Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.7.2021 o 19:38 hod.

Ing.

Jarmila Halgašová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2021 19:38 - 19:40 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem. Zákon, ktorý prerokúvame je legislatívou ktorej, kvôli ktorej sme tu dnes naozaj vôbec nemuseli sedieť. Pretože tento zákon je iba dôsledkom riadenia rezortu pôdohospodárstva za predchádzajúcich vláda. Ja viem že kolegovia, ktorí sú dnes v opozícii neradi o tomto rozprávajú, ale treba veci uviesť na pravú mieru. Ja tomu úplne rozumiem, pretože bola to ministerka Matečná, keď sa teda objavili, ako povedal kolega, kauza Dobytkár a rôzne podvodné praktiky vo vyplácaní priamych platieb. Keď ona sama predsa odobrala a zrušila Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, odvolala riaditeľa VUPOP-u pána Kromku a zobrala si tieto veci pod riadenie priamo pod rezort pôdohospodárstva. Čiže pred túto priepasť ste Slovensko doviedli vy a táto vláda namiesto pomoci našim poľnohospodárom sa musí zaoberať vami spôsobenou katastrofou, pretože je potrebné obnoviť akreditáciu PPA-čky. Tá situácii v PPA je skutočným amaterizmom ale nie je to dôsledkov tejto alebo predchádzajúcej vlády. Preto vás chcem požiadať, a som rada že ste aj povedali, že tento zákon podporíte a že zaňho zahlasujete. Asi dobre viete prečo, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 17:02 - 17:04 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne. Ako povedal pán predseda výboru pre pôdohospodárstvo Karahuta, áno, my sa...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, na predrečníka.

Halgašová, Jarmila, poslankyňa NR SR
...snažíme, snažíme riešiť veci odborne nie politicky. Tak ako hovorí Programové vyhlásenie vlády v časti pre životné prostredie, áno, tento presun tam je uvedený, ale v časti pre pôdohospodárstvo je uvedené, že po dôslednej expertíze a diskusii so všetkými zainteresovanými subjektami v tomto návrhu zákona je naozaj veľa nezodpovedaných a otvorených otázok, ktoré musíme riešiť.
A práve preto po diskusii s jednot, s obidvoma ministrami sme sa dohodli, že bude dodržané riadne pripomienkové konanie 15 dňová lehota, kde teda by mali byť vyriešené určité otázky pretože štátnej, štátny podnik Lesy a ostatné aj TANAP, Lesný podnik Ulič a tak ďalej majú v kompetenciách rôzne činnosti, pretože oni vystupujú ako správca majetku štátu podľa zákona o lesoch a riešia nájomné zmluvy, súdne spory, zámeny majetku štátu, podklady na prevod správy, podklady na prevody majetku štátu, obchodno-verejné súťaže, styk s Centrálnym registrom zmlúv, rovnako reštitúcia a tak ďalej.
Čiže tu je, tu zostáva naozaj veľmi veľa nezodpovedaných otázok, ktoré je potrebné v rámci tejto lehoty vyriešiť a ja osobne si myslím, že lesy v treťom stupni ochrany by mali zostať v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva. Uvidíme ako sa, sa budú plniť dohody o diskusiách a riešeniach problémov a podľa toho tento návrh zákona podporím alebo nepodporím v druhom čítaní. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 10:26 - 10:28 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že hovoríme vlastne tuná o rovnakej, rovnakých cieľoch a presne toto, táto diskusia v parlamente ukazuje, ako veľmi chýba celospoločenská diskusia na túto tému, ako veľmi sa opomínala táto diskusia. Pretože len v rámci normálnej a odbornej diskusii vieme nájsť najrozumnejšie riešenia. Žiaľ to tu bolo tridsať rokov opomínané. Rada sa zúčastním akejkoľvek diskusie. Na margo, nebudem možno celkom menovať jednotlivých vystupujúcich, ale áno, padlo, padli už aj také návrhy, že komplet celá pôda štátna aj nezistených vlastníkov, že sa má zo Správy pozemkového fondu presunúť na, na obce, mestá a že sa má rozpredať. Ja s tým nesúhlasím, pretože štátna pôda by sa nemala predávať, má zostať v správe Slovenského pozemkového fondu a zaviesť transparentné pravidlá, čo sa týka nájmov. To je prvá vec.
Druhá vec, súhlasím s pánom poslancom a predsedom výboru Karahutom, čo sa týka toho dedenia. Áno, ale to nebráni, aby sme nepracovali na komplexných pozemkových úpravách a otvorme diskusiu aj o tom, ako zabránime rozpredávaniu pôdy a ďalšiemu drobeniu pôdy. Čiže to je zasa len na tom, aby sme zmysluplne diskutovali. Žiaľ, tu počas tridsiatich rokov prevládali individuálne záujmy nad celospoločenskými a toto je potrebné si uvedomiť a vlastne my potrebujeme nastaviť pravidlá tak, aby vlastne celospoločenské záujmy boli uprednostnené, pretože vysporiadanie vlastníctva je celospoločenským záujmom a je to dlh každej jednej... (Ukončenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.6.2021 10:11 - 10:15 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi, veľmi pekne pán predsedajúci. Vážení panie, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovolím si zareagovať na kolegu poslanca Blcháča. Ja si nemyslím, že štátna pôda a pôda nezistených vlastníkov by mala ísť pod správu obcí. Problém je, problém čo sa týka spravovania tejto pôdy a vôbec akože poľnohospodárskej pôdy na Slovensku je, že máme najviac fragmentovanú pôdu na v cele, v rámci celej Európskej únie. To znamená, nemáme vysporiadané vlastnícke práva k pôde.
Za 30 rokov dokázali predchádzajúce vlády tým nechcem teda povedať kolega, že to bola len vláda Roberta Fica. Dokázali urobiť pozemkové úpravy na 12 % katastrálnych území. z 3 445 to je cirka nepamätám si presne koľko máme katastrálnych území. Čo je nehorázne málo.
A teraz ja si myslím, teraz keď predchádzajúca vláda, pani ministerka Matečná povedala a urobila vlastne tú koncepciu pozemkových úprav, kde je vízia, že tieto komplexné pozemkové úpravy sa uskutočnia za 30 rokov. Ja som diskutovala s pánom ministrom Mičovským, len som povedala, či, či si vie niekto predstaviť, že moje deti, ktoré majú 33 a 32 rokov, keď budú viac ako 60-roční, dostanú scelené pozemky. To je nonsens, nonsens, a preto si myslím, že naozaj by štát mal pristúpiť k urýchleným procesom a kontinuálnym procesom pozemkových úprav. To je ad jedna a dve, mal by prednostne osloviť ľudí a občanov, a ponúknuť im finančnú náhradu za tieto spoluvlastnícke podiely. Pretože som presvedčená, že mnohí ľudia toto budú chcieť urobiť a tej, a tá pôda, ktorú si dajú oni zaplatiť, ja vám poviem tak. Moja 80-ročná mama určite radšej využije svoj peniaze a pôjde do kúpeľov a nejakým spôsobom si ich ešte užije, ako by mali sme 30 rokov čakať na pozemkové úpravy. A tá pôda by mala ísť do vlastníctva Slovenského pozemkového fondu, nie obcí.
A v rámci tých komplexných pozemkových úprav predsa by sa mali robiť tá krajinná tvorba a to vysporiadané, vysporiadanie tak, aby konečne tá pôda ktorá bude v pláne na cesty a rôzne iné infraštruktúry nebola pridelená nejakým reštituentom, nejakým súkromným vlastníkom, ale, aby to bolo usporiadané tak, aby sa potom nemusela následne vyplácať ako to bolo urobené za predchádzajúcich vlád významným politikom, ktorí dostali túto pôdu a následne ju predali, lebo bude tam budovaná diaľnica. Nebudem menovať.
Takže toto si myslím, že by mala byť priorita, nechápem, prečo by mala ísť do vlastníctva obcí, pretože do vlastníctva obcí naozaj má ísť len tá pôda, ktorá mala by byť scelená a robte si s ňou čo chcete. Ale Pozemkový fond by ma byť tým správcom štátnej pôdy a pôdy nezistených vlastníkov. Nezistení vlastníci sú vlastne len teda, je to neprededená pôda. A každé právo aj zaväzuje, čiže ak raz niekto má vo vlastníctve pôdu, tak jeho povinnosťou je uskutočniť dedičské konania a následne teda sa z tých nezistených stávajú zistení vlastníci, a toto sa robí rovnako pri pozemkových úpravách.
Čo je pre mňa dôležité, je zaviesť transparentnosť do procesov prideľovania pôdy do nájmu. Toto je alfa omega, to máme aj v Programovom vyhlásení vlády a samozrejme nastaviť pravidlá a podmienky tak, aby sa spravodlivejšie dostali k nájmom štátnej pôdy všetci poľnohospodári. To je všetko. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2021 17:00 - 17:01 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ja len veľmi krátko. Treba sa obzrieť do minulosti, čo ste urobili vy za tých 12 rokov na Slovenskom pozemkovom fonde, ale pokiaľ ide o výšku nájomného, samozrejme, tam je potrebné upraviť výšku nájomného, pretože je to konkurenčná výhoda všetkých tých, ktorí nájomné vlastne majú od Slovenského pozemkového fondu, v porovnaní s občanmi. A ten list z Bruselu, neviem, či bol dementovaný, nemám tú informáciu. V každom prípade ale je za týmto účelom, aby, je potrebné stransparentniť podávanie žiadostí a prideľovanie pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu, aby sa nedostávali stál jedni a tí istí poľnohospodári k pôde.
A pokiaľ ide o tú poddimenzovanosť, tak som práve v tej rozprave aj spomenula, takže určite treba navýšiť počet zamestnancov v Slovenskom pozemkovom fonde.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.6.2021 16:52 - 16:58 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, mnohí ľudia dnes vybavujú žiadosti elektronicky. Úrady ich neobťažujú zbytočnou administratívou, z pohodlia svojho domova si vedia vybaviť veľa vecí. To však neplatí, pokiaľ ide o reštitúcie či nájom pôdy, ktorú spravuje Slovenský pozemkový fond. Občania musia žiadať o reštitúcie, nájom, predaj pozemkov podávaním písomnej žiadosti ako kedysi. Občan si síce môže vytvoriť žiadosť, ale vytlačenú ju musí ručne podpísať a doručiť poštou alebo do podateľne pozemkového fondu, pretože Slovenskému pozemkovému fondu chýba v rámci funkcionality informačného systému aj podania možnosť elektronického podpisu. Na internete síce nájdete základné informácie, ale konať musíte stále ako v minulom storočí. A tak funguje alebo respektíve nefunguje celý informačný systém pozemkového fondu.
Nemusím vám asi vysvetľovať, ako za bývalej vlády dopadol nákup nových komponentov informačného systému. Podozreniami z porušenia zákona o verejnom obstarávaní, žiadna transparentná súťaž, pričom za dva mesiace vyčerpali dvojročné peniaze na rozvoj agendových informačných systémov. Aktuálne prebieha súdny spor. Slovenský pozemkový fond je jedným z tých úradov, o ktorých na verejnosti vôbec nie je počuť. Dozvedeli ste sa o ňom, žiaľ, len vtedy, keď na povrch vyplávala korupčná kauza. Niektorí, ako tu sedíme, ani netušíme, koľko korupčných káuz sa v tejto inštitúcii odohralo, vieme len o tých, ktoré sa podarilo odkryť orgánom činným v trestnom konaní. A Slovenský pozemkový fond je takpovediac štát v štáte. Kontrolovaný radou Slovenského pozemkového fondu, príležitostne Najvyšším kontrolným úradom, Úradom vlády a, samozrejme, kontrolnú právomoc máme aj my poslanci.
Pozemkový fond je presne tá inštitúcia, v ktorej sa dlhé roky kšeftuje s pôdou a doteraz nikto tento trend nechcel zastaviť. Len si spomeňme na kšeftovanie s pozemkami vo Veľkom Slávkove, po ktorom musel odstúpiť minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa a námestník fondu Branislav Bríza. To bol rok 2007 a odvtedy sa nič nezmenilo.
Aktuálne sme svedkami káuz predchádzajúcej vládnej koalície, kvôli ktorej sú väzobne stíhaní čelní predstavitelia fondu a ich spolupracovníci.
O fungovaní dobrej verejnej správy v Slovenskom pozemkovom fonde nemôže byť teda ani reč. Všetkým vyhovovalo tak, ako to je. Keď si zoberiete, že fond doteraz nemá riadny prehľad v žiadostiach, ktoré má v agende, že údaje o žiadostiach sú len orientačné alebo oni jednoducho neevidujú počet uzavretých a vybavených spisov, nájomných zmlúv, nevybavených žiadostí, spisy v riešení či rozpracované zmluvy, povedzte, je to taký chaos v inštitúcii v 21. storočí normálny? Samozrejme, že nie je. A do tohto personálna poddimenzovanosť a vysoká chybovosť zamestnancov. Samozrejme, že toto nikomu predtým neprekážalo, lebo potom by nemohli fungovať 40-percentné úplatky, korupčný systém, v ktorom o vybavovaní žiadosti rozhodovali v právnickej kancelárii na Červeňovej ulici 14 neďaleko odtiaľto.
Na netransparentnosť tento týždeň poukázal aj Najvyšší kontrolný úrad, ktorý svoju kontrolu síce ešte neukončil, ale konštatuje, že Slovenský pozemkový fond nemá účinný systém kontroly, ktorý by zabezpečil transparentnosť procesu rozhodovania o pôde. Systém je nastavený netransparentne, prenájom pôdy a jej uplatňovanie reštitučných nárokov.
Dámy, páni, nástupom súčasnej vládnej koalície sa konečne začali v Slovenskom pozemkovom fonde prijímať rozhodnutia, ktoré sa mali začať prijímať už dávno. Som naozaj rada, že správna rada, Správa Slovenského pozemkového fondu nielen pomenúva nedostatky, ale obsahuje aj informácie o prijatých opatreniach, napríklad k zmene organizačnej štruktúry, ktorá má sledovať zvýšenie efektívnosti a ja verím, že aj transparentnosti v tejto inštitúcii. Cesta je však ešte veľmi ďaleká a určite nie ľahká. No už len tým, že nastúpila vláda, ktorá nemá korupčné správanie v DNA, je progresom aj pre Slovenský pozemkový fond.
Za najväčšiu chybu považujem, že táto inštitúcia málo komunikuje s verejnosťou o zmenách už prijatých a o tých plánovaných. Pozemkový fond jednoducho nie je inštitúciou, ktorá si môže dovoliť po sérii škandálov s verejnosťou nekomunikovať. Práve naopak, a tým by som chcela aj vyzvať nové vedenie, aby si túto úlohu zobralo za svoje a informovalo o opatreniach na zvýšenie transparentnosti a efektívnosti v rozhodovacej činnosti, o ktorej som práve hovorila. Určite sa budem zaujímať, čo chcú s týmto chaosom urobiť, pretože je už najvyšší čas. Poďakujú sa za to všetci poctiví poľnohospodári, poľovníci a občania, ktorí chcú konečne v tejto krajine poriadok.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.6.2021 16:49 - 16:51 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, výročnú správu Slovenského pozemkového fondu za rok 2020 pridelil predseda Národnej rady rozhodnutím č. 540 z 3. mája 2021 výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s tým, že ako gestorský výbor Národnej rade podá informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore vrátane návrhu na uznesenie Národnej rady.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval predmetnú informáciu 14. júna 2021. Uznesením č. 120 vzal uvedenú informáciu na vedomie a odporučil ju Národnej rade tiež vziať na vedomie.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 131 z 15. júna 2021 schválil túto informáciu výboru a súčasne ma poveril predniesť na schôdzi Národnej rady túto informáciu výboru a predložiť návrh na uznesenie Národnej rady. Návrh uznesenia je súčasťou prerokovaného materiálu.
Pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.6.2021 16:20 - 16:20 hod.

Jarmila Halgašová
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Navrhujem hlasovať o tomto návrhu zákona v utorok o 11. hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.6.2021 16:18 - 16:19 hod.

Jarmila Halgašová Zobrazit prepis

Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač číslo 592. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z ustanovenia § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 12:42 - 12:43 hod.

Jarmila Halgašová
Ďakujem veľmi pekne. Ja budem tiež krátka, chcem sa poďakovať kolegovi poslancovi Dostálovi a vážim si ťa práve preto, že vnášať do tej diskusie pokoj, rozvahu a takto by malo prebiehať rokovanie, nemali by sme sa osočovať, mali by sme byť vecní a život by bol krajší. Môžme mať na vecnú problematiku rôzne názory, môžme sa o nej pohádať ale na konci dňa treba vstať od stola a musíme si vedieť pozrieť do očí a podať si ruky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis