Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.2.2021 o 19:00 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.2.2021 19:00 - 19:02 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Pán podpredseda som rád, že ste podrobne vysvetlili veci, ktoré mala spraviť vládna koalícia. Ja nemám možno ako jeden z poslancov z opozície, že by mal byť vyhlásený núdzový stav, pretože situácia je skutočne vážna a nemám ani výhrady voči pani ministerke, ktorá to tu predkladá, pretože môj osobný názor, tento materiál mal predkladať alebo mal ho dopracovať pre pani ministerku minister zdravotníctva, ktorý mal to čo tu už bolo povedané povedať. Jak pomôže nemocniciam, jak pomôže samosprávam, koľko bude očkovacích miest, ako má zabezpečené očkovacie látky, proste ako sa bude ďalej testovať. Nič tam nie je.
Nehnevajte sa, pani ministerka, ja keď predkladáte váš mat, predkladali ste tento materiál, tak ste pánovi ministrovi mali povedať zdravotníctva, ale aj pánovi ministrovi vnútra, aby tú jeho časť dopracoval. Nespokojnosť ministerstva, nespokojnosť samosprávy, nespokojnosť jednotlivých nemocníc, nie sú zatiahnutí do tejto, do tejto veci, aby pomohli všeobecní lekári. Toto celé treba dopracovať, a keď ste to už do dnešného dňa nedopracovali, poprosím vás dopracujte to. Zamyslite sa nad tým, čo sme vám tu dneska povedali, pretože tá situácia je skutočne vážna. A nehovoriac o tom, že samoreflexia keby bola u pána ministra, by to bolo na prospech veci.
Nechcem menovať, sú tu ľudia, ktorí povedali, že by mal pán minister odísť. Nebudem, nemá význam sa k tomu vracať. Ale pokiaľ to pôjde tak ako to ide, bude to mať nedôsledné následky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.12.2020 10:03 - 10:04 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Páni poslanci, my sme od začiatku tvrdili, že tento zákon je zlý. Ale keď ho vráti naspäť pani prezidentka za, myslíte si, že prečo ho vrátila naspäť. To nie je len tých 47 tisíc detí, ktoré budú postihnutých. Tým, že podnikateľské prostredie sa dostáva do problémov bude rásť nezamestnanosť. Tým, že bude rásť nezamestnanosť budú prepúšťať hlavne najslabšie vrstvy ktoré sú. Čiže tam odhadujeme, že tých detí môže byť až 70 tisíc. Nerozumiem ani tým veciam, že pokiaľ sa týka obedov, nerozumiem 13. dôchodkom, ktoré ste tak isto zobrali. Na druhej strane dáte bankovému, bankové odvody bankám, ktoré dneska zarábajú a ešte budú zarábať ďaleko viac, pretože tí ľudia nebudú platiť.
Vôbec vám nerozumiem prečo zasahujete a idete proti vlastným voličom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2020 15:31 - 15:33 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Pán poslanec obhajujete koalíciu to je v poriadku, pán Saloň ale aj ďalší tu povedali, že proste vláda sa rozhodla predĺžiť čiže obísť zákon. Aj to berem, vláda, že je v zložitej situácii v tej ale dostala sa do tejto situácii sama pretože nemôže byť, že premiér hovorí niečo iné, podpredseda vlády a minister hospodárstva hovorí niečo iné, keď zoberete či to je školstvo alebo je to ktorékoľvek odvetvie trpí. Ja vám ale položím otázku pán Dostál lebo vás považujem to čo ste tu povedali, že čo budete čo bude robiť keď Ústavný súd rozhodne lebo tu bude hŕba žalôb. Tu sa dostávajú ľudia nakoniec neviem, ktorý poslanec to povedal či je to poľnohospodárstvo či je to cestovný ruch či sú to stravovacie služby ale aj iné odvetvia úplne do situácii kde tento núdzový stav, ktorý ste dneska spra, ktorý dneska a ďalších 45 dní má byť alebo keď bude 20 dní alebo neviem koľko, ešte viacej zhorší ekonomiku na Slovensku. Vy ste neprišli s logickým riešením ako pomôcť ekonomickej situácii na Slovensku. Ja berem, že to je zložitá situácia a táto vláda sa dostala do tejto situácii. Ale táto vláda mala dosť času, aby si sadli odborníci a riešili veci tak k spokojnosti ale nie tak ako je, že premiér niečo povie dostane sa do konfliktu s pani prezidentkou, pani prezidentka nereaguje, tento. Teraz o 12.00 h bol v nemocnici, potreboval som niečo vyriešiť, páni tam je situácia taká, že som mal strach či nedostanem po hube ako poslanec.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2020 16:56 - 16:58 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Som rád, pán poslanec Petrák, že ste podrobne rozobrali túto kapitolu rozpočtu školstva. V návrhu rozpočtu počíta vládna koalícia s poklesom výdavkov na zabezpečenie prevádzky vysokých škôl a vysokoškolského vzdelania o 7 % v porovnaní s týmto rokom. Ako je možné, že vysoké ško... na vysoké školy a na slovenskú akadémiu ste absolútne pozabudli, keď vo vládnom programe máte, že budete podporovať školstvo? Čakal som, že keď je to tak, že príde aj reforma vysokých škôl a takisto príde aj reforma základných škôl. Nikde to nie je povedané.
Na druhej strane v kapitole zvyšujete rozpočet športu z 35 na 150. Ja berem, že šport potrebuje tie prostriedky, ale takisto ich potrebujú, potrebuje aj kapitola školstva a hlavne vysoké školy.
Takisto tu moji predrečníci hovorili, pokiaľ sa týka detí do škôl a to nielenže stredných škôl, ale aj vysokých škôl. Keď zoberete, tak stredoškoláci aj vysokoškoláci všade sa flákajú po uliciach, v mestách a proste mohli chodiť do školy a tým pádom by sme proste neboli v tej situácii, v ktorej sú. Sú prakticky rukojemníkmi tejto vlády, hlavne pokiaľ sa týka rozporu, ktorý je medzi premiérom a podpredsedom vlády z hospodárstva.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2020 16:06 - 16:08 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Pán poslanec Kamenický, veľmi podrobne ste rozobrali štátny rozpočet na rok 2021. Povedali ste, že HDP Slovenska klesne v roku 2020 o 6,7 %, čo je historicky najväčší prepad s prudkým ekonomickým poklesom, stúpne nezamestnanosť, rast miezd výrazne sa spomalí. V dôsledku oživenia stúpne HDP v roku 2021 o 5,5 %, hovorí sa o návrhu, v návrhu štátneho rozpočtu.
Pýtam sa, aký veľký musí byť... musíte byť optimisti, keď vývoj HDP podľa vás v priebehu krízového roku sa dá otočiť o 12 percentuálnych bodov. Naproti tomu citujete, pán podpredseda vlády, že ekonomika zostane podchladená, nové pracovné miesta sa budú vytvárať len veľmi pomaly, investičná aktivita zosilnie až do dočerpania európskych fondov na konci horizontu prognózy.
V roku 2020 vzrastie verejný dlh na historickú najvyššiu úroveň nad 60 %. Dlh bude bez dodatočných opatrení rásť v ďalších rokoch. V roku 2023 dosiahne takmer 70 %, pričom dva dôležité rezorty stále sú podfinancované. Na zdravotníctvo dávate namie... dávate 35 euro na osobu, keď viete, že celková potreba v zdravotníctve sa bude pohybovať okolo 65, 70 euro. Dneska máte dlh v zdravotníctve. Len Sociálna poisťovňa má cez 200 mil., pričom ďalšie, ďalších 300 mil. majú na ostatných kapitálových výdavkoch.
To isté som čakal, pokiaľ sa týka školstva. V školstve ste povedali, že budete podporovať vysoké školy. Rozpočet vysokých škôl je na tej istej úrovni, ako bol, ako je tento rok. Čakal som, že spravíte reformu, čakal som, že budete robiť reformu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 15:59 - 16:01 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Pán poslanec, podrobne ste opísali tie veci, ktoré boli ako v sociálnom štáte zavedené. prekvapuje ma u pána ministra, pretože ja tiež k gastrolístkom mám určité výhrady, ale gastrolístky či to lístky papierové alebo elektronické majú jednu obrovskú výhodu. Viete akú, že núti ľudí, aby išli pravidelne na ten obed aj, keď tam bola určitá deformácia, že potom v bufete kupovali alebo veci, lebo to je presne to isté, že naši ľudia nie sú disciplinovaní a na ten obed nepôjdu. To je presne to isté ako nedosiahnete v podnikoch, aby išli na zdravotné prehliadky, ktoré majú nariadené. Vyčerpajú tie dni, ktoré majú, ale na zdravotné prehliadky nejdú. Či to dáme už do zákona, tak to je presne to isté aj dneska. Čiže 100 % poklesnú obedy, či to už bude, to, čo bolo vo verejných reštauráciách alebo to bude v závodných jedálňach, ktoré boli, kde mali gastrolístky. Keď zoberiete naše veľké firmy nadnárodné, ktoré sú tu, tak každá má svoju vlastnú jedáleň proste, kde jednoducho sú podľa hodín a podľa skupín chodia ľudia na obedy. To je jediná možnosť ako naučiť alebo dodržiavať ten systém, ktorý je, pretože naši ľudia nie sú disciplinovaní. Pokiaľ sa týka to, čo ste spomínali k minimálnej mzde. Samozrejmá vec, dneska doplatili ľudia a to hovorím otvorene, pretože to poznám v Bratislave, či sú to profesie čašník, ale rôzne kuchár, že boli na úrovni minimálnej mzde. Samozrejmá vec doplácali podnikatelia pokiaľ sa týka úplne iné sumy a dneska, keď ich postihol koronavírus, čiže doplatili dvojnásobne. Dúfam, že sa títo ľudia... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 16:35 - 16:37 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Pán poslanec, máte stopercentnú pravdu. Za manipuláciu najhrubšieho zrna považujem argumenty, ktorými zrušenie 13. dôchodku koalícia odvodnie. Najväčším podvodom je argument, vraj dok..., dôchodcovia dostanú viac, ako dostali minulý rok v podobe vianočného príspevku. Všetci vieme, že každý poberateľ dôchodku mal podľa nami schváleného zákona dostať v decembri sumu zodpovedajúcu výške priemernej výšky jeho druhého dôchodku. U starobného dôchodcu, ktorých je najviac, vychádza dávka 462 euro. Čo je viac, pán minister, 462 euro, alebo je to váš navrhovaný interval medzi 50 až 300 euro? Takže nerobte z ľudí hlupákov.
Porovnať nami navrhovanú výšku trinásteho dôchodku s doterajším vianočným, s doterajším vianočným príspevkom je naozaj primitívne. Zákon garantoval, že 13. dôchodok bude riadne schválený opakujúcim sa presne zadefinovaným príjmom dôchodcov v dopredu stanovenej výške a jeho zmyslom bolo dať dôchodcom istotu, aby vedeli, koľko peňazí dostanú, a pomôcť im prekonať stále zložitejšiu finančnú situáciu. Koalícia však 13. dôchodok nielenže znižuje, ale tento zákonný inštitút chce nahradiť štátnou dávkou, ktorú môže ľahko zmeniť. Toto je ďalší podvod na dôchodcoch. Na jednej strane koalícia dôchodcom berie a tvrdí, že peniaze nemá, no súčasne bankám ste vyšli v ústrety. Musím vám to prízvukovať, lebo ste im dali prakticky 380 mil.
Takže čo? Beriete tým chudobnejším a tým bohatým dávate.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 15:22 - 15:24 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Pán poslanec, ani Zákonník práce, ani minimálna mzda nemá žiaden dopad na zamestnanosť. To, čo ste tu hovorili, je holý nezmysel. Na predchádzajúcom pôsobisku som hovoril so všetkýma veľkými, či s Klubom 500 alebo s veľkými firmami, či je to Volkswagen, ani jeden nemal problém s minimálnou mzdou. Neviem, kde ste došli k tomuto názoru, ale prepočítajte si, čo je z hľadiska 160 pracovných hodín alebo 170 minimálna mzda, koľko výnde, či zoženiete dneska pracovnú silu pod 5 alebo pod 6 euro.
Takže neviem, o čom hovoríte, aj v tých najslabších regiónoch prakticky je ten zamestnávateľ schopný zaplatiť. A keď nie je schopný zaplatiť minimálnu mzdu, tak ako je u nás nastavená, nemá v tom regióne čo podnikať. To vám hovorím úplne s tým, že som prišiel z podnikateľského prostredia, viem, akých ľudí, ak máte ľudí na minimálnej mzde, tak aj tá fabrika takisto vyzerá. A teraz nehovorím o sl..., nielen o službách alebo v textilnom priemysle, kde je, kde je najväčší problém na Slovensku. Treba sa zamyslieť, proste to, to čo tu stále pravicová vláda hovorí aj o Zákonníku práce. Pozrite si Zákonník práce v Rakúsku. Pozrite si minimálnu mzdu. Takže zbytočne je tu hovoriť a nezmysly ohľadom minimálnej mzdy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2020 14:43 - 14:47 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, týmto návrhom vláda spomalila medziročný rast minimálnej mzde o 23 euro, keď oproti 656 euro podľa doterajšieho zákona vzrastie minimálna mzda od januára iba na 623 euro. Z hľadiska zvyšovania zamestnanosti však tento návrh nebude mať žela..., žiadny želaný efekt. Spomalenie rastu minimálnej mzdy, aj keď sa má dotknúť zhruba 100-tisíc pracovníkov, u právnických a fyzických osôb určite nepovedie k zamestnanosti nových pracovníkov. Mrzí ma aj to, že toto sa jedná, pokiaľ sa týka minimálnej mzde, nielen právnických a fyzických osôb, ale takisto v rozpočte na rok 2021 ste nedali žiadne zvýšenie ľudí, platov vo verejnej správe, samospráve, ktorá sa dotýka tých ľudí, ktorí majú takisto v tých najnižších tarifách mzdu. Čiže pripravujete ešte aj týchto ľudí, že ste nezvýšili o žiadne percento v tejto zložitej situácii. Zamestnávatelia použijú ušetrené peniaze možno na asaná..., sanáciu vlastných strát, ktoré im vznikli v tomto roku. Ak chcela vláda zastaviť prepad nezamestnano..., zamestnanosti, musela by ísť opačnou cestou, a to zvýhodňovaním zamestnania rôznych kategórii pracovníkov.
Zmeny o zákone o minimálnej mzde obsahujú aj zmeny v príplatkoch za prácu nadčas počas víkendov a sťažených podmienkach. Teda..., treba povedať, že aj tieto idú proti zamestnancom, i keď táto vláda to prezentuje úplne ináč. Jednoducho prechod z percentuálnych príplatkov na pevne stanovené sumy, tak ako je to nastavené v zákone, vedie k znižovaniu výsledných príplatkov za prácu nadčas, v sťažených podmienkach cez prácu cez víkend. Napríklad v práci v sobotu bude príplatok najmenej v sume 1,79 euro. To zodpovedná doterajším 50 % pri najnižšom stupni náročnosti práci, ktorá je pri 40-hodinovom týždni stanovená na 3,58 euro, ale už každý náročnejší stupeň práce až po cenu práce 6,90 za hodinu v 6. stupni bude pre zamestnanca poškodzujúci, pretože doteraz mal garantovaných 50 % zo svojej sadzby, a to odteraz, táto odmena môže klesnúť až na spomínaných 1,79 euro. To je podstatne menej ako v prípade doterajšej percentuálnej sadzby. Čiže opäť tu dochádza k demontáži sociálneho štátu. Takýto princíp nevýhodný pre zamestnancov použila vláda pri všetkých druhov príplatkov za sťažené podmienky cez prácu, cez víkend, za nočnú prácu, ako aj za pohotovosť. Už pán exminister Richter povedal, o koľko ste pripravili zamestnancov v práci, ktorí pracujú v sobotu, ktorí pracujú v nedeľu, ale aj proste pri nočných prácach. Platí to aj pri, napriek tomu, že výška minimálnej hodinovej mzdy porastie zo súčasných 3,3 eura na 3,5 eura.
Tvrdenie, že..., vlády, že príplatky zvyšujú, sú zavádzajúce. Vládnou schválený novým návrhom novely zákona sa má zmeniť ustanovenie o tom, že minimálna mzda od roku 2021 dosahuje 60 % priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Podľa navrhovanej zmeny novely podiel minimálnej mzdy o priemere hrubej mzde na Slovensku od roku 2021 klesne nad 57 %. Takže aj z tohto pohľadu nejde o zvýšenie, žiadne zvýšenie.
Mrzí ma, že na jednej strane ľuďom beriete a na druhej strane ste bankám vrátili 380 miliónov. Nerozumiem tomu, pretože máte dostatok finančných prostriedkov na to, aby ste v tejto zložitej situácii nebrali tým najchudobnejším.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.10.2020 10:12 - 10:14 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Pán poslanec, ako vy, ako ste tu, ak ste tu boli, tak ste asi nepočuli, že by opozícia kritizovala tento zákon, snaží sa ho len vylepšiť.
Hovoríte, že čo mala spraviť predchádzajúca vláda či v roku 2006, alebo 2012, resp. ´13. Samozrejmá vec, pandémia nebola a toto je prvýkrát v histórii po dlhej dobe po španielskej chrípke, že sa vyskytla.
My vieme, že prijaté opatrenie, ktoré spravil pán Pellegrini, vieme, že aj keď neboli v súlade so zákonom, čo je pravda, ale snažíme sa vylepšiť, aby táto strata, ktorá tam vznikla, bola proste nejakým spôsobom zákonne upravená. To bol jediný problém, ktorý sme vám dali. To, čo povedal aj pán Dostál, že treba o tomto zákone diskutovať.
Dostali sme ho na poslednú chvíľu, ani nepopieram ani to, že pokiaľ sa týka Úradu verejného zdravotníctva, že má plné právo proste to, čo ste tu povedali.
Na druhej strane ale čakáme to, čo sme aj tu uznesenie dali, aby ekonomickí ministri si sadli a povedali podľa jednotlivých odvetví, akú náhradu poskytneme. Lebo tiež ste vytrhli z kontextu, ja berem to, čo spravil rakúsky súd ústavný, že ale predtým sanoval niektoré odvetvia a sanoval ich, takisto ich sanovali Nemecko, sanovalo ich Česká republika. My sme zatiaľ nesanovali ani kultúru, ani školstvo, ani cestovný ruch, ale ani dopravu, ani ďalšie odvetvia. My od vás nič nechceme, len aby ste si sadli a prehodnotili.
Neviem, odkiaľ ste zobrali šesť celé, šesť a pol miliardy, ale predpokladám, že keď si sadnú stavovské organizácie spolu s jednotlivými rezortami, či to je minister dopravy, minister hospodárstva, som presvedčený, že nájdu spoločné riešenie, a to je to isté, či minister školstva z hľadiska športu, alebo minister kultúry. Nič od vás nechceme, ani nemáme proste za tento zákon... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis