Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2022 o 15:52 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 15:52 - 15:54 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja takisto vítam predloženie návrhu zákona, ale rovnako by som chcela predkladateľa upozorniť na kolíziu, ktorá je v § 21 ods. 5 uvedeného zákona o službách zamestnanosti, kde predkladateľ dáva, že vlastne sezónna činnosť bude 8 mesiacov. Ale ak si zoberieme zákon o službách zamestnanosti, tak sa hovorí, že sezónny zamestnanec, ktorý je viazaný na určité obdobie roku, sezónu, sa vykonáva maximálne 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
Čiže ja by som poprosila, pán kolega, aby sme nejaký spôsobom si sadli a odstránili tie veci, čo sa týkajú, lebo vy sa tam dotýkate iba Zákonníka práce, ale tam sú aj odvolávky vlastne do... v zákone o službách zamestnanosti a tam je to kolízia. A tým pádom keby chodil inšpektorát na kontrolu, tak podľa tohto, podľa, podľa tohto, podľa tohto ustanovenia by mali ovocinári veľký problém.
Ďalšiu vec, ktorú by som chcela povedať, že či ste neuvažovali nad tým, že áno, je to fajn, že znižujete odvody na 50 % do Sociálnej, zdravotnej a... a poisťovne. Ale musia si aj títo ľudia uvedomiť, že potom im tých 50 % bude chýbať, aj keď sa zamestnajú, či by nebolo dobré, že by to garantoval štát nejakým spôsobom.
A tretia vec je, či sa nezamyslíme aj na gac... nad gastrosektorom, lebo naozaj dneska nám zanikajú reštaurácie z toho dôvodu, že možno majú kmeňových zamestnancov, ale nie sú schopní proste, lebo naozaj ste, ste otvorili veľmi dobré dvere ako pomoc podnikateľom, a nie sú schopní dneska udržať si tých kmeňových pracovníkov. A možno by im to na jeden rok pomohlo, pretože radšej povedia, ako majú dať výpoveď dva mesiace, čiže mesiac otvoria, dva mesiace budú ďalšie platiť, tak radšej nikoho nezamestnajú.
A možno sa treba aj zamyslieť, či by sme to nedali medzi aktivačné práce, lebo je kopu nezamestnaných, robia aktivačné práce pre mestá a obce, kde sú títo podnikatelia, a možno by aj tí, ktorí sú, aby, aby možno takúto činnosť vykonávali aktivačne.
Myslím si, že je to také rozšírenie a bolo by dobré, keby sme sa na... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

2.2.2022 15:29 - 15:31 hod.

Jana Vaľová
Termín hlasovania je dnes o 17.00. hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2.2.2022 15:23 - 15:25 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rada, aj keď ste povedali, že neočkovaní, síce som prekonaná, musia ísť do... musia ísť do karantény, že nie som v karanténe, lebo keby sme išli tí, lebo všetky, všetky koaličné prepadli, väčšinou sú všetci koaliční očkovaní, tak by sme dneska nemali tu kto pracovať, tak... (povedané so smiechom) naviažem na pána Faiča a teraz sa vrátim k zákonu.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som ako navrhnutá spravodajkyňa výboru predniesla spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Dušana Jarjabka a Jozefa Habánika na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2021 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1135 z 1. decembra 2021 rozhodla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní, a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona (tlač 771) schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne v bodoch 1 až 3 s odporúčaním schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 154 z 1. februára 2022. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2022 10:48 - 10:50 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja už včera som rozprávala, že ja neviem, či máme rovnaké zákony, vy v laviciach, my, a či má rovnaké zákony koalícia, alebo, alebo tá koalícia ich úplne iná číta. Už kolega Habánik povedal o tom, koľko je teraz zastúpených študentov a mladých ľudí pri voľbe rektora, že je to úplne ináč, ako ste to povedali, pán Šudík.
Samotné univerzity, si myslím, že protestovali, protestovali aj študenti, protestovali 16. novembra 2021 a študenti a akademická obec povedali, že nesúhlasia s novelou zákonu o vysokých školách, že ide o totálnu politizáciu vysokých škôl, že, citujem, aké mali heslá: „Novela za veľa nestojí. Reforme áno, politizácii nie.“
Ďalej tým, že všetky univerzity dostali o 27 mil. eur menej ako vlani, majú ekonomickú situáciu a je veľmi zlá na slovenských školách a bude mať nemalý dopad na sociálny a dosah práve na študentov, a naozaj ako môj kolega Habánik povedal, je potrebné to na dopracovanie. Ja som sa aj s niektorými dekanmi rozprávala, no poviem vám pravdu, sú z toho zdesení, čo sa vlastne robí a aká je, aká je vlastne tá reforma , že to bolo o nich bez nich ako všetky, ako včera som povedala ministerke kultúry, takisto chýbalo, nič neprerokovala so županmi, s nikým, čiže aj tie vysoké školy, potom sa s nimi diskutovalo, keď už novela bola na svete.
A, pán Šudík, keď rozprávate o tom, že píšu študenti plagiáty, no ja som z toho šokovaná. Ale asi netreba, lebo však majú dobrý príklad v ministrovi Matovičovi, majú dobrý príklad v ministrovi školstva, lebo to sú plagiátori, takže neviem, prečo riešite plagiátorstvo a bufety, keď naozaj školy dostali o 27 mil. eur menej a budú mať vážne existenčné problémy ako vlani.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2022 19:04 - 19:05 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ja by som bola ako v celku teda sa pripojila k pánu poslancovi, že naozaj tento zákon musím pochváliť, pretože je systémový a tak ako sa systémovo, je to podobný systém, ako sa staráme na údržbu vojenských cintorínov a hrobov, mestá a obce, a skutočne vidno, že samosprávu to neskutočne motivuje, pretože sú vo veľmi dobrom stave. A možno by bolo dobré, aby sme takto pokračovali, pretože aj pri, možno pri obnove niektorých kultúrnych pamiatok. Ale chcela by som ešte jednu takú otázku možno, lebo aj v Humennom máme bustu Štefánika. Nezachovala sa socha, doteraz ju nevieme nájsť. Je to, preto to nie je kultúrna pamiatka, ale sú aj iné pamiatky Štefánika. Možno sa treba zamyslieť, aby sa možno nejakým spôsobom aj im prispelo, ale tento systém si myslím, že je veľmi dobrý a treba takto pokračovať pri obnove pamiatok a motivovať samosprávy, ktoré potom naozaj robia dobrú prácu spolu s ministerstvom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2022 18:49 - 18:50 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Pani ministerka, ja neviem, asi vám dali iný zákon do ruky ako mne. Keď (povedané so smiechom) sa pozriem na to, že vymenovanie a odvolanie štatutárneho orgánu kultúrno-osvetového zariadenia 4 § a) § 4b) vymenovanie a odvolanie vedúceho zamestnanca riadiaceho kultúrno-osvetové zariadenia bez právnej subjektivity, čiže obce a mestá. Tak neviem, asi nemáme rovnaký zákon, pretože vy hovoríte, že neprikazujete. Veď teraz sú VZN-ka presne na to a presne je určené, ako robia výberové konanie vyššie územné celky. A vy keď to dáte jednoducho do zákona, tak ako, akože im neprikazujete? Veď zákon je vyššia legislatívna norma predsa, ako je všeobecne záväzné nariadenie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2022 18:44 - 18:48 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúci, nebudem teraz v tomto zákone sa teda obracať ku každému jednému ustanoveniu, ktoré vlastne meníte, ale skôr ma zaujala jedna vec. Vstupujete do zákonu o osvetovej činnosti, ktorá je skutočne na území Slovenska skoro v každom jednom, v každom jednom meste, niekde aj v obciach a tak ďalej. A je to veľká sieť kultúrno-osvetových zariadení, ktorá naozaj pokrýva a má celoslovenskú pôsobnosť. Zriaďujú väčšinou tieto kultúrno-osvetové zariadenia samosprávne kraje, a mestá a obce ju môžu zriadiť, ale nemusia, a málokedy sa to aj stáva, aby ju zriaďovali, aj keď práve vy tu rozprávate o výberových konaniach pre mestá a obce.
Čo ma najviac prekvapilo, tak takisto ako sme pred chvíľou riešili, takisto nie sú tu riešené len nejaké súťaže, ale sú tu riešené aj výberové konania, ktoré si doteraz robili zriaďovatelia samostatne. To znamená, že vyššie územné celky si všeobecne záväzným nariadením určili, ako budú robiť výberové konania a tie výberové konania boli zjednotené a zosúladené pre všetky ich, všetky ich organizácie, ktoré vymenovali a zriaďovali. Zrazu tu príde nariadenie štátu, že ako sa majú robiť výberové konania, a prekvapuje ma to, že pred chvíľou sme sa bavili o tom aj v zákone ministra práce, alebo zrušujete verejné, vlastne výberové konania rušíte (povedané so smiechom) všade a tu zrazu príde zákon, keď idete mestám a obciam prikazovať, ako majú robiť výberové konania. Je to naozaj vtipné a, no je to vtipné, no, lebo (povedané so smiechom) kde, kde si to chce uzurpovať štát, si to uzurpuje a aj bez výberových konaní. Ja, mňa len jedna vec zarazila, a to je, že keď v roku 2019 predkladal tento zákon, tak vám prečítam, že návrh zákona vznikol v spolupráci s nominovanými zástupcami vyšších územných celkov, odbormi kultúry, Združenia SK8, zástupcami odbornej verejnosti, regionálno-kultúrno-osvetového zariadenia, ako aj so zástupcami kultúrno-osvetových zariadení s celoslovenskou pôsobnosťou a Národné osvetové centrum, Slovenská ústredná hvezdáreň.
Takisto ste si zvykli, aj keď ste to kedysi v opozícii kritizovali, čo naozaj poviem, že zákony u nás vznikali, aj novelizácie zákonov skutočne po širokej rozprave. Nič také som, pani ministerka, nezaznamenala v tomto zákone. Jednoducho tu nám prichádzajú zákony tak, že sadnú si úradníci na ministerstve, predložia zákon a všetci s tým musia byť stotožnení. A keď sa urobí rozprava, tak sa urobí až vtedy, ak na to upozornia poslanci po prvom čítaní, že takýto zákon prišiel.
Tak ja by som bola veľmi rada, keby ste možno povedali, s ktorými organizáciami ste jednali, s kým ste to prerokovali, či ste sedeli s, máme tu predsedu samosprávneho kraja, s kým ste vlastne toto všetko prerokovali? Alebo to zase len tak pristálo na stole. A tam, kde sa nám nehodí robiť výberové konania, ako v inšpekčnej službe v polícii, ako na inšpektoráte práce, kde chceme politicky niekoho nominovať, tam je to v poriadku. A tam, kde ste to doteraz robili úspešne, samosprávy, vyššie územné celky a mestá a obce, tam im štát ide prikázať, ako tie konania majú robiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2022 17:42 - 17:44 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem, pán kolega Richter, že vlastne si si všimol v tomto zákone takú, ja by som povedala, vec, ktorú kedysi táto koalícia, keď bola v opozícii, neskutočne kritizovala a dokonca sprísňovala každé jedno výberové konanie a snažili sa obracať aj na medzinárodné ustanovizne. Ale my sme nezrušili ani jedno výberové konanie. Presne ako hovoríš, začalo to v štátnej službe. Zoberme si, že už nevyberajú ani riaditeľa inšpekčnej služby. Proste jednoducho urobili zákon, zmenili, vymenovali si.
A ďalšia vec je to, čo rozprával pán Vetrák, ja to beriem, že, beriem to za takú bernú mincu, on povedal, že nepotrebujeme mať, aby ľudia mali, dosahovali určité vzdelanie na funkcie, stačí, ak sú talentovaní, lebo táto koalícia chce do funkcií dávať talentovaných ľudí. Ja vám poviem, choďte sa pozrieť na niektoré úrady, choďte sa pozrieť na mestá a, a obce, kde sú aj vaši primátori. To sú neskutočné mega talenty, ja vám poviem.
Aj keď samospráva, jasné, že nepatrí pod riadenie ministerstva, ale sú to mega talenty, ktoré tam nastúpili. A chcem vám povedať, že ak naozaj inšpektor nebude mať prax a nebude aspoň akú-takú prax a nebude poznať činnosť inšpekcie, nebude jej rozumieť, povedzte, ako ju môže kontrolovať? Ako ju vôbec môže riadiť? Ako môže doporučovať nejaké, nejaké nariadenia alebo čokoľvek?
Naozaj, fakt vidíme tie mega talenty, ktorých, ktoré dosadzujete. Je to niečo neskutočné, aj za prednostov okresných úradov, ľudí, ktorí osem rokov nepracovali, príbuzných, frajerky svojich asistentov a podobne. Za toto všetko proste ste bojovali a vlastne ste nás z toho obviňovali. A vy ste nás neobviňovali, vy ste len rozprávali ľuďom, čo budete konať a čo budete robiť, keď na... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2021 18:17 - 18:19 hod.

Jana Vaľová
Ďakujem veľmi pekne. Ja iba veľmi krátko. Pán predsedajúci, chcela by som poprosiť, aby hlasovanie o tomto návrhu zákona bolo v stredu o sedemnástej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.11.2021 18:12 - 18:14 hod.

Jana Vaľová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorských výboroch do 31. januára 2022.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som. Prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis