Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

5.2.2021 o 15:13 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 5.2.2021 15:13 - 15:28 hod.

Milan Laurenčík
Ďakujem veľmi pekne. Prosím zaujmite miesto pre navrhovateľov. Otváram rozpravu, do ktorej som dostal písomnú prihlášku za poslanecký klub SMER pán poslanec Ľuboš Blaha a jednotliví rečníci pán poslanec Rastislav Shlosár. Pán poslanec Ľuboš Blaha, nech sa páči, máte slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2021 15:13 - 15:28 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja otváram rozpravu, do ktorej som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Preto sa pýtam, či sa hlási niekto do rozpravy ústne? Konštatujem, že nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Predpokladám, že k neexistujúcej rozprave ani pán navrhovateľ, ani pán spravodajca nezaujmú stanovisko a preto prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Panie poslankyne, páni poslanci, my teraz pristúpime k rokovaniu o návrhu na voľbu do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Návrh má parlamentnú tlač 426. Prosím povereného člena ústavnoprávneho výboru pána podpredseda Národnej rady Juraja Šeligu, aby návrh uviedol a súčasne podal informáciu o výsledku prerokovanie tohto návrhu ho výbore. Nech sa páči pán podpredseda, máte slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.2.2021 11:26 - 11:26 hod.

Milan Laurenčík
Ďakujem za slovo. Takisto som by som chcel opraviť svoje hlasovanie pri tlači 375, hlasovanie 97 ma vykazuje zariadenie, že som hlasoval za a chcel som byť proti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.1.2021 17:24 - 17:24 hod.

Milan Laurenčík
Pani poslankyňa, ďakujem za poďakovanie a teším sa z toho, že aj vy vnímate, že Slovensko je bezpečná krajina. verím, že aj do budúcna Slovensko ostane bezpečnou krajinou a že všetci všetko preto urobíme, aby to tak to bolo. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.1.2021 17:11 - 17:12 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo vážený pán podpredseda, vážený pán predseda, vážený pán minister, vážení páni členovia vlády, kolegyne, kolegovia, ešte pred tým ako sa budem vyjadrovať k bezpečnostnej stratégií, dovoľte aj mne ako pán minister pripomenul, že dnes máme pamiatku obetí Holokaustu, medzinárodný deň, keď si spomíname na milióny obetí, na milióny zverstiev, ktoré sa odohrali počas druhej svetovej vojny. Rád by som si pri tejto príležitosti spomenul aj na významnú umelkyňu pre živšiu Holokaustu pani Daunu Holanovú Spitzerovú, ktorá svojim životným príbehom pomohla svojmu mestu Liptovský Mikuláš vysporiadať sa s vojnovou históriou. Pani Spitzerová zomrela pred pár dňami vo veku 95 rokov a verím, že jej v dohľadnej dobe bude udelené čestné občianstvo mesta in memoriam. Česť jej pamiatke.
A teraz k bezpečnostnej stratégií. Dovoľte aj mne tak krátko sa vyjadriť k bezpečnostnej stratégií Slovenskej republiky a verím, že vám nebude vadiť, keď sme tam poviem vo svojom príspevku a budem teda uvádzať aj obrannú stratégiu, pretože mne tie stratégie takto úzko súvisia aj ten môj príspevok som takto nejako koncipoval. Bezpečnosť a obrana našej krajiny a občanov je a musí byť našou prioritou. Skutočnosť, že predchádzajúca vláda obidve tieto stratégie schválila ešte v októbri 201, no Slovenská národná strana na čele s priateľom Moskvy kapitánom Dankom nich blokovala takmer dva a pol roka aby sa nedostali do parlamentu bolo maximálne nezodpovedné a ohrozovalo obrany schopnosť Slovenska a teda aj nás všetkých. Pán minister chcel byť korektný voči predchádzajúcim a toto nespomenul, ja som si to dovolil spomenúť, pretože v tom čase som bol v parlamente a snažili sme sa aby teda stratégia ktorú vláda schválila, aby sa do parlamentu dostala, aby sme mohli onej rokovať a dokonca sme ako opozičná strana Sloboda a solidarita boli pripravený, pripravený za ňu zahlasovať. Podľa mňa nie je normálne, aby sa súčasnom globálnom svete, ktorý musí neustále čeliť novým výzvam a hrozbám, hrozbám postupovalo podľa dokumentov ešte z roku 2005. Tie dokumenty absolútne neodrážajú dnešnú realitu, nepokrývajú vnútornú, vonkajšiu dimenziu bezpečnosti našej vlasti. terorizmus, zbrane hromadného ničenia sú hrozbou celej Európskej únie, ale aj nás, no nemôžeme zabúdať ani na tie novodobé. nenápadnejšie rafinovanejšie hrozby, ktoré sa postupnou globalizáciou a mocenským súperením, čo raz viac vyvíjajú a využívajú. Novým druhom hrozieb, na ktoré musí byť Slovensko pripravené sú hybridné hrozby a kybernetické útoky, ktoré využívajú zraniteľnosť krajín so snahou oslabiť základné demokratické hodnoty a slobody. Hybridné hrozby dlhú dobu neboli u nás identifikované ako bezprostredná hrozba. Tento pojem sa prvýkrát objavil v roku 2016 v Bielej knihe o obrane Slovenskej republiky. No na hybridné hrozby upozorňovala napríklad Slovenská informačná služba už rok pred tým keď sa venovala problematike snáh Ruskej federácie o ovplyvňovanie verejnej mienky u nás na Slovensku. Ďalšou výzvou a zároveň hrozbou je aj zmena klímy, ktorá môže viesť k nedostatkom vody, k ohrozeniu potravinovej bezpečnosti, čo môže zásadne zasahovať do každej spoločnosti teda aj do tej našej. Výsledkom môže byť súperenie štátov, konflikty územia, následne migrácia obyvateľstva, v ďaleko väčšej miere ako sme to zažívali v minulých rokoch. Ďalej je to dosah dezinformácií a propagandy, ktorá môže výrazne ovplyvňovať verejnú mienku v krajine, čo vidíme často už aj dnes. Včasné odhalenie a vytvorenie skupín na monitorovanie takýchto aktivít môže zásadne pomôcť odvrátiť sociálne nepokoje a verejné násilie davov ovplyvnených extrémistickými skupinami šíriacimi konšpiračné teórie. Kybernetické útoky, či zdravotné hrozby ktorým čelíme aj dnes už takmer rok sú ďalšou bezpečnostnou hrozbou. Aj keď už vidíme svetlo na konci tunela v očkovacej vakcíne, nemôžeme si byť istý, či nás nepostihne v najbližších rokoch nejaká ďalšia mutácia podobného vírusu a ktorá tak isto bude bezpečnostnou hrozbou. Na časť s tých novodobých vízii reagovali návrhy v roku 2017. Neboli však Národnou radou prijaté, lebo bývala vláda ako som už hovoril pristupovala k bezpečnosti občanov nezodpovedne podľa môjho názoru. My sme vyzývali vtedajšiu vládu a zároveň aj ministra zahraničných vecí Miloslava Lajčáka aby doručili vládou schválené dokumenty, schválené stratégie do parlamentu. Ako som už spomínal Andrej Danko vlastným telom bránil schváleniu týchto dokumentov len preto, že vo svojom obsahu uvádzali Rusko ako bezpečnostnú hrozbu. Čo je nonsens. Už vtedy sme však boli svedkami presadzovania mocenských a teritoriálnych ambícií. Nelegálneho použitia sily a porušovanie medzinárodného práva v regióne východnej Európy. Konflikt v Gruzínsku a na východe Ukrajiny vyvolaný agresívnym správaním Ruskej federácie ako aj nelegálna okupácia Ukrajinského Krymu a Sevastopoľu boli a sú v hrubom rozpore s medzinárodným právom a politickými záväzkami. No ani to nezabránilo bývalému predsedovi parlamentu aby sa stretával so šéfom Ruskej dumy a zneistil tým smerovanie našej zahraničnej politiky čo u našich partnerov vyvolávalo patričnú nedôveru. My vtedy opozičný poslanci sme teda boli pripravený za tieto stratégie zahlasovať a podporiť ich. Bezpečnostná ale aj už schválená obrana stratégie ktorú dnes prezentuje minister zahraničných vecí Ivan Korčok a pred tým pán minister Jaroslav Naď sú dokumenty, ktoré jasne a otvorene pomenúvajú bezpečnostné a obranné výzvy ktorým čelíme alebo môžeme čeliť v budúcnosti nielen v medzinárodnom prostredí ale aj vo vnútri našej vlasti. Jasne definujú kam patrí Slovensko, že je súčasťou Európskej únie a NATO, ktoré zároveň pre našu krajinu predstavuje ten pomyselný obranný dáždnik. Zároveň otvorene pomenúva hrozby ako predstavujú Rusko a Čína v mocenskom boji so západom, so snahou oslabiť medzinárodné zoskupenia a medzinárodné záväzky. Jasne sa hlásia aj k potrebe modernizácie našej armády, tréningu vojakov a ich účasti na zahraničných misiách, operáciách, aktivitách v ktorých ozbrojené sily Slovenskej republiky pôsobia. To bola tá vsuvka o tej obrane, ktorú som chcel povedať naraz v tomto príhovore. Aj touto cestou sa chcem teda poďakovať nášmu pánovi ministrovi Ivanovi Korčokovi, tak isto aj pánovi ministrovi Jaroslavovi Naďovi za jasné určenie smerovania našej zahraničnej politiky a ukotvenie Slovenska v štruktúrach NATO Európskej únie, kde Slovensko určite patrí. Ďakujem vám za vašu pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.1.2021 15:54 - 15:56 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán podpredseda. Pán poslanec Schlosár, všetci tí predrečníci sa čudovali vášmu vystúpeniu, ja sa teda nečudujem pretože zrovna vaša strana nechcem hovoriť teraz o celej opozícii má konečne možnosť po sviatkoch sa nejako zviditeľniť a ukázať, že tu je ale poďme naspäť k núdzovému stavu. V októbri sme boli svedkami veľmi kritickej situácii na Orave, ja teda pochádzam zo žilinského regiónu a priamo som sa zúčastňoval, rozprával som sa so zdravotníkmi s kritickou infraštruktúrou, ktorá na Orave fungovala bola tá situácia
===== ...že tu je, ale poďme naspäť k núdzovému stavu. V októbri sme boli svedkami veľmi kritickej situácie na Orave. Ja teda pochádzam zo žilinského regiónu a priamo som sa zúčastňoval, rozprával som sa so zdravotníkmi, s kritickou infraštruktúrou, ktorá na Orave fungovala, bola tá situácia ozaj, ozaj veľmi zlá a celoplošným testovaním sme túto situáciu zvládli. Mysleli sme, že máme nejako vyhrané, že máme dobre našlapnuté, ale nie je to tak. Teraz situácia v Nitrianskom kraji a blížime sa aj možno Banskobystrickom, Košickom kraji je, je veľmi vážna a zďaleka to neznamená, že sme nad COVID-om vyhrali a preto predĺženie toto núdzového stavu je viac, viac ako nutné. Ja som takisto vždy, keď situácia nejak dovoľovala, tak som sa hlásil k otváraniu ekonomiky, aby sme, aby sme povolili aj podnikateľom pracovať, aby sa ľudia mohli stretávať, ale dnes ozaj čelíme takým číslam a tá situácia je diametrálne odlišná ako bola predtým, a keď ste hovoril o tých faktoch, tak dnes máme 200 tisíc nakazených. Máme hospitalizovaných 3 tisíc ľudí a už viac ako 3 tisíc ľudí, ľudí zomrelo. Toto nie je nejaký ľahký priebeh tej prvej vlny, v ktorej sme niekoľko mesiacov mohli, po niekoľkých mesiacoch mohli opäť slobodne dýchať, ale dneska ide fakt o ľudské životy. Vy tu kričíte obmedzovanie nejakých práv, ale aj vy ste príčinou toho, že musíme tu dneska hlasovať o tomto núdzovom stave. Už len to, že nedodržiavate pravidlá, že sa zhromažďujete, že nenosíte rúška, že si, že vyzývate ľudí, aby nedodržiavali ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.1.2021 15:54 - 15:56 hod.

Milan Laurenčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán podpredseda. Pán poslanec Schlosár, všetci tí predrečníci sa čudovali vášmu vystúpeniu, ja sa teda nečudujem pretože zrovna vaša strana nechcem hovoriť teraz o celej opozícii má konečne možnosť po sviatkoch sa nejako zviditeľniť a ukázať, že tu je ale poďme naspäť k núdzovému stavu. V októbri sme boli svedkami veľmi kritickej situácii na Orave, ja teda pochádzam zo žilinského regiónu a priamo som sa zúčastňoval, rozprával som sa so zdravotníkmi s kritickou infraštruktúrou, ktorá na Orave fungovala bola tá situácia
===== ...že tu je, ale poďme naspäť k núdzovému stavu. V októbri sme boli svedkami veľmi kritickej situácie na Orave. Ja teda pochádzam zo žilinského regiónu a priamo som sa zúčastňoval, rozprával som sa so zdravotníkmi, s kritickou infraštruktúrou, ktorá na Orave fungovala, bola tá situácia ozaj, ozaj veľmi zlá a celoplošným testovaním sme túto situáciu zvládli. Mysleli sme, že máme nejako vyhrané, že máme dobre našlapnuté, ale nie je to tak. Teraz situácia v Nitrianskom kraji a blížime sa aj možno Banskobystrickom, Košickom kraji je, je veľmi vážna a zďaleka to neznamená, že sme nad COVID-om vyhrali a preto predĺženie toto núdzového stavu je viac, viac ako nutné. Ja som takisto vždy, keď situácia nejak dovoľovala, tak som sa hlásil k otváraniu ekonomiky, aby sme, aby sme povolili aj podnikateľom pracovať, aby sa ľudia mohli stretávať, ale dnes ozaj čelíme takým číslam a tá situácia je diametrálne odlišná ako bola predtým, a keď ste hovoril o tých faktoch, tak dnes máme 200 tisíc nakazených. Máme hospitalizovaných 3 tisíc ľudí a už viac ako 3 tisíc ľudí, ľudí zomrelo. Toto nie je nejaký ľahký priebeh tej prvej vlny, v ktorej sme niekoľko mesiacov mohli, po niekoľkých mesiacoch mohli opäť slobodne dýchať, ale dneska ide fakt o ľudské životy. Vy tu kričíte obmedzovanie nejakých práv, ale aj vy ste príčinou toho, že musíme tu dneska hlasovať o tomto núdzovom stave. Už len to, že nedodržiavate pravidlá, že sa zhromažďujete, že nenosíte rúška, že si, že vyzývate ľudí, aby nedodržiavali ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.12.2020 11:11 - 11:11 hod.

Milan Laurenčík
Ďakujem za slovo, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť procedurálny návrh v mene štyroch poslaneckých klubov, SaS, SME RODINA, Za ľudí a OĽANO a to taký aby sa hlasovanie o tlači 357 a 359 uskutočnilo na najbližšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, podľa toho ako ju pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky zvolá. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.12.2020 16:20 - 16:21 hod.

Milan Laurenčík
Procedurálny návrh pán poslanec Robert Fico.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 15:11 - 15:12 hod.

Milan Laurenčík
Ďakujeme, pán minister.
Žiada si záverečné slovo pani spravodajkyňa? Zároveň by som vás chcel ale požiadať, aby ste oznámili termín hlasovania o tomto návrhu zákona. Musíte ísť k pultu.
Skryt prepis