Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

16.10.2019 o 17:09 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 16.10.2019 17:09 - 17:21 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
...bodoch 1 až 21 s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Dajte pán predseda o nich hlasovať.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135, za 99, zdržalo sa 34 poslancov, 2 nehlasovali.
Konštatujem, že tieto návrhy zo spoločnej správy sme schválili.
Ďalej.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, pán podpredseda podľa § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď. Dajte prosím o tomto hlasovať.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137, za 102, proti 18, zdržalo sa 17 poslancov.
Sme teda v treťom čítaní. Otváram rozpravu v rámci tohto čítania. Pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Nie. Vyhlasujem ju za skončenú. Nech sa páči.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Pán podpredseda, dajte teraz hlasovať o návrhu zákona ako o celku, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.
(Hlasovanie.) Prítomných 137, za 104, 33 poslancov sa zdržalo hlasovania.
Návrh zákona sme schválili.
Teraz prosím pani poslankyňu Vaľovú, aby uviedla hlasovanie v druhom čítaní o návrh poslancov Tomáša a Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde (tlač 1624).

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Vážený pán predsedajúci, poslankyne, poslanci. V rozprave k uvedenému návrhu neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Spoločná správa obsahuje jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Najskôr budeme hlasovať o jedinom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu zo spoločnej správy, s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Prosím, dajte o tom hlasovať.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 100, proti 3, zdržalo sa 28, 2 nehlasovali.
Tento bod zo spoločnej správy sme schválili.
Ďalej.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, pán predsedajúci podľa § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď. Dajte, prosím o tomto hlasovať.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133, za 89, proti 18, zdržalo sa 25 poslancov, 1 nehlasoval.
Takže sme v treťom čítaní.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte prosím hlasovať. Otvoríme rozpravu.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Počkajte, otváram rozpravu. Otváram rozpravu a pýtam sa, či hlási niekto do rozpravy. Ako vo väčšine prípadov nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Nech sa páči záverečné hlasovanie.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte prosím hlasovať o návrhu zákona ako o celku, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133, za 91, proti 8, zdržalo sa 34 poslancov. (Potlesk.)
Konštatujem, že návrh bol schválený.
Prosím teraz pána Buriana, aby uviedol hlasovanie v druhom čítaní o návrhu poslancov Madeja, Fica, Tomáša, Blanára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom (tlač 1626).

Burian, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem pekne pán predsedajúci. V rozprave neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. V spoločnej správe sú 4 body. Poprosím, dajte hlasovať o bode 1 až 4, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136, za 133, poslancov, 3 nehlasovali, teda sa zdržali hlasovania.
Konštatujem, že tieto návrhy zo spoločnej správy sme schválili.
Nech sa páči.

Burian, Jozef, poslanec NR SR
Hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že pristúpime k hlasovaniu v treťom čítaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať návrh zákona v treťom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 134, za 115, proti 15, 4 sa zdržali hlasovania.
Sme v treťom čítaní. Otváram rozpravu a konštatujem, že do rozpravy sa nehlási nikto. Vyhlasujem ju za skončenú.
Nech sa páči záverečné hlasovanie.

Burian, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem. Pán predsedajúci, dajte hlasovať o zákone ako o celku, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136, za 134, 2 nehlasovali. (Potlesk.)
Konštatujem, že návrh zákona bol prijatý.
Vyhlasujem prestávku do 17.20 a potom budeme pokračovať v bode, ktorý sme nedokončili.
(Prestávka.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.10.2019 10:29 - 10:31 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. Dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Aleny Bašistovej, Magdalény Kuciaňovej a Erika Tomáša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, tlač 1622.
Národná rada uznesením č. 2045 z 18. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre sociálne veci. Výbor pre hospodárske záležitosti predmetný návrh prerokoval, avšak o návrhu nehlasoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva 21 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 207 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle rokovacieho poriadku Národnej rady.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.9.2019 17:16 - 17:16 hod.

Ján Podmanický
Áno, áno, ďakujem pekne za slovo. Ja chcem poprosiť o zápis opravy pri hlasovaní, tlač 1655, som hlasoval "proti". Hlasovacie zariadenie ma vykázalo "za". Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 15:22 - 15:24 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, vy ste sa pýtali, že prečo niektorí členovia SMER-u nekandidovali pod hlavičkou SMER-u alebo za SMER v komunálnych voľbách.
Ja sa vás chcem spýtať, a prečo vy ako predseda OKS, predseda politickej strany, nekandidujete za túto stranu, ale kandidujete za SaS. Hanbíte sa za svoju politickú stranu, ktorej ste predsedom? Čiže to je tá logika vašich otázok, ktoré ste položili. Ja som vám ju doviedol ad absurdum na vašom príklade.
Ale keď sme už teda pri tom, keď hovoríte, že sa mnohí hanbia kandidovať za SMER, napriek tomu za SMER bolo zvolených približne, priamo čisto za SMER bez koalícií, bolo zvolených približne 600 starostov, 600 starostov. A predstavte si, za SaS-ku som nenašiel jedného, dvoch? A za OKS som teda nenašiel nikoho. Tak viete, snažíte sa tu vnucovať nejaký obraz o tom, ako kto vníma akú politickú stranu. No ale tá samotná realita je úplne iná, než tu vytvárate obraz alebo sa snažíte vytvoriť obraz.
A k tomu, či je to volebný podvod, alebo nie je to volebný podvod. No ja som sa spýtal, že ako nazvať to, že niekto, kto vypisuje, kandidát, ktorý vypisuje kandidačnú listinu, má tam kolónku zamestnanie, ja si myslím, že každý človek, ktorý ide kandidovať, vie, čo je zamestnanie. Viete asi aj vy, čo je zamestnanie. A oni do kolónky zamestnanie nenapísali svoje zamestnanie, ale do kolonky zamestnanie napísali Team Vallo, napísali tam Tím Hattas. Tak jednoducho to je úmyselné zavádzanie voličov, ktorí, lebo tie informácie z kandidačného, z kandidačnej listiny sa objavili vo volebnom lístku a takýmto spôsobom úmyselne, vedome zavádzali voličov. No tak čo to je, ak to nie je volebný podvod? Ja som toto vôbec nevedel, až vy keď ste vystúpili, som pochopil, že aké volebné podvody sa diali v komunálnych voľbách v roku 2018.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 11:53 - 11:55 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Dobre. Pán poslanec, vy ste tu v podstate obhajovali volebný podvod, ktorý robili niektorí poslanci v komunálnych voľbách, keď si vymýšľali svoje zamestnanie a písali účelovo do kolonky zamestnanie v podstate volebné slogany, písali tam v podstate nejaké volebné zoskupenia, občianske združenia a podobne. Veď práve to ste mali, pán poslanec, odsúdiť, že toto je, to je jednoducho, to sa nesmie robiť, aby sa takýmto spôsobom falšovali voľby, a ja som si to v podstate neuvedomil doteraz, až vy keď ste vystupovali, že to naozaj ako v podstate prešlo mlčaním, prešlo bez povšimnutia to, že mnohí a mnohí kandidáti, dokonca úspešní kandidáti v posledných komunálnych voľbách sa v podstate dopustili volebného podvodu. Je otázka, je otázka, či z tohto dôvodu je ich voľba platná, a je otázka, či by sa tým nemali zaoberať možno aj príslušné orgány, aby preverili, či nedošlo k volebnému podvodu, a ja sa priznám, že ja som si to neuvedomil, že nápaditosť niektorých ľudí môže ísť až tam, že do kolonky zamestnanie napíšu v podstate svoju politickú príslušnosť. To ste mali, pán poslanec, odsúdiť, to je podľa mňa po prvé. A po druhé je otázka, či naozaj tento volebný podvod by sa nemal ešte dodatočne prešetriť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2019 11:39 - 11:39 hod.

Ján Podmanický
No, pán podpredseda, ja som sa len chcel spýtať, či pán predseda Ústavného súdu ide so svojou požiadavkou aj do prezidentského paláca. Len toľko som sa ho chcel spýtať. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2019 11:32 - 11:35 hod.

Ján Podmanický
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2019 19:01 - 19:02 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1574. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Otvorte rozpravu, pán podpredseda.
Skryt prepis
 

13.9.2019 18:50 - 18:50 hod.

Ján Podmanický
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2019 18:32 - 18:34 hod.

Ján Podmanický Zobrazit prepis
22. 10. 2010, 18.59
Kočner: "Zajtra môžem až o desiatej. Daj vedieť. Ďakujem."
Sulík, mimochodom, pán poslanec Baránik, pán poslanec zo SaS, pán poslanec Baránik, pán Sulík je predseda politickej strany SaS, vtedy bol predseda parlamentu. (Reakcia z pléna.) Ja vám len chcem doplniť vaše (reakcia z pléna), ja vám len chcem doplniť vaše informácie, tak tento pán predseda strany SaS odpovedal pánovi Kočnerovi. Sulík: "OK, ráno napíšem."
Kočner: "Teraz mi žena povedala, že cez víkend máme maliarov, takže lepšie by bolo v nedeľu večer."
Sulík: "V nedeľu večer máme Republikovú radu. Dám vedieť, kde by sme sa mohli stretnúť."
A teraz je to dôležité, pán poslanec. Kočner hovorí: "Bohužiaľ, mám informácie na môjho priateľa Juraja Drobu."
Nie je to náhodou poslanec, bývalý poslanec za SaS a súčasný predseda Bratislavského samosprávneho kraja za vašu stranu, pán Baránik?
"Zisťujem okolo toho viac," pokračuje Kočner, ale hnedáci to veľmi taja, ale ja to zistím, na to môžeš vziať jed. Ďuro je môj priateľ a majiteľ apartmánu v Residence hoteli" a tak ďalej.
Pán poslanec Baránik, koho priateľ je Marian Kočner?
Skryt prepis