Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

3.12.2018 o 18:51 hod.

Ing.

Juraj Soboňa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 3.12.2018 18:51 - 18:56 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcel ešte doplniť. Samozrejme, ďakujem za tieto poznatky. Vidím, že sa nestretli s nejakými negatívnymi odozvami. Pán Jurzyca, aj na vašu otázku možno odpoviem v tom mojom príspevku.
Vlastne tu sa jedná o to, že aby sa zjednodušila tá byrokracia, ktorá bola v minulosti. Predtým vlastne chodili na kontrolu aj colníci do jednotlivých objektov. Teraz tieto veci budú odpadať a vlastne hlavne tie veľké poľnohospodárske farmy, podniky, bývalé družstvá, tým vlastne odpadá táto administratíva.
A ďalšia vec, čo sa týka tých farebných aditív, áno, tak ako ste aj spomenuli, vlastne nebudú sa dávať žiadne farebné aditíva, pretože z tých skúseností, ktoré, som sa aj rozprával s predsedami družstiev a s farmármi, ktorí už poberali túto dávku, túto štátnu pomoc v minulosti, malo to negatívny vplyv aj na tie moderné stroje John Deere a tie, najmodernejšiu techniku a zanášalo to filtre. A týmto spôsobom vlastne aj preto sa pristúpilo k tomu, že nebudú sa pridávať žiadne tie farebné, farebné aditíva.
Ďalej. Vlastne ten objem prác bude vykonávaný ten istý. Vlastne tam sa nejako výrazne, výrazne nezvýši tá spotreba. Akurát, že vlastne ten poľnohospodár na tú dobytčiu jednotku, čo bude dostávať, na tú výmeru, ktorá je vypočítaná Výskumným ústavom ekonomiky a pôdohospodárstva a potravinárstva, ako aj Vysokou školou poľnohospodárskou v Nitre, vlastne oni tie objemy budú robiť prakticky tie isté, budú hospodáriť a farmárčiť na tých výmerách, ktoré budú z predchádzajúceho roku 2018 zo štatistiky. Takže tam nejaký výrazný nárast tej spotreby nafty určite nebude. Akurát, že tieto minerálne oleje alebo teda, ľudovo povedané, nafta budú dotované tou sumou 0,347 eura na jeden liter. Takže toľkoto.
A ja hovorím, čo som mal možnosť sa stretnúť a diskutovať, či už s farmármi drobnými, ale aj štatutármi veľkých poľnohospodárskych podnikov, myslím, že táto podpora, táto notifikovaná štátna dotácia, pomoc sa stretne s pozitívnym ohlasom jednak u našich ľudí, právnické a fyzické osoby, ktoré podnikajú v agrorezorte, ale si myslím aj vami, kolegami poslancami, ako som už povedal aj v úvodnom slove, nezávisle na politickom spektre.
Je to dlho očakávaná dotácia, tak jak Martin povedal, áno, očakávali to už v 2018., ale som rád, že sa plní to programové vyhlásenie vlády. Aj keď hovorím, prichádza to možno na rozhraní tých volebných období. Takže tým sa zaväzuje, že vlastne je to záväzok aj pre ďalšiu vládu, ktorá by mala pokračovať v tomto nastolenom trende.
A tam ešte treba spomenúť, že na tej PPA bude sa musieť vytvoriť, a s tým sa aj počíta v dôvodovej správe,10 pracovných miest, ktoré budú mať na starosti túto činnosť. A vlastne aj v tom rozpočte tých 161 940 ročne budú osobne výdavky na mzdy a odvody pre tých zamestnancov, ktorí budú mať na starosti kontrolu, plnenie, vypisovanie výzvy a celú tú administratívnu agendu, ktorá súvisí s týmto.
Viem, že je to menej administratívne náročne a pocítia to aj sami poľnohospodári a farmári, ktorí budú predkladať. A čo sa týka, áno, tých potvrdení, Martin, tiež som sa nad tým zamýšľal a sme to rozoberali. Je prísľub od PPA-čky, je tam viacero tých potvrdení, ktoré musí spĺňať štátna dotácia. Tam ich je ale sedem. Avšak prísľub je taký, že všetky ostatné, už zhruba päť tých potvrdení z daňového, sociálneho, zo zdravotnej poisťovne sa bude dať zistiť elektronicky cez elektronizáciu a z tých siedmich okolo dve, ako je buď tá reštrukturalizácia, alebo potvrdenie, či nie je v konkurze daný subjekt, tie bude musieť dokladovať, ale ostatné už nebudú musieť fyzicky dokladať zo všetkých týchto inštitúcií. To bude uvedené a konkretizované v jednotlivej výzve.
Zákon by mal nadobudnúť účinnosť od 1. 3. 2019. V druhom kvartáli 2019 by následné subjekty mali podávať žiadosti a prvé peniaze by sa poľnohospodárskym subjektom mali dostať v treťom kvartáli 2019. Tak je systém nastavený. Takže toľko ešte na objasnenie. (Reakcia z pléna.) Každoročne až do roku 2021.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.12.2018 18:36 - 18:40 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, kolegyne, dovoľte mi aby som predniesol návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe. Návrh prednášam za skupinu poslancov. Dovoľte aby som v dôvodovej správe uviedol tieto skutočnosti:
Na rokovanie Národnej rady predkladáme návrh tohto zákona o poskytnutí pomoci poľnohospodárskej prvovýroby. V minulosti bol tento zákon známy ako podpora zelenej nafty, bolo to už v roku 2002, 2012 a vlastne toto opätovne predkladáme, túto podporu 2002, áno. Táto podpora je aj v súlade s programovým vyhlásením vlády na roky 2018 – 2020 a vlastne je to podpora v poľnohospodárskej prvovýrobe, kde podporujeme nielen poľnohospodárske podniky ale aj fyzické osoby, podnikateľov, právnické osoby, ktorí podnikajú v tomto agrorezorte. A je to vlastne dlho očakávaná podpora našim poľnohospodárom, kde čiastočne kompenzujeme všetky tie straty, ktoré prvovýroby poľnohospodárske majú. Týmto nástrojom pomoci reagujeme aj na faktory ekonomických výsledkov slovenských poľnohospodárov. A podstata spočíva v tom stave vo vývoji na trhu, vstupmi, výstupmi, v štruktúre poľnohospodárskych subjektov. Táto podpora by mala byť v objeme 30 mil. euro z rozpočtu a mala by, je naplánovaná na roky 2019, 2020, 2021. Malo by sa vychádzať z údajov, z predchádzajúceho roku, to znamená, v roku 2019 z údajov z roku 2018.
Mechanizmus poskytovania pomoci je založený na systéme vyzvania na predkladanie žiadosti, pričom žiadosti sa budú predkladať na poľnohospodársku platobnú agentúru v termíne a za podmienok, ktoré budú uvedené vo výzve. Platná agentúra vykoná v ďalšom kroku kontrolu žiadosti, v rámci ktorej overí splnenie podmienok stanovených v zákone a vo výzve, a po splnení týchto podmienok uzavrie s oprávnenými žiadateľmi zmluvu o poskytnutí pomoci. Následne platobná agentúra uhradí príjemcovi pomoci kompenzáciu v sume verifikovanej výšky pomoci.
Tento zákon je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu a zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právne záväznými aktmi Európskej únie.
Preto by som vás, vážení kolegovia, kolegyne, poprosil o podporu naprieč celého politického spektra, lebo je to naozaj dlho očakávaná pomoc nášmu agrosektoru.
Ďakujem, pani predsedajúca.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2018 11:55 - 11:57 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som sa chcel tiež vyjadriť k vystúpeniu pána ministra. Ja zastávam ten iný názor, že vlastne kvitujem tú vytvorenú rezervu 400 miliónov k tej kapitole. Je to pozitívny a ústretový krok skutočne pre mestá a obce. Taktiež by som chcel pozitívne tiež zdôrazniť, že je to aj ústretový krok v rámci navýšenia o 10 % miezd vo verejnom sektore od 1. 1. 2019 a taktiež od 1. 1. 2020, keď bude o ďalšie 10-percentné navýšenie. Samozrejme, vítame aj ten krok, že od 1. 9. 2019 už bude povinné stravovanie v predškolských, školských zariadeniach, obedy zadarmo a táto vec sa určite aj lepšie zvládne v komunálnej sfére, že budeme mať aj dostatok času sa na to pripraviť. Na tie riziká, čo tu boli aj povedané, samozrejme, veď napríklad môžem uviesť na zmenu zákona č. 595/2003, ako ste spomínali, pán minister, o dani z príjmov a neskorších predpisov, ktorý navrhuje zvýšiť daňový bonus pre vyživované deti do šiesteho roku života na dvojnásobok, čím bude tiež negatívne ovplyvnená výška výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce a v roku 2019 to bude v sume 27,8 milióna a ja som rád, že vlastne aj v tomto rezervovom takom fonde sa ráta aj s takýmito vecami.
Ďalej, netreba len kritizovať tú samosprávu, treba oceniť aj prístup, že my sme vedeli sa aj zodpovedne správať a aj to, že máme vyrovnaný rozpočet, je aj vďaka... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2018 14:19 - 14:20 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel reagovať na poslanca Mazureka Milana. No mňa zaujala tá veta, že SNS stráca a on sa vyjadril aj minule, že vlastne prechádzajú naši členovia k nim. Ja by som len použil posledné štatistiky. Veď komunálne voľby boli posledné voľby. To bol obraz sily v regióne v našom štáte. V roku 2014 mala Slovenská národná strana 40 starostov, momentálne máme 160 starostov a ďalších 150 máme koaličných, ktorí sú naši členovia. Takže ja nevidím a myslím si, že vaša strana získala starostov a primátorov, myslím, že na dvoch rukách ich spočítam v rámci celého Slovenska. A určite ste na ústupe, čo sa týka týchto mandátov, nielen štatutárov, primátorov, starostov, ale aj poslancov v zastupiteľstvách. Takže ja neviem, odkiaľ beriete tie údaje, že my strácame na sile a vy silniete. Ja to nechápem. Pretože aký iný obraz posledného obdobia môže byť, ako výsledky komunálnych volieb?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 10:22 - 10:24 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Martin, chcel by som reagovať na návrh zákona, lazníckeho tzv. zákona, ktorý predkladáš do Národnej rady aj so skupinou kolegov, tvojich poslancov. Idea je to dobrá. Jako kto z nás, ktorý tu sedí v parlamente, by nemal záujem o rozvoj vidieka, o rozvoj lazov a udržanie tých tradícií. Samozrejme, je to aj jedinečné, tá naša príroda, tie naše obce, ktoré sa nachádzajú na tých lazoch. A je to aj možnosť prilákania ďalších ľudí, turistiky, rozvoja agroturistiky.
Ja trošku, jako od 1. 1. 2020 ste dali účinnosť, som si všimol, a vlastne následne, trošku to aj duplicitne je s programom rozvoja vidieka, ktorý už čerpajú obce cez ministerstvo pôdohospodárstva, ale aj väčšie obce cez IROP, ale aj možnosť čerpania finančných prostriedkov cez miestne akčné skupiny, kde vlastne trošku to vidím ako duplicitne, pretože prvé kolo bolo na obnovu, tam uvádzate aj možnosti miestnych komunikácií, chodníkov, infraštruktúry, osvetlenia, zlepšenia kvality života na tých lazoch. Je to trošku duplicitné, to, čo je možnosť čerpať finančné prostriedky z ministerstva pôdohospodárstva, z programu rozvoja vidieka. Samozrejme, sú aj ďalšie programy, ako je obnova dediny, súťaž o najkrajšiu obec.
Trošku mi v tom zozname, ktorý si nakoniec uviedol, chýbajú niektoré obce, pretože napríklad mne tu, ja som bol v Žilinskom kraji, taká obec Lutiša je, má toľko lazov, na východe v medzilaboreckom okrese by som ti mohol menovať dve-tri obce, ktoré mi chýbajú v tomto zozname. Takže... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2018 15:48 - 15:49 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel vyjadriť tiež k tomuto pozmeňujúcemu návrhu kolegu Jakaba. Treba zobrať na vedomie aj tú vedomosť, že vlastne zákonom č. 154/2011, ktorým s účinnosťou od 1. júna 2011 sa znížili základné platy starostov obcí tiež v rozbehnutom volebnom období a tiež vlastne nikto s tým nerátal a bolo to tiež už vlastne v dvojročnom mandáte starostov. A taktiež predsa, aj čo kolega povedal, že nemajú to zahrnuté v rozpočte, ale veď predsa ten, kto nebude, ten, ktorý bude vo výkone funkcie starostu pokračovať ďalej, tak predsa ušetrí, čo, ušetrí finančné prostriedky. Vlastne týka sa to... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Soboňa, k predrečníkovi. Ďakujem.

Soboňa, Juraj, poslanec NR SR
Ďakujem. Takže ja som sa vyjadril k pánovi Jakabovi, že vlastne treba mať jednaký meter, pretože aj v roku 2011 boli tieto platy bezdôvodne alebo teda tým zákonom 154 znížené.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2018 15:11 - 15:13 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tak ako tu už bolo spomenuté kolegyňou Evkou Antošovou, naše včelárske organizácie žnú skutočne výsledky z medzinárodných výstav, majú rad zlatých, strieborných aj bronzových medailí, avšak ani raz sa nemôžu zúčastniť na týchto výstavách v súťaži v kategórii destilát z medu, takzvaný, ľudovo zvaný medovec, pretože jednoducho u nás nie legálna možná taká výroba.
Podľa odhadov, čo sme konzultovali na Agrokomplexe so Slovenským zväzom včelárov, ročná produkcia by sa, by sa pohybovala v stovkách litrov na Slovensku a vo väčšine prípadov vlastne dôjde k zhodnocovaniu nepredajnej medovine s defektom chute a vône. Pritom vstupná surovina pre fermentačný proces, ten vybraný med je sám osobe zárukou kvality tohto destilátu. Toto sa bežne už praktizuje v okolitých krajinách, ako je Maďarsko, Rakúsko, a určite aj tie, ten med, ktorý vyrobia a nemôžu ho umiestniť na našom trhu aj z dôvodu toho, že vlastne v našich supermarketoch sa predávajú zo zahraničia nekvalitné suroviny, nekvalitné medy a ľudia, bohužiaľ, kupujú tento nekvalitný med, ktorý je, samozrejme, lacnejší ako od našich prírodných včelárov. Tak aj z toho dôvodu majú problém potom s tou produkciou a vlastne toto by sa, by uvítali, čo som s nimi hovoril, aj v mojom regióne by vlastne uvítali, aby mali možnosť vyrábať destilát z medu.
Samozrejme, dá sa vyrobiť 40 %, 60 %, podľa chute, a určite by to malo pozitívny vplyv na rozvoj turistiky a cestovného ruchu, rozvoju vidieka nášho Slovenska.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 11:23 - 11:25 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Chcem reagovať na pána poslanca Mizíka, na tú poznámku, ktorú povedal, vážim si každého učiteľa, pán Mizík, ale zo skúseností, ktoré máme aj v našom Topoľčianskom okrese, skutočne tá úroveň vzdelávania, kde je od 5 do 10 detí, je na nižšej úrovni. Jednoducho sú to skúsenosti z praxe. A keď sa aj rozprávam s tými pedagógmi, potom tá úspešnosť ďalšieho vzdelávania na stredných a vysokých školách je nižšia. Predstavte si modelovú situáciu, že máte 6-7 detí, teraz máte tam 7-ročného, 8-, 9-, 10-ročného, to je 1 až 4, no povedzte, aká, neviem si to predstaviť, jednoducho to je, to je anomália. A sú také školy a sú také triedy, ale to naozaj niektorí starostovia to držia nasilu len z toho dôvodu, že buď mu tam sa učia nejakí jeho známi poslancov, je tlak zo strany poslancov, aby za každú cenu udržal tú školu.
Pán kolega Uhrík vie veľmi dobre, že aj v Nitrianskom kraji sme museli, nielen sú problémy, celková tá demografická krivka je taká, aká je, že je úbytok tých detí. A veď my sme museli aj strednú školu zavrieť teraz v Želiezovciach, myslím, že to bolo s maďarským jazykom (reakcia z pléna), slovenským to bolo, hej, tiež tam bol jednoducho úbytok detí a tiež je tu záujem z Nitrianskeho samosprávneho kraja spolupracovať s miestnou samosprávou o možnosti využiť, využiť túto školu. Ponúkli sme to samospráve v Želiezovciach, či už na klub detí, alebo základnú školu. A vlastne veď ten problém s tou demografiou je nielen na základných školách, ale aj na stredných školách.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 11:12 - 11:14 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcel tiež reagovať, keďže som tiež z Nitrianskeho kraja, síce zo severnej časti, z Topoľčianskeho okresu, ale komunikujem s kolegami starostami, so samosprávou. Samozrejme, existujú tie problémy a nesúhlasím s tým názorom, že nemáme záujem o slovenskú, slovenských ľudí, ktorí žijú na juhu Slovenska.
Vadí mi tu, že vlastne idete len do výšky minimálne päť detí. Preboha, veď v takých triedach, kde je päť detí alebo desať detí, dokonca zo skúseností, s ktorými sa stretávame, na akej úrovni je tam potom to vzdelanie, jednoducho naozaj tie samosprávy s triedami, so školami, kde je minimálne päť detí, ako vy tu navrhujete, jednoducho tá kvalita vzdelávania je, nie je na takej úrovni.
A ďalšia vec, hlavne v tých menších obciach do 500 obyvateľov. To aj sú také, že jednoducho tá samospráva zápasí s úplne inými problémami, aby musela dotovať z vlastných finančných prostriedkov potom túto školu. Samozrejme, Dunajská Streda, vy ste tú os menovali, ja poznám tam známych, ktorí sa tam presťahovali za tou prácou, ale oni, oni to riešili tak, že si vozia svoje deti dobrovoľne do Bratislavy, kde pracujú, a vlastne majú záujem, aby tie deti ďalej pokračovali.
Je nejaká možnosť, aby tie samosprávy sa spájali a riešili tento problém. Sú možnosti, vyšla výzva na tie školské autobusy, hľadať riešenie. Máme kolegov starostov, ktorí to riešia tak, že poskytujú vozidlo obecné, aby zabezpečovali do obcí, ktoré sú vzdialenejšie päť, desať, pätnásť kilometrov a vozia tieto deti. Takže je to riešenie, ale skutočne je to o tých financiách a nechcite, aby obce riešili... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2018 10:06 - 10:08 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Martin, chcel by som oceniť v tvojom vystúpení aj tie pozitíva, ktoré si zdôraznil. Si človek z praxe a určite vieš, že táto téma je veľmi zložitá a komplikovaná a vlastne tam, kde sa jedná čo len o meter štvorcový, treba zvlášť citlivo posudzovať a riešiť tieto problémy.
Ja si myslím, že pani riaditeľka je rok vo funkcii, a myslím si, že je osoba na správnom mieste a jej príchodom na Slovenský pozemkový fond sa oveľa zlepšila práca Slovenského pozemkového fondu, rady pozemkového fondu. To nie je len moje konštatovanie. Toto bolo konštatované aj na jarnom zasadnutí rady starostov a primátorov v Tatrách, kde bola prítomná aj pani riaditeľka. To ocenili z celého spektra starostovia, primátori, nielen koaliční, ale aj opoziční.
A chcem ti povedať, že starostovia sa na teba obracajú. Je vydaný manuál, ako treba postupovať, ako je list generálneho riaditeľa SPF, ako treba postupovať. ZMOS niekoľkokrát písomne, či už cez komoru obcí, alebo cez komoru miest vydáva do regiónov tieto pokyny, ako treba postupovať. Naposledy sme dostali aj od pani riaditeľky cez ZMOS list ohľadom vydržania a spolupráce medzi mestami a obcami a SPF, aby sa teda zlepšila transparentnosť, aby sa zlepšila kvalita tej práce.
Takže ja vidím pozitíva príchodom novej pani riaditeľky na Slovenský pozemkový fond a skutočne tá spolupráca medzi mestami a obcami a SPF sa výrazne zlepšila a je pozitívna.
Skryt prepis