Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.9.2018 o 15:48 hod.

Ing.

Juraj Soboňa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2018 15:48 - 15:49 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel vyjadriť tiež k tomuto pozmeňujúcemu návrhu kolegu Jakaba. Treba zobrať na vedomie aj tú vedomosť, že vlastne zákonom č. 154/2011, ktorým s účinnosťou od 1. júna 2011 sa znížili základné platy starostov obcí tiež v rozbehnutom volebnom období a tiež vlastne nikto s tým nerátal a bolo to tiež už vlastne v dvojročnom mandáte starostov. A taktiež predsa, aj čo kolega povedal, že nemajú to zahrnuté v rozpočte, ale veď predsa ten, kto nebude, ten, ktorý bude vo výkone funkcie starostu pokračovať ďalej, tak predsa ušetrí, čo, ušetrí finančné prostriedky. Vlastne týka sa to... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Soboňa, k predrečníkovi. Ďakujem.

Soboňa, Juraj, poslanec NR SR
Ďakujem. Takže ja som sa vyjadril k pánovi Jakabovi, že vlastne treba mať jednaký meter, pretože aj v roku 2011 boli tieto platy bezdôvodne alebo teda tým zákonom 154 znížené.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2018 15:11 - 15:13 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tak ako tu už bolo spomenuté kolegyňou Evkou Antošovou, naše včelárske organizácie žnú skutočne výsledky z medzinárodných výstav, majú rad zlatých, strieborných aj bronzových medailí, avšak ani raz sa nemôžu zúčastniť na týchto výstavách v súťaži v kategórii destilát z medu, takzvaný, ľudovo zvaný medovec, pretože jednoducho u nás nie legálna možná taká výroba.
Podľa odhadov, čo sme konzultovali na Agrokomplexe so Slovenským zväzom včelárov, ročná produkcia by sa, by sa pohybovala v stovkách litrov na Slovensku a vo väčšine prípadov vlastne dôjde k zhodnocovaniu nepredajnej medovine s defektom chute a vône. Pritom vstupná surovina pre fermentačný proces, ten vybraný med je sám osobe zárukou kvality tohto destilátu. Toto sa bežne už praktizuje v okolitých krajinách, ako je Maďarsko, Rakúsko, a určite aj tie, ten med, ktorý vyrobia a nemôžu ho umiestniť na našom trhu aj z dôvodu toho, že vlastne v našich supermarketoch sa predávajú zo zahraničia nekvalitné suroviny, nekvalitné medy a ľudia, bohužiaľ, kupujú tento nekvalitný med, ktorý je, samozrejme, lacnejší ako od našich prírodných včelárov. Tak aj z toho dôvodu majú problém potom s tou produkciou a vlastne toto by sa, by uvítali, čo som s nimi hovoril, aj v mojom regióne by vlastne uvítali, aby mali možnosť vyrábať destilát z medu.
Samozrejme, dá sa vyrobiť 40 %, 60 %, podľa chute, a určite by to malo pozitívny vplyv na rozvoj turistiky a cestovného ruchu, rozvoju vidieka nášho Slovenska.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 11:23 - 11:25 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Chcem reagovať na pána poslanca Mizíka, na tú poznámku, ktorú povedal, vážim si každého učiteľa, pán Mizík, ale zo skúseností, ktoré máme aj v našom Topoľčianskom okrese, skutočne tá úroveň vzdelávania, kde je od 5 do 10 detí, je na nižšej úrovni. Jednoducho sú to skúsenosti z praxe. A keď sa aj rozprávam s tými pedagógmi, potom tá úspešnosť ďalšieho vzdelávania na stredných a vysokých školách je nižšia. Predstavte si modelovú situáciu, že máte 6-7 detí, teraz máte tam 7-ročného, 8-, 9-, 10-ročného, to je 1 až 4, no povedzte, aká, neviem si to predstaviť, jednoducho to je, to je anomália. A sú také školy a sú také triedy, ale to naozaj niektorí starostovia to držia nasilu len z toho dôvodu, že buď mu tam sa učia nejakí jeho známi poslancov, je tlak zo strany poslancov, aby za každú cenu udržal tú školu.
Pán kolega Uhrík vie veľmi dobre, že aj v Nitrianskom kraji sme museli, nielen sú problémy, celková tá demografická krivka je taká, aká je, že je úbytok tých detí. A veď my sme museli aj strednú školu zavrieť teraz v Želiezovciach, myslím, že to bolo s maďarským jazykom (reakcia z pléna), slovenským to bolo, hej, tiež tam bol jednoducho úbytok detí a tiež je tu záujem z Nitrianskeho samosprávneho kraja spolupracovať s miestnou samosprávou o možnosti využiť, využiť túto školu. Ponúkli sme to samospráve v Želiezovciach, či už na klub detí, alebo základnú školu. A vlastne veď ten problém s tou demografiou je nielen na základných školách, ale aj na stredných školách.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 11:12 - 11:14 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcel tiež reagovať, keďže som tiež z Nitrianskeho kraja, síce zo severnej časti, z Topoľčianskeho okresu, ale komunikujem s kolegami starostami, so samosprávou. Samozrejme, existujú tie problémy a nesúhlasím s tým názorom, že nemáme záujem o slovenskú, slovenských ľudí, ktorí žijú na juhu Slovenska.
Vadí mi tu, že vlastne idete len do výšky minimálne päť detí. Preboha, veď v takých triedach, kde je päť detí alebo desať detí, dokonca zo skúseností, s ktorými sa stretávame, na akej úrovni je tam potom to vzdelanie, jednoducho naozaj tie samosprávy s triedami, so školami, kde je minimálne päť detí, ako vy tu navrhujete, jednoducho tá kvalita vzdelávania je, nie je na takej úrovni.
A ďalšia vec, hlavne v tých menších obciach do 500 obyvateľov. To aj sú také, že jednoducho tá samospráva zápasí s úplne inými problémami, aby musela dotovať z vlastných finančných prostriedkov potom túto školu. Samozrejme, Dunajská Streda, vy ste tú os menovali, ja poznám tam známych, ktorí sa tam presťahovali za tou prácou, ale oni, oni to riešili tak, že si vozia svoje deti dobrovoľne do Bratislavy, kde pracujú, a vlastne majú záujem, aby tie deti ďalej pokračovali.
Je nejaká možnosť, aby tie samosprávy sa spájali a riešili tento problém. Sú možnosti, vyšla výzva na tie školské autobusy, hľadať riešenie. Máme kolegov starostov, ktorí to riešia tak, že poskytujú vozidlo obecné, aby zabezpečovali do obcí, ktoré sú vzdialenejšie päť, desať, pätnásť kilometrov a vozia tieto deti. Takže je to riešenie, ale skutočne je to o tých financiách a nechcite, aby obce riešili... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2018 10:06 - 10:08 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Martin, chcel by som oceniť v tvojom vystúpení aj tie pozitíva, ktoré si zdôraznil. Si človek z praxe a určite vieš, že táto téma je veľmi zložitá a komplikovaná a vlastne tam, kde sa jedná čo len o meter štvorcový, treba zvlášť citlivo posudzovať a riešiť tieto problémy.
Ja si myslím, že pani riaditeľka je rok vo funkcii, a myslím si, že je osoba na správnom mieste a jej príchodom na Slovenský pozemkový fond sa oveľa zlepšila práca Slovenského pozemkového fondu, rady pozemkového fondu. To nie je len moje konštatovanie. Toto bolo konštatované aj na jarnom zasadnutí rady starostov a primátorov v Tatrách, kde bola prítomná aj pani riaditeľka. To ocenili z celého spektra starostovia, primátori, nielen koaliční, ale aj opoziční.
A chcem ti povedať, že starostovia sa na teba obracajú. Je vydaný manuál, ako treba postupovať, ako je list generálneho riaditeľa SPF, ako treba postupovať. ZMOS niekoľkokrát písomne, či už cez komoru obcí, alebo cez komoru miest vydáva do regiónov tieto pokyny, ako treba postupovať. Naposledy sme dostali aj od pani riaditeľky cez ZMOS list ohľadom vydržania a spolupráce medzi mestami a obcami a SPF, aby sa teda zlepšila transparentnosť, aby sa zlepšila kvalita tej práce.
Takže ja vidím pozitíva príchodom novej pani riaditeľky na Slovenský pozemkový fond a skutočne tá spolupráca medzi mestami a obcami a SPF sa výrazne zlepšila a je pozitívna.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2018 9:40 - 9:42 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcel reagovať na kolegyňu Zemanovú. Vo svojom vystúpení vlastne hľadala len tie negatívne veci na správu pani riaditeľky, použila slovo, že tá správa je málo viditeľná. Naopak, by som ocenil, že na tých 90 strán, ktoré správa obsahuje, a myslím si, že uviedla pani riaditeľka aj v grafickej časti, aj tabuľkovej, aj v prílohách, tá správa obsahuje všetko, čo by mala obsahovať. Že je málo viditeľná? Ja oceňujem, akou formou ju aj predostrela pani riaditeľka, že nečítala nám všetkým tu 95 strán, ako sme boli v predchádzajúcich správach. Kto chcel si preštudovať tú správu, tak si ju prečítal.
Poukazuje, použila slovo pani Zemanová, že nečinnosť. Hlavne sa zamerala na fyzické osoby, ale bola aj na poslaneckom prieskume a ja si myslím, že Slovenský pozemkový fond otvoril jej dvere a vlastne neskrýva žiadne veci a určite všetko, čo sa pýtala, bolo jej odpovedané, alebo čo mohli, mohli odpovedať. Kritizovala hlavne tie reštitúcie a vlastne tie nároky fyzických osôb. Ale ja by som ocenil, že vlastne SPF neni len o fyzických osobách, ale je to aj o právnických osobách, je to aj o obciach a samosprávnych krajoch a že vlastne v minulom roku bolo podpísaných 99 protokolov odovzdaných nehnuteľností do majetku Slovenskej republiky, do majetku obcí a vyšších územných celkov. Jednalo sa... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 10:45 - 10:46 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Chcel by som reagovať na pani podpredsedníčku. Keď má naša ministerka pôdohospodárstva a náš rezort také zlé meno vo svete, chcel by som vám pripomenúť, že prvýkrát v histórii bude svetovým lesom šéfovať Slovák. Členské štáty OSN si ho v máji tohto roku na zasadnutí zvolili za predsedu Fóra o lesoch a od tohto nášho odborníka z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pána Borisa Gregušu. Predsedom Fóra OSN o lesoch sa teda prvýkrát v histórii stane človek zo Slovenska, odborník z ministerstva pôdohospodárstva, a získal podporu všetkých 193 členských krajín OSN.
Samozrejme, v New Yorku ho bola podporiť aj pani ministerka Gabriela Matečná. Fórum bude predsedať dva roky, tak, pani podpredsedníčka, ak máme naozaj také zlé meno, Slovensko, vo svete, toto je úplný opak toho, čo hovoríte.
Ďakujem.
Skryt prepis