Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.6.2019 o 10:30 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2019 10:30 - 10:31 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, pán Béla Bugár, vážený pán minister, vážení kolegovia a kolegyne, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1517. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1608 z 3. júna 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Prosím, pán podpredseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2019 18:09 - 18:11 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený na spravodajcu k tomuto návrhu zákona. Predkladám informáciu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je stanovisko ministerstva financií.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1570 z 25. apríla 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre sociálne veci a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.2.2019 15:40 - 15:43 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážení páni ministri, dovoľte mi, aby som interpeloval ministra dopravy Slovenskej republiky pána Árpáda Érseka. Chcem nadviazať na diskusiu, ktorú sme mali v rámci hodiny otázok, a samotný pán minister ma vyzval, aby sme si informácie, ktoré mi poskytol, doplnili na ďalšej hodine otázok, ale to sa mi zdá odkladanie možno až na ďalšiu schôdzu, preto si dovolím touto formou interpelovať ministra dopravy o poskytnutie podrobnej a komplexnej informácie v súvislosti s výstavbou diaľnice D3.
Chcem sa, pán minister, spýtať, ako sú pripravené jednotlivé úseky, ktoré, na ktorých ešte nezačala výstavba. Osobitne ma zaujíma, aké kroky ste prijali v prospech toho, aby bola urýchlená príprava. Zaujíma ma aj stav majetkoprávneho vysporiadania na tých úsekoch, ktoré sa pripravujú na výstavbu. Zaujíma ma objem finančných prostriedkov, ktoré sú vyčlenené na toto majetkovoprávne vysporiadanie. Zaujíma ma takisto, či existujú riziká, ktoré ohrozujú tie plánované termíny, ktoré ste uviedli vo svojej odpovedi, a ak áno, aké sú to riziká a ako sa mienite s týmito rizikami vysporiadať.
Vážený pán minister, chcem vám pripomenúť, že ide o úsek, ktorý je mimoriadne exponovaný, každý, kto si pustí rádio cez deň, tak počuje o kolónach pri Kysuckom Novom Meste, pri Čadci, sú to hodinové kolóny minimálne každý, každý deň. Je to trasa medzinárodného koridoru, je to cesta, ktorá je lievikom do Poľskej republiky, do Českej republiky, nehovoriac o tom, že je to cesta, ktorá smeruje do Nemecka, a odtiaľ je 6 hodín do Berlína, takže je to úsek, ktorý je mimoriadne zaťažovaný, a obyvatelia tohto regiónu sa právom pýtajú, ako pokračuje príprava na týchto úsekoch.
Chcem vás požiadať, pán minister, o podrobnú odpoveď, takú, ktorá by uspokojila aj mňa, aj iných poslancov Národnej rady, ale hlavne obyvateľov tohto regiónu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 7.2.2019 14:37 - 14:38 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Pán minister, veľmi pekne vám ďakujem za vašu odpoveď. Chcem vám aj poďakovať za všetko, čo robíte pre to, aby sa táto diaľnica dostavala. Viem, že to nie je jednoduché a že tých požiadaviek máte z celého Slovenska veľmi veľa. Faktom však je, že tento úsek je jeden z najkritickejších na Slovensku. Treba si uvedomiť, že ide o medzinárodný koridor, o lievik k Poľskej republike, k Českej republike, takže chcem vás poprosiť, aby ste naozaj svojou autoritou tlačili na to, aby všetky tie procesy bežali tak, ako bežať majú.
Zároveň však ste naznačili, že dva úseky by sa podľa plánu mali začať stavať v roku 2020, čo je teda za rok. Chcem sa vás preto spýtať, v akom stave máme majetkoprávne vysporiadanie týchto úsekov, pretože to je asi kľúčové, a to je vec, ktorá môže naplno bežať, ak sa na nej pracuje.
Ďakujem pekne za odpoveď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2019 18:39 - 18:55 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, ja si pamätám, že ešte v šiestej triede základnej školy sme sa na biológii učili, že človek vzniká počatím, teda spojením mužskej a ženskej pohlavnej bunky. Ja si myslím, že práve toto by sme si mali pripomínať, že od momentu počatia ide o človeka, a táto okolnosť by mala, pri tom by mali začínať a končiť všetky debaty, či už konzervatívcov, alebo liberálov, alebo kohokoľvek na svete. Ak raz hovoríme o tom, že počatím vzniká človek, tak by sme mali k tejto téme pristupovať absolútne s úctou. A preto ja absolútne samozrejme a celkom logicky, tak ako vždy doteraz, podporím aj váš návrh zákona a podporím aj návrh zákona, ktorý predložila Ľudová strana Naše Slovensko, a nebudem sa za to ani hanbiť, ani sa nebudem skrývať, jednoducho ak raz hovoríme o človeku, tak bez ohľadu na to, kto to predkladá, by sa človek zabíjať nemal.
Ak, samozrejme, táto vaša iniciatíva neprejde týmto parlamentom, lebo jedna vec sú dobré návrhy, ktoré predkladáte, či už vy, alebo kolegovia z Ľudovej strany Naše Slovensko, druhá vec je, že či si získajú potrebnú väčšinu v parlamente a či prejdú, lebo to by malo byť zmyslom zákonodarstva, aby zákony prechádzali, tak práve preto vznikla aj tá pracovná skupina, ktorá bude pripravovať návrh, ktorý bude mať šancu prejsť parlamentom. Možno nebude taký dobrý ako váš, možno nebude taký dobrý ten návrh ako návrh ĽSNS, ale bude to návrh, ktorý aspoň čiastočne zlepší tú situáciu v oblasti zabíjania nenarodených detí.
Takže, prosím, kolegovia, nemali by to byť preteky v tom, kto ten návrh predloží, nemala by to byť politika, kto to predkla... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2019 17:19 - 17:21 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec, predstavte si takúto situáciu. Dočítate sa v nejakom bulvárnom plátku s veľkými titulkami, neviem, či ste ženatý, ale povedzme pre túto, pre tento situačný prípad povedzme, že ste ženatý a dočítate sa, konzervatívny poslanec Ondrej Dostál prichytený s neznámou blondínkou v nočných hodinách v nočnom klube. Už tam nebude napísané, že tá neznáma blondínka bola vaša manželka. Ide o výrok, ktorý je pravdivý, boli ste prichytený v nočnom klube s, pre autora s neznámou blondínkou. Je to výrok pravdivý, nie je dokonca ani neúplný, naopak je úplný, nie je výrok ani pravdu skresľujúci, naopak, vôbec pravdu neskresľuje. Napriek tomu vaša česť bola ohrozená, pretože tí, ktorí vás poznajú ako vzorného otca rodiny, si povedia, tak to čo je za poslanca tento Ondrej Dostál?
A práve na takéto situácie je právo na odpoveď, aby ste vy mohli uviesť v tom plátku v ďalšom čísle, že všetko je pravda, akurát že tá neznáma blondínka bola vaša žena. Takže to sú presne tie prípady, kedy právo na odpoveď, tak ako je navrhnuté v tomto, v tejto novele zákona, má pomôcť tomu, aby tá verejnosť bola lepšie informovaná, aby si doplnila celkovú informáciu a zároveň, aby vaša česť nebola zbytočne poškodená, pretože toto by bol naozaj prípad, keby nemalo dochádzať k poškodzovaniu cti daného človeka. Tak toto je presne prípad, prečo právo na odpoveď v zákone má byť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.12.2018 9:04 - 9:05 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o službách zamestnanosti (tlač 1241).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1496 z 29. novembra 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný vládny návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 3 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 143 z 5. decembra 2018. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.12.2018 11:04 - 11:05 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, na návrh troch poslaneckých klubov SMER, Slovenská národná strana, MOST - HÍD žiadam o presunutie hlasovania o bode 39 - návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky (tlač 1015), na schôdzu Národnej rady, ktorej začiatok je naplánovaný na 29. január 2019.
Odôvodnenie: Ide o významnú ústavnú zmenu, ktorá by garantovala občanom Slovenskej republiky, že najneskôr v 64. roku života im vznikne nárok na starobný dôchodok, matkám ešte skôr. Vzhľadom na to, že deklarovaná podpora poslancov Národnej rady sa pohybuje okolo trojpätinovej ústavnej väčšiny a niektorí poslanci prejavili záujem ešte o prípadnej podpore rokovať, chceme ešte raz požiadať o vytvorenie časového priestoru do budúcej riadnej schôdze Národnej rady.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

29.11.2018 11:29 - 11:30 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol gestorským výborom určený za spravodajcu k predmetnému návrhu zákona. Predkladám informáciu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. decembra 2018 a v gestorskom výbore do 5. decembra 2018.
Navrhujem, aby bol vládny návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní na tejto schôdzi pred bodom 26 schváleného programu (tlač 1198).
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2018 10:14 - 10:14 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Vážené, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ja vás chcem upozorniť, že rokujeme o bode skrátené legislatívne konanie. Zatiaľ tie vystúpenia, ktoré prebehli, tak boli venované samotnému zákonu. Ja vás chcem preto poprosiť, aby ste sa držali prerokovávaného bodu. Vidím, že niektorí idete druhýkrát vystupovať, aj prvé vystúpenia boli venované samotnému zákonu, nie skrátenému legislatívnemu konaniu, tak vás chcem ako spravodajca poprosiť, aby sme sa držali bodu, ktorý prerokuvávame.
Skryt prepis