Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

21.5.2019 o 9:49 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 21.5.2019 9:49 - 9:54 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zobrazit prepis
Vyhlasujem rozpravu k tomuto bodu za skončenú.
Chcem sa opýtať pani ministerky, či chce zaujať stanovisko v záverečnom slove. Nie je tomu tak. Pán spravodajca? Nie je tomu tak. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Budeme pokračovať v rokovaní o, v prerušenej rozprave o

Správe o činnosti komisárky pre deti za rok 2018 (tlač 1396).

Poprosím pani komisárku pre deti Vieru Tomanovú, nevidím ju v rokovacej sále. (Reakcia z pléna. Krátka pauza.)
Dobrý deň, poprosím vás, pani komisárka, aby ste zaujali miesto určené pre navrhovateľov.
A zároveň poprosím spravodajcu z výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny pána poslanca Soboňu, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov.
Poslednou v poradí z ústne prihlásených rečníkov do rozpravy je pani poslankyňa Bašistová, predsedníčka výboru pre sociálne veci, ktorej týmto odovzdávam slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.5.2019 8:54 - 9:01 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram štvrtý rokovací deň 45. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadal pán podpredseda Národnej rady Béla Bugár.
Podľa schváleného programu teraz pristúpime k rokovaniu o bodoch 106 až 108 schváleného programu, ku ktorým bude zlúčená rozprava.
Prvým bodom je

Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii – hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie.

Je to tlač 1344. A druhým bodom je

Hodnotenie priorít zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2018 a ich zameranie na rok 2019.

Materiál je uverejnený ako tlač 1322. Tretím bodom je

Správa o činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti za rok 2018,

pod tlačou 13019. Odovzdávam slovo ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky Miroslavovi Lajčákovi, aby prvé dva materiály, teda tlače 1344 a 1322, uviedol.
Nech sa páči, pán minister.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 13:38 - 13:40 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Pán poslanec Antal.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 13:32 - 13:32 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Pán poslanec Ivan.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 10:51 - 10:53 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zobrazit prepis
Chcem sa veľmi pekne poďakovať väčšine tých, ktorí na mňa reagovali, najmä osobitne by som sa poďakovala pani poslankyni Zimenovej, ktorú, žiaľ, vypli, lebo vymenovala celkom slušnú plejádu naozaj primitívnych vtipov o ženách, o bitých ženách, ktorými SMER na oslavách MDŽ baví publikum s červenými karafiátmi. To je strašná hanba. Keby náš predseda takéto niečo povedal, tak naozaj demonštratívne, to tu normálne vyhlasujem, keby sa Sulík niekedy dopustil na nejakom verejnom fóre takých hlúpych vtipov ako váš predseda, tak demonštratívne opustím SaS. To je jedna vec.
Druhá vec. Veľmi ma zarazilo, keď pán poslanec Marček hovorí, že on je galantným zástancom práv žien. On bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý si zvolal v tejto budove tlačovú konferenciu po, po tom, ako začala tá špinavá diskreditačná kampaň, o ktorej hovoril Alino Baránik, ktorá falzifikátom hovorila o tom, že som bola zadržaná za to, že som obchodovala detí na prostitúciu a ja sama som sa dopustila prostitúcie v Kanade, tak tento človek si tu zvolal tlačovú konferenciu v budove Národnej rady, kde o mne hovoril, že som psychiatricky chorá a prostitútka, a preto mám okamžite odísť z pozície podpredsedníčky Národnej rady. Vy ste veľmi galantný zástanca žien, s vami si to dorozprávam pred súdom, pán Marček. O tom už viete, predvolanie vám prišlo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.3.2019 10:22 - 10:33 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Na úplný úvod môjho vystúpenia by som vám chcela povedať niekoľko faktov, ktoré tu v tejto rokovacej sále odvčera vôbec nezazneli a sú veľmi dôležité v kontexte toho, čo riešime.
Dvadsiateho piateho októbra v roku 2012 prijal Európsky parlament smernicu Európskej únie pod č. 32012/L0029 o minimálnych štandardoch podpory obetí trestných činov, teda aj domáceho násilia. Táto smernica ako všetky smernice Európskej únie sú pre nás záväzné, ako iste viete, a tam je rodovo podmienené násilie definované oveľa prísnejšie ako v Istanbulskom dohovore. Takže vôbec nechápem, kolegyne a kolegovia zo Slovenskej národnej strany, čo vy tu odvčera riešite a čo nám podsúvate.
K Istanbulskému dohovoru pristúpila aj Európska únia, pokiaľ viete, Istanbulský dohovor bude ratifikovaný Európskou úniou. Aj my sme členský štát Európskej únie, to znamená, vo vymedzenom priestore Lisabonskej zmluvy bude Istanbulský dohovor záväzný aj pre nás ako pre členský štát Európskej únie. A môžte sa tu postaviť aj na hlavu a odhlasovať si uznesenie, aké chcete.
Hovorila som o tom, že nechápem, o čo ide teda kolegyniam a kolegom zo Slovenskej národnej strany, ale ja si myslím, že každému súdnemu človeku v tejto rokovacej sále je úplne zrejmé, o čo vám ide. Načasovanie tejto iniciatívy je len a výlučne v kontexte víkendových prezidentských volieb. Ide o čistý politický kalkul a manipuláciu voličov pre jeden jediný zámer, aby sa ľudia na poslednú chvíľu v dôsledku politického marketingu a svojich emócií priklonili k Marošovi Šefčovičovi. Vy to neviete povedať úplne naplno. Myslím, že váš predseda pán Andrej Danko to nepovedal doteraz, že podporuje Šefčoviča. Toto je vaša podpora Maroša Šefčoviča, že robíte z Istanbulského dohovoru strašiaka a chcete mu takto takouto hystériou, ktorú ste tu rozprúdili, poslať voličov, ktorí mu odovzdajú svoj hlas v sobotu. Posielate hlasy tomu Šefčovičovi, ktorého sa v prezidentskej, z ktorého sa v prezidentskej kampani stal z bruselského liberála, ktorý hájil záujmy LGBTI na bruselskej pôde, veriaci konzervatívec, ktorý má vlastných Desatoro Božích prikázaní. Maroš Šefčovič sa počas kampane stretol napríklad s kňazom Mariánom Kuffom, ktorý mu vyjadril podporu. To bolo medializované. A mne sa zdá, že táto podpora bola podmienená tým, že sa Šefčovič vyhradí voči LGBT, ktorých práva v Bruseli doteraz hájil, a zastaví najväčšiu nočnú moru pána Kuffu a jemu podobných, a to je Istanbulský dohovor.
Včera po celý čas, ako sme hovorili, aj dnes je tam pán Kuffa, srdečne vás pozdravujem, pán Kuffa, kývame si navzájom, vidíte, nesie sa to v priateľskom duchu. A na toto ste sa nechali zapredať vy, kolegyne a kolegovia zo Slovenskej národnej strany, pretože aj vy máte záujem o nie malú množinu voličov, ktorí volili v prvom kole prezidentských volieb pána Harabina. Pretože viete, čo na nich platí, je to odskúšané. Je to strašenie gendrovou politikou, rôzne konšpirácie, ako našim deťom umožní Istanbulský dohovor meniť si ľubovoľne pohlavie. Šírenie hoaxov, ako to urobil včera napríklad pán Zelník, pán poslanec Národnej rady a predseda výboru pre zdravotníctvo, lekár, ktorý vo faktickej povedal, že vo Veľkej Británii stúpol počet detí transgender o 1 000 %. A faktom je, že dával to do súvislosti s Istanbulským dohovorom, s čím Istanbulský dohovor nemá absolútne nič spoločné.
Hoaxy šíria predkladatelia už v odôvodnení, že Istanbulský dohovor je v rozpore s našou ústavou, pretože ohrozuje nejakým spôsobom tradičnú rodinu, manželstvo, ktoré je definované v Ústave Slovenskej republiky a ktoré pozostáva zo ženy a z muža. Toto Istanbulský dohovor nijako neovplyvňuje, nijako nerieši pohlavie ako biologickú kategóriu, nijakým spôsobom. Vy neviete rozlišovať medzi rodom a pohlavím. Toto je čisté účelové klamstvo a návrhy, kde sa navrhovateľ dopúšťa preukázateľne klamstva a manipulácie už v dôvodovej správe, by sme mali v zákonodarnom zbore, ktorý je zodpovedný, by sme ich mali odmietnuť, a to hneď na začiatku. A ďalej sa nimi ani nezaoberať. Namiesto toto diskutujeme o tom už druhý deň a opakovane tu dochádza k dezinterpretáciám Istanbulského dohovoru, ktorý nie je ničím iným, iba účinným legislatívnym rámcom na elimináciu násilia páchaného na ženách ako rodovo podmienenom násilí.
Ja neviem, mne, mne by prišlo naozaj ako predkladateľovi asi dosť trápne, keby som predkladala návrh, návrh zákona, návrh uznesenia a niekto sa ma opýta na odôvodnenie toho, čo ja píšem v dôvodovej správe, alebo teda v odôvodnení a ja by som nebola schopná na to zareagovať. Vy ste neboli schopní na to zareagovať. Nie, ani váš pán predseda poslaneckého klubu dnes v tej faktickej poznámke, čo predviedol, to určite nebola reakcia na tie otázky, ktoré včera a dnes opakovane odznievali v diskusiách napríklad od pána poslanca Dostála, od pána poslanca Poliačika, ale aj od ďalších.
Istanbulský dohovor rieši celkové zlepšenie postavenia žien v spoločnosti. Odmietnutie nerovnoprávneho postavenia žien vo vzťahu k mužom. Istanbulský dohovor rieši len rod, jeho definíciu, a to len a výlučne pre účely Istanbulského dohovoru. Hovorí o tom, že násilie na ženách je rodovo podmienené násilie, lebo ženy v našej spoločnosti, ako aj v spoločnosti iných členských štátov Rady Európy sú považované za menejcenné, čoho dôkazom sú napríklad aj verejné vyjadrenia vášho predsedu, predsedu Slovenskej národnej strany a predsedu parlamentu. A my sa musíme pripojiť ku krajinách, ktoré ho ratifikovali, aby všade vo všetkých členských krajinách Rady Európy mali ženy rovnaké postavenie a tí, ktorí ich neustále ponižujú a týrajú, či už psychicky, alebo fyzicky, aby týchto ľudí stihol v každej členskej krajine rovnaký trest, rovnaké spoločenské odmietnutie.
A nehovorte mi, že toto prijmeme bez ohľadu na Istanbulský dohovor, pretože predkladatelia uznesenia zo SNS pre lepšie postavenie žien a pre elimináciu násilia na ženách neurobili celkom nič za celé tie roky, čo tu sedíte. Čo konkrétne ste urobili, keď teraz tvrdíte, že aj bez prijatia Istanbulského dohovoru sa to zrazu premietne všetko do našej legislatívy? Čo ste v tom doteraz urobili?!
Naopak, poslanci sú ticho, keď ich predseda uráža ženy a dáva najavo, že ich považuje za šváby, za Cigánky, ktoré si naňho jednoducho nebudú vyskakovať. Všetci ste ticho. Nepočula som od vás jedno jediné vyjadrenie, ktoré by potrelo to, o čom verejne hovoril váš predseda v televízii. Dámy zo SNS, zastali ste sa? Povedali ste, že nie, toto je cez rámec a je to nesprávne? Povedali ste niečo? Keď teraz tvrdíte, že Slovenská republika je aj bez Istanbulského dohovoru pripravená chrániť záujmy a postavenie žien v spoločnosti voči mocným, nielen voči fyzicky mocným, ako muži vo všeobecnosti sú, ale aj voči fyzicky mocným, ktorí ešte aj majú postavenie druhého najvyššieho ústavného činiteľa v tejto krajine. Prišla niektorá z vás za mnou napríklad a povedať mi, že som s vami? Považujem to za cez čiaru? Nemuseli ste verejne.
Na Slovensku nielenže ženy zarábajú menej ako muži, ale na ich rod sa viažu rôzne stereotypy. Žena má dobre vyzerať, má dobre variť a hovoriť len vtedy, keď im to muž dovolí. Žena sa má starať o deti a o domácnosť. Toto všetko deformuje spoločnosť natoľko, že ísť do práce a budovať si kariéru popri deťoch sa stáva nie slobodnou voľbou, lebo dôsledkom je to, že takáto žena je lynčovaná spoločnosťou. Sama som si tým prešla, keď som nastúpila po pôrode do práce, aby som vášmu predsedovi dokázala, že si dokážem zastať svoju funkciu, do ktorej ma tento parlament zvolil. Viete, aké to bolo obdobie? Pol roka mi písali ženy, muži, že na mňa treba rakovinu, želali mi rakovinu, želali rakovinu mojim deťom. Posielali na mňa sociálku, pretože nemôžem byť dobrá matka, keď som si dovolila pracovať. Smiali sa môjmu mužovi, že je zženštilý, pretože išiel na materskú sa starať o naše spoločné dieťa tak, aby ja som bola schopná zastávať túto funkciu. Čo je toto za spoločnosť?! Ako to môžte podporovať? Ako môžte tvrdiť, že Istanbulský dohovor nie, lebo my si to tu všetko sami upraceme? Ako si to upraceme? Tak, že budete prehlbovať tieto stereotypy? Že sa neozvete, keď muž v postavení uráža iné ženy? A nie je to len o mne. Urážal aj pani poslankyňu Blahovú.
Toto, čo sa deje v našej spoločnosti, je rodovo podmienený fenomén a je našou povinnosťou ako zákonodarcov a verejných činiteľov, aby sme sa pričinili o to, aby z našej spoločnosti vymizol, pretože tým berieme ženám možnosť slobodne sa rozhodnúť. Na to sa iba hráme, na to sa iba hráme, lebo to máme iba napísané v legislatíve. V momente, keď si žena vyberie tú možnosť akože slobodne, tak je lynčovaná väčšinovou spoločnosťou, ktorá je v zovretí predsudkov, ktoré vy budujete. Toto je diskriminácia, rodovo podmienená diskriminácia, lebo otvára dvere rodovo podmienenému násiliu na ženách, o ktorom v prvom rade hovorí Istanbulský dohovor.
Chcem preto vyzvať najmä opozičných poslancov, našich kolegov, aby sa nepridávali k tomuto populistickému šialenstvu Slovenskej národnej strany, SMER-u, ale aj ĽSNS, pochopiteľne, pretože tu nejde o ochranu spoločnosti, ale len o bohapustý politický kalkul, ktorým konzervatívnych poslancov chcú pritlačiť k múru.
Chcem vás poprosiť, aby ste sa nedali týmto vydierať a aby ste nepodporili ich iniciatívu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 18:38 - 18:39 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Pán poslanec Zelník, keď už ja som upozorňovaná na to, aby som dodržiavala rokovací poriadok, tak si neodpustím poznámku, že vo faktickej poslanec reaguje na, na rečníka v rozprave. To znamená, vy nemáte čo reagovať na ostatných kolegov.
Pani poslankyňa Gaborčáková, nech sa páči.
Skryt prepis
 

28.3.2019 18:24 - 18:24 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Deväť faktických poznámok na vaše vystúpenie. Končím možnosť prihlásiť sa.
Pán poslanec Budaj, nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.2.2019 14:47 - 14:48 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zobrazit prepis
Pán spravodajca, chcete zaujať stanovisko k rozprave v rámci záverečného slova? Nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Nasledujúcim bodom programu je prvé čítanie o

návrhu poslancov Miroslava Beblavého, Jozefa Mihála a Simony Petrík na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony.

Návrh zákona má parlamentnú tlač 1272 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí pod číslom 1340.
Tento návrh zákona uvedie pani poslankyňa Simona Petrík. Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2019 10:05 - 10:07 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja chápem, čo vás vedie k tomu, aby ste teda chceli zakázať reklamu na alkohol, ale mám zopár poznámok, pre ktoré ja mám problém toto proste podporiť, lebo podľa mňa sa to takto úplne riešiť nedá.
Po prvé, Slováci pijú tradične, proste my sme národ, sú aj iné národy, ktoré veľmi pijú, ale my figurujeme naozaj na tých popredných priečkach. Neviem, nakoľko to dieťa získava vzťah k alkoholu z bilbordu a nakoľko je to od jeho vlastného otca alebo od matky, alebo od suseda, alebo neviem od koho, pretože na ulici proste 99 % ľudí pije. To je prvá poznámka.
Druhá poznámka. Hovorili ste, pán poslanec Heger, že recidíva nastáva napríklad pri rumových pralinkách alebo pri punčových rezoch. Ak by sme sa riadili vašou filozofiou, že poďme to zakázať, tak sa vás chcem opýtať, či ďalší krok bude to, že zakážete rumové pralinky alebo punčové rezy, lebo inak mi to akože nedáva úplne, proste nevidím v tom logiku.
Po tretie, to, čo ste vy hovorili, pán poslanec Heger, že dnes ľudia chodia do tých špecializovaných obchodov na alkohol, kde si kupujú drahý alkohol, a to nie sú alkoholici. Z mojich informácií, ktoré mám teda od expertov, ktorí sa zaoberajú závislosťami, vyplýva opak, práveže sa nám rozmáha tzv. kravatový alkoholizmus u ľudí, ktorí si dnes už kupujú kvalitný alkohol, ale pijú rádovo toľko ako ten bežný človek, ktorý má málo peňazí, takže; a poznáme takých, ja myslím, že by sme nemuseli chodiť ďaleko. A dokonca u žien na materských dovolenkách sa rozmáha alkoholizmus, pretože sa z nich stávajú čakateľky, ktoré neustále len čakajú proste na to, že príde manžel, sú obklopené štyrmi stenami a proste a frustrácie, toto je tiež vec, na ktorú upozorňujú odborníci. Takže mne vyplýva, že zákonodarcovia by sa mali postarať o to, aby ľudia dokázali... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis