Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.6.2019 o 16:01 hod.

Ing.

Ľuboš Martinák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 16:01 - 16:03 hod.

Ľuboš Martinák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani kolegyňa, pani poslankyňa Kaščáková, ja som predpokladal, že vy vo svojej rozprave ako jedna z navrhovateliek novely tohto zákona budete oveľa konkrétnejšia.
Spomínali ste tu nejaké, ak si to pustíte, myšlienkové svety o vypúšťaní štátneho jazyka, o nejakých periodických výtlačkoch, o čistote jazyka, o zdravom rozume, ale hlavne som si podčiarkol, doporučujete nám čítať s porozumením.
Vážená pani poslankyňa, ináč by som si nedovolil vystúpiť, keby som nečítal s porozumením. Pre mňa je veľmi zarážajúce, že ste tu všetci vypustili § 5, ktorý hovorí o tak vážnej záležitosti, ako používanie štátneho jazyka v niektorých oblastiach verejného styku. Ja by som čakal, že mi to teraz vysvetlíte, aspoň v krátkosti.
A v ďalšej veci, čo sa týka odbornosti vášho návrhu spoločného. Už jasne pani poslankyňa Sárközy tu jednoznačne poukázala, že tento váš návrh sa, v úvodzovkách, hryzie so zákonom o používaní jazykov národnostných menšín. Si to láskavo treba doštudovať, a pripomínam, s porozumením.
Ešte raz opakujem ako občan, ktorý žije v národnostne zmiešanom území - Slováci, Rusíni, Ukrajinci a Rómovia, tento váš návrh je vyslovene účelový. My na svojom území si veľmi dobre rozumieme a je to z vašej strany nič viac než politikárčenie bez žiadnej odbornosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 14:42 - 14:44 hod.

Ľuboš Martinák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Rád by som podporil kolegu poslanca Antona Hrnka, a síce v tej oblasti o tom, že je to jednoznačne z vašej strany, páni navrhovatelia, bohužiaľ, len vy ste tu, jak sa povie, na dostrel, pani navrhovateľka, odborne povedané, čo sa týka tzv. problematiky národnostných menšín.
Ja chcem zdôrazniť, že nejde tu o odborné zneužívanie, ale o zneužívanie politické. O vrchol populizmu. Ja takisto by som bol veľmi rád, keby tu sedeli aj pán Osuský a Dostál, á, pán Dostál, pretože je to asi z ich hlavy poväčšine prípadov, a nie sú tu prítomní. Ale je to ich problém.
Ďalej chcem sa, chcem takisto nadviazať na to, že vravíte, že vy nevypúšťate vôbec štátny jazyk. Veď jednoznačne hneď v prvom bode tvrdíte, že vypúšťate z § 1 odsek 2, a síce "štátny jazyk má prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenska". Ja neviem, prečo to chcete vypustiť. (Reakcia z pléna.) Veď jazyk... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa Kaščáková, prihláste sa kedykoľvek. Prečo reagujete na niekoho, kto vystupuje s faktickou poznámkou?! (Reakcia z pléna.) Prosím vás pekne, vám niekto skákal do reči? (Reakcia z pléna.) Vás poprosím, aby ste naozaj sa zdržali komentárov!
Nech sa páči, pán poslanec. (Reakcia z pléna.)

Martinák, Ľuboš, poslanec NR SR
Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
V zmysle čoho, pani poslankyňa? Upozorňujem vás, že porušujete rokovací poriadok, a žiadam vás, aby ste neskákali rečníkom do ich prejavov, dobre?! (Reakcia z pléna.)

Martinák, Ľuboš, poslanec NR SR
A taktiež jednoducho, jednoducho povedané, neviem, prečo by náš jazyk nemal byť, mal by byť vypustený. Veď to je úplná dehonestácia slovenského jazyka. Ja neviem, či si to uvedomujete. Ešte raz zdôrazňujem, žijem v národnostne zmiešanom území, kde Rusíni, Ukrajinci, Slováci a Rómovia žili a žijú vo svornosti doteraz. Žiadne národnostné trenice nieže tam nie sú, ale ani ich necítiť. Národnostné trenice vyvolávate úmyselne vy týmito návrhmi. Za tým si stojím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 14:24 - 14:26 hod.

Ľuboš Martinák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Jednoznačne podporujem názory pána poslanca Blanára Juraja, ktoré zdôvodnil v rozprave. A výsledkom jeho zdôvodňovania bol procedurálny návrh, aby o tomto zákone sa už ďalej nerokovalo.
Jednoznačne som takisto za to, že tento jazyk i tento zákon o štátnom jazyku, ktorý chcete novelizovať, nie je výsledkom rozumu, ale výsledkom účelovosti.
Prečo to vravím? Žijem v národnostne zmiešanom území, kde popri našej slovenskej národnosti žije veľká časť rusínskej národnosti, rómskej a ukrajinskej národnosti. Nikdy medzi týmito národnosťami, a môžem to hovoriť s plným vedomím a svedomím, nevznikali žiadne spory kvôli národnostiam, kvôli používaniu jazykov národnostných menšín. Práve naopak, hlavne manželské zväzky spájali týchto ľudí a dávali dokopy. Tam žiadne spory neboli.
Chodím medzi ľudí, sme malý región, a preto poznám ich názory. Názory týchto národnostných menšín sú tie, že mnohokrát politici vo vrcholovej politike zneužívajú tzv. problematiku národnostných menšín, ktorá u nás podľa môjho názoru vôbec neexistuje. A nielen podľa môjho, ale aj podľa názoru týchto národnostných menšín.
A preto - ste tu momentálne, pokiaľ vidím, sama, pani Kaščáková - podľa môjho názoru z vašej strany a zo strany vašich predkladateľov je to hrubé zneužívanie tzv. problematiky národnostných menšín pre vlastný populizmus a táto problematika u nás neexistuje.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.6.2019 11:02 - 11:02 hod.

Ľuboš Martinák
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pri včerajšom hlasovaní č. 33 ma zariadenie vykázalo, že som hlasoval za, chcel som hlasovať proti. Žiadam dať do záznamu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2019 16:32 - 16:34 hod.

Ľuboš Martinák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa Zemanová, dovolím si zareagovať na Plán starostlivosti o lesy. V jednom sa zhodneme, že je to najvýznamnejší doklad, podklad hospodárenia v lesoch. Je to alfa - omega pre odborných lesných hospodárov a pre užívateľa lesa.
Čo sa týka transparentnosti, môžem vám garantovať, že ho vytvárajú lesníci, takzvaní hulkári, odborníci na slovovzatí, ktorí okrem praktických skúseností sú nositeľmi osvedčení. Na to používajú našu literatúru, kde sme skutočne Top v Európe, dovolím si tvrdiť, či sa jedná o tabuliek meranie hmoty porastov nastojato, rastové tabuľky, využívajú pritom hospodárske súbory lesných typov, kde ich autorom bol profesor Zlatník. Na základe toho títo odborníci určujú hospodárske spôsoby a formy pri obnovných ťažbách, výchovné ťažby určujú, na základe toho určujú obnovné zastúpenie drevín, cieľové zastúpenie drevín, podiel prirodzeného zmladenia, na základe týchto vecí určujú aj prerezávky, kde sa majú robiť, kde nie, kde môž to nechať na prírodu, určujú plochové tabuľky. Naše tabuľky používajú lesníci v Nemecku, to si môžte zistiť, ale o inom chcem to dopovedať.
Áno, nebolo by chybou, keby boli prizývané obce, hlavne preto, aby si to vypočuli, pretože pri všetkej úcte k starostom, on nemôže vedieť všetko a do problematiky vzrastových tabuliek a ostatných vecí je potrebné dlhšie štúdium a skutočné vedomosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2019 16:14 - 16:16 hod.

Ľuboš Martinák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani kolegyňa, vážený pán kolega, ja si teda skutočne úprimne vážim aj určité vaše ocenenie, by som povedal. Druhá vec je taká, že ja som v tomto výbore pôsobil desať rokov, ale teraz som prišiel ako náhradník, takže pôsobím v inom výbore, ale vidíte, sa zapájam. Vtedy som mal záujem ísť, ale, bohužiaľ, som bol mimo.
Čo sa týka, že nemám rád ochranárov, dovolím si tvrdiť pri všetkej úcte k vám, že ich mám až veľmi rád. Ale nemám rád ľudí, ktorí sa vydávajú za ochranárov, ktorí sú úplne neprofesionálni. Keď som ešte rozprával s takzvaným, volám ich takzvaní ochranári a môžu si myslieť čokoľvek, keď som sa v Tichej a Kôprovej doline, keď sme mali poslanecký výjazd, sa ma spýtali, či príroda si to vysporiada, už takto neformálna debata, tak som odpovedal áno, príroda si to vysporiada, ja počítam za takých štyristo-päťsto rokov. No máte pravdu a kde je chyba, vravia ochranári. No hovorím, chyba je v tom, že čo bude do tohto času.
Viete, pani Zemanová, títo neodborníci, čo mi povedali? Že čo to je proti veku Zeme. Tak ja vôbec odmietam a vôbec to nemyslím posmešne, je to skutočne na plač. Veď ochranári a lesníci boli stále spolu, stále operujem Jozefom Dekretom-Matejovie, nestorom slovenského lesníctva, ktorý žil koncom 18., začiatkom 19. storočia. Druhá vec bola to, že už on propagoval obnovu lesa z autochtónnych tuná domácich drevín, aby to Slovensko zostalo Slovenskom. Lesníci, spolupracujme s ochranármi, ale s ochranármi. Doslova a do písmena. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 19.6.2019 16:01 - 16:10 hod.

Ľuboš Martinák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka a podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky, vážený pán spravodajca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení ostatní prítomní, pred sebou máme dôležitý zákon, resp. jeho novelu o lesoch. Už v dopoludňajších hodinách som sa vyjadril k zákonu o ochrane prírody a som povedal, že cieľom lesníkov, tých lesníkov, ktorých je drvivá väčšina a ktorí skutočne majú tzv. lesnícke srdce, je to, aby spolupracovali s orgánmi štátnej správy ochrany prírody.
Vytvorenie tohto zákona je práve dôkazom toho, že s ochranou, so štátnou správou ochrany prírody sa úzko spolupracuje. Ja by som sa v štyroch bodoch chcel zmieniť o tom, čo to bude znamenať v praxi ohľadom predmetného zákona.
Ja v prvom rade oceňujem, že do tohto zákona sa dostal termín "prírode blízke hospodárenie v lesoch". Jedná sa o také hospodárenie v lesoch, kde opäť vypestujeme postupom času lesy s diferencovanou vekovou, druhovou, genetickou, ako aj priestorovou štruktúrou. Dôležité je, že pri tomto spôsobe hospodárenia budeme využívať hospodárske spôsoby, ktoré sú blízke prírode a de facto vylúčime hospodársky spôsob holorubmi, ktoré je možno využívať v štyroch prípadoch. Bude sa jednať o účelový spôsob hospodárenia, výberkový spôsob hospodárenia a podrastovú formu hospodárenia, a síce maloplošnou formou, v ktorej prvok nesmie presiahnuť 20 árov a v terénoch nad 40-percentný sklon 1,5 ha, maximálne na jednu výšku okolitého porastu môže byť obnovovaný prvok.
Niekto si povie, veď 1,5 ha, už som počul aj také pripomienky, však to je plocha. Uvedomme si jednu vec, že sa jedná o porasty so 40-percentným a väčším sklonom. Jednoducho sa jedná takmer a v mnohých prípadoch už o, z technologického hľadiska o lanovkové terény.
Ďalším dôkazom toho, že lesníci naďalej chcú spolupracovať s orgánmi štátnej správy životného prostredia, sú aj osobitosti vyhlasovania pralesa a síce s osobitným režimom hospodárenia v pralese. V týchto pralesoch sa nesmie vykonávať žiadna obnova, výchova, žiadna ťažba, zahrádzanie bystrín, lesotechnické meliorácie. Jedná sa o tzv. bezzásahovosť. Áno, v týchto pralesoch môžme sledovať, ako sa nedotknutá príroda bude správať voči svojmu okoliu, alebo takisto, ako sa táto príroda bude chovať k ostatným zložkám životného prostredia. Po čase možno budú prípady, že bude potrebné pri prekategorizácii lesov hovoriť o tom, že bude tam iný spôsob hospodárenia, alebo sa to ponechá tak. Budúcnosť ukáže, ako tomu bude.
V ďalšom sa chcem zmieniť o veľmi často debatovanej náhodnej ťažbe. Áno, netvrdím, boli aj také prípady, kde sa tzv. nahlasovala náhodná ťažba, ale ja tvrdím jedno, že väčšina lesníkov je aj v tejto oblasti poctivých. Máme na to svoje metódy, ktoré hovoria, ako sa má táto ťažba vyznačovať bielou farbou a jednotlivo, ak je sústredená bielymi ležatými krížmi, musí sa určiť objem tejto ťažby, hlásiť, a tak ďalej a tak ďalej.
Chcem jednu vec vypichnúť z tohto zákona, budem citovať: "Obhospodarovateľ lesa je povinný v záujme ochrany lesa", podčiarkujem ochrany lesa, "vykonať náhodnú ťažbu alebo použiť iné vhodné opatrenia na ochranu lesa tak, aby nedošlo k vývinu, šíreniu a premnoženiu škodcov.". Čiže z toho vidíme, že aj niektoré názory, že škodíme lesu ťažbou, sú skutočne veľmi nesprávne. Tento les nemôžme vnímať, ako som tu dopoludnia povedal, v čiernobielych farbách, ale musíme sa na les pozerať z väčšieho, hlbšieho kontextu, z globálneho aspektu, by som povedal. Sú tu sprísnené požiadavky na ohlasovanie ťažby, ktorý si môže každý z vás prečítať, ujasniť, prípadne predtým, než pôjde do druhého čítania, aj podať nejaké lepšie návrhy.
Poslednou oblasťou, ktorú si vážim v tomto zákone, je oblasť mimoriadnych udalostí v lesoch. Aj to je dôkazom toho, že ten skutočný lesník chce tú prírodu v prvom rade chrániť. Definovaná táto udalosť v zákone je taká, pri ktorej dochádza k ohrozeniu ekologickej stability, biologickej diverzity, odolnosti produkčnej a obnovnej schopnosti, životnosti alebo schopnosti plniť funkcie lesov.
Ja sa chcem zmieniť v jednej oblasti, a síce k ekologickej stabilite. Všetko speje k tomu a práca lesníka nielen teraz a v budúcnosti v zmysle predmetného zákona, ale stále tomu bolo aj v minulosti, je, aby udržal ekologickú stabilitu v lese. To znamená, ten lesník aj pri svojich zásahoch, ktoré vykonáva v lese, či sú to plecírub, vyžínanie, ochrana lesa, prerezávky, prebierky do päťdesiat, nad päťdesiat rokov, a veľká dôležitosť patrí obnovnej ťažbe, musí mať na pamäti ekologickú stabilitu.
Vo svoje tridsaťročnej praxi som už zažil, že prišiel ochranár a hovorí, tu je tá rastlinka a vy ste tu, preboha, robili výchovný zásah. Robili sme tam zhodou okolností prerezávku a ešte sa preriekol a povie, že predtým tu nebola. Ja hovorím, no nebola, lebo to je rastlina, ktorá je viac svetlomilná ako tieňomilná, vtedy bolo tam viac tieňa. Čiže nepozerajme sa na les čiernobielo, ako som povedal, ale z toho globálneho aspektu.
Ja osobne vo svojej prevádzke lesníckej som veľmi rád spolupracoval s ochranármi. Ale s ochranármi, ktorí mali aj určité vzdelanie a nielen s chlapcami, ktorí boli takzvaní ochranári, pútali sa k stromom a vykrikovali rôzne frázy na ochranu lesa, niečo sa naučili, a keď som sa ich niečo spýtal ako ešte člen výboru v roku 2006 v Tichej a Kôprovej doline, keď sme mali výjazd, tak museli ísť za smrekom z nejakého papierika čosi čítať. Nedajme sa, lesníci, odradiť aj od takzvaných ochranárov. Spolupracujme naďalej s orgánmi Štátnej správy ochrany prírody, s ľuďmi, ktorí majú na to vzdelanie, vedia postupy v lesoch a ja myslím, že táto spolupráca, tak ako v minulosti, aj v budúcnosti prinesie svoje ovocie, pretože lesy a tá príroda patrí k výsadám Slovenska a mnohí turisti, ktorí prídu od mora, si vážia naše zelené Slovensko.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2019 15:58 - 16:00 hod.

Ľuboš Martinák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Zsolt Simon, mne sa v určitej oblasti zdalo, že tvoje vystúpenie je skutočne len mojím snom. Veď ty tu úplne zastrašuješ, neoprávnene zastrašuješ ľudí. Ja vo svojom krátkom vystúpení, lebo faktická poznámka nemôže trvať dlho, sa zmienim len o jednej vážnej veci, ktorú ty si tu celkom otočil naruby. Je to, si hovoril, že ešte o lesných hospodárskych plánoch, dobre v poriadku, jedná sa o plán starostlivosti o, pri vyhotovovaní plánov v starostlivosti o les. Okrem vyhotovovateľa je zúčastneným aj odborný lesný hospodár, vlastník, užívateľ a vôbec všetky orgány, ktorých sa to týka, to znamená aj orgány štátnej správy ochrany prírody, ktoré, aspoň v našich prípadoch, pokiaľ to poznám, veľmi úzko spolupracujú s vyhotovovateľmi lesných hospodárskych plánov, to znamená s vyhotovovateľmi plánmi starostlivosti o les.
Takže oni priebežne spolupracujú. Nieže sa zrobí plán a až potom môže sa orgán štátnej správy ochrany prírody k tomu vyjadriť alebo nevyjadriť a potom budú nejaké problémy. Problémy jednoducho nebudú, lebo sa im predchádza priamym rokovaním. Veď už dopoludnia som povedal, že tu je tá spolupráca a ochota lesníkov, vyhotovovateľov plánov starostlivosti o les priamo spolupracovať s orgánmi štátnej ochrany prírody. A musím jednu vec na konci svojho vystúpenia krátkeho pripomenúť, že práve lesník Jozef Dekret-Matejovie bol jedným z najvýznamnejších ochranárov prírody.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2019 12:03 - 12:05 hod.

Ľuboš Martinák Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem v prvom rade za slovo, hoc už trošku po termíne. Ja vo svojom skutočne krátkom príspevku vo faktickej poznámke chcem podporiť a súčasne poďakovať svojmu kolegovi Jankovi Kvorkovi za jeho racionálne vystúpenie, v ktorom jednoznačne podporil konsenzus, bez ktorého sa nepohneme ďalej, a síce konsenzus medzi lesníkmi a ochranármi. Čo sa týka nebezpečného škodcu lykožrúta, ja len na okraj pripomeniem, že obrovská kalamita bola v roku 1982 na Šumave. Tam na Šumave Česi ponechali rok na takzvaný samovývoj a potom začali hľadať účinné opatrenia hlavne v oblasti odkôrňovania napadnutého, napadnutej drevnej hmoty, pretože tento nebezpečný podkôrny hmyz sa práve vyvíja pod kôrou smreka a potrebuje na to živnú pôdu a tým je práve tá kôra smreka. Nemci a Rakúšania pristúpili ihneď pri tejto kalamite, to si môžte nájsť veľmi ľahko. V roku 1982 - 1984 až tzv. biochemickými postrekmi zničili tohto lykožrúta a vtáky, ktoré tam hniezdili predtým, sa po 12 až 15 rokoch opäť takpovediac nasťahovali do týchto biotopov. Ešte raz by som chcel zdôrazniť, treba nájsť zlatú strednú cestu a treba nájsť ratio. Raciom nie je nerúbať a raciom nie je aj tzv. totálna bezzásahovosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2019 11:39 - 11:41 hod.

Ľuboš Martinák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani kolegyňa poslankyňa Dubačová, z tohto vášho vystúpenia ja skutočne môžem usúdiť len vaše čiernobiele videnie danej problematiky. Nadviažem opäť na poslanecký prieskum, ale z inej strany, ako to povedal vedúci, vedúci výboru, predseda. Ja nadväzujem na to, kde sa konštatovalo, že práve spracovaním drevnej hmoty a práve jej skorým vyťažením sa zabránilo rozmnoženiu lykožrúta smrekového, ktorý sa dokáže aj v súčasných podmienkach zmenou klímy rozmnožovať až po tretiu generáciu. Tým pádom sa poukazuje aj na to, že okolité pôvodné lesy na strednom Slovensku v danej lokalite, ihličnaté vysokohorské porasty boli tým pádom zachránené, a to nadväzujem práve na problematiku hlucháňa, že včasné spracovanie drevnej hmoty posilní populáciu tohto vzácneho druhu živočícha, hlucháňa. Často počuť z úst mnohých ľudí, ako aj z vás, že teda lesníci rúbu a tak ďalej. Ja si dovolím upozorniť, že prvým takým známym ochranárom bol práve lesník Jozef Dekret-Matejovie, ktorý presadzoval uskutočňovanie pôvodnej proveniencii sadbového materiálu a zachovanie pôvodných druhov drevín. Takže takéto videnie, kde sa rúbe, je zlé, a všetko len nerúbať a ostať tak, musíme nájsť skutočne zlatú strednú cestu v oboch prípadoch. Ďakujem.
Skryt prepis