Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.10.2019 o 16:25 hod.

Mgr.

Jozef Lukáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2019 16:25 - 16:25 hod.

Jozef Lukáč
Pán kolega, chcem ti poďakovať za tvoj oduševnený výkon, ktorý obraňuje slovenských učiteľov. Myslím si, že za svoju prácu si to zaslúžia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2019 18:12 - 18:12 hod.

Jozef Lukáč
Anka, chcem ti poďakovať za podporu týmto návrhom a zároveň chcem ti poďakovať za to, že dlhoročne sa venuješ tejto problematike a robíš všetko pre to, aby počet nenarodených detí bol čo najnižší.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 20.9.2019 12:49 - 12:51 hod.

Jozef Lukáč Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2019 12:20 - 12:20 hod.

Jozef Lukáč
Ďakujem za slovo. Pán kolega, som rád, že prichádzaš s takýmto návrhom zákona, ktorý nielen chráni životné prostredie, ale aj odbúrava byrokraciu, ale hlavne rozväzuje ruky učiteľom, aby boli, aby mohli učiť a nie, aby boli úradníkmi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 16:13 - 16:14 hod.

Jozef Lukáč Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Súhlasím s tým, čo povedal Boris. Tínedžerom kamión do rúk nepatrí. My v Prešovskom kraji máme veľmi slabo vybudovanú infraštruktúru. Kamióny prechádzajú cez malé obce, už teraz neni možné prechádzať na druhú stranu. My dáme kamión do rúk 18-ročnému človeku? Mladý, nezrelý? Prešov, mesto, v ktorom žijem, je špecifické. Momentálne je doprava taká, aká je. Cez najväčšie sídlisko prechádza hlavný ťah mestom. Sú tam štyri základné školy, jedna stredná škola. Denne sú tam kolízne situácie. Ak niekto z mladých vodičov spôsobí tragickú dopravnú nehodu, ak by som hlasoval za tento zákon, do konca života budem žiť s tým, že som spoluvinník.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.5.2019 15:23 - 15:24 hod.

Jozef Lukáč Zobrazit prepis
Takže, pani kolegyňa, dotkli ste sa Agendy 600, kde ste povedali, že maximálny plat je 600 eur. Samozrejme, je to nezmysel. Prešovský kraj v septembri minulého roku navýšil platy všetkým pracovníkom v sociálnych službách o 13 %, od januára o ďalších desať, v budúcom roku to bude o ďalších desať s tým, že nikto v tejto oblasti nebude zarábať menej ako 700 eur. Čiže zavádzate a klamete. Za rok a pol, čo je Milan Majerský predsedom kraja, sme urobili v sociálnej oblasti viac ako za posledných 16 rokov. Prosím, neklamte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.3.2019 13:20 - 13:21 hod.

Jozef Lukáč Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval návrh ústavného zákona v druhom čítaní do 7. mája 2019. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.3.2019 12:12 - 12:13 hod.

Jozef Lukáč Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval návrh ústavného zákona v druhom čítaní do 7. mája 2019. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.12.2018 19:03 - 19:04 hod.

Jozef Lukáč Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre financie a rozpočet. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 25. januára 2019 a v gestorskom výbore do 28. januára 2019. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2018 14:03 - 14:04 hod.

Jozef Lukáč Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v gestorskom výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis