Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.3.2017 o 10:49 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.3.2017 10:49 - 10:50 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Dobrý deň, vážené kolegyne, kolegovia. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 463. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajúce z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 5. mája 2017 a v gestorskom výbore do 9. mája 2017.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2017 14:51 - 14:53 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Igor, vďaka, začnem od konca. Ja som možno ešte niekedy taký útlocitnejší ako ty. Podobne oddnes fašisti. Nebudem hovoriť žiadna Ľudová strana Naše Slovensko, fašisti. 1 488, to môžte rozprávať, komu chcete! Magát na vašej kandidátke 88. Myslíte si, že sme sprostí?! Hanbite sa!
Druhá vec, k samotnému návrhu zákona. Naozaj s takýmito ľuďmi sa chcete spájať? Toto je demokracia? Od dvojkolovej k jednokolovej voľbe? Demokracia čosi stojí. Demokracia to nie je politický systém, to je brať do úvahy to, čo ľudia chcú, ale aj to, čo ľudia nechcú. A keď vyhrá jeden z desiatich kandidátov o kúsoček, tak možno 90 % ľudí ho nechcelo, ale vy preto, že zrušíte dvojkolovú voľbu, dosiahnete, že bude županom niekto, koho 90 % ľudí nechcelo. Nepočuli sme tu žiadnu odbornú debatu ohľadom nejakých volebných modelov. Bolo by o čom. Dá sa, samozrejme, myslím tým zo strany vlády alebo teda predkladateľov, lebo to dokonca nepredkladá ani vláda, ale my sme vlastne videli len nejaký politický záujem, zmeňme, urobme to, ušetríme. Viete, máme na sociálne úplatky vo forme vlakov zadarmo a podobných vecí, ale nemáme na demokraciu, nemáme na slobodu podľa vás. Pre vás je možno jednoduchšie povedať si, načo je druhé kolo, to stojí peniaze, nech sa kandidáti dohodnú mimo. No to je celá vaša politika. Mimo kamier, niekde v zákulisí sa dohodneme, kto čo bude na župe mať, aké budú posty, no a potom to jeden vyhrá.
My nechceme dohady zákulisné, nejaké kšefty, ale nech rozhodnú voliči, koho chcú a koho nechcú. A nech sú teda prvé kolo ako primárky. Naozaj vás vyzývam, neurobte to, neprelomte to veto, ale akceptujme tie pripomienky.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.2.2017 22:26 - 22:27 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem poďakovať obidvom reagujúcim za ich pripomienky. Samozrejme, že to, čo som hovoril, bola parafráza, ale naozaj si myslím, že je dôležité, aby sme tieto veci nebrali na ľahkú váhu. Nie je to v prvom rade boj medzi, ja neviem, Matovičom a Ficom alebo medzi opozíciou a vládou. Naozaj je to veľmi dôležité z toho hľadiska, ktoré som akcentoval, a to je kvôli ľuďom, špeciálne kvôli slabším.
A mne leží, a ja sa tým priznám, na srdci hlavne rozvoj Slovenska po stránke rodinnej a prodemografickej. A toto je vážna otázka. A myslím si, že aj tuto máme veľké zanedbanie a podobne, ako sa zanedbala tá regulácia a musela sa riešiť až po tom, ako sme naozaj búšili, ako konkrétne Igor Matovič veľmi silno búšil do tejto témy, tak až potom sa to pohlo. Tak dúfam, že budeme rovnako silne búšiť do tejto témy. A ja budem rád, ak ako následok nášho búšenia v akejkoľvek téme, či v otázke energií, či v otázke demografie, prorodinnej politiky, sa ktokoľvek, kto bude vládnuť, či to bude tento premiér alebo nejaký iný alebo ďalšia iná vláda, bude snažiť na to pamätať a urobiť to, čo je pre Slovensko nevyhnuté, a to, čo je pre Slovensko dobré. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.2.2017 22:16 - 22:23 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Príjemný dobrý večer, pani predsedajúca, pán navrhovateľ, pán spravodajca. Ja keď sa tak pozerám do Európy, ako to tam funguje, tak ja by som to skúsil zhrnúť a začať aj toto svoje vystúpenie vetou: sociálnodemokratický premiér, ktorý siahne na ceny energií, musí padnúť. Ja si myslím, že u nás veľa vecí, ktoré vidíme v Európe, nefunguje a že veci, ktoré by už mali ďalekosiahle následky, ak by sa udiali v rámci politickej scény, tak u nás tie následky nemajú. Naopak, to zachádza až do úplne opačného extrému. Videli sme to za posledné mesiace, prípadne roky toho dosť preto, že sa u nás nevznikne vyvodzovať zodpovednosť, politická zodpovednosť či už na úrovni ministra alebo aj premiéra a zostane len to na úrovni nejakého úradníka, aj keď z významnej inštitúcie, ako bol pán Holjenčík v rámci ÚRSO. Tak potom je to úloha opozície, aby také niečo urobila, aby nastavila zrkadlo a aby túto tému priniesla na pôdu parlamentu, tak ako to nakoniec ústavné procesy umožňujú.
Ja by som sa chcel zaoberať jednou vecou, ktorá súvisí aj s tým sociálnodemokratickým charakterom a súvisí aj s demografiou. Dobre som si všimol, ako Igor Matovič hovoril v tom úvodnom slove aj o negatívnom demografickom vývoji na Slovensku, o tom, že nám tu chýba, resp. oproti tomu trendu, ktorý bol na prelome 80., 90. rokov, že sa nám nenarodilo pol milióna detí, ktoré tu teraz chýbajú. Myslím, že keďže to nie je témou tejto schôdze, tak nemusím zachádzať do detailov, že o tom vieme, kde nám chýbajú. Ja som nedávno čítal takú štúdiu, ktorá ma veľmi zaujala a ktorá hovorí o tom, že krajina ako Slovensko, resp. presne Slovensko by vzhľadom na svoj reliéf, na svoje usporiadanie malo mať asi o 20 %, o 20 obyvateľov na km2 viac, čo v absolútnych číslach znamená, že tá hustota je dnes 110 obyvateľov na km2 a bolo by vhodné, keby mala 130 obyvateľov na km2. A takúto hustotu vlastne vidíme v Českej republike. V absolútnych číslach je to zhruba 1 milión obyvateľov. To znamená, že potrebovali by sme ten pozitívny rast.
A tu by som sa chcel zastaviť tak krátko práve k tomu prepojeniu demografie a energií. Je jasné, že ak máte väčšiu rodinu, tak máte aj väčšiu spotrebu, napríklad. Samozrejme, keď zoberieme úplne od maličkých detí, pranie plienok, práčka, chladnička a ďalšie mnohé veci. Takisto potrebujete väčší dom, kde sa spotrebuje viac elektrickej energie a ďalších energií, o ktorých hovoríme. To znamená, že ak siahame na ceny energií, resp. nestrážime ich, resp. nesnažíme sa, aby sa tieto ceny, aby naozaj nedopadali na tých najslabších, tak pôsobíme aj protirodinne.
Ak sa pozrieme do okolitých krajín, pozrieme sa do Českej republiky, aby sme teda zostali pri V4, a špeciálne možno aj do Maďarska a do Poľska, tak vidíme, že tam existuje ucelená rodinná politika. Nejde mi teraz o to, len aby som to nejak vyhrotil opozično-koalične, ale aj naozaj tak konštruktívne, že Slovensko potrebuje, aby sme sa takejto konštruktívnej, celkovej, komplexnej prorodinnej politike venovali. Demografia je len jednou z tých častí tejto rodinnej politiky, ale určite v rámci tej rodinnej politiky je potrebné, aby sa rozvíjala nejaká energetická podpora alebo podpora v oblasti energií práve pre rodiny s deťmi, pretože ony patria medzi tie najviac ohrozené. Mohli sme hovoriť alebo hovorili sme o dôchodcoch, ktorí samozrejme, tiež majú relatívne nízke príjmy, bola tu spomenutá tá chudobná vdova, ale podľa dát viem, že ešte viac sú takouto chudobou ohrozené mladé rodiny, a je pre nich veľmi významné, aká je cena energie.
Takže aj na túto prorodinnú, prodemografickú oblasť treba prihliadať, na tento aspekt treba prihliadať, ak hovoríme o cenách energií. A na Slovensku je to veľmi potrebné. Preto si myslím, že aj tuto je veľká zodpovednosť nielen nezvyšovať ceny energií, ale aj prihliadať na to, aby sme práve rodiny s deťmi špeciálne podporili. Ak chceme, aby bolo normálne, aby bolo trendom, že je normálne mať tri-štyri deti, pozor, nehovorím o tom, že každý má mať tri-štyri deti, alebo päť, alebo viac, je to, samozrejme, individuálna záležitosť každého jedného. Ale mnohí ľudia hovoria, že by radi prijali viac detí, ale jeden z argumentov, ktorý hovoria, že tie náklady, ktoré sú spôsobené starosťou o deti, ich výchovou, rozvojom tej rodiny, sú neúmerné. Samozrejme, nejaké náklady, nejaké ekonomické a sociálne okolnosti nie sú jediným dôvodom, prečo dnes je pôrodnosť na Slovensku okolo 1,5; sú tam, samozrejme, otázka vnútornej motivácie, otázka všeobecne zvládania rodiny, výchovy, manažmentu rodinných financií, ale určite nie malá čiastka, ktorá to ovplyvňuje, sú aj tie náklady na živobytie a ceny energie v rámci toho zohrávajú veľký význam.
Ja poviem osobne, že mňa sa teda tiež dotýkajú všetky tieto veci. Bývam na dedine, máme cirkulárku, máme trojfázový istič, kúrime na drevo, plyn a uvažovali sme, že v rámci toho si ešte doplníme aj nejaké prídavné elektrické kúrenie, čiže v každom prípade by sa ma to týkalo. Takže priznám sa, že som možno v strete záujmov, ale kvôli môjmu vlastnému účtu by som určite nešiel do odvolávania premiéra, lebo to je moja súkromná záležitosť. Ale chcel by som povedať, že ja budem teda hlasovať za vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky práve preto, že si myslím, že sociálnodemokratický premiér takto nemôže vystupovať, a práve preto, že je to aj podľa mňa veľmi negatívne vzhľadom na nedostatočnú alebo veľmi slabú prorodinnú politiku a v tejto oblasti sú tieto otázky veľmi zanedbané.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2017 14:44 - 14:46 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ako poznám z minulého volebného obdobia pani kolegyňu Janku Šípošovú, aj ako predseda poslaneckého klubu, tak viem, že pracuje naozaj veľmi konkrétne, vecne. Páči sa mi pri otázkach, možno ich nazvať aj ideologické alebo dokumentové, že presadzuje taký, alebo dáva prednosť klinickému prístupu. To znamená, že sa venuje naozaj tomu konkrétnemu človeku, konkrétnemu prípadu, ktorý treba riešiť. Myslím si, že otázka nejakých stratégií alebo nejakých dokumentov, na to máme vládu, na to máme aj teda parlament, máme tu výbor pre ľudské práva. Myslím, že pre ombudsmana je naozaj vhodné, aby išiel, ako sa hovorí, že po človeku, po prípade, po veci a uplatňoval, myslím, že dostatočne zadefinované ľudské práva, ktoré tu máme, ale ktoré, bohužiaľ, v praxi nie sú tak dodržiavané a tí ľudia majú problém, na koho sa obrátiť. Myslím, že keď sa obrátia na Janku Šípošovú, tak určite nájdu človeka, ktorý ich s otvorenými očami a ušami bude počúvať a bude riešiť veľmi prakticky a veľmi konkrétne ich situáciu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2017 9:34 - 9:36 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa doplnila taký ten sociálny a ženský pohľad na to, veľmi dobre, som rád a chcel by som podčiarknuť dve veci, ktoré ma zaujali, a to, že tento návrh je krok vpred. Máme nejaký cieľ, cieľom je voľná nedeľa. Prednedávnom sme v prvom čítaní schválili zákon o voľných štátnych sviatkoch, samozrejme, ten výraz voľný používam teda v tom duchu, ako ho používa aj ten zákon, teda hovoríme o maloobchodnom predaji. Takže je to krok vpred k cieľu, ktorým je voľná nedeľa. Ja vo svojom svedomí vnímam, že vždy podporím rád niečo, čo je krokom dobrým smerom, čo zlepšuje situáciu. Situácia je dnes zlá, ako hovorila aj pani kolegyňa Jurinová, sme na špici, čo sa týka sobotnej, nedeľnej práce, nočnej práce, takže toto je krok lepším smerom.
Zároveň druhú vec, ktorú chcem podčiarknuť, je, že naozaj rodina potrebuje podporu spoločnosti. Nejde o to, že by spoločnosť mala diktovať rodine niečo úplne iné, než rodina chce. Drvivá väčšina rodín pokladá voľnú nedeľu za prínosnú, za potrebnú a nie sú nadšení z toho, že musia opúšťať svoje rodiny a ísť do práce. Špeciálne v dnešnej dobe, ktorá má málo takých tých prirodzených rytmov, prirodzených cyklov. Je dobré, ak tie najzákladnejšie dodržiavame a podporujeme aj z hľadiska spoločnosti. A pritom nejde len o dobro tej jednej konkrétnej rodiny alebo tých jednotlivcov v nej, ale celej spoločnosti. My máme aj názov, že deň pracovného pokoja, nech je nedeľa dňom pokoja. Keď je naozaj pokoj, použijem ten čechizmus - kľud, keď ľudia nemusia behať hore-dole, keď ustane aj doprava aj rôzne práce a nastane príležitosť naozaj stíšiť sa, oddýchnuť si, byť spolu. Takže keď má každý iný voľný deň, nie je to také jednoduché. Preto je dobré zjednotiť sa v našich krajinách, nedeľa je tá najprirodzenejšia. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2017 9:24 - 9:26 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem aj kolegom za reakcie. Ak ma poznáte, tak viete, že pre mňa je nedeľa deň odpočinku a ako veriaceho kresťana je deň pánov a ja osobne ani naša rodina v nedeľu nenakupujeme a nepracujem, dokonca, ak ma pozvú do nejakej relácie, tak sa krútim ako had, lebo nie som nadšený z toho, že by som v nedeľu mal ísť preč od rodiny. Keďže nebývam v Bratislave, tak je to trocha komplikovanejšie.
Ale musíme brať ohľad na realitu. Rodiny sú rôznorodé. Niektorým to naozaj vyhovuje trochu ináč, preto prichádzame s týmto kompromisným návrhom. Myslím si, že drvivá väčšina rodín na Slovensku uvíta a pokladá za bežnú, normálnu, štandardnú voľnú nedeľu, to znamená bez ohľadu na to, či už navštevujú bohoslužby alebo nie, sú ako rodina spolu, spolu sa naobedujú.
Ďakujem kolegovi Maroszovi, ktorý hovoril o potrebe spoločného stolovania, ktoré buduje tie sociálne väzby a naozaj cez ten pracovný týždeň je tých príležitostí dosť málo. Je to rozbehané a tam ľudia používajú ten výraz "nie je čas, nedá sa". Tak je dobré, ak vytvoríme priestor, aby sa dalo aspoň v tú nedeľu, ktorá je v našich, v našich krajinách zaužívaná ako taký overený deň odpočinku a dodržiava ten prirodzený rytmus tých siedmich dní.
Na druhej strane tento návrh je ponukou na kompromis. To znamená, že aj ľudia, ktorí chcú ten čas tráviť inak, dokonca prípadne aj tým nákupom, tak stále tú možnosť majú. Čiže za mňa osobne pokladám nedeľu za deň voľna, aj pracovného, ale podporujeme tento návrh, pretože môže pomôcť tej rôznorodosti a je krokom k reálnemu riešeniu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2017 9:13 - 9:20 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Dobré ránko, požehnaný pekný deň prajem. Už aj vzhľadom na to, že mám desať minút, tak budem stručný. Čo sa týka tohto návrhu, tak chcem povedať, že ho teda podporujeme, samozrejme, a je to náš spoločný návrh, ktorý teda predložil Igor Matovič.
K tomuto návrhu by som povedal dva také výrazy. Zlá situácia, dobrá skúsenosť. Zlá situácia na Slovensku, dobrá skúsenosť v najbližšom zahraničí. Už bolo spomenuté napríklad Rakúsko. Zlá situácia u nás s nedeľnou prácou. Naozaj sme na špici, na úplnom špici práce v nedeľu, vo sviatky, takisto aj v nočnej práci a treba teda niečo s tým robiť. Nie je to len otázka nejaká náboženská, ideologická alebo otázka nejakého názoru rôznych skupín, ale je to otázka aj sociálna a ekonomická. Jednak, že je to tak nastavené, jednak, že ľudia cítia potrebu pracovať potom aj v tieto dni, respektíve nemajú veľmi na výber. Takže tá situácia je zlá, treba s ňou niečo robiť.
Tak, ako povedal Igor Matovič, náš problém nie sú štátne sviatky. Áno, podporili sme to, pretože je to krok určitým smerom. Samozrejme, nebudeme sa brániť tomu, ak na Vianoce alebo na Veľkú noc sa rozšíri možnosť ľudí mať voľno a nemusieť ísť do obchodu v prípade predavačov alebo predavačiek, ale týchto sviatkov je niekoľko počas roka, niektoré z nich pripadajú na pracovný týždeň, Igor spomínal šesť až sedem počas roka to môže vyjsť a má to svoje úskalia ekonomické, ktoré predkladateľ dobre vysvetlil. Naproti tomu nedeľa je samozrejme cyklická, opakujúca sa, pravidelná každých sedem dní, aspoň teda u nás na Slovensku a v našom gregoriánskom kalendári a je to 52, poťažmo 53 nedieľ v kalendárnom roku.
Takže tá situácia je zlá. Keď sa pozrieme smerom na západ do krajín, ako je Rakúsko, napríklad Nemecko, ktoré je naším najväčším obchodným partnerom, tak tam vidíme, že tá regulácia toho obchodného predaja tam je dlhodobá, vyskúšaná. Teraz otázka je, dobre, či je to potrebné, pretože ctení kolegovia liberáli argumentujú tým, že nech si ľudia vyberú a nech sa rozhodnú, či chcú nakupovať alebo nechcú nakupovať. S tým, samozrejme, súhlasím, len chcem povedať, že to možno platí vtedy, ak hovoríme o dospelých ľuďoch, ak na človeka pozrieme ako na individualitu. Špeciálne rodina je skupina ľudí, ktorá je veľmi špecifická, ktorá je potrebné, aby bola chránená aj nejakým spôsobom spoločensky. Prečo? No pretože v rodine sa stretáva muž a žena, rodičia a deti, ak je tá rodina viacgeneračná, tak aj niekoľko generácií, aj ľudia ako starí rodičia alebo potom aj malé deti spolu s dospelými a je naozaj veľmi náročné, špeciálne v dnešnom životnom štýle, v dnešnej dobe nájsť taký čas, keď aj deti majú voľno v škole, aj dospelí nie sú v práci a myslím si, že je veľmi dobré, ak spoločnosť podá pomocnú ruku.
Navyše tento návrh tak, ako je podaný, je naozaj kompromisný. Nie je absolutistický, aj keď ja si viem predstaviť aj taký úplný, úplné obmedzenie, úplnú reguláciu nedeľného predaja, ale určite tento návrh je kompromisný v tom, že ak niekto má - ako to Igor nazval - nakupovacie potreby a nevie ich zrealizovať cez týždeň, tak podľa tohto návrhu, keď by bol schválený, tak má možnosť tieto problémy si vyriešiť. Na druhej strane dáva dostatočný priestor rodine na to, aby skutočne mohla byť spolu veľkú časť dňa.
Znova ak sa vrátim k takej tej liberálno-konzervatívnej argumentácii, tak štát, spoločnosť už dnes reguluje mnohé veci, pri ktorých by sme teoreticky mohli nechať tie veci na trh alebo na to, že teda ľudia sú predsa dospelí, zrelí, rozhodnú sa. Napriek tomu to štát nerobí a ide tým smerom dosť prísne. Spomeniem napríklad oblasť zdravotnej prevencie, kde v zásade ak, ak nechodíte napríklad na preventívne prehliadky u zubára, tak znášate potom nejaké následky. Takisto sa uvažuje o tom, že viac sa budú postihovať následky nejakého dobrovoľne škodlivého zdravotného správania, ako fajčenie alebo zlé stravovanie, nadváha a tak ďalej.
Oblasť, kde táto štátna regulácia je úplne jasná a rozširuje sa a pokladám, ja osobne ju pokladám za správnu, je oblasť ekológie. Napríklad triedenie odpadu. Skutočne u nás na Slovensku treba, aby sme v tom vážne pokročili, zaostávame za vyspelým svetom a aj pod hrozbou pokuty, respektíve zvýšených cien za netriedený odpad, je to správne. Alebo prípad emisie áut, kde sa stále zvyšujú nejaké normy, aj keď niekedy, keď to sa preháňa do určitého extrému, tak to môže spôsobiť skôr nejaké podvodné konanie, ako sme videli v niektorých kauzách. Ale vo všeobecnosti princíp, že nenecháme len na ľudí to, že teda keď majú na veľkú spotrebu, tak nech to žere 20, 30 litrov a nech to dymí jak traktor alebo ako tank, takže obmedzujeme to.
Preto si myslím, že aj v oblasti prorodinného správania, spoločenského správania je dobré mať určitú reguláciu, zvlášť v prípade, že nejde o nejaké potreby, ktoré sa nedajú obísť. Aby bolo jasné, nehovoríme o tom, že nebude prevádzka v nemocniciach alebo v nejakých vybraných, v nejakých vybraných prevádzkach, kde to ľudia naozaj potrebujú a kde to nie je vo veľkej miere.
Takže dobrá skúsenosť, ktorú vidíme vo svete, ktorá by mohla pomôcť rodine, ktorá by mohla pomôcť zladiť tie rozbehané kalendáre otcov, mám, detí, možno aj starých rodičov, je vlastne aj to ponúknutie tej nedele ako takého dňa oddychu a dňa rodiny a v tomto kompromisnom návrhu zároveň to necháva aj otvorené dvere na dohodu o tom, v akej miere by to malo byť, ale dôležité je, že neriešime len sviatky, ktoré sa vyskytujú veľmi nepravidelne a v oveľa menšej miere, ale pravidelný rytmus siedmich dní, teda aj nedele, ktoré sú pre rodinu oveľa dôležitejšie a sú teda dôležitejšie aj pre štát.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.2.2017 11:02 - 11:03 hod.

Richard Vašečka Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Mám dva návrhy. Jeden, so súhlasom troch poslaneckých klubov žiadam o presunutie bodov programu č. 50 a č. 51, tlače 364 a 378, na nasledujúcu schôdzu. Odôvodnenie: zdravotný stav predkladateľov, respektíve povereného poslanca.
A druhý, tiež so súhlasom troch poslaneckých klubov, žiadam o presunutie bodov programu č. 48 a č. 52, čo sú tlače 373 a 408, na nasledujúcu schôdzu. Odôvodnenie: v týchto bodoch rokujeme s ministerstvom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.12.2016 11:15 - 11:15 hod.

Richard Vašečka
Ďakujem veľmi pekne.
Ja by som chcel využiť príležitosť a oznámiť váženým členom Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, že bude dnes zasadnutie výboru výjazdové na ministerstve obrany. Mikrobus bude pristavený 12.05 pred budovou Národnej rady.
Ďakujem.
Skryt prepis