Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.11.2021 o 16:25 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2021 19:45 - 19:47 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Začnem od pána poslanec Lehotského. My nechceme zachovať žiadne status quo. Ja som tu hovoril aj aké problémy máme nielen v našom kraji, ale aj v ostatných krajoch, že je nedostatok lekárov všeobecných tých ambulantných, špecializovaných ambulantných. Naozaj denno denne nám vyvolávajú ľudia, kde majú ísť k akému lekárovi. My už máme metre, dlhé metre, to už možno aj pol kilometre zdravotných záznamov, ktoré máme na jednotlivých župách a už si musíme prenajímať, prenajímať ďalšie priestory, pretože tí lekári nám končia. Je problém týchto lekárov naozaj, naozaj získať. Nehovorím, že je to teraz za posledné dva roky. To je dlhodobý problém, ktorý, ktorý tu na Slovensku je. Nezapríčinila ho ani táto vláda, ani predchádzajúca. To trvalo dlhé roky. To je naozaj fakt, to je pravda. Ale toto treba v prvom rade riešiť a nie koľko percent akútnych lôžok prenesieme na chronické a dlhodobé lôžka. Toto treba riešiť v tých regiónoch, pretože denno denne nám ľudia volajú.
V tom regióne sa nám hodne deje, čo sa týka zdravotníctva. Však len župa do tých svojich troch nemocníc z vlastných prostriedkov investovala za posledných, ja neviem, päť alebo šesť rokov okolo 30 mi. eur do týchto našich troch nemocníc. Urgentné príjmy, diagnostické centrum v Považskej Bystrici, nový urgent v Bojniciach, atď., atď. Ja by som tiež očakával, že vláda tiež vyčlení nejaké finančné prostriedky práve pre tieto nemocnice. A naozaj dotýka sa to dvoch nemocníc. Tú mapu, ktorú sme videli je to Nemocnica s poliklinikou Partizánske a naša najmenšia nemocnica Myjava, ktorá je naozaj v odľahlom, v odľahlej časti Trenčianskeho, Trenčianskeho regiónu. A tam sa na to skladajú aj samotné obce, aj mesto prispieva finančnými prostriedkami. Čiže ja si neviem predstaviť ako by takáto nemocnica tam mala skončiť. Veď tí ľudia, proste, ja neviem pôjdu do Bratislavy a budú robiť naozaj veľké, veľké, veľké neporiadky. Sami tí ľudia dávajú do toho peniaze, pretože vydrží tá nemocnica... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.12.2021 19:40 - 19:41 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
na nemocnice a potom, keď sa to, keď sa to celé usadí, keď sa toto vyrieši, tak potom si môžeme povedať, aha, však tu máme zbytočné toľko lôžok, tu máme toľko toho, že tu môžeme chronické, akútne, dlhodobé, atď. Takže takto by sa to malo, malo riešiť. To bolo aj stanovisko nielen ... (nezroz. vyslov.) uznesenia zastupiteľstva v Trenčíne, ale aj stanovisko SK8, jeden z tých bodov, že riešiť túto všeobecnú novú ambulantnú starostlivosť a špecializovanú ambulantnú starostlivosť ako prvé. Čiže ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.12.2021 19:23 - 19:40 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia. Dovoľte aj mne vystúpiť teda v druhom čítaní a nadviažem na tie veci a niektoré aj zopakujem, o ktorých som hovoril už v prvom čítaní a prerokovaní tohto, tohto zákona. Naozaj tých 237 pozmeňovákov prekvapilo aj, prekvapilo aj mňa a dúfam, že sme sa bavili aj s pánom poslancom Beluským, že toto chceme trošku predložiť, že by dal niekto procedurálny návrh, že by sme o každom hlasovali zvlášť, ale to dúfam, že nikto v pléne nechce a nikto to, nikto to nenavrhne.
Ja začnem asi tým stanoviskom a postojom zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde teda naozaj budú dotknuté aj nemocnice touto, touto veľkou zmenou, touto veľkou reformou v Trenčianskom kraji a musím povedať, že zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja prijalo dve uznesenia. To prvé bolo, že treba začať podobne ako aj stanoviská z SK8-čky, čiže ôsmich samosprávnych krajov, treba začať posilnením všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Pretože tá naozaj by mala odbremeniť čo najviac aj tieto nemocnice a vidíme to nielen v našom kraji, že nám chýbajú všeobecný lekári, lekári špecialisti, na Hornej Nitre napríklad teraz ďalší onkologický lekár, ktorý vážne ochorel, tak tá onkológia na Hornej Nitre máme úplne, úplne vybuchnutú. Čiže tým treba začať a nezačať stavať ten dom, ako vravel kolega Raši niekde, niekde od strechy, ale od silných základov. A myslím, že práve tá všeobecná a špecializovaná ambulantná starostlivosť je veľkým problémom nielen v našom kraji, ale aj na celom Slovensku.
To bolo, to bolo, to bolo také to prvé uznesenie zastupiteľstva. To druhé uznesenie zastupiteľstva vrátili sme sa k tomu na ďalším, na ďalších rokovaniach, bolo to, že odmietame úplne tento, tento zákon takýmto spôsobom ho predkladať a tie veci, ktoré sú v tomto zákone ...
===== na Slovensku. To bolo, to bolo také to prvé uznesenie zastupiteľstva. To druhé uznesenie zastupiteľstva, vrátili sme sa k tomu na ďalších rokovaniach bolo to, že odmietame, úplne tento zákon, takýmto spôsobom ho predkladať a tie veci, ktoré sú v tomto zákone, teda zastupiteľstvo odmietlo. Chcem povedať, že sú to, to odmietnutie aj to uznesenie zastupiteľstva bolo odmietnuté veľkým počtom hlasov teraz nielen nejakých opozičných poslancov ale aj koaličných poslancov, myslím, keď sa delíme na koalíciu a opozíciu v rámci tejto vlády a tohto parlamentu, čiže neboli to len nejakí opoziční poslanci ale hlasovalo za to veľa poslancov aj tých, ktorí tvoria súčasnú koalíciu. Čiže to sme, to sme odmietli a keď som teraz v trenčianskom kraji tak chcem povedať, že podľa tých zverejnených respektíve uniknutých máp, ktoré sa objavili na verejnosti a pred tým teda než odpoviem ktorých nemocníc sa to týka u nás v trenčianskom kraji tak poviem tú skladbu tých nemocníc, ktorú máme. U nás je to fakultná nemocnica Trenčín, ktorá patrí pod rezort zdravotníctva, pod zdravotníctvo cez neziskovú organizáciu patria ďalšie dve nemocnice, pod rezort zdravotníctva. To je špecializovaná nemocnica v Novom meste nad Váhom, kde je teda okrem ODCH je tam to interné oddelenie a táto nemocnica napríklad celý minulý rok bola čisto stanovená ministerstvom zdravotníctva ako červená, červená nemocnica. Ďalej je tam nemocnica s poliklinikou Ilava, ktorá je tiež neziskovou organizáciou, ktorú má teda ministerstvo zdravotníctva založenú a potom tam máme tri VUCKA-rské nemocnice, to je nemocnica v Bojniciach, ktorá je našou najväčšou nemocnicou, nemocnica Považská Bystrica tiež porovnateľná o niečo o niečo menšia a potom je tam najmenšia naša nemocnica, nemocnica s poliklinikou na Myjave, čiže na odľahlých kopaniciach. Ešte tam máme bývalé dve mestské nemocnica, ktoré sa volajú stále ako nemocnice, aj keď sú tam už len ambulancie a LDCH. To sú nemocnice v Bánovciach a v Handlovej. Tie teraz prevádzkuje spoločnosť AGEL a nemocnica s poliklinikou Partizánske tú prevádzkuje Svet zdravia. Je tam ešte aj väzenská nemocnica, ktorá je v Trenčína, ale to je osobitná, osobitná kapitola. Čiže z týchto nemocníc reálne keď si to zoberieme funguje fakultná nemocnica v Trenčíne ako nemocnica, potom tri VUCK-árske nemocnice Myjava, Považská a Bojnice a tie sú pekne rozdelené v rámci celého kraja, Považská zabezpečuje sever kraja, Bojnice zabezpečuje a sú porovnateľné s fakultnou nemocnicou, veľkosťou s fakultnou nemocnicou v Trenčíne zabezpečuje Hornú Nitru a Myjavská najmenšia nemocnica zabezpečuje vlastne ten kopaničiarsky, celý kopaničiarsky región. Kvôli zlej dostupnosti do krajského mesta Trenčín. Tie ďalšie nemocnice ktoré som spomínal naozaj oni už majú len tie, tie ODECH-áčka tie oddelenia dlhodobej starostlivosti, tých sa to nedotkne ale s tej mapy, ktorú sme videli, sa to dotkne teda našej najmenšej nemocnice župnej, nemocnice s poliklinikou na Myjave do ktorej župa investoval teda, nielen do tej ale do Banskobystrickej nemocnice aj do Bojnickej nemocnice nemalé finančné prostriedky, máme tam napríklad nové oddelenie multidisciplinárnej intenzívnej starostlivosti, kde sme teda spojili dve ISKY s ÁROM a myslím, že je to veľmi moderné, moderné oddelenie, ktoré momentálne je využité na COVID-ových pacientov s dýchačmi s umelými pľúcnymi ventiláciami aj hore z Kysuc a z Oravy. Je to nemocnica, ktorá je naozaj na okraji kraja zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre všetkých tých ľudí, ktorí v tých lazoch na tých Kopaniciach, Kopaniciach, ja si neviem naozaj predstaviť ak by táto nemocnica tam nefungovala a bola by zrušená, ako by tí ľudia s tými sanitkami chodili do krajského mesta Trenčín. Je to naozaj veľmi ďaleko. Čo sa týka nemocnice s poliklinikou v Partizánske, tá bola tiež na tom zozname, že sa stane komunitnou nemocnicou, podobne ako Myjavská nemocnica. Tú prevádzkuje Svet zdravia a táto nemocnica tiež si myslím, že robí celkom zaujímavé výsledky aj zaujímavé, zaujímavé čísla a myslím si, že je veľmi potrebná tiež pre okres, pre okres Partizánske. Čiže to sú, to sú, všetko nemocnie, ktoré nejakým spôsobom zabezpečujú tú zdravotnú
starostlivosť, ústavnú zdravotnú starostlivosť v Trenčianskom kraji aj keď gro tých výkonov robí fakultná nemocnica, tri župné nemocnice a ešte teda tá nemocnica s poliklinikou, s poliklinikou Partizánske. Čo sa týka samotného stanoviska SK8 a tých desať bodov, ktoré sa vlastne ešte nejakým spôsobom predstavili, pred nedávnom, tak naozaj tá prvá požiadavka je a s ktorou sa stretávame v týchto regiónoch viac, viac zabezpečiť, samozrejme, to je dlhodobý problém, to nie je problém dvoch, troch rokov, desiatich rokov, pätnástich rokov, ale viac, pretože naozaj tí lekári či už v tej všeobecnej sfére ambulantnej, ale aj tí špecializovaní, nám títo lekári naozaj v kraji ale aj na celom Slovensku, Slovenku chýbajú. Sú prestarli. Čiže poďme začať nejakú tú optimalizáciu alebo tie nové veci, podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti práve týmto riešením a posilnením všeobecnej špecializovanej ambulantnej starostlivosti v jednotlivých regiónoch, v jednotlivých dolinách, v jednotlivých strediskových obciach, pretože tí ľudia to tam naozaj, naozaj potrebujú. Nerobme teraz, načo pôjdeme my teraz upratovať, upratovať tie lôžka, podľa mňa aj ten plán obnovy vám ponúka teda niekoľko stoviek miliónov za vyše miliardy, miliardy euro na výstavbu rekonštrukcie nemocníc. Asi viete, že ktoré asi nemocnice už máte vytypované, ktoré by to mali byť a ja mám tiež obavu, že či vôbec do roku 2026 sa nejaká úplne nová nemocnica vystavia tu v hlavnom meste Bratislava. ja si myslím že nie, že máme na to päť rokov je koniec roka 2021 a do roku 2026 všetko zbehnúť myslím si, že to bude nemožné. Skôr tie finančné prostriedky sa mali použiť aj do regiónov a nielen teda na štátne nemocnice ale aj nemocnice iných zriaďovateľov a s tými, ktorými počítate. Viete hovorí sa veľakrát sa hovorilo, argumentovalo, že tento zákon musíme teraz prijať z toho dôvodu, že chceme zbierať dáta, údaje a tak ďalej najskôr tak potom ak tie dáta nemáme, tak načo ten zákon teraz prijímame, my tie dáta môžeme zbierať aj bez prijatia tohto zákona. A som skorej, je pravda, že my tie dáta máme. Tie dáta majú poisťovne, má ich ministerstvo zdravotníctva, majú ich všetci, kde boli aké reoperácie, kde sa zbabrali operácie, kde aká kvalita a tak ďalej, tým myslím, že aj tie ukazovatele, sú tu už dávnejšie a dávno stanovené. Takže neobstojí ten dôvod, že ten zákon musíme prijať preto, aby sme teraz začali zbierať, zbierať dáta o zdravotnej, o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a jej kvalite v rámci celého, celého Slovenska. je to naozaj zákon, ktorý dá veľmi silnú kompetenciu pre rezort ministerstva zdravotníctva, ale naozaj prečo ten zákon prijímame teraz, poďme naozaj sa venovať investičnej výstavbe, poďme do tých nemocníc, nemocníc zainvestovať, poďme to, poďme to urobiť, teraz a potom riešme nejaký presun akútnych lôžok na chronické, respektíve dlhodobé, lôžka dlhodobej starostlivosti. Ja by som, ja by som takto išiel, takúto postupnosť by som, by som robil ja. Čiže poďme vystavať, rekonštruovať, modernizovať tieto nemocnice, poďme riešiť všeobecnú a špecializovanú ambulantnú starostlivosť a potom upratujme tie lôžka napriek celým Slovenskom, ktoré lôžka kde akým spôsobom majú byť a myslím, že aj tie lôžka v rámci aj tých oddelení sa dajú urobiť takzvané tie plávajúce lôžka, my to chcem tiež urobiť v jednej z našich nemocníc takýmto spôsobom a viem že to umožňuje a nejaké obdobie aj tie sestra, ktoré sú, aj ten zdravotný personál, že už môžu byť použité nielen na jednom oddelení, kedysi to bolo úplne striktné, teraz je to uvoľnenejšie, tie sestry môžu byť aj na tých plávajúcich lôžkach, použité na rôznych oddeleniach, záleží na tom, ktorých chorôb v ktorom čase je, v ktorom čase je viac. Ale myslím si, že teraz schvaľovať takýto zákon je podľa mňa, podľa mňa zbytočné a je to naozaj taká blanko zmienka pre rezort zdravotníctva. Ja som sa pýtal aj v debate v prvom čítaní, že či je ešte nejaká iná krajina, členská krajina Európskej únie, ktorá si dala do plánu obnovy takéto, takéto záväzky proste, zmeniť tú ústavnú starostlivosť, zmeniť tú sieť celú v rámci celého Slovenska, že či je nejaká takáto krajina ešte a druhá vec ak aj je, nejaká takáto krajina, alebo teda je to len Slovensko, tak sa pýtam, prečo nejakým spôsobom neoslovíme Ursulu von der Leyenovú a počúvajte, tieto peniaze chceme použiť takto teraz a budeme tú ústavnú, budeme tú lôžkovú starostlivosť tú ústavnú zdravotnú riešiť, riešiť neskôr budeme ju riešiť následne a to z toho dôvodu, pretože ten argument je naozaj veľmi dôležitý teraz a myslím, že by ho aj Brusel pochopil, keď sa robil aj plán obnovy nevedelo sa akým spôsobom bude zaťažený systém zdravotnícky, nielen u nás na Slovensku, ale v ďalších členských krajinách EÚ, z dôvodu tohto korona vírusu, ja si myslím, že by to Európska komisia naozaj, naozaj pochopila a robiť teraz takéto výrazné a závažné zmeny do systému poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v tomto období si myslím, že nie je dobré, je to samovražda. Ten zákon prejde, ale potom tie vykonávacie predpisy, tie kroky, ktoré sa budú následne robiť podľa mňa to až zdvihne ľudí zo stoličiek. Len pokiaľ sa tu debatuje o tomto v parlamente je to len na papieri, schváli sa zákon, ktorý vyjde v zbierke zákonov, to ešte ľudia tak necítia, ale až potom keď sa bude siahať na jednotlivé oddelenia, že v tej nemocnici, v tej, v tej, skončia takéto oddelenia, takéto tak, podľa mňa potom budú ľudia, potom sa ľudia až z tých regiónov , regiónov ukážu. My sme navrhovali aj iný zákon, ale teraz ako strana, že bolo by dobré, nejakým spôsobom zastabilizovať ten zdravotný personál a zvýšiť tie mzdy alebo prispieť tými mzdami zo štátneho rozpočtu okolo 300 miliónov eur, ja si myslím, že to aj Laco Kamenický, tu je, že to budeme navrhovať asi až v zákone o štátnom rozpočte, že vyčleniť finančné prostriedky práve na stabilizáciu tohto zdravotného personálu a dorovnať tie mzdy aspoň na tie okolité krajiny V4, respektíve Rakúska, tam kde nám toho zdravotníckeho personálu najviac, najviac odchádza. A samozrejme je to aj to pracovné prostredie, čiže tie finančné prostriedky, ktoré máme získať z plánu obnovy poďme riešiť jednotlivé projekty, územné rozhodnutia, projektové dokumentácie, rozhodnutia, povolenia, poďme riešiť realizačné projekty, realizačné projektové dokumentácie a tak ďalej, aby sa to naozaj do toho roku 2026 stihlo. ja si myslím, že už aj takto je na ministerstve zdravotníctva dávno nakreslené aká bude tá sieť tých nemocníc a toto je len proste zákona, ktorý sa teraz príjme a podľa ktorého sa to vlastne celé, celé zbehne. preto hovorím aj, niektorí ďalší ľudia hovoria, že, pán minister hovorí, tiež nejde sa žiadna nemocnica rušiť a tie toho tie komunitné nemocnice, ten piaty stupeň už je tiež teda komunitná nemocnica. Hej. Podľa mňa je nemocnica vtedy nemocnica, ak má poriadne operačné sály, má ARO, má jednotky intenzívnej starostlivosti a má aj svoj urgentný príjem. Teraz v legislatíve je to URGENT prvého respektíve druhého typu. To, tieto komunitné nemocnice asi nebudú všetko obsahovať, čiže mohli sme to rovno nazvať zariadenia sociálnej starostlivosti, alebo zariadenia, ktoré sa starajú o dlhodobo chorých. Ja to chápem, podľa mňa to aj takto skončí a takto to, takto to aj bude. Vieme, že tú dlhodobú starostlivosť je problém s ňou, teraz poskytovaním keď sú ľudia napríklad aj na doliečovacom a tak ďalej, sú tam môžno 21 dní. Je tam nejaká platba, potom sa to nejako predĺži ale potom tie rodiny nevedia tých ľudí, ktorí majú nejakú mozgovú príhodu alebo proste vyžadujú túto dlhodobú starostlivosť nevieme tých ľudí nejakým spôsobom umiestniť a tu by ste mali skôr možno viac spolupracovať a to je ten veľký medzi rezortizmus, ktorý tu je dlhé roky na tomto Slovensku nejakým spôsobom zachovávaný a ktorý tu naozaj je medzi ministerstvom práce, sociálnych vecí, rodiny a ministerstvom zdravotníctva. V Programovom vyhlásení máte krásne napísané v tej jednej stati na toto obdobie 2020-2024, že práve toto chcete nejakým spôsobom, spôsobom riešiť. To poskytovanie tej zdravotnej starostlivosti nejakým spôsobom skombinovať s tou sociálnou starostlivosťou. Čiže ja by som normálne povedal, že nie je komunitná nemocnica to už je také zariadenie a skôr zariadenie sociálnych služieb. Takže, ja vám držím palce, potom pri tej realizácií, zákon keď vám prejde, to bude veľmi ťažké. Asi chodiť do tých regiónov a hovoriť, že toto oddelenie rušíme tu, toto oddelenie rušíme tu, toto oddelenie rušíme tam a poďme ak chceme niečo zmeniť začnime tou všeobecnou a špecializovanou ambulantnou starostlivosťou. To je podľa mňa teraz najväčší otlak, najväčšia bolačka zdravotníctva a toto najviac pociťujú a pociťujú tí občania. Keď sa naozaj skvalitní poskytovanie tej všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti nebude ani taký tlak, taký tlak na ústavnú zdravotnú starostlivosť, nebude taký tlak na nemocnice a potom keď sa to, keď sa to celé usadí, keď sa toto vyrieši tak potom si môžme povedať, aha však tu máme zbytočne toľko toho lôžok, tu máme toľko toho lôžok, tu môžeme dať chronické, akútne, dlhodobé a tak ďalej. Takže takto by sa to malo, malo riešiť a to bolo aj stanovisko nielen ...
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.12.2021 19:23 - 19:40 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia. Dovoľte aj mne vystúpiť teda v druhom čítaní a nadviažem na tie veci a niektoré aj zopakujem, o ktorých som hovoril už v prvom čítaní a prerokovaní tohto, tohto zákona. Naozaj tých 237 pozmeňovákov prekvapilo aj, prekvapilo aj mňa a dúfam, že sme sa bavili aj s pánom poslancom Beluským, že toto chceme trošku predložiť, že by dal niekto procedurálny návrh, že by sme o každom hlasovali zvlášť, ale to dúfam, že nikto v pléne nechce a nikto to, nikto to nenavrhne.
Ja začnem asi tým stanoviskom a postojom zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde teda naozaj budú dotknuté aj nemocnice touto, touto veľkou zmenou, touto veľkou reformou v Trenčianskom kraji a musím povedať, že zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja prijalo dve uznesenia. To prvé bolo, že treba začať podobne ako aj stanoviská z SK8-čky, čiže ôsmich samosprávnych krajov, treba začať posilnením všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Pretože tá naozaj by mala odbremeniť čo najviac aj tieto nemocnice a vidíme to nielen v našom kraji, že nám chýbajú všeobecný lekári, lekári špecialisti, na Hornej Nitre napríklad teraz ďalší onkologický lekár, ktorý vážne ochorel, tak tá onkológia na Hornej Nitre máme úplne, úplne vybuchnutú. Čiže tým treba začať a nezačať stavať ten dom, ako vravel kolega Raši niekde, niekde od strechy, ale od silných základov. A myslím, že práve tá všeobecná a špecializovaná ambulantná starostlivosť je veľkým problémom nielen v našom kraji, ale aj na celom Slovensku.
To bolo, to bolo, to bolo také to prvé uznesenie zastupiteľstva. To druhé uznesenie zastupiteľstva vrátili sme sa k tomu na ďalším, na ďalších rokovaniach, bolo to, že odmietame úplne tento, tento zákon takýmto spôsobom ho predkladať a tie veci, ktoré sú v tomto zákone ...
===== na Slovensku. To bolo, to bolo také to prvé uznesenie zastupiteľstva. To druhé uznesenie zastupiteľstva, vrátili sme sa k tomu na ďalších rokovaniach bolo to, že odmietame, úplne tento zákon, takýmto spôsobom ho predkladať a tie veci, ktoré sú v tomto zákone, teda zastupiteľstvo odmietlo. Chcem povedať, že sú to, to odmietnutie aj to uznesenie zastupiteľstva bolo odmietnuté veľkým počtom hlasov teraz nielen nejakých opozičných poslancov ale aj koaličných poslancov, myslím, keď sa delíme na koalíciu a opozíciu v rámci tejto vlády a tohto parlamentu, čiže neboli to len nejakí opoziční poslanci ale hlasovalo za to veľa poslancov aj tých, ktorí tvoria súčasnú koalíciu. Čiže to sme, to sme odmietli a keď som teraz v trenčianskom kraji tak chcem povedať, že podľa tých zverejnených respektíve uniknutých máp, ktoré sa objavili na verejnosti a pred tým teda než odpoviem ktorých nemocníc sa to týka u nás v trenčianskom kraji tak poviem tú skladbu tých nemocníc, ktorú máme. U nás je to fakultná nemocnica Trenčín, ktorá patrí pod rezort zdravotníctva, pod zdravotníctvo cez neziskovú organizáciu patria ďalšie dve nemocnice, pod rezort zdravotníctva. To je špecializovaná nemocnica v Novom meste nad Váhom, kde je teda okrem ODCH je tam to interné oddelenie a táto nemocnica napríklad celý minulý rok bola čisto stanovená ministerstvom zdravotníctva ako červená, červená nemocnica. Ďalej je tam nemocnica s poliklinikou Ilava, ktorá je tiež neziskovou organizáciou, ktorú má teda ministerstvo zdravotníctva založenú a potom tam máme tri VUCKA-rské nemocnice, to je nemocnica v Bojniciach, ktorá je našou najväčšou nemocnicou, nemocnica Považská Bystrica tiež porovnateľná o niečo o niečo menšia a potom je tam najmenšia naša nemocnica, nemocnica s poliklinikou na Myjave, čiže na odľahlých kopaniciach. Ešte tam máme bývalé dve mestské nemocnica, ktoré sa volajú stále ako nemocnice, aj keď sú tam už len ambulancie a LDCH. To sú nemocnice v Bánovciach a v Handlovej. Tie teraz prevádzkuje spoločnosť AGEL a nemocnica s poliklinikou Partizánske tú prevádzkuje Svet zdravia. Je tam ešte aj väzenská nemocnica, ktorá je v Trenčína, ale to je osobitná, osobitná kapitola. Čiže z týchto nemocníc reálne keď si to zoberieme funguje fakultná nemocnica v Trenčíne ako nemocnica, potom tri VUCK-árske nemocnice Myjava, Považská a Bojnice a tie sú pekne rozdelené v rámci celého kraja, Považská zabezpečuje sever kraja, Bojnice zabezpečuje a sú porovnateľné s fakultnou nemocnicou, veľkosťou s fakultnou nemocnicou v Trenčíne zabezpečuje Hornú Nitru a Myjavská najmenšia nemocnica zabezpečuje vlastne ten kopaničiarsky, celý kopaničiarsky región. Kvôli zlej dostupnosti do krajského mesta Trenčín. Tie ďalšie nemocnice ktoré som spomínal naozaj oni už majú len tie, tie ODECH-áčka tie oddelenia dlhodobej starostlivosti, tých sa to nedotkne ale s tej mapy, ktorú sme videli, sa to dotkne teda našej najmenšej nemocnice župnej, nemocnice s poliklinikou na Myjave do ktorej župa investoval teda, nielen do tej ale do Banskobystrickej nemocnice aj do Bojnickej nemocnice nemalé finančné prostriedky, máme tam napríklad nové oddelenie multidisciplinárnej intenzívnej starostlivosti, kde sme teda spojili dve ISKY s ÁROM a myslím, že je to veľmi moderné, moderné oddelenie, ktoré momentálne je využité na COVID-ových pacientov s dýchačmi s umelými pľúcnymi ventiláciami aj hore z Kysuc a z Oravy. Je to nemocnica, ktorá je naozaj na okraji kraja zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre všetkých tých ľudí, ktorí v tých lazoch na tých Kopaniciach, Kopaniciach, ja si neviem naozaj predstaviť ak by táto nemocnica tam nefungovala a bola by zrušená, ako by tí ľudia s tými sanitkami chodili do krajského mesta Trenčín. Je to naozaj veľmi ďaleko. Čo sa týka nemocnice s poliklinikou v Partizánske, tá bola tiež na tom zozname, že sa stane komunitnou nemocnicou, podobne ako Myjavská nemocnica. Tú prevádzkuje Svet zdravia a táto nemocnica tiež si myslím, že robí celkom zaujímavé výsledky aj zaujímavé, zaujímavé čísla a myslím si, že je veľmi potrebná tiež pre okres, pre okres Partizánske. Čiže to sú, to sú, všetko nemocnie, ktoré nejakým spôsobom zabezpečujú tú zdravotnú
starostlivosť, ústavnú zdravotnú starostlivosť v Trenčianskom kraji aj keď gro tých výkonov robí fakultná nemocnica, tri župné nemocnice a ešte teda tá nemocnica s poliklinikou, s poliklinikou Partizánske. Čo sa týka samotného stanoviska SK8 a tých desať bodov, ktoré sa vlastne ešte nejakým spôsobom predstavili, pred nedávnom, tak naozaj tá prvá požiadavka je a s ktorou sa stretávame v týchto regiónoch viac, viac zabezpečiť, samozrejme, to je dlhodobý problém, to nie je problém dvoch, troch rokov, desiatich rokov, pätnástich rokov, ale viac, pretože naozaj tí lekári či už v tej všeobecnej sfére ambulantnej, ale aj tí špecializovaní, nám títo lekári naozaj v kraji ale aj na celom Slovensku, Slovenku chýbajú. Sú prestarli. Čiže poďme začať nejakú tú optimalizáciu alebo tie nové veci, podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti práve týmto riešením a posilnením všeobecnej špecializovanej ambulantnej starostlivosti v jednotlivých regiónoch, v jednotlivých dolinách, v jednotlivých strediskových obciach, pretože tí ľudia to tam naozaj, naozaj potrebujú. Nerobme teraz, načo pôjdeme my teraz upratovať, upratovať tie lôžka, podľa mňa aj ten plán obnovy vám ponúka teda niekoľko stoviek miliónov za vyše miliardy, miliardy euro na výstavbu rekonštrukcie nemocníc. Asi viete, že ktoré asi nemocnice už máte vytypované, ktoré by to mali byť a ja mám tiež obavu, že či vôbec do roku 2026 sa nejaká úplne nová nemocnica vystavia tu v hlavnom meste Bratislava. ja si myslím že nie, že máme na to päť rokov je koniec roka 2021 a do roku 2026 všetko zbehnúť myslím si, že to bude nemožné. Skôr tie finančné prostriedky sa mali použiť aj do regiónov a nielen teda na štátne nemocnice ale aj nemocnice iných zriaďovateľov a s tými, ktorými počítate. Viete hovorí sa veľakrát sa hovorilo, argumentovalo, že tento zákon musíme teraz prijať z toho dôvodu, že chceme zbierať dáta, údaje a tak ďalej najskôr tak potom ak tie dáta nemáme, tak načo ten zákon teraz prijímame, my tie dáta môžeme zbierať aj bez prijatia tohto zákona. A som skorej, je pravda, že my tie dáta máme. Tie dáta majú poisťovne, má ich ministerstvo zdravotníctva, majú ich všetci, kde boli aké reoperácie, kde sa zbabrali operácie, kde aká kvalita a tak ďalej, tým myslím, že aj tie ukazovatele, sú tu už dávnejšie a dávno stanovené. Takže neobstojí ten dôvod, že ten zákon musíme prijať preto, aby sme teraz začali zbierať, zbierať dáta o zdravotnej, o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a jej kvalite v rámci celého, celého Slovenska. je to naozaj zákon, ktorý dá veľmi silnú kompetenciu pre rezort ministerstva zdravotníctva, ale naozaj prečo ten zákon prijímame teraz, poďme naozaj sa venovať investičnej výstavbe, poďme do tých nemocníc, nemocníc zainvestovať, poďme to, poďme to urobiť, teraz a potom riešme nejaký presun akútnych lôžok na chronické, respektíve dlhodobé, lôžka dlhodobej starostlivosti. Ja by som, ja by som takto išiel, takúto postupnosť by som, by som robil ja. Čiže poďme vystavať, rekonštruovať, modernizovať tieto nemocnice, poďme riešiť všeobecnú a špecializovanú ambulantnú starostlivosť a potom upratujme tie lôžka napriek celým Slovenskom, ktoré lôžka kde akým spôsobom majú byť a myslím, že aj tie lôžka v rámci aj tých oddelení sa dajú urobiť takzvané tie plávajúce lôžka, my to chcem tiež urobiť v jednej z našich nemocníc takýmto spôsobom a viem že to umožňuje a nejaké obdobie aj tie sestra, ktoré sú, aj ten zdravotný personál, že už môžu byť použité nielen na jednom oddelení, kedysi to bolo úplne striktné, teraz je to uvoľnenejšie, tie sestry môžu byť aj na tých plávajúcich lôžkach, použité na rôznych oddeleniach, záleží na tom, ktorých chorôb v ktorom čase je, v ktorom čase je viac. Ale myslím si, že teraz schvaľovať takýto zákon je podľa mňa, podľa mňa zbytočné a je to naozaj taká blanko zmienka pre rezort zdravotníctva. Ja som sa pýtal aj v debate v prvom čítaní, že či je ešte nejaká iná krajina, členská krajina Európskej únie, ktorá si dala do plánu obnovy takéto, takéto záväzky proste, zmeniť tú ústavnú starostlivosť, zmeniť tú sieť celú v rámci celého Slovenska, že či je nejaká takáto krajina ešte a druhá vec ak aj je, nejaká takáto krajina, alebo teda je to len Slovensko, tak sa pýtam, prečo nejakým spôsobom neoslovíme Ursulu von der Leyenovú a počúvajte, tieto peniaze chceme použiť takto teraz a budeme tú ústavnú, budeme tú lôžkovú starostlivosť tú ústavnú zdravotnú riešiť, riešiť neskôr budeme ju riešiť následne a to z toho dôvodu, pretože ten argument je naozaj veľmi dôležitý teraz a myslím, že by ho aj Brusel pochopil, keď sa robil aj plán obnovy nevedelo sa akým spôsobom bude zaťažený systém zdravotnícky, nielen u nás na Slovensku, ale v ďalších členských krajinách EÚ, z dôvodu tohto korona vírusu, ja si myslím, že by to Európska komisia naozaj, naozaj pochopila a robiť teraz takéto výrazné a závažné zmeny do systému poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v tomto období si myslím, že nie je dobré, je to samovražda. Ten zákon prejde, ale potom tie vykonávacie predpisy, tie kroky, ktoré sa budú následne robiť podľa mňa to až zdvihne ľudí zo stoličiek. Len pokiaľ sa tu debatuje o tomto v parlamente je to len na papieri, schváli sa zákon, ktorý vyjde v zbierke zákonov, to ešte ľudia tak necítia, ale až potom keď sa bude siahať na jednotlivé oddelenia, že v tej nemocnici, v tej, v tej, skončia takéto oddelenia, takéto tak, podľa mňa potom budú ľudia, potom sa ľudia až z tých regiónov , regiónov ukážu. My sme navrhovali aj iný zákon, ale teraz ako strana, že bolo by dobré, nejakým spôsobom zastabilizovať ten zdravotný personál a zvýšiť tie mzdy alebo prispieť tými mzdami zo štátneho rozpočtu okolo 300 miliónov eur, ja si myslím, že to aj Laco Kamenický, tu je, že to budeme navrhovať asi až v zákone o štátnom rozpočte, že vyčleniť finančné prostriedky práve na stabilizáciu tohto zdravotného personálu a dorovnať tie mzdy aspoň na tie okolité krajiny V4, respektíve Rakúska, tam kde nám toho zdravotníckeho personálu najviac, najviac odchádza. A samozrejme je to aj to pracovné prostredie, čiže tie finančné prostriedky, ktoré máme získať z plánu obnovy poďme riešiť jednotlivé projekty, územné rozhodnutia, projektové dokumentácie, rozhodnutia, povolenia, poďme riešiť realizačné projekty, realizačné projektové dokumentácie a tak ďalej, aby sa to naozaj do toho roku 2026 stihlo. ja si myslím, že už aj takto je na ministerstve zdravotníctva dávno nakreslené aká bude tá sieť tých nemocníc a toto je len proste zákona, ktorý sa teraz príjme a podľa ktorého sa to vlastne celé, celé zbehne. preto hovorím aj, niektorí ďalší ľudia hovoria, že, pán minister hovorí, tiež nejde sa žiadna nemocnica rušiť a tie toho tie komunitné nemocnice, ten piaty stupeň už je tiež teda komunitná nemocnica. Hej. Podľa mňa je nemocnica vtedy nemocnica, ak má poriadne operačné sály, má ARO, má jednotky intenzívnej starostlivosti a má aj svoj urgentný príjem. Teraz v legislatíve je to URGENT prvého respektíve druhého typu. To, tieto komunitné nemocnice asi nebudú všetko obsahovať, čiže mohli sme to rovno nazvať zariadenia sociálnej starostlivosti, alebo zariadenia, ktoré sa starajú o dlhodobo chorých. Ja to chápem, podľa mňa to aj takto skončí a takto to, takto to aj bude. Vieme, že tú dlhodobú starostlivosť je problém s ňou, teraz poskytovaním keď sú ľudia napríklad aj na doliečovacom a tak ďalej, sú tam môžno 21 dní. Je tam nejaká platba, potom sa to nejako predĺži ale potom tie rodiny nevedia tých ľudí, ktorí majú nejakú mozgovú príhodu alebo proste vyžadujú túto dlhodobú starostlivosť nevieme tých ľudí nejakým spôsobom umiestniť a tu by ste mali skôr možno viac spolupracovať a to je ten veľký medzi rezortizmus, ktorý tu je dlhé roky na tomto Slovensku nejakým spôsobom zachovávaný a ktorý tu naozaj je medzi ministerstvom práce, sociálnych vecí, rodiny a ministerstvom zdravotníctva. V Programovom vyhlásení máte krásne napísané v tej jednej stati na toto obdobie 2020-2024, že práve toto chcete nejakým spôsobom, spôsobom riešiť. To poskytovanie tej zdravotnej starostlivosti nejakým spôsobom skombinovať s tou sociálnou starostlivosťou. Čiže ja by som normálne povedal, že nie je komunitná nemocnica to už je také zariadenie a skôr zariadenie sociálnych služieb. Takže, ja vám držím palce, potom pri tej realizácií, zákon keď vám prejde, to bude veľmi ťažké. Asi chodiť do tých regiónov a hovoriť, že toto oddelenie rušíme tu, toto oddelenie rušíme tu, toto oddelenie rušíme tam a poďme ak chceme niečo zmeniť začnime tou všeobecnou a špecializovanou ambulantnou starostlivosťou. To je podľa mňa teraz najväčší otlak, najväčšia bolačka zdravotníctva a toto najviac pociťujú a pociťujú tí občania. Keď sa naozaj skvalitní poskytovanie tej všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti nebude ani taký tlak, taký tlak na ústavnú zdravotnú starostlivosť, nebude taký tlak na nemocnice a potom keď sa to, keď sa to celé usadí, keď sa toto vyrieši tak potom si môžme povedať, aha však tu máme zbytočne toľko toho lôžok, tu máme toľko toho lôžok, tu môžeme dať chronické, akútne, dlhodobé a tak ďalej. Takže takto by sa to malo, malo riešiť a to bolo aj stanovisko nielen ...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2021 19:15 - 19:17 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Richard, správne si povedal, že by sme mali viac pri rôznych zmenách a obzvlášť pri takýchto veľkých zmenách, ktoré sa chystajú v zdravotníctve a práve v tomto zlom čase komunikovať viac s tými regiónmi, s mestami, kde sú tieto nemocnice, pretože oni najlepšie vedia, čo v týchto nemocniciach, v týchto regiónoch potrebujú a nie je to len naozaj zobrať kružitko na ministerstve zdravotníctva a urobiť nejaké kružnice dostupnosti, časovo to rátať a tak ďalej, pretože to nie je nejaká reforma, ale proste skôr oddialenie poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti pre občanov, ktorí žijú v týchto, v týchto regiónoch. Tiež mám tie informácie, keď sa dozvedeli mladí lekári, ktorí chcú si robiť atestáciu v tých nemocniciach, ktoré už v týchto zoznamoch boli, tak tú atestáciu si tam ani nezačali robiť, ani tam nenastúpili, pretože nevedia alebo boja sa o to, že tieto nemocnice skončia a on tú atestáciu v tej danej nemocnici neurobí.
Tiež si hovoril správne, že začali sme ten dom stavať niekde naopak od strechy a potvrdzuje to aj stanovisko samosprávnych krajov, SK8-čky, že mali sme začať zlepšením všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti a až potom riešiť nejaké presuny lôžok v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Takže to je, to je tiež pravda a proste mali by sme to začať úplne, úplne niekde, niekde inde.
A posledná vec, ktorú chcem povedať v tejto krátkej faktickej, že Richard, presne tak to bolo, načo robíme ten zákon teraz. Načo? Ja by som potreboval tiež na to odpoveď, že načo ten zákon teraz robíme takýmto spôsobom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2021 16:25 - 16:27 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pani poslankyňa Cigániková, ja som nehovoril čakať a vydržať, ja som hovoril poďme najskôr zmeniť ten ambulantný sektor, či už sú to všeobecní lekári, pre dospelých, pre deti, pre deti a dorast alebo tieto špecializované ambulancie, poďme najskôr to podporiť, pretože tam je naozaj veľký problém, ktorý tu je.
Ja nehovorím čakať a vydržať, ale vy začínate úplne od konca. Začínate rušením nemocníc a ja to musím povedať, že to je rušenie nemocníc, teda poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. To je pekné, že hovoríte, že však oni majú ešte finančnú garanciu, tie komunitné nemocnice, ešte ďalšie dva roky. A tie dva roky, už počas tých dvoch rokov, uvidíte, že keď sa to stane, že to bude komunitná nemocnica, tí lekári, tí, ktorí majú držať a udržať tú nemocnicu, oni odtiaľ odídu. Oni pôjdu, oni pôjdu inde, oni nebudú čakať na to, kým sa to stane, teda tá komunitná nemocnica a kým teda dva roky ešte bude udržovať ten stav zdravotné poisťovne, ktoré tam budú dávať na tie oddelenia peniaze. To je podľa mňa nezmysel a ja si stojím za svojím, komunitná nemocnica nie je nemocnica, je to zariadenie sociálnych služieb plus ďalšie ambulancie, ktoré sú tam. Hovorili ste malá interná, malý urgent a tak ďalej, to je všetko proste ambulancia, lekár, ktorý tam je nejaký chirurg, ktorý zašije prst alebo niečo takéto urobí, nejaké hlavné veci, a potom pošle zasa tou sanitkou do inej nemocnice toho pacienta. A budú to naozaj len pre dlhodobo chorých, rehabilitácie a ďalšie takéto úkony, ktoré tam budú, ale tam tých lekárov, tých, ktorých tam naozaj potrebuje, čo, to, čo robí... Čo robí nemocnicu nemocnicou? Nemocnicu nemocnicou robí to, že má urgent, má JIS-ku, prípadne ÁRO, alebo prípadne ten OMIS, má operačné sály a vykonáva tam operácie. To je podľa mňa nemocnica a nieže komunitná nemocnica je komunitnou nemocni... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2021 16:01 - 16:03 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Miro, budem reagovať na teba ako prvého. Čo je na tom zlé, keď primátor mesta Partizánskeho chráni nemocnicu, ktorú tam má? Nemocnicu na okraji mesta. Tá nemocnica robí naozaj dobré výkony, slúži tým ľuďom, ktorí sú tam v tom okrese Partizánske a ktorí potrebujú túto zdravotnú starostlivosť. Myslím si, že to je povinnosť každého, nielen jeho, ale aj ďalších, aby tieto nemocnice naozaj, naozaj chránili, aby tieto nemocnice nejakým spôsobom nepadli.
A keď, ja som ešte v rozprave zabudol povedať o kapacitnej priepustnosti nemocníc. Veď aj teraz sa stáva, že si jednotlivé nemocnice aj u nás v kraji prehadzujú tých pacientov. Povedia, že tam tohoto pacienta my vám nezoberieme, zoberte si ho vy, alebo my ho zoberieme na chvíľku, dajte si ho tam. Proste ten pacient koluje, behá, behá krížom-krážom a teraz je už problém proste s tou mapou toho pacienta. A keď vy ešte zrušíte niektoré tieto nemocnice, tak potom bude ešte väčší problém. Proste týmto sa treba zaoberať, kde ten pacient nakoniec pôjde a kde mu bude poskytnutá ústavná zdravotná starostlivosť, a nie teraz ešte rušiť, rušiť nemocnice.
Miro, neviem, čo si myslel tým, že my sme proti očkovaniu a že neumožňujeme nejaké, nejaké ďalšie miestnosti. Však si z Prievidze. Päť mesiacov tam bolo na zimnom štadióne zriadené veľkokapacitné očkovacie centrum, to sa teraz, to skončilo koncom augusta. To isté v EXPO výstavisku v Trenčíne a máme fungujúcich ďalších jedenásť očkovacích centier v celom Trenčianskom kraji, ich je jedenásť. Aj u vás, aj v Prievidzi, v našej bojnickej nemocnici. Tak keď bude záujem väčší o to, keď to nebude stíhať, tak vtedy môžeme o tom hovoriť. Ale veď normálne fungujú, aj v bojnickej nemocnici funguje aj takéto očkovacie centrum proste neprestajne. Čiže ľudia sa majú kde dať zaočkovať. A veď aj ja som vyzýval ľudí zaočkovať. Ja som sám zaočkovaný aj s mojou celou rodinou. Takže neviem teraz, aké populistické veci, do obchodného centra! Niekto to vymyslel, tak... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.11.2021 15:38 - 15:48 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán minister, vážení kolegyne, kolegovia, dovoľte aj mne vystúpiť nielen z postu a z pozície poslanca Národnej rady, ale aj z pozície predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, v ktorého zriaďovateľskej pôsobnosti sú tri nemocnice. Sme takéto dva kraje, tým ďalším je Žilinský samosprávny kraj, ktorý má tuším štyri nemocnice ešte vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
My sme sa zaoberali týmto zákonom aj na zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, dokonca to bolo dvakrát, kde prvýkrát sme prijali podobné stanovisko ako neskôr združenie samosprávnych krajov SK8, kde teda sme sa zhodli na tom, že ak chceme robiť nejaké zmeny v zdravotníctve u poskytovateľov zdravot... či už ústavnej, resp. ambulantnej zdravotnej starostlivosti, tak v prvom rade by sme mali začať s ambulantnou starostlivosťou a túto sieť ambulantnej zdravotnej starostlivosti, či už sú to všeobecní lekári pre dospelých, všeobecní lekári pre deti a dorast, resp. špecializované ambulancie, čiže tam by sme mali začať ako prví. Nemali by sme začínať s rušením lôžok a celých nemocníc, ktoré poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť.
Koniec koncov peknú analýzu mal aj pán doktor Visolajský, ktorý je prezidentom LOZ-ky, Lekárskeho odborového združenia, kde jasne povedal, kde koľko finančných prostriedkov ide, čo je slabšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, kde máme naozaj veľmi, veľmi veľké medzery, a to je v prvom rade ambulantná, ambulantná starostlivosť. Toto, takéto uznesenia sme prijali aj na prvom zastupiteľstve a takéto uznesenie a takýto materiál prijala, prijali aj samosprávne kraje vo svojom stanovisku.
Trenčiansky samosprávny kraj a zastupiteľstvo zasadalo druhýkrát k tejto novele, k tomuto zákonu, kde tento zákon odmietlo ako celok.
Čiže to sú dve, to sú prvé veci, o ktorých vás chcem informovať, ako sa na to pozerajú jednak poslanci zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, jednak župani združení v združení SK 8. Toto uznesenie prijali poslanci viac-menej jednohlasne. Zdržal sa asi len jeden poslanec, nezávislý poslanec, a naprieč politickým spektrom títo poslanci nesúhlasili s týmto zákonom, o ktorom dnes diskutujeme v Národnej rade Slovenskej republiky, lebo si myslia, a myslím si, že to je pravda, dôjde k zníženiu poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Trenčianskeho kraja.
Čo by sme mali riešiť? Čiže v prvom rade tú ambulantnú starostlivosť, ktorú som spomínal. Máme nedostatok lekárov, títo lekári sú všetci v dôchodkovom, v dôchodkovom veku. Viem, že ste teraz prijali na vláde nejaký zákon alebo nariadenie, že budete z Ukrajiny, Charkova nejakým spôsobom financovať lekárov už od tretieho ročníka týchto lekárskych škôl na Ukrajine. Okej, kľudne to urobte, nanáborujte čo najviac týchto lekárov. A myslíme si, že nielen teda treba posilniť túto ambulantnú, tú prvotnú primárnu zdravotnú starostlivosť, ale treba tiež riešiť záchrannú zdravotnú službu, čiže ROP-čky a RZP-čky. My si myslíme, že tento zákon, týmto zákonom začíname úplne niekde, niekde odzadu.
Veľakrát tu zaznelo v diskusii, v diskusii, že chceme zvyšovať kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti, pretože nemáme dostatok informácií, musíme si tieto informácie ešte pozberať a tak ďalej, kde sú reoperácie, akým spôsobom sa nepodarili, nepodarili niektoré zákroky a tak ďalej. Tieto databázy, tieto údaje máme už roky. Má ich ministerstvo zdravotníctva, tieto údaje, má ich Všeobecná zdravotná poisťovňa štátna, ale aj tie ďalšie dve súkromné zdravotné poisťovne majú presne, jasne stanovené, kde a aká kvalita zdravotnej starostlivosti sa poskytuje. Takže toto nie je dôvodom prijať tento zákon teraz, aby sme my zistili, aká kvalita sa poskytuje teda ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorých ústavných zdravotných, ako zdravotných zariadeniach. Tieto dáta tu už máme naozaj, naozaj roky.
Čo sa týka samotného zákona, podľa mňa by bolo korektné prísť po dlhých debatách už s normálnou sieťou, že ktoré nemocnice vieme počítať, ktoré nemocnice aké budú, čo budú zabezpečovať, ktoré oddelenia a tak ďalej. A nielen prísť s takýmto zák... prísť s takýmto zákonom, ktorý dáva strašne veľkú silu rezortu zdravotníctva, ministerstvu zdravotníctva, ktoré si bude môcť tú sieť upratať spôsobom, akým len ministerstvo zdravotníctva chce. A my nevieme, a hovoril to aj pán poslanec Blcháč, mal pravdu, že aj napriek tomu, že teda teraz zakrývame tú mapu, ktoré nemocnice padnú, ktoré nemocnice budú aké, ktoré budú komunitné. Keď je komunitná nemocnica, to nemusím ani nazývať komunitná nemocnica. To je proste zariadenie sociálnych služieb plus nejaká budova, kde sú teda prevádzkované ambulancie, možno aj nejaká jednodňovka a tak ďalej. Dobre to spomínal minule pán poslanec Urban, ktorý jasne povedal, že skúste mi zohnať alebo, zohnať nejakého anestéziológa, ktorý bude v tejto komunitnej nemocnici robiť, keď ostatné oddelenia budú zrušené. No toho anestéziológa nenájdete. Proste ten anestéziológ tam nebude. Proste to bude nič iné, len zariadenie sociálnych služieb s ODCH s dlhodobou starostlivosťou plus budú tam priestory pre ambulancie. Takéto priestory máme, máme v rôznych mestách na rôznych miestach už teraz, kde sú ambulancie. Prevádzkujú to buď súkromní, súkromníci alebo niekto iný proste im tam platí nájom. Čiže komunitná nemocnica rovná sa zariadenie sociálnych služieb plus budova, kde budú umiestnené nejaké ambulancie, ak tam teda vôbec nejaké ambulancie budú.
Takže my vám dávame, pán minister, teraz takú blankozmenku v podobe tohto zákona, keďže bude nejaká komisia odborníkov, ktorá bude hodnotiť tie jednotlivé výkony, bude ich zaraďovať do tých piatich kategórií, ktoré tu definujete teraz v tomto zákone a že potom na konci teda aj tak to ministerstvo zdravotníctva rozhodne. Zasa sa bude rozhodovať tak, ako je bližšia košeľa a nie kabát.
Čo som chcel povedať ešte k jednej veci a to sú také praktické, ktoré sú, ktoré sú aj v súčasnosti a v tomto covidovom období veľmi, veľmi zaujímavé a treba ich tu povedať. Zoberme si našu najmenšiu župnú nemocnicu Myjava. Je to nemocnica, ktorá nerobí dlhy, do ktorej sme veľa investovali, je na myjavských kopaniciach, kde tá dostupnosť naozaj z tých kopaníc k zdravotnej starostlivosti je viac ako 30 minút, ak ju zrušíte, neviem, kde pôjdu, kde pôjdu tí ľudia, či pôjdu do Skalice až ďaleko, alebo pôjdu do fakultnej nemocnice v Trenčíne, čo je tiež ešte podľa mňa ešte ďalej. My sme tam vybudovali a hovorilo sa o tom aj minule v rozprave, oddelenie multidisciplinárnej intenzívnej starostlivosti, a pán poslanec, tuším Lehotský to bol, ktorý hovoril, že však to treba vybudovať len v nových nemocniciach, to je, to sa nedá ani v starých. No tak dá sa to, ja ho pozývam znova prísť do tej našej nemocnice pozrieť si ten OMIS, kde je 6 plus 2 lôžok s prístrojmi, s dýchačmi, so všetkým, a dokonca, a k tomu sa dostanem na konci môjho vystúpenia, sú tam aj pacienti hore z Kysúc teraz, ktorí sú covidoví, ktorí potrebujú tieto dýchacie zariadenia. Tak mi povedzte, keď túto nemocnicu zrušíte, kde tí pacienti z tých Kysúc potom pôjdu. To by ma zaujímalo, ktorí sú tam na umelej pľúcnej ventilácii, je to úplne novozriadené takéto oddelenie, kde sme spojili dve JIS-ky a spojili sme jedno áristické oddelenie do takéhoto nádherného oddelenia, ktoré pomáha teda covidovým ľuďom aj z Kysúc, zo Žilinského kraja. Keď zrušíte túto nemocnicu alebo ju reprofilizujete na komunitnú nemocnicu, vám garantujem, že toto OMIS oddelenie tam nebude, nebudú tam žiadne áristické sestry, nebude tam žiadny áristický lekár, ale ostanú tam možno nejakí ambulantní lekári, ktorí budú poskytovať ambulantnú starostlivosť pre ľudí z kopaníc.
Na záver čo chcem povedať, myslím si, že je to zlé manažérske rozhodnutie, čo sa teraz ide diať s nemocnicami, a práve v tomto čase. A je to zlé manažérske rozhodnutie celej vlády. Súčet neviem, ospravedlňujem sa, ak v tých recommendations, odporúčaniach, aj do plánu obnovy dostali aj iné krajiny nejakú povinnosť, že musia zreformovať systém ústavnej zdravotnej starostlivosti, a či to náhodou nie je naozaj len Slovenská republika, to by ma naozaj zaujímalo. Ak to robíme len my, tak to robíme sami proti sebe. Pretože prišiel COVID, rok 2020, 2021, pozrite sa, aké sú problémy. Hrozia nám tu štrajkami aj lekári a tak ďalej. Tí, ten personál je vyčerpaný, a vy tu idete robiť teraz takúto veľkú, pompéznu reformu. Vy to máte teraz udržovať, ten systém zdravotnícky, ktorý je naozaj veľmi krehký, ktorý ledva funguje, a tie, a takéto reformy a takéto veľké reformy si nechať naozaj do dobrého počasia. To je podľa mňa manažérska chyba, veľká manažérska chyba a je to manažérska chyba celej vlády, nielen ministerstva zdravotníctva.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.10.2021 18:52 - 18:54 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pán poslanec Beluský, v krátkosti. Čo sa týka vašej poznámky tvorby siete odbornou komisiou, áno, nejaká odborná komisia vznikne po schválení tohto zákona, lebo vždy to konečné slovo bude mať ministerstvo zdravotníctva a urobí si to, ako chce na konci dňa.
Čo sa týka pána exministra Zajaca, máte pravdu. Podľa mňa do zdravotníctva v tom roku 2005, resp. 2006, pustil veľmi veľa podnikania. Malo to byť viac okresané, malo to byť viac kontrolované po tých reformných šiestich zákonoch, ktoré sa schválili v parlamente v tom období. A je veľmi ťažké to teraz aj po rokoch vracať nejakým spôsobom naspäť. Nebolo to dobré. Možno myšlienka bola zaujímavá, ale proste v tej realite, v tej praxi to skončilo úplne zle.
Čo sa týka budovania nových nemocníc, resp. rekonštrukcie súčasných nemocníc, poviem určité príklady. V Zlínskom kraji program vybudovania novej veľkej nemocnice v Zlíne stálo kreslo bývalého heitmana. Všetci sa proti tomu spojili a povedali, že my chceme zrekonštruovať radšej, radšej nemocnicu, ktorá je súčasná v Zlínskom kraji. Naopak, na druhej strane chcem povedať, ako sa dajú rekonštruovať nemocnice a nestavať nové. Bolo tu spomínané oddelenie multidisciplinárnej intenzívnej starostlivosti zo strany pána Lehotského, tak ho pozývam, aj vás, pán poslanec Beluský, do našej nemocnice župnej na Myjavu, kde sme takéto OAIMIS oddelenie urobili, ušetrili sme jedno ARO, ušetrili sme dve JIS-ky a je to jediné takéto OAIMIS oddelenie v Trenčianskom kraji a podľa mňa aj široko-ďaleko.
Takže ja chcem povedať, že dá sa to urobiť, a zhodou okolností táto nemocnica myjavská na Kopaniciach, vzdialených Kopaniciach, je v tom návrhu, aby táto nemocnica skončila, aby bola len nejakou tou lokálnou nemocnicou a neviem si predstaviť, ako to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.10.2021 18:36 - 18:36 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa vyjadrím len k niektorým veciam, ktoré spomínala pani poslankyňa Cigániková. Potom by som sa podrobnejšie vyjadril v rozprave. Aj zaujal stanovisko, o ktoré ma poverilo vlastne zastupiteľstvo Trenčianskej župy. Pani poslankyňa Cigániková hovorila o tom, že tí primátori nejakým spôsobom nechcú, nechcú súhlasiť s touto reformou, atď., že potom nebudú zvolení a takéto veci rozprávala, keď nemocnica skončí v tom ich danom meste. No ale podľa mňa by bolo úplne korektné začať tú zmenu a povedať na rovinu, s ktorými nemocnicami sa počíta, s ktorými sa nepočíta. Namiesto toho teraz sa tu bavíme o zákone, iba samotnom zákone, a nehovoríme o tej mape, ktorých konkrétne nemocníc sa to bude dotýkať. Veď tu my potom klameme vlastne aj tých primátorov a ďalších v tých mestách, kde tieto nemocnice fungujú. Takže poďme sa baviť o zákone, ale aj s prílohou, o ktoré nemocnice konkrétne sa bude, bude jednať. A neschvaľujeme nejakú blanco zmenku v podobe tohto zákona, o ktorom sa tu bavíme. Či lôžka, či majú byť takéto lôžka, akútne, chronické, psychiatrické, toľkoto a toľkoto, čo spomínala pani poslankyňa Cigániková. To nie je, myslím si, že táto reforma nie je o tom a dajú sa robiť pohyblivé lôžka, atď. v tých nemocniciach. To o tomto nie je. Hovorila, že v ktorých nemocniciach sa vlastne tá optimalizácia dotýka. No hlavne sa to dotýka teda asi súkromných nemocníc. Súkromných nemocníc, ktoré boli v jednotlivých krajoch a ostali len nemocnice v Žilinskom kraji alebo Trenčianskom kraji, kde je zriaďovateľ teda župa. Ale hlavne sa to bude týkať nemocníc či už Svätého zdravia, resp. Agelu. A oni podľa mňa za túto, za túto reformu určite ešte zatlieskajú, pretože sami nevládzu tieto nemocnice ťahať. A čo sa týka kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti o tom sa môžeme baviť potom v rozprave ďalej.
Skryt prepis