Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.5.2023 o 15:30 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2023 15:30 - 15:45 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Pán poslanec, pri všetkej úcte a budem sa dotýkať aj predkladateľov. Presne o toto ide. Ja nehovorím, že napríklad máte dvojtisícový poľovný revír, päťsto hektárov je napríklad urbariát. Ten majiteľ alebo čo, majiteľ toho poľovného revíra platí tomu urbariátu za prenájom. Teraz podľa tohoto príklad poviem. Pán poslanec, desať ľudí z toho urbariátu musí zobrať do toho poľovného združenia a pýtam sa, ako ste urobili to, že teda potom nebudeme platiť to, nebude sa platiť tomu urbariátu, ten majiteľ poľovného revíra? Lebo, lebo zobral tých desať ľudí do toho poľovného revíru. To je prvá vec.
A druhá vec. Keď príde škoda stotisíc, aj tí, ktorí pristúpili, tí desiati, dvadsiati do toho revíru, tí poľovní... tí ľudoví poľovníci budú musieť platiť. A toto hovorím, že nie je v tomto zákone. Alebo ak áno, tak ma z toho vyveďte. A ja sa divím, SaS-ka, že podporuje tento zákon. Však dobre, vstúp do poľovného revíru, ale musíš sa podieľať na všetkých finančných nákladoch, ktoré sú tam. Nieže, ja neviem, Jozef X. bude mať poľovný revír, musí zobrať tridsať ľudí a Jozef X., Pročko, Valocký alebo kto bude platiť, ja neviem, tých stotisíc. Pýtam sa, či je toto, pán poslanec, v tomto zákone definované. Rozumiete ma, o čom hovorím? Alebo pán poslanec povie, že užívateľ poľovného pozemku má urobiť dvanásťmetrový pás. No nemôže, však to je družstevník, ktorému nemôžte skosiť tú kukuricu, no. Buď ste sa pomýlili, alebo neviem ako to, ako to, ako to má. Vy mu nemôžte pri tom lese skosiť tých dvanásť metrov, tomu družstevníkovi, si myslím, no. Čiže, pán predkladateľ, o toto mi ide. Áno, a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2023 14:30 - 14:45 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán poslanec, keďže budú, bude rozprava a bude k tomuto zákonu veľa hovorené, súhlasím s tým, čo povedal pán poslanec Suja, zver je štátna. Štát určuje poľovnému revíru, koľko zveri má odstreliť, aby ju reguloval. Tak to je presne ako voda. Voda je štátna a kto má platiť teda, kto má platiť škody? Ten, to poľovné združenie?
Druhá vec. Čo je to, pán poslanec, každých päť rokov preukázať, že poľovník je spôsobilý ovládať zbraň? Čo to konkrétne je? To ste nepovedali, hej?
A posledná otá... alebo predposledná otázka, pán poslanec, čo vás viedlo podať tento zákon na konci volebného obdobia? Za tri roky ste... jak to mám slušne povedať? Za tri roky ste zdevastovali túto krajinu celú a na konci ešte idete devastovať aj poľovníctvo.
Teraz ďalej sa vás opýtam, tie pozemky, o ktorých hovoríte, že napríklad tam má urbariát pozemky a že ho musíte zobrať minimálne dvoch, štyroch, šiestich podľa tých, podľa tej výmery do poľovného združenia. Ale poľovné združenie predsa tomu užívateľovi pozemkov platí. To znamená, že mu nebude potom platiť? Alebo tí, ktorí prídu do toho, do toho poľovného revíru od tých pozemkoch, o ktorých hovoríte, sa budú aj zúčastňovať platby toho revíru? Lebo však to máte, 15-, 18-, 20-tisíc ročne sa platí za tento revír. Takže toto sú také návrhy, by som povedal, zdochýnajúceho koňa na konci volebného obdobia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.3.2023 14:40 - 14:44 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Ja veľmi krátko, pán poslanec, sľubujem. Ja by som chcel poďakovať pánovi poslancovi Balážovi, že veľmi kultivovaným, ale zároveň aj odborným spôsobom vysvetlil, ako funguje naše zdravotníctvo, ale asi by sme potrebovali dva dni na to, aby sme to mohli konkrétne rozobrať. Jediné, čo by som chcel podčiarknuť, pán poslanec Kočiš otvoril tému zdravotných sestier.
Pán poslanec, ďakujem za to, ale mám pocit, že občan asi nepochopil všetko, čo si chcel povedať, čiže ja to poviem jasne, stručne. Za socializmu vychádzali zdravotné sestry zo stredných zdravotníckych škôl, ktorej som aj ja bol absolventom ako stredoškolák. Sestry vynikajúce, sestier dostatok. Prišla potom zmena, teda pomerov v štáte a čo sa stalo? Administratíva ministerstva zdravotníctva, a to hovorím aj za nás, lebo som tu od roku 2006, administratíva ministerstva zdravotníctva prišla s výkladom, že Európska únia nám nariaďuje nevolať zdravotné sestry zo stredných zdravotníckych škôl zdravotné sestry, ale že zdravotná sestra musí ísť na vysokú školu minimálne tri roky, aby mohla byť zdravotnou sestrou. Čo sa stalo? Zdravotná sestra musí chodiť do školy 7 rokov, lekár 6. Počujete dobre? A toto chcem, aby počuli občania Slovenskej republiky. Takto to u nás funguje. Potom čo nastalo.
Nastal obrovský boj poslancov s touto administratívou ministerstva zdravotníctva. Podarilo sa predsedovi zdravotníckeho výboru Štefanovi Zelníkovi aspoň to, že nemajú sestričky zo strednej zdravotníckej školy ten dehonestujúci názov, že asistent. Nazvali sme to po dlhom a tvrdom boji praktická sestra. Čo sa stalo za vašej vlády. Prvé, čo urobilo ministerstvo, vaši poslanci so zdravotníckym výborom opäť ste premenovali tie praktické zdravotné sestry na zdravotnícky asistent. To je dehonestujúci názov. Dali sa väčšie kompetencie tým stredoškolským.
Poviem jeden príklad nemenovanej strednej zdravotníckej školy. Tristo prihlášok, mohli zobrať 80. Čo to je, čo to je? A teraz tá dvojkoľajnosť. Zrazu je šéfom ministerstvo školstva, potom je šéf minister zdravotníctva, tak kto teda tie školy riadi? Kto v tomto štáte je zodpovedný za to, že nemáme zdravotnícke sestry?
A predstavte si. Išli sestry, tu mi to môže pán doktor aj potvrdiť Osuský, vyšli sestry za bývalého režimu zo zdravotníckej školy, prišla potom zmena spoločenských pomerov a naše sestričky robia v Rakúsku, tie stredoškoláčky a tam robiť môžu. Však toto je hanba storočia, a preto nemáme zdravotné sestry. Čiže povedal som to ľudovejšie, aby to pochopil každý občan na Slovensku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

29.3.2023 11:55 - 11:56 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán podpredseda, v zmysle § 88, 2 zákona o rokovacom poriadku predkladám informáciu o výsledku rokovania výboru k návrhu poslanca Národnej rady Vladimíra Faiča na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k urýchleniu realizácie memoranda o zlepšení systému zdravotníctva uzavretého medzi vládou Slovenskej republiky a Lekárskym odborovým združením.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím pridelil predložený návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a súčasne ho určil aj ako gestorský výbor. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh poslanca Vladimíra Faiča na prijatie uznesenia dňa 14. marca 2023. Výbor neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia schváliť predložený návrh nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Predseda výboru určil mňa za spravodajcu výboru, aby som na schôdzi informoval o výsledku rokovania výboru a navrhol Národnej rade Slovenskej republiky ďalší postup v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 o rokovacom poriadku.
Pán podpredseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.3.2023 13:34 - 13:36 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Pani poslankyňa, kde začať? A pre krátkosť času poviem iba niekoľko vecí.
Po prvé, jestvujúci právny systém umožňuje, aby už teraz rodič bol s dieťaťom. To je prvá vec.
Druhá vec, hovoríte operačné sály. Len ten, kto tomu nerozumie, bude tlačiť rodičov na operačnú sálu. Operačné sály sa riadia istými procedúrami aseptického prostredia, musí byť čo najmenej ľudí pri tej operácii a tak ďalej a tak ďalej. Čiže operačné sály, teraz si predstavte, že v praxi ten lekár povie tým rodičom, že nepôjdete na tú operačnú sálu. Budú z toho konflikty a tak ďalej.
Druhá vec. Keďže ste poslankyňa vládnej koalícii a nepostavili ste ani jednu nemocnicu, nezväčšili ste ani jedno lôžko, počet lôžok a vy chcete natláčať do nemocníc ešte rodičov? A kam potom pôjdu tie choré deti, tie ďalšie choré deti? Tento zákon je absolútne v praxi nevykonateľný a nerozumiem, prečo do tohoto tlačíte. A ako lekár a dlhoročný riaditeľ fakultných a národných ústavov vám poviem, že tento zákon je v praxi ne-vy-ko-na-teľ-ný a je populistický z vašej strany.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.1.2023 14:46 - 14:48 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
No ďakujem pekne, pán podpredseda, za slovo.

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Prosím.

Valocký, Jozef, poslanec NR SR
Pán poslanec Blaha, zamýšľal si sa nad tým, že prečo strana Solidarita teda nechce dať do ústavy referendum. Ja si osobne myslím a odpoviem za chvíľku na túto otázku. Ja si osobne myslím, že aj strany koalície SME RODINA, ja neviem, možno aj viacero poslancov z OĽANA nemá dôvod nedať referendum do, do ústavy. Veď ako povedal pán Susko, referendum, referendom sa môžu občania vyjadriť k vážnym otázkam. A toto je vážna otázka. Ale ja odpoviem, pán poslanec Blaha, ti, že prečo strana Sloboda a Solidarita. To je zase jej hra. Významnou mierou sa SaS-ka zaslúžila o pád tejto vlády a podľa mňa dávajú nesúhlas s referendom len preto, aby mohli predlžovať, predlžovať obdobie tejto vlády, to znamená, že nechcú predčasné voľby. Toto je podľa mňa hra pani Kolíkovej a nehovorím, že možno celej SaS-ky, ale minimálne významnej miere, pretože mal som pocit, že s týmto ani pán Sulík nesúhlasí vzhľadom na jeho vyjadrenia. Čiže toto je hra SaS-ky o to, aby neboli predčasné voľby, lebo neverím, že veľká časť aj koalície by mala mať s týmto problém, lebo to absolútne problém nie je.
Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.11.2022 17:46 - 17:47 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Pán poslanec Šefčík, som úprimne rád, že ste vystúpil a vlastne ste za ministra tu hovoril, čo sa týka o migrantoch, a vašu, vašu rozpravu by som rozdelil na dve časti. Tá o migrantoch bola kratšia, a hovorili ste o tých migrantoch, ktorí idú zo Sýrie a tak ďalej. Ak sú to normálni migranti utekajúci pred vojnou, prečo nejdú normálnym prechodom? Však tie prechody, hraničné, sú otvorené. Veď tam nie je žiadny problém.
To druhé vystúpenie bolo vaše, že ste dourážal tu viacerých kolegov, vašich kolegov poslancov, a na to by som povedal, pán poslanec, že je mi vás úprimne ľúto. Som lekár, ale žiadne lieky vám doporučovať nebudem, ale doporučil by som vám dnes večer, keď prídete domov, zapáľte si sviečku, pomodlite sa, pozrite sa do zrkadla a zamyslite sa nad sebou.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.11.2022 17:01 - 17:02 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Pán poslanec Svrček, súhlasím, minister tu mal byť. Ale v podstate načo by tu bol? Však celá koalícia mu líže labu, takže, tomu ministrovi, aspoň 99 % mu líže labu, takže on je jasne, že nebude, nebude odvolaný. Načo by tu on vysvetľoval? Komu čo?
Po druhé ja som len lekár, takže asi som nevzdelaný, ja by som sa chcel, a nech občania počujú, v Sýrii je vojna, utekajú Sýrčania pred vojnou, som tam, utekám asi do najbližšej krajiny, kde nehádžu bomby. Tam zostanem a čakám, kým tá vojna skončí. To dáva logiku. Nechcem ísť do vedľajšej krajiny, chcem ísť do Európy, prídem do Európy, do prvej krajiny, kde som sa doplavil, a asi požiadam o azyl, lebo nechcem, aby ma bombardovali. Všimnite si, že tí chlapov, čo tu je, 99,9 sú to chlapi. Kde sú tie ženy a deti, čo ich tam bombardujú? Teraz už je otázkou, už je ospravedlnenie, oni idú urobiť ekonomické zázemie. Aké ekonomické, keď im tí deti pozabíjajú s tými ženami? Tak čo je to za migrantov teda? Sú to vojnoví migranti alebo sú to ekonomickí migranti? Keď sú ekonomickí, nech si u nás požiadajú o azyl, ale oni si ešte budú vyberať. Len do Švajčiarska ich treba pustiť všetkých.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

11.11.2022 12:10 - 12:10 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Ja by som chcel znovu zopakovať, pán poslanec Šefčík, a na vás sa tak obraciam, lebo sme spolu vo výbore, aj pani poslankyňu Záborskú, my nerobíme z tohoto žiadnu politiku. My sme jasne napísali: "Vyzývame vládu Slovenskej republiky a zdravotníckych pracovníkov," to znamená aj ich, "na podpísanie memoranda na ukončenie krízy," aby sa nestalo, že sa nebude poskytovať zdravotná starostlivosť.
Druhou otázkou, ktorú sledujeme týmto naším uznesením, je to, aby sme pomohli ministrovi zdravotníctva, lebo nám sa zdá, že je v nemilosti u ministra, ministra financií a zdá sa nám, že vy ako poslanci mu málo pomáhate. A poviem vám taký malý príklad. Tu sedí bývalý predseda vlády, môžete sa spýtať aj bývalého ministra ekonomiky, teda financií. Každý rok sme sa poslanci za stranu SMER vzbúrili, každý rok musel prísť minister financií do nášho výboru zdravotníckeho, a vždy sme čosi vybojovali naviac. Je tak, pán minister? (Reakcia z pléna.) No. Takto to bolo. A preto by som aj vás poslancov zo zdravotného výboru a tých, ktorí sa zaoberáte tým zdravotníctvom, pomáhajte tomu ministrovi! Nemusí to všetko zhltnúť ministerstvo obrany a tak ďalej a tak ďalej, a tak ďalej.
Chcem vás všetkých poprosiť, aj kolegov, aj zo zdravotníckeho výboru, podporte toto uznesenie, keď budeme v utorok o ňom hlasovať, lebo ideme podporiť aj lekárov, aj zdravotníkov, ideme podporiť aj ministra a ideme podporiť aj ľudí na Slovensku, aby sa tá kríza neudiala.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.11.2022 11:55 - 11:56 hod.

Jozef Valocký Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec, ak si pozrieme k čomu vyzývame v tomto uznesení a pozrite si pod bodom D. vládu Slovenskej republiky a zdravotníckych pracovníkov, čiže aj ich, na podpísanie memoranda na ukončenie krízy v zdravotníctve. Čiže vidíte, že je to tak naformulované, že musia teda aj tí zdravotníci niečo pochopiť, v niečom ustúpiť a nejako sa dohodnúť. Pri vašom vystúpení som očakával, že minimálne desaťkrát poviete, lebo Fico, lebo Fico, lebo Fico, ale musím vás teraz pochváliť, že to vaše vystúpenie bolo také vecnejšie, racionálnejšie a vidím, že sa vyvíjate.
Ďakujem.
Skryt prepis