Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

21.5.2019 o 11:06 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

21.5.2019 11:06 - 11:07 hod.

Petra Krištúfková
Vážený pán predsedajúci, ako predkladateľka vás žiadam o preloženie bodu 94, tlač 1464, na budúcu schôdzu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

3.4.2019 11:48 - 11:49 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku, som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1359. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1433 z 11. marca 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 3. mája 2019 a v gestorskom výbore do 7. mája 2019.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2.4.2019 16:43 - 16:46 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Verím, že ste si všimli, že tu stojím s naším návrhom na zavedenie príspevku na začiatku školského roka už opakovane. Presne je to naše tretie podanie tohto návrhu zákona.
Dôvody, pre ktoré je nutné podporiť rodiny v tomto období, sú jasné. Náklady sú vysoké a nárazové, nehovoriac o viacdetných rodinách. Toto obdobie naozaj spôsobuje obrovské finančné problémy, pretože rodič je nútený zaplatiť všetky tieto výdavky a preto my navrhujeme zaviesť príspevok na začiatku školského roka vo výške 50 eur na každé dieťa navštevujúce základnú a strednú školu.
Tento návrh predkladám už od roku 2016 a dva roky na to pán Fico na sneme strany SMER teraz v decembri 2018 oznámil, že prídu s takýmto návrhom. Lenže je marec, apríl a nič. Na čo čakáte? Na obdobie tesne pred voľbami? Ale v poriadku, príďte s tým návrhom, aj keď je to len hlúpe vykrádanie našich návrhov a hlavne, mali ste dostatok času pomáhať rodinám.
Ale mám ešte jednu obrovskú výhradu. Náš nápad je podporiť, váš nápad je podporiť len dieťa v prvom ročníku základnej školy a toto je už naozaj výsmech rodín. Takže vy chcete dať len raz za život do rodiny na dieťa príspevok na začiatku školského roka? A toto chcete nazvať podporou rodín? Lebo dieťa je len jedenkrát v prvom ročníku, alebo sa mýlim? Pritom tento príspevok je bežným štandardom napríklad v Rakúsku a je tam vo výške 100 euro.
Na Slovensku sa v médiách každoročne vyčísľujú náklady spojené s nástupom detí do škôl a touto témou sú zaplavené všetky médiá a jediný, kto to absolútne ignoruje, je ministerstvo na čele s pánom Richterom. Jednoducho vláda za celé tie roky nedokázala vytvoriť ucelenú koncepciu podpory rodiny. Chcela by som ešte ale podotknúť nutnosť zaviesť tento príspevok aj z dôvodu veľmi nízkeho prídavku na dieťa, ktorý je na Slovensku vo výške 24 eur a 34 centov. Naschvál som podotkla aj tie centy, aby bolo jasné, že tento príspevok sa roky nezvyšoval, ale iba valorizoval. A preto tu opäť stojím a navrhujem podporovať každé dieťa všetkých ročníkov základných a stredných škôl. Takto má podľa nás vyzerať podpora rodiny.
Ak náš návrh neprejde, čo ste nám už ix-krát ukázali, tak ho teda podajte vy a my vám ho určite podporíme. My totižto podporujeme každý návrh, ktorý pomôže rodinám a je nám úplne jedno, kto ho podáva. Ale napriek všetkému by som vás rada požiadala o podporu rodín s deťmi a tým pádom podporu tohto návrhu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2.4.2019 16:39 - 16:41 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladám návrh zákona, ktorého cieľom návrhu je finančne podporiť mladé rodiny pri vzdelávaní ich detí, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku alebo sa sústavne pripravujú na povolanie štúdiom na strednej škole, zavedením mimoriadneho prídavku na každé dieťa vo výške 50 eur, ktorým sa každoročne zmiernia náklady súvisiace s nástupom dieťaťa do školy.
Dieťa od 6 do 15 rokov navštevuje základnú školu. Výdavky súvisiace so zabezpečením školáka vytiahnu rodičom z peňaženky jednorazovo okolo 300 eur. Starší školák začne viac míňať na školské potreby, výlety, náklady na cestovné, stravu, krúžky, šport, školské aktivity. Najväčšou položkou pri stredoškolákovi sú školské potreby a učebnice, oblečenie, výlety, cestovné, šport a školské aktivity. Vzhľadom na pozitívny vývoj ekonomiky v Slovenskej republike sa navrhuje tieto náklady pre mladé rodiny každoročne zmierniť.
Predkladaný návrh zákona má vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je vyčíslený v doložke vplyvov. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, nemá vplyv na životné prostredie a nemá ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Ďakujem za slovo. Hlásim sa ako prvá do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 11:03 - 11:03 hod.

Petra Krištúfková
Síce veľmi pekne hovoríte, aj to pekne znie, ale dôkaz toho, že ste to nezvládli, je to, že obedy zadarmo od januára nebudú. Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody. Alebo kde je vôľa, tam je cesta. Všetky ostatné argumenty tu už boli povedané.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2018 10:49 - 10:57 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy, vážení páni, máme tu slávny, neslávny návrh zákona, ktorý sa týka tzv. obedov zadarmo. Už v prvom čítaní bolo viacmenej jasné, že naplnenie významu slovného spojenia "obedy zadarmo" nie je pravdivé. Obedy sa týkajú posledného ročníka materských škôl a všetkých ročníkov základných škôl. A tu chcem zdôrazniť, že nesúhlasíme s tým, aby zo zákona vypadli deti z prvého stupňa 8-ročných gymnázií. Nie je žiadny dôvod na to, aby boli tieto deti vynechané, a preto hnutie SME RODINA podáva pozmeňujúci návrh, aby aj žiaci prvého stupňa 8-ročných gymnázií mali nárok na tieto obedy.
Na základe nového vyjadrenia strany SMER a ZMOS-u je jasné, že rodičia detí na základných školách márne čakajú od januára obedy zadarmo. Síce ste to aktuálne mediálne odkomunikovali, že ZMOS to doplatí a rodičia nebudú nič doplácať, ale zatiaľ vieme, že je to len hypoteticky a to, čo vy nazývate džentlmenskou dohodou, ešte nie je isté. Ale ak ten rozdiel doplatí ZMOS, tak to pôjde z obcí a z peňaženiek daňových poplatníkov, takže sa to len preloží z jedného vrecka do druhého.
Obedy zdarma nie sú tou správnou cestou. Tou lepšou sú určite daňové odvody. Návrh ale aj prináša veľa nedoriešených súvislostí, ale samozrejme najväčším problémom je stále samotné financovanie obedov, aby z nich mohli byť obedy zadarmo. Od začiatku bolo jasné, že euro dvadsať je suma, ktorá pokrýva len suroviny na obed, a ako predkladatelia ste mali od mája dosť času na to, aby ste túto situáciu uchopili. Dnes je výsledok taký, že nedodržíte slovo, napriek tomu, že ste to rodičom nasľubovali.
Ale vrátim sa k tej sume. Mňa osobne by zaujímala jedna vec, ako uzrela svetlo sveta suma euro dvadsať za obed. Nekopíruje ani jednu sumu z finančného pásma a ani nepokrýva náklady na obed. Obed v priemere stojí euro päťdesiat na prvom stupni a euro šesťdesiat na stupni druhom.
Ďalší problém je nárast stravníkov. Očakáva sa nárast 127-tisíc stravníkov. Je nanormované, že na každých 50 vydaných obedov potrebujeme približne jedného pracovníka. Podľa výpočtov je potrebných 2500 nových síl do kuchyne, čo je pri priemernej mzde 660 eur približne, pardon, očakáva sa nárast 127-tisíc stravníkov. Je to nárast 2500 nových síl do kuchyne. Je to 24 miliónov euro ročne pri priemernej sume za mzdu 660 euro. Vy ste sľúbili tisíc síl do kuchyne. Aj tak je to len polovica a bude veľký problém ich nájsť.
Samotné kuchyne mnohokrát drží pokope len hrdza a nemajú vybavenie na zvýšenie výdaja obedov, ktoré je momentálne aj nevyčíslené.
Čo sa týka odpadu, bezpochyby sa bude plytvať, pretože nebude motivácia k odhlasovaniu a legislatíva neumožňuje posunúť nespotrebované obedy na charitu. Takisto škola musí platiť za odvoz odpadu. Za 25 litrov je to 7 eur. Rovnako nemáme mechanizmus ako zladiť dochádzku do školy s dochádzkou do jedálne. V prípade, že žiak bol napríklad ráno na vyšetrení u zubárky a už je zaevidovaný ako neprítomný a napriek tomu príde po prvej hodine, tak nebude mať obed. Keď zoberieme toto všetko do úvahy, tak naozaj sa môže stať, že obedy zadarmo budú najdrahšie obedy v histórii.
Veľkou neznámou je v návrhu zákona pojem "iné jedlo". Súčasná legislatíva pozná pojem "hlavné a doplnkové". Máme to chápať, že namiesto teplých obedov dostanú deti jednu studenú bagetu? Žiadam túto formuláciu buď vysvetliť, alebo vypustiť.
Čo sa týka samotných rodičov, tak tu máme veľa tých, ktorých deti jednoducho nechcú chodiť na školské obedy. Napríklad z dôvodu, že sa stravujú doma, a vy im ponúkate niečo, čo vôbec nepotrebujú. Miesto toho, aby ste dostali tieto peniaze do rodín s deťmi. My sme navrhovali napríklad príspevok na začiatku školského roka na školské pomôcky, príspevok na bývanie pre matky, ktoré pracovali a sú na materskej dovolenke, zvýšenie rodičovského príspevku, zvýšený daňový bonus pre rodičov všetkých detí. Nič z toho ste nám nepodporili. Ale obedy vám zneli tak dobre, však dajme im najesť, zatlieskajú nám. Ale tlieskanie sa nekoná, akurát tu máme z rôznych dôvodov nahnevaných rodičov.
My podporujeme každý dobrý návrh, každý návrh, ktorý prinesie pomoc do rodín. Je to predsa našou prioritou, ale, bohužiaľ, nebola od vás vôľa iným spôsobom vyhovieť rodinám. Každopádne fiaskom strany SMER ako predkladateľa je skutočnosť, že tento nedoriešený, neekonomický a naozaj populistický návrh je nutné ešte aj odsúvať o 8 mesiacov, pretože si asi nikto nevšimol, že euro dvadsať obed nestojí. Ja by som naozaj doporučila sa zamyslieť a počúvať aj ľudí a hlavne mladé rodiny, keď tu chceme skloňovať slovo demografická krivka a následne aj dôchodky.
Ďakujem za pozornosť a teraz prečítam náš pozmeňujúci návrh. Predkladám pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v spôsobilosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I bod 4 znie: "4.V § 4 ods. 3 znie:
"(3) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole, základnej škole a strednej škole na každé dieťa, ktoré každé dieťa navštevuje
a) posledný ročník materskej školy alebo základnú školu,
b) prvý až štvrtý ročník 8-ročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole,
c) materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
d) materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.".
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.11.2018 19:21 - 19:24 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, som veľmi rada, že viacerí z nás tu majú v tejto chvíli rovnaký názor a rovnaký cieľ a že koalícia prišla s týmto návrhom, tak isto ako aj pani poslankyňa Verešová, ktorá tu stála predo mnou.
Návrh na zvýšenie daňového bonusu je skutočne dobrý návrh a je to krok správnou cestou, pretože podporuje rodiny pracujúcich rodičov. Avšak nemôžeme súhlasiť s tým, že sa týka len detí do šesť rokov. A preto aj podávame pozmeňujúci návrh, v ktorom navrhujeme, aby sa zvýšenie daňového bonusu na dvojnásobok týkal všetkých nezaopatrených detí a nielen detí do šesť rokov, ako predložil návrh MOST – HÍD. Všetci dobre veľmi vieme, že čím sú deti staršie, tým stúpajú aj náklady. A náklady stúpajú vo všetkých oblastiach, či je to strava, ošatenie, alebo mimoškolské aktivity.
A čo sa týka nás, ak tu chceme hovoriť o skutočnej podpore pre rodiny, ak naozaj chceme zastaviť demografický pokles a ak to myslíme naozaj vážne, že rodina je základ a potrebuje ekonomickú stabilitu, tak sa musíme postarať o všetky nezaopatrené deti, nielen o deti do šesť rokov. A preto zvýšenie daňového bonusu na dvojnásobok, na sumu 44,34 euro, sa musí týkať aj rodín s deťmi staršími ako šesť rokov.
Tento predložený návrh, samozrejme, podporíme aj v druhom čítaní, pretože práve rodiny s deťmi sú našou prioritou. Ale chcem vás poprosiť o podporu pre tento náš pozmeňujúci návrh, pretože len vtedy to bude spravodlivé voči všetkým pracujúcim rodičom. Predložím teraz pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Predkladám pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I bod 1 § 33 odsek 1 znie:
"(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške šesťnásobku minimálnej mzdy alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške šesťnásobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je 44,34 eur mesačne."
Veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.10.2018 12:47 - 12:47 hod.

Petra Krištúfková
Ďakujem. Žiadam o opravu hlasovania, tlač 1160, chcela som hlasovať za.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2018 12:02 - 12:07 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, už druhýkrát hnutie SME RODINA predkladá návrh zákona o náhradnom výživnom a náš návrh rieši všetky jeho problémy komplexne. Bohužiaľ, zákon o náhradnom výživnom dnes funguje ako akási sociálna pôžička a nie ako náhradné výživné. Dôkazom toho je každoročne klesajúci počet žiadateľov, pretože zákon o náhradnom výživnom funguje zle, resp. nefunguje. Vysvetlím prečo.
Štát nezohľadňuje výšku riadneho výživného, ktoré bolo určené samotným súdom. A tu sa štát správa schizofrenicky. Na jednej strane štát, teda súd určil výšku výživného, ktorá je nutná na výchovu dieťaťa a na tej druhej strane ten istý štát pri poskytnutí náhradného výživného nerešpektuje právoplatné rozhodnutie súdu. Zrazu má za to, že je postačujúca výška maximálne 108 eur. Tak to potom nenazývajme náhradným výživným, ale sociálnou pôžičkou, ktorú ešte treba mimochodom vrátiť.
Ďalšou podmienkou je príjem rodiča. Ten nesmie presahovať 2,2-násobok životného minima, čo je približne 600 eur. Naozaj si treba predstaviť situáciu osamelého rodiča, ktorého príjem je jediným v rodine. A štát určil, že výška 2,2-násobku životného minima je hranicou, kedy dieťa náhradné výživné už nepotrebuje. A nezabúdajme na to, že náhradné výživné potrebujú aj deti, ktoré sú študentami stredných a vysokých škôl, kde náklady sú už naozaj vysoké.
A teraz sa vrátim na samotný začiatok. Návrh na exekučné konanie môže osamelý rodič, najčastejšie matka, podať až po troch mesiacoch, čo sa jej nedostalo k rukám riadne výživné. Viete si vôbec predstaviť, čo spôsobuje takýto výpadok? Štatistiky jasne hovoria o tom, že sú to práve deti z neúplných rodín, ktoré sú najviac ohrozené chudobou. Samotné exekučné konanie musí trvať najmenej tri mesiace a až potom môže rodič požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o náhradné výživné. A tu je problém. Je totižto nemysliteľné, že štát, ktorý poskytol náhradné výživné, hodí bremeno vymáhania na samotnú matku, respektíve osamelého rodiča. Štát vie vymáhať rôzne pohľadávky, tak je jeho povinnosť chrániť aj deti, zvlášť ak ide o ochranu práv detí, kde je štát viazaný aj medzinárodnými dohovormi. Čo navrhujeme?
1. Exekúciu na neplatiča nebude podávať rodič, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti, ale štát, čiže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Som presvedčená, že štát bude úspešnejší vo vymáhaní výživného, ako samotná matka, teda rodič, ktorému bolo náhradné výživné poskytnuté.
2. Zmena sa týka výšky náhradného výživného, kde navrhujeme, aby rodič, oprávnená osoba dostala náhradné výživné v takej výške, akú určil súd.
3. Zrušenie hranice príjmu, ktorú musí rodič spĺňať, ak chce vôbec požiadať o náhradné výživné, a ňou je 2,2-násobok životného minima. Vychádzam z princípu, že suma výživného predsa už bola určená súdom aj s prihliadnutím na príjem rodičov.
Som presvedčená, že takto postavený zákon naozaj splní úlohu, ktorú má. Zároveň to štát donúti už skutočne prijať účinné opatrenia na vymáhanie tejto povinnosti od dlžníkov.
Vážené kolegyne a kolegovia, chcem vás poprosiť, aby ste tomuto návrhu dali šancu, aby prešiel do druhého čítania. Samozrejme sme pripravení na diskusiu. Pretavme naše slová o deťoch, slobodných matkách a osamelých rodičoch do reálnej pomoci. Skúsme spolu pohnúť s týmto zákonom, ktorý síce máme, ale reálne nepomáha tak, ako by mal. Však štatistiky jasne hovoria o tom, že sú to práve deti, ktoré sú najviac ohrozené chudobou.
Ďakujem za pozornosť a podporu tohto návrhu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2018 11:58 - 12:00 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, najlepší záujem dieťaťa musí byť rozhodujúcim kritériom rozhodovacej činnosti orgánov štátu. Preto je ale nevyhnutné vytvoriť také legislatívne podmienky, aby štátne orgány mali možnosť účinne pomáhať tejto skupine obyvateľstva. Pomoc deťom v situáciách, keď v dôsledku neplnenia najzákladnejšej povinnosti zo strany ich rodičov, vyživovacej povinnosti a keď je ohrozený ich zdravý vývin, musí byť a aj je prioritou každej vyspelej spoločnosti.
Cieľom predloženého návrhu zákona je vytvoriť pre deti a oprávnené osoby plnú vykonateľnosť rozhodnutí súdov alebo súdom schválenej dohody o vyživovacej povinnosti povinnej osoby a pre príslušné štátne orgány také podmienky, aby mali povinnosť vymáhať náhradu od povinných osôb za poskytnuté náhradné výživné prostredníctvom rozhodnutí vydaných v správnom konaní. Tieto rozhodnutia budú mať priamu vykonateľnosť a budú súčasne podkladom pre exekučné konanie pri vymáhaní tejto pohľadávky. Penále vymerané povinnej osobe nahradia náklady štátu za služby pri poskytovaní náhradného výživného a bude mať silný výchovný a preventívny účinok.
Navrhovaný zákon teda zabezpečí rýchly a dostatočný spôsob náhrady za poskytnuté výživné žiadateľom, ktorým sa z rôznych dôvodov výživné neplatí. Zníži sa stres oprávnených a vymáhaní výživného od neplatiacej povinnej osoby, odstránia sa príčiny ich vzájomných konfliktov a v konečnom dôsledku sa odbúra časové zaťaženie oprávnených osôb a ich detí.
Ďakujem, hlásim sa ako prvá do rozpravy.
Skryt prepis