Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.6.2023 o 11:12 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.6.2023 11:12 - 11:12 hod.

Boris Kollár Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, toto neni procedurálny návrh. Vypnite pána poslanca Čekovského a ideme hlasovať o návrhu pána poslanca Suska.
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 85, pardon, prítomných 145, za 85, proti 45, zdržalo sa 13, 2 nehlasovali.
Uvedený návrh sme schválili.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pokračujeme v prerušenom rokovaní. Pristúpime k hlasovaniu o bode 80 schváleného programu, ktorým je druhé čítanie o vládnom návrhu zákona o športe (tlač 1554). Prosím spoločného spravodajcu z výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, poslanca Karola Kučeru, aby hlasovanie uvádzal.

Kučera, Karol, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, na schôdzi Národnej rady bola podaná informácia o výsledkoch rokovania výborov. Ako spoločný spravodajca predkladám návrh na ďalší postup v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku. V rozprave k vládnemu návrhu zákona vystúpili 3 poslanci. Bol podaný návrh vrátiť návrh zákona na dopracovanie a bol podaný 1 pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Najprv budeme hlasovať o návrhu vrátiť návrh zákona jeho navrhovateľovi na dopracovanie. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o tomto návrhu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 144, za 73, proti 68, 3 sa zdržali.
Uvedený návrh pôjde na dopracovanie.
Nasleduje hlasovanie o bode 96 schváleného programu, ktorým je druhé čítanie o návrhu poslanca Faiča a Takáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách (tlač 1647). Prosím spoločného spravodajcu z výboru pre financie a rozpočet poslanca Ladislava Kamenického, aby hlasovanie uvádzal.

Kamenický, Ladislav, poslanec NR SR
Vážený pán predseda, v zlúčenej rozprave vystúpilo 6 poslancov, pričom boli podané 2 pozmeňujúce návrhy. Informácia výboru obsahuje 8 bodov. Poslanec Takáč vyňal na osobitné hlasovanie body 4-8. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o bodoch z informácie č. 1 až 3 spoločne. Tieto body sú bez odporúčania gestorského výboru.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 145 poslancov, za 104, proti 1, zdržalo sa 36, 4 nehlasovali.
Uvedený návrh sme schválili.

Kamenický, Ladislav, poslanec NR SR
Teraz dajte, prosím, hlasovať o bodoch z informácie 4 až 8 spoločne, ktoré boli vyňaté na osobitné hlasovanie. Tieto body sú bez odporúčania gestorského výboru, avšak upozorňujem, že pán poslanec Takáč podal pozmeňujúci návrh, ktorý rieši uvedenú problematiku komplexnejšie.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 147, 2 za, 68 proti, 74 sa zdržalo, 3 nehlasovali.
Uvedený návrh sme neschválili.

Kamenický, Ladislav, poslanec NR SR
Teraz dajte, prosím, hlasovať o podanom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Faiča.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 146 poslancov, za 105, proti 22, 17 sa zdržalo, 2 nehlasovali.
Uvedený návrh sme schválili.

Kamenický, Ladislav, poslanec NR SR
Teraz dajte, prosím, hlasovať o podanom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu poslanca Takáča.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 147 poslancov, za 106, proti 1, zdržalo sa 37, 3 nehlasovali.
Uvedený návrh sme schválili.

Kamenický, Ladislav, poslanec NR SR
Keďže sme odhlasovali body z informácie a hlasovali sme o podaných pozmeňujúcich návrhoch, dajte hlasovať o tom, že prerokovaný návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 146 poslancov, za 105, proti 2, zdržalo sa 37, 2 nehlasovali.
Uvedený návrh sme schválili.
Pristúpime k tretiemu čítaniu. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku. Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Kamenický, Ladislav, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte hlasovať o návrhu zákona ako celku s prijatými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 146 poslancov, za 105, proti 22, zdržalo sa 17, 2 nehlasovali.
Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Ďalej prosím spoločného spravodajcu z výboru pre financie a rozpočet Tomáša Lehotského, aby uvádzal hlasovanie v druhom čítaní o návrhu poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, tlač 1654, bod 111. schváleného programu. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

Lehotský, Tomáš, poslanec NR SR
Ďakujem veľmi pekne. Ide o návrh zákona ku kryptomenám. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o bodoch informácie č. 1 až 3 spoločne. Tieto body sú bez odporúčania gestorského výboru, avšak upozorňujem, že pán poslanec Cmorej a Viskupič podali pozmeňujúci návrh, ktorý rieši uvedenú problematiku komplexnejšie.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 147 poslancov, 1 za, 34 proti, 112 sa zdržalo.
Uvedený návrh sme neschválili.

Lehotský, Tomáš, poslanec NR SR
Teraz, dajte, prosím, hlasovať o podanom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pána poslanca Cmoreja.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 145, za 108, proti 1, zdržalo sa 33, 3 nehlasovali.
Uvedený návrh sme schválili.

Lehotský, Tomáš, poslanec NR SR
Teraz budeme hlasovať o podanom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pani poslankyne Jany Žitňanskej.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 142, za 95, proti 1, zdržalo sa 44, 2 nehlasovali.
Uvedený návrh sme schválili.

Lehotský, Tomáš, poslanec NR SR
Keďže sme odhlasovali body z informácie a hlasovali sme aj o podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, dajte hlasovať o tom, že prerokovaný návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 143 poslancov, za 109, proti 1, zdržalo sa 31, 2 nehlasovali.
Uvedený návrh sme schválili.
Pristúpime k tretiemu čítaniu návrhu zákona. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku. Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Lehotský, Tomáš, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s prijatými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 144, za 112, proti 2, zdržalo sa 28, 2 nehlasovali.
Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Teraz prosím spoločného spravodajcu z výboru pre sociálne veci poslanca Petra Cmoreja, aby uvádzal hlasovanie o bode 109 programu, je to druhé čítanie o návrhu poslancov Lehotského, Ledeckého a Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, je to tlač 1631. Nech sa páči, máte slovo, pán poslanec.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, spoločná správa obsahuje tri pozmeňujúce návrhy. V rozprave vystúpili 4 poslanci a boli podané 2 pozmeňujúce návrhy. Pán predsedajúci, dajte hlasovať spoločne o bodoch 1 až 3 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.)
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2023 16:33 - 16:34 hod.

Boris Kollár Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kočiš, tak buď tu riešime PVV, alebo tu riešime mimovládky. Ak PVV, tak mi je ľúto, že k tomu nepadla ani jedna faktická, až potom na záver až na pána poslanca Faiča. A čo sa týka mimovládok, ja nie som ich podporovateľ okrem tých, čo riešia ozajstnú charitu alebo záchranu lesa či pomoc núdznym. Áno, máme tu aj také mimovládky, čo robia politiku a tým odporúčam, nech sa transformujú na politické strany a môžu ísť do politického boja a potom nech si robia politiku.
Pán poslanec Faič, tieto veci, ktoré ste spomínali, ktoré boli na, prerokované na Úrade vlády, ale tieto veci nás posúvajú ako spoločnosť dopredu, čo ste menovali, až na drobné výnimky, kde s vami absolútne súhlasím.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2023 16:13 - 16:20 hod.

Boris Kollár Zobrazit prepis
Pán poslanec, budem rýchly, lebo som ho predbehol.
Milí priatelia, dovoľte mi, aby som aj ja zareagoval na tú debatu, aj keď ma mrzí, že tá debata skĺzla k tým mimovládnym organizáciám. Pritom tunák máme prerokovať programové vyhlásenie vlády, ale veľmi rád sa aj ja k tomu už teda vyjadrím. Pán poslanec, asi mi dáte za pravdu, že tieto mimovládne organizácie asi nie sú hnutiu SME RODINA veľmi naklonené. Nikdy sme v takýchto organizáciách neboli, nepodporuje nás a skôr by som povedal, že sú veľmi zamerané proti nám až neobjektívnym spôsobom. Publikujú, naháňajú nás, okiadzajú a ja neviem čo všetko možné. Čiže s tým absolútne môžme súhlasiť, že nie som nadšený, že takéto obrovské peniaze idú aj na takéto účely. Ale aby som bol skutočne normálny a nemal len klapky na očiach, musím povedať, že nečerpajú to iba liberálne, progresívne, ale čerpajú to aj kresťanské, aj konzervatívne, charitatívne, prípadne iné mimovládne organizácie, aby som bol veľmi korektný.
Teraz čo sa týka tých, tejto pomoci, ktoré, ktorá sa tunák spomínala, to nejde všetko len tej jednej organizácie. Tam bola obrovská pomoc rôznych charitatívnych spoločností, pomoci Ukrajincom a tak ďalej a dohodlo sa, že cez nich to pôjde, oni to budú rozdeľovať, aby to nemali na krku vláda. Takže tu nejde 21 miliónov jednej organizácie, ale tá to len rozdistribuuje, aby som bol korektný. Ja ich tiež nemám rád, veľmi dobre viete, že my sme tunák dvakrát predložili do parlamentu návrh zákona, kde by sme jasne pomenovali, to bol zákon o lobingu, pod tým to bolo schované, aby sme jasne pomenovali alebo videli, kto tieto mimovládky financuje a akým spôsobom sú financované hlavne z toho, aby sme vedeli koho muziku hrajú. Ja nechcem nikomu dávať sem nálepku nejaký agent, to v žiadnom prípade nie, ale ľudia a občania si majú, majú mať právo si veľmi ľahko dohľadať transparentne, že keď niekto sa venuje nejakej konkrétnej problematike, či ho platí, východ, západ, stred, juh, ktokoľvek, aby sme sa v tom vedeli zorientovať, či tam už nie je nejaké dopredu nejaké predpojatie.
No ale teraz mi dovoľte, aby som sa vyjadril k programovému vyhláseniu vlády. My sme ako hnutie SME RODINA povedali, že nebudeme robiť kroky len preto, že je to úradnícka vláda a budeme im hádzať polená pod nohy len preto, že je to úradnícka vláda. Ona tuná neni preto, že by si to ona vymyslela, ale preto, že tunák jeden náš koaličný partner s druhým našim koaličným partnerom to vyostrili tak, že nakoniec strana SaS spolu aj s vami, aj s SMER-om, HLAS-om povalili túto vládu, dvakrát dokonca, a podarilo sa dostať do tohto štádia, že máme 150 poslancov v Národnej rade v opozícii. Máme kúsok pred voľbami a každý z toho vybíja kapitál. Ale len kvôli tomu ja nebudem tuná útočiť na úradnícku vládu, lebo je to tá zlá vláda, úradnícka, pani prezidentky, Ona si to tiež nevymyslela, ona je tu len preto, že tu niekto musí už doviesť túto krajinu k predčasným voľbám.
Čo ja očakávam od tejto úradníckej vlády? Len základné veci pri, a teraz sa neurazte na mňa, kúriť, svietiť a pripraviť rozpočet a hlavne urobiť poriadok v pláne obnovy a zefektívniť čerpanie eurofondov. Toto od nich očakávam a myslím si, že toto aj od nich dostaneme, aj keď ja mám osobne výhrady napríklad je tam veľmi vágne pomenované, veľmi veľa vecí je vágne pomenovaných, tá pomoc je tam veľmi, stretneme sa, posúdime, zorganizujeme, to ja neviem, čo bude. A preto sme povedali, že sa zdržíme. V prípade, že by aj toto bolo dopracované a presne bolo povedané, akým spôsobom chcú pomôcť, tak by sme vyslovili tejto vláde určite podporu, ale toto sa nám nedostalo, tak sa zdržíme. Ale nebudem do ich kopať, ale musím povedať, čo vyzdvihujeme. Vyzdvihujeme to, že naozaj zefektívňujú postupy pri pláne obnovy, ktorý, ako všetci dobre viete, sme kritizovali už, už pred pár mesiacmi, keď sme hovorili, že Rázsochy, že je to nezmysel, to sa nedá stihnúť. Upozorňovali sme na to, no ale tuná niektorá politická strana, tá demokratická, si išla svoje, že to my zvládneme, my sme superhrdinovia a že to urobíme. Nakoniec sa ukázalo, že sme mali pravdu.
Takže ja od tejto vlády očakávam hlavne, aby sme ušetrili čo najviac prostriedkov z Európskej únie a tu ich implementovali a investovali, toto je prvá vec, čo očakávam. Aby sme čo najmenej toho vrátili, aby som ich požiadal, aby čo najviac vyrokovali ústupkov v rámci Európskej únie, aby sme nemuseli vracať tie prostriedky, radšej ich miňme na sociálnu pomoc. My sme veľmi veľa čerpali aj vďaka tomu, že sme mohli použiť tieto európske peniaze z Európskej únii na, na pandemickú pomoc, kurzarbeit, na kopec ďalších pomocí, cestovnému ruchu sme vymohli 150 miliónov a tak ďalej. A tiež sme všetky veci presúvali z nevyčerpaných zdrojov cez, ktoré sme mali alokované na eurofondy, bolo to dohodnuté s Európskou úniou. To znamená, že aj možno preto Európska, teda preto tuto programové obdobie táto vláda mala o 3 % lepšie v čerpaní ako tá minulá strany SMER. A ale nebolo to našou šikovnosťou, ale bolo to tým, že sme alokovať tieto zdroje na tieto, na túto formu pomoci. Ale vďaka tejto pomoci a vďaka tomu, že napríklad cez ministerstvo práce, sociálnych vecí sa vyčerpali miliardy, tak sme udržali nezamestnanosť na prijateľnej úrovni. Toto očakávam od tej vlády, ja neočakávam buchlu päťstostranovú alebo tisícstranovú s plnoformátovým programovým vyhlásením vlády.
Ja očakávam, že budeme tu mať riadne, slušné, demokratické, transparentné voľby, toto očakávam od nich, očakávam od nich, že urobia poriadok v týchto financiách, to očakávam, myslím hlavne eurofondy, plán obnovy a tam čo sa týka tej, toho, čo navrhujú alebo predložili, tak tam s tým súhlasím, keby to bolo len o tom, tak určite by sme vyslovili súhlas s týmto programovým vyhlásením vlády. Nakoľko už som spomínal, že zdá sa nám to moc všeobecné vágne a nie konkrétne pri tej sociálnej oblasti, a preto sme sa rozhodli ako hnutie SME RODINA sa zdržať. Ale musím tunák povedať aj to, že v prípade, že by nám našich 17 hlasov chýbalo na to, aby mohla byť vyslovená dôvera, určite by sme ich dali. Takže takýto máme postoj, preto lebo sa snažíme aj v tejto veci nekonať len politicky, len preto, že si môžem buchnúť do toho Ódora, ale preto, aby som bol normálny aj v tejto veci.
Čo je zlé treba pomenovať, že je zlým, čo je dobré, treba vyzdvihnúť. Takže toto je len krátko, ja sa ospravedlňujem pánovi poslancovi, že som ho predbehol a nechávam mu rečnícky pult. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.5.2023 13:09 - 13:09 hod.

Boris Kollár Zobrazit prepis
Ďakujem. Je tu ešte jeden paragraf 146 podľa ktorého by sme mohli riešiť ten sporný, to sporné hlasovanie, ale ten mi hovorí, aby som zvolal grémium a dal to na ústavnoprávny výbor, čo zase zdrží vec, takže je to odkonzultované, veľmi rýchlo to bude podpísané mnou, okamžite to ide do paláca, teda pardon, na úrad vlády ide to pánovi premiérovi, aby sa to dostalo čím skôr k pani prezidentke. Pani prezidentka to musí vyhodnotiť, ak to správne vyhodnotí, nám to vráti späť a ešte na tejto schôdzi by sme to opravili budúci týždeň. Takže takýto by bol scenár, aby sme nejakú legislatívnu čistotu dodržali. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2023 11:25 - 11:25 hod.

Boris Kollár
O tomto nedávam hlasovať, to je oznam. Áno? A druhý procedurálny? Zapnite, prosím, pána poslanca.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.3.2023 11:32 - 11:32 hod.

Boris Kollár
Ďakujem. Podľa dohody podávam procedurálny návrh v mene všetkých klubov na vypustenie tlače 1380 z programu 88. schôdze, zaradíme ho na máj a tam sa dohodne, sa znova zákon otvorí a dohodnú sa strany, či sa to upraví alebo či to úplne zabijeme a zarežeme. Takže dávam tento návrh, aby sme to presunuli na májovú schôdzu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.3.2023 11:35 - 11:35 hod.

Boris Kollár Zobrazit prepis
Budeme pokračovať teraz v prerušenom rokovaní v druhom čítaní o návrhu poslanca Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic, tlač 1398, bod 115 schváleného programu. O slovo sa hlási dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal. Prosím súčasne poslanca Miloša Svrčeka, aby zaujal miesto určené pre navrhovateľov a spoločného spravodajcu z výboru pre hospodárske záležitosti pána poslanca Petra Vonsa, aby zaujal miesto určené pre spravodajcov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.3.2023 11:32 - 11:33 hod.

Boris Kollár
Pani poslankyňa Záborská, nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.3.2023 11:47 - 11:48 hod.

Boris Kollár
S ďalšou faktickou poznámkou pán poslanec Potocký.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.3.2023 11:54 - 11:56 hod.

Boris Kollár
vymazať nadbytočný rámček
Skryt prepis