Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.5.2020 o 14:55 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2020 14:55 - 14:56 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Treba, treba povedať, že tento zákon má svoje chyby, ale aj tento zákon je pre cestovky dobrý, jediný ako zachrániť tú pohromu, ktorú cestovky čaká. Takže nie, žiadne vrátenie peňazí nemajú šancu dostať ľudia, pretože to, čo navr..., to, čo ste navrhli aj, pán Blanár, nechcel som reagovať, prakticky, keď by mali vracať cestovky dneska peniaze, tak všetky idú do konkurzu, pretože väčšinou cestovky majú peniaze vonku a tie peniaze nikdy, nikdy tie cestovky neuvidia. Pretože každý hotel má úver a ten hotel tie peniaze, ktoré sú na účte toho hotela, si ho zablokuje. Takže chcem poďakovať, že vôbec ste došli s týmto zákonom. Samozrejmá vec, nemecké cestovky, TUI-ka dostalo 1 300 mil. euro, Neckerman dostal tak, my musíme vychádzať z tých podmienok, ktoré sú.
Takže v druhom čítaní niektoré veci sa budem snažiť vylepšiť, keď nie som spokojný aj s týmto zákonom, že vôbec ide.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 19:00 - 19:01 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Páni poslanci, nebudem ja reagovať na veci. Ja som upozornil len preto na tie veci, že napríklad nemáme jedno detoxikačné zariadenie vybudované. Potrebovali by sme ich minimálne štyri-päť, aby sme začali venovať pozornosť deťom. Tá problematika detí je takisto zložitá, ako je trebárs v Sociálnej poisťovni invalidní dôchodcovia, môžeme vymenovať veci, ale aj iné veci, ktoré jednoducho sú. Nechcem polemizovať o tom, pretože jednoducho pokiaľ nenájdeme zdravý rozum a nezačneme spolupracovať, asi ťažko vyriešime niektoré veci.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.5.2020 18:51 - 18:56 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, prípady, ktoré tu prezentovala pani komisárka, jednoznačne potvrdzujú dôležitosť problematiky, ktorá sa rieši.
Vážení kolegovia, prosím, teraz aby sme sa odosobnili od politiky, aby sme sa neobviňovali, kto vládol doteraz, kto vládne teraz. Teraz si myslím, že tieto invektívy pri deťoch si môžeme odpustiť, pretože je to veľmi citlivá téma.
Ak počet úkonov na jedného pracovníka úradu vzrastie takmer dvojnásobne, počet zamestnancov nerastie päť rokov, počet riešených prípadov sa pritom takmer zdvojnásobí, tak mi z toho vychádza, že štát a vláda úradu nevenovala dostatočnú pozornosť a mali by sme jeho zázemia výraznejšie podporiť, lebo v opačnom prípade sa pri riešení konkrétnych prípadov dopracujeme k povrchnosti a formálnosti. Budeme mať síce úrad, ale problémy budú narastať.
Osobne by som sa, by som sa, postavil úrad komisárky pre deti na úroveň verejného ochrancu práv.
Žijeme dobu, ktorá kladie miestami aj neúnosné nároky nielen na dospelých ľudí. Deti a mladiství pritom na tento tlak nie sú pripravení a znášajú to horšie. Preto by bolo príslušné ministerstvá podľa názoru, ide o ministerstvo školstva, ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo práce a ministerstvo spravodlivosti, nemali by podceňovať tieto údaje, ktoré sa v správe nachádzajú.
Kybernika šikana, šikana na školách, zhoršujúca sa situácia detí v osadách, to je realita, ktorá si vyžaduje systémové opatrenie a dlhodobú systematickú prácu. Aj údaje o pokusu dokonalých samovraždách detí a mladistvých sú pre nás všetkých silným odkazom. Táto správa je cenná v tom, že dáva konkrétne odporúčanie na riešenie jednotlivých oblastí, ktoré spomína.
Osobitne sa treba v prípade detí venovať rozširovaniu možností akútneho riešenia krízových situácií, ktoré sú opísané v nárokoch na rozšírenie počtu lôžok, špecialistov v jednotlivých zariadeniach. Práve na tom, že nemáme možnosť riešiť akútne prípady rýchlo a promptne, najčastejšie zlyháva pomoc pri riešení krízových situácií. Následne by sme sa mali zamyslieť nad systematickým dobudovaných lôžok v oblasti pedopsychiatrických zariadeniach. Veď ak správa uvádza, že v roku bolo vyšetrených 384 detí, takmer 46-tisíc bolo hospitalizovaných, je to veľké číslo, ktoré si zo strany ministerstva zdravotníctva vyžaduje pozornosť. Ak druhé najväčšie mesto u nás Košice nemá takéto kapacity, tak niečo musíme robiť.
Veľkým negatívnom je dostupnosť ambulantných a psychiatrických služieb pre deti zhoršujúce, kým počet detských pacientov v Bratislave zdvojnásobil, v iných častiach Slovenska sa strojnásobil. Pritom napríklad Prešovský kraj nemal v roku 2019 ani jedného atestovaného pedopsychiatra. Takýchto situácii je opísaných v správe oveľa viac. Preto by som vás chcel poprosiť, hlavne výbor sociálny, ale aj ďalšie výbory, keby sme venovali tejto problematike pozornosť. Rastie drogová závislosť, rastie nám nielen gamblerstvo. Pokiaľ štát nebude venovať tejto skupine ľudí pozornosť, tak mladých ľudí sa bude ťažko vychovávať.
A rastie nám aj agresivita. Ja by som vás chcel skutočne poprosiť, hlavne výbory, ktoré majú, aby ste prešli všetky detské domovy, ktoré na Slovensku sú, a potom keby ste prešli aj detský domov, ktorý je v Sučanoch, ktorý patrí pod ministerstvo spravodlivosti. Nadobudnete celkom iný pohľad na veci. Ja nechcem teraz tu vás zaťažovať problémami. Ale na Slovensku nie je psychiatrov, nie je psychológov, ktorí by riešili veci.
Rastie nám anorexia a bulímia u dets..., u detských pacientov, ktorý treba takisto začať riešiť. Viete, ťažko je tu hovoriť, keď napríklad v Železovciach malo byť dávno postavené ministerstvom zdravotníctva spolu s ministerstvom vnútra zariadenie pre ľudí, ktorých, ktorí nepatria na slobodu, ktorí sú vážne psychicky chorí.
Keď sa idete pozrieť do všetkých zariadeniach, kde sú psychicky narušených pacientov, zistíte, že tu ako štát strašne zanedbávame našu povinnosť, ktorú máme. Ale zanedbávame našu povinnosť, ktorú by štát mal ďaleko ináč riešiť, hlavne pri detských pacientoch.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 16:22 - 16:24 hod.

Dušan Muňko
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2020 17:07 - 17:09 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán bývalý minister financií pomerne rozviedol niektoré veci, nakoniec my sme pána ministra na výbore tiež upozorňovali. Ja som čakal, tento zákon prakticky nemáme problém, aby sme ho podporili a podporíme všetko, čo je rozumné. Ale čakám od vás, že prídete s ekonomickým balíčkom, čo idete robiť, ako podporíte Klub 500, ako podporíte stavebníctvo, ako podporíte služby, cestovný ruch, prakticky jednotlivé odbory, pretože pokiaľ bude pandémia, tak ako je, a že sa nebude vyrábať a nebude kúpna sila z hľadiska spotreby, tak sa väčšinou dostanú všetky firmy do problémov.
Druhá vec, čakám, že dáte dohromady, čo môže vám poskytnúť Európska centrálna banka pre Slovensko, či rokujete s ňou. To isté, čo naša centrálna banka, aké má zdroje, aké zdroje majú z hľadiska úverov banky naše, ktoré sú väčšinou v zahraničných rukách. A taktiež máte ešte inú možnosť, kde môžte cashflow získať a či už zapožičaním z druhého piliera a to isté, že odložiť aj splátky do druhého piliera, aby ste mali cashflow na podporu podnikateľského prostredia. Pretože to nie je len, že skončí koronavírus, ale pokiaľ sa rozbehne, rozbehne ďalšia výroba a potom aj predaj, to bude trvať možno ďalšieho pol roka. Takže by som poprosil, čo najskôr predložiť jednotlivé segmenty z hľadiska podnikateľského prostredia, aby sme sa k tomu mohli vyjadriť a samozrejmá vec, pokiaľ by ste chceli, alebo aby sme vám boli nápomocní, tí, ktorí sme boli reálne, či už ja v Sociálnej poisťovni alebo iní pracovníci, to je jedno, aby sme vám prakticky pomohli na tom, aby sme sa z tejto pandémie čo najskorej dostali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 13:53 - 13:54 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Nebudem sa opakovať. Bolo tu už povedané veľmi veľa, ale pokiaľ sa týka, ak chcete niekoho sledovať, ministerstvo spravodlivosti nakúpilo dosť monitorovacích náramkov, tak ich použite. Hlavne použite tie monitorovacie náramky ľuďom, ktorí sa vracajú zo zahraničia a ktorí sú potencionálnymi, môžu byť potenciálni nosiči. Je tam v tom zákone hŕba vecí, ktoré, samozrejmá vec, vytvára z tohto policajný štát. To isté, by som sa chcel vrátiť, aj pokiaľ sa týka, odročenie na súdoch. Má síce za cieľ znížiť koncentráciu na jednom mieste, ale pokojne by stačilo vylúčiť konanie verejnosť. Bežné súdy, súdne spory za účasti sú maximálne šiestich ľudí. Musia sa teda zastaviť všetky konania? Kto napríklad zaplatí výživné, ak sa nebude na súdoch pojednávať? Je tam hŕba vecí, ktoré v skutočnosti do tohto zákona nepatria.
Skryt prepis