzi 14. a 18. hodinou je opatrením, ktoré nestojí nič, dá sa realizovať okamžite a môže priblížiť Slovensko k štátom, kde úradník je pre občana a nie naopak. Takže zopakujem teda, nestojí nič, znamená, že nebude to mať vplyv na verejné financie, čo máme opäť potvrdené aj ministerstvom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

18.5.2016 16:38 - 16:40 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem za slovo.
Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi predniesť návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o odmenách a náhradách súdnych exekútorov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 55).
Hlavným účelom právnej úpravy je zaviesť pravidlo, podľa ktorého odmena súdneho exekútora nesmie presiahnuť výšku pohľadávky bez príslušenstva, to znamená bez sankčných úrokov, poplatkov, súdnych trov a tak ďalej. Ostatné state zákona zostávajú nezmenené. Tá minimálna výška odmeny pre exekútorov zostáva na úrovni 33 eur a 19 centov.
No a poviem už len to, že sme šetrní, tento zákon alebo táto zmena nemá vplyv na verejné financie, máme to potvrdené aj ministerstvom financií. No a toto poteší hlavne poslancov po mojej ľavici, po mojej ľavej ruke, návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.4.2016 19:11 - 19:13 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Dobre. Dobre, teraz svieti. Dobre.
Počúval som pozorne váš prejav, a keď ste hovorili o kontinuite, pán minister, príznačne ste nespomenuli kontinuitu práve v rezorte, ktorý riadite. Tam sa možno aj zhodneme na tom, že tam by bola až tragická kontinuita.
Ďalej ste hovorili napríklad, že opozícia neocenila, neocenila nič z novej vlády. Ja osobne som v prejave napríklad ocenil opäť raz skončenie kontinuity v oblasti zdravotníctva.
No, spomínali ste takisto Svetovú banku a že sme tam pokročili v rebríčku. A je to naozaj tak, pokročili sme tam v rebríčku (rečník zobral do rúk názorný materiál, ukazujúc ho plénu) a treba sa pozrieť, za čo sme pokročili v tomto rebríčku.
Ale predtým poviem, kde zaostávame, napríklad: registrácia firmy, stavebné povolenie, ochrana menšinových vlastníkov, postúpili sme dosť radikálne (rečník zobral do rúk názorný materiál, ukazujúc ho plénu) v platení vo výbere daní.
Oproti OECD celková daňová sadzba je u nás 51,2 a priemer OECD (rečník zobral do rúk názorný materiál, ukazujúc ho plénu) je nižší, 41,2, takisto máme vyššie odvodové zaťaženie.
Ale pozrime sa na to, komu sa tieto dane zobrali. Zdvihli ste sadzby už z 19 na 23 %, momentálne je 22 %. Kto tieto dane neplatí? Napríklad - tiež ste to spomínali - nadnárodná, nadnárodná korporácia, pozrem sa, či je tu pán Číž, nadnárodná korporácia Jaguar, dane neplatí, nebude platiť Duslo Šaľa a plus dostane ďalšiu dotáciu a váš sponzor Filo takisto a mnohí a mnohí ďalší.
Takže vybrali ste viac daní, tým sa chválite, od malých a stredných podnikateľov, od živnostníkov, zlikvidovali ste 22-tisíc živnostníkov, a, naopak, pomáhali ste korporáciám a veľkým firmám vašich sponzorov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.4.2016 18:06 - 18:08 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ja ďakujem za hlasy aj podpory a ďakujem aj za pripomienky. Ja som pripravený a ochotný diskutovať, či už o našom programe, či už o tých kauzách, čo som hovoril. Som ochotný, pripravený diskutovať, či už tu v pléne, alebo pred médiami, alebo niekde bokom na káve. Nemám s tým žiaden problém.
Teraz, pán Číž. Dôchodky sa tohto roku znižovali v novodobej histórii o asi najnižšiu sumu, v priemere o 1,90 eur. Zvyšovali, pardon, zvyšovali o 1,90 eur. Historicky asi najnižšiu sumu, zvýšenie o najnižšiu sumu. A to je možno tiež výsledok štvorročnej vlády strany SMER, aj keď nielen. Lebo aj ten algoritmus bol nejakým spôsobom dohodnutý. No ale chcem hlavne povedať, že ak sa majú z čoho vyplácať dôchodky, musia sa najprv vytvoriť tie hodnoty, lebo ony nevznikajú len tak niekde, nerastú na strome a podobne. A niekto tie hodnoty musí vytvoriť a na to musí mať dobré podmienky, aby sa tie hodnoty vytvorili.
A, pani poslankyňa Vaľová? Áno. Ja, tak ako som hovoril, som pripravený diskutovať, čo sa týka nášho programu o každom jednom bode tohto programu, o každom jednom bode tohto programu, či je dobrý alebo či je zlý. Lebo ja sa nespolieham na tie inštitúty. Ja som iba skonštatoval, že to jednoducho tak vyhodnotili. Ale ja si tie body viem jeden po druhom obhájiť. A my tieto body budeme aj postupne navrhovať, už na májovej schôdzke asi štyridsať bodov, okrem zrušenia daňových licencií to budú také, ktoré nezaťažujú štátny rozpočet. A budeme ich predkladať a budeme o nich diskutovať. A ja som tomu veľmi rád a rád sa teda konkrétne takto bod po bode o tom porozprávam.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.4.2016 17:40 - 17:55 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, dovoľte mi teda aj mne vystúpiť k programovému vyhláseniu vlády. Budem sa venovať najmä verejnej správe a ekonomickým záležitostiam.
Keď mám toto programové vyhlásenie zhodnotiť ako celok, tak musím povedať, že až na drobné výnimky je to znôška prázdnych rečí a hesiel socialistického typu. Hesiel ako "rámec stabilného rozvoja spoločnosti", "prehĺbiť spoločenskú súdržnosť", "sústrediť sa tak na skutočné výzvy" a táto vláda je "vládou kontinuity a pokroku". Tu by som navrhol to trošku preformulovať, trošku úprimnejšie, a nazvať túto vládu vládou kontinuity a prospechu.
Budem teraz hovoriť konkrétne k časti týkajúcej sa verejnej správy a k reforme ESO, o ktorej sme tu pred chvíľkou hovorili. ESO znamená efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa. Táto reforma v tomto roku končí. Máte dojem, že je tu efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa? Ja ho nemám a budem hovoriť o konkrétnych číslach.
Konkrétne bolo v pláne zredukovať počet úradov z 916 na 58. Poviem to ešte raz. Z 916 na 58. To by bola revolučná, revolučná redukcia verejnej správy. To by sme tu mali ohromujúci prebytok štátneho rozpočtu. Samozrejme, realita tejto reformy a jej výsledkov je takáto, na tomto grafe (rečník ukázal smerom k plénu graf). Opäť teda použijem konkrétne čísla, sú to čísla, zdroj je z ministerstva financií. Toto je nárast počtu úradníkov za posledné roky. Narástli o číslo 13, vyše 13-tisíc, vyše 13-tisíc. Toto je radikálna redukcia štátnej správy v rukách strany SMER a ministra Roberta Kaliňáka, ktorý tu pred chvíľkou bol (reakcia ministra stojaceho pri predsedníckom pulte), ešte tu aj stále je (reakcia ministra) a počúva a počúva (reakcia ministra) a hovorí, že miešam hrušky s jablkami.
Takže, dúfam, že potom si sadneme a vyjasníme si presné čísla, pretože my sme sa pána Kaliňáka predtým aj pýtali, v čom teda spočíva tá radikálna redukcia, ak teda radikálne pribudlo úradníkov. A odpoveď bola, mám tu aj ten list, že teda nezáleží na tom, že koľko je úradníkov, že aj tak sa dajú dosiahnuť radikálne úspory, aj tie naplánované, v hodnote miliarda eur, miliarda eur. Akurát nedá sa presne povedať, kde sa usporilo, ako sa usporilo, pretože zmenila sa metodika. Jedna databáza je na ministerstve financií, druhá na ministerstve vnútra, tretia neviem kde a ďalšia metodika sa zmenila a nedá sa povedať teda, akým spôsobom sa tak radikálne zredukovala tá štátna správa a taká obrovská suma 1 miliarda sa usporila. Navrhoval by som teda aj doplniť programové vyhlásenie vlády o veľmi konkrétne ciele, ale veľmi konkrétne termíny, aby sme teda vedeli, ako má táto reforma pokračovať.
Ďalej sa budem venovať posilneniu kompetencií v rámci programu EŠIF, to je Európske štrukturálne a investičné fondy. Máme tu ďalší príklad vykrmovania štátnej správy a, ako sa vyjadril pán podpredseda vlády po mojom boku, citujem: "Mojím core biznisom je čerpanie eurofondov". Opäť si myslím, že toto by mohla prevziať ako svoje motto celá vláda. Naším core biznisom je čerpanie eurofondov, veď kvôli tomu ste, alebo hlavne kvôli tomu ste aj vznikli, aby ste kontinuálne smerovali tieto toky. Ďakujem aj za reakciu.
Budem sa venovať daňovým úradom, ktoré sa momentálne nazývajú finančná správa, lebo sa zlúčili aj s colnými úradmi. Je to jeden zo žiarivých príkladov reformy ESO, efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa. No alebo skôr žiarivý príklad nefungovania štátnej správy. Vláda sľubuje efektívnejší výber daní, ale keď si zoberieme príklad z minulého obdobia, z predošlého obdobia, pôjde predovšetkým zase o šikanovanie drobných samoživiteľov pri rôznych drobnostiach vzniknutých zaokrúhľovaním, ďalej nezmyselné pokutovanie a podobne, ako je bežnou praxou.
Na druhej strane to znamená aj úplne výsmešné ignorovanie najvypuklejších daňových podvodov, ako bola kauza Bašternák, Kočner a Five Stars Residence, nadmerné odpočty, magická bytovka, kde jeden byt stojí 6 centov a o päť mesiacov taký istý byt stojí 1,7 milióna. No, ľudia by povedali, že to je neprehliadnuteľný príklad daňových podvodov, ale vyšetrovacie orgány to tak zjavne nevidia.
Máme tu aj výpovede svedka v podvodoch s DPH, kde teda hlavný organizátor Chovanec vypovedal, že podvody boli kryté z najvyšších vládnych miest, od exministra Počiatka a ministra Kaliňáka. Toto je realita, nie prázdne slová v programovom vyhlásení vlády.
Finančná správa, jej prax je taká, že sa tam odoberajú kontroly z rúk kontrolórov tesne pred dosiahnutím výsledku, tesne pred podaním trestného oznámenia. Toto je realita. Takto to funguje. (Reakcia spoza rečníka.) Výborne. Samozrejme, že budeme konať. Teraz začíname a konať budeme. Ale finančná správa, finančná správa, ja sa budem veľmi tešiť na diskusiu následnú, finančná správa, to je aj to, kde jeden daňový úrad odoberie daňové doklady firme a druhý daňový úrad príde a dá firme pokutu za absenciu týchto daňových dokladov. To je missed manažment, toto nie je úmysel, je to missed manažment, ktorý sa nerieši. Kde jedno oddelenie finančnej správy nevydá, čo je jeho povinnosť, nevydá potvrdenie o registrácii na DPH a ignoruje to niekoľko rokov a na druhej strane pokutuje potom danú firmu, ktorá toto potvrdenie musí mať, zato, že ho nemá. Skrátka toto je inštitúcia, ktorá je zrelá na dôkladnú reštrukturalizáciu, ktorá je zrelá na hĺbkovú, hĺbkovú reformu a krízový manažment. Avšak keď si pozriem programové vyhlásenie vlády, tak tam takýto návrh nevidím. Cieľom je vybrať viac, efektívnejšie a viac od ľudí a na druhej strane tieto prostriedky aj použiť.
Zase sme videli v tomto vládnom období poslednom nákup IT systému, ktorý nie je ani len polofunkčný. Pred rokom bol poslanecký prieskum, kde sa spravila taká potemkinovská dedina, zapla sa časť, malá časť toho systému, aby sa simulovalo, že funguje, a tento systém stál už vyše 100 miliónov eur plus môže so všetkým všudy stáť 140 miliónov eur. Bagateľ, nie? Samozrejme, že dodávatelia sú známe firmy.
S daňovými úradmi súvisia aj sadzby, sadzby daní. Vláda sa chváli tým, že plánuje, citujem, znížiť daň, firemnú daň, daň zo zisku na 21 percent. Musím povedať, že od daňovej reformy Richarda Sulíka, ktorá začala platiť od roku 2014 (pozn. red.: správne malo byť "2004"), bola táto sadzba 19 %, roky rokúce, roky rokúce. Až vláda Fico 2 ju zmenila na 23 %, potom mierne upravila na 22 percent. A teraz sa táto vláda kontinuity a, citujem originál, "pokroku" hodlá znížiť túto daň a chváli sa s tým, na 21 %, o jeden percentuálny bod oproti súčasnej sadzbe. Realita je taká, že tú daň nedávajú naspäť ani na pôvodnú úroveň a dlhoročnú úroveň 19 %, nie že by ju reálne redukovali. Pritom Slovensko, aby pokročilo ekonomicky, potrebuje znížiť túto daň a ďalšie dane postupne až na 15 %, tak, aby sem znova prúdili investície, aby aj slovenské firmy reinvestovali, aby sa tu oplatilo aj držať kapitál, nielen ho po investícii, nejakom návrate odniesť niekam preč.
Toto celé programové vyhlásenie vlády je z môjho pohľadu povrchné, nedôrazné, v drvivej väčšine prípadov nie sú dané žiadne konkrétne ciele ani termíny. Preto navrhujem dať ho kompletne prepísať a uchádzať sa o dôveru opäť, keď bude mať aspoň nejakú úroveň.
Najväčším problémom tohto vyhlásenia alebo plánu sú však jeho vykonávatelia. Proti korupcii a za štíhly štát majú bojovať ľudia alebo väčšinou ľudia, nie všetci, väčšinou ľudia, ktorí za predošlé volebné obdobie robili pravý opak.
Aby som však iba nehanil, všimol som si aj výnimku, je ich niekoľko, ale spomeniem jednu. Na ministerstvo zdravotníctva ide krízový manažér, čo ja osobne kvitujem. A myslím si, že krízoví manažéri by mali ísť do väčšiny rezortov a na väčšinu úradov, pretože aj železnice potrebujú krízového manažéra, nemocnice partikulárne potrebujú krízového manažéra, Vodohospodárska výstavba potrebuje, tá riadi Gabčíkovo, potrebuje krízového manažéra, ktorý tam zruší kompy a ďalšie veci. Čistenie dna, čistenie brán robených takým istým spôsobom, ako bola robená kompa. Skrátka s prestávkou za desať rokov vláda SMER-u dosiahla to, že je tu kríza, ktorá sa musí riešiť krízovými manažérmi, a dokonca aj strana SMER ju tak rieši v oblasti, ktorá bola najvypuklejšia, najvypuklejšia pred verejnosťou, a posiela tam naozaj krízového manažéra.
Skôr či neskôr však aj pán minister Drucker narazí na človeka, ktorý keď vyhrá voľby, tak dostane magické schopnosti a môže všetko. A narazí aj na jednu finančnú skupinu. A ten pán, čo má magické schopnosti a môže všetko, tak potom aj naše pôsobenie a zdravotníctvo má magické schopnosti a zázračne začnú miznúť obrovské sumy peňazí. Takže skôr či neskôr aj pán Drucker narazí na týchto ľudí a tieto okolnosti a mne ostáva dúfať, že keď jedna z tých dvoch protistrán padne, že to nebude tento minister.
Slovensko potrebuje dobrú vládu a zároveň potrebuje okrem iného kvalitný ekonomický program. Táto vláda ho neponúka. My za SaS ponúkame svoj ekonomický program Agenda 2020, ktorý bol všetkými relevantnými inštitúciami vyhodnotený ako najlepší. Odbornými inštitútmi, nie nejakými vymyslenými... (Reakcie z pléna, prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Poprosím vás o kľud v sále. Naozaj, nech prebieha... (reakcia z pléna), áno, áno, a súčasne všetkých ukľudňujem a poprosím vás o pokračovanie, pán poslanec.

Rajtár, Jozef, poslanec NR SR
... napríklad INESS, INEKO, HPI a ďalšie – a mne by bolo cťou, keby všetky boli moje, to by mi slúžilo naozaj ku cti. Bohužiaľ, to je precenenie mojich síl, nie sú moje, sú to inštitúcie, ktoré sú, inštitúcie, ktoré sú, ktoré sú, no, naše. Keď to povieme zoširoka, tak naše, ale tak sú to kvalitné inštitúcie nezávislé odo mňa.
Tento program Agenda 2020 je naozaj cesta k efektívnemu, štíhlemu štátu a konečne už aj k radiálnemu zvýšeniu životnej úrovne. No a myslím, že aj s kolegami sme ochotní pomôcť tejto vláde a budeme navrhovať body z tohto programu, ktoré Slovensku pomôžu. Dokonca si myslím, že by nám nevadilo, aj keby ste tieto body navrhovali vy ako svoje vlastné. Radi ich podporíme. A ak sa tak nestane, budeme ich my predkladať. Ak však táto vláda bude naozaj vládou kontinuity, ako sa vyhrážajú, že budú, budeme konštruktívnou opozíciou a podporíme aj tie menšie zmeny na prospech občanov Slovenska.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.4.2016 12:53 - 12:54 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Videli sme tu reakciu ministra vnútra, ktorému sme zjavne stúpili na otlak a na otlak krytia... (Reakcia z pléna.) Je to, je to na predrečníka, pretože to, pretože som hovoril, že sme stúpili na otlak krytia nieže, nieže tých veľkých oligarchov, ako sme videli akciu pri Širokom, kde celá vláda sa išla jednoducho potrhať, aby sa Širokému ani, ani vlások neskrivil na hlave a aby náhodou nemal nejakú finančnú, finančnú stratu na úkor živnostníkov, na úkor všetkých ostatných. Ale kryjete ešte aj takých tých drobných podvodníkov, ako, ako sme mali možnosť vidieť pri podvodoch s DPH, ako bol Bašternák, prípad Bašternák, prípad, prípad Kočner.
Takže vy ste zablokovali, zablokovali ste políciu, zablokovali ste Finančnú správu, zablokovali takéto vyšetrovacie zložky a kontrolné zložky exekutívy, aby ste mohli kryť svojich, a to na všetkých úrovniach.
Skryt prepis