Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.4.2020 o 14:58 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 14:58 - 14:59 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým kolegom, ktorí naozaj pozitívne vnímajú naše požiadavky nielen ako poslancov Národnej rady, ale ako aj ľudí.
Rada odpoviem pánovi poslancovi Kočišovi, že teda neviem, či ste boli v predchádzajúcom volebnom období poslancom, alebo ste sa nejako zaujímali o zdravotnú politiku, ale naozaj ten manažment pacienta je do detailov rozpracovaný, sú tam riešenia, ale do programového vyhlásenia vlády by sa to nezmestilo a takisto napríklad pri tých zdravotníckych pracovníkoch ako hovoríte, že skutočne každý povie na úvod, to sú také tie manažérske, by som povedala, bonmoty, áno, súhlasím, ale, nie, prosím vás, všetkých, pri programovom vyhlásení v stati zdravotníctvo nedávajme ako poslanci, či už opoziční, neviem akí, nepriateľskí, nedávajme tieto veci, že ale, lebo mi tam chýba, nie je to dobré. Každý jeden, ako tu sedíme, každý jeden sme v predvolebnej kampani išli za ľudí, za pacientov, pomáhať Slovensku, pomáhať v zdravotníctve, pomáhať všetkým.
Tak, prosím vás, nehrajme sa tu na politikárčenie. V tejto jedinej oblasti to nemá ani význam, ani zmysel, práve preto môžeme podávať, naopak, návrhy, zlepšováky, ako sa hovorí, alebo ešte viac teda tlačiť aj z radov opozície na to, aby sa zlepšili tie podmienky, aby sa finančne ohodnocovali zdravotnícki pracovníci, a toto, ja dúfam, že od vás budem počúvať štyri roky.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.4.2020 14:45 - 14:53 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som sa vyjadrila k programovému vyhláseniu vlády v rezorte zdravotníctva.
Mňa ako dlhoročnú sestru, ktorá pôsobila naozaj na jednotke intenzívnej starostlivosti v nepretržitej prevádzke vyše dvadsať rokov, ktorá sa, dá sa povedať, najviac angažovala v boji za dôstojné postavenie a ohodnotenie sestier a pôrodných asistentiek, je obzvlášť dôležité sa vyjadriť k programovému vyhláseniu vlády v oblasti zdravotníctva.
Zdravotníctvo je pre každého, ako to naprieč politickým spektrom všetci hovoria, najdôležitejšie. Avšak nie vždy, keď dôjde na skutky, sa k tomu najdôležitejšiemu dostane aj tá podstatná snaha zlepšiť to najdôležitejšie.
Tri základné piliere sú v oblasti zdravotníctva - a to je pacient, zdravotnícky pracovník a systém. Pacient, človek, občan, prijímateľ zdravotníckej starostlivosti, v preklade dokonca trpiteľ, môžeme ho nazvať rôznymi spôsobmi, ale keď sa pozrieme okolo nás, sme to v podstate my všetci. A preto je základom a najdôležitejší z celého systému zdravotníctva pacient. Avšak pre pacienta tu ďalšia priorita je a to je zdravotnícky personál - lekári, sestry, pôrodné asistentky, fyzioterapeuti, rádiologickí asistenti, zdravotnícki asistenti. A takto by som mohla naprieč celým diapazónom menovať mnoho ľudí, ktorí v zdravotníctve pôsobia. Avšak nezabúdajme aj na tých, ktorí nám pomáhajú v zdravotníctve, a to sú hlavne teda aj upratovačky, rôzne iné nezdravotnícke profesie, rôzne podporné mechanizmy, aj tí sú veľmi dôležití.
Ja osobne chcem vyzdvihnúť pasáž v programovom vyhlásení vlády a to je, kde vláda Slovenskej republiky, uvedomujúc si kľúčovú rolu zdravotníckych pracovníkov a ďalších pracovníkov v zdravotníctve, sa zasadí o zlepšenie ich pracovných podmienok a nastavenie motivačného prostredia tak, aby pracovník v zdravotníctve zostával a takisto sa aj vracal za prácou na Slovensko.
Ja vás tu nechcem strašiť, aká je realita v našich nemocniciach a v našich zdravotníckych zariadeniach, ale situácia je asi taká, že nám hrozí taký rýchly kolaps, a to vďaka tomu, že v podstate nám najsilnejšie ročníky odchádzajú do dôchodku a my ich nenahradíme zvečera do rána ani za rok, ani za dva. Naozaj odborne spôsobilé osoby, teda pracovníci, persóny, ako sa hovorí v personalistike, študujú tieto povolania niekoľko rokov. A keby som chcela byť zlá a zvlášť zlá k tým ľuďom, ktorí tu, bohužiaľ, nesedia v tomto parlamente a mali by tu byť, lebo keby v dnešnej dobe zdravotnícki pracovníci nesedeli v parlamente, tak by to..., teda v parlamente, na svojich teda pracovných pozíciách keby neboli a neboli by v práci, tak zvlášť v tejto vyhrotenej situácii by to dopadlo katastrofálne.
Môj prejav by mohol byť pokojne kritikou predchádzajúcej vlády, ale namiesto toho chcem radšej vyjadriť uznanie tejto vláde, ktorá ukázala, že jej úprimne záleží na sestrách a pôrodných asistentkách, ktoré roky poukazujú na zlé podmienky, na to, že sa o pacienta nemá kto starať. Prostredníctvom toho, ako sestry sa domáhali práv pre pacienta a chceli si zlepšiť svoje pracovné podmienky, aby mohli ostávať pri pacientovi v slovenskom zdravotníctve, naozaj mnohokrát, veď viete veľmi dobre, ako to v minulosti bolo, štrajkovali, písali petície, podávali výpovede, stanovali pred úradom vlády, svoje vlastné prostriedky investovali na bilbordy, aby poukazovali na to, že ich tí takzvane hore nepočúvajú. Nepočúvali napriek tomu, že sme podávali pomocnú ruku, napriek tomu, že sme hlasno kričali, bohužiaľ.
A preto opäť chcem vyzdvihnúť programové vyhlásenie tejto vlády a myslím si, že naprieč politickým spektrom sa tu nenájde určite ani jeden poslanec, ktorý by v tejto kategórii mal nejaký problém.
Nesmierne sa teším, že vláda ukazuje sestrám a pôrodným asistentkám, že si za svoju prácu zaslúžia aj finančné ohodnotenie, že si vláda uvedomuje, že riešením klesajúceho počtu sestier, pôrodných asistentiek, lekárov, asistentov, ale aj iných pracovníkov, ktorí sú naozaj veľmi potrební v zdravotníctve, že my naozaj potrebujeme zatraktívniť tieto povolania, priviesť pracovníkov na Slovensko, dokonca ich stiahnuť z iných odvetví hospodárstva, pretože to sú veľmi smutné ukazovatele, keď zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním už nepotrebuje ísť za prácou ani do zahraničia, ale odchádza do iných odvetví hospodárstva, kde napríklad sa uplatní v supermarkete za tých istých platových podmienok, ale za výhodnejších pracovných podmienok.
Preto, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dúfam, že podporíte programové vyhlásenie vlády s tým, že vláda Slovenskej republiky v tomto programovom vyhlásení nám určuje, akým smerom sa má vydať zdravotníctvo, kde sa má posunúť, aby sme tu skutočne boli pre toho pacienta, pretože ním sme naozaj potencionálne všetci. Ja ďakujem - nechcem zdržiavať ďalšie minúty, pretože viem, si to uvedomujem v tejto situácii, v čase koronakrízy - a tu by bol možno aj jeden ten priestor na to, aby sme aj takýmto spôsobom vyzdvihli zdravotníckych pracovníkov, ktorí teraz práve sú v tej prvej línii, ktorí, ako sa hovorí, doslova nasadzujú svoje životy, sú na úrovni silových zložiek tohto štátu, avšak za tridsať rokov si ich nikto nevšimol, že naozaj obetujú mnohokrát aj to svoje najcennejšie, aby tu boli pre nás, pre pacientov, pre ľudí, a ja vás chcem preto veľmi pekne poprosiť aj o taký symbolický jeden veľký potlesk ako uznanie tohto pléna našim zdravotníkom.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 14:52 - 14:53 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán poslanec, nechcem na vás nejak útočiť, ale ja viem, že ste v Národnej rade nie žiadny nováčik. Poslanecký návrh predsa môžete dať, môžete predložiť návrh zákona, môžete predkladať rôzne zákony a k téme, ktorá vás naozaj teda trápi. No nedá mi nezareagovať.
Prosím vás, aby ste sa vždy vyjadrovali k téme, a miešať skutočne krízovú situáciu COVID-19 a tie vaše subjektívne prežívania vo všetkých sférach života od hospodárstva až po praktizovanie ako viery, no, bohužiaľ, je to smutné odoberanie nášho času.
Na záver, ste asi nepochopili podstatu, aby sme lepšie práveže zhodnocovali a triedili odpad v našich samosprávach, mestách, obciach, práve preto potrebujeme dobrú legislatívu, podotýkam, dobré opatrenia a tu sa predkladá tento priestor. Preto treba podporiť takýto zákon a ja ho určite podporím.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2020 16:40 - 16:42 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Milé kolegyne, kolegovia, skutočne ten návrh, ktorý predkladá pán minister vnútra, je čisto kvôli tomu, aby sa sfunkčnila vlastne samospráva. Tým pádom my musíme sa postaviť ku tomu zodpovedne bez emócií, je tento návrh naozaj čisto zašpecifikovaný iba na mimoriadne obdobie a s mimoriadnymi opatreniami. Ja takisto som zdravotník a som aj starosta obce a viem sama, že nesúhlasím s tým, že aby nebola prizývaná verejnosť. Ale, bohužiaľ, v týchto časoch musíme v podstate sa my všetci tu dohodnúť, čo je dôležitejšie.
Máme návrhy naozaj ku tomu takisto, ako aj vy všetci ostatní, že v podstate oklieštiť tie zastupiteľstvá, aby sa neprejednávali také zásadné otázky ako odpredaj majetku, alebo aby proste naozaj sa neriešili veci nadštandardné a za zatvorenými dverami bez prítomnosti verejnosti, ale naozaj na ten najnutnejší chod obce, aby bol tento inštitút možný využívať, si myslím, že je úplne legitímne. A naozaj by sme mohli potom možno navrhnúť aj také opatrenia, keby náhodou zastupiteľstvo alebo teda starosta obce, alebo primátor toto obdobie núdze a krízy zneužil v nejakom takom, by som povedala, akože čudnom zmysle, tak tam môžeme zase potom vyvodiť nejaké dôsledky. Ale neberme tento návrh, ako keby sme popierali demokraciu. Práveže naopak, pozrime sa na to, ako sfunkčniť bez akýchkoľvek dopadov vlastne tú samosprávu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.3.2020 17:13 - 17:19 hod.

Monika Kavecká Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktoré sa konalo 20. marca 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo, boli 2 neplatné.
Zo 143 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Jaroslava Karahutu za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie hlasovalo za 122 poslancov, proti 15 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie zvolený Jaroslav Karahuta. (Potlesk.)
O výsledku (Zápisnica o výsledku, pozn. red.) tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 20. marca 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.
Zo 144 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Juraja Blanára za predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za 122 poslancov, proti 15 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zvolený Juraj Blanár. (Potlesk.)
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktoré sa konalo 20. marca 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné.
Zo 143 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Jany Cigánikovej za predsedníčku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo hlasovalo za 106 poslancov, proti 33 poslancov, zdržali sa 4 poslanci.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom priadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za predsedníčku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo zvolená Jana Cigániková. (Potlesk.)
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktoré sa konalo 20. marca 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.
Zo 144 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Ľuboša Blahu za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny hlasovalo za 55 poslancov, proti 84 poslancov, zdržalo sa 5 poslancov.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny zvolený Ľuboš Blaha. (Potlesk.)
Skryt prepis