Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.10.2019 o 10:14 hod.

prof. Mgr. PhD.

Peter Štarchoň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.10.2019 10:14 - 10:16 hod.

Peter Štarchoň Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V prvom rade možno iba taká poznámka na úvod. Nestihol som sa prihlásiť písomne do rozpravy, ale aktuálne vidím, že to nie je žiaden problém, pretože pán poslanec Dostál povedal všetko, čo bolo podstatné. Možno viac slov by som mal venovať práve k tomu návrhu, resp. pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, ktorý sa týka predĺženia moratória na predvolebné prieskumy. Obávam sa, že predkladatelia tohoto návrhu preukázali aj svoju nekompetentnosť a neznalosť procesu realizácie predvolebných prieskumov a všeobecne výskumu, ktorý sa týka verejnej mienky.
Každopádne naozaj z môjho pohľadu takéto obmedzenia sú účelové a tú účelovosť máme možnosť vidieť aj v jednej takej maličkosti a tá maličkosť sa týka účinnosti navrhovaných, navrhovaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, pretože sa budú vzťahovať už priamo na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré nás čakajú. Jednoznačne ide teda o účelový návrh a obávam sa, že v tomto momente nám neostáva nič iné, len vyjadriť svoje postoje a názory. Uvidíme, ako to dopadne v hlasovaní.
Každopádne taktiež by som navrhoval, aby na osobitné hlasovanie bol vyňatý bod č. 4 spoločnej správy, pretože ten je asi najzávažnejším problémom, ktorý tu riešime.
Nakoniec ešte raz len vďaka a možno využijem priestor v rámci, v rámci ďalšieho priebehu rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.10.2019 17:07 - 17:08 hod.

Peter Štarchoň Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a podľa Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky, pričom zo znenia uvedeného návrh zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedené návrh prerokoval do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

19.9.2019 17:56 - 17:58 hod.

Peter Štarchoň Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážení páni poslanci, dáma, pani poslankyňa tu nie je aktuálne žiadna. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedené návrhy prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 10:16 - 10:16 hod.

Peter Štarchoň Zobrazit prepis
Rozmýšľam, že či to doplním, prečo sa to nerobí. Asi by sme sa mali spýtať priamo na ministerstve alebo priamo pána ministra, prečo na Legislatívnej rade vlády nerieši tento problém? A možno je to celkom dobrý návrh na interpeláciu. A každopádne ďakujem za túto pripomienku a dovolil som si teda plynulo nadviazať na to, čo sa tu vlastne prerokováva. A naozaj podporte ten návrh. Je fakt dobrý. Žiadna práca sa nesťaží. Práve naopak, pán poslanec Kresák taktiež vám vysvetlil tie dôvody, pre ktoré je dôležité za tento návrh hlasovať. V druhom čítaní, ak sa dostane, vieme urobiť možno nejaké korekcie, zmeny tak, aby to bolo pre všetky zainteresované strany prínosné a podnetné. Vďaka.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.6.2019 10:00 - 10:13 hod.

Peter Štarchoň Zobrazit prepis
Opäť ďakujem. Vážený pán predsedajúci, rovnako vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ak sa pozriete na návrh predkladaného zákona, tak vo svojej podstate sa jedná o jednu vetu. Jedna veta, ktorá ale vôbec neznamená, že by vznikla len tak. Za tou vetou sa skrýva celý rad práce. A o tom by mohol dosvedčiť aj tu prítomný pán poslanec Kresák, s ktorým pôvodne tento návrh bol vytváraný. Avšak to už bolo niekedy na jeseň v roku 2017. To znamená, že keď sa pozriete na ten časový posun, tak asi prídete na to, že naozaj to nebola jednorazová záležitosť a bolo to prediskutované jednak aj na úrovni zástupcov ministerky spravodlivosti v tom čase ešte, pani poslankyne Žitňanskej. Takisto to bolo prejednávané aj so zástupcami Slov-Lex-u a nehovoriac už aj o diskusiách, ktoré prebiehali, jednak v kuloároch na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj s vybranými zástupcami jednotlivých poslaneckých klubov, bez ohľadu na to, či sa jednalo o politické subjekty v rámci koaličného alebo opozičného tábora.
Prečo takýto úvod? Z veľmi jednoduchého dôvodu, a to, že za jednou vetou sa neskrýva len nejaký jednorazový úmysel alebo nejaká zmena, ktorá by bola iniciovaná skrytými úmyslami a podobne. Práve naopak. Tento návrh zákona by mal sprehľadniť celý proces, celý legislatívny proces ako taký s tým, že vo svojej podstate je orientovaný nielen na zefektívnenie práce poslancov, ale aj na to, aby široká verejnosť sa mohla oveľa ľahšie orientovať v predkladaných návrhoch zákonov, ktoré vo svojej podstate novelizujú existujúce zákony.
Takáto povinnosť nevznikla len tak. Nie je to niečo nové. Existuje to napríklad aj v legislatíve Českej republike, kde ja si dovolím odcitovať z jedného zákona, je to zákon o rokovacom poriadku Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky, časť XII a je to jednanie alebo rokovanie o návrhov zákonov. Prekladám z češtiny, nechcem hovoriť po česky, lebo tam má to "r" s mäkčeňom. A tu sa explicitne píše: "Podávanie návrhov zákonov v prípade, ak sa jedná o návrh novely zákona, návrh sa predkladá so znením platného zákona alebo jeho časti, ktorá sa týka novelizácie, s vyznačením navrhovaných zmien a doplnení." Ono je to krásne explicitne povedané. My to máme trošku naformulované krajšie, to je konsolidované znenie zákonov, tak ako by to naozaj malo byť. A keď si pozriete napríklad stránky Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky, tak uvidíte, ako také návrhy zákonov môžu vyzerať.
Tí, ktorí ste užívatelia, napríklad nemenovaného softwaru, a to je Word, tak veľmi dobre viete, že môžete zaznamenávať jednotlivé zmeny tak, ako ich v pôvodnom dokumente robíte. A to isté predpokladá aj tento návrh zákona, ktorý vychádza práve z toho predpokladu, že taktiež aj v prípade noviel existujúcich zákonov je oveľa jednoduchšie tieto zmeny viditeľne zvýrazniť tak, aby sme sa jednak ľahšie mohli dozvedieť, o čom to vlastne je. Teraz budem počúvať argumenty typu, ale veď tam máme dôvodovú správu. Áno, v dôvodovej správe sa uvedie to, čo vy uznáte za vhodné, aby v dôvodovej správe bolo uvedené. A to, čo by ste chceli, v úvodzovkách, nejakým spôsobom ukryť alebo dať medzi riadkami, explicitne uvádzať v dôvodovej správe nemusíte. Ak ale teda návrh novely zákona predkladáte v konsolidovanom znení, tak aj, v úvodzovkách, bežnému laikovi, aj keď nemám rád slovo priemerný alebo bežný, stačí jednoducho si otvoriť elektronický súbor, kde vidí zreteľne vyznačené tie časti, ktoré sú navrhované, aby boli nejakým spôsobom pozmenené.
A v mnohých prípadoch, a nebudem tu hovoriť negatívne skúsenosti, mali sme ich v poslednom čase niekoľko, keď boli predkladané návrhy zákonov, ktoré naozaj boli zo strany poslancov schválené bez toho, aby vôbec poslanci zistili explicitne, čo predkladané návrhy obsahovali. A mali sme tu dokonca aj menšiu roztržku medzi koaličnými partnermi. Ale podotýkam, je to apolitický návrh zákona. To znamená, že neexistuje, aby niekto v tomto prípade vyčítal, že sa tu hráme na nejakú politiku a že sa pozeráme vpravo alebo vľavo. Vôbec nie. Alebo koalícia, alebo opozícia. Nie. Pokiaľ by páni poslanci a panie poslankyne mali hlasovať podľa svojho svedomia a vedomia, tak určite každý, pokiaľ by nebol riadený nejakou svojou príslušnosťou ku konkrétnemu politickému táboru, tak by za tento návrh zákona jednoducho zahlasoval, pretože je tam jeho zmysluplnosť viac než citeľná.
Ďalšia vec. Prečo tento návrh bol predložený? Je orientovaný, alebo ďalší dôvod, je orientovaný aj na jednu takú zvláštnu skutočnosť, a to je predvídateľnosť. Viete, v prípade vládnych návrhov zákonov, tak máme v podstate úplne iný proces, v rámci ktorého postupujeme. Keďže tu máme k dispozícii okrem iného aj plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky a rovnako tu máme aj oveľa dlhší proces pripomienkovania a samozrejme aj spracovania dopadových štúdií. V prípade predkladaných poslaneckých návrhov takéto niečo niežeby sa nedialo, ale máme tu oveľa iné jednak časové limity a nehovoriac o tom, akým spôsobom vstupujú na rokovania do tohto pléna. Predvídateľnosť je teda kľúčové slovo.
Ďalším kľúčovým slovom, okrem apolitického a predvídateľnosti, by som, za ďalšie kľúčové slovo by som označil slovíčko transparentnosť. Pretože naozaj jednotlivé návrhy budú transparentné, ľahko porozumiteľné a orientácia bude týmto spôsobom zaručená veľmi jednoduchým spôsobom. A do istej miery sa tu rieši aj problém tzv. informačnej asymetrie. Čo tá informačná asymetria znamená? Myslím, že nemusím vysvetľovať do detailných spôsobov, ale vo svojej podstate ide o to, že ak máme občana Slovenskej republiky, ktorý sa napríklad venuje konkrétnej problematike, môžem si zobrať napríklad zákon o vysokých školách alebo môžem si zobrať ako príklad nejakého malého živnostníka, a sú tu predkladané návrhy, ktoré sa budú týkať napríklad živnostenského zákona alebo zákona o vysokých školách, tak v tomto prípade je veľmi jednoduché pozrieť sa, čo ten predkladaný návrh zákon rieši bez toho, aby som musel pracne si zobrať starý, pôvodný existujúci zákon a konfrontovať ho priamo tým, že jednotlivé časti alebo pasáže textu budem do neho dopĺňať tak, aby som pochopil, pokiaľ mi nie je všetko zrejmé z dôvodovej správy. To znamená, že informačná asymetria v danom kontexte by sa mohla do istej miery nieže vyriešiť úplne, ale tá asymetria by nebola tak zásadná a tak citeľná. Myslím, že, pozerám, kto z poslancov tu je alebo nie je, ďalší dôvod, prečo daný návrh sa predkladá, teda daný návrh zákona, je, že aj podnikateľská verejnosť práve v poslednom čase dosť zodvihla hlas vzhľadom na to, že prešlo viacero návrhov, ktoré neboli vládne, ale práve išli z radov koaličných poslancov, vďaka ktorým sa dramaticky menilo podnikateľské prostredie v rámci Slovenskej republiky.
A opäť tento návrh zákona do istej miery aj tým podnikateľským subjektom by dokázal napomôcť ľahšej orientácii. A myslím, že sme tu akurát dvaja poslanci, ktorí sa v danom kontexte zúčastnili aj jednej konferencie, ktorú organizovala Americká obchodná komora v Slovenskej republike. A názov tej konferencie bol, myslím, že zreteľahodný, Dôvera vo vládu zákona. Áno, týmto návrhom zákona by sme možno mohli prinavrátiť do istej miery dôveru vo vládu zákona tak, aby aj širšia verejnosť oveľa ľahšie sa dokázala zorientovať v tom množstve predkladaných návrhov zo strany či už opozičných alebo koaličných poslancov.
A ako som spomínal, tento návrh nemá prakticky žiadne negatívne vplyvy. A výhrady, ktoré v kuloároch zazneli, sa týkali skôr toho, že vznikne tu nejaké bremeno povinností alebo práce alebo nadpráce, ktorú by sme museli riešiť. Nuž, ono to nie je celkom tak, pretože v elektronickej podobe, pokiaľ vytvárate takýto súbor, musíte ho vytvárať aj v prípade, ak vytvárate samotný návrh zákona. To znamená, že keď vytvárate návrh zákona, ktorý novelizuje existujúci zákon, tak musíte mať ten zákon k dispozícii a následne pristupovať k samotným návrhom, ktoré budete zapracovávať do vášho vlastného návrhu zákona. Teraz to vzniklo tak trošku zacyklene, ale podstata je veľmi jednoduchá. Nie je to nadpráca. Nie je tu niečo, čo by nikto, ani z vás, ani vašich asistentov, asistentiek alebo niekoho, kto vám pomáha v rámci procesu legislatívnej tvorby, nedokázal spracovať.
A poviem to tak trošku aj, aj sarkasticky. Keď to Česi dokážu, tak Slováci nie? Prečo? Nebudem sa vyhýbať tej téme, ktorá tiež v kuloároch zaznela. Vládne návrhy by mali byť predkladané tiež v konsolidovanom znení. Áno, ale toto tento návrh zákona nerieši. Tento návrh, ako som povedal, je apolitický, je transparentný, rieši informačnú asymetriu, snaží sa o predvídateľnosť v rámci procesu legislatívnej tvorby. Zároveň sa snaží uľahčiť život nielen poslancom, ale aj širšej slovenskej verejnosti.
Čo tu ešte ale z mojej strany spomenuté nebolo, tak tento návrh bude musieť v prípade, ak ho panie poslankyne a páni poslanci posunú do druhého čítania, riešiť aj, aj uznesením samotné pravidlá, teda legislatívne pravidlá tvorby zákonov tak, aby z hľadiska reálnej praxe bol uplatniteľný.
Možno ešte jedna poznámka záverom, ale tu by som si nechcel veľmi rýpať, pretože, v úvodzovkách, máme tu... (Zaznievanie gongu, prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec, v rokovacej sále sa nefotí. Vy, ktorí stále sa odvolávate na rokovací poriadok, toto by ste mali vedieť.
Nech sa páči, pardon, že som vás prerušil.

Štarchoň, Peter, poslanec NR SR
Áno, priznám sa, že to fotografovanie som si nevšimol. Ale môžeme sa naštelovať. Aha, to ste boli vy, aha, chápem. No nič, no, tak na budúce si dám nejaké, škoda, no, mal by som si dať možno nejaké krajšie šaty, no.
Ale späť, Slov-Lex, Slov-Lex je tá téma. Mnohí argumentujete tým, že Slov-Lex nie je užívateľsky priateľský, nie je komfortný, je tam ťažká orientácia a podobne. Tento návrh zákona neovplyvňuje pôsobenie a činnosť Slov-Lex-u. Možno bude iba stimulom na to, aby sa na jednom ministerstve alebo priamo vládni úradníci zamysleli, či v tomto smere nebudú potrebné nejaké malé zmeny v rámci informatizácie spoločnosti tak, aby aj Slov-Lex bol naozaj užívateľsky priateľský.
To je naozaj z mojej strany asi všetko. Pokiaľ niekto z vás bude mať akékoľvek otázky, komentáre, pripomienky, sú vítané. Taktiež ja na vás apelujem, povzneste sa nad to, do akého tábora patríte. Rozmýšľajte zdravým sedliackym rozumom a rozmýšľajte tak, ako keby ste boli vaša stará mama alebo otec, ktorý potrebuje zistiť, či sa náhodou v legislatíve niečo nechystá. Rozmýšľajte tak, ako stransparentniť to more návrhov, ktoré je tu predkladané, aby keď sa nám zmení program alebo keď sa bude hlasovať o desiatkach návrhov zákonov, tak aby stačilo si otvoriť jeden elektronický súbor a vy viete presne, o čo sa jedná.
Z mojej strany naozaj všetko. Vďaka a som zvedavý na výsledky hlasovania.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.6.2019 9:57 - 9:59 hod.

Peter Štarchoň
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2019 16:57 - 16:58 hod.

Peter Štarchoň Zobrazit prepis
Ja zdôrazním jednu vec. Mali sme v podstate rovnaké názory, unisono rovnaké názory z hľadiska opozičných politických strán v prípade predkladania toho pôvodného návrhu, ktorý sa týkal jednak poistného odvodu, ktorý bol neskôr pretransformovaný do 8 % dane.
K tomu ešte len dodám jednu takú myšlienku. Pán minister nám tu okrem iného vysvetľoval, ako konkurencia tento problém vyrieši, ale neviditeľná ruka trhu v tomto prípade evidentne nezasiahla.
Asi len toľko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.6.2019 16:48 - 16:49 hod.

Peter Štarchoň Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy, pričom vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na to, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a gestorský výbor do 9. septembra 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.5.2019 17:49 - 17:51 hod.

Peter Štarchoň Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú podľa § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 17. júna 2019 a gestorský výbor do 18. júna 2019.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.5.2019 17:41 - 17:42 hod.

Peter Štarchoň Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona s tým, že spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc pritom z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú podľa § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 17. júna 2019 a gestorský výbor do 18. júna 2019.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis