Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.10.2019 o 17:58 hod.

Peter Marček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 24.10.2019 17:58 - 18:13 hod.

Peter Marček Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, kolegyne, vážená pani ministerka, podal som pozmeňujúci návrh a chcel by som sa ku nemu vyjadriť alebo povedať zopár slov. Nie som lekár, nemám zdravotnícke vzdelanie, preto hneď na začiatku zdôrazňujem, že nebudem hodnotiť medicínske aspekty očkovania. V rozprave chcem ale poukázať na zopár skutočností, ktoré by sme mali zobrať do úvahy pri zvažovaní odsúhlasenia tej časti novely zákona 355/2007, ktorá hovorí o neprijatí neočkovaných detí do štátnych ba ani do súkromných materských škôl. Vo svojom príspevku použijem aj priamo názory rodičov, tak ako mi ich poskytli.
V prvom rade by som rád zdôraznil, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, o akom zákone máme onedlho hlasovať vo vzťahu k zákonom schválenému nedávno, k zákonu schváleného nedávno. Nedávno sme totiž schválili návrh zákona na zaradenie povinnej predškolskej výchovy pre všetky päťročné deti. Áno, aj tie neočkované. Takže ak schválením tejto novely zákona zakážeme mladším deťom vstup do štátnych, ako i súkromných škôlok, tak prosím, aký to má zmysel? Však sa tieto mladšie deti z kolektívu, ktorých vylúčime, tie neočkované deti, ktoré nemajú kontraindikáciu na neočkovanie, beztak budú stretávať v priestoroch škôlky s deťmi, ktoré už musia navštevovať škôlku bez ohľadu na očkovací status. Budú sa stretávať v spoločných priestoroch, na dvore, v jedálni. Ako chcete zamedziť, aby neprišli spolu ku kontaktu?
Pani ministerka asi nepočúva, ale chcel som, aby ste počúvala.
Zo strany navrhovateľa a novely zákona zaznela aj zmienka, prepáčte, ja viem, že však preto som upozornil, že bol by som rád, keby ste si to vypočula. Prepáčte za to, že som vás tak oslovil.
Zo strany navrhovateľa novely zákona zaznela aj zmienka, že zakázať neočkovaným deťom vstup do materských škôl je len akýsi pokus ako zvýšiť zaočkovanosť a keď sa neosvedčí, tak sa bude uvažovať čo ďalej. Odhliadnuc od toho, že sa mi bridí, že ideme na pokusy ako pohnúť s rodičmi, zneužívať deti, mali by sme uvažovať aj o tom, aký reálny dopad bude mať prijatie tohto zákona. Hovoríte s rodičmi, s ktorými sa tento zákon dotkne teraz alebo v budúcnosti? Mňa ich názory zaujímali a zaujímalo ma aj to, ako sa postavia k situácii, ak novelu zákona schválime. Čo spravia? Možno vás to prekvapí, ale podaktorí to mienia riešiť i tak, že jednoducho z republiky odídu. Neveríte? Už sa to deje, už v súčasnosti sú tu rodičia, ktorí sa pre zaostrujúce sa podmienky, ktoré štát mieni zaviesť v rámci povinného očkovania detí a dlhodobo ich avizuje, odišli bývať do susedného Rakúska, z toho okolia, ktoré ja poznám, kde ich neočkované dieťa navštevuje materskú školu bez akýchkoľvek obmedzení vyplývajúcich z toho, že nie je očkované na základe slobodného rozhodnutia rodičov. Ani nečakali, kým my prijmeme tento zákon. Vedeli, kam to dospelo v Čechách a keďže očakávali, že aj my pôjdeme touto cestou, tak sa zariadili a presťahovali sa do zahraničia, kde ich neočakávane deti bez, kde ich neočkované deti bez problémov navštevujú materské školy. Sú však aj rodičia, ktorí čakajú, ako to dopadne, ako dopadne hlasovanie a ako zákon prejde, sú odhodlaní ale po tom, keď to neprejde, opustiť túto republiku. No a ďalšou skupinou sú ľudia, ktorí si ešte len plánujú rodinu, situáciu sledujú a vravia, že v prípade takéhoto zostrovania situácie pôjdu tiež žiť inam.
Prosím vás, zamyslime sa nad tým! Toto chceme dosiahnuť? V čase, keď voláme po tom, aby sa naši občania zo zahraničia vrátili domov, istú časť občanov takto vyženieme zo Slovenska? Myslíte si, že preháňam?
Nech sa teda, nech teda prehovorí jedna z matiek, pani Emília z Bratislavy. Citujem: "Po 12 rokoch trpím na autoimunitné ochorenie, reumu. V rodine sa toto ochorenie nevyskytuje, vlastne doktori nevedia povedať, z čoho takéto mladé dieťa a ešte aj omnoho mladšie trpia takýmto ochorením. Manžel pracuje v Rakúsku a po narodení syna sme tam na striedačku so Slovenskom bývali. Pracujeme vo vychýrenom turistickom stredisku, za letnú sezónu 4 mesiace sa tam otočí viac ako 60-tisíc ľudí iba alebo väčšinou arabského pôvodu. Veľa z nich tam už aj žije a pracuje. Deti chodia do škôlok a škôl a žiadnych a o žiadnych epidémiách človek nepočuje. Nie je žiadny problém s prijímaním detí do týchto zariadení, čo sa týka očkovania alebo neočkovania. Rakúsko má dobrovoľné očkovanie aj systém odškodnenia v prípade nežiaducich účinkov." Pokiaľ viem, tak u nás bol ten systém navrhovaný, a myslím, že pán kolega to predkladal, odškodňovania, že sa to zastavilo. Pracuje sa na tom? No budem rád, keď sa bude pracovať. (Reakcia predkladateľky.) Áno? Už je to? To je dobrá správa.
Určite však potrestáme najmä deti, ktoré vylúčime z prostredia ich rovesníkov. Jedna matka, pani Petra z Piešťan mi k tomu uvádza: "Mám dvojročnú neočkovanú dcéru. Naši najbližší priatelia už dali svoje deti do škôlky a začína to vnímať aj moja dcéra. Má rada deti. Aj napriek tomu, že som tehotná a nepotrebujem ju dať do škôlky, lebo s ňou môžem byť doma, tento zákon ma veľmi zraňuje. Čo ak bude dcérka neskôr chcieť ísť do škôlky a ja ju budem, tam nebudem môcť umiestniť? Vznikne tu nezmyselná diskriminácia, lebo aj tak bude v kontakte s inými deťmi. Nerozumiem, ako je možné, že niekto iný ako ja bude rozhodovať o ďalšom živote mojej dcéry." Koniec citátu.
Páni poslanci, panie poslankyne, uvedomme si, prosím, že prijatím tejto novely upierame časti detí ich právo na zdravý rozumový, citový a sociálny vývin s dopadom na celú budúcnosť dieťaťa a jeho zaradenia sa do spoločnosti. Toto je v rozpore s právom na vzdelanie, so školským zákonom a s Dohovorom o právach dieťaťa. Považujem za neprípustné prijať túto úpravu zákona bez toho, aby sme tento rozmer neprekonzultovali s odborníkmi z oblasti detskej psychológie a sociológie. V súčasnosti celou spoločnosťou hýbe potreba integrácie detí s rôznymi ťažkosťami a my tu ideme odsúhlasiť pravý opak? To je absurdné a nesmieme to pripustiť.
No a rodičia, ako sa novela dotkne ich? Za nich to povedala napríklad pani Mária zo Šiah. Citujem: "Zákazom nástupu neočkovaného dieťaťa do materskej škôlky spôsobíte rodinám len ďalšie problémy, pretože všetci nemajú k dispozícii starých rodičov, ktorí by sa mohli o svoje vnúčatá postarať. Takýmto izolovaním detí zabránime ich intelektuálnemu vývoju a tvorbe sociálnych väzieb. Prosím vás, postavte sa za práva detí, ktoré neboli z rôznych dôvodov očkované." Koniec citátu.
Áno, schválením tejto novely zákona spôsobíme rodinám problémy. Jedna z dotknutých matiek k tomu uvádza: "Umelo sa vytvorí marginalizovaná skupina rodín tohto štátu, ktoré prídu o jeden rodičovský plat, lebo zväčša budú matky nútené tak ako ja ostať s deťmi doma, kým nedovŕšia vek na školskú dochádzku alebo ešte paradoxnejšie na pripravované povinné predprimárne vzdelávanie. Tak isto štát takto príde o zamestnané matky, ktoré budú musieť v produktívnom veku opustiť zamestnanie. Dávam, že nielen to... "
Ja počkám, kým sa dorozprávate. Nemôžte si to potom povedať, prosím vás pekne?
"Komu to prospeje? Uvedomuje si predkladateľ zákona tieto aspekty a dopady navrhovanej novely zákona? A okrem toho, máme právo na takéto rozhodnutie? Však aj rodičia neočkovaných detí sú daňovými poplatníkmi a tiež prispievajú k tomu, aby štát mohol poskytovať škôlkam príspevky na každé dieťa v škôlke. Toto opatrenie je diskriminačné voči tejto skupine rodičov. Ak ho chceme zaviesť, potom budeme musieť pouvažovať nad spôsobom, akým rodičom vyplácať príspevok, ktorý by zo strany štátu patril dieťaťu, ak by navštevovalo materskú školu. Jednoducho preto, aby ho rodič mohol použiť na zabezpečenie opatrovateľky alebo aspoň na aké-také pokrytie strany príjmu, keď bude musieť zostať s dieťaťom doma."
No a napokon, hoci nie v poslednom rade by som rád upozornil na nespokojnosť časti občanov s prístupom jedného z výborov k právu verejnosti prehovoriť pred schvaľovaním zákona a vzniesť pripomienky. Magister Peter Tuhársky, člen občianskeho združenia Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, deň pred zasadnutím zdravotníckeho výboru písomne požiadal o vystúpenie. Pricestoval do Bratislavy, chcel krátko vystúpiť, no výbor mu to neumožnil. Toto považujem za neprípustné. Je neprípustné, aby sme nevypočuli hlas občianskych aktivistov k zákonnej úprave, ktorá sa dotkne aj členov tohto združenia i ďalších rodičov. Zabúdame, že sme tu pre ľudí a im máme slúžiť. Ak by sme si vypočuli rodičovské hlasy, potom by sme s prekvapením počúvali o takýchto prípadoch, keď lekár poradí dieťaťu už viac neočkovať, pretože vzniknuté ťažkosti dáva do súvislosti s očkovaním. No, keď rodič žiada, aby mu to lekár zapísal do kontra, ako kontraindikáciu, lekár ho odmietne. A tak zostáva rodič v ťažkej situácii, keď poslúchne radu lekára, dieťa neočkuje, aby mu nepriťažil, a po novom tým, aby stratil možnosť zapísať ho do škôlky. Áno, aj to sa deje a lekári vedia, že toto potvrdenie rodičov je pravdivé. Prosím, berme to do úvahy, aj túto skutočnosť.
Petícia. Názory rodičov a voličov boli vyjadrené a prezentované petíciou proti tejto novele, zákon č. 355/2007 Z. z. o neprijímaní neočkovaných detí do predškolských zariadení. Ku dňu 21. októbra bolo podpísaných na petícii 6 221 podpisov. Členovia petičného výboru zaniesli vytlačené informácie priamo do Národnej rady. Nik sa s tým nezaoberal? Požiadavky občanov sú nám všetkým ukradnuté?
Záver. Môj záver je asi taký. Štát by nemal brániť neočkovaným deťom v prístupe do škôlok. Neočkované deti nie sú zdravotným rizikom, nakoľko v prípade päťročných detí je povinná škôlka už bez ohľadu na očkovanie a z pohľadu štátu bezproblémová. Štát taktiež nezaujíma, že neočkované deti sú učiteľky, rodičia, staršie deti v škôlke či iné deti na iných miestach s koncentráciou detí, ako bazény, detské kúty, detské koncerty, predstavenia a tak ďalej. Najradšej by som bol, aby bol tento záver novely zákona č. 355/2007 o neprijímaní neočkovaných detí do predškolských zariadení stiahnutý úplne, podporil návrh alebo podporil návrh pána poslanca Rastislava Schlosára. Obávam sa však, že to sú silné tlaky jednosmerne mysliacej spoločnosti. Nemôžme rodinám zobrať všetko. I keď môj návrh uškodí práve sociálne slabším rodinám a rodinám z malých miest a obcí, ktorí nemajú takýto výber ako my tu v Bratislave alebo v Košiciach. Napriek tomu vám predkladám môj pozmeňovací návrh, pri ktorom by štát protiústavne nebránil súkromníkom v podnikaní v prípade, že tento by bol ochotný do svojej škôlky prijímať aj deti neočkované.
A úplne na záver prosba jednej matky. "Prosím vás, postavme sa za práva detí, ktoré neboli z rôznych dôvodov očkované."
Chcel by som ešte upozorniť na skutočnosť, že zákon by rozhodne nemal vstúpiť v platnosť od januára 2020, pretože je prakticky nemožné doočkovať kompletne nezaočkované deti za dva mesiace. Názor ľudí a lekárov. Pediatri na to potrebujú minimálne desať mesiacov.
Jediné rozumné riešenie, pani ministerka, stiahnite, prosím, tento, tento zákon.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.10.2019 9:30 - 9:40 hod.

Peter Marček Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, podávam pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Marčeka a Dušana Muňka k vládnemu zákonu, návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1615).
1. V čl. 1 sa za bod 55 vkladá nový bod č. 56, ktorý znie:
„56. V § 171 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety:
V prípade konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. b) a c) je úrad povinný doručiť oznámenie o začatí konania
kontrolovanému do 10 dní odo dňa doručenia podnetu. Ak úrad nedoručí oznámenie o začatí konania kontrolovanému v lehote podľa predošlej vety, lehota na
vydanie rozhodnutia podľa § 175 ods. 5 sa kráti o dobu omeškania s doručením oznámenia o začatí konania kontrolovanému. Ak úrad rozhodnutím zastaví konanie a preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok, konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) týkajúce sa toho istého verejného obstarávania môže začať do 10 dní odo dňa vydania rozhodnutia o vystavení konania.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I sa za bod 56 vkladá nový bod 57, ktorý znie:
„57. V § 172 ods. 2 znie:
„(2) Výška kaucie pri podaní námietok je 1 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej však 2 000 eur a najviac 50 000 eur.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I sa za bod 57 vkladá nový bod 58, ktorý znie:
„58. V § 173 ods. 3 druhej vete sa slová „od vydania rozhodnutia o prerušení konania“ nahrádzajú slovami „od doručenia rozhodnutia o prerušení konania
kontrolovanému“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I bod 58 znie:
„58. V § 173 ods. 4 poslednej vete sa slová „Od vydania rozhodnutia o prerušení konania“ nahrádzajú slovami „Od doručenia rozhodnutia o prerušení konania kontrolovanému“ a na konci sa pripája táto veta: „Úrad je oprávnený vydať rozhodnutie o prerušení konania z dôvodu nedoručenia kompletnej dokumentácie v originály v prípade, ak úrad v rozhodnutí o prerušení konania identifikuje konkrétny doklad, ktorý mal byt' súčasťou kompletnej dokumentácie a jeho predloženie je nevyhnutné pre účely riadneho preskúmania úkonov kontrolovaného.“
5. V čl. I sa za bod 59 vkladá nový bod 60, ktorý znie:
„60. V § 173 ods. 13 druhej vete sa slová „od vydania výzvy podľa prvej vety“ nahrádzajú slovami „od doručenia výzvy podľa prvej vety kontrolovanému“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
6. V čl. I sa za bod 65 vkladá nový bod 66, ktorý znie:
66. V § 175 ods. 6 znie:
„(6) Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok nevydá rozhodnutie v lehote podľa ods. 5, predpokladá sa, že vydal
rozhodnutie, ktorým námietky zamietol, a že proti tomuto rozhodnutiu bolo podané odvolanie, za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň odo dňa uplynutia lehoty podľa ods. 5 a za deň doručenia odvolania sa v tomto prípade považuje štvrtý deň odo dňa uplynutia lehoty podľa paragrafu ods. 5. Ak úrad v konaní a preskúmanie úkonov dňa uplynutia lehoty podľa ods. 5, teda ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c), ktoré sa začína doručením oznámenia o začatí konania kontrolovanému a podľa § 169 ods. 2, ktoré sa začína doručením podnetu, nevydá rozhodnutie v lehote podľa paragrafu ods. 5 a ak úrad v konaní o preskúmanie podnetu nevydá rozhodnutie v lehote podľa, ak úrad v konaní preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. b) a c), ktoré sa začína doručením oznámenia o začatí konania kontrolovanému, nedoručil oznámenie o začatí konania kontrolovanému v lehote podľa § 171 ods. 4 a ani v lehote na vydanie rozhodnutia podľa ods. 5, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým zastavil konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 174 ods. 1 písm. o), a až proti tomuto rozhodnutiu bolo podané odvolanie; za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň odo dňa uplynutia lehoty podľa ods. 5 a za deň doručenia odvolania sa v tomto prípade považuje štvrtý deň odo dňa uplynutia lehoty podľa ods. 5.
Podľa predchádzajúcich viet sa nepostupuje, ak sa úrad spojil na spoločné konanie, konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 171 ods. 7. Úrad zverejní informáciu o poslednom dni lehoty podľa ods. 5 v profile kontrolovaného, pričom v
prípade, ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. b) a c) nedoručil oznámenie o začatí konania kontrolovanému v lehote podľa § 171 ods. 4 a ani v lehote na vydanie rozhodnutia podľa ods. 5, sa za posledný deň lehoty podľa ods. 5 považuje tridsiaty deň odo dňa uplynutia lehoty na doručenie oznámenia o začatí konania kontrolovanému podľa § 171 ods. 4 a ak ide o postup podľa prvej a druhej vety, úrad zverejní v profile kontrolovaného aj informáciu o vydaní rozhodnutia a podaní odvolania podľa prvej vety.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
7. V čl. I bod 66 znie:
„66. V § 176 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:
Úrad uloží navrhovateľovi, ktorý podal zjavne nedôvodné námietky alebo vzal späť podané námietky, povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli úradu v súvislosti s vypracovaním odborného stanoviska alebo znaleckého posudku. O výške náhrady trov konania rozhodne úrad v rozhodnutí o námietkach. Ak sa konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 3 a 4 začalo na základe podnetu osoby, ktorá nebola oprávnená podať námietky, a úrad rozhodnutím zastavil konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 174 ods. 1 písm. o), úrad tejto osobe uloží povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli úradu v súvislosti s vypracovaním odborného stanoviska alebo znaleckého posudku. O výške náhrady trov konania rozhodne úrad v rozhodnutí o zastavení konania podľa § 174 ods. 1 písm. o).“
Skončil som, ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2019 10:36 - 10:38 hod.

Peter Marček
Ja chcem len povedať, že termín hlasovania je dnes o 11.00 hodine.
Skryt prepis
 

17.9.2019 10:11 - 10:14 hod.

Peter Marček Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bernaťáka, Karola Farkašovského, Evy Smolíkovej, Dušana Tittela a Stanislava Kmeca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač č. 1342, v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1932 z 26. júna 2019 pridelila návrh poslancov na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre sociálne veci a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov Národnej rady odporúča Národnej rade v znení schválených a pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 s odporúčaním schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 178 z 10. septembra 2019. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som predniesol spoločnú správu na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2019 20:20 - 20:20 hod.

Peter Marček Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ja by som na úvod prišiel možno s takou prosbou alebo žiadosťou na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby spoločne so mnou podali návrh zákona, ktorý by znel nasledovne: "Každý občan Slovenskej republiky, s ktorým komunikoval Marian Kočner prostredníctvo šifrovanej aplikácie Threema zo svojho telefónu, má zákaz pôsobiť vo verejných, politických, štátnych, správnych, neziskových a obchodných alebo spoločenských funkciách, a to po dobu 25 rokov!", pán Matovič, "od účinnosti prijatia tohto zákona".
Na pridanie podpisu pod tento návrh dávam poslancom lehotu 24 hodín, aby zase nikto nezačal tlačiť na policajtov, aby ho zo zoznamu nevyškrtli, napríklad, pán Matovič. Na pridanie podpisu pod tento návrh dávam poslancom lehotu 24 hodín, to som povedal. Ak sa to pod takýto návrh zákona nepodpíše aspoň 25 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, navrhujem, aby sme nemíňali peniaze daňových poplatníkov na prejednávanie takýchto hlúpostí, ako navrhol náš poslanecký pašerák a amatérsky skladateľ tlačiarenských strojov pán Matovič.
Vďaka pánovi Kočnerovi, osobnému kamarátovi veľvyslanca Slovenskej republiky v Spojených arabských emirátoch, nech pravda zvíťazí, ako povedal Spojenými štátmi americkými najpodporovanejší prezident našich dejín Vašek Havel. Pristúpme, prosím, k tomuto návrhu solidárne, progresívne, spolu, žaludi, á, za ľudí. Svetu mier!
Ak návrh zákona nepodporíte, bozajte ma, však viete kde, okrem pána Matoviča, to je, samozrejmé, ale hlavne pána Poliačika alebo tých pánov so štyrmi písmenkami.
Nechcel som hovoriť rétorikou Igora Matoviča, ale nechápem, ako sa práve taký človek alebo ako si tento človek môže dovoliť hovoriť o politickej mafii? Alebo hovoriť bývalému premiérovi Ficovi mafián, alebo súčasnému Pellegrini, ktorý, neviem, čím si to vyslúžil?
Takýto daňový podvodník, ako je pán Matovič, ktorý v povale alebo na povale u babičky skrýval dva roky svoje daňové priznania, prešiel 600 kilometrov 365 dní v roku so svojou babičkou, no to je taký tandem, vážení, že to podľa mňa ani Fittipaldi, keby s najlepším svojím kolegom išiel, tak to nemôže dokázať. Udáva kolegov, nahráva, tento pán, ktorý túto dnešnú zbytočnú schôdzu zvolal, nemá absolútne kožu na tvári. Povedal by som, na papuli, ale predsa len nebudem tak urážať.
A to nehovorím o tých jeho firmách prepísaných na bieleho koňa, na manželku a tak. On je schopný svoju manželku doniesť do nepríjemností. A jeho najväčšia hviezda pani Remišová. ... (pozn. red.: rýchlo vyslovené) Markíza? (Rečník si pravou rukou akože upravil účes a tvár. Smiech v sále.) Neni tu, škoda, ale dúfam, že kamery to berú a že ten záznam si môžme poriadiť a môžme ho vysielať do celej republiky a možno aj do Čiech a do Nemecka.
Táto hviezda pani Remišová odišla k daňovému a pozemkovému podvodníkovi Kiskovi. To je vidieť, aké krásne prepojenie medzi týmito tzv. slušákmi. K ú-žer-ní-ko-vi. Za koľko peňazí asi odišla? Mal si aj z toho ty niečo, Igorko?
Tvoju rétoriku, tvojou rétorikou, ktorou sa ty teraz prezentuješ, bohužiaľ, nevidíš, si slepý, si politický analfabet, lebo odovzdávaš percentá Progresívnemu Slovensku, najnovšiemu politikovi "Mikovi" Beblavému a, samozrejme, daňovému a pozemkovému podvodníkovi Kiskovi.
A teraz na záver môj názor. Igor Matovič končí v politike. Je to vidieť odchodmi jeho poslancov. Ja už som to pred rokom povedal, že nebude dlho trvať a tento pán skončí možno ešte skôr, možno zostane ako solitár, v januári nám bude zdvíhať vlajku a povie: "Nové ovečky, poďte ku mne, ja vám dám miesta na kandidátke!"
Ale ja by som mu doprial, aby neskončil len v parlamente, aby skončil v rukách odborníkov, psychiatrov, lebo ak sa mu to nepodarí, skončí v rukách orgánov činných v trestnom konaní, skončí v kriminále. A už teraz sa teším, ako mu tam dajú v Leopoldove, ako ho tam dajú v Leopoldove do pa-rá-dy jeho dvaja kamaráti Bašternák s Kočnerom.
Jedna priateľská rada na záver: Zober si tam určite Indulonu. Je tam veľmi sucho.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2019 10:51 - 10:52 hod.

Peter Marček Zobrazit prepis
Chcel by som povedať pani poslankyni Cséfalvayovej alebo opýtať sa jej, či už niekedy bola v niektorých z týchto krajín, ako je Južné Osetsko, Donecká republika alebo Luganská republika, o ktorých tu rozprávate. Už ste videla tie zabité, mrzačené deti alebo sirôtky, ktorým pri obstreľovaní Donbasu zahynuli rodičia? Už ste bola v rozbúranom, zbombardovanom meste Doneck? Ja som tam bol, teraz zhodou okolností cez víkend na 5. výročí a môžem vám zodpovedne povedať, že tie zábery, ktoré som tam porobil a ktoré vám s radosťou odovzdám, tak vás podľa mňa musia, musia vám otvoriť oči, aby ste už takéto veci nehovorili niekedy. Tí ľudia si urobili referendum, v ktorom sa takisto 80 % občanov tejto krajiny Donecka a Luganska rozhodli žiť samostatne, v samostatnej republike a chceli by sa pridať k Ruskej federácii. Kto je viac ako ľud? Politici? Diktát niekoho, ako z Európskej únie? Ja nie som proti Európskej únii, ale musí akceptovať vôľu národa.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 10:45 - 10:47 hod.

Peter Marček Zobrazit prepis
Celá zmluva je jeden krásny a úctyhodný dokument, za ktorý by sa mohol postaviť každý jeden človek. Je absolútnou prezentáciou slušnosti a galantného ochranného prístupu k právam žien. Až sa človek čuduje, kde sa v spoločnosti zrazu našla taká akútna túžba chrániť práva žien.
To, čo som uviedol, je pravda a za tým si stojím, teda až pokiaľ som nenarazil na čl. 60 a 61 textu tejto zmluvy. A tu som sa zarazil. Tieto články hovoria o tom, že práve ženám má byť poskytnutá zrýchlená a zvýhodnená forma získavania azylu. Čo je to za podvod? Čo nás tu v Európe, na nás v Európe chystáte? Veď rodová rovnosť znamená, že ak priznáme tieto práva ženám, majú na právo, na toto právo aj muži. Takýmto chrapúnskym spôsobom paralyzujúcim na reálne slabošskom postavení žien v ázijských krajinách chcete legitimizo..., legitizovať migráciu? Je to neakceptovateľné, je to falošný podvod.
Vynechajme zo sto článkov dva, ktorými klamete a podvádzate 400 mil. Európanov, a sám vás budem prosiť, aby sme tento dokument prijali. Ale rovnako, ako sme to videli, keď opozícia tancovala na hrobe Janka a Martinky, dnes predkladatelia Istanbulskej zmluvy zneužívajú postavenie žien na to, aby legalizovali príliv migrantov do Európskej únie.
Navrhujem prijať celý dokument s vylúčením 60, bodu 60 a 61 zmluvy alebo vrátiť zmluvu na rokovanie, alebo ju v takomto znení odmietnuť s prísnym uvedením príčin obsahujúcich v § 60 a 61 s dôvetkom, že Slováci nie sú blbci a vedia čítať, že sa ho naučili za tisícročného útlaku, a preto sú, sa stanú a sú slobodní. Budem parafrázovať Radima Uzela: "Človek, ktorý má problém s identifikáciou svojho pohlavia, nech sa pozrie dole, čo je. Či je..." (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.3.2019 15:48 - 15:48 hod.

Peter Marček
Pani Blahová, pani poslankyňa, vaším cieľom je demontovať na Slovensku všetko. Od štátu, rodiny, práva na šťastný život dieťaťa. Sypete tu zákony, články Haagskeho dohovoru, odsúhlasili ste aj Istanbulský dohovor. Ste zlo v tomto parlamente, v tomto štáte, vy aj celá SAS liberálna, hájaca práva homosexuálov, ste za ich legalizáciu manželstiev, výchovu detí týmito pármi. Je len jedna jediná otázka: Máte vôbec deti, ste matkou?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.2.2019 15:17 - 15:18 hod.

Peter Marček Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel spĺňa, pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 22. marca 2019 a gestorský výbor do 20. marca 2019.
Vážený predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2019 11:13 - 11:15 hod.

Peter Marček Zobrazit prepis
Pán Matovič, vy sa stávate mojím najobľúbenejším poslancom. Už ste preskočili aj pani Nicholsonovú. Vy keď si nabudúce nebudete dávať pozor, tak si myslím, že nebudem vás nazývať pán Matovič, ale chrapúň Matovič, pretože niekoľkokrát som vás prosil, že keď ma oslovujete, povedzte pán Marček, buďte taký dobrý.
A čo sa týka vašeho charakteru, tak ja som väčšieho, a teraz to poviem tak z plnej puse, hajzlíka, ako ste vy, nevidel. Lebo vy hovoríte o tom navýšení platov, celý váš klub, jak to tu bolo povedané, hlasoval "za". To je prvá vec.
Druhá vec, vy hovoríte o tom, že by mali podnikať poslanci a tak robiť. Ja som za. Nenavýšme tie platy, ale nech môžem podnikať. Ja som podnikal v energetike, mal som plat 5-tisíc mesačne a išiel som sem. Neprotestoval som, že nie sú vyššie platy. Ale je to dôstojné pre poslancov Národnej rady? Robme iné. Nekradnime! Nekradnime, tak ako vy kradnete. Jak ste okradol tento štát o dane, či to bolo pri prevoze vašich tlačiarenských strojov, či to bolo 600 km, ktoré pán kolega už spomínal, alebo... Vy ste proste chrapúň. Hovoríte o tých bavorákoch. Vy nemáte... Alebo drahých vozoch. Vy nemáte BMW sedmičku, ktorá kúri, ktorá má takisto kúrenie sedadiel? Alebo vy tam kúrite nejakou pieckou s drevom? Ja som ho videl na bavoráku. Alebo máte Land Rover? Alebo máte obidve možno.
A potom ešte k jednému, 16 miliónov dostanete od štátu, od občanov na chod strany. A pritom to rozhodnete len vy, chrapúň jeden, vy jediný. Vy si robíte s tými peniazmi, čo chcete. Možno ešte váš bratranec Viskupič, ktorý teraz možno niekde tam okráda v Trnavskom kraji, a vaša sesternica Juriniová v Žilinskom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis