Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

26.6.2019 o 16:22 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 26.6.2019 16:22 - 16:25 hod.

Martin Beluský
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.6.2019 16:18 - 16:20 hod.

Martin Beluský
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.6.2019 15:59 - 16:02 hod.

Martin Beluský
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.6.2019 15:51 - 15:52 hod.

Martin Beluský
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.6.2019 15:44 - 15:46 hod.

Martin Beluský
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.6.2019 15:41 - 15:42 hod.

Martin Beluský
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.6.2019 11:03 - 11:04 hod.

Martin Beluský
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dávam procedurálny návrh, aby sme zlúčili rozpravu k bodom č. 88, to je tlač 1527 a bodu č. 89, to je tlač 1528, nakoľko sa jedná o rovnaký návrh zákona. Jeden je ústavný, jeden vykonávací, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.6.2019 10:57 - 11:00 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, nový návrh zákona už bol uvedený, bol predstavený jeho cieľ, ale dovolím si ešte doplniť pár ďalších informácií. Tento náš návrh zákona sa zaoberá relatívne novým trendom vo vývoji potravín, a to geneticky modifikovanými organizmami, známymi aj ako GMO. Tento pojem je medzi verejnosťou na Slovensku už pomerne známym, menej známe sú však už informácie o škodlivosti a resp. bezpečnosti týchto potravín, keďže medzi vedeckou ani laickou verejnosťou nepanuje jednotný názor.
Existuje množstvo informácií o tom, že GMO predstavuje obrovské riziko pre ľudí konzumujúcich tieto potraviny. Jedna štúdia vykonaná na ľuďoch konzumujúcich GMO potraviny, preukázala, že časť génu, ktorý bol vložený do geneticky modifikovanej sóje sa trvalo prenieslo do DNA baktérie žijúcej v tráviacom trakte. To znamená, že aj dlho po ukončení konzumácie geneticky modifikovaných potravín, môžu tieto proteíny zostať v organizme a rozmnožovať sa. Takéto chronické vystavenie sa cudzím génom môže zasa spôsobiť nepredvídateľné následky, a to najmä preto, že mnohé tieto gény sú odolné voči antibiotikám. Navyše geneticky modifikovaná DNA potravy nemôže prejsť cez tráviaci trakt do orgánov celého tela, dokonca aj do plodu a nikto nemôže predpovedať následky prípadnej aktivácie cudzích génov v ľudskom organizme, ktorými môžu byť napr. úplne nové ochorenia. Preto cieľom tohto nášho návrhu zákona je zabezpečenie jednoznačnej informovanosti spotrebiteľa o tom, že potravinový výrobok obsahuje suroviny s geneticky modifikovaných organizmov. Nechceme týmto návrhom zákona zakazovať dovážanie alebo vyrábať GMO potraviny, ale chceme, aby každý kupujúci mal k dispozícii všetky potrebné informácie o danom výrobku, aby sa vedel správne, na základe svojich preferencií, rozhodovať.
V súčastnosti už legislatíva Európskej únie nariaďuje výrobcom potravín označiť GMO potraviny informáciou, avšak podľa nás, môžu výrobcovia tieto informácie skryť malými písmenami, alebo dokonca kupujúceho, dostať do omylu. My preto v našom návrhu zákona navrhujeme, aby pre výrobky, ktoré sa skladajú z geneticky modifikovaných organizmov, alebo, ktoré obsahujú GMO, prevádzkovateľ zabezpečil, aby v prípade predbalených výrobkov, ktoré sa skladajú z GMO alebo, ktoré obsahujú GMO, sa slová tento výrobok obsahuje geneticky modifikované organizmy, uviedol na etikete, minimálne rovnakou veľkosťou písma ako názov výrobku.
Každý spotrebiteľ musí mať možnosti identifikovať potraviny a vyberať si tie, ktoré vyhovujú jeho individuálnym stravovacím potrebám. Etikety na potravinách by mali byť jasné a zrozumiteľné, aby pomáhali spotrebiteľom, ktorí sa chcú pri výbere potravín a stravy rozhodovať na základe lepších informácií. Štúdie ukazujú, že dôležitým prvkom maximálizácie možnosti, že informácie na etikete ovplyvnia čitateľov, je dobrá čitateľnosť a že nečitateľné informácie na výrobku sú jednou z hlavných príčin nespokojnosti spotrebiteľov s etiketami na potravinách.
Na Slovensku bol dokonca nedávno prípad, kedy inšpektori stopli geneticky modifikovanú potravinu, konkrétne ľanové semiačka, pretože na etikete bolo uvedené, že sa dováža v bio kvalite. Tu sme mali príklad toho, že výrobcovia potravín majú záujem skrývať informácie o GMO, a preto tento návrh zákona je viac ako potrebný. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 5.4.2019 16:09 - 16:09 hod.

Martin Beluský
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpilo 16 poslancov aj minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Árpád Érsek.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o uznesení, ktoré tvorí súčasť správy (tlač 1411a), ktorým Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky poverenému riadením Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Árpádovi Érsekovi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.4.2019 9:14 - 9:16 hod.

Martin Beluský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení členovia vlády, dovoľte mi, aby som predložil správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky poverenému riadením Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Árpádovi Érsekovi vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1488 z 29. marca 2019 pridelil predmetný návrh na prerokovanie výborom Národnej rady do určeného termínu konania schôdze. Zároveň určil ako, aby Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor pripravil na schôdzu Národnej rady správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch.
Predložený návrh skupiny poslancov prerokovali výbory v určenom termíne s nasledovným výsledkom:
Výbor pre sociálne veci o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 rokovacieho poriadku nebol uznášaniaschopný.
Zahraničný výbor uznesením č. 142 z 3. 4. 2019 odporučil Národnej rade vysloviť nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky poverenému riadením Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Árpádovi Érsekovi.
Ostatné výbory neprijali k návrhu uznesenia, keďže návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ako gestorský výbor rokoval výbor pre hospodárske záležitosti 4. apríla 2019. Uznesením č. 351 schválil správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky poverenému riadením Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Árpádovi Érsekovi. Výbor ma zároveň poveril, aby som predniesol na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu vo výboroch.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis