Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.4.2020 o 17:35 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2020 17:35 - 17:36 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tomáš, len taká jedna poznámka k tvojmu vystúpeniu. Ty si tak okrajovo spomenul tam blackout, ktorým dnes premiér dokázal zamoriť úplne Slovensko a ľudia sú v totálnej neistote a v úplnom znepokojení, že čo to má znamenať. Ale povedzme si na rovinu, čo ten blackout, to vypnutie Slovenska vlastne znamená. Znamená to, že pri tomto experimente vieme, keď si to dáme do nejakej porovnávacej analýzy, tak vieme a presne poznáme všetky negatívne efekty a dopady tohto stavu. Ale čo sa týka pozitívnych efektov a dopadov, tieto možno iba veľmi hrubo odhadovať a nevieme a nie sme si naozaj istí a nikto to dnes z vás tu ani vo vláde nemôže zaručiť, že vôbec nejaké efekty pozitívne budú. To znamená, my dnes znepokojujeme Slovensko a všetkých ľudí, ktorí už tak majú veľký strach z toho, čo ide byť tým, že im ponúkame riešenie, ktoré na jednej strane jasne povie, toto všetko negatívne na 100 % sa stane, ale toto pozitívne bude len možno, asi, dúfajme a verme tomu. Myslím si, že bolo potrebné to zdôrazniť, lebo to nie je len tak, to nie je len taká nejaká myšlienka, je to veľmi nebezpečná myšlienka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2020 16:38 - 16:40 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Vážená pani poslankyňa Pleštinská, vy ste na jednej strane povedali, že poslanci obecných zastupiteľstiev a mestských teda zastupiteľstiev nie sú žiadne padavky, s čím, samozrejme, všetci súhlasíme. A na strane druhej ste povedali, že ale musíme hľadať nejaké výnimky, akým spôsobom vieme zadefinovať to, že kedy a akým spôsobom nejako náhradným, náhradným riešením sa bude hlasovať. No ja chcem povedať, že veď predsa, keď sa tu zhodujeme na tom, že tí poslanci obecných a iných zastupiteľstiev sú plnohodnotní ľudia, tak skutočne vyhoďme to problémové hlasovanie per rollam z tejto zákonnej úpravy. Veľmi sa vyhneme problémom s chápaním tej novely, lebo však per rollam ide proti princípom demokracie a absolútne znižuje transparentnosť celého toho rozhodovacieho procesu a hlasovacieho procesu. A nehľadajme tu nejaké, nehľadajme tu nejaké barličky. Veď v týchto chvíľach predseda vlády mal tlačovku o tom, že blackout - vypnutie Slovenska a vidíme, aké to prináša obrovské emotívne negatívne reakcie. A načo to máme siliť? Načo to máme siliť ešte tým, že budeme zavádzať aj takéto pochybné mechanizmy? Veď, kolegovia, čo ste buď v samospráve alebo vo VÚC-ke, viete veľmi dobre, že per rollam je doslova extrémne krajné riešenie, ktoré je vždy problémové. My sme v BBSK niekoľko uznesení zrušili kvôli tomu, že boli prijaté per rollam, lebo sme vedeli, že je to v rozpore s ústavou a že by to ani cez prokuratúru nemohlo prejsť. Takže my teraz nepoďme úplne do krajnosti, do krajnosti, ktorá je nezákonná, do krajnosti, ktorá sa nám veľmi vypomstí, všetci to tu kritizujeme. Koalícia, naozaj, upravte si ten návrh tak, aby sme s kľudným a čistým svedomím v dobrej viere mohli zaňho v druhom čítaní hlasovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2020 16:20 - 16:21 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec Dostál, no ukazuje sa, že korona je mocná čarodejnica, lebo ja musím s vami súhlasiť. Ja musím normálne, výnimočne, úplne exkluzívne s vami súhlasiť, a to v tom, že naozaj zavedenie možnosti hlasovania per rollam, ktoré je v rozpore so základnými princípmi demokracie, je pre nás absolútne neakceptovateľné a absolútne sa ja stotožňujem s tou kritikou, ktorú ste v tomto bode smerovali aj vy a len kvôli tomu stavu, v akom sa nachádzame. My v prvom čítaní budeme hlasovať za náš, za tento vládny návrh, ale očakávame, že koalícia prijme účinné opatrenia formou pozmeňovacieho návrhu a buď odstráni túto možnosť hlasovania per rollam, alebo ju maximálne sprísni veľmi, veľmi za jasných a špecifikovaných podmienok, lebo ak sa to nestane, tak v druhom čítaní ten návrh jednoducho nepodporíme, pretože ani koronavírus nemôže byť nad tým, aby sme ustupovali od princípu demokracie, čo sa týka kolektívnych hlasovaní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2020 16:05 - 16:06 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán kolega, ja musím oceniť naozaj váš kultivovaný prejav, ale nielen to, ale ako poslanec zastupiteľstva samosprávneho kraja musím povedať, že naozaj ste vystihli vo svojom príspevku problémy, s ktorými bojujú hlavne malé obce. Obce, ktoré sú aj rozpočtovo veľmi na tesno alebo sú dokonca na hrane nútenej správy a oceňujem, že ste vecne, vecne pomenovali slabé stránky, slabé stránky tohto vládneho návrhu zákona, lebo naozaj my nemôžme dnes len pozerať, že korona sem, korona tam, ale musíme pozerať aj na dopady, dopady tých noriem, ktoré tú prijímame, aké budú na život celej spoločnosti v čase, keď povedzme tá korona odznie, alebo keď jednoducho budeme riešiť praktické otázky, ktoré sa riešiť musia bez ohľadu na to, či tu nejaký vírus je, alebo nie je. Takže z mojej strany to berte tak, že som veľmi pozitívne prekvapený a oceňujem to a samozrejme my tiež podporíme tento návrh, ale niektoré nedostatky na ňom cítime a vidíme. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 16:24 - 16:25 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani poslankyňa, ja len vás chcem upozorniť, že či ste postrehli, že ste vo svojom vyjadrení použili veľmi silné tvrdenie o tom, že budeme musieť rozpustiť túto snemovňu. To je tvrdenie na hrane s Ústavou Slovenskej republiky, ktorá jasne v čl. 102 hovorí o tom, kedy a za akých podmienok je možné rozpustiť Národnú radu Slovenskej republiky. A myslím si, že by bolo veľmi nešťastné, ak by sme začali v súvislosti s opatreniami proti koronavírusu a jeho šíreniu rozprávať o rozpustení Národnej rady Slovenskej republiky. Len toto, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 16:13 - 16:14 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Miňo, výborný postreh. Ja si myslím, že všetci tí poctiví, malí, statoční podnikatelia sú ti teraz v tejto chvíli vďační. A dovolím si ale doplniť tvoju argumentáciu o jednu veľmi dôležitú vec práve s ohľadom na pandémiu korovírusu. Veď predsa vláda celý čas nás presviedča o tom, že chce robiť všetko potrebné pre to, aby čo najviac obmedzila nejaké masové stretávanie sa ľudí. A dajme si otázku. Kde sa viac ľudí naraz v jednom mieste a v jednom čase stretne? V nejakom obrovskom supermarkete alebo v nejakom malom obchodíku, kde môže ten predajca ich púšťať po jednom, po dvoch tak, ako je to dnes na čerpacích staniciach. Čiže bolo by to aj logické. Nielenže by sme pomohli tým našim malým domácim podnikateľom, ale ešte by sme aj obmedzili ešte viac šírenie vírusu, pretože v tých malých prevádzkach sa bude stretávať veľmi málo ľudí a môžu byť veľmi jednoducho limitovaní a selektovaní, aj ten vstup, aj jednoducho to fungovanie. Ale viete veľmi dobre, kolegovia, kolegyne, že teda v tých veľkých obchodoch dnes naozaj sa stretne mnohokrát aj 30, 40, desiatky ľudí a komunikujú, rozprávajú, nakupujú spolu, chytajú tie rožky a potom sa nemôžme čudovať.
Čiže tento tvoj postreh má nielen ekonomický rozmer, veľmi významný a veľmi vážny v tejto chvíli, ale aj rozmer sociálny a zdravotnícky. A podľa mňa by to vláda, ak naozaj jej záleží na tom, aby sme tie ochranné opatrenia spravili čo najlepšie, mala zobrať na vedomie a mala by prísť s niečím, čo bude túto vec aspoň čiastočne riešiť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 14:59 - 15:01 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
86.,
Ďakujem za slovo. Vážený pán kolega Dostál, veľmi jednu zaujímavú myšlienku ste alebo jednu veľmi zaujímavú myšlienku ste povedali vo svojom, vo svojom vystúpení a ja si ju dovolím kolegom, ktorí ju možno nezachytili, pripomenúť. Vy ste povedali, že sa nemôžme čudovať, že sú tam nejaké chyby, ktoré sú odstraňované priebežne, pretože celý návrh bol robený veľmi narýchlo. Vy ste to priznali priamo, takto naplno ste povedali. Čiže vy idete veľmi narýchlo improvizovane robiť aj ten hlboký a bezprecedentný zásah do súkromia ľudí a do ich práva na ochranu ich telekomunikačného tajomstva. Veľmi rýchlo a s chybami, veľmi rýchlo a nepremyslene. A ja sa chcem spýtať, či je naozaj tak dôležité začať všetkých týchto ľudí sledovať v takomto superrýchlom návrhu alebo superrýchlym návrhom, či naozaj ste s tým nemohli počkať aspoň do momentu, keď parlament vysloví novej vláde dôveru. Lebo ľudia už teraz vedia, áno, chcú nás sledovať pod zámienkou korony. Bude sa hlasovať o dôvere vlády, vláde. Nech sa páči, keď ju získate, tak začnite robiť veci. Nevravím, že s tým budeme súhlasiť, ale teraz ešte, keď tá vláda tú dôveru ani nemá, a vy to priznáte, že to bolo zbúchané narýchlo, a preto sú tam tie chyby a všetky tie nedostatky, tak ja vás chcem naozaj poprosiť, skúsme túto vec úplne stiahnuť, skúsme túto vec úplne stiahnuť. Vy sa vyhnete týmto trápnym chvíľam a ľudia nebudú musieť mať ten strach.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.3.2020 14:43 - 14:43 hod.

Marian Kotleba
Vážený pán podpredseda, dovoľte mi, aby som vás upozornil na to, že v momente, keď ste nášmu poslancovi Štefanovi Kuffovi odmietli dať slovo, ste porušil § 27 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady, pretože predtým ste neuzavreli možnosť prihlásiť do rozpravy. Takže vás týmto žiadam, aby ste v súlade s rokovacím poriadkom umožnili sa do rozpravy prihlásiť Štefanovi Kuffovi. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 14:01 - 14:03 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
34.

Ďakujem. Vážená pani ministerka, ani v tomto vašom upresňujúcom vystúpení ste ale nerozporovali to, čo som povedal ja, že vy síce dávate oprávnenia Úradu verejného zdravotníctva, oprávnenia, ktoré hraničia s oprávnením tajných služieb, ale nijakým spôsobom nedefinujete kontrolný mechanizmus. V tom zákone vám to úplne chýba, chýba vám to v celom balíčku. Vám chýba akákoľvek aspoň snaha o definíciu kontrolného mechanizmu a o sprecizovanie, upresnenie samotného mechanizmu narábania s takto získanými telekomunikačnými údajmi. Viete, ja ako člen kontrolného výboru SIS v minulom volebnom období, ja musím povedať, my sme sa tam rozprávali o tom, že či boli dostatočne posudzované požiadavky na jednotlivé nasadenia ITP, či sudcovia rozhodli tak alebo tak, či to bolo dobré, či mali rozhodnúť možno inak alebo v čom bol problém. A my tu máme dnes balík, v podstate v ktorom chceme bez súdnych rozhodnutí dať možnosť nejakej entite, Úrad verejného zdravotníctva, sledovať päť a pol milióna občanov Slovenskej republiky. A vlastne úplne, úplne to posunieme na úplne iný level, úplnú inú úroveň. Potom načo sú všetky súdne rozhodnutia ohľadom nasadenia ITP v oprávnených zákonných prípadoch, kde to má presný proces, ako to musí prebiehať, keď teraz to dáte en bloc, dáte to proste len tak, v rámci tej paniky, ktorá tu z toho vírusu je? A vlastne spravíme obrovský krok späť v tej úrovni ochrany toho, že či štát môže, alebo má, alebo nejakým spôsobom vôbec sa môže uvažovať nad tým, že má tých ľudí nejako sledovať, akokoľvek.
A
naozaj zostala nevysvetlená, pani ministerka, jedna vec. Telefóny sú jedna vec, dobre. Ale sledovanie mailov, veď to je už úplne, úplne za čiarou.
Ďakujem pekne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 13:41 - 13:42 hod.

Marian Kotleba Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, najmä tí, čo ste tu ako noví, chcem povedať jednu takú myšlienku. Máme zriadenú komisiu na kontrolu používania informačno-technických prostriedkov. To znamená skrátene komisiu na kontrolu odpočúvania, ktorá ale v minulom volebnom období nebola vôbec funkčná, pretože vláda odmietala vymenovať tam opozičného poslanca Galka. Máme na kontrolu Slovenskej informačnej služby zriadený osobitný kontrolný výbor, máme na kontrolu Vojenského spravodajstva zriadený osobitný kontrolný výbor, jednoducho máme mechanizmy, ktoré majú zabraňovať zneužívaniu týchto špeciálnych zložiek na to, aby ľudia boli v rozpore so zákonom a bez riadneho zákonného dôvodu akýmkoľvek spôsobom sledovaní. To je v podstate hlavná náplň obidvoch kontrolných výborov. A my dnes ideme v tomto vládnom návrhu zákona zriaďovať a oprávňovať ďalšiu inštitúciu, v tomto prípade Úrad verejného zdravotníctva na to, aby vlastne čiastočne dostal oprávnenia totožné s oprávneniami Slovenskej informačnej služby alebo s oprávneniami Vojenského spravodajstva, ale zároveň nezriaďujeme žiadny kontrolný mechanizmus na kontrolu činnosti a na kontrolu vykonávania týchto nových oprávnení týmto Úradom verejného zdravotníctva.
Ja neviem, kolegyne, kolegovia, tí z vás, čo sem boli zvolení s tým, že naozaj chcú v parlamente presadzovať demokraciu a ochranu ľudských práv a slobôd a toho, aby Slovensko začalo skutočne fungovať ako právny štát, ako sa môžte na toto pozerať a ako to môžte v kontexte toho, že nebudeme mať schválený žiadny kontrolný mechanizmus, vôbec uvažovať schváliť. Veď to bude precedens, precedens, ktorý sa naozaj bude podobať na totalitné režimy.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis