Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.6.2019 o 11:02 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 11:02 - 11:03 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pani kolegyni Remišovej. No, ja s tým úplne súhlasím. Ja som veľmi rada, že aj OĽANO, poslanecký klub OĽANO sa k tomu postavil tak, ako sa; teda postavil tak, ako sa postavil. Ja si myslím, že v tomto bude zhoda v rámci, v rámci opozície. A naozaj, proste takto sa to nerobí. Ak aj chcel v dobrom pán poslanec Petrák reagovať na tú nepríjemnú vzniknutú situáciu, po prvé, tak mohol urobiť už pred dvoma rokmi, a po druhé, robiť to nepriamou novelou podľa mňa si ani tá situácia, ktorá vznikla, nezasluhuje.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2019 10:54 - 11:01 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán podpredseda. A zároveň sa ospravedlňujem pani navrhovateľke, že som si takto uzurpovala toto miesto. Myslím, že sa hodí, aby som vystúpila bezprostredne po tom, čo hovoril pán poslanec Petrák, pretože tam spomínal síce menovite iba pani poslankyňu Zimenovú, ale týka sa to tak trochu aj mňa.
Dva roky dozadu sa stal veľmi nemilý prípad na základnej škole v centre mesta. Zhodou úplných náhod tam chodila vtedy aj moja dcéra do iného ročníka. Obrátili sa vtedy na mňa rodičia z triedy, kde došlo k tomu, že učiteľ zneužíval žiakov. Robil to veľmi premysleným spôsobom. On sa fokusoval vlastne na deti buď z rozvrátených rodín, alebo na deti zo sociálne slabšieho prostredia. Na deti, ktoré nemali veľmi dobré študijné výsledky, dá sa povedať, že boli päťkári. Začal ich cez víkendy brávať na rôzne výlety a začal si viacej všímať päťkárov ako tých jednotkárov. Keď s ním spávali tie deti na izbe, tak im potom menil známky k lepším a k lepším. To znamená, že ako keby smerom navon bola všeobecná spokojnosť. Rodičia boli spokojní, lebo z päťkárov boli zrazu jednotkári, učiteľ bol spokojný, lebo deti boli k nemu prítulné a on teda si hovoril, že tie lepšie študijné výsledky dosahujú vďaka jeho prístupu. Akurát, že konali sa rôzne rodičovské združenia a medzi rodičmi tých detí, ktoré zrazu začali dosahovať horšie výsledky, lebo nespávali na izbe s pánom učiteľom, tak začalo vznikať podozrenie. Nebolo vôbec jednoduché zistiť, nakoľko je tento učiteľ bezúhonný. Podarilo sa to rodičom kvôli tomu, že medzi rodičmi bola matka, ktorá bola bývalá policajtka a proste podarilo sa jej odkryť minulosť tohto učiteľa. Ukázalo sa, že toto je človek, ktorý bol v minulosti súdne trestaný za zneužívanie chlapcov. Samozrejme, tak ako káže zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, keď nastúpil na tú školu, tak on ukázal iba výpis z registra trestov, kde bol tento čin zahladený z minulosti, takže naozaj škola nemala ako zistiť, že sa jedná o človeka pedofilného, ktorý teda už prekročil tú pomyselnú hranicu raz a zneužíval deti.
Keďže som bola oslovená týmito rodičmi, tak som ako zákonodarca sa tomu postavila čelom. Nebolo to veľmi jednoduché, lebo prakticky aj keď sme mali debatu na našom poslaneckom klube, tak viacerí kolegovia odo mňa požadovali štatistiky, že koľkých detí sa takéto veci týkajú, čo teda môj argument bol, že aj keby sa to týkalo iba jedného dieťaťa, tak je mojou povinnosťou tomu zabrániť novelou, ktorá nebola bolestivá. Nebola bolestivá ani vo vzťahu k učiteľom, pretože požiadať o výpis, požiadať o odpis je prakticky tá istá vec. Stojí to toľko isto peňazí, proste nebola to žiadna administratívna záťaž.
Keď som predložila tú novelu, ja som bola veľmi prekvapená postojom pléna, pretože to bola jediná vec, ktorá mi za všetky tie roky, ktoré som strávila tu v Národnej rade, prešla do druhého čítania. Fakt som neverila, že by to mohlo mať šancu na úspech. Ale keď sa to dostalo do druhého čítania, prechádzalo to výbormi, tak tými výbormi to prechádzalo veľmi ľahko, dokonca aj školským výborom, kde som vtedy bola, predsedal tomu tak ako aj teraz pán poslanec Petrák. Potom sa stala taká vec v pléne, že pán poslanec Petrák teda rozšíril to penzum tých trestných činov, na ktoré sa má prihliadať pri nástupe pedagóga do zamestnania, o prechovávanie drog.
Táto téma bola celkom svižne sledovaná verejnosťou, takže mne sa začali ozývať študenti pedagogickej fakulty s tým, že teda oni si občas zapália tú trávu a keď ich chytia policajti a budú to mať v záznamoch, tak oni sú úplne odpísaní. Nie, aby sme mali radosť z toho, že sa vôbec tí ľudia hlásia na pedagogickú fakultu, ale prakticky pri tom, ako si zapália jednu cigaretu, ich odpíšeme. My sa teraz nerozprávame o nejakých feťákoch. Ja neriešim to, že keď niekto vyrába pervitín, a netvrdím, že takýto človek by mal ísť učiť do školy. Ale ja tvrdím, že keď 19-ročného študenta pedagogickej fakulty prichytia s jednou marihuanovou cigaretou, tak nie je úplne fér podľa mňa naňho nahliadať o niekoľko rokov neskôr ako na nie bezúhonného človeka.
Keďže pán Petrák nástojil na tomto pozmeňujúcom návrhu, tak ja som stiahla celú tú novelu. Inak bolo to, musím povedať ešte, že nielen vďaka pozmeňujúcemu návrhu pána poslanca Petráka, ale aj vďaka postoju Komory učiteľov. Cez pána Crmomana mi pravidelne dochádzali také výhražné, výhražné veci, že teda učitelia pôjdu protestovať do ulíc, lebo týmto spôsobom ich kriminalizujeme.
Stiahla som to a nedávno sa stal hrozný prípad, zhodou okolností išlo o toho istého učiteľa, ktorý opäť predkladal len výpis z registra trestov, kde to bolo zahladené, a na základnej škole v Dúbravke zneužíval dieťa. Keby sme vtedy nerobili takéto zákernosti politické, keby sme príliš nepolitikárčili a mysleli na najlepší záujem dieťaťa, tak sa to nemuselo stať. To je fakt.
Dnes tu riešime opäť pozmeňujúci návrh pána poslanca Petráka, ktorý, tak ako aj povedal, je to prakticky tá moja novela o pedagogických a odborných zamestnancoch. Tvrdošijne on nástojí na tom, že tam musí byť to prechovávanie drog. Vyzval pani poslankyňu Zimenovú, ale predpokladám, že sa to týka aj mňa, že teda bude očakávať, že to podporíme.
Chcem vám povedať, že SaS-ka nikdy nepodporuje nepriame novely. Keď to chcel takýmto spôsobom urobiť, mal priniesť novelu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a nemali by sme ten problém. Teraz s tým máme veľký problém. Po prvé, je to, je to zákerné, domnievame sa, je to nesprávne, pretože naozaj človeku, ktorý si raz zapáli na vysokej škole cigaretu, tak prakticky ho úplne odpíšeme po zvyšok života. A je to naozaj technicky nesprávne, že riešite cez zákon o školách novelu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorá už mohla platiť dva roky predtým a prípad zneužívaného chlapca v Dúbravke sa vôbec nemusel stať.
Takže považujeme to za normálne politické vydieranie, politický kalkul a nesprávne technicky prevedenú novelu zákona. Myslíme si, že vám nejde o vec, ale tak ako pred dvoma rokmi vám ide o politiku. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.5.2019 9:49 - 9:54 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zobrazit prepis
Vyhlasujem rozpravu k tomuto bodu za skončenú.
Chcem sa opýtať pani ministerky, či chce zaujať stanovisko v záverečnom slove. Nie je tomu tak. Pán spravodajca? Nie je tomu tak. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Budeme pokračovať v rokovaní o, v prerušenej rozprave o

Správe o činnosti komisárky pre deti za rok 2018 (tlač 1396).

Poprosím pani komisárku pre deti Vieru Tomanovú, nevidím ju v rokovacej sále. (Reakcia z pléna. Krátka pauza.)
Dobrý deň, poprosím vás, pani komisárka, aby ste zaujali miesto určené pre navrhovateľov.
A zároveň poprosím spravodajcu z výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny pána poslanca Soboňu, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov.
Poslednou v poradí z ústne prihlásených rečníkov do rozpravy je pani poslankyňa Bašistová, predsedníčka výboru pre sociálne veci, ktorej týmto odovzdávam slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2019 10:10 - 10:11 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Teraz otváram možnosť prihlásiť sa k tomuto bodu do rozpravy ústne. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Neprihlásil sa nikto. Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.
Pýtam sa pána navrhovateľa, či zaujme stanovisko k rozprave.
Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.5.2019 8:54 - 9:01 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram štvrtý rokovací deň 45. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadal pán podpredseda Národnej rady Béla Bugár.
Podľa schváleného programu teraz pristúpime k rokovaniu o bodoch 106 až 108 schváleného programu, ku ktorým bude zlúčená rozprava.
Prvým bodom je

Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii – hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie.

Je to tlač 1344. A druhým bodom je

Hodnotenie priorít zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2018 a ich zameranie na rok 2019.

Materiál je uverejnený ako tlač 1322. Tretím bodom je

Správa o činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti za rok 2018,

pod tlačou 1319. Odovzdávam slovo ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky Miroslavovi Lajčákovi, aby prvé dva materiály, teda tlače 1344 a 1322, uviedol.
Nech sa páči, pán minister.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 13:38 - 13:40 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Pán poslanec Antal.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 13:32 - 13:32 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Pán poslanec Ivan.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 10:51 - 10:53 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zobrazit prepis
Chcem sa veľmi pekne poďakovať väčšine tých, ktorí na mňa reagovali, najmä osobitne by som sa poďakovala pani poslankyni Zimenovej, ktorú, žiaľ, vypli, lebo vymenovala celkom slušnú plejádu naozaj primitívnych vtipov o ženách, o bitých ženách, ktorými SMER na oslavách MDŽ baví publikum s červenými karafiátmi. To je strašná hanba. Keby náš predseda takéto niečo povedal, tak naozaj demonštratívne, to tu normálne vyhlasujem, keby sa Sulík niekedy dopustil na nejakom verejnom fóre takých hlúpych vtipov ako váš predseda, tak demonštratívne opustím SaS. To je jedna vec.
Druhá vec. Veľmi ma zarazilo, keď pán poslanec Marček hovorí, že on je galantným zástancom práv žien. On bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý si zvolal v tejto budove tlačovú konferenciu po, po tom, ako začala tá špinavá diskreditačná kampaň, o ktorej hovoril Alino Baránik, ktorá falzifikátom hovorila o tom, že som bola zadržaná za to, že som obchodovala detí na prostitúciu a ja sama som sa dopustila prostitúcie v Kanade, tak tento človek si tu zvolal tlačovú konferenciu v budove Národnej rady, kde o mne hovoril, že som psychiatricky chorá a prostitútka, a preto mám okamžite odísť z pozície podpredsedníčky Národnej rady. Vy ste veľmi galantný zástanca žien, s vami si to dorozprávam pred súdom, pán Marček. O tom už viete, predvolanie vám prišlo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.3.2019 10:22 - 10:33 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Na úplný úvod môjho vystúpenia by som vám chcela povedať niekoľko faktov, ktoré tu v tejto rokovacej sále odvčera vôbec nezazneli a sú veľmi dôležité v kontexte toho, čo riešime.
Dvadsiateho piateho októbra v roku 2012 prijal Európsky parlament smernicu Európskej únie pod č. 32012/L0029 o minimálnych štandardoch podpory obetí trestných činov, teda aj domáceho násilia. Táto smernica ako všetky smernice Európskej únie sú pre nás záväzné, ako iste viete, a tam je rodovo podmienené násilie definované oveľa prísnejšie ako v Istanbulskom dohovore. Takže vôbec nechápem, kolegyne a kolegovia zo Slovenskej národnej strany, čo vy tu odvčera riešite a čo nám podsúvate.
K Istanbulskému dohovoru pristúpila aj Európska únia, pokiaľ viete, Istanbulský dohovor bude ratifikovaný Európskou úniou. Aj my sme členský štát Európskej únie, to znamená, vo vymedzenom priestore Lisabonskej zmluvy bude Istanbulský dohovor záväzný aj pre nás ako pre členský štát Európskej únie. A môžte sa tu postaviť aj na hlavu a odhlasovať si uznesenie, aké chcete.
Hovorila som o tom, že nechápem, o čo ide teda kolegyniam a kolegom zo Slovenskej národnej strany, ale ja si myslím, že každému súdnemu človeku v tejto rokovacej sále je úplne zrejmé, o čo vám ide. Načasovanie tejto iniciatívy je len a výlučne v kontexte víkendových prezidentských volieb. Ide o čistý politický kalkul a manipuláciu voličov pre jeden jediný zámer, aby sa ľudia na poslednú chvíľu v dôsledku politického marketingu a svojich emócií priklonili k Marošovi Šefčovičovi. Vy to neviete povedať úplne naplno. Myslím, že váš predseda pán Andrej Danko to nepovedal doteraz, že podporuje Šefčoviča. Toto je vaša podpora Maroša Šefčoviča, že robíte z Istanbulského dohovoru strašiaka a chcete mu takto takouto hystériou, ktorú ste tu rozprúdili, poslať voličov, ktorí mu odovzdajú svoj hlas v sobotu. Posielate hlasy tomu Šefčovičovi, ktorého sa v prezidentskej, z ktorého sa v prezidentskej kampani stal z bruselského liberála, ktorý hájil záujmy LGBTI na bruselskej pôde, veriaci konzervatívec, ktorý má vlastných Desatoro Božích prikázaní. Maroš Šefčovič sa počas kampane stretol napríklad s kňazom Mariánom Kuffom, ktorý mu vyjadril podporu. To bolo medializované. A mne sa zdá, že táto podpora bola podmienená tým, že sa Šefčovič vyhradí voči LGBT, ktorých práva v Bruseli doteraz hájil, a zastaví najväčšiu nočnú moru pána Kuffu a jemu podobných, a to je Istanbulský dohovor.
Včera po celý čas, ako sme hovorili, aj dnes je tam pán Kuffa, srdečne vás pozdravujem, pán Kuffa, kývame si navzájom, vidíte, nesie sa to v priateľskom duchu. A na toto ste sa nechali zapredať vy, kolegyne a kolegovia zo Slovenskej národnej strany, pretože aj vy máte záujem o nie malú množinu voličov, ktorí volili v prvom kole prezidentských volieb pána Harabina. Pretože viete, čo na nich platí, je to odskúšané. Je to strašenie gendrovou politikou, rôzne konšpirácie, ako našim deťom umožní Istanbulský dohovor meniť si ľubovoľne pohlavie. Šírenie hoaxov, ako to urobil včera napríklad pán Zelník, pán poslanec Národnej rady a predseda výboru pre zdravotníctvo, lekár, ktorý vo faktickej povedal, že vo Veľkej Británii stúpol počet detí transgender o 1 000 %. A faktom je, že dával to do súvislosti s Istanbulským dohovorom, s čím Istanbulský dohovor nemá absolútne nič spoločné.
Hoaxy šíria predkladatelia už v odôvodnení, že Istanbulský dohovor je v rozpore s našou ústavou, pretože ohrozuje nejakým spôsobom tradičnú rodinu, manželstvo, ktoré je definované v Ústave Slovenskej republiky a ktoré pozostáva zo ženy a z muža. Toto Istanbulský dohovor nijako neovplyvňuje, nijako nerieši pohlavie ako biologickú kategóriu, nijakým spôsobom. Vy neviete rozlišovať medzi rodom a pohlavím. Toto je čisté účelové klamstvo a návrhy, kde sa navrhovateľ dopúšťa preukázateľne klamstva a manipulácie už v dôvodovej správe, by sme mali v zákonodarnom zbore, ktorý je zodpovedný, by sme ich mali odmietnuť, a to hneď na začiatku. A ďalej sa nimi ani nezaoberať. Namiesto toto diskutujeme o tom už druhý deň a opakovane tu dochádza k dezinterpretáciám Istanbulského dohovoru, ktorý nie je ničím iným, iba účinným legislatívnym rámcom na elimináciu násilia páchaného na ženách ako rodovo podmienenom násilí.
Ja neviem, mne, mne by prišlo naozaj ako predkladateľovi asi dosť trápne, keby som predkladala návrh, návrh zákona, návrh uznesenia a niekto sa ma opýta na odôvodnenie toho, čo ja píšem v dôvodovej správe, alebo teda v odôvodnení a ja by som nebola schopná na to zareagovať. Vy ste neboli schopní na to zareagovať. Nie, ani váš pán predseda poslaneckého klubu dnes v tej faktickej poznámke, čo predviedol, to určite nebola reakcia na tie otázky, ktoré včera a dnes opakovane odznievali v diskusiách napríklad od pána poslanca Dostála, od pána poslanca Poliačika, ale aj od ďalších.
Istanbulský dohovor rieši celkové zlepšenie postavenia žien v spoločnosti. Odmietnutie nerovnoprávneho postavenia žien vo vzťahu k mužom. Istanbulský dohovor rieši len rod, jeho definíciu, a to len a výlučne pre účely Istanbulského dohovoru. Hovorí o tom, že násilie na ženách je rodovo podmienené násilie, lebo ženy v našej spoločnosti, ako aj v spoločnosti iných členských štátov Rady Európy sú považované za menejcenné, čoho dôkazom sú napríklad aj verejné vyjadrenia vášho predsedu, predsedu Slovenskej národnej strany a predsedu parlamentu. A my sa musíme pripojiť ku krajinách, ktoré ho ratifikovali, aby všade vo všetkých členských krajinách Rady Európy mali ženy rovnaké postavenie a tí, ktorí ich neustále ponižujú a týrajú, či už psychicky, alebo fyzicky, aby týchto ľudí stihol v každej členskej krajine rovnaký trest, rovnaké spoločenské odmietnutie.
A nehovorte mi, že toto prijmeme bez ohľadu na Istanbulský dohovor, pretože predkladatelia uznesenia zo SNS pre lepšie postavenie žien a pre elimináciu násilia na ženách neurobili celkom nič za celé tie roky, čo tu sedíte. Čo konkrétne ste urobili, keď teraz tvrdíte, že aj bez prijatia Istanbulského dohovoru sa to zrazu premietne všetko do našej legislatívy? Čo ste v tom doteraz urobili?!
Naopak, poslanci sú ticho, keď ich predseda uráža ženy a dáva najavo, že ich považuje za šváby, za Cigánky, ktoré si naňho jednoducho nebudú vyskakovať. Všetci ste ticho. Nepočula som od vás jedno jediné vyjadrenie, ktoré by potrelo to, o čom verejne hovoril váš predseda v televízii. Dámy zo SNS, zastali ste sa? Povedali ste, že nie, toto je cez rámec a je to nesprávne? Povedali ste niečo? Keď teraz tvrdíte, že Slovenská republika je aj bez Istanbulského dohovoru pripravená chrániť záujmy a postavenie žien v spoločnosti voči mocným, nielen voči fyzicky mocným, ako muži vo všeobecnosti sú, ale aj voči fyzicky mocným, ktorí ešte aj majú postavenie druhého najvyššieho ústavného činiteľa v tejto krajine. Prišla niektorá z vás za mnou napríklad a povedať mi, že som s vami? Považujem to za cez čiaru? Nemuseli ste verejne.
Na Slovensku nielenže ženy zarábajú menej ako muži, ale na ich rod sa viažu rôzne stereotypy. Žena má dobre vyzerať, má dobre variť a hovoriť len vtedy, keď im to muž dovolí. Žena sa má starať o deti a o domácnosť. Toto všetko deformuje spoločnosť natoľko, že ísť do práce a budovať si kariéru popri deťoch sa stáva nie slobodnou voľbou, lebo dôsledkom je to, že takáto žena je lynčovaná spoločnosťou. Sama som si tým prešla, keď som nastúpila po pôrode do práce, aby som vášmu predsedovi dokázala, že si dokážem zastať svoju funkciu, do ktorej ma tento parlament zvolil. Viete, aké to bolo obdobie? Pol roka mi písali ženy, muži, že na mňa treba rakovinu, želali mi rakovinu, želali rakovinu mojim deťom. Posielali na mňa sociálku, pretože nemôžem byť dobrá matka, keď som si dovolila pracovať. Smiali sa môjmu mužovi, že je zženštilý, pretože išiel na materskú sa starať o naše spoločné dieťa tak, aby ja som bola schopná zastávať túto funkciu. Čo je toto za spoločnosť?! Ako to môžte podporovať? Ako môžte tvrdiť, že Istanbulský dohovor nie, lebo my si to tu všetko sami upraceme? Ako si to upraceme? Tak, že budete prehlbovať tieto stereotypy? Že sa neozvete, keď muž v postavení uráža iné ženy? A nie je to len o mne. Urážal aj pani poslankyňu Blahovú.
Toto, čo sa deje v našej spoločnosti, je rodovo podmienený fenomén a je našou povinnosťou ako zákonodarcov a verejných činiteľov, aby sme sa pričinili o to, aby z našej spoločnosti vymizol, pretože tým berieme ženám možnosť slobodne sa rozhodnúť. Na to sa iba hráme, na to sa iba hráme, lebo to máme iba napísané v legislatíve. V momente, keď si žena vyberie tú možnosť akože slobodne, tak je lynčovaná väčšinovou spoločnosťou, ktorá je v zovretí predsudkov, ktoré vy budujete. Toto je diskriminácia, rodovo podmienená diskriminácia, lebo otvára dvere rodovo podmienenému násiliu na ženách, o ktorom v prvom rade hovorí Istanbulský dohovor.
Chcem preto vyzvať najmä opozičných poslancov, našich kolegov, aby sa nepridávali k tomuto populistickému šialenstvu Slovenskej národnej strany, SMER-u, ale aj ĽSNS, pochopiteľne, pretože tu nejde o ochranu spoločnosti, ale len o bohapustý politický kalkul, ktorým konzervatívnych poslancov chcú pritlačiť k múru.
Chcem vás poprosiť, aby ste sa nedali týmto vydierať a aby ste nepodporili ich iniciatívu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 18:38 - 18:39 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Pán poslanec Zelník, keď už ja som upozorňovaná na to, aby som dodržiavala rokovací poriadok, tak si neodpustím poznámku, že vo faktickej poslanec reaguje na, na rečníka v rozprave. To znamená, vy nemáte čo reagovať na ostatných kolegov.
Pani poslankyňa Gaborčáková, nech sa páči.
Skryt prepis