Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

25.2.2020 o 15:45 hod.

Ing.

Juraj Soboňa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

25.2.2020 15:45 - 15:48 hod.

Juraj Soboňa
Ďakujem pekne, pán predseda. Navrhujem spoločné hlasovanie k tomuto bodu dnes o 17.00 hodine. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2020 15:37 - 15:39 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán poslanec Dostál, ja už som toto vysvetlenie dal v úvode. Pýtala sa to isté pani poslankyňa Anna Verešová a ja som jej dal to vysvetlenie. Môžem vám zopakovať aspoň tie základné veci, že vlastne budeme hlasovať dvakrát. Samozrejme, budeme predtým hlasovať o dvoch vašich procedurálnych návrhoch, ktoré ste predložili. A treba si uvedomiť, že Národná rada Slovenskej republiky nemá podľa Ústavy Slovenskej republiky právomoc rozhodovať o nesúhlase s uzatvorením medzinárodnej zmluvy, ani o nesúhlase s jej podpisom, ani o nesúhlase s jej ratifikáciou. Má právomoci len vyslovenie súhlasu, tak o tom bude aj to prvé hlasovanie a následne bude aj druhé hlasovanie, kedy budeme hlasovať, aby Národná rada nevyslovila súhlas s dohovorom. Môžte si byť istý, že ja obidve hlasovania vrátane tých vašich dvoch procedurálnych prečítam pomaly a zrozumiteľne, aby všetci kolegovia poslanci vrátane vás porozumeli týmto otázkam.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.2.2020 13:42 - 13:44 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcel by som reagovať na kolegyňu Anku Verešovú, keďže ma vyzvala ako podpredsedu ľudskoprávneho výboru.
Bola si na tom výbore, budú vlastne dve hlasovania. Národná rada Slovenskej republiky ani nemá podľa Ústavy Slovenskej republiky právomoc rozhodovať o nesúhlase s uzatvorením medzinárodnej zmluvy, ani o nesúhlase s jej podpisom, ani o nesúhlase s jej ratifikáciou. Má právomoci len vyslovenie súhlasu. Takže aj z toho dôvodu, tak ako odznelo aj na výbore gestorskom, budú vlastne dve hlasovania, vyslovenie súhlasu s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu, keďže ide o medzinárodnú zmluvu, a následne druhé hlasovanie bude podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky v spojení s § 88 ods. 4 zákona č. 350/1999 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Národná rada nevyslovila súhlas s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu.
My sme čakali, vieš dobre, že sme čakali na rozhodnutie ústavnoprávneho výboru a na základe toho väčšina poslancov členov ľudskoprávneho výboru prijala takýto návrh na uznesenia, a ja v mene gestorského výboru ho tu predkladám. Takže je v tomto smere na jednej lodi, že vlastne vieme, ako... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.2.2020 13:15 - 13:17 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, z poverenia gestorského výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny uvádzam spoločnú správu výborov o prerokovaní návrhu vlády na vyslovenie nesúhlasu s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tlač 1842a). Predseda Národnej rady pridelil návrh vlády svojím rozhodnutím č. 1962 z 12. februára 2020 na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Oba výbory návrh prerokovali v určenej lehote.
Ústavnoprávny výbor k návrhu prijal uznesenie č. 819, v ktorom odporúča Národnej rade podľa príslušných ustanovení Ústavy Slovenskej republiky a zákona o rokovacom poriadku Národnej rady nevysloviť súhlas s predmetným dohovorom.
Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny prijal uznesenie č. 151, v ktorom taktiež odporúča Národnej rade podľa príslušných ustanovení Ústavy Slovenskej republiky a zákona o rokovacom poriadku Národnej rady nevysloviť súhlas s predmetným dohovorom. Na základe uvedených stanovísk výborov gestorský výbor vo svojom záverečnom stanovisku odporúča Národnej rade nevysloviť súhlas s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a o boji proti nemu.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.2.2020 12:36 - 12:37 hod.

Juraj Soboňa
Ďakujem, pán podpredseda. Prosím členov ústavnoprávneho výboru, že zasadnutie výboru bude ihneď teraz po hlasovaní v miestnosti č. 33, pardon, ľudskoprávneho výboru a národnostné menšiny bude v miestnosti č. 33, zasadacia miestnosť výboru pre vzdelávanie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 9:26 - 9:27 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani kolegyňa Zimenová, no ja žasnem, ja neviem, kto vám pripravil túto liberálnu slohovú prácu, ale to, čo ste, čo ste tu predviedli, vôbec ste sa nevenovali téme. Vy ste si asi ani neprečítali tú dôvodovú správu, ktorú dali predkladatelia, lebo však ste hovorili úplne od témy. Venovali ste sa vojnovému Slovenskému štátu. Spomínate tu katolicizmus a ja neviem čo. A na záver ste vypichli, čo vôbec je od témy, rekreačné poukazy. Asi vám to leží v žalúdku, lebo naozaj tie rekreačné poukazy dosiahli na Slovensku veľký úspech, čoho dôvodom a výsledkom sú aj preplnené ubytovacie zariadenia v našich rekreačných zariadeniach po celom Slovensku. Veď ja viem, že vám to leží v žalúdku. Škoda, že sme nepresadili aj tú novelu ďalej.
Ale naozaj vôbec ste sa nevenovali tejto téme, pani Zimenová. A to, čo ste naozaj predviedli svojou neoliberálnou, svojím neoliberálnym vystúpením, tak to je pod čiarou určite.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.11.2019 18:45 - 18:46 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1922 pridelil predmetný návrh skupiny poslancov Jaroslava Pašku, Tibora Bernaťáka a Evy Smolíkovej na prijatie uznesenia Národnej rady na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru.
Schôdza výboru k prerokovaniu tohto materiálu bola zvolaná v lehote určenej rozhodnutím. Na žiadosť predkladateľov bolo rokovanie odložené na dnes. Výbor o návrhu nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2019 16:17 - 16:19 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Sopko, ja by som chcel poukázať, že áno, sú také prípady. Boli tu aj konkrétne menované, kde možno došlo k zneužitiu právomocí verejného činiteľa a kde sa na poslednú chvíľu prijímali takéto veci a volili sa hlavne kontrolóri alebo tzv. zlaté padáky, ako je spomínané v dôvodovej správe. Len si uvedomte, že 2 927 samospráv je na Slovensku a nemôžte takto celoplošne to zobrať, že na základe tých skúseností, a hovorím, nie sú to stovky alebo v stovkách tieto prípady, sú to ojedinelé prípady, kde sa tieto, tieto konkrétne prípady stali. Samozrejme, že ja to tiež odsudzujem, ale nemôžte na základe toho pristupovať k tomu, že sa zmení celý zákon.
Ja vám poviem aj opačný príklad. Naozaj je katastrofa, keď príde tzv. dlho očakávaná zmena, keď nahradia štatutára alebo poslancov nová garnitúra. A ja vám poviem aj konkrétne, v komunálnych voľbách 2018 prišla nová garnitúra do určitej samosprávy a je to hotová katastrofa, ako vládnu po pol roku, po desiatich mesiacoch, a zbadali to aj občania. Samozrejme, že ten odpočet sa bude dávať o štyri roky a to, čo kritizovali, ho, robia to oveľa horšie a ľudia sa spamätávajú, že koho vlastne zvolili. Takže existujú aj opačné prípady, nielen teda tá dlho očakávaná zmena, ako, ako to teda nazývate.
Takže nebral by som tú kritiku celoplošne, pretože naozaj existujú i zodpovední starostovia a primátori, aj tí, ktorí odchádzajú, správajú sa zodpovedne voči svojim voličom, pretože oni žijú v tej komunite a ja si myslím, že tí občania denno-denne ich stretávajú, tak ako som už spomenul.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2019 16:06 - 16:08 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Chcel by som reagovať na vystúpenie pána Dostála. Mám viacej takých pripomienok. Samozrejme, že súhlasím v tom s vami, že naozaj tie právomoci by sa nemali zneužívať na konci volebného obdobia. Avšak tak, ako to už v pléne bolo povedané, poväčšinou, napríklad posledné komunálne voľby sa konali 10. novembra, viete dobre, že treba na mestách a obciach prijímať VZN-ká, tie zákony obce, podľa ktorého sa riadia tieto obce. Taká situácia keby bola, že vlastne zas voľby sú desiateho, do 30 dní treba zvolať a to nové zastupiteľstvo v akej kvalite, hodnote pripraví tie VZN-ká, keď väčšinou tvrdíte, budú noví poslanci, treba dať šancu novým ľuďom, treba 30 dní, aby bolo zverejnené na stránke obce a, samozrejme, musí byť do 15. decembra schválené. To si vôbec neviem predstaviť.
Ďalej na vašu vetu, že môže byť schválený rozpočet aj v novembri. Kolega, no pracujete v samospráve. Viete dobre, že väčšina samospráv čaká na štátny rozpočet a pripravujeme sa, je to živý mechanizmus. A hovoríte, že by malo schvaľovať už nové zastupiteľstvo, nový štatutár budúcoročný rozpočet predkladať. Viete dobre, že je to živý mechanizmus. A pokiaľ príde aj k zmene štatutára alebo poslancov, je vždy dostatok priestoru zmenami, v novom roku urobiť tieto zmeny tak, ako si želajú novozvolení poslanci.
No a určite urobiť nejaké také, ako ste uviedli tieto prípady, Púchov, Turčianske Teplice, hovorím, nemalo by sa to stávať. Avšak myslím si, že tí ľudia žijú, dennodenne sa stretávajú s tými občanmi a kto urobí takéto veci, myslím si, že sa zodpovedá... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.9.2019 11:33 - 11:33 hod.

Juraj Soboňa
Ďakujem pekne. Pripomínam členom výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, že o 12.00 hod. v miestnosti č. 33 je zasadnutie výboru.
Skryt prepis