Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Prednesenie interpelácie

22.5.2019 o 9:09 hod.

Bc.

Stanislav Drobný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Prednesenie interpelácie 22.5.2019 9:09 - 9:11 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, nasledujúca interpelácia je určená ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky Gáborovi Gálovi.
Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu.
V zmysle zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, Zbor väzenskej a justičnej stráže, ďalej budem používať len skratku ZVJS, je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní zákonom vymedzené úlohy, pričom je podriadený ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky. ZVJS prezentovala svoj zámer získať nové karabíny v štandardnom kalibri 9 mm Luger s tým, že tieto majú nahradiť zastaralé samopaly, vzor 58, ktoré sú pre potreby ZVJS v niektorých aplikáciách nevyhovujúce. Ako protihodnotu mal ZVJS ponúknuť staršie zbrane, ktoré má alebo mal vo svojom majetku, pričom slovenský výrobca vyjadril o tento spôsob zámeny záujem.
Samotný proces mal prebehnúť formou verejnej súťaže tak, aby sa mali možnosť zapojiť i ďalší záujemcovia. Víťaz sa mal vybrať podľa kritérií
===== (6.)
... mal ZVJS ponúknuť staršie zbrane, ktoré má alebo mal vo svojom majetku, pričom slovenský výrobca vyjadril o tento spôsob zámeny záujem. Samotný proces mal prebehnúť formou verejnej súťaže tak, aby sa mali možnosť zapojiť i ďalší záujemcovia. Víťaz sa mal vybrať podľa kritérií najväčšej protihodnoty za balík použitých zbraní.
Dňa 4. 9. 2018 sa na strelnici Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Leopoldov uskutočnila prezentácia produktov slovenského výrobcu v kalibri 9 mm Luger. Prezentácia sa uskutočnila na žiadosť ZVJS a zúčastnil sa jej i generálny riaditeľ generál Ing. Milan Ivan. Počas prezentácie sa zástupcovia ZVJS vyjadrovali k predvádzaniu výrobkov veľmi kladne, a to i po prezentácii s praktickou ukážkou, pričom nemali žiadne výhrady ani pripomienky. Napriek tomu, že už od vyššie uvedenej prezentácie uplynulo viac ako osem mesiacov, súťaž vypísaná nebola.
Na základe vyššie uvedených skutočností si vám preto dovoľujem položiť nasledovné otázky,
1. Má ešte aktuálne ZVJS záujem o prezbrojenie na karabíny v kalibri 9 mm Luger?
2. V akom stave sa v súčasnosti nachádza súťaž na získanie karabín v štandardnom kalibri 9 mm Luger výmenou za zastaralé zbrane, pištole a revolvery vo výzbroji ZVJS?
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 22.5.2019 9:09 - 9:11 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, nasledujúca interpelácia je určená ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky Gáborovi Gálovi.
Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu.
V zmysle zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, Zbor väzenskej a justičnej stráže, ďalej budem používať len skratku ZVJS, je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní zákonom vymedzené úlohy, pričom je podriadený ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky. ZVJS prezentovala svoj zámer získať nové karabíny v štandardnom kalibri 9 mm Luger s tým, že tieto majú nahradiť zastaralé samopaly, vzor 58, ktoré sú pre potreby ZVJS v niektorých aplikáciách nevyhovujúce. Ako protihodnotu mal ZVJS ponúknuť staršie zbrane, ktoré má alebo mal vo svojom majetku, pričom slovenský výrobca vyjadril o tento spôsob zámeny záujem.
Samotný proces mal prebehnúť formou verejnej súťaže tak, aby sa mali možnosť zapojiť i ďalší záujemcovia. Víťaz sa mal vybrať podľa kritérií
===== (6.)
... mal ZVJS ponúknuť staršie zbrane, ktoré má alebo mal vo svojom majetku, pričom slovenský výrobca vyjadril o tento spôsob zámeny záujem. Samotný proces mal prebehnúť formou verejnej súťaže tak, aby sa mali možnosť zapojiť i ďalší záujemcovia. Víťaz sa mal vybrať podľa kritérií najväčšej protihodnoty za balík použitých zbraní.
Dňa 4. 9. 2018 sa na strelnici Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Leopoldov uskutočnila prezentácia produktov slovenského výrobcu v kalibri 9 mm Luger. Prezentácia sa uskutočnila na žiadosť ZVJS a zúčastnil sa jej i generálny riaditeľ generál Ing. Milan Ivan. Počas prezentácie sa zástupcovia ZVJS vyjadrovali k predvádzaniu výrobkov veľmi kladne, a to i po prezentácii s praktickou ukážkou, pričom nemali žiadne výhrady ani pripomienky. Napriek tomu, že už od vyššie uvedenej prezentácie uplynulo viac ako osem mesiacov, súťaž vypísaná nebola.
Na základe vyššie uvedených skutočností si vám preto dovoľujem položiť nasledovné otázky,
1. Má ešte aktuálne ZVJS záujem o prezbrojenie na karabíny v kalibri 9 mm Luger?
2. V akom stave sa v súčasnosti nachádza súťaž na získanie karabín v štandardnom kalibri 9 mm Luger výmenou za zastaralé zbrane, pištole a revolvery vo výzbroji ZVJS?
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 16:07 - 16:10 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, veľmi často počúvame, ako sa Slovensku darí a ako sa jeho obyvateľom dobre žije. Vláda rovnako ako mainstreamové médiá sa však často vyhýbajú komentovať ukazovatele, ktoré ukazujú niečo iné. Jedným z veľmi nepriaznivých ukazovateľov sú exekúcie. Iste je veľa exekúcií, ktoré si občan spôsobil sám svojím štýlom života. Avšak je tu aj veľký podiel viny systému, keďže v posledných rokoch riešime na Slovensku takmer milión fyzických osôb v exekúcii. Je to alarmujúce číslo a to číslo zákonite nemôžu tvoriť len osobné chyby jednotlivcov. Veď tu ide o osemnásťpercentnú mieru exekvovaných v Slovenskej republike a to číslo by bolo ešte vyššie, ak by sme ho počítali z dospelých obyvateľov. To znamená, že jeden zo šiestich ľudí, ktorých denne má alebo v nedávnej dobe mal niečo dočinenia s exekúciou. V niektorom regióne je ich viac, inde menej, ale aj tak je to celkovo katastrofa.
Vysoko hodnotím všetky snahy riešiť túto problematiku. Nech už prebehli na úrovni vlády alebo tu v parlamente. Stále je ale čo zlepšovať. Problematika exekúcií má rovnako ľudský, ako aj ekonomický rozmer. Ak má Slovensko prosperovať, tak potrebuje mať spokojných občanov, ľudí aktívne a efektívne ekonomicky činných. Občan, ktorý žije v absolútnej chudobe, ubitý existenčnými starosťami, ten sa nemôže plne angažovať ako tvorca hodnôt, pretože mnoho z jeho potenciálu pohltí každodenný boj o základné prežitie.
Plne si uvedomujem, že v exekúciách sú dve strany mince. Je tu dlžník a je tu veriteľ. Pritom ten veriteľ nemusí byť len nejaký úžerník, ale rovnako ním môže byť občan - podnikateľ, ktorého nezaplatenie faktúry dostalo do druhotnej platobnej neschopnosti.
Predkladaný návrh rieši malú časť tejto širokej problematiky. Prijatie tohto návrhu nemôže byť na škodu ani jednej strany. Ak sú splnené podmienky na zastavenie exekúcie, tak s tým...
===== a to nielen v záujme svojom, ale aj v záujme spoločnosti. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 16:07 - 16:10 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, veľmi často počúvame, ako sa Slovensku darí a ako sa jeho obyvateľom dobre žije. Vláda rovnako ako mainstreamové médiá sa však často vyhýbajú komentovať ukazovatele, ktoré ukazujú niečo iné. Jedným z veľmi nepriaznivých ukazovateľov sú exekúcie. Iste je veľa exekúcií, ktoré si občan spôsobil sám svojím štýlom života. Avšak je tu aj veľký podiel viny systému, keďže v posledných rokoch riešime na Slovensku takmer milión fyzických osôb v exekúcii. Je to alarmujúce číslo a to číslo zákonite nemôžu tvoriť len osobné chyby jednotlivcov. Veď tu ide o osemnásťpercentnú mieru exekvovaných v Slovenskej republike a to číslo by bolo ešte vyššie, ak by sme ho počítali z dospelých obyvateľov. To znamená, že jeden zo šiestich ľudí, ktorých denne má alebo v nedávnej dobe mal niečo dočinenia s exekúciou. V niektorom regióne je ich viac, inde menej, ale aj tak je to celkovo katastrofa.
Vysoko hodnotím všetky snahy riešiť túto problematiku. Nech už prebehli na úrovni vlády alebo tu v parlamente. Stále je ale čo zlepšovať. Problematika exekúcií má rovnako ľudský, ako aj ekonomický rozmer. Ak má Slovensko prosperovať, tak potrebuje mať spokojných občanov, ľudí aktívne a efektívne ekonomicky činných. Občan, ktorý žije v absolútnej chudobe, ubitý existenčnými starosťami, ten sa nemôže plne angažovať ako tvorca hodnôt, pretože mnoho z jeho potenciálu pohltí každodenný boj o základné prežitie.
Plne si uvedomujem, že v exekúciách sú dve strany mince. Je tu dlžník a je tu veriteľ. Pritom ten veriteľ nemusí byť len nejaký úžerník, ale rovnako ním môže byť občan - podnikateľ, ktorého nezaplatenie faktúry dostalo do druhotnej platobnej neschopnosti.
Predkladaný návrh rieši malú časť tejto širokej problematiky. Prijatie tohto návrhu nemôže byť na škodu ani jednej strany. Ak sú splnené podmienky na zastavenie exekúcie, tak s tým...
===== a to nielen v záujme svojom, ale aj v záujme spoločnosti. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 15:58 - 16:01 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, stratiť jedného z rodičov je ľudské, ľudsky ťažké aj v časoch, keď sme dospelí a zabezpečení a nie ešte v čase, keď je dieťa alebo mladý človek odkázaný na jeho príjem. Zvyčajne to znamená ďalšie roky života na pokraji chudoby, koniec snov o štúdiu a kariére vo svojom vytúženom odbore. Ak by pomoc štátu umožnila týmto mladým ľuďom doštudovať, tak už môžeme hovoriť nielen o pomoci, ale v plnej miere o investovaní do ľudských zdrojov.
Financie Slovenskej republiky určite neohrozí zvýšenie vdovského, vdoveckého a sirotského dôchodku na plnú sumu starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zosnulý manžel, manželka ku dňu smrti. Starostlivosť o nezaopatrené dieťa ostáva podmienkou vyplácania vdovského dôchodku v plnej výške, čo zabezpečuje § 74 ods. 3 písm. a) zákona o sociálnom poistení. Dôchodky na Slovensku sú vo všeobecnosti nízke, čo ovplyvňuje sumy vyplácané v týchto prípadoch. Na druhej strane občanom Slovenska čoraz viac vstupuje do života drahota, čo naozaj už nejde prekryť propagandou, krásnymi grafmi a štatistickými údajmi.
Spoločensko-politická diskusia, ako aj konkrétne kroky vlád v Európe sa v posledných rokoch výrazne točia okolo migračného toku, okolo kvót na povinné presídľovanie migrantov, sankcií za odmietanie kvót a podobne. Pritom sa nedá nevidieť, že nevyhnutné náklady na financovanie migračného toku nie sú pre Brusel, ako pre slovenských či európskych promerkelovských politikov problém, ktorý by im stál za zmienku. Ak je niečo pre politické elity v pozadí systému žiadané, vtedy sa peniaze vždy nájdu. Ak ide o radového nepreferovaného občana, vtedy systém hľadá množstvo dôvodov na to, aby tento platca daní dostával čo najmenej podpory od štátu.
Výdavky na naše navrhované zvýšenie by spoločnosť nemala problém si kompenzovať inde. Máme veľa iných výdajov v štáte, ktoré sú, ak nie priam škodlivé, tak minimálne zbytočné a neužitočné. Tým nemyslím len na čoraz viac prebujnelé dotovanie rôznych politických aktívnych mimovládok zo štátneho rozpočtu, ktoré sú popri tom štedro dotované aj zo zahraničia. Snáď v každej oblasti použitia verejných zdrojov by sme našli rezervy v ich efektívnosti.
Iste sa nájde spôsob, ako časť z ušetrených zdrojov previesť na Sociálnu poisťovňu za účelom podpory sirôt, ako aj vdov a vdovcov starajúcich sa o nezaopatrené dieťa. Podporme preto našu budúcnosť, naše deti, ktoré sa nie vlastnou vinou dostali do nešťastnej situácie.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 15:44 - 15:46 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, návrh zákona rieši problematickú časť súčasného legislatívneho riešenia náhrady trov konania, podanie sťažnosti proti rozhodnutiu súdu o určenie výšky trov nemá v súčasnosti odkladný účinok na splatnosť trov konania protistrane. Ak súd rozhodne o oprávnenosti sťažnosti povinného a na základe jeho sťažnosti zníži výšku trov konania, vtedy si povinný musí nárokovať vrátenie určenej časti vyplatených trov konania od protistrany. Tento proces trvá častokrát niekoľko týždňov a pre povinného platiteľa trov to môže znamenať výrazne zaťažujúci zásah do jeho aktuálnych majetkových pomerov. Oveľa jednoduchšie je, ak by povinnosť plnenia nastala až po skončení konania o sťažnosti. Dá sa očakávať, že protistrany v spore sú strany znepriatelené. Ak by tomu bolo inak, tak by spravidla nepotrebovali k vyriešeniu sporu súd. Následne je možné očakávať aj rôzne obštrukcie pri plnení záväzku vrátiť rozdiel medzi pôvodnou a novo určenou výškou trov konania. Nemusí ísť len o konanie úmyselne plánované. Stupňujúca sa ekonomická kríza zasahuje širšie vrstvy obyvateľstva, pre ktoré naozaj do písmena platí, že zo štatistík a grafov o ekonomickom raste sa nenaje, ani nenasýti. Čoraz viac ľudí sa potáca na hranici chudoby a každý výdaj navyše znamená pre ich rodinný rozpočet katastrofu, často aj nutnosť sa zadĺžiť. Nebolo by preto v dnešnej dobe nič prekvapujúce na tom, ak by osoba povinná peniaze vrátiť mala s ich vrátením problém, pretože ich už medzitým použila na niečo iné. Rýchle konania o sťažnosti by riešilo mnohé, ale na druhej strane rýchlosť nesmie byť nadradená spravodlivosti. Preto, čím menej takýchto trecích plôch budeme mať v našom právnom systéme, tým lepšie pre Slovensko a jeho občanov. Tu nejde iba pohľad na úrovni jednotlivca, ale aj o celospoločenský záujem. Nemôžu rozvíjať svoj potenciál ľudia zahltení existenčnými starosťami, občania potácajúci sa na hrane existencie. Následne je ich prínos pre našu spoločnosť nižší ako je ich potenciál. To musíme mať na pamäti a nielen pri tomto zákone. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 15:36 - 15:39 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa každý môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde. Rovnako aj Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd deklaruje právo na spravodlivé súdne konanie. V čl. 6 ods. 1 dohovoru sa uvádza, citujem: "Každý má právo na to, aby jeho vec bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach alebo záväzkoch alebo o akéhokoľvek trestnom čine, z ktorého je obvinený.", koniec citátu.
Pri pohľade na zlú súčasne znenie zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch vidíme, že toto garantované právo je právom občana pokiaľ ten má dostatok finančných zdrojov na účte. V dnešnej demokracii sme svedkami toho, ako sme si všetci rovní a tí majetnejší sú rovnejší. Príloha k zákonu obsahuje sadzobník súdnych poplatkov. Tam je to hlavne v bode A., podľa ktorého je sadzba poplatku 6 % z ceny predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu. Často môže ísť o sumu, na ktorú poškodený občan nemá prostriedky a v tej chvíli je pre neho tak Ústava Slovenskej republiky, ako aj Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd iba kusom papiera potlačenom písmenami.
Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch preto uvádza v § 4 prípady, kedy si súdny poplatok nevyžaduje, napríklad v odseku 2 písm. c) sú okrem iných od poplatku oslobodené aj niektoré typy mimovládnych organizácií angažujúcich sa v politike. Ak môžu byť oslobodené od súdnych poplatkoch tieto mimovládne organizácie, máme za to, aby poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku boli oslobodení od povinnosti platenia predmetného súdneho poplatku. Je to v záujme právne štátu, aj sociálnej spravodlivosti.
Ak vieme, dôchodcovia sú vo všeobecnosti nízkopríjmovou skupinou obyvateľstva, ktorá je zároveň častým terčom pre rôznych špekulantov a nemorálnych osôb, ktorí využívajú ich bezbrannosť v snahe obrať ich o ich posledný majetok. Ak ostatnú bez prostriedkov ťažko sa pravdy domôžu. Preto oslobodenie od súdnych poplatkov je v prípade nízkopríjmových dôchodcov oveľa dôležitejšie než je tomu u mimovládnych organizácií. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 4.4.2019 15:55 - 15:57 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, nasledujúca interpelácia je určená ministrovi financií Slovenskej republiky Petrovi Kažimírovi.
Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu. Podľa zákona 368/2018 Z. z., ktorý vstúpil do účinnosti 1. 1. 2019, Finančná správa Slovenskej republiky zavádza projekt online napojenia všetkých registračných pokladníc na portál Finančnej správy s názvom eKasa. Aj keď cieľ eKasy je pochopiteľný, spôsob jeho dosiahnutia vyvoláva otázky. Množstvo podnikateľov je opätovne nútených meniť na vlastné náklady svoje registračné pokladnice. To znamená, nielen kúpiť nové pokladnice, ale aj preškoliť personál, výrobcovia počítačových programov musia upraviť rozhrania a podobne. To je len časť problémov a termín 1. 7. 2019, kedy podnikateľ musí mať novú pokladnicu, sa rýchlo blíži. Pokladnice musia mať certifikát a prvý bol vydaný 15. marca a až 26. marca bol certifikovaný väčší počet pokladníc. Na základe vyššie uvedených skutočností si vám preto dovoľujem položiť nasledovné otázky.
1. Naozaj bolo nutné takto hnať široký okruh podnikateľov do náhlej výmeny zariadení, keď dnes sú už povinné fiškálne pokladnice?
2. Nedala sa situácia riešiť tak, že povinnosť mať eKasu, pokladnicu, by mal len ten, komu v súčasnosti používaná fiškálna pokladňa skončí životnosť?
3. Bude do 1. júla dostatok nových alebo modernizovaných pokladní pre každého? Zamýšľal sa predkladateľ zákona vôbec nad otázkou technického zabezpečenia?
4. Nebolo by pri tomto stave vecí namieste predĺžiť termín zavedenia eKasy, aby to šlo bez stresu?
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.4.2019 10:34 - 10:38 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Odcitujem problémovú časť ústavy. "Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky." Pýtam sa, je to ešte nezávislý štát, ak nad zákonmi nášho štátu sú predpisy zo zahraničia?
Socializmus deklarujeme ako nedemokratické a diktátorské zriadenie, napriek tomu také ustanovenie o prednosti cudzích právnych predpisov v Ústave Československej socialistickej republiky nenájdeme. Často počúvame, že Československá socialistická republika bola v područí Sovietskeho zväzu, bola okupovanou krajinou. Pochádzam z rodiny, ktorá bola v tých časoch označená za politicky nespoľahlivú, a ako mladý človek som sa musel vyrovnávať s dôsledkami z tohto vyplývajúcimi. Ak si pozrieme vtedajšiu socialistickú ústavu, bolo tam všetko možné. Písalo sa tam o súdružskej spolupráci so Sovietskym zväzom a ostatnými krajinami svetovej socialistickej sústavy. Ale nikde sa tam nepísalo o prednosti zákonov Sovietskeho zväzu. Socialistická ústava nemala v sebe nič o nadradenosti predpisov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, známej pod skratkou RVHP, nad zákonmi Československa. K tomu ešte treba dodať, že ani Sovietsky zväz, ani RVHP nám sem nevnucovali kvóty na migrantov a požiadavky na ich nadštandardné zabezpečenie. To sa ľahko môže udiať práve na základe tohto problémového článku ústavy. Môžete namietnuť, že u nás nemajú prednosť zákony Nemecka, ani Francúzska, ale zákony únijné. Zatiaľ. Dovolím si tu podotknúť, že keď sa staneme takzvaným zdravým jadrom Európskej únie, tak nám budú nadradené aj zákony Nemecka, aj Francúzska.
Na Slovensku musia platiť výlučne a len slovenské právne predpisy. Tu nejde len o stránku národnej suverenity, tu ide aj o praktickú stránku veci. A tu sa opäť vrátim do minulosti k socializmu. Takmer v každej verejnej knižnici nájdete Zbierku zákonov z čias socializmu. Spravidla sa jedná o viac či menej hrubú knihu, kde sú jednotlivé čiastky viazané po rokoch. Čo rok, to kniha spravidla. Koľko novelizácií alebo nových zákonov tu len my schválime za rok? Koľko kníh by to bolo? Ako sa v tom má radový občan alebo živnostník či podnikateľ vyznať? A do toho tu máme odsek demokratickej Ústavy Slovenskej republiky, ktorý určuje, že ak je slovenský zákon v nesúlade s niečím v Únii, tak platí to únijné. Občan tak dnes nemá právnu istotou, ak koná podľa slovenského zákona. Občan by dnes teda podľa platnej ústavy Slovenskej republiky mal poznať v prvom rade predpisy Európskej únie, nakoľko majú prednosť, a až potom zákony, ktoré tu schvaľujeme. Pokiaľ platí tento článok ústavy, tak aj my tu v parlamente pôsobí nie ako nezávislé ústavodarné zhromaždenie, ale ako akási koloniálna samospráva vydávajúca všeobecne záväzné nariadenie. Dnes máme šancu to zmeniť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.4.2019 18:58 - 19:01 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladaný návrh zákona sa snaží riešiť problém, ktorý sužuje väčšinu krajín sveta, a to za nezákonné rozhodnutia a škody spôsobené verejnými funkcionármi, politikmi vyvodiť hmotnú zodpovednosť, aby sa pravdepodobnosť týchto rozhodnutí minimalizovala.
Predkladaný návrh zakomponuje do Ústavy Slovenskej republiky povinnosť nahradiť škodu spôsobenú nezákonným úradným postupom alebo nezákonným rozhodnutím fyzickým osobám, ktoré vykonávajú verejnú moc vo verejnej správe individuálne alebo v rámci kolektívneho orgánu.
Niektoré osoby vykonávajúce verejnú moc nemajú v sebe dostatok morálneho ani vlasteneckého cítenia, ktoré by viedlo ich kroky v línii tých najlepších rozhodnutí v prospech ľudu, ktorých vo funkcii zastupujú. Ak by to bolo u týchto osôb vlastenecké cítenie samozrejmosťou, neboli by potrebné takéto zákony. Aj ten, čo na výkon funkcie objektívne nemá predpoklady, by sa jej sám sebakriticky vzdal, aby nespôsobil štátu a národu škodu.
Keďže žijeme v Európskej únii, kde je vlastenectvo nielen nežiaduce, ale posúvané až do roviny extrémizmu a trestného práva, tak je logické, že problémy s korupciou a rozhodnutiami v neprospech ľudu sú u nás veľmi vysoké. Ak nie je účinný mechanizmus na postih za takého rozhodnutie, potom ľahko sa prijímajú rozhodnutia neuvážené, ba priam lajdácke, či rozhodnutia ovplyvnené snahou sa obohatiť na úkor občanov. Samozrejme chápem, že rozhodnutie v akejkoľvek veci spravidla nesie v sebe aj isté riziko neúspechu, ktorý môže nastať aj z vyššej moci. To je však iná vec, než keď ku škode príde z dôvodu úmyselného porušenia povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti. Konatelia a členovia predstavenstva súkromných spoločností, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili. Niet dôvod, prečo by to u verejných funkcionárov malo fungovať inak.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis