Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

20.9.2019 o 9:01 hod.

JUDr. PhD.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 20.9.2019 9:01 - 9:10 hod.

Róbert Madej Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani predsedníčka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v krátkosti predložil a odôvodnil návrh novely zákona o náhradnom výživnom, ktorý spolu s kolegami poslancami Národnej rady predkladáme.
Náhradné výživné vo všeobecnosti je inštitút, ktorý je na Slovensku platný od 2002. roku a s istou prestávkou si naňho adresáti tejto právnej normy zvykli. Pomáha rodinám, pomáha hlavne deťom, pretože náhradné výživné je určené práve pre nich. Návrhom zákona sa snažíme uľahčiť život tým, ktorí sú adresáti tejto právnej normy. Jednak ide o možnosť dostať sa k náhradnému výživnému skôr. Je tomu tak tým, že návrh alebo žiadosť o náhradné výživné môže v mene oprávnenej osoby podať žiadateľ nie po troch mesiacoch nemožnosti úspešne sa domôcť exekúciou výživného, ale už po dvoch mesiacoch. Výrazne, by som povedal, až radikálne zvyšujeme, zvyšujeme limity, v rámci ktorých sa poskytne náhradné výživné.
Dnes sú zavedené limity tak, že v prípade, ak jedna dospelá osoba s jedným dieťaťom žije v spoločnej domácnosti a má príjem viac ako 673 euro plus-mínus, pri vyššom príjme nárok na náhradné výživné nevzniká. Pri jednej osobe, dvoch deťoch 884,66. Sú to moje orientačné výpočty, ale pevne verím, že sú správne.
Limity zvyšujeme z 2,2-násobku životného minima pre okruh spoločne posudzovaných osôb a to meníme tak, že tento limit sa dáva na 3,3-násobok. Pri jednej dospelej osobe a pri jednom dieťati bude príjmový limit, do ktorého bude poskytnuté náhradné výživné, 1 010 euro. Pri jednej dospelej osobe s dvoma deťmi v spoločnej domácnosti sa bude poskytovať náhradné výživné, pokiaľ nebudú mať iný príjem vyšší ako 1 326. Takže zvýšenie z 673 na 1 010, 884 na 1 326 a tak ďalej podľa počtu dospelých osôb a neplnoletých, nezaopatrených detí v spoločnej domácnosti. Myslíme si, že tento návrh v tomto zmysle rozšíri okruh osôb, ktorým sa náhradné výživné poskytuje, a to veľmi podstatne, rozšíri tento okruh osôb na až 95 % možných žiadateľov.
Súčasne si dovolím vás informovať, že sa zjednodušuje proces, na základe ktorého sa bude poskytovať alebo zúčtovávať náhradné výživné. Môžu existovať rôzne návrhy a to aj návrhy, že pohľadávka prejde na štát a tým pádom sa nám v exekučnom konaní spoja dvaja veritelia. Bol by to možno trochu problém z toho dôvodu, že by bolo potrebné vydávať ďalšie rozhodnutia v správnom konaní, tieto správoplatňovať, možnosť opravného prostriedku pre povinnú osobu a tak ďalej.
Vychádzame z toho, že keď nárok, vznik nároku bude podmienený, či už troj-, navrhujeme skrátiť, dvojmesačnou exekúciou, tak v takomto prípade úrad bude informovať exekútora o tom, že za určité obdobie v určitej výške poskytol náhradné výživné. Tým pádom exekútor, ak vymôže výživné, za ktoré bolo poskytnuté náhradné výživné, bude už plniť v prospech štátu. Nestane sa, že by duplicitná platba išla rodičovi, tomu, komu sa do rúk má platiť výživné, a že by táto osoba potom musela niečo štátu vrátiť. Bola by veľmi nepríjemne prekvapená a s odstupom času na to ľudia poukazujú, že to negatívne zasiahne aj do ich rodinných, súkromných rozpočtov. Preto tento mechanizmus je veľmi jednoduchý, no súčasne je veľkou pomocou v tom, že by nemalo dochádzať k duplicitám, na aké sme boli doposiaľ zvyknutí.
Dovoľte mi ešte odôvodniť jedno veľmi podstatné znenie zmeny, pretože keď som spomínal, že zostáva podmienka nároku dvojmesačný výkon rozhodnutia cestou exekúcie, to znamená, veríme, že za dva mesiace exekútor urobí základné, základné úkony, v exekučnom konaní vie zistiť majetok povinného, pokiaľ sa nevymôže príslušná suma, bude sa poskytovať náhradné výživné.
Ruka v ruke s tým sa navrhuje aj zvýšenie zodpovednosti pre tých, ktorí neplatia výživné. Považujeme to za veľmi podstatné, že keď skracujeme podmienky nároku na náhradné výživné, zamysleli sme sa aj nad podmienkami naplnenia skutkovej podstaty trestného činu zanedbanie povinnej výživy. Dnes je to tak, že formálne znaky tejto skutkovej podstaty sú naplnené v prípade neplnenia výživného v rozsahu alebo za obdobie troch mesiacov za obdobie, ktorýchkoľvek, za obdobie dvoch kalendárnych rokov. Častokrát sa v praxi stáva, že povinná osoba vedome neplní dva-, dvaapolmesačné výživné, pretože vie, že v prípade, ak by bol nastavený limit tri mesiace, tak tam už by mohlo byť podané trestné oznámenie a to by bolo trošku vyrušujúce.
Tým, že zo skúsenosti, z praxe vidíme, že týchto situácií je dosť, samozrejme, môžu byť rôzne ďalšie – a tu nechcem hovoriť o matkách alebo otcoch, tu hovorím vždy o povinnej osobe, ktorá je povinná platiť výživné a túto povinnosť opomenie –, navrhujeme zodpovednosť povinných osôb zvýšiť tak, aby sa toto obdobie pre naplnenie formálnych znakov skutkovej podstaty skrátilo, a to neplatenie výživného za dva mesiace v období dvoch rokov. Myslíme si, že toto zvýšenie zodpovednosti bude istou formou generálnej prevencie k tomu, aby sa výživné plnilo riadne a včas, aby sa k úmyselnému alebo k vedomému neplateniu výživného nepristupovalo až do obdobia troch mesiacov práve týmto skrátením obdobia, skrátením obdobia, za ktoré sa výživné neplatí.
Je to zvýšenie povinnosti, ale druhá vec, prosím, aby ste to chápali, že to ide aj v ruka v ruke s, ruka v ruke s krátením obdobia, za ktoré sa výživné poskytuje, to znamená, za ktoré vznikne nárok na náhradné výživné, pretože absolútne dáva logiku dvojmesačná exekúcia, po ktorej úrad podá, podá trestné oznámenie, ktoré, k jeho naplneniu dôjde rovnako za dva mesiace, ktoré som uvádzal.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ďakujem za pozornosť a prosím o podporu tohto návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.9.2019 11:32 - 11:32 hod.

Róbert Madej
Ďakujem veľmi pekne. Rád by som informoval, že na 12.00 hod. sú plánované schôdze ústavnoprávneho výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.6.2019 19:19 - 19:19 hod.

Róbert Madej
Ďakujem veľmi pekne. Dovoľujem si oznámiť, že zvolávam schôdzu ústavnoprávneho výboru ihneď po prerušení schôdze Národnej rady. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.6.2019 12:07 - 12:07 hod.

Róbert Madej
Ďakujem veľmi pekne. Dovolím si vás informovať o zvolaní schôdze ústavnoprávneho výboru ihneď po prerušení rokovania schôdze pléna. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.6.2019 11:22 - 11:22 hod.

Róbert Madej
Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, v mene troch poslaneckých klubov si dovoľujem požiadať o presunutie bodu 38 (tlač 1454), novela zákona o prokuratúre, na pondelok 9,00. Poslanecké kluby SMER – SD, SNS, 10,00, pardon, a MOST – HÍD. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.4.2019 11:14 - 11:14 hod.

Róbert Madej
Ďakujem veľmi pekne. Rád by som pripomenul cteným členom ústavnoprávneho výboru schôdzu o 13.00. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.4.2019 11:15 - 11:15 hod.

Róbert Madej
Ďakujem pekne. Pripomínam schôdzu ústavnoprávneho výboru, dnes o 12.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.3.2019 11:45 - 11:45 hod.

Róbert Madej
Dovoľte mi pripomenúť schôdzu ústavnoprávneho výboru dnes o 12.00. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.2.2019 11:21 - 11:21 hod.

Róbert Madej
Ďakujem pekne. Ja pripomínam schôdzu ústavnoprávneho výboru o 13.30 hod.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 30.1.2019 11:15 - 11:15 hod.

Róbert Madej

95.

Ďakujem veľmi pekne. Rád by som pripomenul členom ústavnoprávneho výboru, že je zvolaná schôdza nadnes na 12.00, a súčasne ubezpečil, že jediným bodom programu je vládny návrh zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Ďakujem pekne.
Skryt prepis