Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.5.2021 o 11:29 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.5.2021 11:29 - 11:30 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Pán poslanec Pročko, vy ste ma vôbec nepochopili. Ja nekritizujem vládu, nekritizujem nikoho, prosím vás, že je to, lebo nikto nevedel aké opatrenia tie, ktoré boli prijaté, či budú dobré, alebo budú. Moje vystúpenie bolo preto také, aby sme sa zamysleli nad tým, že čo ideme robiť, čo sa bude robiť ďalej. Pretože dostať tie deti, ktoré začnú teraz chodiť do školy, umravniť ich a vôbec dostať, aby sa začali normálne vyučovať a nevieme, či znova pandémia neprepukne. Ja nekritizujem, ani, a to vám hovorím otvorene, ja som vám dával len do pozornosti môj názor na to, čo by bolo treba robiť s deťmi. Mrzí ma, že ste pochopili, nekritizoval som ani očkovanie, ani a nekritizujem ani proste ja som nepochopil, že ste to pochopili tak.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.5.2021 11:21 - 11:23 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
No horšie je, že za 1 rok sme stratili, stratili deti učebné návyky, študijnú disciplínu, naučili sa podvádzať pri previerkach vedomosti. Ešte horšie je to, že strácajú sociálne zručnosti, zručnosti komunikovať s okolitým svetom a mnohé deti sa uzatvárajú do akejsi ulity virtuálneho sveta, že im už ani nechýba živý človek, s ktorým by si vymieňali pocity a myšlienky. V týchto súvislostiach nemôžem opomenúť zistenia časti správy o duševnom zdraví detí, ktoré sa uvádzajú priame dôsledky na psychike detí spôsobené dôsledkami zatvorených škôl. Ak nám na klinike detskej psychiatrie stúpol počet ošetrovaných detí takmer o dvojnásobok, ak samotní detskí psychiatri uvádzajú priamu spojitosť medzi nárastom duševných chorôb zatvorením škôl, tak by sme mali brať to naozaj vážne.
Výpadky zo zmeškaného učiva sa úplne nebudú dať nahradiť. Ale o najzávažnejšie my tým deťom zobrali kus detstva, raz to budú deti, raz to budú hodnotiť ako stratenú generáciu. Preto, pani komisárka, chcem vám ešte raz poďakovať, že tie faktá, ktoré ste predložili aj s právnymi analýzami, majú pomerne vysokú vypovedaciu schopnosť. Žiaľ, obsahujú aj fakty, ktoré nás netešia. No všimol som si, že po zverejnení vašej správy sa konečne vo verejnom priestore začala vážnejšia diskusia o dopadoch pandémie na školské deti, čo možno len privítať. Chcem sa omluviť za moje roztržité čítanie, ale veľmi ťažko sa mi dýcha cez.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 7.5.2021 10:51 - 11:02 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy, vážení páni, vopred poviem, predtým, ako prednesiem ten môj príspevok, že chcem poďakovať pani komisárke za to, že nie, že kritizovala, ale že poukázala na skutočnosť v akej sa nachádza, nachádzame a hovorím, prečo som sa rozhodol vystúpiť. Pretože mám doma päť, štyroch vnukov a vnučku a rozmýšľam, akým spôsobom im vôbec pomôcť a dokonca poviem kacírsku myšlienku, že som rozmýšľal, že či nenavrhnem, alebo či nebudem presviedčať, aby sa opakoval ročník. Tie deti sú prakticky, ešte ktoré ako tak sú pod kontrolou, tak je to v poriadku, ale väčšinou detí prakticky sú samé a sú vystavené tomu tlaku, ktoré sú. Správa, ktorú pani komisárka predložila obsahujú veľmi závažné skutočnosti a nie je možné, aby sme my poslanci nad nimi nepozastavili a nezamysleli nad tým, ako sa naša spoločnosť stavia k deťom. Verím, že sa zhodneme, že sú to práve deti, ktoré v budúcnosti možno budú sedieť v týchto laviciach, v ktorých odovzdávame riadenie našej spoločnosti, ktorí budú pracovať vo fabrikách a chcem veriť, že to bude práve táto mladá generácia, ktorá bude už iná ako sme my.
Idem k veci. Hneď, nemohli sme vedieť, čo prinesie Covid, lebo je to, sa to nevyskytlo v 20. storočí. My sme prakticky zatvorili školy na 37 týždňov, spolu s prázdninami je to prakticky celý školský rok. Podľa Unesca patríme medzi tých, ktorí mali najviac zatvorené školstvo. Popritom sme zaviedli ako náhradu formu dištančné vzdelávanie, ako modernú formu vzdelávania. S tretinovou redukciou obsahu a rozsahu učiva a to ako aj s odporúčaním ministerstva školstva, znova nevyčítam ministerstvu školstva nič. Len pán minister školstva vydal v júni minulého roka dodatok k štátnemu vzdelávaciemu programu, ktorý prakticky zaviedol možnosť redukcie obsahu a rozsahu štátneho vzdelávacieho programu na základných školách. Týmto dodatkom predefinoval podstatu vzdelávacích štandardov určených štátom a to tak, že vypustila sa veta vzdelávacie štandardy vymedzujú požiadavky, ktoré majú žiaci splniť v rámci konkrétneho časového intervalu ročníka, stupňa. Rozdelenie štandardov do ročníkov v štátnom vzdelávacom programe už nie je záväzné a má len charakter odporúčania. Škola ich do ročníkov rozdelí tak, aby ich rozsah zodpovedal časovej dotácii podľa učebného plánu školy, s inými slovami, ako sa jej to hodí. Doslova sa uvádza, že škola má možnosť pre každú vzdelávaciu oblasť jednotlivo vybrať a bude postupovať podľa doterajších štandardov alebo podľa spravených vzdelávacích štandardov.
Dámy a páni, uvedomujem si to, čo to znamená, takže úroveň získaných vedomostí na jednotlivých školách nemôže byť identická ale ani aporovnateľná. A to nie je všetko. Na žiadnu formu dištančného vzdelávania neboli školy, učitelia, žiaci ani rodičia ani len minimálne pripravení. Čo samozrejmá vec ministerstvo školstva vie, ale nemohlo nič s tým robiť.
===== školách nemôže byť identická, ale ani, a porovnateľná. A to nie je všetko. Na žiadnu z foriem dištančného vzdelávania neboli školy, učitelia, žiaci ani rodičia ani len minimálne pripravení, čo samozrejmá vec, ministerstvo školstva nemohol nič s tým robiť.
Ako správa, ako sa správa odvoláva na prieskum uskutočneným samotným ministerstvom školstva, aj samotní učitelia uvádzajú svoju nedostatočnú pripravenosť na dištančný spôsob výučby. Je alarmujúce, že až 128-tisíc nemalo žiakov možnosť zapojiť sa do online vzdelávania, lebo nemali na to materiálno-technické podmienky. Ak sú v rodine tri alebo štyri deti a rodina nie je dobre finančne situovaná, nemá financie pre zakúpenie notebookov alebo tabletov pre každé dieťa, s jedným počítačom sa všetky deti učiť naraz nemôžu.
Rovnako vznikol problém, ak viacdetná rodina ak by mala mať pre každé dieťa PC-ko, nemá dostatok miestností ani izolovanú výučbu pre dieťa. Pýtam sa, tento systém, ktorý bol nastavený, proste hŕba detí, hŕba deťom nevyhovovala a preto ani sa nedivím, že proste dostávali sa do tej situácie, do ktorej sa dostali. A už vôbec nehovorím o deťoch žijúcich v lokalitách, ktoré nie sú prekryté signálom mobilnej siete.
Pani poslankyne, páni poslanci, sme naozaj presvedčení, že náhradný spôsob výučby prostredníctvom pracovných... (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) bez názorného vysvetlenia učiva, bez akéhokoľvek priameho kontaktu učiteľov si každý žiak základnej školy mohol osvojiť? No pre mňa absolútne neprijateľný fakt, že až 52-tisíc nebolo vôbec, vôbec zdôrazňujem, zapojených do dištančného vyučovania. To znamená, že 52-tisíc žiakom bolo brutálnym spôsobom odoprené ústavné právo vzdelávania.
Keď vezmem, že tých 52-tisíc detí len preto, že sme prijali fikciu, že každý žiak je nakazený COVID-om, prenáša sa na ostatné deti alebo sa nám vidí, že týchto 52-tisíc je primeraná obeť, ktorú sme priniesli... (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) pandémie? Ak aj niekto prijal kurióznu tézu renomovaného profesora práva, že v čase núdzového štátu (stavu, pozn. prepis.) ústava neplatí, čo je mimochodom od profesora práva mimoriadne inter... (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) tvrdenie, ako sa vysporiadavajú s príkazom zatvoreným v článku II Dohovoru o ľudských práv (zaznievanie gongu), podľa ktorého záujmy a blaho človeka bude mať prednosť pred výhradným záujmom spoločnosti. Ako chceme tým 52-tisíc žiakom vysvetliť, že vzdelávanie bolo obetované v prospech fiktívnej ochrany zdravia ostatných žiakov, ako im chceme na hodinách občianskej náuky vysvetliť, čo znamená prednosť práva jednotlivca pred právami skupiny, ak ide o základné ľudské práva? Ako chceme tiež vysvetliť týmto deťom, že pre ne neplatí právo vzdelávania podľa článku II dodatkov protokolu z roku 1952 z dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, podľa ktorého nikomu zdôrazňovať, nemožno odoprieť právo na vzdelávanie a tak na jeden celý deň sme, jeden rok sme vylúčili zo vzdelávania.
Alebo ak žiak na hodine trebárs občianskej náuky sa spýta, ako je možné, že vyhláška úradu špeciálnej štátnej správy alebo administratívneho rozhodnutia ministra nie sú , sú len všeobecne záväznými právnymi predpismi a zakazuje uplatniť právo zakotvené v medzinárodných zmluvách, ktoré majú prednosť pred zákonmi, nielen pred administratívnymi riadiacimi aktami. Keď ústava stanovuje, že medzinárodné, medzinárodná zmluva o ľudských právach a o základných slobodách má prednosť pred zákonmi. Ako to žiakom vysvetlí učiteľ?
Pozrime sa, že v čase núdzového stavu ani tieto medzinárodné zmluvy neplatia, ako to falošne vyhlásil pán profesor o Ústave Slovenskej republiky.
Dámy a páni, táto vec má aj výchovno-vzdelávací rozmer. Ako môže dieťa vyučené správa pre vzdelanie uveriť v spravodlivosť právneho poriadku a získať dôveru v právny štát. Uveriť, že je ono právnym poriadkom chránené? Samozrejme s poznámkou, že chcem veriť, že ešte stále sme právnym štátom sme.
Dotknem sa aj žiakov na odborných školách, ktorí mali pripravovať sa na pre budúce povolanie.
Páni poslanci (zaznievanie gongu), panie poslankyne, dokážeme sa u niektorých presvedčiť, že výpadok odbornej praxe nebude týmto žiakom chýbať? Že študent strednej zdravotnej školy nepotrebuje prax v nemocnici? Alebo dáte sa ošetrovať takej zdravotnej sestre, ktorá proste prakticky tú školskú... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Kolegovia, poprosím vás, aby ste sa utíšili. Pán poslanec má ešte vystúpenie v rozprave.

Muňko, Dušan, poslanec NR SR
Nebude vám vadiť, keď príde k vám do bytu trebárs fušovať inštalatér alebo iný remeselník? No to nie je všetko. Dôsledky nepremyslených pandemických opatrení majú ďalšie nedozierne následky, ktorými sa budeme musieť ťažko vysporiadať. Deti boli zatvorené v domácich klietkach často bez dozoru. Stratili hygienické a základné životné návyky, čo pozorujú (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) rodičia na viacerých fórach.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prepáčte, pán poslanec, že vás prerušujem. Je jedenásť hodín. V zmysle rokováku by sme mali teraz hlasovať. Chcem sa opýtať, či máte ten prejav ešte na dlhšie...

Muňko, Dušan, poslanec NR SR
Dobre.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
... alebo počkáme, kým dokončíte.

Muňko, Dušan, poslanec NR SR
Nie. Mám to dlhšie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 7.5.2021 10:51 - 11:02 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy, vážení páni, vopred poviem, predtým, ako prednesiem ten môj príspevok, že chcem poďakovať pani komisárke za to, že nie, že kritizovala, ale že poukázala na skutočnosť v akej sa nachádza, nachádzame a hovorím, prečo som sa rozhodol vystúpiť. Pretože mám doma päť, štyroch vnukov a vnučku a rozmýšľam, akým spôsobom im vôbec pomôcť a dokonca poviem kacírsku myšlienku, že som rozmýšľal, že či nenavrhnem, alebo či nebudem presviedčať, aby sa opakoval ročník. Tie deti sú prakticky, ešte ktoré ako tak sú pod kontrolou, tak je to v poriadku, ale väčšinou detí prakticky sú samé a sú vystavené tomu tlaku, ktoré sú. Správa, ktorú pani komisárka predložila obsahujú veľmi závažné skutočnosti a nie je možné, aby sme my poslanci nad nimi nepozastavili a nezamysleli nad tým, ako sa naša spoločnosť stavia k deťom. Verím, že sa zhodneme, že sú to práve deti, ktoré v budúcnosti možno budú sedieť v týchto laviciach, v ktorých odovzdávame riadenie našej spoločnosti, ktorí budú pracovať vo fabrikách a chcem veriť, že to bude práve táto mladá generácia, ktorá bude už iná ako sme my.
Idem k veci. Hneď, nemohli sme vedieť, čo prinesie Covid, lebo je to, sa to nevyskytlo v 20. storočí. My sme prakticky zatvorili školy na 37 týždňov, spolu s prázdninami je to prakticky celý školský rok. Podľa Unesca patríme medzi tých, ktorí mali najviac zatvorené školstvo. Popritom sme zaviedli ako náhradu formu dištančné vzdelávanie, ako modernú formu vzdelávania. S tretinovou redukciou obsahu a rozsahu učiva a to ako aj s odporúčaním ministerstva školstva, znova nevyčítam ministerstvu školstva nič. Len pán minister školstva vydal v júni minulého roka dodatok k štátnemu vzdelávaciemu programu, ktorý prakticky zaviedol možnosť redukcie obsahu a rozsahu štátneho vzdelávacieho programu na základných školách. Týmto dodatkom predefinoval podstatu vzdelávacích štandardov určených štátom a to tak, že vypustila sa veta vzdelávacie štandardy vymedzujú požiadavky, ktoré majú žiaci splniť v rámci konkrétneho časového intervalu ročníka, stupňa. Rozdelenie štandardov do ročníkov v štátnom vzdelávacom programe už nie je záväzné a má len charakter odporúčania. Škola ich do ročníkov rozdelí tak, aby ich rozsah zodpovedal časovej dotácii podľa učebného plánu školy, s inými slovami, ako sa jej to hodí. Doslova sa uvádza, že škola má možnosť pre každú vzdelávaciu oblasť jednotlivo vybrať a bude postupovať podľa doterajších štandardov alebo podľa spravených vzdelávacích štandardov.
Dámy a páni, uvedomujem si to, čo to znamená, takže úroveň získaných vedomostí na jednotlivých školách nemôže byť identická ale ani aporovnateľná. A to nie je všetko. Na žiadnu formu dištančného vzdelávania neboli školy, učitelia, žiaci ani rodičia ani len minimálne pripravení. Čo samozrejmá vec ministerstvo školstva vie, ale nemohlo nič s tým robiť.
===== školách nemôže byť identická, ale ani, a porovnateľná. A to nie je všetko. Na žiadnu z foriem dištančného vzdelávania neboli školy, učitelia, žiaci ani rodičia ani len minimálne pripravení, čo samozrejmá vec, ministerstvo školstva nemohol nič s tým robiť.
Ako správa, ako sa správa odvoláva na prieskum uskutočneným samotným ministerstvom školstva, aj samotní učitelia uvádzajú svoju nedostatočnú pripravenosť na dištančný spôsob výučby. Je alarmujúce, že až 128-tisíc nemalo žiakov možnosť zapojiť sa do online vzdelávania, lebo nemali na to materiálno-technické podmienky. Ak sú v rodine tri alebo štyri deti a rodina nie je dobre finančne situovaná, nemá financie pre zakúpenie notebookov alebo tabletov pre každé dieťa, s jedným počítačom sa všetky deti učiť naraz nemôžu.
Rovnako vznikol problém, ak viacdetná rodina ak by mala mať pre každé dieťa PC-ko, nemá dostatok miestností ani izolovanú výučbu pre dieťa. Pýtam sa, tento systém, ktorý bol nastavený, proste hŕba detí, hŕba deťom nevyhovovala a preto ani sa nedivím, že proste dostávali sa do tej situácie, do ktorej sa dostali. A už vôbec nehovorím o deťoch žijúcich v lokalitách, ktoré nie sú prekryté signálom mobilnej siete.
Pani poslankyne, páni poslanci, sme naozaj presvedčení, že náhradný spôsob výučby prostredníctvom pracovných... (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) bez názorného vysvetlenia učiva, bez akéhokoľvek priameho kontaktu učiteľov si každý žiak základnej školy mohol osvojiť? No pre mňa absolútne neprijateľný fakt, že až 52-tisíc nebolo vôbec, vôbec zdôrazňujem, zapojených do dištančného vyučovania. To znamená, že 52-tisíc žiakom bolo brutálnym spôsobom odoprené ústavné právo vzdelávania.
Keď vezmem, že tých 52-tisíc detí len preto, že sme prijali fikciu, že každý žiak je nakazený COVID-om, prenáša sa na ostatné deti alebo sa nám vidí, že týchto 52-tisíc je primeraná obeť, ktorú sme priniesli... (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) pandémie? Ak aj niekto prijal kurióznu tézu renomovaného profesora práva, že v čase núdzového štátu (stavu, pozn. prepis.) ústava neplatí, čo je mimochodom od profesora práva mimoriadne inter... (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) tvrdenie, ako sa vysporiadavajú s príkazom zatvoreným v článku II Dohovoru o ľudských práv (zaznievanie gongu), podľa ktorého záujmy a blaho človeka bude mať prednosť pred výhradným záujmom spoločnosti. Ako chceme tým 52-tisíc žiakom vysvetliť, že vzdelávanie bolo obetované v prospech fiktívnej ochrany zdravia ostatných žiakov, ako im chceme na hodinách občianskej náuky vysvetliť, čo znamená prednosť práva jednotlivca pred právami skupiny, ak ide o základné ľudské práva? Ako chceme tiež vysvetliť týmto deťom, že pre ne neplatí právo vzdelávania podľa článku II dodatkov protokolu z roku 1952 z dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, podľa ktorého nikomu zdôrazňovať, nemožno odoprieť právo na vzdelávanie a tak na jeden celý deň sme, jeden rok sme vylúčili zo vzdelávania.
Alebo ak žiak na hodine trebárs občianskej náuky sa spýta, ako je možné, že vyhláška úradu špeciálnej štátnej správy alebo administratívneho rozhodnutia ministra nie sú , sú len všeobecne záväznými právnymi predpismi a zakazuje uplatniť právo zakotvené v medzinárodných zmluvách, ktoré majú prednosť pred zákonmi, nielen pred administratívnymi riadiacimi aktami. Keď ústava stanovuje, že medzinárodné, medzinárodná zmluva o ľudských právach a o základných slobodách má prednosť pred zákonmi. Ako to žiakom vysvetlí učiteľ?
Pozrime sa, že v čase núdzového stavu ani tieto medzinárodné zmluvy neplatia, ako to falošne vyhlásil pán profesor o Ústave Slovenskej republiky.
Dámy a páni, táto vec má aj výchovno-vzdelávací rozmer. Ako môže dieťa vyučené správa pre vzdelanie uveriť v spravodlivosť právneho poriadku a získať dôveru v právny štát. Uveriť, že je ono právnym poriadkom chránené? Samozrejme s poznámkou, že chcem veriť, že ešte stále sme právnym štátom sme.
Dotknem sa aj žiakov na odborných školách, ktorí mali pripravovať sa na pre budúce povolanie.
Páni poslanci (zaznievanie gongu), panie poslankyne, dokážeme sa u niektorých presvedčiť, že výpadok odbornej praxe nebude týmto žiakom chýbať? Že študent strednej zdravotnej školy nepotrebuje prax v nemocnici? Alebo dáte sa ošetrovať takej zdravotnej sestre, ktorá proste prakticky tú školskú... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Kolegovia, poprosím vás, aby ste sa utíšili. Pán poslanec má ešte vystúpenie v rozprave.

Muňko, Dušan, poslanec NR SR
Nebude vám vadiť, keď príde k vám do bytu trebárs fušovať inštalatér alebo iný remeselník? No to nie je všetko. Dôsledky nepremyslených pandemických opatrení majú ďalšie nedozierne následky, ktorými sa budeme musieť ťažko vysporiadať. Deti boli zatvorené v domácich klietkach často bez dozoru. Stratili hygienické a základné životné návyky, čo pozorujú (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) rodičia na viacerých fórach.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prepáčte, pán poslanec, že vás prerušujem. Je jedenásť hodín. V zmysle rokováku by sme mali teraz hlasovať. Chcem sa opýtať, či máte ten prejav ešte na dlhšie...

Muňko, Dušan, poslanec NR SR
Dobre.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
... alebo počkáme, kým dokončíte.

Muňko, Dušan, poslanec NR SR
Nie. Mám to dlhšie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 16:49 - 16:51 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Vážený poslanec (pozn. prepis: nezrozumiteľne vyslovené), nechcem k tomuto zákonu vystupovať, len vás prosím, neotvárajte Pandorinu skrinku. Absolvoval som v období 2002 - 2006, kde v roku 2004 prišla zmena dôchodkového systému štyristošesťdesiat jednička a tridsiatka. Absolvoval som asi tridsať rokovaní so sudkyňou Najvyššieho súdu pani Hanzelovou v Bruseli. My máme výsluhové dôchodky, ktoré vyplácame a ktoré by sme nemali vyplácať tak, ako ich vyplácať, ale mali by sme ich vyplácať začať vtedy, keď dovŕši príslušník, či je to vojak, keď dovŕši dôchodkový vek. Tie žaloby, ktoré sme, ktoré stálo Sociálnu poisťovňu asi 70 miliónov, ktoré boli podané, od obdobia pred rokom 2004 som musel potom vyplácať, pretože Najvyšší súd rozhodol na základe toho, čo sme nakoniec uhrali v Bruseli a Brusel tlačí na nás, aby sme zrušili výsluhové dôchodky a výsluhové dôchodky vyplácali až po dovŕšení dôchodkového veku. Ale máte možnosť znova to otvoriť, nakoniec pomáhal mi vtedy minister zahraničných vecí Kukan, pomáhali mi ľudia, ktorí boli v Bruseli, pretože Brusel nám chcel dať nótu, aby sme proste riešili dôchodky.
Nechcem hovoriť, čo bolo na ministerstve vnútra, tie rokovania, ktoré boli, ktoré boli na ministerstve národnej obrany a proste ten celý cirkus, ktorý vtedy nastal. Neviem si ani predstaviť, pretože tie dôchodky sú nie to, čo vy tu hovoríte, výsluhové, tie boli už postihnuté v roku 2004, ktorý keď sa zmenil, hŕba, dve generácie ľudí tam bolo postihnutých.
Druhá vec, koľko ľudí žije z tých, to sú mladí ľudia, ktorí slúžili ďalej, to je či v SIS-ke či v polícii, veď od 1989 je 30 rokov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 11:13 - 11:15 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Pán poslanec, som rád, že si rozobral podrobne program vládny. Nakoniec SMER nebol ten alebo opozícia nebola tá, prečo ste vymenili premiéra. Pretože ste si nadávali do idiotov a všetko možné, čo bolo za ten rok. Hovoríte o transparentnosti. To, čo viem, transparentnosť výberu prednostov, transparentnosť výberu jednotlivých riaditeľov, odmeny na konci roka. To ste si dali, ale pokiaľ sa týka lekárov, zdravotníkov ste asi nezaplatili. To isté, pokiaľ sa týka pomoc, to, čo tu bolo povedané už viackrát, nedostal žiadny, či gastrocentrum, gastronómia alebo či cestovný ruch alebo živnostníci. Keď sa pozriete na čísla Sociálnej poisťovni, výpadok za minulý rok je len 330 miliónov. Čo ste pomohli tým živnostníkom, ktorí padli, ale aj malým firmám. Nič dohromady. A budem menovať ďalšie veci, ktoré tu ste vôbec a nie že ste dali do programového vyhlásenia, veď tu sedí minister poľnohospodárstva. Poľnohospodárstvo je v zúfalej situácii, v akej nikdy nebolo. Čakal som aspoň, že na sceľovanie pozemkov dostane nejaké peniaze. Že podporíte závlahový systém, že podporíte ovocinárstvo, zeleninu, ktorá na Slovensku bolo. Veď naše poľnohospodárstvo nám robí pasívnu bilanciu. v poľnohospodárstve klesá počet zamestnancov a priemerný vek je tam nad 55 rokov. A nič ste pre to nespravili. To isté ani pokiaľ sa týka obnovy, tak isto s tým vôbec nepočítate. Nerozumiem tomu, prečo sa staviate k tomuto rezortu tak, ako sa staviate.
Pomenujem ďalšie veci. Štyristopäťdesiatpäť miliónov ste dostali navyše, čakal som z toho, že dáte tomu poľnohospodárstvu z hľadiska obnovy niečo. No nedali ste, nedal ste nič. Naopak, bankové obnovy ste upustili. Tak.. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.4.2021 13:12 - 13:14 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Pán podpredseda, chcel by som ti poďakovať za podrobný rozbor, prečo tu dneska sedíme. Čakal som predsa len, že vláda, ktorá predstupuje teraz so svojím vládnym programom, po roku zmení niektoré veci, a vrátim sa len k dvom oblastiam. Jedna oblasť je gastrocentrum, gastroprevádzky a cestovný ruch. Čakal som, že v tej situácii katastrofálnej a kde sa tieto podniky nachádzajú, že vláda prijme opatrenia a že dá nejaké prostriedky finančné, obrazne, aspoň 100 mil. na to, aby sa infraštruktúra v jednotlivých regiónoch, ktoré sú zaujímavé, rozvinula, aby tam naši domáci cestovatelia mohli ísť, pretože do zahraničia cestovať nebude, a zároveň, že vytvoríme podmienky pre zahraničných hostí, aby sem mohli prísť. Vy, naopak, chcete zvýšiť dépeháčku. Nerozumiem vám, z 20 % ešte vyššiu, pričom dneska na cestovný ruch, pozrite si v jednotlivých krajinách, aká je.
Druhá vec, pokiaľ sa týka poľnohospodárstva. Máme pasívnu bilanciu s Českou republikou, skoro s každou. Nepodporili ste vo vládnom programe, ale ani v obnove tie peniaze, ktoré ste, ktoré tam potrebujú aspoň na sceľovanie pozemkov, to, čo tam bolo, tých 100 mil., napriek tomu, že ste plán obnovy zvýšili zhruba o 600 mil.
Zápasí s problémami ovocinárstvo, zelenina. Prakticky naše poľnohospodárstvo je na kolenách a napriek tomu ministerstvo poľnohospodárstva nedostáva žiadnu podporu k veci. Pričom keď zoberete priame platby v západnej Európe, čiže v starej desiatke, sú úplne iní. Jak majú naši poľnohospodári proste prežiť toto ťažké obdobie?
Nehovoriac o tom, pokiaľ sa týka aspoň, keby ste boli dali nejaké prostriedky na závlahové sústavy, ktoré sú. Veď suchota je 20 % vyššia oproti minulému roku. A môžem vám povedať ďalšie veci, ktoré poľnohospodárstvo dneska zápasí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.2.2021 19:00 - 19:02 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Pán podpredseda, som rád, že ste podrobne vysvetlili veci, ktoré mala spraviť vládna koalícia. Ja nemám, možno ako jeden z poslancov z opozície, že by mal byť vyhlásený núdzový stav, pretože situácia je skutočne vážna. A nemám ani výhrady voči pani ministerke, ktorá to tu predkladá, pretože môj osobný názor, tento materiál mal predkladať alebo mal ho dopracovať pre pani ministerku minister zdravotníctva, ktorý mal to, čo tu už bolo povedané, povedať, jak pomôže nemocniciam, jak pomôže samosprávam, koľko bude očkovacích miest, ako má zabezpečené očkovacie látky, proste ako sa bude ďalej testovať. Nič tam nie je.
Nehnevajte sa, pani ministerka, ja, keď predkladáte váš, predkladali ste tento materiál, tak ste pánovi ministrovi mali povedať zdravotníctva, ale aj pánovi ministrovi vnútra, aby tú jeho časť dopracoval. Nespokojnosť ministerstva, nespokojnosť samosprávy, nespokojnosť jednotlivých nemocníc, nie sú zatiahnutí do tejto, do tejto veci, aby pomohli všeobecní lekári. Toto celé treba dopracovať a keď ste to už do dnešného dňa nedopracovali, poprosím vás, dopracujte to. Zamyslite sa nad tým, čo sme vám tu dneska povedali, pretože tá situácia je skutočne vážna.
A nehovoriac o tom, že samoreflexia keby bola u pána ministra, by to bolo na prospech veci. Nechcem menovať, sú tu ľudia, ktorí povedali, že by mal pán minister odísť. Nebudem, nemá význam sa k tomu vracať. Ale pokiaľ to pôjde tak, ako to ide, bude to mať nedosledné následky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.12.2020 10:03 - 10:04 hod.

Dušan Muňko
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2020 15:31 - 15:33 hod.

Dušan Muňko Zobrazit prepis
Pán poslanec, obhajujete koalíciu, to je v poriadku. Pán Saloň ale aj ďalší tu povedali, že proste vláda sa rozhodla predĺžiť, čiže obísť zákon. Aj to berem, vláda, že je v zložitej situácii, v tej, ale dostala sa do tejto situácii sama, pretože nemôže byť, že premiér hovorí niečo iné, podpredseda vlády a minister hospodárstva hovorí niečo iné, keď zoberete, či to je školstvo, alebo je to ktorékoľvek odvetvie, trpí.
Ja sa, ja vám ale položím otázku, pán Dostál, lebo vás považujem, to ,čo ste tu povedali, že čo budete, čo bude robiť, keď Ústavný súd rozhodn,e lebo tu bude hŕba žalôb. Tu sa dostávajú ľudia, nakoniec neviem, ktorý poslanec to povedal, či je to poľnohospodárstvo, či je to cestovný ruch, či sú to stravovacie služby, ale aj iné odvetvia úplne do situácií, kde tento núdzový stav, ktorý ste dneska sprav..., ktorý dneska a ďalších 45 dní má byť, alebo keď bude 20 dní alebo neviem koľko, ešte viacej zhorší ekonomiku na Slovensku. Vy ste neprišli s logickým riešením, ako pomôcť ekonomickej situácii na Slovensku. Ja berem, že to je zložitá situácia a táto vláda sa dostala do tejto, do tejto situácii. Ale táto vláda mala dosť času, aby si sadli odborníci a riešili veci tak k spokojnosti, ale nie tak ako je, že premiér niečo, povie dostane sa do konfliktu s pani prezidentkou, pani prezidentka nereaguje, tento...
Teraz o 12.00 hod. bol v nemocnici, potreboval som niečo vyriešiť, páni, tam je situácia taká, že ma..., že som mal strach, či nedostanem po hube ako poslanec.
Skryt prepis