Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

4.11.2020 o 9:09 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 4.11.2020 9:09 - 9:11 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán navrhovateľ, spravodajca, vážené kolegyne, kolegovia, krátko chcem vystúpiť k tejto rezolúcii, ktorú, samozrejme, podporujem a podporujem aj to znenie, ktoré vzíde vlastne z rozpravy, ktoré je pripravované. Verím, že sa k tejto rezolúcii pripojí maximálny počet poslancov.
Ale chcel som vystúpiť pred rozpravou aj preto, lebo som navrhnutý ako predseda Skupiny priateľstva s Arménskou republikou a Gruzínskom, ktorá by mala byť vytvorená tu v našom parlamente. Žiaľbohu, zo známych príčin ešte takto nebolo učinené, ale verím, teda ak ma schválite, že táto skupina vznikne. Zatiaľ v tejto skupine evidujeme nejakých desať poslancov a chcel by som aj tých ostatných, ktorí za mnou vystúpia v rozprave aj ktorí sa chystajú reagovať na túto rezolúciu, či by nezvážili a nenahlásili sa do tejto skupiny, a možno by to bolo takého gesto nášho parlamentu, že máme súcit s arménskym ľuďom a že teda budeme podporovať vlastne aj tým, že vytvoríme veľkú skupinu priateľstva, kde si môžeme potom vymieňať rôzne skúsenosti, a aj takouto formou vlastne ich podporovať v nejak v úspešnom, úspešnom boji.
Takže toľkoto z mojej strany. Podpisujem to, čo hovoril pán navrhovateľ, a, samozrejme, vyzývam všetkých, aby ste túto rezolúciu podporili a zvážili túto moju ponuku.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 17:41 - 17:41 hod.

Milan Laurenčík
Ďakujem obidvom kolegom za ich faktické pripomienky. Neostáva mi nič iné len súhlasiť s tým, čo povedali, boli to podporné slová, takže ďakujem ešte raz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.11.2020 17:35 - 17:39 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, viem, že sa snažíme úsporne rokovať, aby sme teda nenaťahovali nejak čas, ale dovolím si pár viet k tomuto návrhu zákona povedať.
S cestovným ruchom má spája veľa, pochádzam z Terchovej, kde som pôsobil ako starosta. Terchová je známa tým, že žije cestovným ruchom, tam v podstate nemáte možno rodiny, obydlia, kde by sa o cestovnom ruchu minimálne nehovorilo a ktoré by sa nejakým spôsobom ľudia nezapájali doňho. Takže vtedy som mal veľkú možnosť sa s cestovným ruchom zoznámiť, priamo byť zainteresovaný. Naša obec bola dôležitým členom oblastnej organizácie cestovného ruchu a preto som si uvedomil, že koronakríza naozaj cestovný ruch, v podstate z dostupných informácií, ktoré mám, postihla popri leteckej doprave snáď najviac.
Cestovný ruch je pre mňa aj nejakým takým odvetvím, ktorým sa zaoberám aj ako vicežupan Žilinského samosprávneho kraja, kde som túto oblasť dostal na starosť práve ja, takže to je taký druhý bod, ktorý má spája s týmto a preto som si povedal trochu pred letnými prázdninami parlamentnými, že sa vyberiem po Slovensku po jednotlivých regiónoch a skúsim zistiť, v čom by sme vedeli my - poslanci, resp. vláda pomôcť cestovnému ruchu. Prešiel som prakticky pol Slovenska, lebo za ten čas som nemal toľko možností a času, aby som prešiel celé Slovensko, ale vyšli mi z toho rôzne, rôzne veci, ktoré som následne komunikoval aj na ministerstve dopravy s príslušnými ľuďmi, ktorí sa tam cestovným ruchom zaoberajú a som teda veľmi rád, že prišiel na rad aj cestovný ruch a že ideme týmto zákonom vlastne týmto ľuďom pomáhať.
Ja som dal spracovať aj takú analýzu dopadov koronakrízy na cestovný ruch na Slovensku - dva mesiace marec až november, ktorú spracoval parlamentný inštitút, verím, že túto informáciu následne dostanete aj vy všetci poslanci, kde sa budete môcť dočítať podľa jednotlivých kritérií, ako teda boli hodnotené v týchto dopadoch, čo všetko ten cestovný ruch, teda čo všetko malo naň vplyv, ako tá korona naňho, naňho pôsobila podľa jednotlivých tých odborov alebo ako by som to nazval, jednotlivých tých segmentov toho cestovného ruchu. Sú tam ozaj krásne čísla, ktoré by sa dali prezentovať, ale keďže rokovací poriadok nedovoľuje tieto veci ukázať, tak len odporúčam do vašej pozornosti, pretože viem, že parlamentný inštitút, keď spracuje pre niekoho takýto nejaký materiál, tak následne ho potom postúpi aj ostatným poslancom.
Nebudem tu teraz vyčítavať, že koľko z toho materiálu, že ako bol teda ten cestovný ruch postihnutý, aké percentá máme menej ubytovaných a o aké percentá menej vybraté dane z ubytovania, ako sa v jednotlivých segmentoch, v reštauráciách a neviem kde všade ako, ako teda dopadol ten táto situácia pandemická, ktorá tu je, na tieto, je to tam všetko napísané, ale chcel by som vás len všetkých poprosiť, aby sme tento zákon teraz schválili, aby sme naozaj cestovnému ruchu pomohli.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 16:40 - 16:41 hod.

Milan Laurenčík
Pán poslanec Dušan Jarjabek.
Skryt prepis
 

29.9.2020 17:06 - 17:07 hod.

Milan Laurenčík
Pán poslanec Peter Dobeš.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2020 11:27 - 11:29 hod.

Milan Laurenčík
Pani poslankyňa Monika Kozelová.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2020 16:30 - 16:32 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem. Prosím, zaujmite miesto pre navrhovateľov.
Otváram rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku, preto sa pýtam, či sa hlási niekto do rozpravy ústne. Konštatujem, že nie, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú a keďže neprebehla, predpokladám, že pán navrhovateľ nechce zaujať stanovisko, preto prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať návrhom na vyslanie (vyslovenie, pozn. red.) súhlasu s prítomnosťou príslušníkov ozbrojených síl Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia výcviku a poradenstva ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Do rozpravy je prihlásený pán minister obrany. (Reakcia z pléna.) Nie, nie, ešte stále je rozprava. (Reakcia z pléna.) Takže nie do rozpravy? Vyhlasujem týmto rozpravu za skončenú.
Pán minister, zaujmite teda miesto pre navrhovateľa a prosíme aj pána spravodajcu, aby zaujal svoje miesto. A teda sa pýtam, či chce k rozprave zaujať miesto navrhovateľ. Chce?
Nech sa páči, máte slovo.

(Pokračovanie rokovania o návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov ozbrojených síl Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia výcviku a poradenstva ozbrojených síl Slovenskej republiky, tlač 190.)
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 17.9.2020 16:16 - 16:17 hod.

Milan Laurenčík
Pán poslanec Eduard Kočiš.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2020 16:37 - 16:39 hod.

Milan Laurenčík
Ďalším rečníkom v rozprave je pán poslanec Dušan Muňko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.9.2020 16:29 - 16:31 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán poslanec Blanár, chcel by som len k jednej veci sa vyjadriť. Ako si spomínal, je to bezprecedentný prípad. Nechcem si tu nejak vytĺkať politické body, ale chcem hlavne ministra Korčoka obhájiť, pretože si ho kritizoval, že si chodí pýtať nejaké dovolenia k predsedovi parlamentu, k pani prezidentke. Som ťa informoval, že on bol informovať pani prezidentku, aj pána predsedu Národnej rady o tom, aké kroky podnikal, a že koná. Nerobí po každom kroku, samozrejme, veľkolepé tlačovky a nevytĺka si na tom lacné politické body.
Hovoril si, že naše uznesenie navrhnuté nežiada, tak možno, že si zle počúval, pán poslanec, ale aj v bode C žiadame vládu, aj v bode D žiadame vládu a je to tam pekne popísané, že o čo. Takže aj žiadame a ešte by som sa dokonca zastal aj premiéra Matoviča, pretože si spomínal, že nekontaktoval svojho, svoj proťajšok, tak dnes zrovna som videl na Facebooku, že zverejnil list, ktorý dostal od predsedníčky vlády, ja neviem, či tá funkcia je takto v Belgickom kráľovstve, ale od svojho proťajšku v Belgickom kráľovstve, kde sa informoval a žiadal teda vyšetrenie.
A ešte na dôvažok mám takú informáciu, si hovoril, že ľudskoprávny výbor neprijal platné uznesenie, no možno, že by bolo dobré sa pozrieť na dvoch členov vašej strany, ako sa zúčastňujú na ľudskoprávnom výbore. Je to pán poslanec Fico aj pán poslanec Blaha, ktorí na tieto výbory nechodia. Možno, že keby tam dneska boli, tak to uznesenie aj vaše by mohlo byť, teda k vášmu uzneseniu mohlo byť to stanovisko aj inakšie.
Ďakujem.
Skryt prepis