Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

26.6.2019 o 16:25 hod.

Bc.

Stanislav Drobný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 26.6.2019 16:25 - 16:30 hod.

Stanislav Drobný
 

Vystúpenie v rozprave 26.6.2019 15:55 - 15:59 hod.

Stanislav Drobný
 

Vystúpenie v rozprave 26.6.2019 15:55 - 15:59 hod.

Stanislav Drobný
 

Vystúpenie 26.6.2019 15:48 - 15:50 hod.

Stanislav Drobný
 

Vystúpenie 26.6.2019 15:38 - 15:40 hod.

Stanislav Drobný
 

Vystúpenie 26.6.2019 15:38 - 15:40 hod.

Stanislav Drobný
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.6.2019 10:47 - 10:50 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Marián Kotleba, Martin Beluský a Stanislav Drobný. Cieľom návrhu zákona je zabezpečenie jednoznačnej informovanosti spotrebiteľa o tom, že potravinový výrobok obsahuje suroviny z geneticky modifikovaných organizmov. Geneticky modifikovaný organizmus je organizmus, ktorého genetický základ bol zmenený pomocou génových technológií. V praxi sa zvyčajne vyberie úsek DNA (nositeľky genetickej informácie) z jedného organizmu a vloží do DNA organizmu iného. To je možné uskutočniť aj medzi nepríbuznými druhmi, je dokonca možný prenos DNA z rastlín do zvierat a naopak.
Od pestovania a chovu geneticky modifikovaných organizmov sa očakáva predovšetkým vyššia produkcia potravín, nižšie náklady pri ich výrobe a spracovaní a v niektorých prípadoch aj zlepšenie kvality potravín.
Mnohí vedci však upozorňujú na riziká ohľadom nepredvídateľnosti dôsledkov pri výrobe a konzumácií takýchto potravín. Môže nastať zvýšený výskyt rôznych chorôb u ľudí i zvierat, zvýšený výskyt alergií, rezistencia patogénov voči antibiotikám, ohrozenie prírodných ekosystémov a mnohé iné nežiadúce dôsledky. Každá genetická modifikácia je svojím spôsobom jedinečná podľa materiálu, ktorý sa spája. Následne niektorá geneticky modifikovaná potravina môže byť neškodná iná naproti tomu vysoko riziková. Spotrebiteľ by mal preto mať k dispozícii už na prvý pohľad jasnú informáciu o prítomnosti geneticky upravovaných surovín v potravine. Ostane potom na ňom aby sa rozhodol, či si konkrétnu potravinu kúpi aj s obsahom geneticky modifikovaných surovín alebo dá prednosť potravine získanej bez genetickej modifikácie. Nie je v spoločenskom záujme aby sa potravina z geneticky modifikovaných surovín predávala v niektorých prípadoch len vďaka tomu, že sa výrobcovi podarilo danú informáciu pred spotrebiteľom skryť niekde v miniatúrnom texte o menej významných vlastnostiach výrobku. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.6.2019 18:56 - 18:58 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o podpore zachovania územia s rozptýleným osídlením a jeho obyvateľov, tlač 1538. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti , Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a gestorský výbor do 9. septembra 2019 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní. Pán predsedajúci, otvorte prosím všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 11:30 - 11:31 hod.

Stanislav Drobný
Ďakujem za slovo. Stando, myslím, že si to našim kolegom SaS zrozumiteľne vysvetlil a na názorných príkladoch ukázal kam siaha ich tzv. odbornosť, ktorou sa tu akože prezentujú. Poukázal si aj na odlišný uhol pohľadu na pojem zdravý rozum. Ich liberálne vnímanie a prezentovanie pojmu zdravý rozum sa pre väčšinovú časť rozumnej spoločnosti javí ako zbohom zdravý rozum. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 11:08 - 11:10 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Nechcel som reagovať, ale musím. Vážená pani kolegyňa Zimenová, nestačím sa čudovať a som v nemom úžase. Mám len jednu otázku. Vy si uvedomujete, že sa nachádzate a rečníte v budove Národnej rady Slovenskej republiky? Opakujem, Slovenskej republiky. Lebo ako vás počúval ako aj vašich kolegov zo strany SaS som nadobudol pocit, že sedím asi v budove Národnej rady nejakej nesvojprávnej multikulty krajiny. Dúfam, že ste pochopili, čo som vám chcel tým povedať ja nechápavý, ako ste sa vyjadrili o tých, ktorí sa snažia chrániť vlastný štátny jazyk a nesúhlasia s vašou liberálnou protinárodnou aktivitou ohrozujúcou používanie štátneho jazyka. Ďakujem.
Skryt prepis