Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

11.9.2019 o 11:33 hod.

Ing.

Juraj Soboňa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 9:26 - 9:27 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani kolegyňa Zimenová, no ja žasnem, ja neviem, kto vám pripravil túto liberálnu slohovú prácu, ale to, čo ste, čo ste tu predviedli, vôbec ste sa nevenovali téme. Vy ste si asi ani neprečítali tú dôvodovú správu, ktorú dali predkladatelia, lebo však ste hovorili úplne od témy. Venovali ste sa vojnovému Slovenskému štátu. Spomínate tu katolicizmus a ja neviem čo. A na záver ste vypichli, čo vôbec je od témy, rekreačné poukazy. Asi vám to leží v žalúdku, lebo naozaj tie rekreačné poukazy dosiahli na Slovensku veľký úspech, čoho dôvodom a výsledkom sú aj preplnené ubytovacie zariadenia v našich rekreačných zariadeniach po celom Slovensku. Veď ja viem, že vám to leží v žalúdku. Škoda, že sme nepresadili aj tú novelu ďalej.
Ale naozaj vôbec ste sa nevenovali tejto téme, pani Zimenová. A to, čo ste naozaj predviedli svojou neoliberálnou, svojím neoliberálnym vystúpením, tak to je pod čiarou určite.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.11.2019 18:45 - 18:46 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1922 pridelil predmetný návrh skupiny poslancov Jaroslava Pašku, Tibora Bernaťáka a Evy Smolíkovej na prijatie uznesenia Národnej rady na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru.
Schôdza výboru k prerokovaniu tohto materiálu bola zvolaná v lehote určenej rozhodnutím. Na žiadosť predkladateľov bolo rokovanie odložené na dnes. Výbor o návrhu nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2019 16:17 - 16:19 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Sopko, ja by som chcel poukázať, že áno, sú také prípady. Boli tu aj konkrétne menované, kde možno došlo k zneužitiu právomocí verejného činiteľa a kde sa na poslednú chvíľu prijímali takéto veci a volili sa hlavne kontrolóri alebo tzv. zlaté padáky, ako je spomínané v dôvodovej správe. Len si uvedomte, že 2 927 samospráv je na Slovensku a nemôžte takto celoplošne to zobrať, že na základe tých skúseností, a hovorím, nie sú to stovky alebo v stovkách tieto prípady, sú to ojedinelé prípady, kde sa tieto, tieto konkrétne prípady stali. Samozrejme, že ja to tiež odsudzujem, ale nemôžte na základe toho pristupovať k tomu, že sa zmení celý zákon.
Ja vám poviem aj opačný príklad. Naozaj je katastrofa, keď príde tzv. dlho očakávaná zmena, keď nahradia štatutára alebo poslancov nová garnitúra. A ja vám poviem aj konkrétne, v komunálnych voľbách 2018 prišla nová garnitúra do určitej samosprávy a je to hotová katastrofa, ako vládnu po pol roku, po desiatich mesiacoch, a zbadali to aj občania. Samozrejme, že ten odpočet sa bude dávať o štyri roky a to, čo kritizovali, ho, robia to oveľa horšie a ľudia sa spamätávajú, že koho vlastne zvolili. Takže existujú aj opačné prípady, nielen teda tá dlho očakávaná zmena, ako, ako to teda nazývate.
Takže nebral by som tú kritiku celoplošne, pretože naozaj existujú i zodpovední starostovia a primátori, aj tí, ktorí odchádzajú, správajú sa zodpovedne voči svojim voličom, pretože oni žijú v tej komunite a ja si myslím, že tí občania denno-denne ich stretávajú, tak ako som už spomenul.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2019 16:06 - 16:08 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Chcel by som reagovať na vystúpenie pána Dostála. Mám viacej takých pripomienok. Samozrejme, že súhlasím v tom s vami, že naozaj tie právomoci by sa nemali zneužívať na konci volebného obdobia. Avšak tak, ako to už v pléne bolo povedané, poväčšinou, napríklad posledné komunálne voľby sa konali 10. novembra, viete dobre, že treba na mestách a obciach prijímať VZN-ká, tie zákony obce, podľa ktorého sa riadia tieto obce. Taká situácia keby bola, že vlastne zas voľby sú desiateho, do 30 dní treba zvolať a to nové zastupiteľstvo v akej kvalite, hodnote pripraví tie VZN-ká, keď väčšinou tvrdíte, budú noví poslanci, treba dať šancu novým ľuďom, treba 30 dní, aby bolo zverejnené na stránke obce a, samozrejme, musí byť do 15. decembra schválené. To si vôbec neviem predstaviť.
Ďalej na vašu vetu, že môže byť schválený rozpočet aj v novembri. Kolega, no pracujete v samospráve. Viete dobre, že väčšina samospráv čaká na štátny rozpočet a pripravujeme sa, je to živý mechanizmus. A hovoríte, že by malo schvaľovať už nové zastupiteľstvo, nový štatutár budúcoročný rozpočet predkladať. Viete dobre, že je to živý mechanizmus. A pokiaľ príde aj k zmene štatutára alebo poslancov, je vždy dostatok priestoru zmenami, v novom roku urobiť tieto zmeny tak, ako si želajú novozvolení poslanci.
No a určite urobiť nejaké také, ako ste uviedli tieto prípady, Púchov, Turčianske Teplice, hovorím, nemalo by sa to stávať. Avšak myslím si, že tí ľudia žijú, dennodenne sa stretávajú s tými občanmi a kto urobí takéto veci, myslím si, že sa zodpovedá... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.9.2019 11:33 - 11:33 hod.

Juraj Soboňa
Ďakujem pekne. Pripomínam členom výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, že o 12.00 hod. v miestnosti č. 33 je zasadnutie výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 18:15 - 18:17 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcel by som sa aj ja vyjadriť v faktickej poznámke, pani predsedníčka. Som rád, že ja ako člen ľudskoprávneho výboru a zároveň jeden z podpredsedov tohto výboru som prispel k tomuto uzneseniu. Viem, že sa to nerodilo ľahko, viackrát sme museli zasadať a myslím si, že to záverečné hlasovanie bolo, že jeden člen výboru sa tam zdržal a drvivá väčšina to odsúhlasila napriek, ako to si už spomínala, napriek celým politickým spektrom, napriek liberálom, kresťanom, ale aj konzervatívcom, ktorých máme vo výbore.
Určite aj v tejto sále, tak ako si spomenula, sú ľudia, ktorí si pamätajú aj z minulého obdobia prenasledovanie aj v našej republike a vlastne treba si vážiť, že žijeme v slobodnej krajine a kde je náboženská sloboda a nebáť sa chodiť do kostola je samozrejmé a normálne. Predsa si aj tiež pamätáme, že kvôli tomu, že mal niekto napísane, že navštevoval náboženstvo alebo miništroval, sa, nebol prijatý na základnú alebo teda na strednú alebo vysokú školu. To bola bežná prax v minulosti.
Ale chcem nadviazať na tvoje vystúpenie, že sme prijali a doplnili to uznesenie na, myslím, že jedného člena výboru, že vlastne nielen prenasledovaným kresťanom, ale aj iným náboženským komunitám vo svete aby sme sa zaoberali, a to je tá dôležitá vec, nakoľko naozaj sme svedkami v poslednej dobe, zverstvá, ktoré sa stávajú vo svete, či už to je v Afrike, alebo nie dávno na Srí Lanke, ale aj v ďalších krajinách, kde naozaj kresťanstvo a kresťanské komunity sú veľmi ohrozené. A vítam toto uznesenie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 17:16 - 17:18 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Martin, ja si ťa vážim ako odborníka. Síce nie som vo výbore, v ktorom sa prejednávala táto správa, ale keďže ako starosta dlhoročný mám skúsenosti s reštitúciami, ako aj s pozemkovými úpravami. Ty vieš sám, aká je toto ťažká, náročná agenda. Sám si pracoval na regionálnom pracovisku a ty vieš, ako štát zanechal, v akom stave zanechal nielen občanom, ale aj subjektom verejnej správy pozemky. Prakticky v tých 90. rokoch, následne, keď sme v roku 2002 prevzali školstvo, samosprávy, sme naozaj dostali nevysporiadané pozemky. Dostali sme len budovy. Ty najlepšie vieš, aká je to ťažká, ťažká agenda.
Ja som rád, že si našiel aj pozitívne veci na správe pani generálnej riaditeľky, to ma veľmi teší, lebo viem, že nie si len ortodoxný kritik, ale uznáš aj prácu ľudí. Za tých dva, dva a pol roka, čo je pani riaditeľka vo funkcii, nadviažem na slová kolegu Tibora, že naozaj mám skúsenosti, že tie veci sa pohli, že tie pozemky, ktoré majú starostovia, primátori, urýchľujú sa tie žiadosti. A ja som rád, že pozemkové úpravy, ktoré nás čakajú a ktoré boli odsúhlasené konečne po prieťahoch na verejnom obstarávaní, sa idú rozbiehať v vyše 160 komunitách, a verím, že Slovenský pozemkový fond bude nápomocný.
Taktiež možno treba spomenúť, že aj ohľadom jednoduchých pozemkových úprav pripravuje Slovenský pozemkový fond iniciatívu. Takže treba sa pozerať aj z tej problematiky, ktorá... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2019 16:30 - 16:32 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani kolegyňa, ja práve mám opačný názor, že tento návrh by nemal byť vrátený a tento vládny návrh je očakávaný aj zo strany samosprávy. Tiež sa obraciam na ten § 50b. Tu je jasne definované, akou formou môžu byť prevedené tie pozemky do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku. Predsa aj tie obce, ktoré nemajú územné plány, môžu týmto pádom prísť k tým pozemkom, ktoré možno už dlho užívajú.
Ale tu je ešte jedna zásadná vec, že na týchto pozemkoch sa nachádzajú nevysporiadané pozemky telovýchovných jednôt, športové zariadenia nielen obcí, ale aj občianskych združení a práve toto ja vítam, že tým sa urýchli aj majetkovo-právne vysporiadanie pre samosprávu, obce a vyššie územné celky aj z toho dôvodu, že naozaj v minulosti štát zanedbal a odovzdal do obce pozemky a stavby, ktoré vôbec neboli vysporiadané a týmto sa aj čiastočne rieši táto kompetencia.
No a čo sa týka, predsa touto novelou zákona, vládneho zákona sa posilňujú aj kompetencie lesnej inšpekcie. Takže ja nevidím dôvod na stiahnutie, práve naopak, vítam aj zo strany miest a obcí túto novelu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2019 18:11 - 18:13 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Pani Blahová, ťažko sa mi reaguje na vaše vystúpenie. Na rozdiel od vašej predrečníčky, ktorá vystúpila, predsedníčky výboru, vy ste na tejto správe, z vášho vystúpenia vidím, nenašli nič pozitívne. Skutočne ťažko sa mi vyjadruje k takto negatívnemu vystúpeniu. A tie výrazy, ktoré ste použili, dovolím si citovať, "aby nemárnila peniaze daňovníkov, bezzubé návrhy, umelé nafukované pasáže" a ďalšie výrazy, ktoré ste použili, naozaj ja tu cítim takú, váš osobný vzťah voči pani komisárke Tomanovej, ako by ste si tu riešili tie vaše problémy. Skutočne, skúste si nájsť v tej správe, ktorú ste si prečítala, že sú tam skutočne aj pozitívne veci, a tak ako bolo už tu spomínané v rozprave, oproti minulým správam táto správa a tento materiál má veľa aj pozitívnych vecí.
Takže by som vás poprosil, aby ste boli aj trošku objektívna. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.5.2019 17:37 - 17:39 hod.

Juraj Soboňa Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som z poverenia gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny predložil spoločnú správu o prerokovaní predmetného materiálu vo výboroch. V súlade s príslušným rozhodnutím predsedu Národnej rady správu o činnosti komisárky pre deti, tlač 1396, prerokoval výbor pre sociálne veci a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Oba výbory zhodne odporúčali Národnej rade zobrať správu na vedomie.
Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor na svojej 54. schôdzi uznesením č. 126 schválil spoločnú správu výborov a poveril mňa ako spoločného spravodajcu vystúpiť na schôdzi Národnej rady. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe spoločnej správy, tlač 1396a.
A, pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis